SPECIALISTKA NA ZDRAVOTNÍ PREVENCI A VÝŽIVU

Nikdo není kyselý

24.4.2015

Zpět na výpis článků

Na internetu a v některých knihách koluje hned několik verzí tzv. alkalické diety. Zjednodušeně můžeme říci, že co expert, to nové doporučení, jak omezovat „kyselinotvorné potraviny“ anebo které zázračné alkalizující prášky, čaje a elixíry polykat. Potřebuje je někdo?

Alkalické diety propojuje tvrzení, že:

 • potraviny, které jíme, se v těle metabolizují za vzniku kyselinotvorných anebo zásadotvorných zbytků,
 • nadbytek tzv. kyselinotvorných potravin „překyseluje krev“ a překyselení krve je možné poznat pomocí měření pH moči lakmusovými papírky,
 • „překyselená krev“ je příčinou celé plejády onemocnění od osteoporózy až po rakovinu,
 • pro zdraví je třeba jíst převážně alkalické potraviny a zpravidla ještě podpořit alkalizaci nejrůznějšími doplňky.

Co alkalická dieta doporučuje?

Alkalická dieta je téměř vegetariánskou dietou, přesněji je něčím mezi veganstvím a vitariánstvím. Strava je založena na příjmu velkého množství čerstvého ovoce a zeleniny s omezením anebo úplným vyloučením živočišných potravin.

Jaké zázraky mají dietu podpořit?

Nejen v mnoha prodejnách zdravé výživy a online obchodech, ale dokonce i v lékárnách se nabízejí desítky nejrůznějších „odkyselovacích přípravků“. Jak mi třeba zrovna nedávno jedna farmaceutka sdělila: „V lékárně jsme na vyžádání pacientů často navažovali tzv. zásaditou odkyselovací směs.“ Zde je recept:

Natrium Phosphoricum 10,0, Kalium Bicarbonicum 10,0, Calcium Carbonicum 100,0, Natrium Bicarbonicum 80,0 a Magnesium Carbonicum 50,0.

Našli se i podnikaví výrobci, kteří směs nabízeli už hotovou. K ní jako bonus přibalují rovnou i lakmusové papírky na měření pH moči.

Co jsou podle teorie nevhodné potraviny?

V různých verzích diety se zpravidla doporučuje omezovat nebo vynechávat průmyslově upravované potraviny, maso, vejce, mléčné výrobky, obiloviny, prakticky všechny bílkoviny mimo ořechů a semínek.

Co doporučují propagátoři alkalické stravy správně?

Je pravdou, že potraviny zanechávají kyselý anebo alkalický popel. Typ popela je dán relativním obsahem kysele (fosfor a síra) nebo alkalicky (vápník, hořčík a draslík) reagujících minerálních látek. Obecně platí, že živočišné potraviny a obiloviny zanechávají kyselinotvorné zbytky, ovoce a zelenina zásadotvorné. Čisté tuky, cukry a škroby jsou neutrální, protože neobsahují bílkoviny ani minerály.

Pravdou také je, že potraviny, které jíme, mohou měnit pH moči. Když si ke snídani dáte salát, bude vaše moč za několik hodin více alkalická, než kdybyste snědli vajíčka se slaninou. Měření pH moči je snadné, ale zbytečné. Výše popsané měření pH totiž není dobrým indikátorem pH organismu ani vašeho celkového zdraví.

Proč jsou tvrzení alkalické diety nesmyslná?

Potraviny neovlivňují pH krve. Zastánci alkalických diet nabízejí nejrůznější vysvětlení, jak „kyselinotvorné potraviny“ škodí našemu zdraví. Tím nejabsurdnějším tvrzením je, že pH naší krve lze měnit potravinami, které jíme, a že kyselá krev je příčinou onemocnění. Není to tak. Naše tělo velmi pevně reguluje pH naší krve a extracelulární tekutiny. Není možné je měnit změnou jídelníčku.

Pouze vysoké dávky jedlé sody (hydrogenuhličitan sodný, NaHCO3) mohou dočasně zvýšit pH krve, ovšem mluvíme v takovém případě o dávkách, které současně vedou k nepříjemným trávicím potížím. Existují okolnosti, kdy je krev kyselejší, než by měla být, a tento stav má vážné zdravotní následky. Stav acidózy je však způsoben určitými patologickými stavy, jako je například chronická renální insuficience. Nestojí za ní rozhodnutí, jestli jíst steak anebo salát.  Bez ohledu na náš jídelníček anebo pH moči je docela jisté, že pH naší krve se pohybuje ve správné hodnotě okolo 7,4.

Neutralizuje se krev minerály z kostí?

Dalším tvrzením zastánců alkalických diet je, že pro udržení konstantního pH krve tělo používá minerální látky z kostí k „neutralizaci překyselené krve“.  A naše kyselinotvorná strava je příčinou osteoporózy.

Ve skutečnosti je však pH krve regulováno ledvinami, ne kostmi. Zdravé ledviny jsou schopné pH správně udržovat. Například po konzumaci bílkovin jsou vzniklé kyseliny okamžitě neutralizovány hydrogenuhličitanovými ionty v krvi. Při reakci vzniká oxid uhličitý, který se vydýchá plícemi, a soli, které jsou vyloučeny ledvinami. Ledviny přitom okamžitě vytvoří a do krve vrátí hydrogenuhličitanové ionty, které se při neutralizaci použily. Díky koloběhu organismus udržuje stabilní pH krve i bez jakéhokoliv zapojení kostí.

Navíc máme dostatek studií, jež prokazují, že zvýšený příjem bílkovin a fosfátů má pozitivní efekt na metabolismus vápníku a parametry pro zdraví kostí. Níže uvádím i odkazy na klinickou evidenci: dvě rozdílné meta-analýzy a přehledovou zprávu. Žádná z prací nepodporuje hypotézu, že by  kyselinotvorná strava podporovala úbytek kostních minerálů a osteoporózu.

Jak je vidět, fyziologie ani klinické studie alkalické diety nepotvrzují. Chápu, že studie nemusí být perfektní, a tak pro jistotu ještě přidávám i studie, které sledují souvislost mezi konzumací kyselinotvorné stravy a osteoporózou. Ani pozorovací studie nepotvrzují souvislost mezi kyselinotvornou stravou a hustotou kostní tkáně, rizikem zlomenin anebo korelaci mezi pH moči a rizikem zlomenin. Oproti tomu existují studie, které prokazují zdravější kostní tkáň při konzumaci diet s vyšším obsahem bílkovin.

Je kyselost příčinou rakoviny?

Zastánci alkalické stravy tvrdí, že dokáže vyléčit rakovinu. Podle jejich teorie rostou nádorové buňky pouze v kyselém prostředí a alkalická dieta omezuje jejich růst a likviduje je. Tato hypotéza opět závisí na schopnosti stravy smysluplně ovlivňovat pH krve a extracelulárních tekutin, což není pravda.  Navíc nádorové buňky mohou růst i v alkalickém prostředí. Běžné pH krve má hodnotu 7,4; což je mírně alkalické prostředí. Pokusně je prokázáno, že nádorové buňky v něm dokáží růst. Jedinou pravdou je, že nádorové buňky lépe rostou v kyselém prostředí, ale příčinnost je obrácená. Nádor po svém vzniku vytváří vlastní kyselé prostředí cestou narušení regulace glykolýzy (rozkladu cukru) a omezením cirkulace. Takže pH krve už vůbec neovlivňuje pH nádoru. Zjednodušeně můžeme říci, že kyselé prostředí nevytváří nádor, ale nádor vytváří kyselé prostředí.

Co říká historie?

Podle studia diet tradičních národů, které realizoval na počátku minulého století Dr. Price, se mnoho národů včetně obyvatel švýcarských hor, Masajů a Inuitů stravovalo s převahou tzv. kyselinotvorných potravin. I přes vysoký obsah živočišných potravin nebo obilovin v jídelníčku se příslušníci uvedených národů těšili perfektnímu zdraví.

Proč je nám na alkalické stravě lépe?

Nepopírám, že jednotlivcům může přechod na alkalickou stravu jen prospět, avšak z mnoha jiných důvodů než pro ovlivnění pH. Více zeleniny a čerstvých potravin v jídelníčku prospěje každému, zejména když je přijímá namísto vysoce průmyslově upravovaných potravin. Omezení obilovin prospěje každému s intolerancí k lepku. Omezení mléka a výrobků z něj prospěje při laktózové intoleranci. Omezení cukru, které dieta také běžně doporučuje, prospěje úplně všem.

Doporučení jíst mnohem více zeleniny a ovoce a omezovat či vylučovat polotovary jsou bezva a mohou v podstatě jen prospět. Popsaná strava má více vlákniny, některých vitaminů, minerálních látek a vody.  Jde o doporučení zdravé výživy bez potřeby dalších podpůrných tvrzení.

Proč alkalickou dietu nedoporučuji?

Celá teorie míjí fakta o fungování lidského těla a metabolismu. Prakticky ignoruje přirozenou regulaci pH v těle pomocí oxidu uhličitého, vody, bikarbonátů a dalších sloučenin kyslíku, vodíku a uhlíku. Faktem je, že pH moči neurčuje ani neodráží pH jakéhokoliv jiného orgánu, tkáně anebo tělní tekutiny; pH moči je jen pH moči a mění se v závislosti na tom, co se močí vylučuje, ne podle potravin, které se konzumují.

Jedná se o vymyšlený systém stravování bez základu na faktech a reálném fungování pH v lidském těle. Pro zdravou výživu vykonstruovaný výživový směr nikdo nepotřebuje, a už vůbec nepotřebuje speciální alkalické doplňky.

