SPECIALISTKA NA ZDRAVOTNÍ PREVENCI A VÝŽIVU

Očkování proti koronaviru

29.5.2021

Zpět na výpis článků

Koronavirus označovaný jako SARS-CoV-2 je pro nás nový patogen. Pro některé z nás může být příčinou vážné nemoci, výjimečně dokonce i příčinou smrti. Máme vakcíny, které mohou zásadně snížit rizikovost nemoci, snížit úmrtnost a zabránit přetížení zdravotnictví. Komu toto očkování nejvíce prospěje? Jak si proti této infekci zajistíme imunitu? A jak a proč jsem se rozhodla k očkování postavit? Zde mé pohledy k tématu z mnoha stran.

Možnost nechat se očkovat efektivní vakcínou je bezva, ale naprosto zásadní, aby bylo ponecháno jako možnost. V euforii z očkování, kterou nás zaplavují média, experti a influenceři mi zcela chybí přiznání, že tím nejdůležitějším k zajištění zdraví, co každý z nás má, je i nadále náš vlastní imunitní systém. Každý má také své vlastní zkušenosti, zdravotní specifika i životní filosofii, potřebu svobody a důstojnosti a potřebu zodpovídat za své zdraví. Je třeba si uvědomit, že bezhlavé prosazování očkování, jeho vynucování a citové manipulace nejsou cestou k získání důvěry a přesvědčení k čemukoliv.

Co je to dobrovolnost a proč je třeba?

Skutečná dobrovolnost znamená, že by očkování mělo být dostupné těm, kdo o něj mají zájem, ale nemělo by být vynucováno a neměli bychom se cítit manipulováni. Ti, kdo se rozhodnou ho nepodstoupit, by neměli být vydíráni a omezováni na svobodném životě. Proč? Protože očkování má i přes všechny přínosy, podobně jako jakýkoliv jiný lék či zdravotnický zákrok svá rizika. Ta mohou být poměrně nízká, ale stále platí, že se mohou objevit nežádoucí účinky, které mohou mít i tu nejzávažnější podobu. Při aplikaci léku je třeba vždy zvažovat poměr jeho přínosu a rizik. Problém u SARS-CoV-2 je, že nemoc zásadně ohrožuje staré a nemocné, zatímco u mladších a zdravých lidí může setkání s ním a opakovaný kontakt vést k vybudování vlastní solidní imunity. Právě vlastní imunita může zajistit pohodové zvládání případné nákazy po zbytek života bez potřeby podstupovat opakovaně zdravotní výkon – očkování. 

Jak imunitní systém funguje?

Náš imunitní systém se intenzivně buduje na základě podnětů, s nimiž se setkává. Setkáváním se s útočníky imunitní systém trénujeme, každé zvládnutí nemoci nás dělá silnějšími a posiluje přirozenou schopnost rychlé obrany i při dalším setkání s dotyčným pachatelem. Získáme imunitu, která pro mnoho nemocí může znamenat efektivní celoživotní ochranu.

V situacích, kdy infekční nemoc může zásadně ohrožovat lidský organismus, se zdá výhodnější nečekat, až pachatele potkáme, ale natrénovat tělo předem. K tomu se používají vakcíny, které obsahují nějakým způsobem oslabeného pachatele – třeba jenom jeho část nebo jeho neživou podobu. Evidentně jsou vakcíny výhrou pro lidi, u kterých hrozí, že jejich oslabený imunitní systém infekci nezvládne. U SARS-CoV-2 skoro od počátku pandemie víme, že rizikovost infekce zásadně stoupá s věkem, obezitou a nezdravým tělem. Přesto se v podstatě vůbec neřeší podpora zdraví. Až na výjimečné země a příklady se vše v řešení této pandemie vsadilo na vyhýbání se viru (nekonečné lockdowny, roušky, testy…) a nyní očkování.

Základem imunitního systému jsou dvě složky – přirozená a získaná imunita.

Přirozená (nespecifická) imunita

Nejrychleji nastupuje evolučně starší nespecifická imunita. Organismus ji má od narození nehledě na to, zda se s útočníkem potkal, nebo ne. To, že není specifická, znamená, že buňky zasahují stejným způsobem proti všem cizorodým částicím, a nemá imunologickou paměť – zasahuje proti útočníkovi vždy stejnou silou i opakovaně.

Získaná imunita

Tuto imunitu získáme až na základě zkušeností a je zaměřena proti určité konkrétní nemoci. Lze ji získat proděláním konkrétní nemoci nebo nemocí jí blízce příbuzné (zkřížená imunita) a očkováním. Zpravidla je časově omezena. Její podstata spočívá v tom, že si organismus uchová část B lymfocytů, které jsou odpovědné za výrobu specifických protilátek proti patřičnému patogenu. Organismus tak může spustit specifickou imunitní odpověď okamžitě po dalším setkání s útočníkem.

Jaký je rozdíl mezi imunitou vyvolanou nemocí a imunitou vyvolanou vakcínou?

To je dotaz, na který skvěle odpovídá vystudovaný imunolog Jiří Šinkora na svém FB a odpověď zde předávám:Vakcína vyvolá převážné (spíš pouze) systémovou imunitu, která chrání vnitřek těla, tedy tekutiny a orgány. Nebude mít prakticky žádný (nebo jen velmi malý) vliv na ochranu sliznic. Imunita získaná infekcí vyvolá ochranu převážně pod slizničním povrchem, ale také částečně systémově, zvláště časem, při opakované infekci. Neochrání sice úplný povrch sliznic, ale vybuduje se ve vrstvách pod sliznicí a přidružených uzlinách. Říká se tomu MALT – mucosa associated lymphatic tissue. Tudy mikroorganismy pronikají a tady se slizniční imunita brání. Protivirovou slizniční i systémovou odpověď zařídí buněční zabíječí “cytotoxické T lymfocyty“  (CTL) a časem i protilátky – v těle hlavně IgM a IgG. Na sliznicích IgA, které proudí směrem ven a obalují a odnášejí směrem na povrchy pronikající patogeny.

Imunita získaná přirozenou cestou – infekcí je pestřejsí a odolnější proti mutacím. Může existovat ve formě, kdy skoro nelze zjistit protilátky. Ale k jejímu udržení potřebujeme opakované infekce. Třeba se nakonec prokáže, že očkování přirozeně imunních lidí bude garantovat přeměnu v slizničního supermana. Ale moc tmu nevěřím. Spíš to může v několika málo případech vyvolat třeba embólii.“

Specifika u SARS-CoV-2 ve zkratce

 • Tento koronavirus je nebezpečný pro obézní a metabolicky nezdravé jedince. Jeho rizikovost také stoupá s věkem, protože ve stáří ztrácíme schopnost budovat efektivní slizniční ochranu proti patogenům, které jsme nepotkali v mladším věku.
 • Naprostá většina dětí, dospívajících i dospělých jej zvládne bez potíží.
 • Ano, jsou výjimky, kdy SARS-CoV-2 závažně ohrozí i mladého zdravého člověka. To se samozřejmě stává i u mnoha jiných nemocí, jako třeba u chřipky nebo nádorových onemocnění. Na základě výjimek se ale nestanovují pravidla pro všechny.
 • Od počátku epidemie mnozí experti tvrdili, že SARS-CoV-2 s námi zůstane, že se stane dalším z běžných koronavirů, že je nejlépe se s ním naučit žít, a i proto nastavovat dlouhodobě reálná pravidla. S postupem času se množství expertů s tímto názorem navyšuje, dnes je to většina z nich.

V nedávném průzkumu vědeckého časopisu Nature se ze 120 oslovených odborníků od epidemiologů po virology zhruba 90 procent shodlo, že nového koronaviru se pravděpodobně nezbavíme. Lokálně možná může být vymýcen, celosvětově ovšem ne, říká většinový názor mezi oslovenými vědci.“

 • Výjimečně se objevovala tvrzení, že SARS-CoV-2 jde vyhubit, že strategií má být likvidace viru na světě (zero covid). Dokonce jsme měli i experta, který se prohlásil za vítěze nad covidem (a tento expert nám bohužel stále vládne). Aktuálně se politika vyhlazení SARS-CoV-2 zdá být možnou pouze na omezeném snadno kontrolovaném území – na ostrovech, avšak i to za cenu extrémních nekončících opatření a investic do jejich kontroly.
 • SARS-CoV-2 mutuje, ale relativně pomalu, a i přes původní děsivé zprávy o nových mutacích se vyšší rizikovost v zásadní míře nepotvrzuje.

Rizika nemoci a očkování obecně

Co znamená, že vedlejší účinky očkování jsou vzácné? Mimo jiné to, že rozhodnutí neočkovat se představuje větší riziko. Tento poměr jde vyjádřit třeba u spalniček. Jeden člověk z tisíce, který prodělá spalničky, skončí se zánětem mozku. U vakcíny MMR, která kromě spalniček chrání i proti dalším dvěma nemocem, byly velmi vzácně hlášeny také případy zánětu mozku. Riziko je zde ale podstatně menší, asi u jednoho z deseti milionů.

