SPECIALISTKA NA ZDRAVOTNÍ PREVENCI A VÝŽIVU

Prospívají rostlinné oleje srdci?

31.10.2020

Zpět na výpis článků

Lékaři nám po desítky let doporučovali rostlinné oleje pro zdraví srdce. Na chleba jsme si měli mazat margarín a řízky jsme měli smažit ve slunečnicovém oleji. Tato doporučení přitom stojí na nepodložené teorii o škodlivosti nasycených tuků. Více studií dnes naopak spojuje nadměrný příjem rostlinných olejů se zdravotními riziky

Ve stručnosti: běžné rostlinné oleje, jako je řepkový, kukuřičný, arašídový, slunečnicový nebo sójový, jsou běžnou součástí naší výživy teprve několik posledních desítek let. Jejich příjem se zásadně zvýšil s tím, jak odborníci doporučovali omezovat nasycené živočišné tuky a tropické oleje. Dnes mnozí z nás běžně denně sní až 80 g průmyslově zpracovaných rostlinných olejů, přitom ještě na počátku minulého století jsme je vůbec nejedli – a výskyt nemocí srdce a cév byl minimální. Dnes jsou nemoci srdce a cév hlavní příčinou nemocnosti a úmrtnosti ve vyspělých zemích.

Jak rostlinné oleje škodí?

Průmyslově zpracované rostlinné oleje jsou vysoce nestabilní, snadno oxidují a obsahují hodně prozánětlivých omega–6 mastných kyselin. Naproti tomu nasycené tuky jsou nejstabilnější, protože nemají dvojné vazby a jejich struktura se nezmění, pokud nebudou zahřáté nad svůj kouřový bod. Mononenasycené mastné kyseliny, které jsou například v olivovém a avokádovém oleji, mají jednu dvojnou vazbu, která je činí náchylnými k restrukturalizaci za tepla, a polynenasycené mají více než jednu dvojnou vazbu, a proto jsou nejvíce náchylné ke strukturální degradaci a oxidaci – což může vytvářet trans a hydrogenované tuky, které ze všech nejvíc podléhají oxidaci. Při oxidaci polynenasycených mastných kyselin vznikají molekuly, které poškozují zdraví a které se nazývají konečnými produkty oxidace lipidů (ALE). Tyto ALE jsou základem chronické zánětlivosti v cévách, a tím jsou spojeny se srdečními chorobami. Vedle toho také poškozují játra, ledviny, plíce a střeva a uvolňují volné radikály do vašeho systému. To je důvod, proč paleo strava a nízkosacharidová vysocetuková strava doporučují jako základ jídelníčku skutečné potraviny, kam zpracované rostlinné oleje nepatří.

Historie rostlinných olejů

Kampaň za zvýšenou spotřebu rostlinných olejů „zdravých pro srdce“ je rozšířením konceptu „diet-heart hypothesis“, který poprvé představil fyziolog Ancel Keys v 50. letech minulého století. Keys na základě nekvalitního výzkumu plného metodologických nedostatků dospěl k mylnému závěru, že nasycené tuky a cholesterol v potravě způsobují kardiovaskulární onemocnění, a proto je třeba se jim vyhýbat. Doporučil, aby lidé nahradili nasycené tuky rostlinnými oleji bohatými na omega-6 mastné kyseliny, které se získávají ze semen bavlníku, kukuřice, řepky, světlice a sóji.

Jeho doporučení byla také v souladu s tvrzeními výrobců rostlinných olejů, kteří tehdy hledali způsob, jak využít přebytečná olejnatá semena bohatá na omega-6 mastné kyseliny, zejména semena bavlníku. A právě zpracování bavlníkových semen do podoby kuchyňského oleje představovalo dobrý způsob, jak toho dosáhnout. Velkorysé finanční dary společnosti Procter & Gamble (výrobce bavlníkového oleje) nově vznikající Americké kardiologické asociaci (AHA) ve 40. letech 20. století postupně zapříčinily obecné přijetí rostlinných olejů v lékařské komunitě coby potravin zdravých pro srdce. Tato dlouhotrvající kampaň na podporu rostlinných olejů v nás nakonec pevně zakořenila nezdravé nutkání konzumovat vysoce průmyslově zpracované rostlinné oleje, a ještě to považovat za zdravou volbu.

Jak se obhajuje prospěšnost rostlinných olejů?