Případná redukce hmotnosti na alkalické stravě je logická a je způsobena nízkoenergetickou stravou. Při razantnějším omezení zdrojů bílkovin hrozí, že se nám budou ztrácet především svaly. Úbytek svalové hmoty je přitom naprosto nežádoucí, zvyšuje riziko následného jo-jo efektu.

Zdroje

The kidney and acid-base regulation

http://advan.physiology.org/content/33/4/275.full

Potential renal acid load of foods and its influence on urine pH.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7797810

Effect of sodium bicarbonate on [HCO3-], pH, and gastrointestinal symptoms.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21719899?dopt=Abstract&holding=f1000,f1000m,isrctn

Effects of various sodium bicarbonate loading protocols on the time-dependent extracellular buffering profile.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20040895?dopt=Abstract&holding=f1000,f1000m,isrctn

Nutritional disturbance in acid–base balance and osteoporosis: a hypothesis that disregards the essential homeostatic role of the kidney

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract;jsessionid=D9AF93857F6AB6F0B309119E6AE150DB.journals?aid=9016507&fileId=S0007114513000962

Phosphate decreases urine calcium and increases calcium balance: a meta-analysis of the osteoporosis acid-ash diet hypothesis.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19754972

Dietary protein: an essential nutrient for bone health.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16373952

Meta-Analysis of the Effect of the Acid-Ash Hypothesis of Osteoporosis on Calcium Balance

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1359/jbmr.090515/full

Causal assessment of dietary acid load and bone disease: a systematic review & meta-analysis applying Hill’s epidemiologic criteria for causality.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21529374

Nutritional disturbance in acid–base balance and osteoporosis: a hypothesis that disregards the essential homeostatic role of the kidney

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?aid=9016507&fileId=S0007114513000962

Dietary Acid Load Is Not Associated with Lower Bone Mineral Density Except in Older Men

http://jn.nutrition.org/content/141/4/588.short

Low urine pH and acid excretion do not predict bone fractures or the loss of bone mineral density: a prospective cohort study

http://www.biomedcentral.com/1471-2474/11/88/

Quality of diet and potential renal acid load as risk factors for reduced bone density in elderly women.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20005315

The acid-base hypothesis: diet and bone in the Framingham Osteoporosis Study.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11842948

Acidic pH enhances the invasive behavior of human melanoma cells.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8605731?dopt=Abstract&holding=f1000,f1000m,isrctn

Acid treatment of melanoma cells selects for invasive phenotypes.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18301995?dopt=Abstract&holding=f1000,f1000m,isrctn

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Diskuze

88 komentářů: “Nikdo není kyselý”

 1. Arnošt Kluka napsal:

  Alkalická dieta je další z řady různých diet,které nás obklopují v hojném počtu.
  Lidé kteří tomu podlehnou ,přestali používat selský rozum.
  Kdyby se dívali víc kolem sebe tak by zjistili že dodnes řada starých lidí pije na snídani mléko,meltu nebo kakao a nemají s tím žádný problém.
  Nakonec Margit, jak píšete tak celé generace v minulých časech vyrůstaly na vesnici ,kde mléko bylo součástí každodenní stravy, ale asi ti lidé sami sebe méně řešili.

 2. Kamila napsal:

  Dokážete si představit, že by v hlavní televizní relaci běžela reklama na kapustu? To se asi nestane, protože na tom nemá kdo vydělat :-)
  Lidé hledají svatý grál v podobě zázračného dietního programu a jsou schopni za něj dát třeba i 7 000 měsíčně. A čím dražší, tím lépe to musí fungovat … Když ale neupraví skutečný základ jejich stravování, tak to je, jako by zametali špínu a ten bordel házeli znovu za sebe. Margit, díky za Vaši jedinečnou osvětovou činnost :-)

 3. Veronika napsal:

  Osobně se v této problematice zase až tak nevyznám, ale pravdou je, že já sama se podle měření pH moči už léta držím v kyselém spektru. Žádné zdravotní problémy nemám, až na jeden, trpím výraznou nadváhou. Diety a cvičení nepomáhá, při jakémkoliv výkyvu hned přibírám. pH se mi daří zvýšit jen za pomoci minerálních preparátů, které jsou však pro mě dlouhodobě finančně neutáhnutelné. Svoji nadváhu připisuju právě kyselému pH, protože když se mi podaří ho zvýšit, hubnu. Zkoušeli jsme doma s rodinnými příslušníky malý test. Já jediná mám nadváhu a já jediná mám také kyselé pH. Ostatní mají pH zásadité, aniž by se o to nějak snažili. Může souviset váha s hodnotou pH?

 4. Dobrý den, v takovémto případě skutečně může jít o nějaké metabolické onemocnění, které probíhá podprahově, tj není ještě jinak klinicky prokázané anebo o nevhodně sestavený jídelníček, který může měnit pH moči, ale příčinou nadváhy je strava ne překyselení. Doporučuji problém konzultovat s lékařem a ideálně i zkušeným praktikem tradiční čínské medicíny. M.

 5. Děkuju za tento článek a prosím o jeho silnou medializaci!! :) Až mi to drásá mé biochemické srdce, jak lidé ztrácí selský rozum a věří teoriím o překyselování organismu…každý si z toho vezme trochu…a celkově vytváří neuvěřitelné snůšky nepravd. Jsem ráda, že tu uvádíte i příslušné studie a články, které danou věc podpírají! :) Jak píše paní Kamila výše, kapustě by nikdo reklamu nedělal…reklamní a mediální slovo je v tomto světě velký problém a o to víc je důležité stát pevně nohama na zemi.

 6. Já děkuji za ocenění textu a jen jsem se zrovna dověděla, že jej nemohu na Fb propagovat, protože obrázek obsahuje mnoho slov, ale pošlu jej v newsletteru Zdravé zprávy. Margit

 7. Jarka napsal:

  Ano, mé srdce biologa jásá též…. zástupkyně nejmenované firmy: jste překyselená, tady na ph papírek se vyčůrejte a uvidíte. Já na ni: tak mi to vysvětlete: a ona… tomu nerozumím, ale naši lékaři ano…. au. A tak to vzniká. Když venku prší a uvidím jaguára…. ok, když zase další den venku prší a je tam jaguár… ha…. no a když prší další dny a je tam jaguár… aha… za déšť múže jaguár.
  A nedá mi to uvést druhý vtip o interpetaci výsledků: utrhneme bleše nožičku… a řekneme skoč.. a ona skočí… utrhneme další, řekneme skoč… a ona…skočí… opakujeme…. utrheme poslední nožičku, řekneme skoč… a blecha nic: závěr pokusu: když blecha přide o všechny nožičky, ohluchne…
  Zdravím
  JArka

 8. Martin Augustin napsal:

  Především, udělá každý nejlépe, když si sám vyzkouší v praxi jaká strava mu vyhovuje nejlépe. A to nejde primárně o to, jestli naměříme ph takové či onaké – pokud s tím není vyloženě spojené nějaké zdravotní riziko o kterém víme. Samozřejmě, že když člověk má organismus v nějaké nerovnováze (už i v projevu nemoci) tak se může lišit i vliv té či oné stravy na organismus. U mně osobně, v mých osobních praktických zkušenostech, je na prvním místě strava vitariánská – tedy syrová (ovoce, zelenina, bylinky, semínka, oříšky…atp.). Takovým způsobem mně to pomohlo – ozdravilo, omladilo, vyčistilo … že nemám pochyb o tom, že jako celek se lidstvo stravuje katastrofálním způsobem s katastrofálními následky na organismus! Naslouchám lidem kteří sami si něčím prošly a mají zkušenosti a i tomu se říká moudrost. Teorie a hypotéza zůstane vždy jen teorií, hypotézou do chvíle kdy jí neuvedeme do praxe a nevyzkoušíme. Na to nepomohou ani ty nejlepší (teoretické, hypotetické) úvahy a „zkušenosti“.
  (Tenhle příspěvek ode mne, není samozřejmě ještě vypovídající o celé škále mých (i jiných) zkušenostech, jak působí (nejen) strava na náš organismus.
  S pozdravem
  Martin

 9. Já děkuji za takto milou zpětnou vazbu. Margit

 10. Jarko, také díky, ocenění od odborníků vždy povzbudí do další práce. Margit

 11. Dobrý den Martine,
  děkuji za sdílení osobních zkušeností a držím pětsi ať se jen daří. Proti osobním přesvědčením nic nemám, pouze nesouhlasím s jejich převáděním na všeobecně platná doporučení pro každého a už vůbec ne s prodáváním takovýchto teorií. Margit

 12. Martin Augustin napsal:

  Margit,
  Vy jste asi jedna z těch mála kdo dokáže být velmi dobře (jak teoreticky tak prakticky) objektivní!
  Děkuji! Přeji Vám (nejen) mnoho krásných poznání a úspěchů! ;-) Martin

 13. Zita Červenková napsal:

  Dobrý den,
  moc děkuji za srozumitelné shrnutí, proč je to nesmysl – i mé srdce biologa zaplesalo :-D Ještě by mě zajímalo, jaký je Váš názor na diety navozující ketózu (např. Atkinsova) – tam se přeci pH organismu mění, nebo ne? S „alkalickou“ dietou to však zjevně nesouvisí, neboť při těchto dietách se nevylučují bílkoviny, ale naopak sacharidy…
  Díky a zdravím,
  Zita

 14. Eva napsal:

  Dobrý den, tak to zabolelo. Právě jsem se chystala věnovat makrobiotické stravě a tam se také dost koncentrují na kyselost a zásaditost potravy… Byla jsem tímto způsobem stravy nadšená kvůli jejím účinkům při léčbě rakoviny jako např. u paní Kubíkové. K tomu všemu mě však inspirovala moje maminka, která onemocněla boreliózou a odmítala konvenční léčbu, tato životospráva jí pomohla ke zdraví. Určitě zde bude i mnoho jiných faktorů, ale já už tedy nevím čemu věřit.

