SPECIALISTKA NA ZDRAVOTNÍ PREVENCI A VÝŽIVU

Vitamín D snižuje infekčnost a úmrtnost

6.11.2020

Zpět na výpis článků

Už roky propaguji zdravotní prevenci a od jara ještě intenzivněji. Proč? Protože od jara víme, že naše výživa nejenže zásadně rozhoduje o výskytu potíží jako jsou třeba obezita, cukrovka nebo Alzheimeova demence, ale rozhoduje dokonce i o riziku a závažnosti infekce Covid-19. Víme, že vyšší riziko závažnějšího průběhu této infekce a vyšší úmrtnost je spojována s nemocemi jako jsou obezita, diabetes anebo hypertenze. Tedy s nemocemi, které zásadně souvisí na našem metabolickém zdraví a to na naší stravě.

Když je třeba výživu podpořit

Suplementace je pro mě stále jen doplnění toho nejdůležitějšího a to je naše každodenní strava a chování. Ze všeho nejvíce doporučuji zajišťovat vitamíny stravou a v případě vitamínu D i sluncem. Tentokrát však musím pod tíhou shromážděných studií přiznat, že pro mnohé z nás strava a slunce nebude stačit, že nyní se zdá suplementace vitamínem D minimálně po dobu epidemie a ročního období s minimem slunečního záření jako nezbytná a doporučuji ji. Kolik, kdo a kdy by měl užívat? Zde překlad aktuální výzvy zahraničních vědců a lékařů s konkrétními doporučeními.

Více než 100 vědců, lékařů a předních institucí žádá zvýšené používání vitaminu D v boji proti onemocnění COVID-19

Vědecké důkazy ukazují, že vitamin D snižuje infekce a úmrtnost, 7.
prosince 2020

Všem vládám, veřejným činitelům v oblasti veřejného zdraví, lékařům a zdravotníkům,

výzkum naznačuje, že nízké hladiny vitaminu D téměř jistě zvyšují riziko infekce, hospitalizace a úmrtí osob spojené s onemocněním COVID-19. Vzhledem k bezpečnosti  vitaminu D navrhujeme okamžité rozsáhlé zvýšení jeho příjmu v populaci. Vitamin D působí na tisíce genů a ovlivňuje řadu aspektů imunitní funkce, vrozené i adaptivní. Vědecké důkazy1 ukazují, že:

 • Vyšší hladiny vitaminu D v krvi jsou spojeny s nižší mírou infekce virem SARS-CoV-2.
 • Vyšší hladiny vitaminu D jsou spojeny s nižším rizikem závažného průběhu onemocnění (hospitalizace, intenzivní péče nebo úmrtí).
 • Intervenční studie (včetně randomizovaných kontrolovaných studií) naznačují, že vitamin D může představovat velmi účinnou léčbu.
 • Mnoho odborných článků již popsalo několik biologických mechanismů, kterými vitamin D ovlivňuje průběh onemocnění COVID-19.
 • Modelování kauzální inference, Hillova kritéria, intervenční studie a biologické mechanismy naznačují, že vliv vitaminu D na COVID-19 je velmi pravděpodobně kauzální, a nikoli pouze korelační.
 • Je obecně známo, že vitamin D je pro lidské tělo nezbytný, avšak většina lidí ho nemá dostatek. Pro určení nedostatku vitaminů v těle se běžně používají dvě hladiny – deficitní hladina < 20 ng/ml (50 nmol/L), která je cílem většiny veřejných institucí, a nedostatečná hladina < 30 ng/ml (75 nmol/l), kterou doporučuje několik lékařských sdružení a odborníků.2 Příliš mnoho lidí nedosahuje ani jedné z uvedených hladin vitaminu D v těle. Deficitní hladiny vitaminu D < 20 ng/ml se ve většině světa vyskytují u 33 % populace, přičemž většina odhadů míry nedostatečné hladiny vitaminu D < 30 ng/ml je výrazně nad 50 % (v mnoha zemích i mnohem vyšší).3 V zimním období se hladiny ještě snižují a u některých skupin je toto snížení znatelně výraznější: obézní osoby, osoby s tmavou pletí (zvláště žijící ve velké vzdálenosti od rovníku) a obyvatelé pečovatelských domů. Stejné skupiny čelí zvýšenému riziku spojenému s onemocněním COVID-19.