Na stránce „zdravé kuchyňské oleje“ zmíněné kardiologické asociace se například uvádí: „Nahrazení nezdravých tuků (nasycené a trans tuky) zdravějšími alternativami (mononenasycené a polynenasycené tuky) je zdravé pro srdce. Toho dosáhnete, pokud při vaření a přípravě jídla budete používat zdravější rostlinné oleje z netropických plodin.“ Toto doporučení z hlavní části vychází z důkazů, že konzumace rostlinných olejů snižuje tzv. „zlý“ LDL cholesterol. Nyní však víme, že snižování LDL cholesterolu nemusí jednoznačně prospívat srdci. Naopak se v této oblasti vyskytují konfliktní závěry a téma zůstává předmětem debaty.

Nasycené tuky mohou zvýšit počet částic LDL (nízkodenzitní lipoprotein) v oběhu, ale to je způsobeno spíše nárůstem velkých (nadýchaných) částic LDL, než těch malých s vysokou hustotou. U velkých částic je přitom mnohem menší pravděpodobnost, že způsobí kardiovaskulární onemocnění. Nahrazení nasycených tuků polynenasycenými mastnými kyselinami z rostlinných olejů neprokázalo žádné významné přínosy pro kardiovaskulární zdraví ani celkovou úmrtnost. Kromě toho meta-analýzy provedené v minulém desetiletí nepotvrzují příznivý účinek snížení příjmu nasycených tuků a cholesterolu na riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Několik studií dokonce zjistilo možnou protektivní souvislost mezi příjmem nasycených tuků a mozkovou mrtvicí.

Pokud příjem průmyslově zpracovaných rostlinných olejů není považován za významný přínos pro celkové kardiovaskulární zdraví, pak se zdá rozumné, aby lékařské autority změnily svá doporučení ohledně příjmu rostlinných olejů. Bohužel obecná představa o těchto potravinách zůstává z velké části neměnná a organizace jako AHA nadále doporučují vysoký příjem rostlinných olejů a omezený přísun nasycených tuků. Podíváme-li se však na odbornou literaturu, zjistíme, že se nad rostlinnými oleji stahuje stále větší mrak. Ukazuje se totiž, že rostlinné oleje nejen nejsou zdravé pro srdce, ale mohou naopak skrze několik mechanismů, jako je zvyšování zánětu a zásob tělesného tuku a vytlačování potravin bohatých na živiny z naší stravy, napomáhat k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění.

Jak rostlinné oleje poškozují srdce?

Rostlinné oleje jsou z pohledu dějin nové potraviny, které se staly nedílnou součástí lidské stravy teprve před 150 lety. To je z pohledu evoluční historie kapka v oceánu. Stále více vědeckých studií naznačuje, že se nejedná o náhodný vztah a že konzumace průmyslově zpracovaných rostlinných olejů může zapříčiňovat kardiovaskulární onemocnění – namísto toho, aby jim předcházely. K tomu dochází prostřednictvím několika mechanismů:

 • podporou chronického zánětu
 • zvýšením rizika vzniku obezity
 • zvýšením příjmu trans tuků
 • vytlačováním potravin zdravých pro srdce a bohatých na živiny

Rostlinné oleje a zánět

Chronický zánět je základní příčinou nemocí srdce a cév. Je známo, že standardní americká strava (SAD) způsobuje chronický zánět. Rostlinné oleje mohou být jednou ze složek stravy, které tento stav způsobují. Jedním ze zánětlivějších rostlinných olejů je sójový olej. U myší je vysoký příjem sójového oleje spojován se zvýšením několika ukazatelů zánětu, a to včetně glykémie nalačno, sérového inzulínu, faktoru nádorové nekrózy α, interleukinu-6 a C-reaktivního proteinu. Sójový olej také v laboratorních studiích přispívá k významnému přírůstku hmotnosti. Každý z těchto ukazatelů zánětu je sám o sobě rizikovým faktorem vzniku kardiovaskulárního onemocnění.

Jakým způsobem rostlinné oleje spouštějí zánět? Jeden z mechanismů negativního účinku se týká vysokého obsahu omega-6 mastných kyselin v těchto olejích. Vysoký příjem omega-6 mastných kyselin narušuje rovnováhu omega-6 a omega-3 mastných kyselin v těle. Narušení této jemné rovnováhy spouští zánětlivé procesy, včetně endoteliální dysfunkce, inzulínové rezistence a leptinové rezistence, což jsou zásadní faktory při rozvoji kardiovaskulárních onemocnění.