Rizika a efekt vakcín proti SARS-CoV-2

První data z Izraele ukazují výrazný pokles zachycených infekcí i hospitalizací v očkované skupině, tedy že očkování je efektivní. Vakcíny mohou mít jako úplně každý lék i své nežádoucí účinky, tj. způsobit nepříznivé a nezamýšlené reakce těla na očkovací látku. Tyto reakce v jednotlivých zemích sledují a zaznamenávají úřady pro kontrolu a bezpečnost léčiv. Pokud by se sešlo mnoho stejných nežádoucích reakcí, které nejsou popsány v klinických studiích, musí dojít k dalšímu přezkoumání vakcíny. Proto je důležité takové nežádoucí reakce hlásit příslušnému úřadu, u nás je to Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Hlásit nežádoucí reakci může každý z nás, pomůžeme tak všem. Předcházet nežádoucím účinkům vakcíny lze třeba tím, že odložíme očkování po prodělání nemoci. Posuzovat riziko je třeba individuálně, tedy v relaci s riziky dané nemoci u daného člověka.

Pro koho má očkování proti SARS-CoV-2 smysl?

Toto téma za mě dlouhodobě, konzistentně, objektivně a s humorem nejlépe vysvětluje Jiří Šinkora na svém FB, proto si dovoluji předat zde v bodech:

 • Všechny povolené vakcíny jsou otestovány na bezpečnost. Jsou otestovány na lidech, kteří COVID neprodělali a tady jsou téměř úplně bezpečné. Problém je, když se očkují lidé, kteří jsou imunní díky už prodělané infekci, protože se takto zbytečně dráždí imunitní systém a ve vzácných případech pak mohou vyvolat komplikace.
 • Očkování imunních lidí a mladší populace (řekněme do 40 let) je úplně zbytečné, ale kdo se toho bojí, tu možnost má nebo bude mít. U starších až do 55 platí prakticky totéž, poměrně bezpečný je ten virus až do důchodového věku. Čím je člověk starší, tím větší riziko komplikací má.
 • Rizikové skupiny, tedy hodně staří lidé a ti, kteří si svou životosprávou zničili imunitu, musí na očkování spoléhat, protože s poměrně vysokou pravděpodobností jejich imunitní systém infekci nezvládne.
 • Komu je nad 18, ať se rozhodne, jestli se viru bojí anebo ne. Přestárlí imunologové a další odborníci by měli nechat děti na pokoji a pokud se bojí, tak ať se naočkují. Po úspěšném očkování, až to od dětí chytnou, budou mít rýmu.
 • Děti očkovat nesmíme. Je eticky i odborně nepřijatelné dráždit imunitní systém někoho, koho se COVID netýká. Navíc tím můžeme vira tlačit k mutacím, aby přežil ve svých nepřirozenějších hostitelích. Aktualizace: Mezitím vydala STIKO – německá stálá komise pro očkování jasné vyjádření: plošně toto očkování nedoporučuje.
 • Kdo je přirozeně imunní vakcínu v naprosté většině případů nepotřebuje, určitě ne 2 dávky. Kdo se bojí, že se do té většiny nevejde, ať se nechá naočkovat, v naprosté případů to je bezpečné. No a když ho potom bude bolet hlava, rychle do špitálu. Tam vás zachrání možnými krevními sraženinami, které se s vakcínami dávají do souvislosti.
 • Nikdo nemůže předem říct, že se s touto infekcí bez následků vyrovná, ale 99 % lidí pod 65 si s tím v pohodě poradí. Je to jako s rakovinou. Pořád vám v těle vznikají rakovinné buňky, cytotoxické T-lymfocyty (CTL)  je, podobně jako virus, najdou a zabijí a z tohoto hlediska je to prakticky totéž. Čím jste starší, tím vyšší je pravděpodobnost, že to nenajdou včas anebo vůbec. A navíc jsou viry, které se na rozdíl od SARS Cov-2 umí chovat jako zabijáci. Nemusím snad připomínat chřipku nebo pravé neštovice. Z hlediska toho, co se může stát, byla tohle taková mírná pandemická epizoda. Je za námi, tak nás to už přestane bavit, jo?“

Shrnuji, že očkování proti SARS-CoV-2 je slušně účinné a v naprosté většině případů bezpečné. Je  vysoce pravděpodobně tím nejlepším pro ochranu seniorů a ohrožených skupin. Zásadně u nich snižuje riziko propuknutí vážnější infekce a úmrtí. Důležití je dodat, že i po očkování je možné onemocnět i virus přenášet.

Pro děti nedává očkování u nemoci, kterou pohodově zvládají smysl, a všichni mezi tím by měli mít možnost individuálně vyhodnotit, co je pro ně prospěšnější. Rozhodovat se ze zdravotních důvodů, ne z donucení expertů. Podle uvedeného logicky u mladších a zdravých zásadně klesá riziko vážnosti nemoci, a tak relativně stoupá výkyt nežádoucích účinků po očkování, jak třeba ilustruje toto vyhodnocení u očkování AstraZenecou:

A k očkování dětí ještě přidávám citaci:

„Plošné očkování dospělých jako nástroj boje proti covidu-19 je sporné z mnoha důvodů. Plošné očkování dětí je za současného stavu vědění o nemoci samé a o vakcínách schválených k její prevenci sporné natolik, že rozum velí je považovat za nepřijatelné. Zdravým dětem očkování mnoho prospěchu přinést nemůže, přičemž vždy platí zásada, že není-li nutné lék podávat, je nutné jej nepodávat. U léků, s nimiž jsou nedostatečné zkušenosti – a mezi ně podmínečně registrované přípravky patří vlastně i z úředního hlediska – pak tato zásada platí zvýšenou měrou.

Nikdo nesmí děti vystavovat riziku jen proto, že se domnívá, že se tím omezí šíření viru. I kdyby to bylo pravda, pořád se ohrožení mohou chránit sami očkováním nebo respirátorem, používat místo toho dětská těla jako štít je neetické a ponižující. Argument, že očkování je dnes dobrovolné a nebudou k němu nuceny ani děti, je licoměrný. Donucování vyplývá z nastíněných pravidel života v příštích měsících či letech, kdy neočkovaní budou fakticky zbaveni mnoha práv, kdy jim mnohé nebude dovoleno.“

Zdroj idnes.cz, autor farmakolog a právník Jan Žamboch.

Otazníky k očkování

 • Nevíme, jak dlouho bude imunita po očkování trvat, a tedy ani jak často se bude třeba přeočkovávat a kolik nás to všechny bude stát. Aktuálně MZ uvádí imunitu pouze po dobu 6 měsíců.
 • Nevíme, jak jsou vakcíny efektivní na různé mutace viru.
 • Nevíme, jestli imunita získaná po prodělání nemoci nechrání lépe a déle než imunita získaná po očkování – u jiných infekčních nemocí, proti kterým se očkuje, to tak bývá, u některých je imunita po prodělání nemoci dokonce celoživotní, zatímco očkování je vždy třeba opakovat.
 • Nevíme, jestli očkovaný může nemoc chytit a přenášet – spíše to nyní vypadá, že obojí je i přes očkování možné. O to více je odměňování očkovaných povolením běžného života pouhým politickým vynucovacím prostředkem bez podkladu ve zdravotních důvodech.
 • Nevíme, jestli omezení prostoru viru očkováním nemůže vést k jeho dalším mutacím s vyšší virulencí.

Nová očkovací naděje

Na trhu máme hned několik tradičních injekčních vakcín, ale současně probíhá i vývoj a dokonce už i testování intranasální vakcíny. Prakticky jde o očkování ve spreji na nosní sliznici. Sliznice jsou prvním místem kontaktu imunitního systému s útočníkem zvenčí. U SARS-CoV-2 je nejběžnějším prvním místem boje sliznice nosohltanu, a proto se uvažuje o nosním spreji jako nejvhodnější formě podání vakcíny. Taková vakcína by napodobovala přirozenou cestu infekce. Aktuálně je mezi 96 vyvíjenými vakcínami proti SARS-CoV-2 osm intranasálních, dvě z nich už ve II. fázi klinického testování.

Aktuálně schválené injekční vakcíny indukují systémovou imunitní odpověď generováním cirkulujících IgG protilátek, které neutralizují patogeny dříve, než mohou způsobit vážné poškození tkáně. IgG však není příliš dobrý v řízení vstupu virů do těla. K tomu je zapotřebí slizniční imunitní systém. Ten vytváří sekreční IgA v místě vstupu viru a ve větším množství než jakýkoli jiný typ imunoglobulinu v těle.

„Hlavní výhodou slizničních vakcín by proto bylo vytvoření silné imunitní odpovědi v obvyklém místě vstupu viru. Pokud zde můžeme zastavit virus, nebude se moci dostat do plic a způsobit poškození v těle. Výsledky naznačují, že slizniční imunita zprostředkovaná IgA může snížit infekčnost viru v lidských sekrecích a taky snížit přenos viru. K tomu všemu může být vakcína ve spreji přijatelnější i pro děti (jestliže jednou zjistíme, že pro ně má toto očkování přínos – zatím nic takového potvrzeno není) a pro všechny s obavami z jehel. Zde o vakcínách ve spreji v českém jazyce.

Covidové dezinformace a konspirace

Za uplynulý rok se nahromadila spousta nesmyslů. Jedním z nich je třeba tvrzení o vakcínách jako cestě ke snižování populace.