Bylo prokázáno, že u 97,5 % lidí je k dosažení hladiny 20 ng/ml zapotřebí denní příjem vitaminu D 3875 IU (97 μg) a k dosažení hladiny 30 ng/ml,4 což je hladina, která překračuje všechna národní doporučení, 6 200 IU (155 μg) vitaminu D. Naneštěstí odborná zpráva, na základě které se v USA stanovila denní doporučená dávka vitaminu D, obsahovala již přiznanou statistickou chybu, kvůli které byl vypočten požadovaný příjem přibližně 10krát nižší.4 Přes četné výzvy v akademické literatuře ke zvýšení oficiálního doporučeného příjmu vitaminu D zůstala platná doporučení až do doby vzniku pandemie viru SARS-CoV-2 nezměněna. Mnoho odborných článků nyní naznačuje, že hladiny vitaminu D ovlivňují onemocnění COVID-19 výrazněji než většina ostatních biologických hodnot, se zvýšeným rizikem při hladinách < 30 ng/ml (75 nmol/l) a výrazně vyšším rizikem při hladinách < 20 ng/ml (50 nmol/l).1

Dosavadní důkazy naznačují možnost, že pandemie COVID-19 se z velké části udržuje prostřednictvím infekce osob s nízkými hladinami vitaminu D v krvi a že úmrtí se vyskytují převážně u těchto osob. Již pouhá možnost, že tomu tak skutečně je, by měla spustit vlnu rychlého výzkumu účinků vitaminu D. Avšak i bez dalších dat převažují důkazy, že zvýšení hladiny vitaminu D může pomoci snížit počet infikovaných osob, hospitalizovaných osob, osob hospitalizovaných na JIP a zemřelých osob.

Desítky let data o bezpečnosti vitaminu D ukazují, že jeho suplementace představuje pouze velmi nízké riziko: při uvedených doporučených dávkách by byla toxicita extrémně vzácná. Rizika spojená s nedostatečnými hladinami vitaminu D jsou daleko významnější než ta, která se pojí s vyššími hladinami, které, jak se zdá, poskytují největší ochranu proti onemocnění COVID-19, a toto riziko se stále výrazně liší od rizik spojených s léčivy. Vitamin D je mnohem bezpečnější než steroidy, jako je dexametazon, obecně nejpřijímanější forma léčby onemocnění, která již rovněž prokázala účinnost proti COVID-19. Bezpečnost vitaminu D je podobná bezpečnosti obličejových masek. Není třeba čekat na další klinické studie, abychom mohli zvýšit použití něčeho tak bezpečného, jako je vitamin D, obzvláště když snížení vysoké míry deficitu/nedostatečnosti tohoto vitaminu měla být priorita jíž dříve.

Vyzýváme tak všechny vlády, lékaře a zdravotnické pracovníky po celém světě, aby okamžitě svým dospělým populacím doporučili zvýšení příjmu vitaminu D, a to alespoň do skončení pandemie. Konkrétně:

 1. Doporučte takové množství vitaminu D ze všech zdrojů, které dosahuje sérových hladin nad 30 ng/ml (75 nmol/l), což je široce podporované minimum s prokázaným snížením rizika spojeného s onemocněním COVID-19.
 2. V případě absence testování se dospělým osobám doporučuje denní příjem vitaminu D v množství 4000 IU (100 μg) (nebo alespoň 2 000 IU). Množství 4000 IU je obecně považováno za bezpečné.5
 3. Doporučené hodnoty se mohou zvýšit (např. dvojnásobně) u dospělých osob se zvýšeným rizikem nedostatku v důsledku nadváhy, tmavé pleti nebo pobytu v domovech péče (např. dvojnásobně). Příliš vysoké nebo nízké hodnoty se mohou odhalit pomocí testování.
 4. Doporučujte, aby dospělí, kteří výše uvedených hodnot nedosahují, dostávali 10 000 IU (250 μg) denně po dobu 2–3 týdnů (nebo do dosažení hladiny 30 ng/ml, pokud se provádí testování), po čemž se použije výše uvedené denní množství. Tato praxe je obecně považována za bezpečnou. Za správných podmínek (např. letní den na pláži) dokáže samo tělo ze slunečního záření syntetizovat i větší množství. Úřady NAM (USA) a EFSA (Evropa) uvedené množství označují jako „hladinu bez pozorovaných nežádoucích účinků“, a to i při každodenním příjmu.
 5. Měřte hladiny vitaminu D u všech hospitalizovaných pacientů s onemocněním COVID-19 a podávejte jim kalcifediol nebo D3 alespoň k odstranění nedostatečných hladin < 30 ng/ml (75 nmol/L), případně s použitím protokolu dle Castillo a kol. ‘20nebo Rastogi a kol. ’20, dokud důkazy neprokáží výhody jiného protokolu.

