SPECIALISTKA NA ZDRAVOTNÍ PREVENCI A VÝŽIVU

intuitivní stravování

Hesla od:

Intuitivní stravování je metoda stravování lidskému druhu nejvíce přirozená. Nejedná se o žádnou formu jídelníčku nebo na míru upravenou dietu s přesně uvedeným počtem makroživin či kalorických hodnot u jednotlivých pokrmů. Intuitivní stravování je systém stravování, při kterém strávník aktivně naslouchá biologickým potřebám svého těla. Jí, když má hlad, do příjemné sytosti, nikoliv do bodu nadměrné sytosti či podráždění. O Jídle nepřemýšlí jako o nástroji pro dosažení estetických cílů. Jí, aby žil, nikoliv žije, aby jedl.

Aplikaci systému intuitivního stravování lze rozdělit na dvě roviny – fyziologickou a psychologickou.

V rámci fyziologické roviny si strávník zakládá, buduje a aktivně udržuje konverzaci svého těla a mysli. Vnímá symptomy – příznaky hladu, jako je kručení žaludku, pocení, třes, mravenčení, nauzea (pocit, při kterém se nám chce zvracet), pocit úzkosti či nadměrné nostalgie, podrážděnost, přecitlivělost, bolesti hlavy, hypoglykemie (stav, kdy koncentrace glukózy v krvi poklesne pod hodnotu 3,3 mmol/l), nízký tlak, třesení svalů či nadměrné vnímání zimy a chladu. Po zaznamenání těchto tělesných signálů se jedinec nají bez ohledu na čas, složení potravin či místa a příležitost, zkrátka tak, aby uspokojil své tělo a dal mu to, o co žádá. Nějaký den si dopřeje porci červeného masa, jiný den více vlákniny.

Z perspektivy psychologické roviny strávník o jídle nadměrně nepřemýšlí, jeho den a jeho mysl se netočí kolem jídla, počítání kalorií či inovativních „kouzelných jídelníčků“. Jeho stravovací rozhodnutí nejsou podmíněna soudobými populárními faktory v oblasti stravování, mezi které patří např. kalorické hodnoty jednotlivých potravin, seznam a množství makroživin na 100 g, mikroživiny, čas stravování či délka půstu. Strávník na jídlo nahlíží jako na zdroj energie potřebné pro produktivní den. Když má hlad, nají se. Pokud zrovna hlad nemá, jídlo a informace spojené s jídlem jsou tím posledním, nad čím by přemýšlel. Strávník se nebojí ani nevyřazuje žádné mikroživiny ani žádné konkrétní potraviny. Jí do příjemné sytosti, a když má dost, nezdráhá si jídlo zabalit či schovat na později. Intuitivní strávník se nestaví k jednotlivým potravinám jako k nástroji pro dosažení fyzických estetických ideálů. Řídí se heslem: „Jídlo je jen jídlo!“

Zůstaňme ve spojení!

Kompletní kontakty

A určitě nezapomeňte na odběr mého newsletteru, aby vám neuniklo nic důležitého ze světa zdraví:

Zdravé zprávy emailem