SPECIALISTKA NA ZDRAVOTNÍ PREVENCI A VÝŽIVU

Celiakie – příčiny, projevy a léčba

26.6.2024

Zpět na výpis článků

Celiakie, známá také jako glutenová enteropatie nebo intolerance k lepku, je celoživotním autoimunitním onemocněním, které se vyznačuje neschopností tolerovat lepek. Postihuje přibližně 1 až 2 % světové populace a její výskyt v některých částech světa překvapivě narůstá. Proč? Jaké změny navyšují riziko jejího vzniku, jaké jsou její projevy a jak se léčí?

Současně doplňuji, že vedle skutečné intolerance k lepku narůstají i počty osob udávajících potíže s lepkem, u kterých nebyla potvrzena celiakie, a také se zvyšují počty dietujících, kteří testují vyloučení lepku ze stravy. Je nezbytné, abychom skoro všichni jedli přísně bezlepkovou stravu?

Výskyt, příznaky a projevy celiakie

Překvapivý nárůst výskytu celiakie je popsán třeba ve Spojených státech, kde se v letech 1975 až 2000 její výskyt pětinásobně zvýšil. Kdysi byla považována za vzácné gastrointestinální onemocnění postihující pouze děti, ale dnes víme, že se jedná o celoživotní autoimunitní onemocnění, které se může rozvinout v každém věku. Toto onemocnění může vyvolávat širokou škálu příznaků ve střevech i mimo ně, ale jsou i případy, kdy člověk roky nemá žádné příznaky. Tato variabilita často vede k opožděnému rozpoznání a stanovení diagnózy, přičemž lidé čekají na diagnózu až 12 let.

Celiakie je často nediagnostikována nebo nesprávně diagnostikována, protože autoimunitní útok, zánět a problémy se vstřebáváním živin (malabsorpce) vedou k celé řadě příznaků. Tyto příznaky jsou u každého člověka jiné a napodobují příznaky jiných onemocnění. U dětí se častěji vyskytují „klasické“ gastrointestinální příznaky a známky malabsorpce. U dětí i dospělých se však běžně vyskytují i příznaky mimo trávicí systém, tzv. mimostřevní projevy.

Gastrointestinální projevy

Bolesti břicha, průjem nebo zácpa, nadýmání a plynatost, pálení žáhy, steatorea (bledě zbarvená nebo zapáchající mastná stolice), nevolnost nebo zvracení, ztráta hmotnosti, nedostatek živin (např. vápníku, mědi, zinku, vitamínů B6 a D), nízká hladina bílkovin v krvi, nerovnováha elektrolytů.

Mimostřevní projevy

Únava, chudokrevnost (např. nedostatek železa, kyseliny listové, vitaminu B12), bolesti hlavy, mužská nebo ženská neplodnost, absence menstruace (amenorea), potrat, předčasný porod, předčasná menopauza, opakující se vředy, snížená hustota kostních minerálů (osteopenie nebo osteoporóza), periferní neuropatie, úzkost a deprese, poruchy kognitivních funkcí, zvýšené jaterní enzymy.

Další projevy u dětí

Neprospívání, problémy s růstem, krátký vzrůst (pod nejmenšími 3 % pro daný věk), oteklé břicho, opožděná puberta, defekty zubní skloviny, podrážděnost, porucha pozornosti s hyperaktivitou, (ADHD) nebo poruchy učení.

Co způsobuje celiakii?

Celiakie je výsledkem složité interakce mezi lepkem, genetikou a faktory životního prostředí. Složky lepku obsažené v pšenici, ječmeni a žitu odolávají úplnému rozkladu lidskými trávicími enzymy. Lepek nebo proteiny v něm obsažené, které jsou odolné vůči trávení, mohou zvyšovat střevní „propustnost“ a umožnit tak, aby se nestrávené peptidy a částice lepku dostaly do krevního oběhu.