Je známo mnoho faktorů, které predisponují jednotlivce k vyššímu riziku spojenému s virem SARS-CoV-2, jako je například věk, mužské pohlaví, komorbidita atd., avšak nedostatek vitaminu D, pro jehož značný účinek je k dispozici množství důkazů, je zdaleka nejsnadněji a nejrychleji odstranitelným rizikovým faktorem. Vitamin D není nákladný a skýtá zanedbatelné riziko ve srovnání s riziky, která představuje onemocnění COVID-19. Prosíme jednejte okamžitě.

Odkazy:

1 Důkazy byly podrobně recenzovány (188 odborných článků) v půli měsíce července [Benskin ‘20], přičemž nejnovější odborné publikace je dále potvrzují [Merzon a kol. ‘20Kaufman a kol. ‘20Castillo a kol. ‘20]. (Pro podrobnější analýzu výsledků z RCT Castillo a kol. viz také [Jungreis a Kellis ‘20].)

2 Např.: 20 ng/ml: National Academy of Medicine (USA, Kanada), Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Německo, Rakousko, Švýcarsko, severské země, Austrálie, Nový Zéland a dle 11 mezinárodních organizací. 30 ng/ml: Endocrine Society, American Geriatrics Soc. a dle vědeckých odborníků. Viz také [Bouillon ‘17].

3 [Palacios a Gonzalez ‘14Cashman a kol. ‘16van Schoor a Lips ‘17] Platí pro Čínu, Indii, Evropu, USA a další.

4 [Heaney a kol. ‘15; Veugelers a Ekwaru ‘14]

5 Tyto země a organizace uvádějí množství 4000 IU v rámci rozsahu svého vlastního doporučení tolerovatelné dávky vitaminu D: NAM (USA, Kanada), SACN (Spojené království), EFSA (Evropa), Endocrine Society (mezinárodní), severské země, Nizozemsko, Austrálie, Nový Zéland, Spojené arabské emiráty a American Geriatrics Soc. (USA). Žádný přední úřad nestanovuje nižší tolerovatelné množství. Americký NAM uvedl, že množství 4000 IU „pravděpodobně nepředstavuje žádné riziko nepříznivých účinků na zdraví téměř pro všechny osoby.“ Viz také [Giustina a kol. ‘20].

Jména signatářů, včetně jejich osobní dávky vitamínu D, kterou nyní užívají najdete v originále výzvy.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Diskuze

62 komentářů: “Vitamín D snižuje infekčnost a úmrtnost”

 1. Adela Malikova napsal:

  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, jak je to s množstvím doporučené denní dávky vitamínu D u deti (do jednoho roku) ?
  Predem díky za odpověď.

 2. Dobrá den, omlouvám se, ale u dětí si vůbec nedovoluji doporučovat jiná než oficiálně doporučená množství. Před suplementací zejména u kojence je vždy třeba konzultovat přímo s vašim pediatrem, Margit

 3. Daria napsal:

  Dobrý večer Margit, prosím Vás, v jaké formě je nejlepší vit. D užívat?

 4. Terka napsal:

  Mate doporučení na některou firmu prodávající vitamin D ? Děkuji

 5. Dobrý večer, v jakékoliv je vám to příjemné, výrobce vždy u své formy zaručuje využitelnost uváděnou na balení, Margit

 6. Mirka napsal:

  Ano doporučuji Detritin 2000IU, Detritin získala také značku kvality v DTestu.

