SPECIALISTKA NA ZDRAVOTNÍ PREVENCI A VÝŽIVU

ketolátky

Hesla od:

Ve výživě se jako ketolátky / ketony označuje skupina organických sloučenin, které vznikají v játrech, když se tělo nachází ve stavu ketózy. Ketóza je metabolický proces, ke kterému dochází, když je omezen příjem sacharidů a tělo se začne spoléhat na tuky jako na primární zdroj energie. Při omezení sacharidů, například při nízkosacharidové nebo ketogenní dietě, začne tělo rozkládat uložené tuky na mastné kyseliny. Tyto mastné kyseliny se pak v játrech přeměňují na ketony procesem zvaným ketogeneze. Ketony mohou sloužit jako alternativní zdroj paliva pro mozek a další orgány, když je dostupnost glukózy (cukru) omezená.

V těle vznikají tři hlavní typy ketolátek:

  • Beta-hydroxybutyrát (BHB): Je to nejhojněji zastoupený keton a slouží jako primární zdroj energie během ketózy.
  • Acetoacetát (AcAc): Vzniká jako meziprodukt při odbourávání mastných kyselin.
  • Aceton: Je to těkavý keton, který se tvoří v menším množství a vylučuje se hlavně dechem a močí.

Pokud je tělo ve stavu ketózy, lze ketony měřit v krvi, moči nebo dechu pomocí specializovaných přístrojů. To může pomoci osobám, které drží ketogenní dietu, nebo osobám s určitými zdravotními potížemi, jako je například cukrovka, sledovat hladinu ketolátek.

Úloha ketolátek ve výživě
Ketony hrají klíčovou roli ve výživě, zejména v souvislosti s nízkosacharidovou nebo ketogenní dietou. Pochopení jejich významu zahrnuje několik klíčových aspektů:

Zdroj energie: Když jsou zásoby glukózy v těle vyčerpány, např. během hladovění nebo při nízkokalorické ketogenní dietě s vysokým obsahem tuků, přechází tělo z primárního využití glukózy na využití ketolátek jako zdroje energie. Tento metabolický stav se nazývá ketóza. Ketony jsou obzvláště důležité pro zásobování mozku, protože mohou snadno překonávat hematoencefalickou bariéru a dodávat energii neuronům, když je dostupnost glukózy omezená.

Ketogenní dieta: Ketogenní diety se vyznačují výrazným snížením příjmu sacharidů a zvýšením obsahu tuků ve stravě. Tato změna ve složení makronutrientů vyvolává ketózu, která vede k produkci a využití ketolátek pro energii. Tyto diety si získaly oblibu při hubnutí a ukázaly se jako slibné při léčbě některých zdravotních stavů, včetně epilepsie, cukrovky 2. typu a neurologických poruch.

Regulace chuti k jídlu: Některé studie naznačují, že ketony mohou pomáhat regulovat chuť k jídlu a snižovat chuť na sacharidy. To může být výhodné pro osoby, které se snaží zhubnout, nebo pro osoby s onemocněním souvisejícím s inzulínovou rezistencí.

Cvičení a výkonnost: Sportovci a fitness nadšenci často zkoumají potenciální přínos ketózy pro vytrvalostní sporty a výkonnost. I když v této oblasti probíhá výzkum, někteří jedinci uvádějí, že se při cvičení v ketotickém stavu zlepšuje vytrvalost a využití tuků.

Terapeutické aplikace: Ketony mají terapeutický potenciál i mimo oblast výživy. Doplňky stravy s ketony, jako jsou exogenní ketony, se zkoumají z hlediska jejich úlohy při onemocněních, jako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a některé typy rakoviny.

Zdroje ketolátek

Ketolátky se v těle vytvářejí především endogenně, syntetizují se v játrech z mastných kyselin. Lze je však získat i exogenně prostřednictvím ketolátek, jako jsou ketolátky, ketolátky nebo olej se středně dlouhým řetězcem (MCT), které mohou urychlit navození ketózy.

Rizika

Přestože ketogenní dieta a ketolátky mohou mít potenciální výhody, nejsou vhodné pro každého. Osoby s určitými zdravotními potížemi, včetně zánětu slinivky břišní, onemocnění jater nebo metabolických poruch, by se měly před zahájením ketogenní diety nebo užíváním ketolátek poradit se zdravotnickými pracovníky. Dlouhodobá ketóza navíc může mít vedlejší účinky, jako je „keto chřipka“ a elektrolytová nerovnováha, které je třeba pečlivě zvládat. Je důležité si uvědomit, že ačkoli ketony mohou poskytnout alternativní zdroj paliva, ke ketogenní dietě je třeba přistupovat opatrně a v případě nemoci ve spolupráci s vašim lékařem, protože ketodieta může vést ke změně zdravotního stavu a třeba i potřebě upravovat medikaci.

Shrnutí
Ketony ve výživě představují fascinující aspekt lidského metabolismu a vědy o výživě. Jejich úloha při poskytování alternativního zdroje energie, regulaci chuti k jídlu a potenciální terapeutické využití z nich činí předmět neustálého výzkumu a zájmu v oblasti výživy a medicíny. Pochopení výhod a potenciálních rizik spojených s ketony je nezbytné pro ty, kteří zvažují ketogenní dietu nebo doplňování ketonů jako součást svého výživového plánu.

 

 

 

 

Zůstaňme ve spojení!

Kompletní kontakty

A určitě nezapomeňte na odběr mého newsletteru, aby vám neuniklo nic důležitého ze světa zdraví:

Zdravé zprávy emailem