SPECIALISTKA NA ZDRAVOTNÍ PREVENCI A VÝŽIVU

Autismus

Autismus je závažná neurologická porucha s rozdílnými projevy.

Počty autistických dětí dramaticky narůstají. Medicína nedokáže tento trend oficiálně vysvětlit, komplementární medicína často jako ty nejpravděpodobnější příčiny uvádí vlivy zevního prostředí, na příklad zatížení organismu těžkými kovy, encefalitidu následující po očkování nebo chronické narušení mikrobiální rovnováhy ve střevech se všemi jejími následky.

Pro detailnější info

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch mentálního vývoje dětí. Postižené dítě správně nerozumí svému okolí, běžné řeči ani smyslovým podnětům. Důsledkem poruchy je výrazné narušení duševního vývoje dítěte, a to zejména v oblasti komunikace, sociálních interakcí a představivosti. Autismus je doprovázen specifickými vzorci chování, které se mohou u jednotlivých dětí i výrazně odlišovat.  K častým příznakům patří na příklad nereagování na oslovení vlastním jménem, neschopnost se zapojit do kolektivní diskuze nebo hry, vyjadřování přání křikem, opakované pohyby, opožděný nebo zpomalený vývoj řeči a neschopnost očního kontaktu.

Moje doporučení

  • Zdravotní stav, diagnostiku i terapii doporučuji konzultovat také s některým z lékařů, kteří se zabývají i přirozenými terapiemi, a výživovým expertem.
  • V případě nepříznivé reakce po očkování doporučuji další možná očkování oddálit, nebo je dokonce zcela zastavit.
  • Doporučuji snažit se co nejvíce zmírnit znečištění životního prostředí a organismu. Nepoužívejte na příklad amalgámové zubní výplně, nahraďte konvenční čistící a kosmetické prostředky v domácnosti přirozenými variantami.
  • Maximálně omezte cukr v jídelníčku a potraviny, které jsou jím obohacovány.
  • Pravidelně podávejte probiotika v přirozené podobě. Mezi vhodné potraviny patří na příklad bílý jogurt, kvašená zelenina nebo miso pasta (např. na dochucení polévek).
  • Zamyslete se nad možností potravinové alergie. V případě podezření na několik týdnů vyzkoušejte přísnou eliminační dietu bez kravského mléka a/anebo lepku.
  • Vyzkoušejte vyloučit všechny polotovary (potraviny s aditivy) na pár týdnů z jídelníčku a vařte jen ze základních potravin.
  • Do denního režimu napevno zabudujte pobyt venku a na slunci a také pohyb.
  • Z přirozených terapií doporučuji vyzkoušet Bachovy květy.
  • Z dietetik doporučuji probiotika.

Důležité upozornění: uvedená doporučení jsem připravila na základě mnohaletých zkušeností a odborného studia. Jsou určeny pro vyzkoušení terapie neakutních či méně závažných potíží. Jejich aplikace může napomoci v terapii daných potíží, zmírnit průběh onemocnění anebo alespoň omezit doprovodné projevy nemoci. Závažnější problémy vždy doporučuji konzultovat s lékařem.

Zůstaňme ve spojení!

Kompletní kontakty

A určitě nezapomeňte na odběr mého newsletteru, aby vám neuniklo nic důležitého ze světa zdraví:

Zdravé zprávy emailem