 7. Děkuji za důvěru, ale upřímně není v mých možnostech jakkoliv nezávisle produkty testovat a srovnávat, takže spíš obecně, vybírejte z kvalitního důvěryhodného obchodu. Pro mě je jeden mezi nimi Vitalvibe, který shodou okolností zrovna mám právě teď i v akci Zdravých zpráv: Na leden 2021 jsem pro vás domluvila SLEVU 20 % v e-shopu Vitalvibe, který nabízí zdravé potraviny v bio & raw kvalitě.V koronavirové době nám všem prospěje doplnění vitamínů C a D3 (samostatně i ve spojení s K2). V těchto dnech mohou prospět také zinek, selen a omega-3 mastné kyseliny. Sleva 20 % platí pouze na jeden nákup v lednu a nevztahuje se na kategorii elektrospotřebičů a již zlevněné produkty v akci. Při objednávce nad 1 500 Kč za vás Vitalvibe nechá zasadit strom. Pro uplatnění slevy, která platí do konce ledna, zadejte heslo MARGIT21 do kolonky Dárkový/Slevový poukaz: https://bit.ly/eVitVibe

 8. Jana napsal:

  Objednávám si na Damianvit. Mají i 5000IU.

 9. Marie napsal:

  Dobrý den Margit, chtěla bych se zeptat, jak je to s doporučenou dávkou vit. D pro těhotné ženy. Jsem ve 3. trimestru a mám lehkou formu Covidu, pouze ztráta čichu a chuti a únava. Vít D beru ale v dávce 1000 IU jednou za 2 dny, nechci jím predavkovat miminko. Děkuji.

 10. Dobrý dnem zde s musím omluvit, k suplementaci virtamínu D v rámci prevence a terapie kovidové infekce nevím více než je psáno v textu a nedovoluji di odhadovat. Doporučuji stav konzultovat s vašim lékařem, ideálně zaplatit stanovení vitamínu D a suplementaci nastavit podle výsledklů, do té doby zásadně nepřekračovat běžné dávkování, Margit

 11. Daria napsal:

  Děkuji za odpověď. A ještě možná jeden dotaz – našla bych někde přehled, jaký je doporučený denní příjem u vitamínů, které bychom měli suplementovat? Kromě Dčka třeba i vitamin C apod. Děkuji.

 12. Karel A. napsal:

  Dobrý den, děkuji za článek a chci se zeptat: existuje nějaká studie, jakou hladinu Déčka mají nemocní s Covid-19, zejména ti s těžkým průběhem a jakou měli ti zemřelí? Píšete, že cca 33% populace má deficit tohoto vitamínu a podle výsledků testování, je zhruba třetina lidí pozitivních. JE TO POUHÁ NÁHODA, nebo přímá souvislost?!? A přiznal by to vůbec někdo, že místo lockdownu stačilo, aby si lidé doplnili hladinu vitamínu D? A zejména teď, když už jsou nakoupeny vakcíny za miliardy?
  Spousta otázek, na které by bylo dobré znát odpovědi.

 13. Dobrý den, na konci textu jsou odkazy, kde najdete link na desítky dalších studií a mezi nimi i mnohé odpovědi na vaše otázky, Margit

 14. Dobrý den, dále se nejčastěji doporučuje vitamín C, zinek a melatonin, odkazy na zdroje postupně předávám na FB, Margit

 15. Taťána napsal:

  K vitamínu D, jsem kdysi četla, že vstřebatelnost podporuje vit. K2…….užívám ve formě D3K2 již dva roky a zatím bez nákazy …….doporučuje i MUDr. Jan Vojáček, jukněte na FB

 16. Veronika napsal:

  Dobrý den, moc vás zdravím a děkuji za skvělý článek! Chtěla bych se zeptat, když je na produktu uvedeno, ze 1 tobolka má 20ug vit. D3, má se užívat 1 denně a nepřekračovat doporučenou dávku. Toho se nemám bát a dávat si klidně 3-4 denně, abych se přiblížila výše uvedeným doporučením?

  Moc děkuji, Veronika

 17. Jarmila napsal:

  Hezký den, jak je to prosím u dětí mladšího školního věku? Také byste doporučila užívat doplňky vit D? Děkuji.