 • Toto vyjádření je spojováno s Billem Gatesem a jeho vznik vysvětluje nedávno publikovaný text na seznamzpravy.cz. Původní výrok Billa Gatese pochází z jeho vystoupení na TED konferenci z roku 2010, byl vytržen z kontextu a ve skutečnosti má úplně jiný význam. Gates jen prezentoval vysledovaný fakt, že v zemích, kde klesá dětská úmrtnost (díky zlepšení lékařské péče včetně očkování) přirozeně následuje i pokles počtu dětí na jednu ženu. Zjednodušeně platí, že když se zvyšuje šance, že vaše děti budou zdravé a přežijí, nemusíte jich mít desítky a počítat se ztrátami. Tímto příkladem zde končím s konspiracemi, nebudu na ně reagovat a jakmile je zachytím mezi komentáři, budu je mazat, protože ani nechci poskytovat prostor jejich šíření.
 • Jenže vedle typických dezinformací a konspirací zde tentokrát máme i nesmysly od odborníků. Jak je jinak možné označit prognózu vědců z Imperial College London o více než půlmilionu mrtvých jen v Británii a milionech mrtvých v USA, na které byla založena tvrdá opatření? Byl to odborný úlet, šíření poplašné zprávy nebo dezinformace? Nebylo by na místě, aby se autoři podobných predikcí, které byly zcela mimo, aspoň omluvili a od počátku s pokorou informovali o tom, že jde jen o modely?
 • Co české predikce a vyjádření expertů nebo politiků o mrazácích v ulicích, doporučení chovat se k dětem jako k biologickému odpadu, prosazování zásadních restrikcí na základě matematických modelů bez jakéhokoliv podložení solidními daty, světově unikátní nejdelší zákaz školní výuky, sportovišť i kroužků, nařízení, že opakovaně testované děti musí celé dny sedět v lavicích s nasazenými rouškami? Pokud fungují testy, tak proč mají mít zdravé děti roušky, když už mohou být očkováni i učitelé? Nebo testy nefungují? Proč tedy vláda takové testy vyžaduje? Nesmyslné, že? Pomatení expertů nebo jen zneužívání moci u skupiny, která se nemůže bránit?

Co s těmi, kteří očkování odmítnou?

Máme mít solidární zdravotnictví? Zdravotní systém je v Česku podobně jako ve většině vyspělých zemí solidární. To znamená, že do něj zpravidla přispíváme podle výše svého výdělku a čerpáme podle nemocnosti. Myslím si, že tak je to správně. Přesto se nyní objevují hlasy, že neočkované je třeba omezovat či dokonce trestat, že se očekává, že v případě potíží nebudou požadovat zdravotní péči.

Ano, i to je jedna z možností – kdybychom se rozhodli pro zcela individuálně placený zdravotní systém nebo pro solidárnost jen do hranic vlastního zavinění. V takovém systému by si třeba kuřáci hradili terapii svých nádorových onemocnění, obézní lidé zase léčbu souvisejících metabolických nemocí a poškození kloubů a jak nově víme i výrazně vyšší riziko  koronavirové infekce. Vytáhnout z práva na zdravotní péči pouze ty, kteří se nechtějí nechat očkovat, jakkoli se o sebe starají, je podle mě zcela neetické. Byl by to svým způsobem trest za zdraví.

Anketa mezi vámi

Nedávno jsem se vás ptala, jestli se necháte nebo nenecháte očkovat proti COVID-19 a proč. Velké díky všem za komentáře, za sdílení vašich rozhodnutí a důvodů. Vnímala jsem z nich obrovskou lidskou rozmanitost, rozdílné životní příběhy, cíle, filosofii – a podle nich i rozdílná rozhodnutí. Myslím si, že i tato pestrost z nás dělá úžasné mnohovrstevné lidi, kteří se navzájem obohacují. Moc bych si přála, kdyby nám tuto naši rozdílnost bylo dovoleno žít, kdybychom nebyli mocnými tlačeni k jakýmkoliv rozhodnutím proti našemu vlastnímu zdraví a přesvědčení (COVID-19 fakt není ebola, svým dechem nikoho na potkání nezabíjíme). Chápu individuální důvody pro i proti očkování, ale ze všeho nejvíce chápu a cením, že každý jsme jiný, a tak se i rozhodujeme jinak. Jakékoliv omezování lidské svobody považuji za ubíjející a ubližující. Snad brzy skončí. Kdybych se měla vyjádřit výživově: nechci, abychom byli všichni amarouny!

Proč se nyní očkovat nenechám?

Očekávala jsem od zdravotníků a vlády fakta. Namísto nich jsem bombardována hororovými predikcemi, na nichž se stavějí restrikce, které samy o sobě mnoha z nás ubližují víc něž jakýkoliv virus. Vláda i experti stojící za věčnými lockdowny, bezhlavým rouškováním a testováním, mě ztratili. Právě probíhající vynucování je přesně to, co mě od očkování zcela odrazuje. Jsem přesvědčená, že v okamžiku, kdy jsou argumenty pro očkování a schopnost je předat, není třeba cokoliv nařizovat a nutit, i kdyby jen nepřímo. Jakkoliv vynucované očkování pro mě znamená absenci faktů, komunikace i empatie, které jsou pro jakýkoliv důvěryhodný vztah a léčbu nezbytné. V případě, že bude jednou i u nás možné rozhodovat se jen z důvodů zdravotních, tedy bez vynucování výhodami běžného žití, jsem otevřená své rozhodnutí změnit.

Tímto textem nikomu nepředávám doporučení k očkování či neočkování. Předávám pouze fakta k tématu, pro usnadnění vašeho vlastního rozhodování. Textem nekritizuji očkování, ale způsob, jakým je vynucováno a vlastně nejenom ono, ale celý postup řešení pandemie naší vládou. Doporučuji rozhodovat podle vlastních potřeb a kdo máte nejistoty, doporučuji se radit s lékařem, kterému důvěřujete a sledovat další solidní zdroje.

 

Pro další vysvětlení k tématu jako solidní zdroje u nás doporučuji tyto dva osobní blogy, oba autoři srozumitelně, konzistentně a i přes řádicí pandemii s chladnou hlavou a v souvislostech celý rok vysvětlují, co se děje:

Jiří Šinkora,vystudovaný fyzik a doktor imunologie

https://www.facebook.com/jiri.sinkora.9

Lucie Houfková, vystudovala MFF UK (obor Ekonometrie), profesně se zabývá matematickým modelováním náhodných procesů

https://www.facebook.com/COVIDzapisky

Pro vysvětlení tématu z pohledu množství protilátek, doporučuji tento aktuální text:

Potřebujeme vůbec očkování?

Pro proočkovací argumenty doporučuji facebookovou stránku webu MUDr. Jiřího Štefánka o medicíně, nemocech, jejich příznacích, diagnostice a léčbě – je pro-očkování i pro-testování, a i tak ráda doporučím, z toho co jsem četla předává solidní data a zamyšlení a to vše zvládá bez napadání:

Medicína, Nemoci a Studium na 1. LF UK

Pro nezávislé informace k očkování a zejména očkování dětí doporučuji stránky spolku za lepší informovanost a svobodnou volbu Rozalio

Jestliže vám zde něco zásadního k tématu chybí, prosím doplňte komentářem a moc uvítám i odkazy na další solidní zdroje. Konspirace, extremisty a nesolidní zdroje neschválím k publikaci, nemá smysl je posílat.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Diskuze

78 komentářů: “Očkování proti koronaviru”

 1. Petra Fišerová napsal:

  Dobrý den, Margit :-)
  Sleduji Vás již dlouho před dobou covidovou a ve většině názorů s Vámi plně souzním. Byla jsem tedy velmi zvědavá na článek o očkování. Líbí se mi, že se snažíte objektivně vysvětlit všechna pro i proti a nerozdělujete lidi na dva tábory :-)
  Co mě ale překvapilo, je tvrzení, že očkování je bezpečné.
  Jak tohle může po tak krátké době jeho existence, někdo tvrdit?
  Už když se vyvíjela mRNA vakcína, tak jsem u Dr. Berana nebo Šinkory (nevím, možná to řekl i někdo jiný) četla, že tato metoda vakcíny je úplně nová, není řádně prozkoumána a neví se, jestli třeba nemůže způsobovat rakovinné bujení. Sama již 10 let docházím na pravidelné kontroly po konizaci čípku. 9 let po OP bylo vše v pohodě, ale při poslední kontrole opět došlo k vážnějším změnám. Myslím, že je to ze stresu kolem covidu. Jsem OSVČ a většinu času jsem měla mít zavřeno, pak také hysterie lidí mě hodně stresuje apod. Vzhledem k tomu, že se očkování nedoporučuje ženám, které chtějí otěhotnět, předpokládám, že může mít tedy nějaké gynekologické dopady a v situaci, ve které momentálně jsem, je to tedy velké riziko. Je to i jeden z hlavních důvodů, proč se očkovat nechci. Ty další důvody jsou spíš z principu, ale přeci jen… bylo by celkem paradoxní, kdybych přežila covid s prstem v nose a nakonec by mě zabila rakovina vyvolaná očkováním proti covidu :-D
  Můžete mi k tomu sdělit nějaký Váš názor, prosím?
  Děkuji :-)

 2. Peter M napsal:

  Pekny príspevok, nemam žiadnu otazku. Skor len podakovanie, za prijemny rozumny postoj. Ja som sice ockovany, ale presne ako ste napisali, malo by to byt slobodne, a nik by nemal nikoho nutit robit to co nechce, tak ako u nas s „plosnym testovaním“, to bolo nieco strasne. A vysledky ako to dopadlo uz vieme velmi. Pekny neskory vecer