Když imunitní systém považuje lepek za hrozbu a napadne střevní výstelku, způsobí nadměrné odumírání buněk (apoptózu) v oblastech, které tvoří klky, což jsou drobné, prstům podobné výběžky vystýlající tenké střevo. Střevo nestíhá produkovat nové buňky, které by nahradily zničené, takže klky časem atrofují a zplošťují se. To je konečný výsledek imunitní reakce, která vede k malabsorpci, protože poškozené klky nemohou vstřebávat živiny. U predisponovaných jedinců imunitní systém mylně napadá lepek a poškozuje střevní sliznici. Tento autoimunitní útok zplošťuje střevní klky, takže tělo nemůže vstřebávat živiny, a tím způsobuje gastrointestinální příznaky. U některých jedinců s celiakií problém přesahuje lepek. Nadále u nich dochází k zánětu a aktivaci imunitního systému v důsledku „zkřížené reaktivity“. K tomu dochází, když je imunitní systém zmatený a napadá nejen lepek, ale i bílkoviny z jiných potravin, jako jsou třeba mléčné výrobky, kukuřice a další obiloviny, například ovesné vločky, jáhly nebo rýže. Ke zkřížené reaktivitě dochází proto, že některé bílkoviny v těchto potravinách napodobují lepek na molekulární úrovni podobnými krátkými sekvencemi aminokyselin. Výsledkem je, že „děravé“ střevo a tyto zkříženě reagující spouštěče mohou udržovat stav chronického zánětu a autoimunitního útoku, a to i při bezlepkové dietě. Obnovení střevní bariéry zabraňuje úniku těchto zkříženě reagujících potravinových bílkovin a spuštění imunitního systému. Odstranění lepku i těchto zkříženě reagujících potravinových spouštěčů a zároveň umožnění plného uzdravení střeva může pomoci zastavit autoimunitní proces.

Změny ve výrobě chleba, pšenice a zemědělství

 • Naši předkové, kteří lovili a sbírali potravu, jedli jen málo obilí. S rozvojem zemědělství však lidé začali jíst více obilí, zejména pšenice. Dnes se pšenice často používá jako levné plnidlo ve zpracovaných potravinách, což výrazně zvyšuje příjem lepku u průměrného člověka. V minulosti se chléb připravoval s kváskem. Kvašení pomáhalo rozložit lepek a usnadnit jeho trávení v těle. Dnes se při rychlejší výrobě chleba používají pekařské kvasnice nebo chemické látky, které lepek rozkládat nepomáhají. Tento posun v postupech výroby chleba spolu se zvýšenou spotřebou pšenice může souviset s rostoucím počtem případů celiakie.

 • Selektivní šlechtění pšenice za účelem zvýšení výnosu a odolnosti proti škůdcům mohlo způsobit, že moderní kmeny pšenice jsou imunogennější (provokují imunitu) než staré kmeny, ale ne všichni vědci s tím souhlasí. Pro osoby s celiakií jsou problematické všechny kmeny.
 • Dalším moderním postupem, který vyvolává obavy, je používání herbicidu glyfosátu k vysušování pšenice před sklizní. Ačkoli nebylo prokázáno, že by způsoboval celiakii, existuje podezření, že působení glyfosátu narušuje střevní bakterie, zvyšuje propustnost střev a způsobuje záněty. Tyto změny by mohly potenciálně přispět k rozvoji celiakie.

Genetika

 • Většina lidí s celiakií má specifické genetické markery zvané lidský leukocytární antigen (HLA) typu DQ2 nebo DQ8, přičemž HLA-DQ2 je častější. Přestože tyto markery nese až 40 % osob evropského a asijského původu, celiakie se vyvine jen u několika z nich. To naznačuje, že samotná přítomnost genetických markerů ke vzniku onemocnění nestačí; roli hrají i další faktory, včetně faktorů životního prostředí.

