SPECIALISTKA NA ZDRAVOTNÍ PREVENCI A VÝŽIVU

Projekt „Přirozená péče o zdraví dětí“

Projekt „Přirozená péče o zdraví dětí“ (CZ.1.07/3.1.00/37.0024)

 

Od 1. srpna 2012 působím jako odborná garantka a lektorka v projektu „Přirozená péče o zdraví dětí“, který je realizován občanským sdružením Labyrint Brno, o.s. (www.labyrintbrno.cz).  Cílem tohoto projektu je propagace dalšího vzdělávání v oblasti přirozené péče o zdraví dětí se zaměřením na zdravou výživu a zvýšení odborných vědomostí a dovedností osob, které mají na výživu dětí vliv.

Společně s manažerkou projektu Helenou Burianovou a s týmem spolupracovníků v krajích připravíme v první polovině roku 2013 osm celodenních seminářů v osmi krajích ČR. Semináře poskytnou účastníkům a účastnicím základní informace o zdravé výživě dětí tak, aby každý okamžitě pochopil, co zdravá výživa je a jak se prakticky chovat. Cílem není naučit detailní encyklopedické znalosti, které jsou v běžném životě snadno dohledatelné.. Zásadní je, aby všichni pochopili principy zdravého stravování a věděli, kde v případě potřeby hledat detailní informace.  Účastníci a účastnice seminářů obdrží brožuru shrnující probíraná témata.

Na semináře zveme osoby, které působí v oblasti péče o děti: zástupce a zástupkyně zřizovatelů škol (obce, kraje), ředitele/ředitelky a učitele/učitelky mateřských, základních, případně středních škol, ředitele/ředitelky a vychovatele/vychovatelky z dětských domovů, internátů a školních družin, vedoucí školních jídelen, vedoucí prázdninových táborů a mimoškolních aktivit pro děti, zástupce/zástupkyně mateřských center, lékaře/lékařky, sestry, rodiče, prarodiče a pěstouny dětí do 15 let. V každém kraji počítáme s účastí cca 25 osob.

Na semináře bude navazovat individuální distanční práce. S účastníky a účastnicemi budu konzultovat jejich další postupy, budu sledovat, jak nové poznatky a dovednosti využili v každodenním životě, vyzvu je ke sdělení všech nápadů a možností uplatnění získaných vědomostí v rámci jejich praxe.  Vybrané příspěvky zpracuji a se souhlasem autorů a autorek zveřejním na www-stránce.

Místa, koordinátoři a termíny konání seminářů:

Prosím zájemce, aby se předběžně hlásili na e-mail koordinátora daného kraje.

Uveďte prosím své jméno, adresu, telefon, kategorii účastníků, do které spadáte (viz výše), místo a termín konání, o které máte zájem. Účast je zcela zdarma. Počet míst je omezen. V případě většího počtu přihlášených si vyhrazujeme právo provést výběr účastníků a účastnic tak, aby byl co nejlépe naplněn cíl projektu.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Brno, 12. ledna 2013

V Brně proběhl náš první seminář projektu. Účast překročila všechny naše plány a se 47 profesionály a rodiči pracujícími s dětmi jsme zaplnili celý sál.

Nejvíce oceňuji obrovské nadšení a zájem účastnic, perfektní oběd z nedaleké makrobioticko-vegetariánské restaurace a nádherné prostory budovy environmentálního poradenského centra, ve kterých seminář probíhal.

Restaurace Zdravý život připravila jídlo, které vyhovovalo pravidlům Zdravého talíře, a tak praktickou ukázkou perfektně podpořila teoretickou výuku. Seminář byl premiérovou akcí právě otevíraného centra Otevřená zahrada a zúčastnila se jej i Ing. Hana Pospíšilová, koordinátorka vzdělávacích aktivit tohoto centra.

Margit

Z ohlasů účastnic

Seminář hodnotím velmi kladně. Nejzajímavější pro mě byla informace o nesmyslných dietách. Lepší je zdravě se stravovat, více se pohybovat a mít dostatek spánku. Jaroslava Ševčíková, vedoucí školní kuchyně MŠ, ms.hercikova@tiscali.cz

Dozvěděla jsem se, že není potřeba překombinovávat, spekulovat, počítat anebo se stresovat nad jídlem. Naopak! Potřebujeme zdravý rozum a přirozenost. Margit je nejlepším příkladem, že to jde lépe a jinak. Seminář byl erudovaný, zábavný, cenný díky mnoha praktickým doporučením. Plánuji více upřednostňovat přirozené potraviny. Motivovat děti v práci a být pro ně dobrým příkladem. Bc. Veronika Klímová, učitelka ZŠ, veronika.klimova@seznam.cz

Seminář byl perfektní. Srozumitelný i pro laiky, přitom s mnoha detailními informacemi, které se dobře uvádí do praxe. Andrea Čevelová, rodič, reastredova@seznam.cz

Seminář byl naprosto úžasný! Do MŠ zavedu pravidlo nenosit sladkosti a na oslavy podávat ovoce. Zita Simonová, ředitelka, MŠ Pšeník, Brno, www.mspsenik@volny.cz

Seminář byl skvělý! Perfektní lektorka! Profesionální lidská a milá dáma. Jsem moc ráda, že jste se rozhodla vrátit zpět do Čech. Celý seminář byl super. Nyní plánuji upřednostňovat nákup přirozených potravin. Budu hledat základní zdroje potravin, malé pěstitele a chovatele. Bc. Blanka Palečková, DiS., výživová poradkyně, bpaleckova@centrum.cz

Výborný, inspirativní seminář! Budu se snažit získané informace předávat dospělým dcerám, budoucím vnukům a svým žákům. Mgr. Milada Vaňková, učitelka ZŠ, milada@ivovanek.cz

Seminář je skvělý, podložený fakty a studiemi, přitom je jeho hlavní myšlenka velmi jednoduchá. Líbí se mi a je cenné, že doporučení lze ihned aplikovat bez potřeby dlouhodobého studování výživových hodnot. Jako první vyházím polotovary. Eva Foukalová, rodič, eva.foukalova@seznam.cz

Ve škole rozeberu s vedením, co by bylo v našich silách zlepšit. Bylo by toho potřeba hodně. Mgr. Monika Wolfová, učitelka ZŠ, mwolfova@email.cz

Budu apelovat na strávníky, popřípadě jejich zákonné zástupce, aby věnovali problematice stravování větší pozornost a aby zdravě jedli i doma. Školní jídelna zajišťuje pouze 35 % denního objemu stravy, a proto potřebujeme podporu. Ing. Radmila Zábršová, ředitelka školní jídelny, sjheyrovskeho@volny.cz

Seminář byl zajímavý. Líbilo se mi, že informace byly odůvodněny a že byly podpořeny příklady. PharmDr. Eva Dušková, zdravotnice, farmaceutka, evadusko@seznam.cz

Budu se nyní snažit omezovat průmyslově zpracované polotovary a orientovat se na lokální potraviny a biopotraviny. Mgr. Jarmila Klímová, ředitelka MŠ Fanderlíkova Brno, msfanderlikova@seznam.cz

Okamžitě začnu předávat informaci, že jídlo není pouze utěšení potřeby, ale má se vychutnávat. Čím kvalitnější bude, tím méně nám stačí. Důležité je nakupovat kvalitnější suroviny a dle možností si je co nejvíce sami doma připravovat. Tak budeme nejlépe vědět, co jíme. Michaela Zabršová, rodič, michaela.zabrsova@post.cz

Seminář hodnotím velmi kladně. Všechny informace jsou podnětné pro moji práci s pacienty. Jana Leinweberová, zdravotnice, homeopatka, janaleinweberova@gmail.com

Bystřice nad Pernštejnem, 19. ledna 2013

S cílem nabídnout projekt i v menších městech jsme druhý seminář pořádali v Bystřici nad Pernštejnem. Prostory nám poskytla základní škola v Nádražní ulici a zdravou stravu zajišťovaly paní kuchařky z firmy Scolarest.