 3. Marie napsal:

  Děkuji ❤️

 4. Dobrý den,
  vyjádření v textu jsou samozřejmě jen na základě aktuálních dat, podle těch je pro toto očkování skutečně sluně bezpečné a hlavně pro mnohé seniory skoro jistě než infekce Covid19. Metoda mRNA se vyvíjela roky a aktuální pandemie pouze zásadně posunula připravovaný vývoj k realizaci vakcíny. V názoru na toto očkování, včetně jeho rizik/prospěšnosti jsem myslím zcela ve shodě s doporučeními prof. Berana i Dr. Šinkory. Oba dlouhodobě sleduji.
  Souvislost mezi tímto očkováním a rakovinou zatím žádná není, i když samozřejmě zrovna takováto souvislost jde dokládat až za roky a bude velmi těžké takto spojovat. I proto vysvětluji, že prospěšnost očkování zásadně stoupá s věkem a zranitelností člověka a že v každém případě nesouhlasím s jeho jakýmkoliv vynucováním.
  Margit

 5. Inka napsal:

  Děkuji za skvělý a objektivní článek. Očkovat se zatím nenechám, protože nátlakové metody ve mně nebudí důvěru ve vakcinaci. Poslední akce s jednou dávkou vakcíny na dovolenou už vůbec ne.
  Je mi 58, pečují o své zdraví, netrpím žádnou chorobou a zpravodajství sleduji minimálně a u toho hodlám zůstat.
  Přeji hodně zdraví a štěstí a děkuji za skvělé články, naposledy na odkaz na rozhovor v Reflexu s Pavlem Kolářem. V péči o celkové zdraví je potřeba se aktivně zajímat a vyhledávat informace

 6. Jiří Beránek napsal:

  Dobrý den, přítel dcery má přicestovat k nám asi za týden z USA, kde byl očkován oběma dávkama vakcíny před měsícem.
  Po přiletu po dobu pěti má být v karanténě a poté podstoupí PCR test.
  Chci se zeptat, do jaké míry je nebezpečná jeho přítomnost pro ostatní členy domácnosti pokud nejsou očkovaní.

 7. Dobrý den, upřímně vůbec nechápu proč po dvou dávkách vakcíny musí do karantény a na test. Jeho přítomnost by i bez testu a karantény byla vysoce bezpečná, Margit

 8. JANA napsal:

  Dobrý den. Nechala jsem si udělat test na protilatky minulý týden. Mam hodnotu 1000 jednotek, což je dle sdělení prakt.lékaře 20ti nasobek normálu. Proč se toto neuznává stejně jako očkováni? Očkováni mi nebylo doporučeno.

 9. Zdeňka napsal:

  Tvrdit, že dětí se „COVID netýká“ je dost zavádějící. Přestože většinou proběhne bezpříznakově, je tu riziko následného syndromu PIMS-TS, který osobně považuju za natolik závažný, aby byl v článku alespoň zmíněn (a korektně uvést, že většiny dětí se velké riziko spojené s covidem netýká, nikoliv to marginalizovat): https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/syndrom-pims-ts-koronavirus-deti-nakaza-covid-19_2103181205_jgr

 10. Dobrý den, prosím nevkládejte mi do úst, co v textu není, držme se faktů, píši, že „Naprostá většina dětí, dospívajících i dospělých jej zvládne bez potíží.“ a za tím si i stojím. Přidávám, že samozřejmě jsou i vyjímečně těžké případy třeba chřipky nebo nádorového onemocnění i v dětství, ale na základě výjimečných případů se nestanovují zásadní omezení pro všechny, Margit

 11. Kristiana napsal:

  Konečně „normální“ text o očkování. Díky, jste studnicí faktů i zdrojů pro celou naši rodinu!

 12. Zuzana Hořelková napsal:

  Dobrý den, řekla bych, že proti očkování také úspěšně neustále bojujete. Je zvláštní, že všechna povinná očkování máte. Taky byste řekla, že je potřeba se naučit žít s pravými neštovicemi? S dětskou obrnou? Asi ano. Já si myslím, očkovaná jsem, že je to důležité i toho hlediska, že tady máme spoustu lidí, kteří se naočkovat z různých zdravotních důvodů nemohou. Myslím si, že není potřeba být za každou cenu sobecký a myslet jen na sebe, ale i na tyto skupiny, které bychom mohli ochránit kolektivní imunitou, na kterou samozřejmě vliv očkování má. Nedávno jsem četla rozhovor s českým vědcem, který říkal: „Já se přece neočkuji kvůli sobě, ale kvůli své mámě, manželce, sousedům, kolegům. Jen tak je nenakazím. Civilizace, v nichž fungoval altruismus, byly vždycky výkonnější. Schopnost spolupracovat, pomáhat si je to, co nás pozvedlo ze zvířecí říše. Tohle studentům vysvětluju hned na první přednášce z bioetiky“. Takže myslím, že ne vždy by měl být člověk sobecký a tady se ukazuje sobectví ve velkém.

 13. Dobrý den, ne, všechna povinná očkování nemám a dokonce ani děti ne, a to díky našemu životu v zahraničí, kde třeba plošně nebylo očkování proti TBC dětem doporučováno pro vysoký výskyt nežádoucích účinků, zatímco u nás k zrušení jeho povinnosti došlo až o roky později.A solidarita smysl určitě má i jsem pro, jen za mě zcela jistě má i hranice a nikdo po mě nemůže chtít za určitou mez riskovat své zdraví pro prospěch jiných. Vaše napadání ze sobectví mě překvapuje, od profesionála, pedagoga, zdravotníka bych očekávala udržení se v odborné úrovni, Margit

 14. Zuzana Hořelková napsal:

  Já nejsem pedagog ani zdravotník, jen jsem citovala, co bylo v rozhovoru. A ano, je to sobecké, je to takové trochu vytěžíme z toho, protože se za náš naočkují jiní. Víte, v mé rodině zemřeli na tuto nemoc tři lidé. Nebyli staří. Nebyli nemocní. A když to člověk vidí na vlastní oči, opravdu přestane myslet jen a jen na sebe.

 15. Zuzana Hořelková napsal:

  Děkuji za smazaný komentář. To o Vás taky mnohé vypovídá. Napsala jsem čistě svůj názor a přidala příběh z rodiny a uvedla na pravou míru, že nejsem pedagog ani zdravotník. Nic urážlivého.

 16. Dobrý den, nic nebylo smazáno, jen všechny komentáře jsou na stránce až po jejich schválení a já jen jednoduše nejsem 24/7 online. Informace o tom schválení jej také uvedena.
  Za nesprávné označení profese se omlouvám, reagovala jsem na váš text: Tohle studentům vysvětluju hned na první přednášce z bioetiky”.
  Margit

 17. Viera K. napsal:

  dobrý den paní Margit,
  děkuji za skvělý článek, sleduji vás už mnoho let a vaše názory mi mnohokrát pomohly. Reaguji na názor p.Hořelkové o sobeckosti neočkovaných a dost mne popudil. Dle mého názoru se spousta sobeckosti projevila právě u lidí, kteří se nechávají očkovat jen proto, aby mohli bezstarostně navštěvovat sportovní zápasy, restaurace nebo trávit každoroční dovolenou u moře, aniž by měli povinnost být testováni. Myslím, že ti se stávají pro všechny mnohem nebezpečnějšími, protože se pořád mohou nakazit a být infekční (možná i novými mutacemi) a z důvodu lehčího průběhu po očkování to nejspíš ani nezjistí a ohrožují tak své okolí a rodiny. Kdoví, jak by se k očkování lidé stavěli, kdyby měli pořád stejné povinnosti ohledně testování jako neočkovaní. Nejsem proti očkování ale ani pro, je mi 60 let, cítím se zdravá a očkování za této situace rozhodně nemám v plánu. Argument, že se máme očkovat kvůli příbuzným, kolegům, přátelům považuji za další citové vydírání. Já osobně jsem zatím nenašla žádný rozumný (zdravotní) důvod, proč bych se měla nechat očkovat. Zdravím a držím palce ve vaší nesobecké činnosti.

 18. Jitka napsal:

  Paní Margit, sleduji Vás již dlouho a držím palce. Nikdo ať nás nepřesvědčuje o tom, že naočkovaní nemohou roznášet virus, spíše naopak, svoji přirozenou imunitu oslabují!!! Ano,chci mít a pracuji přirozé imunitě – zdravý životní styl, pohyb, vitamíny a nestresovat se zbytečnou stálou agresí v současných mediích.
  Samozřejmě nechodit po lese v roušce!!! Jsem spíše pro vyvíjení léků /již asi jsou, ale jsou příliš levné a málo by se na nich vydělalo. Tak že nejde o zdraví ale o moc a peníze, škoda. Většina lidí, kteří se nechají očkovat to nedělají ze strachu o zdraví, ale chtějí mít klid v životě, chtějí být aktivní, to je divné, ne?

 19. Ivan Sirotka napsal:

  Dobrý deň, pani Slimáková.
  Ďakujem vám, že na veci sa pozeráte z nadhľadu a poskytujete informácie na základe faktov. Prajem vám všetko dobré!

