Jak předcházet a léčit zánět středouší?

24. 3. 2016 Články štítky: , , 15 komentářů

Po konzultacích s českými lékaři upozorňuji, že následující text je nabídkou jednoho pohledu na tematiku. Praxe u nás může být odlišná a situaci je třeba vždy individuálně vyhodnocovat.

Zánět středního ucha je jedním z nejčastějších potíží malých dětí. Většinou jde o komplikaci vleklé rýmy anebo jiného virového onemocnění dýchacích cest. Onemocnění je nepříjemné a bolestivé. Neléčené může vyvolat komplikace a sluchovou nedostatečnost. Jak mu předcházet a jak jej léčit, když se nepodaří předejít?

V minulých letech ke standartu terapie patřilo i předepisování antibiotik. Nověji se tato praxe přehodnocuje. Studie prokazují prospěšnost vyčkávací strategie a zde jsem našla bezva shrnující text od Chrise Kressera, který možnosti a jejich účinnost detailně vysvětluje. Proto předávám a jen doplňuji vlastní zkušeností. Doposud jsme úplně všechny bolesti uší doma zvládli nahřátým olivovým olejem s pár kapkami levandulového olejíčku.

Měli bychom léčit zánět středního ucha antibiotiky?

Zánět středního ucha je léčen antibiotiky ve větší míře než téměř jakékoli jiné onemocnění u dětí. A to přesto, že víme, že většina případů této ušní infekce se bezpečně vyléčí sama a že použití antibiotik v tomto případě přináší malý nebo vůbec žádný přínos. Nasazení antibiotik je navíc spojeno se závažnými dlouhodobými následky. Čtěte dále, pokud chcete zjistit, jak se na bezpečnou léčbu tohoto onemocnění dívá věda.

Antibiotika mají pouze malý léčebný přínos

Zánět středního ucha není vždy způsoben bakteriální infekcí. Výzkumy odhadují, že bakteriální původ je přítomen v 51 až 78 % případů. (1) To znamená, že u 22 až 49 % případů je příčina jiná, například virová infekce, někdy dokonce citlivost na potraviny. (2) Je-li zánět středního ucha způsoben virem nebo citlivostí na potravinu, antibiotika při léčbě nepomohou.

Avšak bez ohledu na to, zda je příčina bakteriální či nikoli, vyřeší se zpravidla zánět středního ucha sám i bez léčby. Nedávná systematická analýza dat dokonce ukázala, že 60 % dětí se dokázalo s tímto onemocněním vypořádat již během 24 hodin léčby, a to i bez použití antibiotik. (3) Výzkumy naznačují, že 80 % všech případů zánětu středního ucha se postupně vyléčí samo. (4)

Sledování bez nasazení léčby

Nedávná odborná recenze analyzovala obsáhlý soubor klinických zkoušek zaměřených použití antibiotik při léčbě ušních infekcí, kdy se zaměřila (3) na dva hlavní typy studií: ty, které porovnávaly antibiotickou léčbu s léčbou placebem, a ty, které porovnávaly okamžitou léčbu antibiotiky s tzv. přístupem „watchful waiting“, tedy pozorného sledování pacienta bez nasazení léčby. Při tomto šetrném přístup byla antibiotika nasazena, pouze pokud po třech až sedmi dnech symptomy a bolest přetrvávaly nebo se zhoršily.

V rámci studií, které porovnávaly léčbu antibiotiky a placebo, antibiotika zaznamenala nižší bolest v průběhu až dvou týdnů po zahájení léčby. Stejně tak skupina, které byla podána antibiotika, vykázala v porovnání s placebo skupinou mírně nižší počet případů prasklých ušních bubínků a infekcí původně nezasaženého ucha. Na druhou stranu, placebo skupina zaznamenala o 20 % méně případů opakující se infekce. (3) To mohlo být způsobeno méně poškozenou střevní mikroflórou, která dětské pacienty následně lépe chránila před návratem infekce.