I přes krásný zasněžený den se zúčastnilo 24 zájemců. Premiérou byla účast jednoho muže, jehož odvahy strávit den s celou třídou plnou žen, a zejména pak jeho krásného hodnocení, stejně jako i hodnocení dalších účastnic, si moc vážím.

Margit

Z ohlasů účastníků a účastnic

Seminář byl díky lektorce připravený na vysoké odborné úrovni, a přesto srozumitelný i laické veřejnosti. Rovněž organizační zajištění bylo naprosto profesionální. Získané informace předám kolegům a hlavně rodičům a žákům školy. Mgr. Jitka Trifanová, učitelka ZŠ, jitka.trifanova@gmail.com

Revoluční! Osoba paní lektorky, která je naprostou profesionálkou, mě ohromila. Pohled na problematiku skrze souvislosti je velmi netradiční. Za nejzajímavější považuji informaci o vyváženosti ve stravě, interakci potravin, vitamínů. Budeme věnovat větší pozornost nakupování potravin a obnovíme samovýrobu. Doporučuji! Ing. Josef Novotný, rodič, pepanovotny@seznam.cz

Velmi zajímavý seminář. Moc oceňuji komplexní pohled na výživu. Veškeré poznatky mohu ihned aplikovat ve své rodině a ihned taky budu. Další osvětu budu šířit na základní škole. Mgr. Jana Zítková, učitelka ZŠ, jzitkovaa@seznam.cz

Seminář byl pro mne velmi přínosný, mnoho informací bylo pro mě nových, nejcennější byly informace o biopotravinách. Budu se snažit ve školce prosazovat snížení příjmu sladkých nápojů a sladkostí celkově. Marie Kolbábková, vedoucí učitelka, ms.pohadka@centrum.cz

Seminář se mi velice líbil. Jako zaměstnankyně školní jídelny se budu snažit učit děti omezovat sladkosti a jíst zdravěji. Zkusíme i vařit ze zdravějších surovin. Milada Burýšková, buryskovam@.cz

Seminář hodnotím velice kladně. Nejzajímavější pro mě bylo vysvětlení, jaké potraviny používat a proč. Snažím se doma stravovat zdravě a opět jsem se dozvěděla něco nového. Vždycky jsem tvrdila, že je potřeba dávat pozor na tuky a cukry, ode dneška budu doporučovat jen přirozenou stravu. V práci i doma se zaměřím na cukry, i když u nás v jídelně nemáme nikdy moučníky. Jako dezert podáváme jen pudink, a to hlavně proto, že potřebujeme splnit spotřební koš (mléko). Soňa Packová, vedoucí školní jídelny, packovasona@seznam.cz

Seminář byl velmi přínosný a zajímavý. Pozitivně hodnotím velké nasazení lektorky, byl znát její zájem a odbornost. Oceňuji, že striktně neodmítá jiné přístupy k výživě. Jako učitelka se budu snažit více motivovat děti ke zdravé výživě, a to i s použitím Zdravého talíře. Mgr. Hana Punčochářová, učitelka ZŠ

Seminář se mi líbil. Získané poznatky budu předávat pacientům v lékárně i využiji v rodině. Marie Skoupá, farmaceutka, skoupym@gmail.com

Seminář hodnotím velmi kladně. Nejcennější je pro mne zjištění, jak jsou státní výživová doporučení mimo (výživová pyramida a doporučení spotřebního koše), od toho se odvíjí i jídlo ve školkách a školách. Budu opět kupovat nepasterizované mléko a doma dělat jogurty. Na jaře zasadíme více zeleniny, budu podporovat místní farmáře a konečně si koupím vytoužený mlýnek na obilí. Hana Šindlerová, rodič, sindlerovah@gmail.com

Seminář byl přínosem, lektorka měla jasný a srozumitelný projev. Informace použiji jak v soukromém, tak i pracovním životě. Nebudu sladkosti dávat za odměnu a nenechám je rozdávat při oslavách narozenin ve škole apod. Do jídelníčku budu více zařazovat neslazené nápoje a přirozené potraviny. Doporučení předám na školní radě. Jitka Štarhová, učitelka MŠ a ZŠ, jutka@email.cz

Seminář byl poutavě vedený, inspirativní. Po dohodě s vedoucí školní jídelny budeme podávat více ovoce a zeleniny, neslazené nápoje a přirozené potraviny. Helena Šmerdová, kuchařka ZŠ

Seminář s vysoce odbornou přednáškou. Všechny informace jsou pro mne obrovským přínosem. Snažím se vstřebat maximum. Sama budu používat zdravý a správný přístup ke svému tělu a životu. A pokud se připojí zbytek rodiny, budu mít pocit, že jsem trochu uchránila jejich zdraví. Renata Netoušková, babička, rnetouskova@seznam.cz

Strakonice, 16. února 2013

Ve Strakonicích se seminář konal v útulných prostorách bioprodejny Ječmínek. Skvělou vegetariánskou stravu zajišťoval Ing. Jan Juráš – pracovník ekoporadny a informačního

centra neziskových organizací při Šmidingerově knihovně ve Strakonicích, který online vydává nezávislý ekologický měsíčník Kompost.

Semináře se zúčastnilo 34 profesionálů pracujících s dětmi. Mezi účastníky byli i zdravotníci, dětská lékařka, vedoucí školní jídelny, zástupkyně mateřských center, učitelé, fyzioterapeut a zástupkyně České školní inspekce. Děkuji za krásné prostředí, skvělé jídlo a příjemnou atmosféru.