 15. Dobrý den Zito, máte pravdu, při Atkinsonově dietě může docházet ke ketóze vlivem nadměrného rozpadu tuků z tkání a takto přechodně i ovlivnit pH, ale produkty rozpadu se vylučují močí a popřípadě i dechem a ani oni by neměli dlohodobě posouvat pH krve. Margit

 16. Dobrý den, já ale neodmítám stravu postavenou na dostatku zeleniny a omezení až vyloučení polotovarů. Jen jednoznačně odmítám, že prospěšnost takovéto stravy je dána alkalizací krve. Margit

 17. Hana napsal:

  Dobrý den paní Margit,
  děkuji za velmi zajímavý článek. Pravidelně Vaše stránky sleduji pro Vaši objektivitu a erudovanost. Nicméně nejsem biologem a tak je pro mne obtížné se nyní zorientovat. Prosím, podívejte se na níže uvedené video a budu ráda za Váš názor.

  http://www.celostnimedicina.cz/video-krev-pacienta-pred-a-po-uziti-goji.htm

 18. L.Stejskal napsal:

  Dobrý den, velmi si Vás paní Margit vážím za vaši neutuchající snahu přinést do české kotliny povědomí o tom, že i Češi by se měli zdravěji stravovat a přestat soutěžit v žebříčku nejnemocnějších národů světa.
  Ovšem přesně nevím, jestli jste knihu od Kurta Tepperweina – Pryč s kyselostí četla, protože se v ní píše, že cituji: „Překyselení ORGANISMU způsobuje většinu nemocí..“ – tedy ne jak ve Vašem článku několikrát píšete o překyselení KRVE, což nemůže prakticky nastat, protože ta se neustále udržuje na konstantní hodnotě blízké 7,4 pH.
  Také lakmusovými papírky se zjišťuje, jak jednotlivé potraviny v našem těle kysele či alkalicky působí a určitě se takto nezjišťuje zakyselení celého organismu :o)
  Tuto větu „Čisté tuky, cukry a škroby jsou neutrální, protože neobsahují bílkoviny ani minerály.“ jste určitě nemyslela úplně vážně, protože právě o cukru se snad všude píše, že zakyseluje skoro nejvíc.

  Mě osobně teorie o PŘEKYSELENÍ pomohla (po 20 létech bolestivého strádání, kdy mě NIC nezabíralo) vyléčit již po roce a půl téměř všechny „nevyléčitelné“ nemoci a moje maminka se stala i díky směsi organických minerálů pH MINERALS téměř plně funkční v 82 létech a opět spokojeně a bezbolestně vaří poměrně zdravá jídla pro celou rodinu :o)

  Píšu Vám s dobrým úmyslem, protože ze své vlastní zkušenosti vím, že někdy mohou být věci jiné než se zdají na základě vlastních zkušeností..

  Děkuji Vám za Zdravou kuchuň i poučná videjka.
  L.S.

 19. Dobrý den, video je propagaci přípravků kustovnice, bez jakéhokoliv odkazu na studie potvrzující v něm uváděná tvrzení. Naopak v závěru videa je jasný text o nepředávání lékařských doporučení a zříkání se zodpovědnosti. M.

 20. Milka napsal:

  “ Například po konzumaci bílkovin jsou vzniklé kyseliny okamžitě neutralizovány hydrogenuhličitanovými ionty v krvi“ ……………………..

  Ked je tých hydrogenuhlicitanových iontov nedostatok ( napr. potrava chudobná na minerály) odkial sa teda dostanú do tej krvi,aby ich oblicky mohli pouzit? Asi len z kostí ……

 21. jarka napsal:

  No ja se musim priznat, ze jsem drzela dietu pani Macingove, mela jsem vazne zdrav. problemy a taky jsem mela jit na vysetreni na kolonoskopii, te jsem se strasne bala, takze jsem se pustila do diety,pomohla mi, vycistilo se mi strevo, zhubla jsem a citila jsem se dobre, kolonoskopie nebyla nutna, ALE, souhlasim s pani doktorkou v tom a jsem rada, ze nase telo se neda osalit nejakou mrkvi nebo brokolici a ze hladina pH je pevne regulovana, to je dobre, to bychom dopadli, kdyby tomu tak nebylo, alkalicke diety je treba brat jako ocistne kury, nic vic, nic se nema prehanet.

 22. Dobrý den,
  argument s překyselením krve uvádějí mnozí poradci a jejich texty, a proto jsem se snažila tento biologický nesmysl detailně vysvětlit. Opět z biochemického hlediska cukr skutečně nezanechává žádné kyselinotvorné zbytky, protože neobsahuje bílkoviny ani minerály.
  K Vašemu vyléčení blahopřeji, jen je otázku jestli by také nepomohla důsledná kvalitní zdravá strava, která zajišťuje dostatek všech potřebných minerálních látek.
  Margit

 23. Ale já přece neustále propaguji kvalitní zdravou výživu s dostatkem zeleniny, která Vám zajistí dostatek minerálních látek i všech dalších živin. To, co kritizuji je doporučování přípravků anebo zázračných diet (dostatek zeleniny a omezení polotovarů není zázrak, ale základní doporučení zdravé stravy) na podkladě nesprávných tvrzení. Margit

 24. Proti dietě paní Macingové v podstatě nic nemám, je to souhr základních doporučení zdravé stravy, takže jen nechápu proč je pro ně třeba speciální diety. M.

 25. Simona Sanitráková napsal:

  Dobrý den,
  pokud mám správné informace, i vy sama, Margit, jste vegetariánem. Čili – jinak řečeno konzumujete víc onu zásadotvornou stravu. Z toho mi vyplývá: Pokud změní člověk stravu tak, aby v ní bylo min.50% ovoce a zeleniny, k tomu přidá místo pečiva jáhly, pohanku -cokoliv v oné původní- průmyslově nezpracované formě, do jídelníčku místo cukrů zařadí med, ovoce aj., bílkoviny formou luštěnin, ryb,ev.jiného masa- ale ne uzenin – BUDE KONZUMOVAT VÍCE ZÁSADOTVORNÉ stravy. Je jedno, jak to nazvete. Ale je fakt, že pokud si dám k snídani rohlík s vysočinou, na svačinu tatranku, k obědu maso s bramborem, další svačina- buchta ke kafi, po libovolné večeři víno + chipsy….potom si můžu dělat naději, že mě směs Mg, Na HCO3 a kdo-ví, čeho ještě zachrání. Vaše názory jsou úžasné, nepotřebujeme žádné potravní doplňky. Ale jen pokud ke každému svému názoru připojíte svůj ZDRAVÝ TALÍŘ. Ev. doporučení, co nekonzumovat. Kdo chce a bude nadále jíst jako většina, musí hledat instantní pilulku pro zdraví. Ať žije a vzkvétá farmaceutický průmysl!!! Simona

 26. Dobrý den Simono,
  máte pravdu, jsem vegetariánkou (z etických a ekologických důvodů) a roky jím skvěle. Možná máte i pravdu, že doplňky prospějí jedincům na nezdravé stravě, ale z dlouhodobého hlediska podle mne funguje jen kvalitní zdravé jídlo, a to může být i nevegetariánské. Margit

 27. Simona Sanitráková napsal:

  Díky za odpověď, těší mě, že si na to najdete čas. Maso jím, ale minimálně. K etickým a ekologickým důvodům: V knize „Kdo se bojí smrti“ od Jana Van Helsinga jsem narazila na onen správný důvod – proč NE maso, nebo naopak – kdy ANO. Je to rozhovor s duchovní bytostí – andělem metamorfózy, nebo také smrti. V jedné pasáži tam je řečeno něco v tomto smyslu: „Není špatné konzumovat maso, pokud má člověk hlad. Je špatné konzumovat maso z „továren smrti“, tj. z masokombinátů, nebo jiných velko-výroben.“ Stres těchto zvířat přechází i do masa, to člověku nemůže přinést nic dobrého. Neodpovídejte. Máte málo času – vím. Simona

 28. Jarka K. napsal:

  Dobrý den, vaše články jsou pro mě vždy velmi poučné, nicméně tentokrát jste mě svým názorem překvapila, popírání alternativních směrů bych čekala od spíše zastánců ortodoxní výživy. Doporučuji knihu Acid & Alkaline od Herman Aihara, spojuje koncept zásad x kyselin s konceptem yin & yang. Nicméně děkuji za námět k zamyšlení a zajímavé odkazy k dané problematice. Zůstávám Vaším nadšeným čtenářem, Jarka

 29. Dobrý den Jarko, já děkuji za tip, na knihu se ráda podívám. Můj blog a doporučení však obecně nejsou pro alternativní a kritická k moderní medicíně, ale snažím se obě možnosti posuzovat a stejně kriticky vyhodnocovat. Margit

 30. Marcela M. napsal:

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat na pálení žáhy. Léta jsem si myslela, že vzniká právě po konzumaci „kyselinotvorných“ potravin. Vím, nedomykavost jícnu a podobně… Ale, když jím zdravěji, tedy vlastně i dle alkalické diety, nemívám s tím problém, zatímco po prohřešku (maso, pečivo z bílé mouky, kynutá těsta, sladkosti) se tento problém zase ozve. Děkuji Marcela

 31. Dobrý den Marcelo, problém může být dám pouhým obtížnějším trávením uvedených potravin, které déle zůstávají v žaludku. Pálení žáhy je hodně individuální a vždy třeba vysledovat, co komu dělá potíže. Margit

 32. Michal B. napsal:

  Dobrý den,
  při čtení tohoto článku zrovna pojídám téměř raw salát z „nejzdravější“ zeleniny (včetně syrové brambory, brokolice, celeru a hlívy :-)), která má vyvážit kyselinotvornou povahu dvou přidaných vajec. Pro spoustu lidí je teorie „kyselinotvorná potravina = kyselá moč => záněty a nemoci“ jakési dogma a doteď jsem tomuto vztahu věřil i já. Několik let jsem si měřil pH moči. Děkuji za tento článek. Netvrdím, že od teď na hledisko kyselosti potravin zapomenu, ale minimálně si v hlavě odstavím cosi, co mně dosud docela svazovalo.
  Rád bych se zeptal, jak z vašeho pohledu do toho všeho zapadá dělěná strava? Přírodní národy byly sice na obilovinách či masu zdraví, ale předpokládám, že „nemixovaly“ běžně dohromady vícero různých potravin, které se odlišně tráví. Není nakonec dělení stravy, její rozumné kombinování, důležitější, než to, jestli se v těle přijatá strava chová kysele nebo zásaditě? Děkuji za váš názor.