Environmentální faktory

 • Narušený střevní mikrobiom: Biliony bakterií a dalších mikrobů ve střevech hrají klíčovou roli v našem imunitním systému a celkovém zdraví. Stále více prací naznačuje, že mikrobiom může hrát významnou roli při vzniku celiakie. Výzkum na myších bez zárodků totiž ukazuje, že střevní mikroby jsou pro rozvoj celiakie nezbytné. Studie ukázaly, že lidé s celiakií mají často nižší hladinu prospěšných bakterií, jako jsou bifidobakterie a laktobacily, a vyšší hladinu potenciálně škodlivých bakterií než lidé bez tohoto onemocnění.
 • Zpracovaní potravin: Mikrobiální transglutamináza (mTG) je potravinářská přísada používaná ke zlepšení textury a vlastností potravin na bázi bílkovin. Tento enzym modifikuje bílkoviny lepku, čímž je činí hůře stravitelnými a zvyšuje pravděpodobnost vyvolání imunitní reakce. mTG je podobná tkáňové transglutamináze, která je hlavním cílem imunitního systému při celiakii. mTG může také narušit střevní bariéru a zvýšit střevní propustnost, takže lepek s větší pravděpodobností vyvolá imunitní reakci a přispěje k rozvoji celiakie.
 • Viry: Některé viry jsou rovněž podezřelé z toho, že hrají roli při vzniku celiakie, zejména pokud je přítomen zánět. Jako potenciální spouštěče byly identifikovány enteroviry, rotaviry, reoviry a chřipka. Tyto viry mohou ovlivňovat střevní mikrobiom, ale výzkum, který by měl plně porozumět příslušným mechanismům, stále probíhá.

Riziko celiakie zvyšuje

 • Věk: Celiakie se může rozvinout v každém věku, ale přibližně 25 % všech diagnóz celiakie je v současnosti diagnostikováno u pacientů starších 60 let a 20 % u osob starších 65 let. Některé výzkumy naznačují, že je častější u dětí než u dospělých, ačkoli jiné důkazy naznačují, že je častěji diagnostikována u dospělých, pravděpodobně v důsledku opožděné diagnózy.
 • Pohlaví: Stejně jako u většiny ostatních autoimunitních onemocnění je pravděpodobnost vzniku celiakie vyšší u žen. Jedna metaanalýza z roku 2018 v časopise Clinical Gastroenterology and Hepatology ukázala, že ženy mají 1,5krát vyšší pravděpodobnost, že budou mít biopticky potvrzenou celiakii.
 • Etnická příslušnost: Celiakie se častěji vyskytuje u osob evropského původu, ale může postihnout jakékoli etnikum.
 • Geografická oblast: Celiakie se nejčastěji vyskytuje v Evropě a Asii, významný výskyt je rovněž v Severní Americe a Africe. Ve Spojených státech je toto onemocnění méně časté v jižních státech než ve státech severních. To může být způsobeno místem, kde byly studie prováděny, genetickou predispozicí a environmentálními faktory, jako je vystavení slunečnímu záření ovlivňující hladinu vitaminu D. Důkazy ukazují, že vitamin D je nezbytný pro imunomodulaci u celiakie a dalších autoimunitních onemocnění.
 • Rodinná anamnéza: Pokud máte příbuzného prvního stupně (rodiče, sourozence nebo dítě) s celiakií, je riziko vzniku celiakie 5,5 až 22,5 % na základě kritérií diagnostikovaných biopsií. Mít příbuzného druhého stupně (tetu, strýce, prarodiče) představuje nižší riziko, ale vyšší než u běžné populace. Pravidelný screening rodinných příslušníků může pomoci při včasném odhalení a léčbě.
 • Autoimunitní onemocnění: U některých autoimunitních onemocnění je riziko celiakie až desetkrát vyšší. Patří mezi ně diabetes 1. typu, Hashimotova tyreoiditida, Gravesova choroba, Addisonova choroba, revmatoidní artritida, Sjögrenův syndrom, roztroušená skleróza, autoimunitní hepatitida, alopecia areata (vypadávání vlasů), lupus a lupénka.
 • Genetické poruchy: V případě Downova syndromu, Turnerova syndromu a Williamsova syndromu existuje dostatečně vysoká prevalence celiakie, aby bylo nutné provést screening.

