Hesla od:

Monokultura

monokultura je označením pro porost rostlin jediného druhu. Monokulturní pěstování je dnes nejrozšířenějším způsobem pěstování rostlin v zemědělství, za monokulturu ale můžeme označit i jednolité (pro současnou dobu tak typické) trávníky okolo domů a golfová hřiště.

Monokulturní pěstování zhoršuje kvalitu půdy, způsobuje erozi, potlačuje druhovou rozmanitost a vede k problémům se škůdci a plevely, která má za následek neustále se zvyšující potřebu plošného užívání pesticidů a herbicidů. Opakem monokultury je permakultura a výborně o této problematice pojednává kniha Ekozahrady.