Rostlinné oleje rovněž obsahují prozánětlivé sloučeniny, které se vytváří jako vedlejší produkt při zpracování oleje a vaření. Omega-6 oxylipiny, což jsou sloučeniny produkované oxidací omega-6 mastných kyselin teplem nebo světlem, podporují zánět v těle. Konzumace těchto sloučenin spouští řetězovou reakci oxidačního poškození v těle, která může nakonec vést k oxidaci LDL. Oxidovaný LDL hraje významnou roli v patogenezi kardiovaskulárních onemocnění.

Rostlinné oleje a trans tuky

Po desetiletí je známo, že průmyslově vyrobené trans tuky přímo přispívají ke kardiovaskulárním chorobám. Nejvýznamnějším zdrojem trans tuků ve stravě jsou hydrogenované tuky – tyto tuky roky byly v potravinách, jako jsou margarín a smažená jídla. Málokdo si však uvědomuje, že rostlinné oleje obsahují také trans mastné kyseliny, které vznikají jako vedlejší produkt procesu zpracování.

Byly vypracovány dvě studie, které analyzovaly složení mastných kyselin v rostlinných olejích. Zjistily, že 0,4 až 4,2 % celkového obsahu mastných kyselin v nehydrogenovaném řepkovém, kukuřičném a sójovém oleji obsahuje trans mastné kyseliny. Za každá 2 % zvýšení zkonzumovaných kalorií z trans tuků se téměř dvojnásobně zvyšuje riziko srdečních onemocnění; další důvod, proč se rostlinným olejům vyhnout, i pokud uvádějí, že jsou „nehydrogenované“.

Rostlinné oleje a živiny

Rostlinné oleje jsou sice nacpané kaloriemi, ale rostliny používané k jejich výrobě jsou často chudé na živiny, což následně dokončí proces zpracování, který odstraní živiny, které v rostlině ještě zbyly. Přestože některá olejnatá semena, jako jsou řepková semena používaná k výrobě řepkového oleje, obsahují určité množství přirozeně se vyskytujícího vitaminu E, většina tohoto vitaminu je působením tepla a světla oxidována nebo je v důsledku průmyslového zpracování zcela odstraněna.

 Rostlinné oleje a srdce

Část problému s rostlinnými oleji tkví v tom, že mají vysoký obsah kyseliny linolové, omega-6 mastné kyseliny s chemickou strukturou, která je vysoce náchylná na poškození teplem a světlem. Oxidace omega-6 mastných kyselin produkuje prozánětlivé sloučeniny, které přispívají k zánětu a rozvoji chorob. Potravinářský průmysl se tento nedostatek pokusil odstranit tím, že vyvinul rostlinné oleje s vysokým obsahem kyseliny olejové.

Tyto oleje mají zvýšený poměr mononenasycených mastných kyselin (MUFA) a kyseliny linolové. MUFA jsou stabilnější než kyselina linolová, a tak i méně náchylné na poškození teplem a světlem. MUFA jsou také považovány za nejvíce „zdravé pro srdce“ z mastných kyselin. Rostlinné oleje s vysokým obsahem kyseliny olejové rovněž mají delší trvanlivost a méně se kazí. Vysoký obsah MUFA je také skvělou příležitostí pro potravinářský průmysl, který tyto oleje může označovat jako „zdravé pro srdce“. Ale je tomu skutečně tak?

Oleje s vysokým obsahem kyseliny olejové se vyrábějí především ze semen, jako jsou řepková a slunečnicová. Většina olejů s vysokým obsahem kyseliny olejové jsou produktem speciálního šlechtění, nemusí být tak špatné jako jejich předchůdci z řad rostlinných olejů bohatých na kyselinu linolovou, avšak stále o nich nelze hovořit jako o skutečně zdravých olejích. Prvním důvodem je vysoká míra zpracování. Druhým pak skutečnost, že mononenasycené tuky můžeme také snadno získat například z extra panenského olivového oleje, avokáda nebo makadamových ořechů. Tyto komplexní zdroje MUFA také obsahují řadu dalších prospěšných sloučenin, včetně fytochemikálií s antioxidačními vlastnostmi. Řepkový olej s vysokým obsahem kyseliny olejové, který prochází extrémním procesem zpracování, se pak v porovnání s těmito přírodními bohatými zdroji kyseliny olejové jeví jako chudý příbuzný. Přestože někteří blogeři a výrobci potravin tvrdí, že slunečnicový olej splňuje kritéria paleolitické stravy, doporučuji jeho konzumaci omezit a spíše se zaměřit na komplexní zdroje zdravých tuků.

