SPECIALISTKA NA ZDRAVOTNÍ PREVENCI A VÝŽIVU

Metformin

Hesla od:

Metformin je lék běžně užívaný k léčbě diabetu 2. typu. Vzbudil zájem v oblasti dlouhověkosti díky některým studiím, které naznačují, že může mít potenciální výhody nad rámec svých antidiabetických účinků. Je však důležité zvážit potenciální přínosy i rizika spojená s užíváním metforminu ve vztahu k dlouhověkosti.

  • Přínosy: Některé výzkumné studie, zejména na zvířecích modelech, prokázaly, že metformin může prodloužit délku života a zlepšit zdravotní rozpětí. Bylo zjištěno, že aktivuje určité buněčné dráhy spojené s dlouhověkostí, jako je AMP-aktivovaná proteinkináza. Zkoumán byl také potenciální přínos metforminu na nemoci související s věkem, jako je snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění a některých druhů rakoviny.
  • Rizika: Přestože je metformin obecně považován za bezpečný a dobře snášený, může mít určité nežádoucí účinky. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří gastrointestinální příznaky, jako je průjem, nevolnost a břišní potíže. Tyto nežádoucí účinky jsou obvykle přechodné a často je lze zvládnout tak, že se začne s nízkou dávkou a ta se v průběhu času postupně zvyšuje. Ve vzácných případech může metformin způsobit laktátovou acidózu, což je potenciálně závažný stav, zejména u jedinců s problémy s ledvinami nebo játry.

Je třeba také poznamenat, že použití metforminu pro účely dlouhověkosti je stále oblastí probíhajícího výzkumu a jeho účinky na délku lidského života nejsou dosud zcela známy. Většina studií prokazujících potenciální přínos pro dlouhověkost byla provedena na zvířecích modelech a převedení těchto poznatků na člověka je složité. K vyhodnocení vlivu metforminu na délku lidského života a k úplnému posouzení jeho přínosů a rizik jsou zapotřebí další klinické studie a dlouhodobé studie. Stejně jako u jiných léků je důležité poradit se s lékařem, než začnete metformin nebo jakýkoli jiný lék zvažovat pro jiné účely, než je jeho schválené použití.

Zůstaňme ve spojení!

Kompletní kontakty

A určitě nezapomeňte na odběr mého newsletteru, aby vám neuniklo nic důležitého ze světa zdraví:

Zdravé zprávy emailem