Margit

Z ohlasů účastníků a účastnic

Seminář byl velmi inspirativní, zaujala mě profesionalita a svobodný přístup paní doktorky Slimákové. Úžasná prezentace názorů podložených fakty. Věřím člověku, který jde vzorem a ví, co říká. Skvělé jednoduché vyústění ve směsi informací o „zdravé výživě.“ Děkuji, že jsem se této akce mohla zúčastnit. V praxi omezíme sladkosti, budeme upřednostňovat přirozené potraviny a zařadíme více luštěnin. Ve školství omezíme cukr, budu dávat dětem vzor a inspiraci, informovat rodiče o volbě, nabídce a možnostech. Bc. Renata Škodová, ředitelka MŠ, Strakonice, msradomysl@tiscali.cz

Seminář byl velmi přínosný. Problematika zdravého stravování byla vysvětlena krásně přehledně, formou pro všechny srozumitelnou. Přednášející byla příjemná, milá. V ordinaci mohu poučit rodiče i děti o správném stravování, o vhodnosti omezení sladkostí v jídelníčku, zařazení více ovoce a zeleniny. MUDr. Lydie Malá, dětská lékařka, Strakonice, lydie.mala@seznam.cz

Velmi kvalitní seminář pro každého člověka z hlediska jeho zdraví a uvědomění si toho, co denně konzumuje. Ve svém zaměstnání budu vést osvětu v duchu zdravé výživy dětí ve školních jídelnách v MŠ a ZŠ v rámci svých možností.

Doma zařadím více pohybu, zaměřím se na skladbu jídel podle Zdravého talíře a zkusím péct kváskový chléb. Bc. Ladislava Svatošová, Česká školní inspekce, České Budějovice, lad.s@seznam.cz

Seminář byl naprosto výborný, dokonalý, skvělý. Získala jsem důležité informace, základní poučení o zdraví. Vše, co jsme slyšeli, by se měly učit i děti. Václava Dušková, rodič, vaclavaduskova@seznam.cz

Inspirativní a podané přístupnou formou pro každého. Prosím o další pokračování. Na stupnici 1 – 100 hodnotím na 110! Do praxe okamžitě zavedu Zdravý talíř. Ing. Radim Leitgeb, obchodní zástupce PRO-BIO, Staré Město pod Sněžníkem, leitgeb@probio.cz

Informace použitelné v praxi, erudovaná a sympatická lektorka. Příjemné prostředí. Skvělé občerstvení. Celostní přístup, děkuji! Kateřina Kulhánková Čejková, zástupkyně mateřských center, Dub, info@impakt.cz

Seminář byl vynikající, přínosný, profesionálně vedený a srozumitelný. Nabízel mnoho pohledů na daný problém. Do praxe zavedu desatero pro stravování dětí, Zdravý talíř a upřednostňování přirozených potravin. Mgr. Martina Zachová, učitelka, Strakonice, stank18@seznam.cz

Seminář byl odborně na vysoké úrovni a byl pro mě velkým přínosem. Dlouho jsem nebyla přítomna tak ucelenému výkladu o zdravé výživě. Věra Bernasová, dětská sestra, Strakonice, vaclav.bernas@seznam.cz

Seminář byl poučný a zajímavý. Uvědomila jsem si, jak se správně stravovat a kde dělám chyby. Začneme pěstovat více zeleniny na zahrádce, chodit s dětmi na farmářské trhy, připravovat zdravé jídlo na stůl, aby si děti mohly brát to zdravé, když dostanou chuť. Soňa Černovská, rodič, Strakonice, sonci.m@atlas.cz

Jsem nadšená. Přednáška je srozumitelná a velice názorná. Přednášející je úžasná, energická a velice motivující osoba, ke které cítím velký respekt. Zkrátka osobnost.

Seminář velmi utvrdil můj názor na průmyslově upravované potraviny. To, že určitý návrat ke kořenům je svým způsobem cesta vpřed. Za seminář tímto velice děkuji všem, kteří se na něm podíleli. Více takovýchto akcí, více takovýchto přednášek do škol a více takovýchto informací v médiích. Bc. Linda Klecánová, rodič, zdravotník, Strakonice, linda.klecan@seznam.cz

Jsem nadšená. Mrzí mne jenom, že seminář neabsolvovala i babička našich dětí. Seminář mi pomohl se zorientovat ve výživových doporučeních. Zdravý talíř je perfektní. Jednoduchý, přehledný, hned jasný, pochopitelný i pro děti – hned jej vyvěsím na ledničku a použiji, až budou škemrat o bonbóny a sušenky. Mgr. Irena Čapková, učitel 2. stupně ZŠ, Strakonice, rodič, iren.c@post.cz

Olomouc, 2. března 2013

V Olomouci jsem byla nadšena nádherným centrem města, hned si slíbila, že se do tohoto krásného města určitě budu chtít brzy vrátit. Na semináři mě moc potěšila vysoká účast profesionálů z řad zdravotníku a pedagogů i studentů, kteří se zabývají pohybem a výživou.

Seminář se konal (a dezert v podobě jablečného štrůdlu se podával) v prostorách vegetariánské restaurace Green Bar. Na hlavní jídlo jsme se prošli do nádherné secesní vily Primavesi, kde jsme si mohli vybrat mezi lilkovými závitky a lososem se špenátem.

Margit

Z ohlasů účastníků a účastnic

Paráda – informace by měly být základem vzdělávání. Je třeba rozšiřovat vědomosti o tom, co jíme, a zbořit zavedený kulhající systém. V praxi nahradím pečivo ze supermarketů kvalitnějším z malých pekáren. Možná zkusím i biopotraviny (jako student musím sem tam ušetřit na jídle). Budu se zajímat, odkud pochází maso a čím bylo krmeno (i když nemám více než jednu porci týdně). Koupím si vege kuchařku pro rozšíření chabého repertoáru receptů. Chci změnit způsob myšlení nejbližších, chci jít příkladem a změnit svět. Bc. Lukáš Krčál, student (lukas.krcal@gmail.com)

Skvělý seminář, perfektní lektorka a skvělá organizace. V praxi zvýším konzumaci ovoce a zeleniny, podpořím zeleninový bar ve škole. Budu se snažit o změnu stravování v naší škole, o podporu zdraví studentů a zavedení Zdravého talíře. PhDr. Jaroslava Večeřová, ředitelka gymnázia ve Strážnici (vecerova@gys.cz)

Seminář byl velmi přínosný. Líbil se mi celostní přístup. Margit je profesionálka na světové úrovni. Srozumitelný výklad, příklady z praxe, pružně reaguje na dotazy.