Téměř ve všech případech však antibiotická léčba nebyla významně účinnější než watchful waiting. Antibiotika pacientům neposkytla žádný přínos, co se týče snížení bolesti, zhoršení sluchu v období tří měsíců po ukončení léčby, ani míry recidivy onemocnění. Jediným případem, kdy měla antibiotika navrch, byla skupina 2letých a mladších dětí s oboustranným zánětem středního ucha a výtokem. V tomto konkrétním případě je tedy použití oprávněné. (3)

Celkově tedy analýza ukázala, že pozorné sledování pacienta bez nasazení léčby je ve většině případů nejbezpečnější volba. Ti pacienti z placebo skupiny, kteří měli závažné infekce v konečném důsledku vyžadující léčbu antibiotiky, by byly identifikováni během několika dnů a řádně vyléčeni. Avšak většině dětí ve skupině s antibiotiky nemusela být antibiotika vůbec podána, a tudíž by nedošlo k narušení jejich mikrobiomu.

Navzdory všem těmto údajům bylo v roce 2001 ve Spojených státech antibiotiky léčeno 95 % všech případů zánětů středního ucha, (5), což je považováno za hrubě nesprávné použití snad podle jakékoli definice. Nové pokyny vydané Americkou akademií pediatrů (AAP) odmítají okamžité předepisování antibiotik na léčbu zánětu středního ucha a namísto toho doporučují ve většině případů přístup pozorného sledování. (6) Nicméně jelikož tento obrat nastal teprve v nedávné době a také v důsledku tlaku ze strany rodičů na okamžité ošetření obtíží jejich dětí se mnoho lékařů stále raději uchyluje k předepisování antibiotik.

Je nutné, aby vaše dítě dostávalo antibiotika na zánět středního ucha?

Antibiotika s sebou nesou závažná dlouhodobá rizika, především pro děti. Omezený přínos antibiotik při léčbě ušní infekce je nutné zvážit oproti možným rizikům. U dětí léčených antibiotiky každé 14. dítě vykázalo příznaky, jako je průjem, zvracení nebo vyrážka. (3) Dopady užívání antibiotik na dlouhodobé zdraví jsou však ještě vážnější.

Antibiotika nejsou přesně cílenou léčbu, ale zabíjejí škodlivé i prospěšné bakterie po celém těle. To platí zejména pro širokospektrální antibiotika, která útočí na celou škálu bakteriálních druhů. Jejich zahubení však může mít škodlivé účinky. Význam prospěšných bakterií, které žijí v lidském těle a tvoří náš zdravý mikrobiom, nelze přecenit. Stále více a více důkazů poukazuje na skutečnost, že rezidentní bakterie ovlivňují různé tělesné soustavy a jsou základním předpokladem dlouhodobého zdraví. Již dnes víme, že střevní bakterie hrají roli při:

 • imunitní regulaci
 • metabolismu
 • výživě těla
 • detoxikaci
 • zánětu

Bohužel také existují důkazy, které říkají, že mikrobiom jednotlivce se nemusí po užití antibiotik už nikdy plně zotavit. Trvající snížení prospěšných bakterií v těle může zvýšit náchylnost na smrtící patogeny, jako je C. difficile, a rovněž hrát roli v dramatickém nárůstu případů obezity, diabetu 1. typu, zánětlivého střevního onemocnění, alergií či astma. (789)

Děti jsou v tomto ohledu obzvláště ohroženy. Jako jeden příklad za všechny: jediná léčba amoxicilinem či makrolidy, což jsou nejčastěji používaná antibiotika pro léčbu ušních infekcí u dětí, může ve 20 až 50 % případů zcela vymýtit bakterii H. pylori. Naneštěstí ztráta této ochranné bakterie je u dětí spojena s větší pravděpodobností vzniku astmatu, senné rýmy nebo kožní alergie. (7) Navíc k výše uvedeným rizikům je nutné dodat, že nadužívání antibiotik pro léčbu zánětu středního ucha může také zbytečně přispět k rezistenci vůči antibiotikům v populaci.