 20. Alena Papežová napsal:

  Dobrý den paní Margit,
  moc děkuji za krásný článek, plně se s ním ztotožňuji. Opět mi potvrdil, že zachování si své vlastní vnitřní svobody rozhodování je pro mě důležitější než „svoboda“ vynucená očkováním.
  Alena

 21. Katarína napsal:

  Dobrý deň, mám 38 rokov a prvé očkovanie proti covidu ako náhradníčka. Nikomu neberiem jeho právo na slobodnú voľbu, ale takisto som už unavená zo všetkých tých rečí okolo toho, ako je očkovanie škodlivé a ako sme my, ktorí sa chceme dať zaočkovať, strašní egoisti, lebo chcem ísť v lete na dovolenku a pod. Nie, ja nikam v lete nepôjdem, ani keby som mala obe dávky v sebe. Prvé, čo mi pri možnosti zaočkovať sa ako náhradníčka napadlo, bolo, že budem tým chrániť v prvom rade svojho manžela, ktorý má vážne problémy so srdcom, po druhé mojich a manželových rodičov, ktorí veria mastičkám alebo ruskej vakcíne Sputnik, a to aj napriek zdravotníckemu vzdelaniu…ďalej si spomínam, ako sme sa tu všetci báli čo i len vyjsť z domu, lebo covid, ako rodičov nás donútili každý týždeň chodiť na Ag testy, lebo bez toho deti nemohli ísť do školy…a preukazovať sa čerstvým testom…takisto keď mal človek vážny zdravotný problém (u mňa problémy s krčnou chrbticou, ktoré viedli až k závratom, lebo som SZČO a mám sedavé zamestnanie), tak musel čakať do jari a očkovania, aby vôbec mohol ísť k nejakému špecialistovi. Nehovoriac o tom, že mať doma 3 deti na striedačku a popritom pracovať z domu a nemať ani poriadnu kompenzáciu od štátu či nejakú inú výpomoc, mi privodilo celkové zhoršenie psychického aj fyzického zdravia. Takže moje rozhodnutie dať sa očkovať bolo do istej miery aj egoistické, ale z úplne iných dôvodov. Samozrejme, mala som obavy, ale po informáciách napr. z Izraela a iných krajín, kde sa podarilo zaočkovať veľké percento populácie a bolo dokázané, že nové prípady rapídne klesajú aj vďaka očkovaniu (nielen vďaka prísnym opatreniam), som sa rozhodla, že sa nechám zaočkovať. A netrápim tým nikoho. Nevedia o tom ani moji rodičia, lebo pravdupovediac nemám chuť sa baviť s nimi o rôznych konšpiráciách. Nikomu to nevešiam na nos, ak nerátam škôlku, kde som to oznámila, lebo to bola moja povinnosť. Alebo známych, ktorí majú na očkovanie rovnaký názor ako ja. Čo ma však hnevá, je to, že konšpirácie ohľadom očkovania a preferovanie nepreskúmaných a neschválených vakcín s čistým svedomím šíria politici, vďaka neschopnosti ktorých sme mali v zime a začiatkom jari vysoké čísla úmrtí, plné nemocnice, vyčerpaný zdravotnícky personál a ohrozenú zdravotnú starostlivosť (napr. mne všeobecná lekárka nedala na tie problémy s krčnou chrbticou ani týždeň PN, lebo vraj majú prednosť pacienti s covidom, čo aj chápem, ale ďakujem Bohu za to, že som vtedy nemala rakovinu, lebo kvôli covidovým pacientom by sa mi nebola ušla žiadna liečba…). Takže ja ani môj manžel nepotrebujeme žiadne výhody kvôli očkovaniu. Úplne nám stačí, že sa nám vytvoria protilátky a nebudeme sa musieť každý týždeň znovu dať testovať, ak príde tretia vlna. A že tým budeme chrániť aj svojich blízkych, ktorí majú nejednu vážnu chorobu (diabetes, hypertenziu, ICHS, sú po CMP autoimunitné ochorenia atď). Preto nech sa každý rozhodne podľa svojho vedomia a svedomia, ale nech mi nevnucuje svoj odpor k očkovaniu. Btw, moje deti majú všetky povinné očkovania. Aj proti TBC. Zatiaľ a napriek môjmu postoju voči očkovaniu dospelých nie som úplne stotožnená s ich očkovaním proti covidu. Uvidíme, ako očkovanie tejto skupiny populácie zafunguje vo svete. Na Slovensku to ešte chvíľu potrvá, lebo zatiaľ je tu mierny chaos, aj pokiaľ ide o očkovanie dospelých. Som skôr za ich izoláciu, hoci je to náročné aj pre ne.

 22. Katarína napsal:

  A ešte dodávam, že ututlávanie informácií zo strany Číny, odkiaľ sa tento vírus začal šíriť, prispelo k tomu, kde sme teraz. Namiesto toho, aby sme sa tešili, že máme konečne vakcíny, ktoré nám umožnia žiť ako-tak normálne, stále pitveme vedľajšie účinky a spochybňujeme vedecké výstupy. Zabúdame na úzkosť a depresie z odlúčenia od rodiny či od kamarátov a známych. Zabúdame na to, aký ťažký rok to bol, lebo sme boli izolovaní… Nezabúdajú však tí, ktorým na covid zomreli najbližší. Možno keby boli vakcíny čo i len o mesiac skôr, tak ich blízki mohli žiť… Aj kvôli nim ma mrzí, že odporcovia očkovania sa tu musia všade predvádzať so svojimi názormi a častokrát s až príliš zjednodušenými a neodbornými pohľadmi na to, ako vírus a očkovanie proti nemu funguje…

 23. Dobrý den, vaše rozhodnutí nechat se očkovat je zcela v pořádku a pro některé skupiny je nyní očkování asi tou nejdůležitější možnou ochranou. Co vůbec nechápu jsou zde vaše výrazy odpůrci očkování, neodborné pohledy, konspirace o neprozkoumaných vakcínách…. to, že tato vakcína je stále schválena pouze podmíněně, že není dostatečně dlouze testovaná, že jednoznačné výhody jsou u starších a rizikových, že to nejdůležitější co pro udržení zdraví máme a  potřebujeme je zdravý imunitní systém, že zvládnutím nemoci si budujeme velmi solidní imunitu (podle nejnovější studie o tvorbě protilátek v kostní dřeni – odkaz je v textu, možná celoživotn) jsou fakta.
  Doporučuji vám užívat si svůj život, své zdraví a méně bojovat s ostatním, dovolit jim jejich vlastní rozhodnutí o jejich tělech, Margit

 24. Lenka napsal:

  Margit, děkuji za článek… plně s Vámi souhlasím. Z jakých peněz se asi platí všechny ty billboardy? A jak už tady někdo zmínil, nejvíce mě štve citové vydírání a omezování “normálních zdravých lidí”. Trestání těch, kteří o sebe pečují a nepodléhají strachu. Chápu paní, co jí zemřeli lidé z rodiny, jenže ona i smrt patří k životu. Já měla velký strach o mamku, která přestože nemoc prodělala, se nechala očkovat a pak to byl mazec… zvládla to, naštěstí, ale i tak se stále bojí jet i na dovolenou :-(. No a já bych jela hned, ale uvidíme, jestli mě někam pustí . Přeji zdraví a energii!

 25. Jana napsal:

  Paní Margit, děkuji Vám za Váš, pro mě velmi přínosný, článek.
  Jana

 26. Zdeněk J. napsal:

  Dobrý den paní Slimáková,
  narazil jsem na váš blog: „Očkování proti koronaviru“.
  K části: „A k očkování dětí ještě přidávám citaci:“ jsem vás chtěl poprosit, abyste na sebe nebrala zbytečnou odpovědnost. Jste přece jen známá osoba, byť v jiné oblasti působení. Mnoho lidí tak může myšlenky zveřejňované váhou vaší osobnosti přebírat nekriticky.
  Jen tak víceméně náhodně jsem vybral k tomuto tématu příspěvky:
  „https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/pozor-na-nasledky-covidu-u-deti-varuje-primar-nemocnice-ve-slanem-20210203.html“,
  „https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/deti-covid-nasledky-pims-syndrom-fakultni-nemocnice-miroslav-seda.A210308_598008_olomouc-zpravy_dik“
  To jen tak rychle a bez dalších příspěvků do diskuze, kterých by se jistě našlo povíce.
  Je zjevné, že sama za sebe jste se rozhodla jít cestou „promoření“.
  Přeji hodně zdraví.
  Zdeněk J.

 27. petrof napsal:

  Všem přátelům v kovidáriu!
  Velmi dobře zpracovaná rešerše včetně otevřeného popisu přístupu autorky k očkování proti Covidu. Škoda, že pro ty, kdo nevládnou angličtinou nejsou obrázky popsány česky. Samozřejmě tato problematika je komentována zajímavými způsoby celou řadou odborníků, lze dohledat na sociálních sítích i na youtube. Pochopitelně autorka nemohla všechno, co je k dispozici, nemluvě o zdrojích ze zahraničí (mercola, naturanews například). Jisté je, že „všechno je jinak“ (jako téměř vždy) stejně jako je jisté, že nejenom tuzemská vláda používá zastrašovací metody, zamlčuje fakta a všechno směřuje k donucení veřejnosti k očkování – bez něj lze očekávat, že neočkovaní se stanou „stigmatizovanými jedinci“. Další úvahy nebudu ventilovat, nebylo by to ku prospěchu.