Nadchlo mě také, že se oběd konal ve vile Primavesi, tedy v nádherném prostředí. V praxi budu více využívat místní zdroje potravin, zvážím nákup domácího mlýnku, určitě zařadím více luštěnin a obilovin. Přidáme společnou procházku s manželem po víkendovém obědě. Podpořím zavedení Zdravého talíře do MŠ, kam brzy nastoupí dcera. Nastavím celkový životní styl tak, aby více směřoval k přirozenosti. Bc. Tereza Bílková, psycholožka (tereza.bilkova@post.cz)

Se seminářem jsem maximálně spokojená, lektorka je kompetentní, profesionální, přednáší zajímavým a snadno pochopitelným způsobem. Ráda bych poděkovala Margit a všem, kdo se na uspořádání tohoto semináře podíleli. V praxi začnu nakupovat více čerstvých a skutečných potravin oproti polotovarům. Ve své rodině a okolí chci být dobrým příkladem zdravého stravování. Ing. Soňa Rovnaníková, vedoucí mimoškolních aktivit (rovnanikova@seznam.cz)

Vynikající, výborný způsob prezentace, velké množství zajímavých nových informací, vysoká odbornost. Zúčastnil jsem se velkého množství seminářů, ale toto byla jednička, maximální díky. MUDr. Jiří Málek, lékař (malek44@email.cz)

Seminář byl super. Věcné a ucelené informace, které by měl znát každý. Informace nebyly podloženy subjektivním názorem, ale vědeckými informacemi – konečně seminář o výživě, který stál za to. Eva Debnárová, studentka (e.debnarova@seznam.cz)

Seminář je postaven srozumitelně i pro laiky. Margit ochotně odpovídá na dotazy a diskutuje o sporných tématech a výživových doporučeních. Není ovlivněna potravinářským průmyslem ani farmaceutickými firmami. Své názory a rady vždy odborně vysvětlí a jsou v běžném životě běžného člověka realizovatelné. Profesně se budu snažit vzdělávat žáky i ve zdravé výživě, učit je přemýšlet o tom, co jedí. Bc. et Ing. Zdenka Čihalová, učitelka, technoložka potravin a výživová poradkyně (zdenkacihalova@cenrum.cz)

Skvělý seminář! Jasně a srozumitelně podané informace, které jsou pochopitelné pro každého. Utvrdila jsem se v názoru, že základem zdraví je kvalitní a pestrá strava. Mgr. Marcela Králová, zdravotnice (mkalfa@seznam.cz)

Seminář byl nejhezčím dárkem k mým dnešním narozeninám. Děkuji! Budu se snažit informace předávat svému okolí a šířit osvětu. Čím více lidí se dozví, jak pečovat o své stravování a zdraví, tím dříve snad zlomíme hrozbu dnešního potravinářského a farmaceutického průmyslu a oblbujícího světa reklam. Mgr. Pavla Šebelová, učitelka (sebulka@email.cz)

Zábavný a poučný seminář. Líbí se mi, že nepadla žádná striktní omezení ohledně stravování. Chci se naučit více nakupovat u farmářů, nepodporovat nákup polotovarů, mít čas pro sebe a více relaxovat. Pavlína Slováková, Dis, sociální pracovnice

Velice přínosný seminář. Moc zajímavé a příjemné setkání. Budu se nyní snažit nakupovat více od místních producentů (farmářů) a více jídla si připravovat sama, jako např. jogurty a kysané zelí a zeleninu. Ing. arch. Lucie Šidlová, rodič (odmocnina@seznam.cz)

Na podobném semináři s Margit jsem už byla. Byl úžasný, nevnucuje nám, co bychom měli, ale podává věcné informace a je na nás, jak s nimi naložíme.

Doma si zkusím vyrobit vlastní jogurt. Přestanu vyhledávat, co která zelenina obsahuje za vitamíny, ani mě to nebavilo. Prostě ji sním a zítra si dám jinou, budu dodržovat pravidla pestré stravy. Budu používat méně cukru a nepodléhat módním trendům v oblasti výživy. Jsou tuny různých výživových doporučení a odlišných názorů v oblasti výživy. Mám svůj rozum a intuici a Margit mě v tomto směru inspiruje. Veronika Nezvalová, budoucí kuchařka lesní mateřské školky (verlinkova@seznam.cz)

Seminář byl velmi přínosný, poutavý, přirozenou formou zpracovaný, s množstvím zajímavých informací, které Margit předává velmi nenásilnou formou. Oceňuji komunikaci přednášející s posluchači a příjemnou atmosféru na všech úrovních. V praxi budu šířit a doporučovat Zdravý talíř. Libuše Bečicová Vaňková, vedoucí mimoškolních aktivit (lvanka@seznam.cz)

Velmi inspirativní skvělá lektorka. Oceňuji výbornou organizaci semináře. Děkuji za báječnou sobotu plnou přínosných a užitečných informací.

Jako lektorka zdravé výživy na základních školách se budu snažit motivovat děti ke změně stravovacích zvyklostí, např. formou praktických ukázek přípravy zdravých jídel a ochutnávek. Teoretické poznatky o zdravé výživě budu vysvětlovat s pomocí Zdravého talíře. Celkově se budu snažit ozdravit jídelníček své rodiny. Budu méně nakupovat v supermarketech a více u farmářů. Mgr. Andrea Hrušková, lektorka zdravé výživy (mgr.andrea.hruskova@centrum.cz)

Dlouhodobě sleduji publikační činnost paní Slimákové a jsem velmi potěšena, že jsem se mohla přednášky zúčastnit. Výživa a její vliv na udržení zdraví je téma, kterému se věnuji a jež i studuji (přestože s mnoha VŠ přednáškami nesouhlasím). Děkuji za příjemný seminář podaný s lehkostí a přirozeností. Do praxe budu převádět teorii Zdravého talíře, který je velmi názorný.  A doma se více zaměřím na zdravé svačinky pro děti do škol. Renata Berková, provozovatelka biobedýnek (adresa.za@seznam.cz)

Zlín, 23. března 2013

Ve Zlíně se v krásných prostorách třídy gymnázia v Lesní čtvrti uskutečnil náš pátý sobotní seminář. Vynikající občerstvení zajistili žáci privátní střední hotelové školy, kteří nám připravili polévku a bufetový oběd s nabídkou mnoha ochutnávek zdravých jídel.

Semináře se zúčastnilo 33 profesionálů, kteří pracují s dětmi, a rodičů. Díky velkému zastoupení zdravotníků a dalších odborníků jsme mnoho témat společně detailně probírali a navzájem se obohacovali o další novinky a zkušenosti. Moc všem děkuji za skvělé zapojení do diskuze.

Margit

Z ohlasů účastníků

Jsem nadšená kvalitou semináře – jak po odborné stránce, erudovaností a hlubokými znalostmi problematiky zdravého stravování Margit, tak i organizací a příjemným průběhem akce. Je to ojedinělý projekt, který má velkou šanci zapůsobit na širší populaci a přinést změnu do stravovacích návyků i životního stylu obecně. Jako matka tří dětí začnu do jídelníčku zařazovat více luštěnin a obilovin, zkusím brát větší ohled na Zdravý talíř a jeho uplatnění v denním jídelníčku. Určitě přidám více pohybu i odpočinku, chci lépe zvládat pracovní stres a celkově zpomalit životní tempo. Zařadím stravu mezi priority hodnotového žebříčku. Klára Skalková, zdravotní laborantka, Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, klaraskalkova@seznam.cz

Výborná organizace semináře, výborná lektorka s přirozeným projevem. Obdivuji! Asi měsíc se stravuji podle doporučení Dr. Fořta. Tato přednáška mi určitě pomůže více porozumět problematice stravy a orientovat se při nákupu v prodejnách zdravé výživy. Určitě už nebudu své tříleté vnučce kupovat sladkosti! Stanislava Košutová, dětská sestra, s.kosutova@seznam.cz

Seminář byl úžasný, moc se mi líbil a obohatil mě o řadu nových informací. Margit je skvělá lektorka s hlubokými znalostmi a výborně připravila celou akci. Rovněž velmi pozitivně hodnotím připravené zdravé občerstvení.

