SPECIALISTKA NA ZDRAVOTNÍ PREVENCI A VÝŽIVU

Boj za vykrmování dětí sladkostmi pokračuje

29.12.2016

Zpět na výpis článků

Existuje poměrně široká celospolečenská shoda na významu kvalitní stravy. Nejen na státní úrovni usilujeme o výchovu dětí ke zdravým stravovacím návykům. Přesto se stále najdou ekonomické zájmy, které mocnou silou bojují za obklopování dětí junk food a soft drinks.

 1. Jak problém vznikl
 2. Odpovídá MUDr. Hana Krejčí
 3. Odpovídá Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. (náměstkyně MŠMT)
 4. Odpovídá PharmDr. Margit Slimáková
 5. Text dopisu pro členy Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu PSP ČR

1. Jak problém vznikl

 • Po sametové revoluci se do Česka dostalo mnoho dobrého, ale i nešvarného v podobě nezdravých potravin. Ocitli jsme se pod palbou nejrůznějších zájmových skupin. O zdraví margarínů nebo štěstí, když si dáme Colu, nás přesvědčoval průmysl, ale i média a experti placení tímto průmyslem.
 • Byli vlezlí jako švábi a dostali se všude. Dokonce se jim podařilo přesvědčit školy zajišťující vzdělání dětí (kam patří i vzdělávání o zdravé výživě) a nemocnice, které většinově léčí nemoci s příčinou v nezdravém stravování.
 • Podle nezávislého průzkumu České školní inspekce bylo až 86 procent nabídky prodeje automatů a bufetů škol nezdravých.
 • Na problém zareagovala ministerstva školství a zdravotnictví návrhem pamlskové vyhlášky, která byla po několika měsících připomínkového řízení schválena. Doporučení vyhlášky reflektují doporučení WHO pro výživu dětí a k regulaci sortimentu potravin nabízených ve školním prostředí přistupuje většina členských zemí WHO a také zemí EU.
 • Už v rámci připomínkového řízení potravináři vznesli desítky požadavků a prosadili třeba zmírnění limitu na cukry a výjimku pro vysoce zpracované mléčné produkty nesplňující doporučení MZ a WHO.
 • Vyhláška byla uzákoněna v září a peklo se rozpoutalo v prosinci, pár dnů před jejím vstoupením v platnost od 1. ledna 2017. Nejčtenější média téměř jednotně vyhlášku kritizovala, psala o zákazu másla, medu, pečiva nebo ovesných vloček, děsila rušením bufetů a už jen chybělo vyhrožování, že nám děti budou umírat hlady na chodbách škol.
 • Objevila se petice ředitele školy proti vyhlášce a paní poslankyně Chalánková (TOP 09) navrhla její zrušení „přílepkem“ k vládnímu návrhu školského zákona. Toto se jí nepozorovaně málem i povedlo. Návrh na zrušení prošel tiše dvěma čteními poslanecké sněmovny. Naštěstí v tento moment už jednoznačně zareagovalo MŠMT a MZd. Na obranu vyhlášky se vyslovili také nezávislí experti.
 • Aktuální stav je takový, že do 3. čtení (pravděpodobně leden – únor) půjde její návrh se záporným stanoviskem jak ministerstva, tak školského výboru PSP.
 • Na jednání školského výboru proběhla také ochutnávka svačinek, které na objednávku MŠMT připravilo Fresh & Tasty, vyhovujících pamlskové vyhlášce.

2. Odpovídá MUDr. Hanka Krejčí

hana-krejci-2016Zakazuje vyhláška máslo?

Při přípravě svačin (namazané na obložené pečivo, do těsta při pečení atd.) lze máslo použít. Vyhláška pouze limituje obsah nasycených tuků nebo obsah tuků celkem v těchto výrobcích – máslo tedy může být použito v takovém množství, aby limit pro tuky nebyl překročen. Máslo je také výslovně uvedeno mezi vhodnými ingrediencemi v informacích k aplikaci vyhlášky ministerstva. Pokud bychom si to uvedli na příkladu chleba s dvěma plátky sýru Eidam 30% a zeleninou, pak lze na krajíc chleba namazat obvyklou porci 10 g másla, aniž dosáhneme limitu pro tuky.  Podle vyhlášky není možné ve školách prodávat pouze samotné máslo (zatímco výživově méně vhodný margarín ano) – tato položka je však celkem zbytečná, protože kostky másla ani krabičky margarínu se ve školách obvykle neprodávají. V původním návrhu tato položka nebyla a dostala se na seznam až po úpravách na základě připomínkového řízení. Je matoucí a na základě ní se zřejmě šíří mylné zvěsti, že máslo nelze při přípravě svačin použít.

Zakazuje vyhláška pečivo?

Nikoliv, podle vyhlášky lze použít chleba, běžné, trvanlivé i jemné pečivo. Vyhláška pouze stanovuje limit pro sůl, tuky a přidaný cukr, ty však byly upravovány podle požadavků potravinářů. Pro výrobce pečiva by proto neměl být problém pečivo vyhovující vyhlášce dodávat.

Zakazuje vyhláška ovesné vločky?