 28. Dobrý den Zdeňku, rozhodla jsem se jít cestou maximální podpory vlastního zdraví, respektování důležitosti imunitního systému a také respektu k tomu, že každý máme jiný život, zdraví i filosofii a tedy i jiné rozhodnutí. Vše odborné uvedené je odzdrojované, a i přes vaše odkazy stále platné – zrovna k očkování dětí předávám doporučení imunologa. Margit

 29. Katarína napsal:

  Pani Slimáková,

  Vy proti očkovaniu zbrojíte už minimálne 10 rokov a nemám pocit, že by ste dokázali prijať aj iný názor, než je len ten, ktorý presadzujú odporcovia očkovania vo všeobecnosti. Áno, zdravý imunitný systém je dôležitý, ale niekto ho nemá, lebo má nejaké choroby. To nevyriešia žiadne bioprípravky či potraviny ani Váš „zenový“ pohľad na svet. Po Vašom poslednom výjave v časopise Reflex, kde znova presadzujete svoj názor, som sa rozhodla, že Vás už nebudem sledovať ani odoberať Váš newsletter. Podľa mňa oscilujete na hranici medzi konšpiráciami a skutočnou vedou.

  A ja s nikým nebojujem. To Vy bojujete proti očkovaniu pekných pár rokov…

 30. Anna napsal:

  Vkládám příspěvek ještě jednou pro velké množství překlepů v první verzi :) Z mého pohledu je s lidmi zacházeno způsobem, který odpovídá silně manipulativnímu zacházení, které nepředpokládá, že jsou lidé svéprávní, samostatní, odpovědní, že jsou schopni sami přemýšlet a jednat. V první řadě jde o manipulaci na základě vyvolání strachu, následně o silná restriktivní opatření, které při rychlosti změn nedávají šanci vyhodnocovat situaci. Ve chvíli, kdy je hrubě překročena míra nátlaku a lidé začínají přemýšlet, nastoupí odměny za poslušnost, tresty za neposlušnost, vyvolávání pocitů viny u těch, kteří se nechtějí bezmyšlenkovitě zařadit a podněcování k nesnášenlivosti lidí mezi sebou navzájem. Pokud se za očkování slibují piva a výhry v loteriích, pokud se za nepřizpůsobení hrozí ukončením důstojného života – studia, cestování, účasti na kultuře a společenském životě, nejedná se o očkování s úmyslem zachránit lidstvo a jeho zdraví, ale koupit si lidské životy a rozhodovat o nich. Abych uvedla konkrétní příklad – situace kdy jeden z rodiny má pozitivní test, zůstane doma a během karantény covid prodělá pět zbylých členů. Ti – v rámci nerozšiřování – nejdou k lékaři, nešíří covid v autobuse a na jiných místech. V tuto chvíli je jeden z nich s potvrzením o prodělání nemoci. Dalších pět chodí na antigenní a pcr testy, protože nemají potvrzení o prodělání/pozitivní test, z důvodu prodělání covidu se nechtějí očkovat, protože jejich imunita nemoc zvládla. Mohou podstoupit a zaplatit test protilátek (to není malá částka) a přesto, že budou mít vybudovanou imunitu, jejich test protilátek jim k ničemu není, protože není uznáván pro neurčení výše hodnoty protilátek. Oproti této nevýhodě je velká polarizace směrem k očkování, kde může dojít ke slabší imunitě, přesto tito lidé dostávají potvrzení, vstupenku ke společenskému životu. Každý má v současné době nějaký důvod k očkování. Až hodně často jde o možnost cestovat, studovat, chodit do kina, do divadla, pracovat, chodit za svými rodiči do nemocnice nebo do ústavu. Neměl by ten primární důvod být, že očkování prospěje našemu zdraví, a proto jsme se pro něj rozhodli? Nejhorší situace, která teď může nastat je, že ti kteří se pro očkování nerozhodnou (a pozor, nejdou to odmítači, ale LIDÉ, KTEŘÍ SE NEROZHODLI PRO OČKOVÁNÍ!!!) nebudou mít peníze na to, aby se mohli neočkovat, protože po nich bude vyžadováno takové množství nehrazených testů, které si nebudou moci finančně dovolit.

 31. Prosím zůstaňme u faktů. Nekritizuji očkování, kritizuji POVINNÉ očkování, jeho vymáhání, vynucování (nebo obecně kritizuji jakékoliv nedobrovolné zdravotní zákroky). Jsem zastáncem systému, který je běžný ve většině vyspělých zemí, tedy doporučené, dobrovolné očkování a v případě závažné nežádoucí reakce zodpovědnost státu a odškodnění.
  Vaše tvrzení nedávají smysl, v textu není nedoporučení k očkování, je tam doporučení k individuálními vyhodnocování jeho vhodnosti / nevhodnosti. Je jen na vás jestli jste pro bezhlavé zákroky na svém těla a nepotřebuje možnost o něm rozhodovat. Nám ostatním tuto možnost prosím ponechte, Margit

 32. Josef Buřič napsal:

  Dobrý den, nevím, jak sdílet vaše články. Jsou super. Snad vyhraje zdravý rozum.

 33. Dobrý den, děkuji a jakkoliv – předávejte citace, odkaz, doporučte jiným odebírat moje Zdravé zprávy, Margit

 34. Jakub S napsal:

  Dobrý den, paní Slimáková,

  děkuji za Váš článek. Chci se zeptat, jak se stavíte k očkování a těhotenství? Po internetu koluje mnoho různých článku a informací o vedlejších účincích spojených s nemožností otěhotnět apod. Na druhou stranu je zde velké množství ať už odborných nebo neodborných článku, které tyto „vedlejší účinky“ vyvracejí. Je mi jasné, že je ještě krátká doba na to, aby někdo mohl říct, že je to tak nebo onak, ale zajímal by mě Váš názor. Zda-li se mají mladí lidé, kteří budou chtít mít děti, těchto vedlejších účinků obávat?

 35. Jirka Skalák napsal:

  Dobrý den, co se virových onemocnění týká, mám svou životní zkušenost. Již půl století jsem neměl žádné virové onemocnění, kterého bych si byl vědom, snad jen s výjimkou onemocnění typu neškodné rýmy, pokud byla vůbec virového původu. Rovněž horečku jsem měl naposled v dětství, když mě trápívaly angíny. Nemůžu to nijak dokázat, ale myslím, že příčinou je, že jsem ve třech letech prodělal spalničky a vytvořil si imunitu. Dneska kdyby dítě dostalo spalničky, tak to bude považováno za neštěstí, pro mě to možná bylo štěstí.
  Zajímalo by mě, jak by moje imunita zafungovala na Covid, pokud už jsem ho neprodělal bezpříznakově. Zároveň nemám žádné chronické zdravotní problémy a nemám z Covidu strach. Proto se zatím očkovat nenechám. A druhý důvod je, že nechci být součástí nějaké kampaně, aby pak se nejmenovaný politik vychloubal, jak naočkoval Česko. Očkování neodsuzuji, ale je potřeba k tomu přistupovat s rozumem a ne prostřednictvím nějakých očkovacích maratonů.

 36. Dobrý den, podle mě jen nemáme dostatek dat, tvrzení o riziku neplodnosti jsou za mě fámy, ale stejně tak chybí delší data a byla bych obezřetná podobně jako s doporučování očkovat děti, Margit

 37. Petra napsal:

  Pane Skaláku, spalničky jsem jako malá taky prodělala (a mimochodem taky mě v dětství trápívaly angíny). Ale podle své zkušenosti bych si určitě z prodělání spalniček neudělala takový názor ohledně nemocí v dospělosti.

 38. Michelle napsal:

  Super blog. Lidi jsou líní se postarat a být zodpovědní sami za sebe. Protože zodpovědnost nese sebou nějakou tu aktivitu a to hodně bolí. Je lepší natáhnout ruce a říct – pomoc! A pak, když se něco stane: „Já ale za to nemůžu!“. Každý je zodpovědný sám za sebe a tvrdit, že tím, že si chráním zdraví a imunitu přirozeně, ohrožuji někomu zdraví, je scestné. Svědci Covidovi jsou vystresovaní, nepřemýšlející a neznalí. Takže „Good work, Mrs. Slimáková!“ A na agresivní komentáře se vykašlete, ani na ně nereagujte.
  Přeji hodně zdraví.

 39. Veronika napsal:

  Znám pár lidí (věková kategorie 35 – 40), kteří se nechali očkovat z obav z tzv. long COVIDu. Je to opravdu něco čeho bychom se měli obávat více než samotného COVIDu?

 40. Dobrý den, přiznávám, že nevím, chybí mi data, sledující, kdo je postižen long covid, jak se třeba tito lidé léčí, jestli jsou mezi nimi i takoví, co užívali Ivermectin, megadávky C a D? Zrovna dnes jsem zachytita studii z Egypta, kde se Ivermektin podával u mírného Covidu a potíže smysluplně kratší:

  Další randomizovaná studie s ivermektinem. Tentokrát zkoušeli formu nosního spreje u pacientů s mírným covidem. Včera byly zveřejněny jejich výsledky, které jsou pozitivní.Trvání zvýšené tělesné teploty, dušnosti a ztráty čichu bylo statisticky signifikantně kratší u těch pacientů, kteří užívali ivermektinový sprej. Rovněž tito pacienti dosáhli dříve PCR negativních výsledků. https://www.dovepress.com/clinical-biochemical-and-molecular-evaluations-of-ivermectin-mucoadhes-peer-reviewed-fulltext-article-IJN?fbclid=IwAR3SsOMzNpNRJI6rOtn54YB5DwOO8todkOX7y_EMG4nJdVog6BX_BXsTLOQ#cit0022

 41. Veronika napsal:

  Děkuji za odpověď. Ještě bych se chtěla zeptat, jaký máte názor na očkování v těhotenství? Např. v USA zařadili těhotné ženy (problém může být prý hlavně ve III. trimestru) do rizikové skupiny a očkování jim přímo doporučují. Ptám se, protože jsem sama těhotná.

