SPECIALISTKA NA ZDRAVOTNÍ PREVENCI A VÝŽIVU

endokrinní disruptory

Hesla od:

Endokrinní disruptory (někdy nazývané hormonálně aktivní látky) je označení pro exogenní látky, které účinkují jako hormony a narušují fyziologické funkce endogenních hormonů zvířat i člověka. Zasahují do syntézy, sekrece, transportu, vazby, působení i vylučování přirozených, organismu vlastních hormonů. Mohou poškozovat vývoj, neurologické, rozmnožovací a imunitní funkce organismu.

Do skupiny endokrinních disruptorů se řadí celá škála nejrůznějších chemikálií, na příklad některé léky, dioxin, chlorované bifenyly a DDT. Tyto látky se nacházejí v mnoha běžných výrobcích, jako jsou plastové lahve, plechovky na potraviny, potraviny, hračky, čisticí prostředky, kosmetika a pesticidy.

Studie naznačují, že endokrinní disruptory mohou vést k poruchám plodnosti, podporovat vznik endometriózy, nádorových onemocnění a vývojových vad. Největší riziko přitom představují pro plod v prenatálním období, kdy dochází k vývoji orgánů a nervového systému, a pro děti krátce po porodu. U zvířat už studie prokázaly feminizaci samců a maskulinní efekty na samice.

Konkrétním příkladem devastujících následků působení endokrinních disruptorů bylo užívání syntetického estrogenu diethylstilbestrolu (DES) jako léku. Tento syntetický estrogen byl před jeho zákazem v sedmdesátých letech minulého století předepsán více než pěti milionům těhotných žen jako prevence spontánního potratu a k podpoře vývoje plodu. Až v období puberty bylo u dětí matek užívajících DES zjištěno narušení vývoje pohlavního systému a vyšší riziko vzniku nádorových onemocnění pohlavních orgánů.

Zůstaňme ve spojení!

Kompletní kontakty

A určitě nezapomeňte na odběr mého newsletteru, aby vám neuniklo nic důležitého ze světa zdraví:

Zdravé zprávy emailem