Tuky skutečně prospěšné pro srdce

Mezi skutečnými potravinami je dostatek zdrojů tuků, které jsou skutečně zdravé pro srdce. Pokud to s ochrannou svého kardiovaskulárního zdraví myslíte vážně, doporučuji vyčistit kuchyň od veškerých rostlinných olejů a začít používat těchto pět potravin:

Extra panenský olivový olej

Je součástí lidské stravy po tisíciletí. Je bohatý na MUFA a obsahuje fytonutrienty, které podporují zdravou funkci endotelu, což je rozhodující ukazatel kardiovaskulárního zdraví.

Volně lovené ryby

V tomto bodě se zastánci moderní i tradiční stravy shodují: omega-3 mastné kyseliny v mořských plodech jsou velice prospěšné pro kardiovaskulární zdraví. Pro zapamatování, které druhy mořských plodů obsahují nejvíce omega-3 mastných kyselin a nejméně rtuti, doporučuji akronym „SMASH“, který znamená salmon (losos), mackerel (makrela), anchovies (ančovičky), sardines (sardinky) a herring (sleď). Je důležité si uvědomit, že kardiovaskulární zdraví není ani tak podpořeno doplněním omega-3 mastných kyselin, nýbrž samotnou konzumací mořských ryb a plodů.

Avokádo a avokádový olej

Stejně jako extra panenský olivový olej jsou i avokádo a avokádový olej bohaté na MUFA. Zvyšují hladinu vysokodenzitních lipoproteinů (HDL), snižují hladinu triglyceridů, zlepšují glykemii a zvyšují antioxidační systémy těla, která předcházejí oxidaci LDL cholesterolu, což je zásadní krok v patogenezi aterosklerózy.

Plnotučné mléčné produkty

Odborníci v oblasti stravování stále nemají jasno v tom, zda je konzumace plnotučných mléčných výrobků zdraví prospěšná, nebo nikoli. Podle Chrisa Kressera konzumace plnotučných mléčných výrobků, zejména těch fermentovaných, přináší jedinečné výhody pro kardiovaskulární zdraví. Výzkum ukazuje, že konzumace plnotučných mléčných výrobků působí příznivě na ukazatele zánětu spojených s kardiovaskulární funkcí. Je zajímavé, že tyto pozitivní účinky nejsou pozorovány u nízkotučných mléčných výrobků. Zkuste na podporu zdraví svého srdce do své stravy začlenit plnotučné bio jogurty, kefíry, sýry, máslo a ghí.

Kokosový olej

Nezpracovaný kokosový olej je skvělou součástí zdravé stravy. U zdravých jedinců tento olej zvyšuje HDL cholesterol. Někteří lidé však mají genetickou predispozici k tomu, aby větší konzumace kokosového oleje zvyšovala LDL cholesterol, a to zejména u jedinců s genotypem ApoE4. Tyto osoby by se měly kokosovému oleji vyhýbat a spíše se zaměřit na komplexní zdroje MUFA, jako jsou olivový olej a omega-3 mastných kyseliny, např. z mořských plodů.

Text vychází z blogu Dr. Kressera, v jeho verzi najdete detailnější vysvětlení tématu včetně odkazů na studie, která uvedená tvrzení dokládají. A zde vysvětlení které tuky jsou vhodné na mazání a které na smažení.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Diskuze

52 komentářů: “Prospívají rostlinné oleje srdci?”

 1. panenský slunečnicový olej napsal:

  Děkuji za shrnující článek. A mám zároveň dotaz: jakou míru doporučení by dostal panenský za studena lisovaný slunečnicový olej? Děkuji

 2. Dobrý den, je to o něco lepší volba než běžný slunečnicový olej, ale nic co by se mělo doporučovat k běžné konzumaci, Margit

 3. oleje napsal:

  Dobrý den,pořád nevím jaký olej koupit….mám avokádový,dýnový olivový,vše za studena lisované,ale na vaření a smažení nevím jaký..ghí také používám…díííky…a mužu se zeptat jaký používáte vy?

 4. Doobrý den, ve zkratce na tepelnou úpravu používám kokosový tuk, olivový olej a na šetrné osmahnutí ghee, detailnější vysvětlení zde: https://www.margit.cz/mazani-a-smazeni/
  Margit

 5. Oleje/tuky pro teplou kuchyni napsal:

  Dobrý den, Děkuji za přehledný článke. Je uváděný olivový olej vhodný i pro teplou kuchyni? Olivový olej používáme pouze do salátů (studená kuchyně). Jaké jsou vhodné tuky/oleje, které mohu běžně používat pro teplou kuchyni (zpěnění cibulky, vymazání pečící nádoby na brambory/řepu, atd.). děkuji.