Nezakazuje. Tato mylná informace se objevila v jednom novinovém článku, kde výživová poradkyně považovala limit na nasycené tuky za celkové tuky. Ovesné vločky mají obsah nasycených tuků velmi nízký a v pohodě projdou. Ve stejném článku nechala redakce připravit několik chutných svačinek v souladu s vyhláškou, které měly u studentů úspěch.

Zakazuje vyhláška med?

Nezakazuje, vyhláška pouze omezuje obsah přidaných cukrů v jednotlivých druzích potravin.

Zakazuje vyhláška šunku?

Ne, vyhláška šunku ani jiné masné výrobky nezakazuje, pouze udává minimální procento čisté svalové bílkoviny, které takový výrobek musí obsahovat a také limit na obsah soli, tuků a přidaného cukru. Smyslem je zajistit, aby se jednalo o kvalitní výrobek z masa a nikoli z náhražek typu separátu a škrobu.

3. Odpovídá Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. (náměstkyně MŠMT)

dana-prudikovaJe pravda, že paní ministryně Valachová s panem ministrem Ludvíkem nyní nabídli školám monitoring situace a namísto sankcionování metodickou pomoc?

Ano. Primární je zdraví dětí, proto v následujících měsících nebudou provozovatelé bufetů sankcionováni za případné nedodržení tzv.“pamlskové“ vyhlášky, příslušným opatřením by mělo být metodické vedení či rada, které potraviny jsou k nabízení dětem školou povinným vhodné.

Budou k vyhlášce postupně připraveny detailnější materiály, jako třeba receptáře pro svačinky, které jí vyhovují?

Spolu s ministerstvem zdravotnictví se určitě budeme snažit pomoci provozovatelům bufetů s tím, co od nového roku lze ve školním bufetu nabízet dětem školou povinným. Ministerstvo zdravotnictví, které navrhovalo ve vyhlášce nejvýše povolené hodnoty cukrů či tuků, které musí tzv. povolené potraviny splňovat,  již připravilo tzv. metodiku, kde podrobněji rozebírá, co lze ve školním bufetu nabízet.

Je možné vyhlášku na základě výsledků monitoringu vyhlášku aktualizovat a tak vyřešit některé problematické omezení, jako je tomu třeba u tuků anebo zákaz hořčice?

Ano, budeme aplikaci vyhlášky i praxi ve školách poctivě sledovat a v případě, že se ukáže, že v některých oblastech je skutečně příliš přísná či že některá její omezení nepůjde naplnit, budeme spolu s ministerstvem zdravotnictví iniciovat její úpravu.

4. Odpovídá PharmDr. Margit Slimáková

Proč a jak podporujete zákaz nezdravostí ve školách?

Tématu zdravé výživy dětí jsem se věnovala v klinické studii v rámci své diplomové práce na Farmaceutické univerzitě UK v Hradci Králové a ještě detailněji v rámci svého postgraduálního studia jehož součástí byla dizertační práce „How to teach children healthy nutrition“. Jednoznačným výsledkem práce byla potřeba propojit výchovu doma a teoretickou výuku ve školách s praktickými kroky jako je třeba nabídka zdravých jídel a omezení dostupnosti těch nezdravých. Po návratu z mnohaletého pobytu v zahraničí do Česka mě pravidelně kontaktovali rodiče nespokojení s prodejem nezdravostí ve školách. Stála jsem u založení občanské iniciativy, která na problém veřejně upozornila a takto dala podnět k jeho řešení. Poté, co ministerstva začala situaci efektivně řešit, připravila vyhlášku, vyjádřila potřebu aktualizovat i pravidla vaření ve školních jídelnách a nabízí školním jídelnám praktickou pomoc v ozdravění stravy už za současných podmínek v rámci programu Zdravá školní jídelna jsem vystoupila z iniciativy a svými aktivitami plně podporuji státní organizace, jejichž náplní školní stravování je.

Komu prospívá nezdravé jídlo?

Neomezený prodej junk food a soft drinks ve školách by se pochopitelně hodil všem, kdo je vyrábějí. Na prodeji nezdravostí profitují i majitelé bufetů a automatů, které jsou jimi přeplněné. Jejich vyhrožování, že vyhláška vede k rušení bufetů na školách, šlo očekávat.

Vede vyhláška k rušení bufetů?

Jednoznačně ne. Školní bufety s čerstvými kvalitními svačinkami samozřejmě mohou fungovat a prosperovat. Co vyhláška ohrožuje je prodej těch nejméně prospěšných až zdraví škodlivých potravin a nápojů, na kterých výrobci a prodejci nejvíce vydělávají.  I proto se jako potrefené husy ozývají někteří prodejci. Co nechápu je, jak zájmové skupiny vydělávající na prodeji nezdravostí dokázali přesvědčit některé pedagogy a paní poslankyni Chalánkovou, která se rozhodla prosadit její zrušení. To, že někdo ruší anebo vyhrožuje rušením bufetu není chybou vyhlášky, ale nezájmem anebo neschopností provozovatele nabízet kvalitní čerstvé svačinky.

 

Ale děti si mohou koupit nezdravé potraviny jinde.