 18. Mája R. napsal:

  Dobrý den, děkuji Vám za cenné informace. Zajímalo by mě, jak je to s přijímáním tohoto zvýšeného příjmu Dčka při kojení? Ve většině přípravků pro těhotné/kojící je jen 10mikrogramů, což je dle Vašeho článku zoufale málo. Pokud si pořídím přípravek, kde je 50-100mikrogramů, nemohu s tím nějak předávkovat dítě? Tušíte, kolik toho přibližně přejde do mléka? Samo dítě užívá na doporučení pediatra 10mikrogramů denně. Nebo mu už jeho dávku nedávat vůbec? Nebo ji naopak v době pandemie ještě navýšit? Jsem z toho trochu jelen… moc děkuji.

 19. Martina Bucková napsal:

  Dobrý den. Na základě rozhodnutí SUKL Od 2018 je z našeho trhu stahován veškerý vitamín D 2000IU. Tak mne zaráží DD 4000IU.

 20. Dobrý den, ano vitamín K2 už roky doporučuji suplementovat společně když se užívá D nebo vápník. V tomto textu jde specificky o využití vitamínu D k prevenci a terapii koronavirové infekce, předpokládám, že nebyl prostor testovat jej i v kombinacích, a proto není K2 v textu uveden. Zásadní je, že zde i užívání samotného D má popsané skvělé výsledky, Margit

 21. Dobrý den Veroniko, běžná doporučená denní dávka je skutečně podstatně nižší než zde doporučované dávkování. Můžete užívat až 4 tobolky vašeho přípravku, ale na trhu běžně najdete i přípravky, které obsahují 1000 IU anebo doporučují dávku 2000 IU denně, Margit

 22. Dobrý den, u dětí bych jen základní běžné dávky anebo podle doporučení pediatra, který dítě zná. Sama děti honím ven jak to jen jde – i když nyní je příjem ze slunce velmi omezený, a proto více zajistíte stravou. V každém případě déčko doma máme nachystané a kdyby se projevila infekce okamžitě u u nich nasadím vyšší než běžné dávkování, Margit

 23. Dobrý den, zde reakce lékařky: Do zadního mléka se dostane max 2,6 % vit D z krve matky, do předního ještě méně. Různé zdroje se shodují, že pokud matka suplementuje méně než 4000 IU vit D (tj. 100 ug), pak by kojené dítě mělo dostávat suplementaci. Od této hranice výše suplementaci nepotřebuje.
  Zda má i dítě vyšší potřebu vitaminu D v souvislosti s prevencí covid je sporné. Obecně se má za to, že pro děti je to jen běžná viróza, takže já osobně bych suplementaci dítěte nepodávala, pokud matka bude užívat 4000 IU a více denně.
  Zde pár zdrojů:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500914/
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17661565/

 24. Dobrý den, tato informace mě překvapuje a neznám důvod – vy ano? V každém případě i u nás jde běžně koupit doplňky obsahující 1000 IU anebo přípravky, které v denní dávce (4 tobolek) doporučují 2000 IU, Margit

 25. Barbora napsal:

  Mně se osvědčil tento (pouze pozor, aby kapičky stály, když jsem s lahvičkou cestovala, olej se dostal do kapátka, které pouštělo barvu:(, takže lahvička byla na vyhození)

  https://www.amazon.de/-/cs/dp/B074C4L27M/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=vitamin+d&qid=1610094364&sr=8-8

 26. HETMER LADISLAV napsal:

  JAKÝ VITAMIN D MUŽŮ UŽÍVAT JE MY 71. LET.

 27. Jana Teršlová napsal:

  Ano i já svým klientům doporučují užívat vit. D právě v teto době pandemie. Máme skvělý produkt OK Beta Forte Plus kde je DDD D3 a navíc K s vysokou vstřebatelnosti. Já osobně jsem ještě rodičům nasadila navíc omega 3 Complete (tj. Omega mastné kyseliny). Mohu jen doporučit!
  Vaše příspěvky čtu moc ráda a nechávám se inspirovat. Děkuji moc

 28. Dobrý den, až do dubna bych jako základ prevence doporučila denně 1000 IU, ohledně konkrétního přípravku se poraďte v lékárně, Margit

 29. Helena Černá napsal:

  Dobrý večer, já a můj manžel jsme začátkem listopadu prodělali covid-19. Měli jsme velice slabý průběh i když už nám bylo 65 let. Manžel je diabetik a trápí ho hypertenze. Již skoro rok bereme vitamín D s K2. Věřila jsem tomu jako prevenci a vyplatilo se. Vidím, že jsem se nemýlila. Zdravím Vás, jsem Vaše věrná čtenářka i divačka. Helena

