SPECIALISTKA NA ZDRAVOTNÍ PREVENCI A VÝŽIVU

aquaponie

Hesla od:

Ekologický systém produkce potravin, který spojuje chov ryb s pěstováním rostlin bez půdy. Jedná se o úzké soužití ryb, rostlin a prospěšných bakterií, které rozkládají odpadní látky vyprodukované rybami.

Z technického hlediska se jedná o recirkulační systém intenzivního chovu ryb v umělých nádržích s přečerpáváním vody do hydroponické části, ve které rostliny odeberou část živin pro svůj růst. Voda se biologicky i mechanicky pročistí a putuje zpět do nádrží pro chov ryb. Ve srovnání s běžným chovem ryb se znečištěná voda nevypouští do okolního prostředí, ale neustále koluje v systému.

Jedná se tak o ekologický způsob produkce potravin, který zároveň umožňuje produkovat rostliny i ryby v té nejvyšší kvalitě, a to z důvodu naprosté absence umělých hnojiv a chemikálií. Produkce je celoroční a je zcela nezávislá na počasí, podnebí nebo klimatu, v rámci indoorových farem. Výnosy aquaponického pěstitelství jsou nesrovnatelné s konvenčním zemědělstvím. Konkrétně na rozloze 1.000 m2, je možné aquaponicky vypěstovat stejně potravin, jako na výměře 10.000 m2

Proč aquaponie?

Dnešní zemědělství je velice náročné na přírodní zdroje a v současné době je obhospodařováno přibližně 43 % světové půdy. Spotřeba pitné vody neustále roste, konkrétně dvě třetiny sladkovodních odběrů slouží k zavlažování, což vede k jejímu nedostatku. Aquaponická farma poskytuje ekologicky šetrné řešení z hlediska spotřeby vody, která prochází automatickým detoxikačním procesem za pomoci nitrifikačních bakterií (odstraňujících dusík a ostatní toxiny) a její spotřeba je tedy minimální.

Aquaponie je oproti konvenčnímu zemědělství schopna ušetřit až 93 % vody. Toto řešení nachází uplatnění také v sušších oblastech, kde by se tradiční zemědělství neuchytilo. Výrobní prostory farmy jsou svým řešením značně efektivní pro vysoký podíl produkce na m2 a nepotřebují tak rozsáhlé prostory pro zemědělskou činnost.

Úspora energie

Aquaponický systém šetří energie. Vzhledem k minimální údržbě systému dochází k úspoře energie o 70 % oproti tradičnímu zahradnictví. Samotné technické řešení farmy eliminuje potřebu zavlažování nebo zalévání. Rostliny jsou neustále v kontaktu s živným roztokem a nikdy netrpí nedostatkem vláhy. Žádná voda se nevsakuje do okolního prostředí ani neodtéká pryč po povrchu. Nehrozí žádná eroze a kontaminace spodních vod, jako je tomu u konvenčního zemědělství.

Rostliny mají přístup k živinám 24 hodin denně a díky tomu mnohem rychleji rostou. Například hlávkový salát v běžném prostředí roste dva měsíce, v v aquaponickém systému je zralý za 28 dní.

Úspora prostoru

Vzhledem k možnosti použít vertikální systémy pro rostliny, rychlejšímu růstu a celoročnímu provozu jsou farmy Future Farming nesrovnatelné s jakoukoli jinou zemědělskou produkcí. Farma o rozloze 1.000 m2 vyprodukuje stejné množství ryb jako 20 hektarů rybníků a 10.000 m2 polního pěstování zeleniny.

Zůstaňme ve spojení!

Kompletní kontakty

A určitě nezapomeňte na odběr mého newsletteru, aby vám neuniklo nic důležitého ze světa zdraví:

Zdravé zprávy emailem