Ano, kdo chce jíst nezdravě, může i nadále. Vyhláška nevede k likvidaci existence junk food, ani to nebylo jejím cílem. Výsledkem je pouze vytvoření zdravého stravovacího prostředí ve školách, omezení dostupnosti těch nejhorších potravin a nápojů. Učit děti ve třídách co není zdravé a na chodbě jim to prodávat podkopává autoritu pedagogů, zesměšňuje nás.

Proč ředitelé škol nejsou zárukou zdravého výběru?

Ředitelé škol měli roky možnost doplňkový prodej ve školách regulovat. Výsledkem nezávislého sledování České školní inspekce (cca před 2 roky) bylo zjištění, že naprostá většina sortimentu školních bufetů a automatů patří do skupiny těch nezdravých.

Proč vyhláška vyvolala takový odpor?

Protože funguje. Vyhláška velmi efektivně od 1. ledna vyhazuje naprostou většinu nezdravostí ze škol. Boj proti vyhlášce je dán právě jejím významem. Omezení jsou účinná a potravinářský průmysl to dobře ví. V zájmu vybudování návyku na junk food (a výchově zákazníků na desetiletí) výrobci a prodejci nezdravostí lobbují za zrušení smysluplné regulace.

Nejsou limity zbytečně přísné?

Ano i ne. Limity zdaleka nedosahují přísnosti doporučení světové zdravotnické organizace pro potraviny, které by se měly nabízet a propagovat dětem. Limity ve vyhlášce se snaží pouze tato doporučení reflektovat. Kde mám sama pochyby je třeba omezení obsahu tuků, které sice stále reflektuje omezení doporučované odborníky EU, ale současně se už celosvětově trend omezování tuků opouští. Myslím, že zde je třeba tento aktuálně probíhající posun zapracovat.

Co ještě jde zlepšit?

Vyhláška, možná v zájmu zajistit rychlé řešení nepříznivé situace, byla vydána bez dostatečné praktické podpory škol. Ideální by bylo vypracování  přílohy s inspirativními recepty pro vhodné čerstvé svačinky do bufetů. Protože posun od prodeje vysoce průmyslově upravovaných balených nezdravostí, kterých jsou plné pulty prodejen potravin, k nabídce chutných, kvalitních a zdravých svačinek by mělo být základním cílem vyhlášky.

Máte návrhy na další zlepšení vyhlášky?

Vyhláška je určitě potřebná a hned v této podobě velmi účinně omezuje prodej většiny nezdravostí ve školách. Ale zlepšovat samozřejmě lze a zde jsou mé hlavní návrhy:

 • Nabídnout veřejnosti a školám horkou linku na ministerstvo zdravotnictví nebo Státní zdravotní ústav, konkrétní jméno a číslo člověka, který bude zodpovídat dotazy k vyhlášce a dokáže odbourat lživá tvrzení, jenž okolo ní kolují. Moc oceňuji, že paní ministryně Kateřina Valachová už nyní sama nabízí školám metodickou pomoc namísto sankcí.
 • Připravit skutečně praktická doporučení (zjednodušení pravidel) pro provozovatele bufetů, kteří mají zájem nabízet zdravé čerstvé svačinky a jen jsou nejistí.
 • V rámci případné aktualizace zmírnit nebo zrušit hranici pro obsah nasycených tuků (toto je po zjištění, že nízkotučné diety více škodily, než prospívaly, aktuální celosvětový trend) a povolit kvalitní kečup a hořčici pro rozšíření možností k přípravě baget a obložených chlebů.

5. Text dopisu pro poslance PSP (Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu) před jednáním o vyhlášce:

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

dovolte mi reagovat na poslanecký návrh MUDr. Jitky Chalánkové,  který podává k vládní novele školského zákona (sněmovní tisk 841). Cílem jejího návrhu je zrušení takzvané pamlskové vyhlášky, zakazující prodej definovaných potravin na školách.

Jménem níže uvedených autorit se musím postavit za pamlskovou vyhlášku a její smysluplnost. Tato vyhláška jako celek velmi úspěšně vytěsňuje ze škol naprostou většinu nezdravých potravin a nápojů a je jednoznačně velkým krokem vpřed. Vyhláška má sice své dílčí nedostatky, tyto však vyřeší její aktualizace, nikoliv zrušení.

Limity ve vyhlášce nejsou zbytečné. Zdaleka nedosahují přísnosti doporučení světové zdravotnické organizace pro potraviny, které by se měly nabízet a propagovat dětem. Také proto se do pamlskové vyhlášky vejde podstatné množství potravin na českém trhu. Školy v dohledné době obdrží praktického rádce pro prodej vhodných potravin a nápojů a hlavně přípravu čerstvých svačinek, které by se daly ve školách nabízet. Podle našich informací na vzniku těchto doporučení intenzivně pracuje ministerstvo zdravotnictví.

Jsme přesvědčeni, že nejlepším důkazem kvality vyhlášky jsou právě nemalé tlaky ze strany producentů nezdravých potravin. Tento tlak je pochopitelný, přesto mu však nesmíme podlehnout. Pro Vaše rozhodnutí podpořit existenci pamlskové vyhlášky můžete počítat s podporou neziskového sektoru i řady odborníků v oboru.