 6. Dobrý den, ano, olivový olej je vhodný i na tepelnou úpravu a detailněji k jednotlivým druhům zde: https://www.margit.cz/mazani-a-smazeni/
  Margit

 7. Renata napsal:

  Dobrý den, proč nedoporučujete řepkový olej? Poměr nenasycených mastných kyselin je dobrý. Je to k vůli chemickému ošetření ? Co takhle BIO nebo ze sledovaného pěstování. Já používám rakouský Rapso. Děkuji za vysvětlení. Renata

 8. Dobrý den Renato, odpověď je přímo v textu: Oleje s vysokým obsahem kyseliny olejové se vyrábějí především ze semen, jako jsou řepková a slunečnicová. Většina olejů s vysokým obsahem kyseliny olejové jsou produktem speciálního šlechtění, nemusí být tak špatné jako jejich předchůdci z řad rostlinných olejů bohatých na kyselinu linolovou, avšak stále o nich nelze hovořit jako o skutečně zdravých olejích. Prvním důvodem je vysoká míra zpracování. Druhým pak skutečnost, že mononenasycené tuky můžeme také snadno získat například z extra panenského olivového oleje, avokáda nebo makadamových ořechů. Tyto komplexní zdroje MUFA také obsahují řadu dalších prospěšných sloučenin, včetně fytochemikálií s antioxidačními vlastnostmi. Řepkový olej s vysokým obsahem kyseliny olejové, který prochází extrémním procesem zpracování, se pak v porovnání s těmito přírodními bohatými zdroji kyseliny olejové jeví jako chudý příbuzný.
  Margit

 9. Olej z ostropestřce, ořechové mouky a oxidace napsal:

  Dobrý den, moc Vám děkuji za přínosný článek! Mohu se zeptat, jak si na tom stojí ostropestřecový olej (používaný ve studené kuchyni)? A jak jsou na tom tuky v oříškových moukách? Snažím se používat ty již odtučněné.

  Děkuji

  Nicola

 10. Dobrý den Nicol, za studena lisované oleje jako třeba ostropestřecový jsou bezva a tuky přímo z ořechů taky. Ořechové mouky už mohou být problém, tuk je mletím uvolněn a snadněji oxiduje, zásadní je proto čerstvost a omezené zteploty přípravy z takovéto mouky, Margit

 11. Petr napsal:

  Jaký máte názor na čerstvě mletá lněná semínka?

 12. Dobrý den, doporučuji! Margit

 13. Omega-3 a polyfenoly napsal:

  Dobrý den, děkuji za velmi důležitý článek. Touto problematikou se zabývám a s kolegy se snažíme veřejnosti i lékařům nabídnout možnost testování fosfolipidového profilu buněčných membrán. Věřím, že se více odborníků i veřejnosti bude zamýšlet nad souvislostí stravy a nemocí. Bohužel z testů je patrné, že “ pouze“ úpravou stravy není reálné dosáhnout žádoucího poměru omega-6 a omega-3. Ač je strava a pohyb naprostý základ, máme díky vědcům i úžasný přírodní nástroj, který pomůže k vyrovnání těchto kyselin do poměru 3:1 a zastavuje tak zánět na úrovni buněk. Cílem úspěchu je právě Omega-3 s POLYFENOLY.
  Samozřejmě strava je naprostý základ a ráda Vás sleduji a čerpám inspiraci a děkuji za Vaši práci a osvětu.

 14. Lukas napsal:

  Dobry den, existuji nejake orechy/semena, ktera nedoporucujete z hlediska pomeru mastnych kyselin? Dekuji

 15. Dobrý den, ne ořechy podle emě není důvod omezovat, není běžné, že by se jimi dalo nebezpečně přejídat, Margit

 16. Dobrý den, děkuji za doplnění, jen s tvrzením, že není možné stravou zajistit vhodný poměr omega 3:6 MK nesouhlasím, margit

 17. Ryzovy olej napsal:

  Rada bych vedela, jak je to s ryzovym olejem. Podle vyrobce je vhodny jsk pro tepelnou upravu, tak i do salatu. Dekuji

 18. Obsah Omega 3 a Omega 6 v potravinách napsal:

  Dobrý den, existuje spolehlivý ucelený přehled obsahu Omega 3 a Omega 6 v potravinách?
  Děkuji za Vaše články.