Jak se celiakie diagnostikuje?

Přesné a včasné stanovení diagnózy celiakie je zásadní a složité, protože žádný test není stoprocentně přesný nebo specifický. Proto lékaři používají vícestupňový proces, který kombinuje několik testů. Při stanovení diagnózy se zabývají příznaky, provádějí krevní testy (sérologie) a přezkoumávají výsledky střevní biopsie odebrané během endoskopie.

Je důležité si uvědomit, že pro přesné výsledky testů je nutné před testováním pravidelně konzumovat stravu obsahující lepek. Vyloučení lepku může narušit diagnostický proces. Některá onemocnění se běžně vyskytují současně s celiakií, proto je nutné je při zvažování diagnózy celiakie vyloučit. Patří mezi ně mikroskopická kolitida, Crohnova choroba, syndrom dráždivého tračníku (IBS), pankreatitida, anémie a nealkoholické ztukovatění jater (NAFLD).

Doporučené testy pro diagnostiku celiakie obvykle zahrnují:

 • Krevní testy: Je třeba zkontrolovat celkovou hladinu imunoglobulinu A (IgA), protože nedostatek IgA může vést k falešně negativním výsledkům. Testy hledají autoprotilátky tTG IgA, které vznikají v reakci na lepek. Pokud jsou zvýšené, další test může hledat endomysiální protilátky IgA u dospělých a deamidovaný gliadinový peptid IgG u dětí. Pokud výsledky IgA prokáží nedostatek, doporučuje se provést testy tTG IgG a deamidovaného gliadinového peptidu IgG. Další testy mohou být užitečné, pokud je přítomna kožní vyrážka nebo neurologické příznaky. Zatímco tTG2 je v těle rozšířenější, tTG3 je exprimován především v kůži a tTG6 je hojně zastoupen v mozku a v nervových buňkách. Protilátky proti tTG3 nebo 6 mohou být zvýšené, zatímco protilátky proti tTG2 zvýšené nejsou.
 • Genetické testy: Přestože testování na HLA-DQ2 a HLA-DQ8, genetické markery spojené s celiakií, není nutné, podle pokynů může absence těchto markerů onemocnění vyloučit. Brazilská studie však ukázala, že 6,8 % osob s potvrzenou celiakií nemá žádný z těchto markerů. Vyloučení celiakie pouze na základě těchto genetických testů by tedy mohlo vést k některým chybným diagnózám.
 • Střevní biopsie: Současné pokyny doporučují potvrdit diagnózu pomocí střevní biopsie získané během endoskopie. Vzorky se vyšetřují na přítomnost vilózní atrofie a střevního poškození svědčícího pro celiakii. Doporučuje se odebrat více vzorků (nejméně čtyři z distálního duodena a jeden nebo dva z duodenálního bulbu), protože poškození střeva může být nerovnoměrně rozloženo.
 • Nebioptická diagnostika: Ve vybraných případech, kdy jsou splněna určitá kritéria, lze u dětí, které nemohou nebo nechtějí podstoupit endoskopii, použít nebioptický přístup. Patří sem případy, kdy je hladina tTG vyšší než desetinásobek horní hranice, osoba je pozitivní na endomyziální protilátky a osoba je pozitivní na genetiku HLA-DQ2/DQ8.
 • V rámci následné péče mohou být doporučeny další testy. Patří mezi ně vyšetření hustoty kostí (DEXA), kompletní krevní obraz (CBC), metabolický profil, panel štítné žlázy, testy jaterních enzymů a hladiny vitaminů a minerálů. Pokud navštívíte lékaře funkční medicíny, může vám navrhnout další testy, jako je komplexní analýza trávicí stolice, testy citlivosti nebo reaktivity na potraviny, komplexní test mikroživin nebo screening střevní propustnosti a antigenů.