 

S pozdravem

 

PharmDr. Margit Slimáková

Josef Bernard, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Jarmila Rážová, ředitelka krajské hygieny středočeského kraje

Ing. Miloš Růžička, předseda výboru a pro zdravotnictví a bydlení ZHMP

Mgr. Renata Lukášová, ředitelka Fresh and tasty Zátiší group

PhDr. Pavel Maurer, gastronomický publicista, vydavatel průvodce Grand restaurant a zakladatel Prague Food Festivalu

Záchrana vyhlášky byla týmová práce, mnozí z mých přátel a kolegů podepsali vyjádření podpory adresované členům školského výboru a díky spolupráci se podařilo zmařit tlak lobbistů, kteří nejrůznějšími cestami šířili o vyhlášce nesmysly.

Teď jdu pokračovat v přípravách rozjezdu odborné platformy, v rámci které s mnoha z vás budeme dále podporovat dostupnost kvalitní stravy. Děkuji a těším se na další spolupráci.

Zde aktuální tisková zpráva MŠMT ke školnímu stravování, včetně reakcí škol, které Pamlskovou vyhlášku plní.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Diskuze

25 komentářů: “Boj za vykrmování dětí sladkostmi pokračuje”

 1. Hana Luxová napsal:

  Milá Margit,
  toto je jedna z těch chvil, kdy nevím, jestli jsem úplný blázen nebo blázní všichni kolem… Nám všem doma, tedy i svým dvěma dětem dělám do školy každý den svačinu do krabičky, tak jako jsem dostávala já z domu svačinu a předtím jsem doma i normálně snídala. Na chodbě nebyl žádný automat naplněný vším možným jen ne tím, co bych chtěla vidět své děti jíst ke sváče.
  A když mi dcera líčí, jak spolužačce matka koupí každý den při cestě do školy v prodejně koblihy a čokoládu, otevírá se mi kudla v kapse.
  Celá tahle záležitost je především v režii rodičů a nemyslím, že je troufalé tvrdit, že pokud jsou rodiče „normální“, dítěti poskytují péči včetně stravy odpovídající jeho potřebám. Pokud jsou „zaneprázdněni“ jinými, především svými záležitostmi, nemají na takové každodenní rituály jako snídaně a svačiny čas. Lenost a zabedněnost rodičů, to je jádro pudla.
  Všechno ostatní je v drtivé většině jen výmluva.

 2. Děkuji za toto vyádření a jsme na tom stejně. Taky jsem si nosila do školy své svačinky a taky je občas stále dětem připravuji anebo je už učím, aby si občas připravily sami.Margit

 3. Senta napsal:

  Já bojuji proti vykrmování dětí sladkostmi již léta, od narození své první dcery. Setkala jsem se s tímto nešvarem snad již všude, v mateřských i základních školách, v nemocnicích, v různých prodejnách, na poště, no prostě všude….všude se dětem nabízí laciné bonbony a sladkosti…a mně hlavně vůbec není jasné proč a k čemu ? A tak bojuji a nepřestávám se divit. Pamlskovou vyhlášku jsem s nadšením očekávala již od jara, kdy mi bylo právě z MŠMT naznačeno, že se toto chystá. Doufala jsem, že se tu konečně povede prosadit něco, co má smysl a co bude užitečné. A ejhle….opět jsem prozřela, že v tomto státě se smyslným a užitečným činům jen podrývají nohy, blázni vládnou a zkorumpovanost nezná mezí. Ach jo ! Ale i tak nepřestanu bojovat !!!

 4. Ing. Rostislav Miklíček napsal:

  Dobrý den!
  Souhlasím s tím, aby se ve školách nabízely pouze zdravé potraviny. Za mého mládí jsme na základní škole měli možnost koupit si mléko a rohlíky. Žádné pamlsky tam nebyly.

  Stejně tak souhlasím i se zákazem kouření všude na veřejnosti. Každý člověk má právo na čerstvý vzduch. Zákaz kouření není omezení svobody kuřáků, ale ochrana svobody nekuřáků.

 5. Radmila napsal:

  Dobrý den,
  jak píšete – „Po sametové revoluci se do Česka dostalo mnoho dobrého, ale i nešvarného v podobě nezdravých potravin. Ocitli jsme se pod palbu nejrůznějších zájmových skupin. O zdraví margarínů nebo štěstí, když si dáme Colu, nás přesvědčoval průmysl, ale i média a experti placení tímto průmyslem.“ Zde máte jasnou příčinu. – Řešit ji však mají ŠKOLY. Budiž. Pak ale nechť se pamlsková vyhláška vztahuje na všechny, kteří se ve škole vyskytují, včetně uklízeček či školníka. Není přece myslitelné, aby si učitel, nebo dokonce ředitel, kupoval před žáky či studenty nezdravou svačinu! Totéž se týká i plnoletých studentů – maturantů. Když tedy pamlsková vyhláška ve škole, pak bez ohledu na věk, pro všechny. Pak se budou moci učitelé a ředitelé, zejména víceletých gymnázií, věnovat všem svým povinnostem, které mají, tj. projektům, školením, sebevzdělávání, dozorům na chodbách a v šatnách o přestávkách, řešení inkluze a dalším záležitostem, včetně výuky – aniž by řešili, kdo za koho komu koupil svačinu a jiné tomu podobné situace, které jsou o všem, jenom ne o výchově k upřímnosti. A pokud si učitel, či dokonce ředitel v ústraní sní svou nezdravou svačinu, kterou si donesl z domu – nezdravou svačinu si z domu mohou donést ostatně i děti! – nechť zpytuje své špatné pedagogické svědomí. Nebylo by tedy lépe – než házet věc na bedra „školám“, (tím se myslí učitelé), řešit onu „jasnou příčinu“?