 33. Dobrý den, dělená strava je podle mne další mýtus a svůj postoj vysvětluji v dřívějším videu: http://www.margit.cz/nedoporucuji-delenou-stravu/
  Margit

 34. Radek napsal:

  Dobrý den paní Slimáková,

  Se vší úctou k vám a k tomu co děláte s vámi v tomto článku nesouhlasím. Důvody uvádím níže a prosím o rekaci.

  Můžete mně říct, jak se stravujete VY. Dle mého je to taky Alkaická strava nebo strava nazvaná X nebo Y. Dle mého názoru je úplně jedno, jak si to kdo pojmenovává. Důležitý je výsledný efekt, kterým to lidem přináší.
  Také můžu tvrdit, že ted by všichni NEměli papouškovat podle vás zdravá strava, zdravá strava. Dle mého si tady HRAJEME pouze ze SLOVÍČKY. Já třeba můžu tvrdit, že strava by měla být vyvážená a nebo ještě lépe, pojdme se rovnou bavit o živinách. T je důvod, proč jíme!
  Za druhé a to jak tu bylo zmíněno, nevím, proč tu píšete o změně ph KRVE, nebo o překyselí krve. Kdo to takto uvádí, kde se o tom takto mluví. Dejte nám taky odkazy. Třeba v knížce Kurta Tepperweina – Pryč s kyselostí se o tom vůbec nepíše. Dle mého názoru pokud přispíváme k Alkalizaci organismu. Nebo si to nazvěte jak potřebujete, je to přínosné.
  Pokud jím vyváženě a to klidně i spříspěním doplnků stravy, je to ok. To je můj názor. Vy třeba potom popíráte například výzkumy pana doktora Erbena ve vztahu k homocysteinu, kde se užívají také vitamíny v podobě doplnků stravy. Pokud se nepletu i minerály a to ve větších dávkách. To mám kvůli vám jíst 10 kylo mrkve? Nebo co radíte? Pokud jsou vitamíny a minerály opravdu kvalitní, lze je naprosto bezpečně jíst a doplnovat si tím tak potřebné či chybějící živiny.
  Píšete a cituji: a už vůbec nepotřebuje speciální alkalické doplňky. Dal sem si práci a vyhledal jsem si pár těchto doplnků. No můžu říct, že některé jsou svým složením perfektní a jsou pro organismus přínosné – opt můj názor.

  Dále píšete o ph papírcích. Tímto popíráte výzkumy firem, které tyto papírky vyráběj. Jenom bych rád uvedl, že tyto papírky neměří pouze zásaditost či kyselost organismu resp. Ph moči. Měří také hladinu vylučování cukru, bílkoviny apod.

  Dále uvádíte:
  Co alkalická dieta doporučuje?
  Alkalická dieta je téměř vegetariánskou dietou, přesněji je něčím mezi veganstvím a vitariánstvím. Strava je založena na příjmu velkého množství čerstvého ovoce a zeleniny s omezením anebo úplným vyloučením živočišných potravin….. Co se vám na tom nelíbí?? Vy jste také veganka že? Vy na jednu stranu řeknete, že tato strava je něco mezi veganem a vitariánství a sama jste veganka. Opět si hrajeme se slovíčkami.

  Uvádíte:
  Proč jsou tvrzení alkalické diety nesmyslná? – Naše tělo velmi pevně reguluje pH naší krve a extracelulární tekutiny. Prosím, vysvětlete ják to tělo dělá?? Jakým způsobem reguluje pH krve?
  Dle mého je to právě tím, že zajištuje dostatek živin, které se podílejí na funkcích orgánů a celého systému organismu. Jestli je dostanu do těla doplnky, nebo stravou, nebo kombinací, je úplně jedno.
  Uvádíte: extracelulární tekutiny – což jsou tekutiny mezibuněčné. Mezibuněčný prostor
  Složení:
  Mezibuněčný prostor je nejčastěji vyplněn mimobuněčnou tekutinou. Její hlavní složkou je tzv. tkáňový mok, který obsahuje metabolity buněk, ionty, proteiny a mnoho jiných sloučenin, které mohou ovlivnit funkci buněk. Například neurotransmitery, hormony a trávicí enzymy jsou v tkáňovém moku aktivní. Do mezibuněčných tekutin patří mimo tkáňový mok rovněž krev a lymfa.
  Tkáňový mok
  Tím, že intersticiální tekutina vyplňuje mezibuněčné prostory, umožňuje mezi buňkami a jejich okolím výměnu dýchacích plynů (kyslíku a oxidu uhličitého) a látek (PŘÍVOD ŽIVIN a odvod metabolitů).
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Tk%C3%A1%C5%88ov%C3%BD_mok
  Metabolit je produkt látkové přeměny (metabolismu). Metabolity jsou obvykle malé molekuly nebo ligandy bílkovin. Dělí se na primární a sekundární metabolity.

  Nevím proč, v tomto článku vidím hodně kyselosti z vaší strany. Otázkou je, za jakou stranu kopete. Souhlasím vámi akorát u zmíněné jedlé sody.

  Neutralizuje se krev minerály z kostí?
  Tady je něco k tomu uvedeno. Článek se zabývá způsoby měření a tohle bylo napsáno v úvodu.
  Acidobazickou rovnováhu organismus řídí ovlivňováním dvou bilancí – bilance toku oxidu uhličitého (řízením respirace) a bilance mezi tvorbou a vylučováním silných kyselin (regulací acidifikačních procesů v ledvinách). Oba toky jsou propojeny přes pufrační systémy. Porucha bilancí se projeví
  posunem pH tělních tekutin. Posun chemických rovnovah v pufračních systémech, přesuny látek mezi pufračními systémy, výměny H+/Na+ H+/K+ mezi buňkou a intersticiální tekutinou (a v dlouhodobém časovém měřítku I VYMÍVÁNÍ NaHCO3 , KHCO3 a později i CaCO3 a CaHPO4 z MINERÁLNÍ HMOTY z kostí při dlouhodobých acidémiích) jsou pouze tlumivými mechanismy při acidobazických poruchách. Základními regulačními orgány, které mohou acidobazickou poruchu korigovat (ovlivněním bilance toků CO2 a H+/HCO -) jsou respirační systém a ledviny.

  NA závěr bych uvedl, že sám jsme měl dlouhodobé zdravitní problémy v četně zákroků v nemocnici. Život mně změnila strava = živiny doplněné o doplnky stravy

  http://patf-biokyb.lf1.cuni.cz/wiki/_media/komplexni_model_-_medsoft_09.pdf

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Tk%C3%A1%C5%88ov%C3%BD_mok

 35. Dobrý den,
  omlouvám se, ale považuji svůj text za více než dostatečně vysvětlený a podložený kvalitními studiemi. Sama se zde nechci věnovat rozboru některých konkrétních knih a tvrzení, text je věnovaný obecně předáváným informacím a jako příklad nesmyslného přípravku uvádím ten, který byl běžně v lékárnách požadován.
  Jsem vegetariánska, ne veganka a to z eticko – ekologických důvodů. Čistě ze zdravotních důvodů není prokázáno, že vegetariánská strava je tou nejprospěšnější výživou.
  M.

 36. Martina Johnson napsal:

  Dobry den
  asi nejlepe napsany clanek srozumitelny laikum. PH dieta je jedna z tech vice nesmyslnych. Ze sve praxe myslim ze stale castesji upinani se k ruznym dietam je psychologicka reakce a snaha snizit uzkostne stavy zpusobene stresy dnesni doby tak rikajic ‚nastolit poradek/kontrolu alespon v nasem tele kdyz jinak muzeme mit pocit ztraty kontroly nad vnejsim prostredim‘. Proto vsechny tyhle diety mohou existovat a mit nasledovniky navzdory tomu, ze je veda zcela vyvraci.