Komplikace celiakie

Pokud se celiakie neléčí, může způsobit vážné zdravotní problémy v důsledku špatného vstřebávání živin, podvýživy a zvýšeného rizika předčasného úmrtí. Hlavními příčinami vyšší úmrtnosti lidí s celiakií jsou rakovina a kardiovaskulární onemocnění, které jsou pravděpodobně způsobeny chronickým zánětem. Kromě toho může nesprávná diagnóza vést ke zbytečným doporučením na psychiatrii, finanční zátěži a potenciálně škodlivé léčbě, jako je imunoterapie. Proto je včasné stanovení diagnózy a zahájení léčby zásadní pro předcházení těmto problémům a dalším níže uvedeným komplikacím.

Komplikace spojené s nedostatkem živin

Dlouhodobé omezení příjmu živin a mikroživin spojených s nediagnostikovanou nebo dietou neřešenou celiakií může vést k celé řadě velmi závažných poškození a nemocí. Proto je naprosto zásadní při podezření konzultovat stav s odborníky a při určení diagnózy celiakie jednoznačně dodržovat bezlepkovou dietu.

Zde detailní výčet rizik neléčené celiakie: anémie, zpomalení růstu u dětí, osteoporóza a zvýšené riziko zlomenin, potenciální onemocnění jater.

Střevní komplikace zahrnují: závažný úbytek hmotnosti a úbytek svalové hmoty (kachexie a sarkopenie), elektrolytová nerovnováha, nesnášenlivost laktózy v důsledku atrofie klků, „děravé střevo, které podporuje pokračující zánět a zvýšené riziko vzniku nesnášenlivosti jiných potravin a autoimunitních poruch, střevní vředy, zjizvení a striktury pozorované u ulcerózní jejunoileitidy (vředy a zjizvení v tenkém střevě), neurologické komplikace zahrnují periferní neuropatii, poruchu koordinace, potenciálně zvýšené riziko demence a Alzheimerovy choroby u starších osob.

Úzkost a deprese: V jedné studii trpělo 62,7 % pacientů s celiakií úzkostí a 34,9 % depresí.

Mezi komplikace v těhotenství patří: neplodnost, potrat a předčasné porody. Dále zvýšené riziko vzniku psychotických poruch u dětí, jejichž matky měly v těhotenství zvýšené hladiny protilátek proti lepku, a to v rozmezí od 70 % do 150 % v závislosti na hladině protilátek.

Mezi další komplikace patří: adenokarcinom tenkého střeva, lymfomy, jako je T-buněčný lymfom spojený s enteropatií (EATL), zvýšené riziko ischemické choroby srdeční, infarktu a fibrilace síní pravděpodobně v důsledku systémového zánětu, zvýšené riziko zejména glomerulonefritidy a IgA nefropatie.

Jaké jsou možnosti léčby celiakie?

Základem léčby je přísné a celoživotní dodržování bezlepkové diety. Je to jediná dnes známá účinná léčba. Dieta má zásadní význam pro umožnění uzdravení tenkého střeva a prevenci jeho dalšího poškození. Vyloučení všech zdrojů lepku může znít jednoduše, ale zahrnuje významné změny životního stylu a může být náročné je důsledně dodržovat. Přísné dodržování je však nezbytné, protože i stopové množství lepku může vyvolat autoimunitní reakci a přetrvávající poškození střeva.

Rizika bezlepkové diety

Při nahrazování běžných potravin bezlepkovými alternativami je třeba být obezřetný. Mnoho zpracovaných bezlepkových výrobků obsahuje více kalorií, tuků, cukrů a jednoduchých sacharidů a méně vlákniny. Přílišné spoléhání se na tyto varianty může vést k přibývání na váze, nutriční nerovnováze a zhoršování zánětů, což může potenciálně přispívat k depresím.

Než konzumace speciálních vysoce průmyslově zpracovaných bezlepkových produktů bude proto mnohonásobně prospěšnější strava založená na skutečných přirozeně bezlepkových potravinách.

