Hesla od:

Permakultura

Permakultura, anglicky permanent agriculture, je označením pro trvale udržitelné zemědělství. Ve svých počátcích se zabývalo především hospodařením s půdou, v současnosti se překládá jako „trvalá kultura,“ protože její principy můžeme aplikovat ve všech oblastech lidského života. Hlavní myšlenkou je, že žádná společnost nemůže přežít a prospívat bez trvale udržitelného a etického využívání krajiny a zdrojů a detailně se o této problematice dočtete v knize Ekozahrady.