 6. Dobrý den, děkuji za námět, jen si nedovedu představit, tímto způsobem problém řešit. Omezení dostupnosti omezuje konzumaci nevhodných potravin. Úplný zákaz jejich existence nebyl smyslem vyhlášky a ani není možný. Souhlasím však, že vyhlášku lze také zlepšovat, třeba právě jasnějším vymezením prodeje na víceletých gymnáziích a předpokládám, že MŠMT se tomuto námětu také bude věnovat. Obecně mi však přijde, že vyhláška právě zjednodušuje práci vedení škol, které doposud měly sami regulovat prodej, nyní je regulace jednotně vyhláškou daná. Margit

 7. Radmila napsal:

  Dobrý den – píšete „úplný zákaz“. Co to v praxi víceletých gymnázií znamená, když není ZÁKAZ pro všechny? Když je jen pro někoho? Jen pro mladší studenty? A ti starší studenti a učitelé a uklízečky, ti si mohou jíst, co uznají za vhodné? Před dětmi? Nebo potají? To Vám připadá vůči těm mladším studentům fér? Co to v praxi znamená? Že se to řeší všelijak, jenom ne morálně.(!) Zkrátka starší bráška (kamarád) koupí mlsek mladšímu. A není ani od věci, že si na tom někdo ze starších studentů „založí živnost“, za pět kaček ti to koupím. Nebo někdo zajde do „bufetu od vedle“ a koupí něco hned pro pět deset dětí. Vždyť je pro mladé dobrodružstvím a nádherou překračovat pro ně zajímavé zákazy! Píšete také o „zjednodušování práce vedení škol“ – co konkrétně se tím pro vedení škol zjednodušilo? Když inspekce přijde na nesrovnalosti, je to pro „vedení škol“ vážná situace! Ono „vedení škol“ jsou jenom lidé, mámy, tátové, dědečkové…A věřte mi, stěží najdete v jejich práci něco jednoduchého. Odpovídají za vše, okapy počínaje, konče rozbitým splachovadlem. Chápu, je to nejjednodušší cesta – dát něco příkazem „školám“ – ale dítě mají ke zdravé stravě vychovávat především RODIČE. Na dítě má vliv také společnost, TV REKLAMA, ČASOPISY, plné nezdravých receptů atd., atd. – hodit to všechno na bedra výhradně školám (učitelům) mi nepřipadá ani moudré ani fér. I když věc samotná je nepochybně správná.

 8. Dobrý den, aspoň k jednomu z argumentů – je zcela přirozené, že určitá omezení jsou spojená s věkem (jako třeba konzumace alkoholu, kouření…) a ještě jsem neslyšela, že by to nemělo být fér.

 9. Radmila napsal:

  Prosím Vás, při vší úctě k dobré věci – cigarety se přece ve škole v automatech či bufetech neprodávaly a neprodávají. Školy jsou vesměs nekuřácká pracoviště. Dítě získá závislost na cigarety nesrovnatelně rychleji než dospělý.Navíc existuje působení veřejného povědomí – nápisy na krabičkách, doporučení lékařů, absence reklamy na cigarety, i v rodinách jsou proti kouření dětí – to je zcela jiná věc.To je zdravé jednotné působení. – Pokud však jde o svačinky, je jednoduché to „hodit“ čistě na školy, přesně psáno – na učitele – ale zásady stravování dítě získává primárně v rodině. Choďte tedy na školy a nabízejte zdarma či za únosný peníz přednášky pro rodiče,mohou přijít i s dětmi, o zdravém stravování, o zdravé svačince, kterou jim doma udělají, to by smysl mělo. Vytvářelo by se jednotné působení na děti.

 10. Anna napsal:

  Učím na základní škole a minimum starších žáků (8. a 9. třída) chodí do jídelny na obědy. Místo toho si zajdou koupit kebab nebo donuty (50 m. od školy) nebo si zajedou o jednu stanici dál do fast foodu. A zajímají vás důvody? Prý mají finanční svobodu a nikdo jim do tohoto nekecá a za své peníze si mohou koupit, co chtějí a rozhodují si o tom sami. Nikdo jim to nediktutuje. Dražší věci jim kupují rodiče a dost jim do toho mluví. PS: Netuším, jestli rodiče vědí, za co jejich děti utrácí kapesné.

 11. Samozřejmě, že cigarety se ve škole neprodávají, ale jsou přesným příkladem, že omezení daná věkem jsou běžná. K mému přednášení po školách zdarma – vy mě budete živit, platít mé pojištění, výdaje spojené s cestováním, přípravou prezentací…?