Do praxe zavedu Zdravý talíř! Moje dcera je již rok vegetariánka, díky tomu se také více zajímám o stravování. Měníme stravovací systém celé rodiny a určitě hodlám do budoucna používat informace, které jsem získala na semináři anebo na webových stránkách margit.cz. RNDr. Jana Úlehlová, učitelka gymnázia, ulehlova@gymzl.cz

Seminář hodnotím velmi pozitivně. Po krátkém úvodu a vhledu do problematiky jsme v příjemném a otevřeném diskuzním prostředí postupovali skrz průřezová témata, vždy s bohatou interakcí publika. Lektorka působila erudovaně, profesionálně a měla zaujetí pro dané téma. Vystupování bylo velmi dobré, informace vstřebatelné a celá prezentace velmi přínosná.

Začnu opravdu přemýšlet nad tím, co jím. Studentská strava má velmi nezdravý charakter, nenáročnou přípravu a minimální cenové náklady, které jsou na první pohled neslučitelné se zdravým životním stylem. Věřím, že se mi podaří vyvážit poměr mezi živinami v mém uspěchaném jídelníčku. Chci optimalizovat příjem správných živin vzhledem k velkému energetickému výdeji. Chci získat přístup ke zdravějším a „zodpovědnějším“ potravinám, ovlivňovat okolí a zamezit plýtvání s potravinami. Petr Skalka, student Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí mimoškolních aktivit, skalka-petr@seznam.cz

Báječný seminář. Hodnotím jej na jedničku s hvězdičkou! Získala jsem mnoho odborných informací, které můžu ihned uplatnit ve stravování rodiny. Budu více nakupovat biopotraviny. Ing. Ivana Pospíšilová, rodič, anchorage91@seznam.cz

Seminář byl skvělý! Nabídl plno hodnotných informací, zajímavých poznatků a byl výborně vedený. V praxi zvýším konzumaci zeleniny a více si budu hlídat skladbu jídelníčku. Ing. Libuše Rafajová, učitelka gymnázia, libuse.rafajova@volny.cz

Výborná úroveň po stránce obsahové, prezentační a organizační! Skvělá příležitost, jak uvést do života rodiny další správné návyky a stravovací změny. Do praxe hned zavedu doporučení, která se týkají stravování dětí a správného složení jídelníčku. Zrušíme sirupy a omezíme nabídku sladkostí. Začít musím u sebe. Žaneta Augustová, rodič, zaneta.seznam@seznam.cz

Seminář hodnotím velmi kladně, jsem nadšená. Příprava jídla je moje práce, dvacet let se zajímám o zdravou výživu a snažím se ji aplikovat. Utvrdila jsem si spoustu informací. Velmi oceňuji příklady z praxe, které jsme slyšeli. Moc děkuji, budu čerpat nové poznatky a uplatňovat je také ve výuce.

Žákům budu ještě více vysvětlovat důležitost správného stravování. Myslím, že nejdůležitější je ukazovat správný směr vlastním příkladem, jak jsme to viděli dnes. Děkuji. Věra Změlíková, učitelka technologie pokrmů, Střední škola hotelová Zlín

Seminář byl velice přínosný jak pro mě, tak pro mé kolegy ve školství – a tím hlavně pro děti. Do výuky zavedeme Zdravý talíř. Žákům se budu snažit vysvětlit přínos pěstování zeleniny a ovoce. Hana Ševčíková, učitelka ZŠ, hanulesevcikova@seznam.cz

Skvělá lektorka, která se dokonale orientuje v problematice a předkládá informace, aniž by někoho do něčeho nutila. Nebudu už nakupovat potraviny, které nechceme jíst, naopak doma budu vždy připravovat jednoduché a zdravé možnosti. Zkusíme jíst více zeleniny a společně se stravovat. Lenka Linková, rodič, lienka.linka@seznam.cz

Seminář byl srozumitelný pro všechny a líbila se mi možnost prodiskutovat všechny dotazy. Utvrdil mě v našem způsobu stravování i v tom, jak je důležité vést děti ke kvalitnímu jídlu. Doma si začnu hlídat Zdravý talíř a vysvětlím babičkám a tetičkám škodlivost sladkostí. Mgr. Hana Mrkvicová, učitelka ZŠ, hanamrkvicova@centrum.cz

Horní Čermná, 13. dubna 2013

Horní Čermná je nádherná podhorská vesnice v okrese Ústí nad Orlicí. Toto kouzelné místo jsme si vybraly, protože cílem projektu bylo zapojení účastníků z menších měst, navíc odtud pochází koordinátorka celého našeho úžasného projektu PhDr. Helena Burianová. I na takto odlehlém místě jsme se sešli v úžasném počtu 25 účastnic a účastníků. Přítomni byli zástupci pedagogů, zdravotníků (včetně lékařek), také výživoví poradci, muži i dvě dospívající dívky. Všem děkuji za spoustu přínosných komentářů a dotazů.

Margit

Z ohlasů účastníků

V příjemné a nenucené přednášce jsem se opět ujistil, že kráčím po správné cestě. Po dvaceti letech života v Německu (Bavorsko) jsem byl šokován přístupem lidí v ČR k vlastnímu životu, zdraví a stravování, které je s tím spojené. Od roku 2002 totiž žiji opět ve své rodné vlasti, ve které se ještě pořád nestačím divit. Snad také trochu pomohu mou aktivitou mezi mládeží. Srdečně děkuji, paní Slimáková.

Do praxe převedu určitě vše, co jsem slyšel a co si zapamatuji. Doma u dětí a rovněž ve škole. Petr Oravec, učitel, petroravec@petroravec.cz

Seminář se mi líbil. Přehledně shrnul nejnovější fakta o výživě. Motivoval mě k tomu, abych se nadále zajímala o kvalitu potravin a podporovala v tom i své okolí. Nebudu se už stydět za to, že se stravuji zdravě. Naopak hodlám zdravou stravu propagovat. Mám pro to nyní, díky vám, dostatek relevantních, vědecky ověřených informací.

MUDr. Barbora Ulmanová, dětská lékařka, barci23@yahoo.com

Výborně vedeno, skvělé předání informací. Zkusím zkontaktovat budoucí ZŠ našeho syna ohledně zavedení výživových doporučení. Hana Murphy, rodič, hanka.murphy@gmail.com

Seminář hodnotím velmi pozitivně. Margit, jsem nadšená z tvého vystupování a šíření zdravé stravy. Je úžasné, že veškeré poznatky máš podloženy studiemi. Jsem nadšená, že jsi vytvořila Zdravý talíř i u nás v ČR. Nutriční doporučení v něm jsou názorná a pochopitelná pro širokou veřejnost. Ing. Adéla Lencová, nutriční terapeutka, lencovaa@seznam.cz

Seminář mě velmi oslovil. Výklad byl srozumitelný, jasný a plný super informací! Informace o zdravých potravinách budu dále předávat svým zákazníkům s vědomím, že je nás stále více – těch, kteří jedí s rozumem. Alena Kateřina Kačenová, provozovatelka obchodu se zdravou výživou, katerinakacenova@seznam.cz

Seminář byl úžasný, ujasnil mi spoustu informací. Velmi mě motivoval k dalším změnám v jídelníčku. Plánuji vylepšovat stravu, pořídit si mlýnek na obilí a vyhledávat bio farmáře.