 37. Blanka Urbánková napsal:

  Dovolím si doplnit. Acidobazická rovnováha se upravuje v těle nejen ledvinami, ale i plícemi. Laboratorní hodnoty klasické medicíny, které ukazují na poruchu v systému kyselin a zásad se orientují na hrubé změny, které je nutno řešit urgentně medicínsky – ARO, JIP atd. Jako ve všech laboratorních hodnotách jsou však jisté širší hranice, kdy norma přechází v nenormu, které se v klasické medicíně neberou v potaz. Játra také mohou být laboratorně v rozpětí normálu a přitom každý jen trochu citlivý léčitel nachází poruchu a nabádá k čištění. To je skutečná prevence. Je pravda, že sledování moči je nesmysl, mění se pH krve a během dne se mění podle stravy. Co se týče patologických ložisek, jsou to záněty, které tvoří kolem kyselé prostředí a v tomto kyselém prostředí se mohou vyvíjet nádory a ty samozřejmě též tvoří kyselé prostředí. Tedy když eliminujeme záněty, tak limitujeme možnost vzniku nádorů.tedy touto cestou eliminujeme ono kyselé prostředí. Když už hledáme příčiny, tak pokud možno co nejhlouběji, aspoň na té somatické úrovni. Nauky o alkalickém a kyselém prostředí z pohledu léčitelství jsme převzali z literatury, která k nám přišla z německých alternativních škol po revoluci. MUDr. Wertman z Rakouska, pediartra šéf EAV společnosti v Rakousku hlásal, že dospělému stačí 30gramů bílkovi denně. Lhal? Ovšem nemluvil o tom, zda živočišné nebo rostlinné bílkoviny. Je pravda, že je nutno přistupovat i k somatickým typům, že každý potřebuje přísun něčeho jiného a žádná dieta není platná pro všechny stejně. To asi na prvním místě. pacienti, kteří přejdou na veganskou stravu, se evidentně lepší po stránce mnoha civilizačních chorob.

 38. Marek napsal:

  Zdravím vás!

  Podle vás nikdo není kyselý? Samozřejmě, že pH krve se nemění, ale vše ostatní je hra se slovíčky. Fakt je, že většina lidí je zatoxikovaná díky průmyslově upravovaným potravinám plných chemických aditiv, které organismu škodí a ne zdaleka všechny se metabolizují.

  Je snad pravda, že detoxikace je první klíč ke zdraví a k úspěšnému zhubnutí, ne? Vlastní zkušenost je vzácná…zkuste jíst týden pouze maso celý den a hned poznáte, jestli jste nebo nejste kyselá

  a to v žádném případě nezpochybňuju biologii, protože pH krve se němení samozřejmě:), je to jako v ustní dutině – kyseliny z cukru napadají sklovinu a snižují pH, sliny naopak pH vyrovnávají….

  nejsem zástáncem žádných diet, protože nefungují, obzvlášť jíst jen ovoce a zeleninu je taky hloupost, nicméně přestaňme s tím slovíčkařením…:)

  Je to tak? Každopádně díky za vaší práci, jste jedna z mála inspirativních lidí a doktorů vůbec, většina doktorů vám předepíše jen léky, chemické léky, které znovu do těla přinášejí kyselost.

  Děkuji, mějte se:)

 39. Dobrý den,
  díky za toleranci k mému textu i přes určitý nesouhlas. Samozřejmě, že jsem pro kvalitní zdravou stravu s dostatkem zeleniny. Ale nelíbí se mi celý průmysl – poradci a přípravky postavené na tvrzení, která nejsou pravdou a jen o tom píší. m.

 40. Eva napsal:

  Vám se nelíbí celý průmysl? Tady dal někdo odkaz A vysvětlil, jak to celý funguje. To absolutně stírá to, co jste napsala. Nevím potom, kdo píše o acidobazické rovnováze a nerozumí tomu. Zdá se mně, že to jste právě vy, když nedokážete pochopit z dostupných informací, jak to funguje. Ne pouze z těch vašich studií nebo těch, které jste si dohledala. Řekněte mně, jak má moje 64 letá babička dostat do sebe dostatečné vitamíny ze stravy? Navíc sama už toho tolik nesní. A co vím z mojí praxe, těchto lidí je víc. A navíc, dnešní potraviny jsou za zenitem. Živiny jsou úplně někde jinde, než byly před x lety. Vy si asi myslíte, že jste jedinečná a shazujete tady ostatní. Mně přijde, že vám sláva stoupla do hlavy. Pamatuji si vás, ještě když tu o vás nikdo neslyšel a ted? Nestačím se divit. Proč neřeknete lidem pravdu o potravě hm? Kolika lidem jste pomohla. Já vím, vy jím poradíte pomazánku a když to nepomůže, pošlete je k doktorovi. Já zase nesnáším potravinářský průmysl a to co se tam děje. Mám kamaráda ve výrobě a také nemám ráda farmaceutický průmysl, který doporučujete. A neříkejte, že nějaké BIO apod. nesmysly jsou spása. Je to pouze dobrá myšlenka. Už několik testů potravin odhalilo, že se o žádný bio nejednalo. Jsou jak dobré BIO produkty tak i špatné. A ještě jedna věc, farma. průmysl, kam lidi posíláte je sto let za opicemi v některých směrech. Nemyslím nové technologie, poznatky apod. Jdete na testy a oni vám řeknou, že to máte v normě. V jaký normě, podle čeho hodnotí? Z dat, před x lety, přesně tak, jak potravinový koš, který a to vás chválím jste změnila. Jinak co se týká těch měřených výsledků, to jsou opět moje zkušenosti. Přijde mě, že si hrajete na Guru, který prosazuje pouze tu svou, bez podrobnějších informací, jak se říká ze zákulisí. Zdraví Eva

 41. Dobrý den Evo, omlouvám se, ale mnohá Vaše tvrzení nechápu (jako třeba, co je hm strava) a s dalšími (jako třeba, jak doporučuji farmaceutický průmysl anebo, že prosazuji jen tu svou, když na mém blogu samozřejmě vyjadřuji své názory a je zcela dobovolné si je číst anebo dokonce některá z doporučení následovat) nesouhlasím. Takovýto typ komunikace vnímám jako nekonstruktivní, a proto i bez smyslu detailněji reagovat. Margit

 42. Michaela napsal:

  Dobrý deň,
  Váš článok ma v princípe potešil, keďže už dlhšie mi lezie na nervy, keď niektorí ľudia v mojom okolí všetko zjednodušia tvrdením „si/som/sme prekyslení“.
  Jedna vec mi však stále vŕta v hlave. Alebo vlastne dve.
  1. To, že si niektorí mudrlanti na internete mýlia hrušky s jablkami a tvrdia, že krv môže meniť ph alebo že sa to dá zistiť v moči, ešte neznamená, že teória o kyselinotvorných a zásadotvorných potravinách je úplne odveci.
  2. Vysvetlenie, ktoré ma napadá je, že to proste preťažuje ľadviny. Píšete totiž, že sú ľadviny, ktorých úlohou je, zbaviť organizmus nežiadúcich vznihnutých látok. Možno to proste nemá byť tak, že ľadviny celý deň makajú na odstraňovaní látok zo zlej stravy. „Kyselinotvornou“ stravou ich príliš zaťažujeme, čo môže viesť k ďalším problémom, keďže v tele žiaden orgán „nekope len za seba“. V čínskej medicíne by sme určite našli plno problémov spojených s oslabenými ľadvinami.
  S pozdravom
  Michaela

 43. Dobrý den Michaelo,
  s Vašim názorem nelze než souhlasit. Ano, přetěžování ledvin a v podstatě žádného orgánu není ideál a nyní bychom měli diskutovat, kde je hranice, co ledvinám už škodí a co ne. Kupodivu se zdá, že pohodově zvládají více než se předpokládalo. Stále však platí, že v případě dodržování základních doporučení zdravé stravy – třeba podle Zdravého talíře, není třeba vůbec mluvit o žádné kyselinotvornosti, potravin, psát knihy a tabulky, kde se složitě potraviny dělí. Celá teorie je zkrátka zbytečná, a toto vysvětlení byl hlavní záměr mého blogu. Margit

 44. Gabriela napsal:

  Dobrý den Margit,
  muzu se zeptat, proc se nedoporucuje jist obiloviny (kaše) s ovocem a jinymi cukry jenom se zeleninou nebo orechy?…prí to v žaludku kvasi…ale nerozumim uplne tomu procesu..dekuji za odpoved

 45. Gabriela napsal:

  dekuji za odpoved:) muzu se jeste zeptat, co je podle vas nejlepsi snidane pro male deti (konkretne u nas 2 a  4 roky) ? snazim se vyhybat se pecivu (samozrejme ne uplne ale nejak rozumne) ..dekuji

 46. Dobrý den, možností je více, jako příklad mě napadá vařená jáhelná nebo rýžová kaše se sušeným nebo čerstvým ovocem, popřípadě ořechy nebo semínky, nastrouhanou kvalitní čokoládou, medem nebo kokosem…. Margit