Antibiotika mají jednoznačně své místo v medicíně a měla by být v určitých případech předepisována. Na druhou stranu, jejich nadměrné použití pacientovu zdraví škodí a přispívá k již tak silně rozšířené rezistenci vůči antibiotikům.

Tympanostomické trubičky

U děti s chronickými infekcemi uší je použití ventilačních trubiček do obou uší běžnou praxí. Tyto trubičky pomáhají odvádět tekutinu z uší, a předcházejí tak infekci. Odborná veřejnost je však v otázce jejich účinnosti rozdělená, zejména pak co se týče období po šesti měsících po zavedení. (101112) Kromě toho, ačkoli podle jedné studie použití tympanostomických trubiček snížilo celkový čas léčby v porovnání s přístupem pozorného sledování, rovněž zvýšilo počet případů vzniku zánětu druhého ucha, výtoku z ucha a zjizvení bubínku, což jsou poměrně závažné a nepříjemné vedlejší účinky. (13)

Pokud máte dítě, které trápí jeden zánět středního ucha za druhým, zřejmě se jedná o hlubší zdravotní problém, který je třeba řešit. V takovém případě doporučuji vyzkoušet některá z doporučení na posílení zdraví níže ještě předtím, než se uchýlíte k aplikaci ventilačních trubiček, jelikož názor na jejich účinnost je nejednotný, mohou způsobit vedlejší účinky a jakákoli operace vyžadující celkovou anestézii nese svá vlastní rizika. Na druhou stranu, některým dětem, které již sužují silné, chronické ušní infekce, mohou ventilační trubičky pomoci, pokud je současně řešena i související zdravotní příčina samotného onemocnění.

Bezpečnější přístup

Samozřejmě platí, že nejbezpečnější přístup je vyhnout se ušní infekci úplně. Svému dítěte můžete pomoci snížit pravděpodobnost výskytu a závažnost ušní infekce tím, že se zaměříte na zdravotní problémy, které je mohou učinit k zánětu středního ucha náchylné:

 • U kojenců vždy preferujte kojení před umělou výživou. Umělá kojenecká výživa podávaná v prvních šesti měsících života je spojena s větším výskytem ušních infekcí v raném dětství (14)
 • Jezte nutričně bohaté, nezpracované potraviny
 • Identifikujte potraviny, na které je dítě citlivé, a odstraňte je z jídelníčku. Obvyklým viníkem jsou v tomto ohledu mléčné výrobky (2)
 • Zajistěte dostatečnou hladinu vitaminu D (1516)
 • Posilujte imunitní systém

Pokud vaše dítě přesto zánět středního ucha dostane, vyčkejte, jak radí výzkum, zda se tělo o problém nepostará samo. Bedlivě sledujte průběh nemoci a naplánujte si prohlídku u lékaře za den či dva. Většina případů zánětu středního ucha se vyléčí sama během pár dnů bez výraznějších průvodních potíží.

Do té doby můžete vyzkoušet tato bezpečná opatření ke zmírnění symptomů a zkrácení průběhu nemoci:

 • Vyzkoušejte nosní sprej s xylitolem, který rozpustí biofilm a napomůže imunitnímu systému odstranit patogeny (1718)
 • Používejte ušní kapky s olejem z česneku a divizny, jemně zahřátý, pro antimikrobiální a zklidňující účinky. Jedná se o bezpečnou léčbu, kterou lze nasadit, pokud již nedošlo k protržení ušního bubínku. Dokáže zmírnit bolest stejně dobře jako anestetické kapky (19)
 • Aplikujte probiotika a prebiotika v podobě fermentovaných potravin, fermentovatelné vlákniny nebo doplňků stravy na podporu zdravých střev a imunity
 • Užívejte doplňky stravy, které pomáhají podpořit imunitní systém
 • Zvažte použití dalších rostlinných výtažků pro posílení imunitního systému a úlevu od příznaků