 30. Dobrý den Heleno, moc děkuji za sdílení vaší zkušenosti, Margit

 31. Jana Káňová napsal:

  Dobrý den.Od 11/2019 každý den včetně letních dní suplementuji vitamín D – nyní nově v raw podobě,k němu i bisglycinát hořčíku (syn byl dráždivý a já trpěla na křeče)a občas vápník,syn má ABKM a já intoleranci laktózy(snažím se zajistit dost z přírodních zdrojů -ořechy,mák,kapusta atd.,ale syn stále vypije přes půl litru MM,tak pro jistotu občas vápník suplementuji).Kojím nyni 15 měsíčního syna, kterému dávám ob den 800iu v kapičkách.Nevíte,jak je to vylučováním vitamínu D do mléka?Nemohu syna předávkovat?Případně jaké jsou skutečně potřebné dávky vitamínu D pro děti?Děkuji

 32. Dobrý den, k tématu jsem už předávala odpověď lékařky, zde kopie a více v odkazech: Do zadního mléka se dostane max 2,6 % vit D z krve matky, do předního ještě méně. Různé zdroje se shodují, že pokud matka suplementuje méně než 4000 IU vit D (tj. 100 ug), pak by kojené dítě mělo dostávat suplementaci. Od této hranice výše suplementaci nepotřebuje.
  Zda má i dítě vyšší potřebu vitaminu D v souvislosti s prevencí covid je sporné. Obecně se má za to, že pro děti je to jen běžná viróza, takže já osobně bych suplementaci dítěte nepodávala, pokud matka bude užívat 4000 IU a více denně.
  Zde pár zdrojů:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500914/
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17661565/

 33. Mája R. napsal:

  Moc děkuji za odpověď ohledně kojení a doplňování vitamínu D3. Na Vaše doporučení jsem si vybrala vitaminový doplněk z vitalvibe (od Vivo Life), je v kapkách a obsahuje D3+K2, což jsem pochopila, že je vhodnější kvůli lepšímu vstřebávání, ovšem z nějakého důvodu je tam poznámka, že je nevhodný pro těhotné a kojící. Myslíte, že je to z důvodu přítomnosti K2, nebo to tam píší jednoduše proto, že výrobek nebyl pro tuto cílovou skupinu legislativně schválen? Je nějaký zásadní problém, pokud bych chtěla suplementovat i to K2? Ještě jednou moc díky za Vaši skvělou práci!

 34. Dobrý den, upozornění, že přípravek není vhodný pro těhotné a kojící je na doplňku jen protože takto není testován – pro výrobce je to finančně náročné a mnozí raději dají tuto poznámku než investují do testování. V na doplňku doporučeném běžném dávkování pro dospělé skoro jistě není žádné riziko ani pro těhotné a kojící ženy, jen vám takovýto přípravek nikdo nemůže oficiálně doporučovat, Margit

 35. Tomas Zivny napsal:

  Zdravím Margit,
  Shledla jste video pana Bukovskeho, kde mluvil o dávkách vitamínu D? Myslím jeho video asi 2 tydny staré.

 36. Stanislav napsal:

  Děkuji Margit za výborný článek. Vliv vitamínu D na průběh onemocnění covid 19 se zkoumal i ve fakultní nemocnici v Plzni. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pacienti-s-covidem-maji-malo-vitaminu-d-virus-ho-muze-spotrebovat-120123

 37. Stanislav napsal:

  Na webu MZČR se uvádí, že nedostatkem vitaminu D trpí 60–75 procent české populace a tak se nabízí otázka, zda-li to nějak nesouvisí s podzimním nárůstem onemocnění Covidem 19 https://koronavirus.mzcr.cz/nezapominejte-na-vitamin-d-ktery-podporuje-imunitu/

 38. Dobrý den, děkuji za přidání odkazu, tuto zprávu jsem nezachytila, je skvělé, že i v Česku jsou takovýto lékaři a jen doufám, že se nechají inspirovat i další nemocnice, Margit

 39. Andrea napsal:

  Dobry den, chtela jsem se zeptat jake mnozstvi D3 vc. K2 u osob, ktere uzivaji Warfarin?