 42. Dobrý den, přiznávám, že pro mě je málo dat na to, abych toto očkování mohla těhotným doporučit, ale zásadní je vaše domluva s vašim lékařem, Margit

 43. Tomas Zivny napsal:

  Zdravím : pěkný článek Margit.

  Me přijde velmi divne, jak se ockovani prodává.
  Žijí ve Švýcarsku a tady se očkování prodává ve formě čokolády…nechte se naockovat, at můžete k moři…nechte se naockovat, at můžeme na dizu…jde tu vážně o ockovani z důvodu zdravotniho??
  Když dojde na téma ockovani, kupodivu téměř každý řekne, ze chce jet na dovolenou…10% možná řekne, ze kvůli zdravi….

 44. Tomas Zivny napsal:

  Pro Vás Margit :

  https://corona-ausschuss.de/

  Sitzung nummer 59…

 45. Šami napsal:

  Dobrý den Margit.
  Děkuji za článek. Líbí se mi vaše objektivita,srdečnost a klid, který vnášíté do vašich článků. Chtěla jsem se zeptat, jak to vidíte s očkováním u kojících žen? Všude čtu, že je pro kojící ženy (respekt. jejich děti) očkování bezpečné. Moc tomu nerozumím, zvláště pak, když se na stranu druhou píše, že do klinických studií těhotné a kojící ženy zařazeny nebyly. Na základě čeho se tedy usuzuje? Neměla jsem v plánu jít se očkovat, ale netušila jsem, jak na mě zapůsobí nátlaková metoda. Máme krásnou chalupu na Slovensku, kde bychom rádi jezdili, což nyní není pro nenaočkované úplně jednoduché.
  Děkuji za vaší odpověď.

 46. Dobrý den, zde se musím omluvit a upřímně napsat, že nevím a vlastně mě překvapuje každé příliš jasné vyjádření. Jak sama píšete, vakcína není testovaná na těhotných ženách a vlastně za mě není stále dostatečně dlouze testovaná na nikom. Mnohá data se teprve sbírají, víme o jejím působením v řádu pár měsíců, nevíme, jak dlouhodobá ochrana to bude, jak často se bude třeba přeočkovat, jaký vliv to bude mít, Margit

 47. Lucie napsal:

  Dobrý den Margit, velmi Vám děkuji za Váš skvělý článek. Mluvíte mi z duše. Jiz dříve jsem si načetla spoustu článků a studií o buněčné a protilatkove imunite. Mám za sebou 2 covidy a nevidím nejmenší důvod nechat se naockovat. Jen je smutné, že spoustu lidí nad tím vůbec nepřemýšlí a nedaji si tu práci si o tom něco zjistit (např.si přečíst Vaše články) A když tu čtu ostré reakce na Váš článek, je mi z toho smutno. Svět se začíná dělit na očkované a neockovane…

 48. Jiří Beránek napsal:

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli je vakcína vhodná pro člověka s chronickou leukemií a nemocným srdcem ( projevuje se otokem nohou). Děkuji za odpověď.

 49. Dobrý den, omlouvám se, ale toto je přesně dotaz, který je třeba řešit s vašim lékařem, Margit

 50. Petra napsal:

  Dobrý den Margit,
  děkuji za vaši práci obecně, a jmenovitě za tento váš článek. Velmi obdivuji vaši objektivitu, racionalitu, srozumitelnost, poctivé shromažďování a porovnávání faktů a v tomto případě hlavně odvahu se za to jako známá osobnost veřejně postavit. Všichni víme, že to v současné době není jen tak. Je to vidět i na některých agresivních reakcích na váš článek.
  S vaším rozborem se plně ztotožňuji. O možných rizicích této nevídaným způsobeb vnucované vakcíny se vyjadřujete velmi jemně.Rozsah jejích rizik prostě není znám. Nicméně tato vakcinace je vnucována lidem, a dnes už i dětem, celosvětově. A to navzdory poznatkům imunologie (dosavadním i novým), navzdory veškeré logice. Celá takzvaná pnademie se řeší nevídaně absurdním způsobem. Léčba antivirotiky se zavrhuje a všichni jsme vydíráním nuceni k vakcinaci. Teď, tři měsíce od zveřejnění vašeho článku, se tlak stále zesiluje a na vědu se stále nebere zřetel. Je to tak podezřelé, že se vnucuje myšlenka, že je za tím něco nekalého. V lepším případě jen ziskuchtivost a zahlcení nekvalitními informacemi, šířenými rychlostí blesku i do poslední psí boudy na konci vesnice.

 51. Jana napsal:

  Dobry den, su momentalne nejake blizsie informacie k danej vakcine? Ako prebieha vyvoj? Kedy by mohli byt na trhu? Dakujem

 52. Dobrý den, jestli myslíte tu vakcínu ve spreji, tak nechápu a mrzí mě, že informace u ní zcela utichli a nevím, jestli vůbec vývoj pokračuje, Margit

 53. Michaela napsal:

  Dobrý den Margit,
  Velmi děkuji za tento článek. Naprosto souhlasím. Velmi krásně napsaná fakta. Přečetla jsem mnoho článků, poslouchala jsem rozhovory s lékaři, imunology a vědci. Bylo to velmi zajímavé a poučné. Vy jste to skvěle napsala a vystihla ve svém článku. Děkuji

 54. Kateřina napsal:

  Dobrý den, tento bod k očkování dětí je Vaším názorem nebo předáváte dál názor pana Šinkory z fb? Cituji: “ Je eticky i odborně nepřijatelné dráždit imunitní systém někoho, koho se COVID netýká.“
  A můžete mi prosím blíže vysvětlit, jak se covid dětí netýká?
  Děkuji.

 55. Dobrý den, je to citace a je i takto řádně uvedená. A covid samozřejmě může vyjímečně vážně ohrozit i dítě, ale je to zcela výjimečné a na výjimkách se nestaví pravidla pro všechny. SARS-Cov2 je zásadně rizikový a umírají s ním lidé chronicky nemocní a rizikovost stoupá ve vyšším věku. Z tohoto pohledu jde napsat, že tato nemoc se netýká dětí, Margit

 56. Aja napsal:

  Dobry den. Prosim mohu se zeptat- uz nekolikrat jsem nekde cetla, ze toto ockovani v budoucnu muze zpusobit rakovinu. Nerozumim tomu, co se deje v tele, ale je to opravdu mozne? Jsou k tomu nejaka data a clanky? Dekuji

 57. Dobrý den, podle aktuálních dat nic takovéhoto prokázáno není ani tomu na základě dosavadních zkušeností s očkováním nic nenapovídá. Problém podle mě je jen, že samozřejmě dlouhodobá vliv tohoto nového očkování nemůžeme znát, a proto doporučuji individuální posuzování přínosu vs potenciálních rizik. Zatím mi toto očkování dává smysl bez pochyb u ohrožených osob a u starších. Margit

 58. Alice Francovâ napsal:

  Dobrý den, já si myslím, že z toho tlaku na očkování skončí spousta lidí na psychiatrii. Já už také po nocích nemůžu spát. Je to neuvěřitelné, že se toto děje v 21. Stol. Jak z toho ven? Tady se bude asi očkovat celá léta. Další otázka pro mě je, jestli takový život má vůbec smysl.

 59. Dobrý den, vaše obavy a pocity zcela chápu. Jako nejlepší mi přijde omezit běžná média a lidi, kteří jen děsí a manipulují. Věnujte se péči o sebe a blízké, buďte čím více venku a mezi lidmi, kteří téma vnímají jako my. Pak už stačí vydržet, každé šílenství musí jednou skončit Držím pěsti, Margit

 60. Jitka napsal:

  Dobrý den, Margit, nákaza covid-19 se mi vyhnula, naštěstí! Očkovaná nejsem a zatim jsem neuvažovala, ALE po precteni rozhodnutí z mimořádne konference vlády mi nic jiného nezbyde, než se očkovat pod nátlakem. Důvod? Rodiče žiji v Domově seniorů, navštěvovala jsem je vždy otestována, což nyní nebude mozne. Vláda nám ponechala výběr, který vlastně výběrem není. A navíc, jak je možné, že očkování lidé se také nákazu a jsou hospitalizováni? Očkování není účinné nebo virus tak rychle mutuje?
  Děkuji a pěkný den.

