Hesla od:

Biodiverzita

Biodiverzita je jiné označení pro druhovou rozmanitost, díky které jsou ekosystémy stabilnější než tzv. monokultury (porosty jediného druhu rostlin).