Studie o přínosech biopotravin

Je skvělé, že biopotraviny se dostávají do popředí zájmu čím dál více odborníků. Proto vítám i právě publikovanou studii vědců ze Standfordu, která se ptala, jestli jsou biopotraviny zdravější a bezpečnější, než ty konvenčně pěstované. Práce je popisována jako doposud nejkomplexnější meta–analýza publikovaných studií srovnávající organické a konvenční potraviny, přesto studie pomíjí hned několik zásadních souvislostí a je škoda, že její design nebyl detailněji navržen, tak aby mohla odpovědět mnohem více o zdravotních přínosech biopotravin.

6. 9. 2012 Studie

Ovlivňují sladkosti výsledky písemek?

Studie z celého světa potvrzují, že zdravá výživa dětí je základem pro jejich zdraví, ovlivňuje jejich chování i akademické výsledky. Na příklad přísný zákaz sladkostí ve škole může být nejsnadnější cestou ke zlepšení koncentrace studentů, zlepšení jejich chování i výsledků písemek. Například na základní škole v Georgii, USA hned po prvním roce bez sladkostí poklesly návštěvy u školní zdravotní sestry o 30%, disciplinární problémy se snížily o 23% a výsledky z písemek se zlepšily o 10 až 15%.

30. 8. 2012 Studie 7 komentářů

Antibiotika, epidemie obezity a rakovina

Dlouhodobé předepisování antibiotik téměř bez omezení a podávání antibiotik chovným zvířatům jako doplňků výživy vedlo k vývoji mikroorganismů, které jsou vůči antibiotikám rezistentní. Jak se nyní zjišťuje, mezi důsledky patří i celá řada závažných poškození zdraví. Jedna ze studií, které byly v nedávné době vypracovány, zjistila, že skupina myší, kterým byla podávána antibiotika, má více než o […]

20. 6. 2012 Studie 5 komentářů

Cvičením lze ovlivnit DNA

Vědci potvrdili, že pohyb vede k prospěšným změnám v DNA, a to dokonce okamžitě po jediném cvičení. Pohyb vede ke spalování kalorií, tím napomáhá udržení zdravé tělesné hmotnosti, snižuje riziko vzniku nemocí srdce, diabetu a mozkové mrtvice. K těmto dávno známým pozitivům se nyní přidává příznivý efekt na DNA. Na rozdíl od karcinogenů nebo toxinů, které vedou k poškození […]

22. 5. 2012 Studie

Cukr je obdobně škodlivý a návykový jako alkohol a cigarety

Podle odborníků  z kalifornské university v San Francisku je konzumace cukru provázena ovlivněním stejných oblastí v mozku jako u alkoholu a cigaret, a to včetně vzniku závislosti na těchto jednotlivých látkách. Autoři studie proto žádají vládu o regulaci přijmu cukru, obdobně jako jsou regulovány alkohol a tabákové výrobky. Vysoká  konzumace cukru je podle nich zodpovědná za celosvětovou pandemii obezity […]

13. 2. 2012 Studie 9 komentářů

Preventivní vyšetření mohou i škodit

Je otázkou, jestli screeningová vyšetření zachrání tolik životů, aby tím opodstatnila své použití. Náklady na screening a riziko následných zbytečných zdravotních zákroků a terapie chybných diagnóz mohou převyšovat jeho zdravotní prospěšnost. Například nová rozsáhlá studie sledující prospěšnost rutinního screeningu na rakovinu prostaty zjistila, že mezi muži, kteří se účastnili screeningu, a muži, kteří vyšetření nepodstoupili, […]

13. 2. 2012 Studie 1 komentář

How to teach children healthy nutrition

Abstrakt z dizertační studie (anglicky), ve které jsme se ptala studentů, pedagogů a rodičů, jak by se měla vyučovat zdravá výživa na základních školách. Studie se zůčastnilo deset škol z ČR a Americká mezinárodní škola v Dalianu (Čína). V abstraktu jsou výsledky rozsáhlé rešerže o výuce zdravé výživy, odpovědi účastníků, závěry a doporučení vyplývající z výsledků kvalitativních i kvantitativních dat. […]

30. 11. 2011 Studie

Genetickou predispozici lze ovlivnit konzumací ovoce a zeleniny

Nedávno publikovaná nutrigenomická* studie naznačila, že strava s vysokým příjmem čerstvého ovoce a zeleniny může měnit geneticky dané riziko vzniku srdečního infarktu. Studie sledovala data více než 27000 jednotlivců různého etického původu a je jednou z největších studií sledujících interakce mezi genetickou výbavou a výživou v oblasti srdečně cévních onemocnění. U všech jedinců s geneticky vysokou predispozicí, kteří přijímali […]

9. 11. 2011 Studie

Jak jsou nám servírovány léky

Léky jsou novou skupinou znečišťující vodu. V nejrůznějších vodních zdrojích byly zjištěny stopy drog, jako na příklad antibiotika, hormonální antikoncepce, analgetika, antidepresiva, léky snižující cholesterol, léky používané v terapii rakoviny a zbytky čistících prostředků. Obzvláště znepokojující je přítomnost antibiotik ve vodních zdrojích. Ta může vést k rozvoji rezistence patogenních bakterií a následně i antibiotik rezistentních onemocnění. Dlouhodobý a […]

13. 10. 2011 Studie 1 komentář

Pesticidy používané v konvenčním zemědělství jsou neurologickými jedy pro hmyz i nás

Organofosfátové pesticidy, které jsou používané jako nervové jedy, tak opravdu fungují. Tyto postřiky, zcela běžně používané při konvenčním pěstování ovoce a zeleniny, napadají nervový systém škůdců. Stejné účinky však mají i u člověka, u něhož brání přenosu signálů mezi neurony. Stále více se hromadí důkazy získávané z nejrůznějších skupin dětí, které naznačují, že expozice organofosfátovými pesticidy […]

5. 10. 2011 Studie 7 komentářů