 19. máslo nebo hera napsal:

  Dobrý den, prosím dnes jsme měli s přítelem debatu na téma máslo versus hera na pečení, já jsem dlouholetý odpůrce hery a odmítám jí dávat do vánočního cukroví, do těch pár druhů co dělám dávám máslo, Přítel je zase zastáncem, že hera je rostlinná a není v ní nic špatného (používá jí ve velkém jeho maminka a ta má přece vždy pravdu). Prosím, mohla byste mi napsat váš názor na rostlinný tuk – heru. Moc děkuji

 20. Dobrý den, pro Heru platí, vše uvedené – všechna kritika v textu, samozřejmě ji nedoporučuji, Margit

 21. Dobrý den, ano, rýžový olej má slušné složení, vyšší množství mononenysycených mastných kyselin, je blíže olivovému oleji, Margit

 22. Dobrý den, hezký přehled v grafu je třeba zde: https://www.gbhealthwatch.com/Science-Omega3-Omega6.php
  Margit

 23. HELENA napsal:

  Milá Margit, veľmi pekne ďakujem/e/ za Vašu cennú informovamosť, čo sa týka nielen olejov ale celkovo stravy. Poznám len málo odborníkov, ktorí sa tak dôkladne a poctivo zaoberajú problematikov zdravého životného štýlu. Skutočne si zaslúžite obdiv a úctu. Ďakujem, Helena Filipčíková.

 24. prospívají-oleje-srdci napsal:

  Dobrý den
  Mletá lněná semínka doporučujete a co bio lněný olej. Denně polévkovou lžíci.
  děkuji za článek. Mam problém s  tlakem.
  Jirka

 25. Jirko, také doporučuji, Margit

 26. Mir. Jandová napsal:

  Dobrý den,
  díky za všechny informace, sleduji Vaše články trvale a jste pro mne důvěryhodnou osobou.
  Můžete mi prosím sdělit svůj názor na vepřové sádlo?
  Děkuji za zprávu,
  M.Jandová

 27. Dobrý den, sádlo je skutečná potravina, snáší vysoké teploty je jeden z nejvhodnějších tuků na tepelnou úpravu a nasycené tuky, které obsahuje jsou pro naprostou většinu z nás zdravotně zcela v pohodě, Margit

 28. Slunečnicový olej s vysokým obsahem kyseliny olejové napsal:

  Dobrý den, Margit. Abych se přiznal, jsem nyní trochu zmatený ohledně Vašeho postoje k slunečnicovému oleji s vysokým obsahem kyseliny olejové. Ve Vašem dřívějším článku o tucích (https://www.margit.cz/mazani-a-smazeni/ ) jste o něm psala jako o výjimce z olejů, jejichž příjem doporučujete minimalizovat. Aktuálně píšete, že ani tento olej není ideální k dlouhodobé konzumaci z důvodu speciálního šlechtění a vysoké míry zpracování. Platí toto i pro variantu z bio produkce za studena lisované ( např. https://www.countrylife.cz/olej-slunecnicovy-na-smazeni-a-peceni-1-l-bio-country-life)? Olej by měl obsahovat cca 80% kyseliny olejové (což je nejvíce ze všech běžných olejů, včetně olivového) a pouze 4 % omega 6 mastných kyselin a vysoký podíl vitamínu E. Velkou výhodou tohoto oleje je také jeho neutrální chuť, poměrně vysoká tepelná stabilita a zejména celkem přijatelná cena. Děkuji za odpověď, Petr M.

 29. Dobrý den Petře, olej popsané kvality je určitě stále lepší možností než běžné tepelně zpracované oleje a složení je skutečně slušné, jen nevím jestli jej přímo doporučovat k běžné a časté konzumaci, vyjádření tohoto blogu je inspirováno doporučeními Dr. Kressera, který jej vidí o něco kritičtěji než já, Margit

 30. Michaela777 napsal:

  Skvělý článek, ostatně jako každý Váš :-), já doporučuji například na rýži při servírování pár kapek oleje, sama si je nakládám s bylinkami, máte hned nový recept, chuť …

 31. oleje napsal:

  No konešně jsem zjistil proč majitel webu Stále mladí dští oheň a síru na rostlinné oleje.A co říkáte na Floru jako roztíratelný tuk tam jsou omega 3-6 resp 3-6-9?Měl b\ych ještě dotaz,který se sice netýká tuku ale pro mně je duležitý.Doktor mi na ledviny doporučil vařit si zeleninovou polévku.Tak jsem akoupil celer,petržel,mrkev,v prodejně se zdravou vyživou koupli instant.,olévku,Zeleninu nakrájel nechal projít varem cca 5 minut,rozlil do sklenic od kysaného zeli,nechal vystydnout a pak vrazil do mražíku,V den kdy jsem ji konzumoval jsem sklenici nechal teměž rozmrazit,a nechal projít varem jenomchvíli,A dnes jsem se dočetl že u celeru znovu ohřátím vznikají v něm karcinogenní látky. Děkuji Bohumil

 32. Dobrý den Bohumile, Florou vedle omega 3 mastných kyselin zbytečně dodáváte i omega 6 a takto jen udržujete jejich nadbytek. K tomu všemu je margarín vysoce průmyslové upravený produkt, které nedoporučuji. Celer je bezpečný i v tepelné úpravě, Margit

 33. Tomas napsal:

  Dobrý den Margit

  Pana Bukovskeho asi znáte.
  Ten čerpá zase z jiných studii…proč ma tady úplně jiný názor??