  Dekuji

 40. Dobrý den, při užívání Warfarinu, je třeba suplementaci K2 individuálně probrat s vašim lékařem, Margit

 41. Marta napsal:

  Dobrý den, jaké vitamíny D nejlépe pro syna – 15 let. Děkuji Vám.

 42. Daniel napsal:

  Dobrý den, od podzimu jsem bral cca 4x týdně vit.D 1000 UI, teď zhruba týden 1x denně 5000 UI. Včera jsem si nechal udělat laboratorní rozbor a výsledek je 65nmol/l. Optimální hladina by se měla pohybovat mezi 75-250 nmol/l. Evidentně tedy 1000 UI nestačí.

 43. Veronika napsal:

  Dobrý den Margit, jak je to prosím s doporučením, že VitD nemůže dobře fungovat bez Mg a Vit K. Jak spolu tyto.vitaminy interaguji, ze brat D samotne bez nich nema cenu?

  Dekuji Veronika

 44. Dobrý den Veroniko, ideál je samozřejmě dodávat dostatek všeho uvedeného, ale zrovna vitamínu D je z toho zpravidla základní deficit a nyní také jde o doporučení v rámci prevence a terapie epidemie, kdy jak se dokládá i jen samotné D má obrovský význam, Margit

 45. Miroslav Vojtíšek napsal:

  Dobrý den chtěl bych se zeptat asistentka mi řekla že špatně stravuji přitom se dobře stravuji nevím proč mi to řekla při výchově k zdraví ve škole Děkuji za odpověď Vojtíšek

 46. Dobrý den Vojtíšku, neznám vás ani vaši paní asistentku a nemohu vědět, co tím vyjádřením myslela. Doporučuji se jí zeptat přímo jí, Margit

 47. Dobrý den, u dítěte bych zůstala maximálně na 1000 IU, při podezření na deficit nejdříve nechala otestovat a dávkování nastavila podlee výsledklů, ideálně v přípravku s K2, Margit

 48. Lucie napsal:

  Dobry den,mam dcery vek 5 a 9 let,davam jim vitamin D3,je vhodne jim k tomu pridat i K2? Dekuji.

 49. Dobrý den, ano, jestliže dlouhodoběji suplementuje vitamín D, přidejte i K2, Margit

 50. Richard napsal:

  Vitamín D se podává dětem na zimu již 50 let. A kdyby to mělo účinky na zvýšení odolnosti, tak by se to vědělo už dávno. Předpokládám, že zfanatizovaní lidé budou užívat megadávky vitamínu D dlouhodobě a navodí si hyperkalcémii, to je nepříjemný stav který se vyznačuje nejasnými příznaky, únava, nervozita, nespavost a sklon k předčané programované buňečné smrti.
  Podávání vitamínu D nedoporučuji, protože je v každém multivitamínu ve větším množství, jelikož je levný. Například v silném multivitamínu Two-Per-Day jsou obsaženy 2000 IU vitamínu D a to už je na hranici, kdy už u citlivějších jedinců může vyvolávat hyperkalcémii (při současném užívání léků obsahujících vápník).
  Uvědomme si, že to, co bylo vyzkoumáno v Americe na černoších neplatí pro Evropany.

 51. Zuzana Drábková napsal:

  Dobrý den, děkuji za pěkný článek a přinášení kvalitní podložené osvěty. Věřím, že suplementace vitaminem D je v současné situaci benefitní. Co mi není jasné je, z čeho vychází referenční rozmezí pro danou populaci, když velké procento populace má takový deficit, že není možné ho dohnat kvalitní přirozenou stravou, tak bych předpokládala, že „normální“ jsou v zimě hladiny vitaminu D, které má většina populace? Přeci ani pračlověk se v zimě neopaloval a nejedl každý den lososa. Představa, že do sebe všichni lidé sypou tabletky, jen aby dohnali limity, které si sami stanovili mi přijde poněkud nepřirozená. Když odhlédnu od toho, kdo na tom zbohatne, tak je to přeci jen v podstatě steroidní hormon s mnoha účinky (předpokládám, že zdaleka všechny nejsou známy). Nechci nic rozporovat, jen mi to vrtá hlavou. Za Váš případný názor děkuji…

