Podvod nebo léčba

To je název bestsellerové knihy, která na základě nejkvalitnějších dat vyhodnocuje efektivitu několika desítek alternativních terapií. Autoři docházejí k závěru, že jsou důkazy o funkčnosti akupunktury, fytoterapie a chiropraxe nedostatečné. Homeopatii přímo označují za naprosto nefunkční. Veškerý její přínos má být pouze na úrovni placeba.
Jak zjistíme, co funguje a proč i přes kritiku alternativních metod doporučuji ze všeho nejvíce prevenci a hned po ní přirozené možnosti?

28. 4. 2021 Články, Knihy 8 komentářů

Přirozená doporučení ve výživě dětí

V uplynulých letech někteří odborníci a výrobci jídla nekriticky vychvalovali umělou kojeneckou výživu a speciálních potraviny pro děti vůbec. Autority ve svém oboru rodičům radily, aby první příkrmy důkladně mixovali a zakládali je na zelenině, ovoci a obilných kaších. Všechno může být správně úplně naopak.
Mateřské mléko je jednoznačně mnohem prospěšnější než jakékoliv jeho náhrady. Zelenina, ovoce a kaše jsou primárně zdrojem sacharidů, které by bylo prospěšnější omezovat, a mnohé děti nepotřebují stravu mixovat ani být krmeny, ale mohou se stravovat samy a jíst celé potraviny.

20. 8. 2017 Články, Knihy 110 komentářů

Sandor Ellix Katz: Síla přírodní fermentace

Fermentace je ve své podstatě řemeslným procesem, k jehož vymizení přispěla mimo jiné centralizace a industrializace potravinářského procesu. Přitom podle autora začíná kultura na farmách, nikoliv v opeře. Váže lidi k jejich zemi a řemeslům.
Jak ale můžeme být kulturní, když jíme pouze jídlo, které bylo pasterizováno, nabalzamováno a uzavřeno do plechových schránek? Přirozená fermentace je pravým opakem homogenizace a uniformity.

8. 11. 2014 Knihy 1 komentář

Collin Campbell: Čínská studie

Zdravotní potíže od jejich příčin až po návrhy přirozených řešení s důrazem na výživu. Podle autora je naším největším nutričním problémem konzumace živočišných produktů, z jednotlivých živin potom živočišných bílkovin. Proto opakovaně doporučuje omezení konzumace až úplné vyloučení masa, mléka a mléčných výrobků.
Řešení vidí Campbell ve vegetariánské až veganské výživě. Co však skutečně autor prokázal a jaké nedostatky jeho tvrzení mají?

13. 1. 2014 Knihy 28 komentářů

Weston Price: Nutrition and Physical Degeneration

Rozsáhlá studie, která prokazuje význam přirozené stravy a současně dokumentuje degeneraci a destrukci, které jsou způsobeny příjmem průmyslově upravovaných potravin.
Kniha, která v mnohém boří tvrzení moderní medicíny o zdravé stravě. Mimo jiné doporučuje nejíst polotovary, mezi které řadí také některé standardní složky dnešní stravy, například pasterizované mléko a průmyslově upravované rostlinné oleje.

13. 1. 2014 Knihy 10 komentářů

Ben Goldacre: Zkorumpovaná farmacie

Léky si nejčastěji testují sami výrobci v mizerně navržených zkouškách a na beznadějně malém množství nevhodně vybraných pacientů. Testy jsou analyzovány pomocí technik pokřivených tak, aby nadhodnocovaly jejich přínos. A když výsledky zkoušek firmám přesto nevyhovují, mají plné právo je před lékaři a pacienty utajit.
Například výsledky farmaceutických studií, které sledovaly účinnost statinů, tedy léků snižujících krevní cholesterol, předepisovaných denně milionům uživatelů, byly 20x častěji příznivější ve srovnání s nezávislým testováním! Jaká je situace v Česku a jaká opatření Goldacre navrhuje?

6. 12. 2013 Knihy 13 komentářů

Michael Pollan: Dilema všežravce

Víte, že ropa je zásadním krmivem pro náš konvenční potravinový systém a kukuřice je základní potravinou vyspělých zemí? Kukuřice je kvůli silným dotacím pro její pěstování tím nejlevnějším zdrojem kalorií a cukrů, a proto obsažena ve více než čtvrtině ze všech desítek tisíců potravin. Přitom státem podporované pěstování kukuřice je ve skutečnosti naprosto neeekonomické a nezdravé téměř pro všechny zúčastněné.
Pollan dokládá, jak je současný konvenční systém produkce potravin vysoce problematický a dlouhodobě neudržitelný.

29. 8. 2013 Knihy 2 komentáře

John Grisham: Vánoce nebudou!

Pohoda a dobrá náladou jsou základem zdraví, a proto tentokrát doporučuji namísto odborné knihy inspiraci pro netradiční odpočinkové vánoce. Příběh nabízí zamyšlení, proč a jak trávíme svátky a především důsledky tohoto sterotypu. Cílem knihy není nikoho přesvědčit, aby ignoroval vánoční svátky. Spíše se snaží přivést k zamyšlení, co pro nás svátky znamenají a jak si je skutečně přejeme slavit – bez ohledu na to, co je tradiční, obvyklé a očekávané.

2. 11. 2012 Knihy

Michael Pollan: In defense of Food

Základní výživová doporučení ve třech bodech jsou napsána hned na obalu knihy, a pro naprostou většinu z nás by jejich zavedení zajistilo perfektní zdravou stravu a s tím i zdravé tělo bez potřeby jakéhokoliv dalšího studia živin, nesmyslného přepočítávání kalorií anebo dodržování nepřirozených diet.
Autor má také pravdu, když píše, že moderní výživová věda se čím dál více zaměřuje na studium a propagaci anebo kritiku jednotlivých živin přičemž ji zcela uniká komplexní pohled na skutečné potraviny.

27. 9. 2012 Knihy

Michele Simon: Appetite for Profit

Jsou potraviny, které nám běžný trh nabízí, bezpečné a vhodné ke konzumaci? Autorka knihy, expertka na zdravotní politiku a profesorka práv popisuje, jak potravinářský průmysl ohrožuje naše zdraví pomocí neustále se zvyšující nabídky vysoce průmyslově upravovaných potravin s nedostatkem živin, jak průmysl bojuje za udržení nabídky svých prokazatelně nezdravých produktů ve školách anebo jak se cestou „nezávislých občanských organizací,“ brání proti možnosti potřebných státních regulací.

20. 8. 2012 Knihy