 12. Já myslela, že žáci základní školy v průběhu pobytu nesmějí opouštět území školy.

 13. Radmila napsal:

  Když lze prostřednictvím MŠMT úkolovat učitele, tak nápodobně může MŠMT zajistit potřebné pracovníky, kteří budou provádět přednášky o zdravém jídle či svačince. Na školách spousta organizací provádí přednášky (sice pro studenty) za symbolické vstupné či zadarmo, např. o kouření, drogách apod. Netvrdím, že byste to měla dělat právě Vy, to bych si nedovolila. (Promiňte, nejste přece učitelka.)
  Omezení daná věkem? Nevím, nejsem odborník přes výživu – ale mám takový dojem, že co unese mladý organismus (samozřejmě, následky se mohou dostavit později), to staršího může dovést k infarktu apod. U cigaret je to právě naopak. U mladého vznikne ZÁVISLOST (to se bavíme o něčem zcela jiném – o ZÁVISLOSTI) během několika měsíců, u dospělého totéž kouření může vést k závislosti několik let. Jde mi stále o jedno jediné: Je pro ty, kteří neučí, naprosto jednoduché úkolovat VÝHRADNĚ učitele, dokonce V ROZPORU s dalšími tlaky či působením společnosti či rodiny na dítě. Jde mi o to, aby působení na dítě, stejně jako u kouření, bylo jednotné. A taky mi jde o samotné učitele: Věřte mi, dělají spoustu věcí, které jsou mimo výuku samotnou, které je však od výuky odvádějí – a dělají to často navíc a zadarmo a se zaujetím. A Vy po nich chcete, ať dělají něco, na co nebere ohledy ani reklama ani marketing ani korporace ani časopisy a na co v každé druhé rodině ohledy neberou? Děkuji Vám, že jsem se směla vyjádřit, dál bych se jenom opakovala. Vím, že to myslíte dobře, a vážím si toho.

 14. Dobrý den, vyhláška je jednoznačná a učitele by neměla nijak ovlivňovat – maximálně podpořit jejich teoretickou výuku zdravé výživy. Zajištění bufetu je věcí jeho zřizovatele anebo vedení školy, který jej vybere. Přednášky zdarma mohou nabízet neziskové organizace, to nejsem, jsem OSVČ a na veškeré své charitativní aktivity si musím vydělat. To, že učitelé obecně dělají mnoho mimo výuky i jsou nedostatečně ohodnocemi také chápu a vadí mi, ale není vůbec v mé kompetenci ani odbornosti řešit. m.

 15. Martina Hepnerová napsal:

  Dobrý den, moc děkuji za Vaší iniciativu. Automaty plné sušenek, limonád a baget mě na chodbách ZŠ vždy tak trochu šokovaly. Nechyběly ani ve škole, kam má dcera od září nastoupit. Nejsmutnější na tom je, že když se člověk proti automatům ozve, je se svým názorem v menšině. Bohužel většina naší společnosti, tzv. „hlavní proud“, žije velice nezdravě. Stačí se lidem podívat do košíků v supermarketu. Sama se přitom nepovažuji za nijak radikální v otázce zdravého stravování dětí. Nevadí mi třeba koláč k svačině (děti to podle mě vysportují). Vadí mi průmyslově vyráběné potraviny, plné levných náhražek, které mají člověk „zaplácnout“ místo toho, aby dodaly potřebné živiny.

 16. Katerina Kneifelova napsal:

  Pani Martino Hepnerova – presne tak to vidim a citim i ja.
  Pani Margito – fandim Vam ve Vasi iniciative a doufam, ze co nejdrive i ostatni, a hlavne deti, pochopi, ze to neni nic proti nim. Ba prave naopak. Ja jsem svym detem vzdy pripravovala snidani a svacinu do skoly. Nerikam, ze vzdy zdravou, ale vzdy obsahovala ovoce nebo zeleninu, pecivo koupene, ale i doma upecene. Nyni si dcera, gymnazistka a sportovkyne, pripravuje snidani i svacinu sama a velmi si dba na vyzivove hodnoty. Do bufetu nechodi..penize, ktere takto, narozdil od svych spolustudentu, usetri, muze utratit jinym,lepsim zpusobem. Ano, zaklad je v rodine a rodicich, ale podpora skol je take velmi dulezita..
  Drzim Vam palce, cele Vase konani ma urcite vyznam, a urcite jej ostatni drive nebo pozdeji oceni. Minimalne budouci dospeli :).

 17. Petr Diblík napsal:

  Je evidentní, že na pozadí toho všeho jsou zase peníze: Výrobci nezdravého jídla se bojí o svoje zisky. Rodiče nemají čas na přípravu kvalitních svačin, protože musí do práce vydělávat peníze.
  A co to zkusit jinak, mnohem líp? http://www.freeworldcharter.org/en (tip: u videa si zapněte české titulky a po skončení videa si přepněte celý web do češtiny)

 18. Jan Omasta napsal:

  Dodal bych k tomu, že zakázané potraviny by měly být takové, kde panuje shoda, např. sacharidy bez vlákniny. Ale například škodlivost soli pro děti je pochybná a pro škodlivost nasycených tuků neexistuje žádný důkaz 30 let zpátky. Také vystupujete proti margarínům. Ale to není homogenní skupina potravin. Margaríny na smažení jsou nasycené, margaríny pro studenou kuchyni jsou nenasycené, tudíž peroxidují a poškozují buňky podobně jako řepkový nebo slunečnicový olej.
  Pamatuji si, že za socialismu se pečivo dělalo s pomocí margarínu, nenasycený rostlinný olej nebo máslo byla vyjímka. To nebudou vyrábět jinak.

