SPECIALISTKA NA ZDRAVOTNÍ PREVENCI A VÝŽIVU

výživa podle tradiční čínské medicíny

Hesla od:

Cílem výživy podle tradiční čínské medicíny (TCM) je zajištění zdraví pomocí energeticky vyrovnané stravy, která má být základem v prevenci nemocí i terapie už přítomných zdravotních potíží. Taková strava v TCM znamená příjem potravin rozdílných chutí, energií a funkcí v organismu v souladu s individuální konstitucí a daným životním prostředím. Jednotlivé potravinyjsou v tomto léčebném systému vyhodnocovány podle přítomnosti tzv. jin a jang energie, jejich teplot a chutí. Ještě přesnější dělení potravin je možné na základě jejich příslušnosti k pěti elementům a směru pohybu v organismu.

Konkrétní strava má vždy odpovídat danému klimatu a ročnímu období. V zimě je prospěšné konzumovat více zahřívajících jídel, zatímco v létě organismus dokáže přijímat i chladnější potraviny a jídla. V suchém klimatu prospívají zvlhčující jídla, ve vlhku naopak jídla vysušující.

TCM rozeznává pět základních chutí: sladkou, ostrou, slanou, kyselou a hořkou. Každá z těchto chutí má v organismu určité funkce a prospívá určitým orgánům. Sladké potravinyjsou zvlhčující a vyživující, ostré rozptylují stagnaci a podporují fluiditu, slané potraviny změkčují a podporují vylučování, potraviny kyselé chutijsou stahující a podporují vstřebávání, hořce chutnající potraviny vysušují.

Kvalita potravin se v TCM určuje pomocí tzv. vitální energie, která se v Číně nazývá Čchi. Zatímco u nás na západě mnozí lidé před každým jídlem propočítávají, jaké množství kalorií přijmou, nebo dokonce jak dlouho budou muset běhat s cílem přijatou energii spálit, na východě se doporučuje konzumovat vysoce energetická jídla. Vysvětlení je snadné: ve východních učeních se potraviny neposuzují podle množství jejich jednotlivých součástí, jakojsou na příklad kalorie, tuky anebo vitamíny, ale na základě jejich kvality, jež se vyjadřuje v podobě životní energie, která nemá s kaloriemi nic společného.

Zůstaňme ve spojení!

Kompletní kontakty

A určitě nezapomeňte na odběr mého newsletteru, aby vám neuniklo nic důležitého ze světa zdraví:

Zdravé zprávy emailem