Zásadní je také řešení nedostatků ve výživě. Vzhledem k tomu, že vstřebávání živin bylo pravděpodobně narušeno kvůli poškození střev v důsledku předchozí expozice lepku, měly by být zjištěné nedostatky odstraněny změnou stravy, doplňky stravy nebo případně intravenózními zásahy. Polská studie zjistila, že 46 % ze 430 lékařů, zdravotních sester, dietologů a studentů medicíny si neuvědomuje, že u pacientů s celiakií, kteří dodržují přísnou bezlepkovou dietu, stále existuje riziko nedostatku živin. Je tedy možné, že se budete muset zasadit o další podporu.

Někteří odborníci varují před odstraněním lepku ze stravy bez diagnózy celiakie nebo alergie na lepek kvůli možným výživovým nedostatkům nebo zbytečnému omezování, které může narušovat sociální pohodu a navyšovat zbytečný stres z jídla. Proto doporučuji před nasazením eliminační diety počítat i s těmito riziky a v případě nepotvrzené celiakie zkoušet pouze časově omezené eliminace.

I při přísném dodržování bezlepkové stravy je uzdravování postupný proces. Zatímco některé příznaky se začnou zmírňovat během několika týdnů, úplné vymizení gastrointestinálních příznaků může trvat měsíce, zlepšení hustoty kostí rok a úplné zhojení střevních klků a mikrovilů roky. Neúplné zhojení, charakterizované přetrvávající atrofií klků, je poměrně časté a nejčastěji se připisuje neúmyslné expozici lepku.

Při neúplném trávení gliadinu vznikají látky zvané exorfiny, které se mohou vázat na opioidní receptory v mozku a vyvolávat opioidní účinky, jako je euforie a návykové chování. Vědci se domnívají, že vliv těchto exorfinů může být příčinou některých případů asymptomatické celiakie tím, že maskuje škodlivé účinky lepku na střevo. Protože exorfiny mohou mít u některých jedinců návykové účinky, může náhlé vysazení lepku vést k abstinenčním příznakům.

Zvládání celiakie zahrnuje více než jen změny ve stravování. Vyžaduje také nutnost dávat si pozor na expozici lepku, obtížné hledání bezpečných potravin může vést k úzkostem v souvislosti s jídlem. To platí zejména ve společenských situacích nebo v neznámém prostředí. Tato „úzkost z jídla“ v kombinaci s pocity nedostatku může vyústit v obsedantní myšlenky na jídlo. To může vést k širším problémům, jako je úzkost, sociální izolace a snížená kvalita života.

Proto je zásadní pěstovat pozitivní myšlení a rozvíjet odolné dovednosti pro zvládání problémů. Výzkumy ukazují, že dobré duševní zdraví je pro dodržování bezlepkové diety zásadní. Vnímat dietu nejen jako omezení, ale jako cestu k pozitivní změně může výrazně zlepšit váš pohled na svět. Celiakie sice vyžaduje úpravy, ale zároveň představuje příležitost k přijetí zdravějšího životního stylu. Prospěšné je soustředit se na hojnost výživných potravin, které si stále můžete dopřát. Mnoho základních potravin, jako je ovoce, zelenina, vejce, luštěniny, ořechy, maso, drůbež a ryby nebo semena přirozeně neobsahují lepek. Kromě toho se výrazně zlepšila dostupnost bezlepkových výrobků z celých zrn nebo alternativ s vyšším obsahem vlákniny, jako jsou mandle, maniok, cizrna a čočková mouka. Tento pokrok může usnadnit dodržování vyvážené stravy. Nalezení podpůrné komunity a případné zapojení do behaviorální terapie může zvýšit vaši schopnost zvládat bezlepkový životní styl.

Komplexní přístup ke zdraví

Přijetí výživově bohaté protizánětlivé stravy založené na skutečných potravinách nejen pomáhá zvládat onemocnění, ale také podporuje celkovou fyzickou a duševní pohodu. Pozitivní myšlení může dokonce ovlivnit hladinu serotoninu a potenciálně snížit riziko deprese a úzkosti, které jsou u neléčené celiakie běžné. Se správným smýšlením, vzděláním a podpůrným systémem může být přechod na bezlepkovou stravu transformativní zkušeností, která výrazně zlepší kvalitu vašeho života. Tento přístup promění výzvu v podobě celiakie v příležitost k lepšímu zdraví a vitalitě.