  Nelíbí se mi, ani pravidla, podle který se stanovuje škodlivost jídla. Je to špatně z matematického hlediska.
  Mělo by být např. řečeno: Majonézy může být v jídle max. 5%. nebo
  smažené brambůrky smějí obsahovat max. 25% nenasycených tuků v tuku. nebo
  potravina, která obsahuje více než 50% sacharidů v sušině musí obsahovat nejméně 6% vlákniny.
  Jogurty musí obsahovat nejméně 3% tuku a max 10% cukru
  Ochucovadel těch a těch smí být celkem procent.

  Přece nemůžete na všechny potraviny mít stejný kritéria a přidávat např.
  bílkoviny do čokolády nebo vlákninu to tuků, Jednak je to nesmyslné
  a jednak by to kazilo organoleptické vlastnosti.
  Vhodnější by bylo vyjmenovat rovnou, které druhy, kategorie potravin nechcete.
  Z pravidel má být jasné, co je zakázané.
  Např. sušenky sestávající z cukru, mouky, soji a rostlinného tuku.
  Nebo majonézové saláty s více než 10% majonézy.
  Pravidla mají být pro každý druh zvlášť, např. pečivo s náplní,
  bez náplně, pečivo smažené.
  Když by pravidla byla srozumitelná, je šance, že výrobci vymyslí nové druhy potravin.

 19. Dobrý den, to nejdůležitější: samozřejmě, že vím, že tvrzení o škodlivosti nasycených tuků není dostatečně podloženo ani třeba, že sůl není až tak škodlivá a obojí běžně uvádím. Faktem však je, že třeba obiciální doporučení WHO stále tato tvrzení zastávají a doporučení vyhlášky si asi nemohou dovolit jít proti stále platným oficiálním doporučením, m.

 20. Dan napsal:

  Dobrý den paní Slimáková,
  rád bych se také vyjádřil k akci zákazu pamlsků na školách a to tím způsobem, že větší amaterismus, při Vašem vzdělání, je vážně těžko potkat. To, že něco tak hloupého prošlo přes parlament, ministerstvo i vládu se nedivím, protože sebevětší skupina kariérních hlupáků nemůže nikdy nic kloudného stvořit, ale Vaše chlubení se úspěchem ve formě této vyhlášky mě vážně překvapuje.

  Než můj postoj vysvětlím, tak bych uvedl, že nejsem zastánce bonbónů. Proti nezdravému stravování jsem bojoval dříve, než vás něco takového vůbec napadlo. Svým, dnes dospělým dětem jsme do školy chystali svačiny složené jen z ovoce a zeleniny, aktivně jsem s ředitelkou základní školy vedl boj za zrušení nápojového automatu společnosti Pepsico nebo jsem protestoval proti ochuceným mlékům na školní svačinky, které schválil na ministerstvu školství mi neznámý idiot. Tohle vše mám za sebou. Vše jsem dělal bez veřejné ventilace, amatérsky a bez jakéhokoli nutričního vzdělání. Tím přiznávám, že jsem totální nutriční analfabet.

  Předchozí odstavec jsem nepsal proto, abych se chválil nebo urážel. Psal jsem ho proto, že jsem si vždy představoval, že profesionálové by měli svou práci odvádět kvalitněji, než amatéři. Proto, že platí, že když dva dělají totéž, není to vždy totéž. V tomto případě ovšem toto pravidlo neplatí.

  Tímto se konečně dostáváme k podstatě nesmyslu, nazvaném „pamlsková vyhláška“.

  Paní Slimáková, myslíte si, že když problém vyhláškou zakážete, že problém zmizí? Správně, jste moudrá a víte, že nezmizí a ani se neomezí. Ten, kdo je na něco zvyklý, tak sebedelší vyhláška ho nezastaví a chybějící drogu si sežene jinak. Můžete si představit alkohol, cigarety, pervitin, trávu, ale i cukr, který je, jak jistě víte, také droga. V době, když jsem já bojoval proti korporátním automatům na školních chodbách to ještě mělo smysl, protože to byla úplná novinka a děti nebyly závislé. Dnes je situace diametrálně rozdílná a jestli to ještě nevidíte, poznáte to velmi záhy při vyhodnocení účinnosti „Vaší“ vyhlášky. Jinými slovy: jestli si myslíte, že si dítě svou dávku cukru nesežene jiným způsobem, jste naivnější, než sněhulák v červnu.

  Celou akci kolem „Vaší“ vyhlášky bych od profesionála viděl trochu jinak. A sice tak, že bufety měly být rozhodně zachovány a do školních osnov měly proniknout nutriční podněty jak pro děti, tak i pro učitele. Sortiment bufetů měl být limitován postupně a velmi pozvolna, v plné součinnosti s nutriční školní výukou a hlavně: s provozovateli bufetů se mělo spolupracovat! Ne zpětně, ale mnohem, mnohem dopředu měli znát možnosti sortimentního obohacování nabídky. Konečný cíl měl být takový, že děti NESMÍ opustit praxi pořizování svačin v bufetech, ale naopak mají POSTUPNĚ přijít na chuť něčemu jinému, než co jsou v těchto dnech nuceny pořizovat v obchodních řetězcích. Bohužel, opak se stal skutečností, bufety nemají co prodávat (nemají informace) a děti jsou vyhnány do obchodních řetězců. Navíc, i přes platnou vyhášku jsou stále závislé.