 34. Dobrý den, Dr. Bukovský je především propagátor vegetariánství a s tímto cílem si i vybírá studie, které vyhovují jeho přesvědčení, Margit

 35. BabiDyda napsal:

  Milá Margit, děkuji za vaše články, velmi ráda si počtu, na co zase přišli vědci.
  Podle čeho si vybíráte studie, kterým věříte? Je možné u studiích dohledat, kdo je platil?

 36. Dobrý den, vybirám si pokud možno ze zdrojů – od autorů, které znám a nemají žádné zájmy spojené s tématem, jako jsou třeba kolegové z Globopolu. Jinak u všech kvalitních studiích máte v originále uveden konflikt zájmů – jestli je a jaký nebo není, Margit

 37. Andrea Kindermann napsal:

  Milá Margit, vím, že obvykle lidem doporučujete pravidelné používání kokosového tuku v kuchyni. Dozvěděla jsem se z videa lékaře pro klinickou výživu MUDr.Bukovského (uznávaný specialista na Slovensku, jeho knihy vycházejí i v ČR), že na základě metaanalýzy (které mají vyšší stupeň věrohodnosti než jednotlivé studie) z 16.1.2020 v odborném časopise kardio společnosti v USA , že kokosový tuk nebezpečně zvyšuje celkový cholesterol resp. zásadně zvyšuje LDL, který podporuje mimo jiné poškození cévního systému atd. viz jeho video: https://www.youtube.com/watch?v=rb3y3kdk_kA
  Děkuji za Vaše stanovisko.

 38. Anna napsal:

  Problémem těchto všech studií je zainteresovanost publikujících a množství studií, které jsou i v přímém rozporu. Je těžké, aby se laik v tom všem vyznal. I vy jste dost dlouho nejedla živočišné produkty a ten, kdo vám uvěřil, tak musí být nutně zmaten, když jste po letech
  změnila názor.

 39. Dobrý den, Globopol je zcela bez jakýchkoliv zájmů – spolupráce či plateb od jakéhokoliv výrobce a názor jsem nezměnila. Stále doporučuji konzumaci skutečných potravin, kritizuji dietní, odtučněné verze. Sama jsem maso a ryby nejedla z etických důvodů. Vždy jsem také uváděla, že vegetariánství není nejzdravější výživa na světě, že existuje mnoho možností, Margit

 40. Lee napsal:

  Dobrý den, opravdu doporučujete kokosový olej? Když dělali test olejů v laboratoři, tak co se týče mastných kyselin, skončil kokosový olej druhý, ale od konce (téměř nejhorší ze všech). Tak bych se ho bála na jídlo používat.
  Na kůži ho ale milujeme:)

 41. Dobrý den, ano, kokosový olej dále doporučuji, Dr. Bukovský je za mě především propagátor vegetariánství, a proto si vybírá své argumenty – jako třeba zde rizikovost nasycených tuků. Zde třeba detailníí vyjádření k jeho prospěšnosti v mnoha studiích: https://cs.medlicker.com/1232-kokosovy-olej
  Margit

 42. Dobrý den, ano, jednoznačně doporučuji, zásadní pro mě není stanovení MK v laboratoři, ale jeho vliv na zdraví v člověku. Teorie o škodlivosti nasycených tuků a neprospěšnosti skutečných potravin s vysokým obsahem tuků už padly. Zde třeba detailníí vyjádření k jeho prospěšnosti v mnoha studiích: https://cs.medlicker.com/1232-kokosovy-olej
  Margit

 43. Lee napsal:

  Děkuji Vám za vysvětlení.