 47. Michal napsal:

  Dobrý den
  Se zájmem jsem si přečetl váš článek a přemýšlím o záměru…Neříkám že není pravdivý, ale přijde mi napsaný vysloveně účelově. Píšete o PH krve…každý kdo se zajímá o lidské zdraví ví, že PH krve se nemění a lidský organismus si PH hlídá jinak by člověk jednoduše zemřel. Ale při zdravém stravování přece vůbec nejde o to že si měníme PH krve, to jsou jen reklamní triky…důležité je, co musí náš organismus udělat aby si své PH udržel a to je dost zásadní rozdíl. Jsou dvě možnosti, buďto na to budeme kašlat a náš organismus ve snaze udržet si správné PH prostě přetížíme a vyčerpáme a nebo si zdravým životním stylem a živinami zajistíme že náš organismus pojede v optimálním režimu kde správné PH je naprostou samozřejmostí. Pracuji jako osobní trenér a poradce zdravého životního stylu, mám stovky klientů kteří řešili např. nadváhu, (jak jistě víte v tucích se ukládají jedy) různé zažívací potíže jako např. pálení žáhy atd… ( což jak jistě víte je překyselení žaludku) bolestí zad ( kde jak jistě víte kyselina sírová podporuje změkčování meziobratlových plotének) nebo bolesti kloubů ( kde opět jistě víte co způsobuje kyselina močová) Dalším problémem ve sportu je eliminace laktátu ve svalech při spalováni glykogenu. Je potřeba si uvědomit že zdravý životní styl se skládá z pohybu a výživy. Pokud máte sedavé zaměstnání bez pohybu a ládujete se fastfoody potřebujete odbornou pomoc a ujišťuji vás že moji klienti ke mně přicházejí v drtivé většině právě od bezradných lékařů vydatně vyzbrojení různými medikamenty. Když se na to podíváte selským rozumem tak jsou zde dva tábory, nestranný vědecký a proti němu lékařský se svými klinickými studiemi a dost si odporují. Ten vědecký se řídí přírodními zákony a odstartoval ho řekněme Hippokrates…a potom je tu celá řada vědců jako např. MUDr. Otto Heinrich Warburg a Nobelova cena za medicínu rok 1931, Linus Pauling a dvě Nobelovy ceny do roku cca 1970 nebo Luis Ignarro a další Nobelova cena…Jsou celé výzkumy na milionech lidí o tom jaký vliv má životospráva a jaký je pokles civilizačních chorob v období válek když se lidé prostě jen přestanou přežírat…to tvrdí věda. A potom je tu farmaceutický průmysl který tvrdí že potravní doplňky nefungují a musíte věřit svému lékaři…A teď je otázka, lékařská věda se rozvíjí, farmaceutický průmysl se vyvíjí a civilizační choroby vesele narůstají…Není vám to divné ? Vám to přijde normální ? Nemůže to být náhodou tak, že to co tvrdíte o firmách na potravní doplňky dělají naopak firmy na výrobu léků podpořené pokrytci v bílých pláštích ? Jsou národy které civilizační choroby nemají, neví co je cukrovka druhého typu…u nás se objevuje denně 150 nových případů, je to sice životosprávou ale naštěstí vám na to dá lékař nějaký lék. Jsou národy kde tyhle problémy neznají a řešení není v pilulkách…Je potřeba si uvědomit zdravotnictví je v úzkých, prudký nárůst civilizačních chorob je důkazem že to nefunguje…takže místo abychom nabídli lidem řešení ve změně životního stylu tak napíšeme nejezte brokolici…

 48. Michal napsal:

  Dobrý den
  Můžete mi prosím sdělit proč byl odstraněn můj příspěvek ? Pracuji ve společnosti pro vzdělávání a pracuji pouze s vědeckými fakty, jsem přednášející lektor na konferencích pro lékaře a zdravotní sestry…to neunesete pravdu ? Teď se bude otevírat v Hradci čínská klinika která naprosto shodí ze stolu co se nám farmaceutická mafie snaží léta vtloukat do hlavy…

 49. Dobrý den,
  žádný váš příspěvek nebyl smazán, ale čekal na schválení k publikaci, jak jste si mohl po jeho odeslání i přečíst. Příspěvky jsou schvalovány, protože se neodsouhlasují urážlivé, sprosté anebo zneužívající k propagaci služeb a produktů.
  Přiznávám, že vaše prohlášení nechápu. Na desítkách stránek svého webu doporučuji přirozenou péči o své tělo, včetně zdravé stravy, pohybu apod., to však neznamená, že vše nemedicínské budu jen chválit a nemohu objektivně hodnotit. M.

 50. Svatopluk Kovařík napsal:

  Absolutně nesouhlasím s názorem paní Slimákové na systémový a principiální pohled na výživu člověka s ohledem na pH krve. Překyselení organizmu z tzv. stravy podle zvyklostí, která je rozšířena v nejvyspělejších zemích ve světě, je skutečně příčinou většiny onemocnění. Někdy musí vymřít celá generace lékařské obce a poradců výživy, aby se dosáhlo pokroku ve změně životního stylu lidské populace, který znamená významnou prevenci proti onemocněním… Doporučuji k přečtení knih dvou významných seniorů, kteří se celý život zabývali pomoci nejen vážně nemocným lidem, pánů Tepperweina a Younga – „Pryč s kyselostí“ a „pH zázrak“. Na argumenty paní Slimákové, které jsou především naprosto nesystémové a postrádající principy nehodlám vůbec reagovat. Bohužel, lékařská a vědecká obec dluží přes obrovský technický rozvoj civilizace občanům, kteří se sami nespecializují na biologické disciplíny (tito si umí poradit sami), systémovou a principiální osvětu v problematice výživy člověka. Obávám se, že paní Slimáková patří k těm poradcům, kteří si jistě nastudovali mnoho odborných jednotlivostí, ale na druhé straně neposkytují ucelené systémové a principiální poradenství. Svědčí o tom i zcela iracionální pozitivní příklon paní Slimákové k tzv. biopotravinám, o jejichž domnělé vyšší kvalitě oproti konvenčním potravinám bohužel nevypovídá absolutně žádná vědecká studie. Její doporučení, aby si lidé kupovali např. zeleninu od producentů používajících organická hnojiva jen svědčí o tom, že sama nemá jasno v tom, že rostliny přijímají živiny ve formě anogranické v podobě iontů… Tedy organické hnojivo se musí nejprve rozložit na anorganickou formu… Rostliny tedy přijímají živiny bez rozdílů, použijeme-li k hnojení umělá hnojiva nebo chlévskou mrvu…

 51. Dobrý den, na takto obecně napadající a nekonkrétní argumentaci na moje texty s mnoha jasnými argumenty a odkazy na kvalitní zdroje nehodlám reagovat já. M.

 52. Svatopluk Kovařík napsal:

  Vážená paní, respektuji Vaše rozsáhlé znalosti jednotlivostí v problematice výživy člověka. Pochopte, že je velmi nesnadné se v této přemíře jednotlivostí vyznat. Pro člověka je přínosnější pochopit princip zdravé výživy, než studovat rozsáhlou látku. Např. tzv. doporučovaná všeobjímající pestrost stravy je pouhou snahou zařadit do stravy také zeleninu a zabránit nejhoršímu… Pestrost stravy zároveň znamená určitě nepříznivé stálé narušování stability „přátelské“ mikroflory v trávícím ústrojí…
  Např. lidé ve sportovní kondici, jako byly fotbalové legendy František Veselý nebo Pavel Srníček, zemřeli na mrtvici či srdeční příhodu pro momentální enormní překyselení organismu, tedy proto, že lékařská obec není schopna dosud lidem předložit systémový a principiální pohled na výživu člověka. Těží z toho farmaceutické firmy a poradci a lékaři, kteří potřebují pro své uplatnění nemocné lidi… Pokud by tito sportovci znali problematiku překyselení organismu, neumřeli by předčasně.
  V kritice principu o překyselení organismu uvádíte zjevně velmi nevěrohodné argumenty. Proč se pouštíte do kritiky něčeho, čemu nerozumíte. Pánové autoři výše zmíněných knih senioři navázali na práce předchůdců a po celý život se zabývali v praxi pomoci nemocným lidem. Naštěstí se však zvyšuje počet lékařů, kteří si princip prevence zdraví přes problematiku překyselení organismu osvojují a úspěšně ho v praxi uplatňují. Doporučují, aby 80% stravy tvořila v podstatě zelenina.

 53. Dobrý den, vaše tvrzení o nevěrohodných argumentech bez toho, že byste jednotlivé studie z kvalitních odborných textů vyvrátil odkazy na obdobné práce s opačnými výsledky nechápu. Stejně jako ani nechápu, kde berete vaše tvrzení o mých znalostech pouhých jednotlivostí. M.

 54. Svatopluk Kovařík napsal:

  Dobrý den, za jednotlivosti považuji znalosti o potravinách (zelenina, ovoce, maso, pečivo, vejce, mléko, sladkosti a pod.) co do obsahu živin, jejich stravitelnosti, jejich vlivu na zdraví člověka a pod. Degradujícím závěrem většiny poradců je doporučovaná pestrost stravy, která uvádí lidi v omyl. V podstatě je vede k tomu, aby byli ve svém životě nemocní…

  Strava podle zvyklostí, chcete-li pestrá strava, obsahující nadbytek bílkovin a cukrů, v podstatě permanentně překyseluje organismus člověka. Překyselení způsobuje např. enormní čerpání vápníku z kostí k neutralizaci prostředí v těle. Vzniklé soli se jako odpadní látky při nedostatku transportérů těchto škodlivin z těla (vitamínů ze zeleniny a vody) v těle usazují a zhoršují zdraví buněk těla. V překyseleném organismu se množí nepřátelská anaerobní mikroflora (bakterie, kvasinky, houby, plísně, viry) pro příznivé kyselé prostředí s nedostatečným přístupem kyslíku a pro dotaci živin z nadbytku bílkovin a cukrů ze stravy podle zvyklostí. Tato mikroflora a její odpadní látky navíc prohlubují překyselení organismu. Překyselení organismu je tak příčinou většiny onemocnění počínaje infarktem či mozkovou mrtvicí přes bakteriozy konče rakovinou. V překyseleném organismu nejsou vytvořeny podmínky pro dostatečný přístup kyslíku k buňkám těla.
  Člověk je pro délku trávícího traktu jednoznačně býložravec (masožravci mají extrémně krátký trávící trakt), pro kterého jsou důležité ve stravě enzymy, vitamíny a vláknina ze zeleniny. Tedy 80% stravy by měla tvořit zelenina, která je zásadotvorná. Tato osvěta se snad jednou stane součástí osnov pro střední školy a učiliště. Lidé se svobodně rozhodnou, jak se budou stravovat.
  V praxi si každý měřením pH moči může ověřit vliv jednotlivých potravin, vliv nadbytku cukrů např. na záněty kůže či bolesti zubů vlivem přemnožených bakterií způsobujících tyto zdravotní potíže relativně malého rozsahu. Strava s podílem 80% zeleniny se významně podílí na vyhladovění nepřátelské mikroflory v těle. Lidé s chlamydiemi na plicích se jich dokázali zbavit. Tato změna životního stylu jako druhotný efekt přináší potřebné snížení hmotnosti bez nebezpečí tzv. jojo efektu.
  V historii lidstva sehrálo zemědělství významnou roli v boji proti hladu. Zdravotnictví dosáhlo vynikající úrovně v léčení nemocí. Jen prevence zdraví v problematice výživy člověka bohužel zaostává.