 61. Dobrý den, ano, slovo dobrovolnost u tohoto očkování je jen výsměchem mocných, je to k pláči. A očkování nikdy není na stoprocentní úspěšné, i když nízká efektivita tohoto – hlavně krátkodobá mě samotnou překvapuje, Margit

 62. Jitka napsal:

  Děkuji, Margit, mne také, očkovaných nemocnych je vzhledem k číslu narustu hodně. V Domově senioru není očkovaná téměř polovina veškerého personalu! A dokonce tříčlenná rodina, všichni po 3.davce očkování, nakazila svého navštíveného, naštěstí ockovaneho seniora. A moje sousedka je DVA měsíce po očkování a dle testu na protilátky nemá žádné.
  Mám pocit, že dobre zprávy jsou nežádoucí nebo snad i zakázané, že všech informačních zdrojů se valí jen negace, jak si zachovat zdravý rozum a neutopit se ve stresu.
  Jitka

 63. Jarmila napsal:

  Dobry den Margit. Sleduji vas rada a chtela bych se vas na neco zeptat. Jsem celkem mlada a zdrava, presto jsem podlehla tlaku rodiny a nechala se naockovat. Ted se hodne bojim, zda mi ta vakcina nemuze ublizit. Vy hodne sledujete lekare a vsechny mozne vedce – co si myslite vy o bezpecnosti teto vakciny? Nenechala jsem se naockovat kvuli akcim. Abych rekla pravdu tlak na neockovane mi hrozne vadi. Vubec nechapu jak se tohle muze dit. Zacinam se bat i o sve psychicke zdravi. Uz je toho na me moc. Tlak statu, rodiny, ted tato zvlastni vakcina, kterou jsem si tedy pod tlakem nechala dat. Citim se opravdu spatne a mam pocit ze nic nepomaha hodit se do „normalu“. Obdivuji jak tuto dobu zvladate vy a ze se drzite bez ockovani a nepodlehate. Dekuji za vas blog a za vase prispevky.

 64. Dobrý den, upřímně tato vakcína má i přes vše nahlašované slušný bezpečnostní profil, miliony lidí ji bez potíží zvládají. Co mě na tomto očkování vadí více je ten nátlak, vynucování, neschopnost přiznat, že mnohá tvrzení byla mimo – jako třeba o té tečce nebo, že nevíme jak často se bude třeba přeočkovat nebo přiznání, že vlastní imunita je pořád to nejdůležitjší a zvládnutí nemoci možná pro většinu to nejlepší. I když nikdo předem neví, jak by infekci zvládl, jediné, co víme je, že její rizikovost zásadně stoupá s nemocemi a věkem. Proto u vás není jednoznačně správné rozhodnutí, obojí dává smysl a je jen na vás rozhodnout se podle toho, z čeho máte větší strach. Jestliže špatně snížíte nátlak nemá smysl se přemáhat. Držím pěsti ať se rozhodnete jakkoliv, Margit

 65. Daniela Křesťanová napsal:

  Děkuji za velice pěkně a srozumitelně napsaný článek. Je dobře, že jsou lidé jako vy, kteří dokáží vše shrnout bez hysterie, polopravd, narcismu. Přeji hodně sil do dalších dní

 66. Tereza S. napsal:

  Dobrý den Margit, děkuji za velmi zajímavý a hodnotný souhrn informací. Ráda bych se zeptala na vás názor k očkování těhotných. Jsem přibližně v polovině těhotenství a byla jsem si poměrně jistá, že vzhledem k tomu, že jsem mladá, zdravá, štíhlá a pravidelně suplementuji C a D s K2, tak případný covid (který jsem doposud neprodělala) zvládneme s miminkem i bez vakcíny. Na druhou stranu se na nás poslední dobou valí články o nutnosti očkování těhotných a hororové příběhy končící tragicky, že je člověk na vážkach, aby něco nepodcenil. Přeci jen nerozhoduji se jen za sebe a izolovat se až do porodu od všeho pěkného setkávání s rodinou a přáteli také nejde…

 67. Dobrý den, museum přiznat, že nevím, podle mě není dostatek dat pro ani jednoznačné doporučení těhotné ženy očkovat ani neočkovat. I mezi lékaři najdete jen zastánce té i té verze. Proto za mě úplně nejdůležitější zdravé žití a suplementace, jak píšete a rozhodnutí k očkování podle vašeho vlastního vnímání rizik, popřípadě po domluvě s vašim lékařem, kterému důvěřujete, Margit

 68. Jarmila napsal:

  Dobry den pani Margit. Prosim ja jsem az ted zjistila jak to cele v tele funguje. Mam za sebou dve davky ockovani. Prosim to mam znicene zdravi uz navzdy? Uz navzdy si imunitni system bude pamatovat v nejakych tech pametovych bunkach tuhle verzi spike proteinu co mi tam dali ockovanim? Uz nikdy nebudu moznost mit imunitu jako ti, co si onemocnenim prosli? Dekuji za odpoved.

 69. Dobrý den, omlouvám se, ale vůbec nechápu o čem píšete. V mém textu není nic o zničení zdraví vakcínou. Jestliže vám toto někdo jiný tvrdí, prosím požadujte vysvětlení po něm. Sama toto očkování považuji za nejlepší možnost pro rizikové a seniory, kteří ještě nemoc sami nezvládli, Margit

 70. Jarmila napsal:

  Omlouvam se, asi jsem to napsala spatne a vyznelo to utocne nebo tak neco. Za to se velice omlouvam. Jen jsem z toho zjisteni zdesena a asi jsem spatne volila slova. Vubec jsem to nemyslela zle, naopak si velmi cenim vasi prace a toho co pisete a co zverejnujete. Za to vam patri velky dik. Jen bych chtela zjistit jestli ma imunita proti koronaviru uz bude timto ockovanim navzdy ovlivnena nebo jestli si udela i dalsi pametove bunky az se s nemoci setkam? Nevite prosim? Nikdo mi zatim nedal odpoved.

 71. V pořádku, nyní to chápu, v okamžiku, kdy se s tímto koronavirem setkáte vytvoří se i slizniční imunita a budete možná nejlépe chráněna, Margit

 72. Omasta napsal:

  U vakcín myslím, že lidi mají vlastní rozum, aby si rozhodli, jestli vakcínu potřebují nebo ne. Strašení vakcinovaných lidí, že budou mít poškozené zdraví není správné.

  Babiš zalhal lidem, a) že kdo se chrání, ten neonemocní a 
  b) čím důsledněji budete nosit roušky, tím dříve virus zmizí.

  Hrozí tu nebezpečí, že náhubkáři tomu dál věří a prodlouží pseudopandemii se vším útiskem, omezeními a tlakem na očkování o další 2 roky. Mohl by někdo vymyslet způsob, jak zlomit odpor náhubkářů, aby se přestali chovati bezohledně, a vysvobodit nás od tlaku na vakcínu?.

 73. Katarína napsal:

  Ľuďom nemôžete nechať rozhodnutia ohľadom vecí, ktorým nerozumejú. Keď si chcem dať opraviť zub, idem zubárovi. Keď si chcem dať opraviť záchod, zavolám vodára. Keď chcem telefonovať, kúpim si telefón od renomovaného výrobcu…áno, všetko sa dá riešiť aj svojpomocne, ale ako to veľakrát dopadne….?
  Prečo napríklad máme spotrebné dane (neviem, ako sa volajú v ČR, ale asi obdobne). Pretože zdaňujeme negatívne externality – fajčenie, pitie alkoholu, znečistenie ŽP automobilovou dopravou…Ľudia platia za svoju „hlúposť“ alebo „pohodlnosť“ takmer každý deň, ale neuvedomujú si to. Povinné očkovanie by bolo iba ďalšou takouto „nepríjemnosťou“. Tak isto ako napríklad to, keď nejdete na preventívnu prehliadku k zubárovi a ďalší rok si musíte všetku starostlivosť o chrup platiť z vlastného vrecka v plnej výške.

 74. Dobrý den, jestliže tématu nerozumíte, samozřejmě doporučuji respektovat názor vašeho lékaře, kterému důvěřujete. Jen prosím dovolte každému dalšímu ať si zváží, jak hodně tématu rozumí nebo jak hodně chce přebírat zodpovědnost za své zdraví. Nerozhodujte za ostatní, Margit

 75. mirka babic napsal:

  Pekný rozumný postoj! Plne súhlasím s vami. Som lekárka, pracovala som na COVID odd. takmer rok.

 76. Paní doktorko, děkuji za vaši práci i toto vyjádření, Margit

 77. Adam Vlček napsal:

  Dobrý den,
  I když už Covid není aktuální, tak jeho přesahy stále ano. Sleduji Vás a Vaše názory dlouho, a I když se s některými neshodnou, líbí se mi jejich podání a racionalita. Přesto (vlastně právě proto) bych se na jedno z toho rád zeptal: píšete, že „Dobrý den, ne, všechna povinná očkování nemám a dokonce ani děti ne“… Mluvíte o TBC, tomu rozumím. Co ta ostatní, stále povinná – na základě čeho jste vybírala, které ne? S tím osobně hodně nesouhlasím, beru za to, že čím větší je poockovanost, tím více očkování funguje, a pokud by to bylo čisté dobrovolne, tak by proockovanost klesla natolik, že by bylo zbytečně. Ostatně proto jsem i vítal povinnost očkovat se proti Covidu. V čem se pletu?

 78. Dobrý den, žili jsme s dětmi v zahraničí, kde je očkování dobrovolné a tak se individuálně domlouvá s pediatrem. A jsem jednoznačně proti vynucování jakýchkoliv lékařských zákroků. Vždy je třeba vysvětlovat, komunikovat, přesvědčit fakty a en násilím, Margit

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zůstaňme ve spojení!

Kompletní kontakty

A určitě nezapomeňte na odběr mého newsletteru, aby vám neuniklo nic důležitého ze světa zdraví:

Zdravé zprávy emailem