 44. Michaela napsal:

  Dobrý den, Margit, nyní trochu tápu v másle a ghí … samozřejmě v rámci dravého marketingu je všude psáno, že ghí je čisté, máslo že se pojí atd. je to skutečně tak? a kouřový bod je prosím myšleno (například zde se uvádí kouřové body olejů https://chcibytlepsi.cz/na-jakem-oleji-je-nejzdravejsi-smazit/) co? chvíle kdy se tuk přepaluje? Budu ráda, když mi někdo poradí, děkuji. Míša

 45. Dobrý den Míšo, Ghí je přepuštěné máslo, tedy zdravý minimálně průmyslově zpracovaný tuk. Přepuštěním se z něj odstraňují zbytkové bílkoviny, a proto snáší i šetrnou tepelnou úpravu, Margit

 46. Radka F. napsal:

  Dobrý den, velice Vám děkuji za Vaši neúnavnou osvětovou práci, články i komentáře. Chtěla bych se zeptat, k čemu byste se klonila v případě 1) polyalergie na ořechy a tuky z nich, 2) diabetika s vysokým cholesterolem. Používala byste v kuchyni spíše živočišné tuky a omega 3 MK byste doplňovala formou potravinových doplňků např: Kril olejem z krunýřovky? V rodině máme totiž polyalergika na ořechy, který z rostl. olejů snáší pouze slunečnicový a zároveň se vaří pro diabetika s vysokým cholesterolem. Domnívám se, že pro oba není slun. olej vhodný, ale obávame se používat výhradně sádlo, máslo a ghí kvůli cholesterolu. Předem velice děkuji.

 47. Dobrý den, zcela konkrétně nemohu, protože vysoký cholesterol je velmi obecné, neznám detaily. Obecně bych byla pro vyzkoušení nízkosacharidové stravy a v případě, že skutečně je zde třeba omezovat cholesterol ve stravě, jde ji zkoušet v kombinaci s více rostlinnou stravou, jak vysvětluji: https://www.margit.cz/jak-na-veganskou-ketogenni-stravu/
  Pro alergika na ořechy budou živočišné tuky určitě vhodnější než běžné rostlinné oleje a nevím jestli je možný kokosový tuk. Ano, omega 3MK jde i suplementovat i když příjem z ryb asi není možné nahradit, Margit

 48. Andrea napsal:

  Pěkný večer Margit, z hlediska rostlinných tuků, respektive olejů, tak uvádíte tedy prospěšný jednoznačně olivový panenský olej, což je obecně známo. Co si myslíte však o olivách jako opravdovém zdroji? Myslíte si, že je třeba přínosnější konzumace celých pravých řeckých černých fermentovaných oliv oproti třeba již vyloženě oleji? Upřímně totiž sama oleje jako takové mi nikdy nechutnaly a nepoužívám je vůbec, ale klidně si moc ráda dopřeji přímo tu potravinu, ze které je právě olej vyráběn. Tedy například olivy si dopřeji naopak velmi ráda pro chuť pár kousků, totéž například lněný olej – také vyloženě ten ne, ale třeba celé lněné semínko namočené, či drcené si přidám též do jídla. Myslíte si, že tímto způsobem získám stejně benefity, jako kdybych si dala lžíci vyloženě oleje, nebo ještě naopak více? :) Děkuji

 49. Věra napsal:

  Dobrý den,
  co si myslíte o za studena lisovaných olejích jako konopný, sezamový, sacha inchi, z vlašských ořechů.. na studenou kuchyni. A neobsahuje olivový olej příliš mnoho omega 6? Děkuji za odpověď.

 50. Dobrý den, téma detailně vysvětluji zde: https://www.margit.cz/mazani-a-smazeni/ olivový olej obsahuje především omega 9MK, Margit

 51. Aleš napsal:

  Dobrý den, před mnoha lety jsem začal pro studenou kuchyni používat oleje za studena lisované (lněný, konopný, ostropestřec, chia, avokado…), později jsem se dočetl, kterak lněný ihned po lisování oxiduje, a to i v lednici a je tedy zdravý jen krátký čas po vylisování, tak jsem ho vyřadil. Nedávno jsem se dočetl, že totéž platí prakticky pro všechny tyto oleje. Jak tomu tedy je? Mám jich několik druhů v lednici a každý den jeden z nich použiji, když ne na salát, tak třeba i místo másla na pečivo… Nejsou nakonec spíše škodlivé?

 52. Dobrý den, i za studena lisované oleje mají různé teploty zakouření, ty s mononenasycenými tuky vyšší, tedy jde používat i n šetrnou zelenou úpravu a je to olivový a avokádový olej, Margit

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zůstaňme ve spojení!

Kompletní kontakty

A určitě nezapomeňte na odběr mého newsletteru, aby vám neuniklo nic důležitého ze světa zdraví:

Zdravé zprávy emailem