 55. Dobrý den, vaše výroky jsou směsicí zrnek pravdy o kterých nikdo nediskutuje s mnoha zcela nepodloženými tvrzeními. Na takovéto úrovni nemá smysl diskutovat. M.

 56. Tom napsal:

  termín „překyselená krev“ je nesmysl… překyselená krev = smrt

 57. Míša napsal:

  Vážená Margit,
  zaujal mě Váš článek. Mám 2letého syna, který vůbec netvoří tuhou stolici, pouze mazlavou hrůzu, není to ale průjem. Tuhá se mu povede tak jednou za dva týdny. Náš pediatr mi řekl, že to není problém, že tuhá stolice není podmínkou a tvořit ji nemusí. Souhlasíte s tím? Osobně se mi to nezdá. Zkusila jsem bezmléčnou dietu, ale výsledky jsem neviděla. Dr.provedla test na lepek, ten se neprokázal. Myslela jsem, že by tedy syn mohl být překyselený, ale Váš článek mě opět vyvedl z omylu. Nějak nevím, co si myslet. Mohu Vás poprosit o názor?
  Moc děkuji, Míša

 58. Dobrý den Míšo, myslím si, že to problém je a doporučuji zkusit konzultovat i s jiným pediatrem. Margit

 59. Jiří Bešta napsal:

  Dobrý den Margit,

  úplně náhodou jsem na internetu narazil na tento blog, když jsem hledal nějaké informace o překyselení organizmu. Nevím, jestli se po takové době od proběhlé diskuse ještě vůbec dostanete k mému komentáři, ale přesto jsem se rozhodl Vám tímto napsat.

  Velmi oceňuji vysokou úroveň Vašich doporučení a provázanost s praxí a osobními zkušenostmi – takže za to moc děkuji. Osobně jsem měl možnost na sobě vyzkoušet velké množství různých diet. Mohu tedy z osobní zkušenosti říci, že tak, jako mi v jednu dobu velmi pomohly půsty, stejně tak mi později prospěla dělená strava, následně vegetariánství, později opět zahrnutí masa ve velmi omezeném množství atd. Chci tím říci, že máme ve zvyku zaměřovat se na zjednodušování řešení a jeho univerzální platnost pro všechny. Pak při doporučení stravy zapomínáme na ostatní okolnosti našeho života jako je životní styl, práce, vztahy, oblast výskytu, současný stav těla, věk atd. To vůbec neříkám na Vaši adresu, protože vidím, že si toto uvědomujete, ale na adresu některých krátkozrakých doporučení na poli výživy která pak způsobují rozepře mezi jednotlivými zastánci.

  Ať se Vám i nadále daří šířit osvětu ku prospěchu ostatních v duchu Hippokratova „Nechť je tvé jídlo tvým lékem a tvůj lék nechť je tvým jídlem.

  Zdraví, Jirka

 60. Dobrý den Jirko, moc děkuji za vaše skvělé doplnění k tématu a milá slova. Přeji ať se jen daří, Margit

 61. Jiří napsal:

  Dobrý den,

  Já též doplním o své laické poznatky. Několikrát jsem držel půst trvající 3-4 dny a vždy jsem se cítil lépe a jelikož bojuji s vysokým tlakem, při půstu se mi stabilně snižoval tlak takže 3. den jsem přestal brát léky. Pak jsem držel „téměř půst“ – denně jsem snědl pouze cca 3 kusy ovoce nebo zeleniny, když jsem cítil že potřebuji energii – výsledek opět snížení tlaku, pocit vyčištění a návalu energie po snědené porci.. Cítil jsem se jako auto s prázdnou nádrží – když jsem potřeboval jet, nalil jsem trochu benzínu(snědl jeden banán) a šel jsem na výlet.. když mi docházal benzín, dal jsem si jablko.. úplně jsem cítil jak si moje tělo pochutnává a jak mi děkuje. To bylo krásné poznání že lze ke stravě přistoupit z úplně jiného pohledu. Také jsem třeba tři týdny nepozřel nic průmyslově upraveného – byl to opět jiný pocit, procházet supermarketem a nenacházet kromě ovoce a zeleniny téměř nic ke koupi.. cítil jsem se jako rebel který nepodpoří tu mašinerii a za to má odměnu – kila i tlak šly opět dolů.. To by byla revoluce!! – položila by se potravinářská i farmaceutická lobby.. jen té zeleniny a ovoce by byl nedostatek. Ani nevím co tím chci říci, snad že změna stravy dělá opravdu divy. Pak jsem přemýšlel co tyto různé přístupy mají společného, když měly stejný účinek. Myslím že to bylo rychlé odkyselení či detoxikace organismu. A jak tu někdo psal, pocit že nejsem tak bezmocný v tom chaosu světa byl krásný.. mějte se fajn, Jiří

 62. Hanka napsal:

  Dobrý den Margit, můj přítel bere již 4 roky warfarin, a vypadá to že bude brát doživotně. Teď mu byl při kontrole naměřen homocystein 25 a má prý být v  rozmezí 3-15 umol/l a bylo mu předespáno Acidum folicum, což mi připadá postavené na hlavu, když při užívání warfarinu by neměl kyselinu listovou (ale on zeleninu stejně jí). Mohla by jste mi prosím poradit, jak by se dala hladina homocysteinu snížit přírodní cestou a co si o tom myslíte Vy?
  Děkuji. Hanka

 63. Dobrý den Hanko, je třeba zjistit proč má přítel vysokou hladinu homocysteinu a cíleně problém řešit. Podávání kyseliny listové je jedním z řešení, ale je zásandí, aby bylo ve spolupráci s lékaři, kteří předepsali Warfarin a tento vitamín, Margit

 64. Vladimír napsal:

  Dobrý den, musím sem alespoň něco málo napsat, neboť zde na první pohled vidím dost podivných interpretací – alespoň dle mě. 1/ Samozřejmě, že pH krve je stálé, neměnné, ale záleží – dle kyselosti přijímané stravy a organismu – kolik dá orgánům práce tuto stálost pH udržet a za jakou cenu. A od toho se odvíjí, zda jíst „kysele“ nebo vyrovnaně, tedy s dostatkem alkalických potravin, aby se pH vyrovnávalo. Rozvíjet sále nebudu, to by se popsalo hodně řádků 2/ Nkdo zde zmiňuje pití mléka dávno starými lidmi… – no jistě, protože čerstvé mléko, zvláště na vesnici ráno nadojené je cca neutrální, nepatří přece mezi kyselé potraviny!!! Srovnejte si to s hrnkem „turka“ či kelímkem presa, jak snídá většina národa v současnosti. K tomu kupu alkoholu, těch káv se většinou vypije během dne více, spousta lidí neustále pije slazené nápoje, colové typy jsou zřejmě vůbec nejhorší ve smyslu kyselosti, většina lidí jí denně maso, což dříve rozhodně neexistovalo a kde jsou příjmy zásadité stravy pro vyrovnání tohoto všeho??? Že by se nedalo jíst maso, je nesmysl, ale rozumně často, zejn. ty druhy, které mají nižší kyselost a musí být vyváženo alkalickými potravinami. 3/ Lakmusovými papírky se dá kontrolovat pH moči, což ovšem rozhodně není ukazatelem pH krve, ta má pH neměnné, ale je ukazatelem příjmu stravy a tedy toho, jak organismus (ne)zatěžujeme ve smyslu kyselosti stravy. Vladimír

 65. Jan Vítů napsal:

  Dobrý den,
  hovoří se tu stále o kyselosti krve, ale když mám po dlouhá léta pH moči trvale pH5, jsem překyselený nebo ne? Všichni lékaři mi tvrdí, že ano. Nemohu to ale nijak rozumně ovlivnit. Jak správně píšete, jakákoli „dieta“ nepomáhá ani trochu. Trochu pomáhají vysoké dávky Uralyt-U granulát, ale ty musejí být tak vysoké, že bych je nechtěl brát do smrti. Každé vysazení léku i po dlouhé době užívání má totiž za následek rychlý návrat k původním hodnotám, proto s tím radši žiju. Budu moc rád, když mě ujistíte, že překyselený nejsem.
  Děkuji za odpověď a přeji hezký den
  Jan Vítů

 66. Jan Vítů napsal:

  Moc se omlouvám, ten začátek jsem si přečetl až dodatečně, takže odvolávám tvrzení, že podle Vás se dietou pH moči nezmění. U mne to ale nefunguje, s výjimkou vysokých dávek Uralytu zůstává moč „viset“ na pH5 a nehnu s tím ani o desetinu (snad hned po jídle, ale to mi zase nevezmou krev a moč na rozbor).
  Ještě jednou děkuji a omlouvám se
  Jan Vítů

 67. Dobrý den Honzo, máte překyselenou moč, ale to neznamená, že krev nebo stravu. Za zásadní považuji zjistit proč – diagnozu problému, jen tak jej pak můžete kauzálně řešit, Margit

 68. Jitka napsal:

  Dobrý den,

  souhlasím s faktem, že pH krve nemůže kolísat. Tělo nepřetržitě vyrovnává vnitřní prostředí tak, aby krev měla stále stejné pH. Šiřitelé teorie o překyselené krvi jako následku nevhodné stravy se mýlí. Stejně je to s dalším omylem – když se bez rozmyslu přebírají, kopírují, zveřejňují informace tom, jaká strava je KYSELÁ a ZÁSADITÁ – tam, kde se má psát o stravě KYSELINOTVORNÉ a ZÁSADOTVORNÉ. (Citron je např. kyselý, ale je zásadotvorný, tj, zanechává ten vysvětlovaný zásadotvorný zbytek, není to tak?)