 52. Dobrý den, souhlasím, že zde doporučované dávky jsou skutečně hodně vysoké a nyní běžně spíš nedosažitelné. Mimo toho nižšího příjmu v potravě mě jako příčina napadá i podstatně kratší čas trávený venku a pravděpodobně i běžnější nejrůznější poruchy využitelnosti živin ze stravy. Doporučení předávám a chápu jako aktuální terapeutickou možnost – zejména do pozdního jara, dokdy skutečně ze slunce příliš nezískáme. Margit

 53. Richard napsal:

  Určitě jsou doporučované dávky vitamínu D příliš vysoké. Už sám nápad podávat 1 vitamín, je špatný. Organismus potřebuje asi 20 vitamínů a při chudé nemastné neslané stravě chybí seniorům více vitamínů. I kdyby 1000 lékařů řeklo, že musíme užívat vitamín D, neznamená, že se máme vzdát všech ostatních vitamínů.

  Konečně nejsme tak chudou zemí, aby občané byli nuceni užívat jen 1 nejlevnější vitamín, když je prokázáno, že nemocní na covid umírají na polyhypovitaminózu. Nejvýznamnější příčinou těžkého průběhu covidu je nedostatek vitamínů A, E, K2. A to zvláště u seniorů, kteří jedí málo.

 54. Zdenek napsal:

  Dobry den, clanek pana Richarda mne ponekud zarazil. V nekolika vetach smetl ze stolu vedecke studie o vit. D. To tedy zasnu……. A mimochodem, ja jsem rocnik 1957 a nikdy mi nedavali nikde vit. D. Zdenek, Praha

 55. Monika Valentková napsal:

  Dobrý den važená paní Margit, snacha je ve 4 měsíci. Ráda bych se zeptala, jestli může v rámci kovidové infekce preventivně suplementovat vitamin D v dávce 4000IU? Mnohokrát děkuji za odpověď M.V.

 56. Dobrý den, v těhotenství bych vyšší dávku pouze v případě, že je potvrzený deficit a lékař se suplementací takto souhlasí, Margit

 57. Martin napsal:

  Dobrý deň, rád by som sa spýtal, akú formu vitamínu D odporúčate. V poslednej dobe som objavil lipozomálne vitamíny, prekvapili ma svojou vstrebateľnosťou v porovnaní s inými formami. Máte s nimi skúsenosti? Rozhodujem sa pre D3+K2 od https://www.zdravysvet.sk/
  Ďakujem za odpoveď

 58. Dobrý den, omlouvám se, ale přípraek neznám a ani není v mých možnostech jednotlivé přípravky nezávisle testovat, Margit

 59. Šárka Hromádková napsal:

  Dobrý den Margit, suplementuji u dětí (3 a 5 let) přes zimu vitamin D + jim dávám rybí olej zn. Norsan Kids. Děláme to takto od cca začátku října. Mohu jim dávat oboje? Jsem trochu zmatená, zda rybí olej již sám o sobě neobsahuje vit. D, abych je zase nepředávkovala. Plus ještě suplementujeme přes zimu vitamín C. Děkuji mnohokrát za odpověď a moc si vážím Vaši práce. S pozdravem, Šárka

 60. Dobrý den Šárko, omlouvám se ale není možné se zodpovědně vyjadřovat k individuální suplementaci v rámci takovéhoto dotazu – ani nevím co přesně děti užívají – kolik z přípravku. Obecně bude v pořádku, když budou užívat množství doporučené výrobcem doplňku pro daný věk a nekombinovat suplementy se stejnou obsahovou látkou, Margit

 61. jitka napsal:

  Dobrý den, je možné užívat místo vit.D čistý rybí tuk/zn. Molleres/ nebo jakýkoliv jiný. Dříve, jako děti jsme ho užívali, ráno a večer lžičku.
  Děkuji JItka

 62. Dobrý den Jitko,
  ano pro mnohé by to mělo takto stačit, a dokonce možná i jen od podzimu do jara, Margit

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zůstaňme ve spojení!

Kompletní kontakty

A určitě nezapomeňte na odběr mého newsletteru, aby vám neuniklo nic důležitého ze světa zdraví:

Zdravé zprávy emailem