Jaké jsou přírodní přístupy k celiakii?

Dodržování přísné dietní stravy je pro zvládnutí celiakie zásadní, ale nemusí stačit k úplnému zastavení autoimunitního útoku nebo k vyléčení střevního poškození u všech. Aby se autoimunitní proces skutečně zastavil, musí dojít ke dvěma věcem: obnovení střevní bariéry (tj. uzdravení „děravého střeva“) a odstranění spouštěčů, které imunitní systém vůbec spustily.

Podpůrné možnosti léčby

Pro řešení zkřížené reaktivity a podporu celkového uzdravení může být prospěšný komplexnější přístup, který vede ke snížení celkového zánětu, obnovení funkce střevní bariéry a identifikaci a odstranění spouštěčů zkřížené reakce.

 • Identifikujte a odstraňte jiné faktory než lepek, které způsobují imunitní reakci a potenciálně přispívají k zánětu a střevní dysbióze. Patří mezi ně infekce, zkříženě reagující potraviny, stresory a toxiny. Eliminační dieta může pomoci identifikovat problematické potraviny.
 • Doplňte chybějící živiny, enzymy a kyseliny nezbytné pro správné trávení a vstřebávání, čímž zvýšíte schopnost střev se uzdravit. Některé enzymatické doplňky mohou pomoci minimalizovat účinky náhodného vystavení lepku, i když reakci zcela nezabrání.
 • Podporujte zdravý střevní mikrobiom pomocí stravy s dostatkem prebiotik a probiotik.
 • Omezujte faktory, které přispívají ke zvýšení střevní propustnosti, jako je stres, alkohol, vysoce průmyslově zpracované potraviny, hormonální nerovnováha a nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Živiny jako glutamin, zinek, vitamin D a vláknina naopak mohou podpořit hojení střev a funkci střevní bariéry.
 • Optimalizujte celkové zdraví prostřednictvím skutečného jídla, zvládání stresu, dostatku pohybu a spánku a dalších podpůrných návyků životního stylu, abyste snížili systémový zánět a podpořili dlouhodobou pohodu.

Ájurvédské byliny

Začlenění ájurvédských bylin do přirozeného přístupu k celiakii může přinést doplňující výhody tím, že snižuje zánět a podporuje hojení střev. Nedávná studie zdůraznila potenciální léčebné účinky následujících bylin:

 • Kurkuma – běžné koření v indické kuchyni obsahující kurkumin, který je známý svými protizánětlivými a antioxidačními účinky. Jeho příjem je vhodné doplňovat piperidinem z pepře.
 • Ašvaganda (Withania somnifera) – adaptogenní bylina s potenciálními protizánětlivými a hojivými účinky.
 • Pepř dlouhý (Piper longum) – příbuzný černého pepře, o kterém se předpokládá, že má protizánětlivé a imunomodifikující vlastnosti.

Pro detailnější vysvětlení tématu a odkazy na studie doporučuji zahraničí zdroje.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Diskuze

3 komentáře: “Celiakie – příčiny, projevy a léčba”

 1. Radka Vrzalová, technolog potravin, kvalitář napsal:

  Kvásek rozkládá bílkoviny? Viz: V minulosti se chléb připravoval s kváskem. Kvašení pomáhalo rozložit lepek a usnadnit jeho trávení v těle. Jinak jako „levné plnidlo“ už se lepek min 20 let nepoužívá…ono to totiž už není levné plnidlo, levnější jsou modifikované škroby atd …

 2. Radek Beran napsal:

  Klobouk dolů za takto detailní vysvětlení problematiky lepku. Seznam možných projevů je bohužel hodně široký, nespecifický a vpravdě otřesný. Změny ve výrobě pečiva, kdy se lepek nedostatečně rozkládá, jsou příliš tichou změnou, kterou lidé mnohdy neregistrují, a tak zbytečnou škodou, zbytečným poškozováním při pravidelné konzumaci takového pečiva. Ale v klesající kvalitě pečiva (a kvalitě života) nejde asi pouze o lepek.