  Ovšem při nevhodné stravě má tělo mnohem více práce udržet v krvi správné pH, které prostě udrží vždy, i když na úkor něčeho jiného. A zde je právě, myslím, ten problém. Můžeme jíst cokoliv a pH krve to nezmění, ale tělo pojede v nouzovém režimu. Pojede-li takhle dlouho, projeví se to nemocí. Takže důraz na konzumaci zásadotvorných potravin přece není špatný …

 69. Dobrý den, důraz na zdravou stravu je správný a ta stojí na skutečných potravinách a pro různé z nás může prospívat jiný výběr z těch skutečných potravin. Teorie o překyselení a potřebě zásadotvorných potravin je z tohoto pohledu zcela zbytečná, či až poškozující, jen vnáší další požadavek a nejistotu, Margit

 70. Aneta napsal:

  Dobry den. Opakovaně se mi vrací kožní plísně viditelné na břiše a na zádech. Kozni lékař mi vždy předepisuje směs na odkyseleni organismu. Má to tedy nějakou návaznost?

 71. Dobrý den, omlouvám se, ale nemohu na základě takto obecného dotazu vyhodnocovat o jakou poruchu a terapii u vás jde, Margit

 72. Roman napsal:

  Dobrý den,
  Přeď cca 2 roky se u mě začalo projevovat výraznější zahlenění a proto jsem byl odeslán na svou žádost na Esofagogastroduodenoskopickém vyšetření a bylo zjištěno RUT Helicobacter Pylori, Antrumgasritida –RUT, Inkoompetence celkově s zakyseleným organizmem. Na dalším vyšetření 24dinová sonda mi byl zjištěno mimojícnový reflex. Bylo mi doporučeno rozdělit stravu na 6 jídel v malých porcích protože se už chytám všeho zakoupil jsem čaj na odkyselení organizmu (dopolední a odpolední) jak postupovat dále už netuším, co jíst mám okruh několika potravin a to se opakuje.

 73. Dobrý den, u vás se jedná o zcela specifickou poruchu, kterou je nejlépe řešit přímo s nutričním terapeutem spolupracujícím s vašim lékařem. Margit

 74. Scipia napsal:

  Dobrý den,

  děkuji za článek, budu ho šířit!

  Jsem veterinářka a zhruba před dvěma lety jsem nevěřícně zírala na letáček propagující psí granule, které měly působit proti překyselování psího organismu. V letáčku nechyběla výzva, aby si majitelé zkusili změřit pH moči svého psa papírkem, a následovaly reference spokojených majitelů, kteří již otestovali, že po několika týdnech krmení zmíněnými granulemi se pH moči jejich zvířat přehouplo do zásadita. Skutečně geniální – až na to, že pH moči masožravců je fyziologicky kyselé a pokud se z nějakého důvodu (obvykle zánět či jiná patologie) změní na zásadité, dochází k množení bakterií a vysrážení struvitových močových kamenů. U takto postižených pacientů se pak všemožně snažíme vrátit pH moči do normálu různými okyselujícími gely a léčebnými dietami. Takže nechápu, jak může někoho napadnout vytvářet záměrně problém s alkalickou močí u psa a ještě to propagovat.

  To sice s výživou lidí moc nesouvisí, ale chtěla jsem se podělit o zkušenost, jak fobie z překyselení lidí přesahuje i do veterinární sféry.

 75. Dobrý den, já moc děkuji za toto skvělé doplnění, jen přemýšlím, jestli je to k smíchu anebo zděšení. Odkyselení pro psy jsem sama vůbec nezachytila, Margit

 76. HonzazMoravy napsal:

  Ad. „…Pouze vysoké dávky jedlé sody (hydrogenuhličitan sodný, NaHCO3) mohou dočasně zvýšit pH krve, ovšem mluvíme v takovém případě o dávkách, které současně vedou k nepříjemným trávicím potížím…“ – Tak vysoká dávka jedlé sody Tě může zachránit v případě srdeční příhody, než přijedou záchranáři. Nasypání do úst dokáže zachránit život, resp. zminimalizovat následky infarktu. Proto v autě stále vozím ampulku s jedlou sodou.

 77. mefiga napsal:

  Tak, jak je alkalitvornost/kyselinotvornost běžně prezentována, je holý nesmysl. U všech živin jejich metabolizace končí bez výjimky jako CO2, tedy jako slabá kyselina. Souhlasím s autorkou, že pH krve je dáno rovnováhou CO2/HCO3-/CO3(2-) v závislosti na intenzitě metabolismu živin a dýchání.
  Ve skalních dobách analytiky potravin se prováděla tzv. „elementárka“. Její součástí bylo usušení a spálení žíháním, pH popele se měřilo. A ejhle!!! Popel rostlin je silně zásaditý, až pH=12. Alkalické prvky jako Na,K, Ca vytvářejí s CO2 ze spáleného uhlíku uhličitany a ty jsou alkalické. pH popele bílkovin je slabě kyselé, asi pH=4,5. Sulfidické můstky terciární struktury bílkovin se převážně spálí na kyselé siřičitany/sírany. Mimochodem, při metabolizaci bílkovin je nutné zbavit aminokyseliny středně silné a vysoce toxické alkálie – čpavku; tak kde máte tu kyselotvornost bílkovin ve vnitřním prostředí???????

 78. mefiga napsal:

  Dobrý den.
  Permanentně se tu propírá stabilita pH krve. Paní Slimáková, ani vy nemáte úplnou pravdu.
  Stačí provést jednoduchý pokus: začněte intenzivně, zhluboka a rychle dýchat – říká se tomu hyperventilace (a pozor! u hysterických žen je to dosti časté!).
  Přijde bušení srdce, motání hlavy, slabost, bílý krupicovitý závoj přes zorné pole, brnění okolo úst a v končetinách přecházející až v křeče (zkroucení rukou atp.). Na závěr to může s člověkem seknout.
  Příčinou je alkalizace krve způsobená extrémní ztrátou krevního CO2, kterou regulační mechanismy nejsou schopny okamžitě kompenzovat. Viz https://www.stefajir.cz/?q=hyperventilace (1.LF UK)

 79. Alkalická voda? Ionizátor? napsal:

  Milá Margit, moc děkuji za tento článek. Vidím souvislosti,ale přece jen,mohla bych Vás poprosit o vyjádření Vašeho názoru na ionizátory vody – alkalocká voda? Popřípadě jaké je Vaše doporučení na nejlepší vyčištění pitné vody? Moc děkuji za odpověď.

 80. Dobrý den, za mě jde také o zbytečný produkt, který se prodává s tvrzeními výrobce. V Česku pro většinu z nás jako nejvhodnější vychází kohoutkova voda, Margit

 81. Ionizator vody napsal:

  Dobry den pani Margit, dle tohoto videa od pana doktora Nyvlta, https://youtu.be/xeGEM5uhgUQ kde od 13min ukazuje zmeny krve a po poziti ionizovane vody to na uplne zbytecny produkt nevypada? Nebo myslite ze to je nepravdive? Clovek se jen tezko orientuje :/ . Diky za Vas nazor?

 82. Dobrý den, ano, za mě je to zbytečný produkt, nevím o žádném smysluplném – rozsáhlém, nezávislém klinickém potvrzení prospěšnosti takovéhoto produktu – postupu, Margit

 83. Jakub napsal:

  Každému doporučuji zkusit si na týden jíst sladké věci – koblížky, tatranky, čokolády, pečivo apod. do toho pít jednu až dvě kávy denně, sem tam pivo a každý den na oběd maso.

  Potom další týden jíst na snídaní uvařené vločky, na svačinu syrové ovoce, na oběd pohanku se zeleninou a na večeři salát s namočenými semínky a ořechy.

  Ten pocitový rozdíl na konci týdne je tak diametrálně odlišný. Kdy při prvním způsobu diety se člověk jednozančně cítí mnohem slabější a hlavně kyselejší.

  Proto mě vždy baví, jak někdo řekne, že alkalická dieta je nesmysl. no hlavně, že má doktorát.

 84. Vidíte a já už desítky roků nedoporučuji výživu stavět na cukru, mouce a jednoduše vysoce průmyslově zpracovaných produktech. Základem úplně každé zdravé stravy je jíst skutečné jídlo a k tomu není potřeba žádné zázračná diety, měření si pH čehokoliv ani speciální produkty, Margit

 85. Jan Marek napsal:

  předchozí komentáře uživatelů potvrzují jeden psychologický fenomén českého národa, co Čech to odborník na všechno :oD

 86. Dominika Sládková napsal:

  Dobrý den, uf to jsem si oddechla, jdu se normálně najíst :o).
  Děkuji moc. Pokusím se sdílet dál.
  Buďte všichni zdrávi
  Dominika

 87. Dominika Sládková napsal:

  k Aneta : pokud vám lékař opakovaně předepisuje čaje na odkyselení a vaše problémy se opakují, tak evidentně to nemá souvislost, zkuste podpořit ledviny, jak píše paní Margit

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zůstaňme ve spojení!

Kompletní kontakty

A určitě nezapomeňte na odběr mého newsletteru, aby vám neuniklo nic důležitého ze světa zdraví:

Zdravé zprávy emailem