Eva Štěpánková, rodič, evca.st@seznam.cz

Seminář hodnotím velmi pozitivně. Jednoduchá a srozumitelná forma informací, která se dá uplatnit ihned. Jiřina Pavlíčková, zdravotnice, jirinapavlickova@centrum.cz

Výborný seminář. Skvělé zhodnocení teoretických vědomostí, ale také hodně praktických zkušeností. Do praxe uvedu složení vámi sestaveného výživového talíře.Mgr. Kamila Hloušková, učitelka ZŠ, kamila.hlouskova@unet.cz

Bruntál, 25. května 2013

Náš předposlední seminář, kterého se zúčastnilo 22 profesionálů včetně lékařky, lékárnic, kuchařek a výživových poradkyň proběhl v Bruntále. Celý den jsme společně probírali zdravou výživu i celou řadu možností, jak ji můžeme dále podporovat. Díky přítomnosti ředitele jedné z místních základních škol jsme diskutovali o praktických možnostech, jak prosazovat zdravou výuku v jejich škole. Všem děkuji za aktivní přispění.

Margit

Z ohlasů účastníků

Seminář byl vynikající, inspirující, příjemný a poučný. Skvělá lektorka. Hodnotím na jedničku s hvězdičkou. Do praxe zavedeme výživové doporučení Zdravý talíř, v bufetu budeme nabízet ovoce a zeleninu. Nabídneme osvětu rodičům a výuku výživy ve škole.

Dlouhodobě plánujeme zavedení druhého jídla ve školní jídelně, které by mělo být zdravější, bezmasé. Chceme nabízet přednášky, semináře a ochutnávky pro rodiče a zorganizovat venkovní třídu pro výuku dětí. Ing. Ladislav Pleva, ředitel ZŠ a MŠ Lichnov, reditel@zsamslichnov.eu

Seminář velmi dobře propojuje teorii s praxí. Oceňuji zejména hluboké znalosti lektorky a její nadšení předávat vše dál ve srozumitelné podobě. Doma se budu snažit mít vždy připravené zdravé potraviny, být důslednější a nekupovat to, co nechci, aby děti jedly. Pro pacienty v ordinaci budu používat Zdravý talíř jako výživové doporučení. Zkusím také aktivněji prosazovat změnu stravování v jídelně ZŠ. MUDr. Šárka M., lékařka

Seminář se mi moc líbil. Všem ho doporučuji! Budu nyní méně sladit a do jídelníčku zařadím více ovoce, zeleniny a luštěnin. Monika Pešková, školní jídelna Lichnov, pinenamonika@seznam.cz

Seminář byl velmi přínosný. Oceňuji velké teoretické znalosti a praktické zkušenosti lektorky. Oceňuji, že paní doktorka dodržuje a prakticky provádí všechno, co přednáší.

U svých dětí vyloučím slazené nápoje a budu nabízet vodu a bylinkové čaje. Omezíme upravované potraviny, zjednodušíme stravu a budeme zohledňovat doporučení Zdravého talíře. Budu se snažit zorganizovat přednášku lektorky u nás ve škole s cílem zlepšení sortimentu školního bufetu. V lékárně budu zdůrazňovat důležitost pohybu a stravovacích návyků, zejména u diabetiků II. stupně a depresivních pacientů. Mgr. Katarzyna Veselá, farmaceutka, ruszova.k@centrum.cz

Seminář hodnotím velice kladně a jako velký přínos pro stravování mé rodiny. Do jídelního lístku budu zařazovat více zeleniny, ryb a luštěnin, a to i za cenu boje na pracovišti. U manžela uberu cukr.  Božena Majáková, školní jídelna Bruntál, bozenamajakova@seznam.cz

Seminář se mi líbil, pomohl mi utřídit si informace, které jsem měla z různých zdrojů. Přinesl mi podporu k mé práci a snaze. Děkuji. V praxi omezím používání bílé mouky. Výživové doporučení Zdravý talíř se mi moc líbí, vyhovuje mému přesvědčení více než známější výživová pyramida. I doma se budu snažit více používat základní čerstvé suroviny.

Při nástupu mého dítěte do MŠ budu chtít předat tato doporučení učitelkám a ostatním rodičům. Ráda bych prosadila např. pitný režim bez přidaných cukrů a omezení odměn v podobě sladkostí. Na zasedání školní komise ZŠ navrhnu změnu potravin ve školním bufetu. U mých pacientů v lékárně budu propagovat změnu stravování podle doporučení tohoto semináře. Při zavedení konzultační činnosti bude jedním z programů i změna životního stylu. Mgr. Jana Boháčová, farmaceutka, bohacovajana@email.cz

Seminář byl skvělý a praktický. Klientům budu v ordinaci předávat osvětu, doporučovat více pobytu venku a pohyb, nakupování přirozených potravin a dostatek spánku. Mgr. Petra Mandincová, Ph.D., klinická psycholožka, petramandincova@gmail.com

Vůbec jsem nečekala, že bude seminář tak zajímavý. Hodnotím jej jako jeden z nejlepších, na kterých jsem byla. Budeme zkoušet přirozenou stravu, nesladit nápoje v MŠ, odbourávat bílý cukr, zařazovat více ovoce a zeleniny, luštěnin a ryb do jídelníčku. Fotola Kopincová, vedoucí školní jídelny, MŠ Vrbno pod Pradědem

Seminář je pro mě velmi přínosný. Dozvěděla jsem se nové informace o výživě i o zdravém životním stylu. Jsem ráda, že jsem měla možnost se zúčastnit. Do praxe zavedu Zdravý talíř, budu doma trvat na snídani a dětem chystat svačinky do školy. Také dohlédnu na dostatek spánku a budu nakupovat biopotraviny. Získané informace předám i dceři pro její rodinu. Ve škole se budu snažit prosadit zrušení bufetu se sladkostmi a doporučovat vycházky ven o přestávkách. Ve školce navrhnu změnu jídelníčku. Sama si koupím mlýnek na obilí a budu si péct vlastní pečivo. Bc. Eva Bílá, rodič, evbila@seznam.cz

Vrchlabí, 1. června 2013

Poslední seminář proběhl na ZŠ Školní ve Vrchlabí. Moc děkujeme za výborně připravené zázemí a vysokou účast zaměstnanců školy! Mezi účastníky byli výživoví poradci, pedagogové, paní kuchařky i rodiče. Díky vysokým znalostem a zkušenostem mnoha účastníků jsme v průběhu celého dne diskutovali o nejrůznějších tématech a řešili i individuální otázky.