  Moje problémy zahrnovaly úbytek hmotnosti, nerovnováhu elektrolytů, nesnášenlivost laktózy a fruktózy, otoky kloubů, dysbiózu a neuropatické projevy na periferiích, slabou anémii, těžko utišitelný hlad.

  Bohužel/bohudík teprve po vyřazení všech obilovin, lepkových i bezlepkových (i když důkladně namáčených a povařených), se moje prospívání a hmotnost jasně zlepšila a zmiňované projevy se v řádu měsíců stávají minulostí. Přitom zvýšené protilátky proti tTG a gliadinu nemám a celiakie z biopsie se nepotvrdila. Možná můžu dále konzumovat lepek, ale možná nechci už dále neprospívat. Na vině tak zůstávají asi i nejrůznější jiné antinutrienty z obilí (byť při jeho dobré úpravě), pravděpodobně v součinnosti s působením lepku na mikrobiom a střevní bariéru, nebo popisované zkřížené reakce dalších druhů “lepku”, a příp. obecně i množství škrobů, které člověk z obilovin zkonzumuje. Problémy v metabolismu sacharidů, různé druhy pre-diabetických potíží, ale i nedostatek živin, o které člověk díky antinutričním látkám přichází, mohou mít projevy defakto stejné.

 3. jariel231 napsal:

  Tohle je dobrý článek. Také nesouhlasím s dlouhodobým dietním opatřením. 35 roků jsem pracoval na uzdravování ankylozující spondylitidy nelékařským způsobem. Začal jsem bylinkami, mechanickými vibracemi a až poté stravou. Nakonec zjišťuji, že cest k snižování zánětlivosti těla je více. Autoimunitní choroby jsou vysoce sofistikované. Proto doporučuji současně použít více metod. Z mé zkušenosti se přeceňuje role stravy. Ano, je třeba snížit zánětlivost těla, ale pokračovat s dietama nedává výsledky. Například lepek a mléčné výrobky jsou dohenestovány. Já myslím, že neprávem. Preferuji před vyloučením, uzdravení. Tím se vyvarujeme nedostatku některých živin. Moje rodina má po mužské linii problémy s imunitou. Otec kloubový revmatizmus, já Bechtěrev, syn Turetův syndrom a vnuk autizmus. Táta vyžadoval specifickou stravu. Moje maminka mu pekla kynuté pečivo. Takové nadýchané. Moje žena se ho naučila péci. Téměř každý den ho mívám ke snídani! Tu prokletou pšenici a lepek! Jenže, manželka udělá kvásek, a pak těsto nechá několikrát prokvasit! Kvasný proces částečně rozštěpí lepek, a těsto je stravitelnější. Navíc obsahuje probiotika! Velice mocný nástroj na uzdravování je práce s podvědomím, psychikou, afirmace, vizualizace, hypnóza, autosugesce. Tyto metody jsou schopny nahradit a dietní nedostatky! To ostatně již dávno věděli pánové Coé, Murphy a novější Lipton, Wüst, Winslow….. Bechtěreva jsem dostal do remise a nyní uvádím, že jsem uzdraven. Nevadí mi, že mi nikdo nevěří. Pokračuji ve svém výzkumu pro svoje potomky. Následuji svého tatínka, který si uzdravil mnoho nemocí. I moje manželka je obdařena zázraky uzdravení z astmatu, a hyperfunkce štítné žlázy a jiných. Pracuji na mikrobiomu a mikrobiotě našeho těla. Pořád se mi daří. Každý den děkuji Bohu, že mě obdařil Bechtěrevem! Ten mi dal velké poznání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zůstaňme ve spojení!

Kompletní kontakty

A určitě nezapomeňte na odběr mého newsletteru, aby vám neuniklo nic důležitého ze světa zdraví:

Zdravé zprávy emailem