  Paní Slimáková, chápu, že záměr byl dobrý, ale jak vidíte, proveden zcela amatérsky. Nechám zcela na Vás, zda na vyhlášku budete stále pyšná a nebo jestli ji podrobíte ostré kritice a urychleně se pustíte do nápravy nejen svých chyb.

  Zdraví Dan

 21. Dan napsal:

  Paní Slimáková, udělala jste chybu, když jste smazala mou včerejší korektní a navíc konstruktivní kritiku pamlskové vyhlášky. Raději jste na ni měla reagovat nebo ji minimálně v komentářích ponechat. Jestli si myslíte, že zde je jediná možnost, jak upozornit veřejnost na zjevný nesmysl, tak jste bohužel na omylu. Dosáhla jste jedině toho, že se s kritikou Vaší aktivity seznámí mnohonásobně více lidí, než zde na Vašich stránkách. Hodlal jsem to ponechat zde v „komorních“ podmínkách a celkem bych rád, aby jste si uvědomila, že mé následující poposunutí kritiky směrem k veřejnosti nebyla má osobní touha Vás veřejně pranýřovat (mohl jsem tak učinit ihned), ale zvolila jste ho Vy sama svým přístupem k této kritice.

  Jak vidíte, i v tomto případě platí, že problém nezmizí, když ho smažete. Snad na to časem přijdete. Celkem bych Vám to i přál.

  Zdraví Dan

 22. Dobrý den Dane,
  před reakcí moc doporučuji zjistit si fakta. To nejdůležitější:
  Kdybyste četl zprávu, kterou po odeslání příspěvku dostáváte, zjistíte, že čeká na schválení, automaticky není publikovám žádný a váš nebyl publikován jen protože v neděli v deset večer, kdy jste váš první příspěvek poslal, jsem už nepracovala.
  Můj amaterismus – opakovaně vysvětluji, že vyhlášku jsem nepsala a tedy ani neměla jakkoliv možnost její text ovlivnit. Jediné, co dělám je, že roky doporučuji omezení prodeje sladkostí ve školách a když ministerstva vyhlášku připravila, jejich odvážný krok vítám a snažím se podpořit, namísto nekonstruktivní kritiky. Pomoci ji vylepšit namísto rušení.
  Korektnost – tak zde se jednoznačně neshodneme, já za korektní profesionální vyjádření nepovažuji vyhrožování šířením kritiky, označování jako kariérní hlupáky anebo amaterismus.
  Postup – ve školách už je v rámci RVP roky výuka o zdraví a výživě a právě vyhláška tuto podporuje praktickým krokem.
  Bufety vyhláška samozřejmě nelikviduje, to dělají je jejich provozovatelé, kteří chtějí nabízet pouze sladkosti.
  Postupnost – text vyhlášky je znám asi rok, potravinářská komora byla v jejím připomínkovém řízení a vyhláška vstoupila v platnost v létě, s tím, že měla naběhnout postupně, je závazná až nyní od ledna. To, že se sortiment postupně neměnil není chybou vyhlášky, ale opět rozhodnutím provozovatelů bufetů.

  Tímto si dovoluji naši diskuzi uzavřít, nepovažuji ji za konstruktivní, vše, co napadáte si šlo ověřit a další svá přesvědčení si šiřte svými sítěmi. Margit

 23. Zuzana H. napsal:

  Dobrý den, paní Margit, jako matka malého dítěte (které je zásobováno cukrovinkami „z lásky“ ze všech stran), a jako zastánkyně zdravého životního stylu, bych Vám chtěla z celého srdce poděkovat za práci, kterou odvádíte. Stručně a jasně. DÍKY!

 24. Helena napsal:

  Dobrý den, Margit, chtěla jsem se zeptat na druhou stránku věci. Po odpoledních si s rodiči při čekání v ZUŠ stýskáme po kávě. OK, máme smůlu – omezení v ZUŠkách se totiž týká hlavně rodičů. Ale existuje nějaký praktický seznam (dodavatel ..) na to, co může být v automatech? Máme možnost koupit rozinky, šíleně sladké švestky nebo meruňky, vodu a ovocné pitíčko. Tohle není návod ke zdravému způsobu stravování… Děkuji předem za komentář.

 25. Dobrý den, omezení kávy pro rodiče, nepovažuji za součást Pamlskové vyhlášky, myslím, že v takovýchto případech je třeba oddělit nabídku pro děti a nabídku pro rodiče. Jinak zcela obecně o zdravých automatech nevím, souhlasím, že je téměž nemožné v takovýchto zařízeních prodávat zdravé věci a sama jsem pro nabídku kvalitních čerstvích svačinek v rámci bufetů. Margit

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zůstaňme ve spojení!

Kompletní kontakty

A určitě nezapomeňte na odběr mého newsletteru, aby vám neuniklo nic důležitého ze světa zdraví:

Zdravé zprávy emailem