Úplně největší a speciální poděkování patří koordinátorce projektu Ph.D. Heleně Burianové, nejenom kolegyni v tomto úžasném projektu, ale dnes i mojí kamarádce. Díky výborné přípravě projektu nám byl schválen, díky perfektní organizaci koordinátorů v jednotlivých krajích proběhly všechny semináře bez jakýchkoliv zaváhání s obrovskou spokojeností všech účastníků. Heleno, moc děkuji a těším se na naši další spolupráci.

Margit

Z ohlasů účastníků

Margit je úžasná osobnost a skutečně erudovaná odbornice. Jsem velmi ráda, že jsem měla možnost se tohoto semináře zúčastnit a poznat ji. Obsah semináře byl velmi zajímavý, přesto, že jsem výživový poradce, jsem se dozvěděla mnoho zajímavých informací a jsem velmi ráda, že jsou odborníci jako Margit, kteří se nebojí říkat pravdu nahlas! Moc vám fandím. Sama se nyní začnu více zajímat o geneticky modifikované potraviny, krmiva a semena. Doma vtáhnu děti více do pěstování, přípravy a úpravy potravin. Mgr. Kateřina Gálová, DiS, výživová poradkyně, katerina.galova@centrum.cz

Seminář hodnotím velmi kladně. Ve škole zkusíme změnit sortiment školního bufetu nebo jej úplně zrušíme. Podpoříme dialog a větší komunikaci ve vztahu kuchařky – učitelé – rodiče na téma výživy našich žáků a dětí rodičů. Ve školní jídelně maximálně omezíme sladkosti, se zřizovatelem budeme komunikovat na téma nevhodnosti komerce ve školních kuchyních, zvýšení platového ohodnocení nepedagogických zaměstnanců a nevhodnosti využití Eurestu. Jan Palátka, ředitel školy Vrchlabí, palatka@zsskolnivr.cz

Seminář byl výborný, výborný, výborný – děkuji. Profesionální, poučný, zajímavý, skvělý, s pozitivní energií.  Do praxe samozřejmě zavedu všechna doporučení. Renata Jáchymová, prodejkyně zdravé výživy, renikjachym@seznam.cz

Nejlepší seminář, jaký jsem navštívila! Úžasná lektorka, která umí nadchnout pro věc, hlavně ona sama je příkladem, že to, co říká, funguje. Doma více zapojím děti do nákupu na farmářských trzích a přípravy jídel. Koupíme mlýnek na obilí. Vyzkoušíme fermentované sójové potraviny, zdravé tuky a probiotika. Mgr. Magda Maderová, rodič, maderovamaja@email.cz

Velmi zdařilý a profesionálně odvedený seminář. Díky za zdroj informací, polemiku a diskuzi s přítomnými, odbornou zdatnost a příjemné vystupování lektorky. V praxi použiji získané argumenty o bio a GM potravinách. Seminář posílil můj osobní „pro bio a eko“ životní styl i mé výchovné působení na žáky. Z dlouhodobého hlediska nyní plánuji více spolupracovat s vedením školy a školní jídelny, které budu směřovat k „decukerizaci“ školy, zdravější výživě žáků i učitelů. Mgr. Dušan Vodnárek, učitel, dusan.vodnarek@email.cz

Úžasné! Neznám jiného odborníka, který by v takovéto míře propojoval informace z tolika oborů (výživa, farmacie, východní výživové a léčebné směry, biozemědělství atd.) jako Margit. V praxi budeme jíst zdravěji a upřednostňovat přirozené potraviny. Získané informace budu šířit dále. Zuzana Vencourová, cateringová firma, zuzana.vencourova@gmail.com

Krásný seminář a úžasná lektorka, které věřím, že to, co přednáší, i praktikuje. Září zdravím a vitalitou, je vidět, že zdravě jí a žije. Doma začneme sami pěstovat více zeleniny. Do jídelníčku budeme zařazovat více zdravých jídel a méně průmyslově upravovaných potravin. Mgr. Iva Vtípilová, učitelka, výživová poradkyně, vtipili@seznam.cz

Seminář byl velmi kvalitní, lektorka byla profesionální, informace skvěle a naprosto srozumitelně předala. V praxi omezím konzumaci cukru a polotovarů a budu jíst kvalitnější potraviny. Budu se více zajímat o původ a způsob zpracování nabízených potravin. Kateřina Tandlerová, projektová manažerka v neziskové organizaci, tandlerova@gmail.com

Seminář hodnotím velice kladně, byl úžasný! Konečně se hnuly ledy. Bylo by velice dobré pokračovat v těchto seminářích i v jiných oblastech našeho kraje, na hygienických stanicích a ve školách pro děti. Okamžitě s vedoucí školní jídelny prodiskutuji možnost 25% tolerance v plnění spotřebního koše. Ale z vlastních zkušeností, které v této problematice mám, je to stále málo. Zvláště ve spotřebě mléka a mléčných výrobků bychom potřebovali možnost ještě většího snížení. Získané informace budu šířit v rámci předškolního i školního stravování mezi rodiči. Bylo by potřebné znovu uspořádat podobný seminář pro veřejnost v okrese Semily. Jaroslava Jiroušová, ředitelka školy ve výslužbě, jaroslavajir@seznam.cz

Velmi profesionální úroveň výkladu. Jsem moc ráda, že jsem se semináře mohla zúčastnit. Ráda bych ve své praxi použila recepty na luštěniny. Mám na starosti více než 50 malých dětí ve školce a budu se snažit jim dát víc než doposud. Díky za inspiraci a rady. Gabriela Greenwoodová, vedoucí školní kuchyně, greenwood.gabi@email.cz

Seminář byl velice přínosný. Informace jsou skvěle zpracované. Brožurky jsou jednoduše pochopitelné a prezentace lektorky výborně komunikována na praktických příkladech.

Mgr. Johana Mašková, marketingová specialistka, johana.maskova@gmail.com

Reference poslané po semináři

Margit,
v lednu 2013 jsem se s velkým nadšením zúčastnila Vašeho semináře Přirozená péče o zdraví dětí v Bystřici nad Pernštejnem. Ráda bych Vám stručně napsala, jak jsem s novými informacemi a materiály naložila.

Jsem speciální pedagog a pracuji ve škole pro děti s různým stupněm mentálního handicapu. Vytipovala jsem si několik maminek, o kterých vím, že se o zdravou stravu zajímají, a těm jsem předala Vaši publikaci + čerstvé informace ze semináře.
S dětmi v hodinách jsme začali pracovat se Zdravým talířem. Podařilo se mi vytvořit i jeho interaktivní podobu. Na ukázku posílám pár fotografií. Osvědčil se nám i společně vyrobený vzorník různých obilovin. Do skleniček od jogurtu jsme si nasypali malé množství rýže, krup, jáhel atd. a děti se je učí poznávat všemi smysly. Teď nás čeká vzorník luštěnin. Jen poznávání chutí některých zdravých potravin ještě nemáme dotažené až do konce – společná příprava jídla nás teprve čeká (ideální by byla i s rodiči).


Odkaz na Vaše webové stránky jsem umístila na náš výukový portál Školní notes.Toto jsou zatím jen první malé krůčky na cestě ke zdravé škole. Z celého srdce Vám děkuji za spoustu nových informací a inspirací nejen pro profesní, ale hlavně pro osobní život. Doma jsem při nějakém „prohřešku“ již několikrát zaslechla od mého šestnáctiletého syna větu: „No mami, co by tomu řekla Margit!“

Přeji Vám i všem Vašim blízkým krásně prožité jaro a ještě jednou děkuji.
Jitka Trifanová, ZŠ a Praktická škola Velké Meziříčí

Posílám feedback ze semináře Přirozená péče o zdraví dětí, který se konal 12. ledna 2013 v Brně. Ještě jednou bych Vám chtěla poděkovat, protože přestože jsem šla na seminář s velikým očekáváním, vy jste je naprosto předčila! Velice si vážím toho, co děláte pro českou veřejnost, a nechápu, kde na to berete čas, když máte doma manžela a tři děti, svoji práci, přispíváte do časopisů, vedete semináře a ještě provozujete vynikající webové stránky. Klobouk dolů, kéž by takových odborníků, jako jste vy, bylo více! Velmi jsem ocenila, že se na semináři sešli podobně smýšlející lidé, kterým není lhostejné, jak se stravujeme, a kteří jsou ochotní dělat změny. To vnímám jako ten největší problém naší společnosti, i když se pomalu měníme k lepšímu.

U nás v rodině se po absolvování vašeho semináře mnoho věcí změnilo:

 • přestaly se u nás jíst margaríny – nahradili jsme je máslem,
 • klesla spotřeba pečiva (chleba), těstovin a brambor ve prospěch vařených obilovin a kaší z nich připravených,
 • změnilo se mé myšlení ohledně biopotravin, zaregistrovali jsme se do bedýnkového systému a každý týden si bereme zeleninu od regionálních bio farmářů (synovi dávám jen bio potraviny),
 • upřednostňuji vaření ze zeleniny a ovoce z našeho pásma před tropickými druhy, které jsem již téměř úplně přestala kupovat,
 • omezila jsem (následkem předchozích bodů) nákup v supermarketech na minimum (kdyby si tam nechodil manžel pro jogurty a pivo, nekupovali bychom tam už nic, vystačíme si s farmáři a obchody se zdravou výživou),
 • koupila jsem si několik druhů mořských řas, které používám při vaření a na ochucování pokrmů (dané jídlo již tolik nesolím),
 • sladím již pouze minimálně, když tak tmavým třtinovým cukrem či medem,
 • vyhodila jsem veškerou bílou mouku a bílý cukr, peču už jen z celozrnné špaldové mouky,
 • koupili jsme si veliký zelák a příští rok si na zimu uděláme své vlastní zelí (dobrý tip bylo udělat si více druhů zelí – třeba s mrkví apod. a ty pak střídat),
 • snažím se více o jídle přemýšlet, číst etikety, naplánovat si dopředu, co budu vařit, abych neměla doma zbytečné zásoby jídla a kupovala čerstvé suroviny,
 • polotovary jsem omezila na minimum, pokud něco mám doma, tak těsto na pohankové palačinky ze zdravé výživy,
 • veliký zájem u mne vzbudily alternativní způsoby léčby (o Bachových esencích jsem vzdáleně něco slyšela, ale blíže jsem se o ně nezajímala, a u homeopatik pro mě byla naprosto „šokující“ informace, že si je můžeme aplikovat – po důkladném prostudování příslušné literatury – i sami doma jako nelékaři),
 • děkuji za zmínku o „nově objeveném vitaminu“ K2 – už mám prostudováno z vašeho webu,
 • také pro mě byla nová informace o tom, že pokud výrobek vlastní označení BIO, tak už nesmí obsahovat ztužené rostlinné tuky ani glutamáty,
 • snažím se více „naslouchat svému tělu“ – pokud mi tělo říká, že si chce odpočinout a je to jen trochu možné, snažím se mu vyhovět – stejně tak je to i se cvičením, ideálně by to mělo být každý den, to se mi při péči o miminko nedaří, ale každý den si dáváme minimálně hodinovou procházku na čerstvém vzduchu,
 • udělala jste mi v hlavně pořádek od hromady těch mnohdy protichůdných informací, které se na nás denně ze všech stran valí,
 • kdykoli zapnu počítač, přečtu si z vašich stránek některý článek – perfektní práce ;-), zkusili jsme doma podle vašeho vzoru zavést „den bez televize a PC,“ zatím to má úspěch (momentálně máme TV rozbitou a zjišťujeme, že nám ani nechybí),
 • a hlavně jste mi dala impuls dále se snažit na sobě pracovat a vzdělávat se, nyní si čtu hodně o bylinkách a do budoucna bych si chtěla prostudovat informace o těch homeopatikách a Bachových esencích. Ještě jednou velký dík a uznání za Vaši práci!

Andrea Čevelová

Byla jsem na vašem semináři ve Strakonicích. Chtěla bych vám moc poděkovat za vše, co jsem se dozvěděla nového. Pracovala jsem jako dětská sestra na obvodě a při své práci jsem také radila s výživou dětí. Absolvovala jsem tehdy mnoho přednášek na téma výživy. Jednou mi maminka třech dětí řekla, že u každého jejího dítěte jí radím něco jiného – ano, skutečně to tak bylo, výživová doporučení se neustále měnila. Zdravé stravování je moje celoživotní téma. Moje dcera, která pracuje jako učitelka na základní škole, si z přednášky bohudík také hodně odnesla. Moje vnoučata byla navyklá na sladké, zeleninu odmítala a málo chodila ven. Rodiče o děti dobře pečují, ale zdravá strava jim mnoho neříká. Kéž by si všichni, kdo se semináře účastnili, uvědomili, jak dětem nezdravou stravou škodíme.

Za léta mé praxe jsem neslyšela tak ucelený seminář o zdravé výživě a zdravém životním stylu. Mnohokrát děkuji!

Věra Bernasová, dětská sestra

Projekt je podporován výrobci a nabídkou kvalitních bioproduktů:

 • prvním českým výrobcem biopotravin společností PRO-BIO,
 • firmou SONNENTOR, která se zabývá převážně výrobou bio-čajů a bio-koření z toho nejlepšího, co v přírodě najdete,
 • rodinnou Biopekárnou Zemanka, která vyrábí sladké bio sušenky a slané bio krekry podle originálních receptur Hanky Zemanové a
 • výhradním zástupcem nabízejícím Bio-Bachovy květy pro terapii i kosmetiku, firmou AMC Ratio a
 • Svět dýní, jihomoravská firma pěstující a propagující superzdravé dýně.

Každá z uvedených firem darovala pro účastníky a účastnice drobné produkty z jejich zdravé nabídky.

Zůstaňme ve spojení!

Kompletní kontakty

A určitě nezapomeňte na odběr mého newsletteru, aby vám neuniklo nic důležitého ze světa zdraví:

Zdravé zprávy emailem