Rovněž zvažte léčbu pomocí bylinných antimikrobiálních látek, a to zejména v případě, že se jedná o infekci virovou. Pro tipy, jak používat rostlinné výtažky a další doplňky stravy při boji s viry a pro podporu imunitních funkcí si přečtěte můj předchozí článek 7 tipů pro prevenci (a zkrácení) nachlazení a chřipky. I ty sice mají vliv na mikrobiom, ale podstatně menší než širokospektrální antibiotika, přičemž riziko vzniku rezistence je mnohem nižší. I přes všechna rizika jsou v některých případech antibiotika nezbytná. Pokud už váš lékař určí, že antibiotika jsou tou nejbezpečnější volbou pro léčbu vašeho dítěte, nic není ztraceno. Existují totiž kroky, kterými můžete negativní dopad antibiotik omezit.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Zdravé zprávy emailem

15 komentářů: “Jak předcházet a léčit zánět středouší?”

 1. Šrolerová Miriam napsal:

  jsem moc ráda za takovou osvětu

 2. Iva kat napsal:

  Dobrý den.Jednou jsem poslouchala v rádiu pořad ,kde paní primářka z ORL radila jak doma léčit rozbíhající se zánět středního ucha u dětí.Od té doby praktikuji(i u dospělého).Při začínajících příznaků a bolesti dát dětský Paralen,nebo Nurofen,studený obklad za ouško,nakapat nosní kapky do nosíku, na gázu kápnout alkohol(slivovici)dát do ouška(ne hluboko,jen na kraj).Osvědčilo se to ,nedošlo na ant.a tak se podílím o tuto zkušenost,protože většina dětských nemocí začíná v pátek odpoledne,kdy lékař není hned v dosahu a tak dobrá rada pomůže.Zdravím I.K

 3. Lucie Šidlová napsal:

  ahoj Margit, moje dcera mívá občas záněty středního ucha (má sklony k rýmě, dřív měla chronickou, tu už jsme vyřešili pomocí homeopatky; bohužel na orl rýmu řešit neumí – oni jen řeší ty následky…). U zánětu (bolesti ucha) vyčkávat bez dalšího se mi neosvědčilo. Moje děti ví, že je potřeba mi o tom říct co nejdřív, abychom mohli použít nějaké kapky (směs éter. olejíčků nebo dubovky), které opravdu v začátcích můžou pomoct. Později ale už ne. Dříve jsme párkrát museli bubínek nechat píchnout, ale celkoá atb. děti stejně nikdy nedostaly (to už se snad i orl lékařů mění). Ale časem jsme objevili léčbu LASEREM a to je skvělá věc – vyléčí i rozjetý zánět během 2-3 dnů (každý den paní doktorka posvítí do ucha na 1minutu laserem, zcela bezbolestné!!!) Bohužel tento laser jsme objevili pouze u jedné orl doktorky v Novém Jičíně, ale s dětmi tam dojíždím. Opravdu moc doporučuji, nám se to skvěle osvědčilo.

 4. Lucie, moc děkuji za tento skvěvlý tip i pro ostatní. Margit

 5. Anna Balážová napsal:

  Margit, děkuji za zajímavý článek. Nám bylo doporučeno: V momentě, kdy miminko začne bolet ouško (sahá si na něj, je plačtivé), je dobré mu ouško vytřít vatovou tyčinkou, na kterou jsme nakapali Tea tree olej (koupí se v lékárně kolem 100 Kč ), na noc dát do ouška vatičku s pár kapkami tea tree a zafixovat čepicí. Funguje perfektně a zánět podchytí hned ze začátku.

 6. Děkuji za doplnění, jsem nadšená, že zde je tolik dalších možností a vaše s čajovníkovým olejem je podobná té u nás doma praktikované. My jen olej nahříváme a používáme levandulový v olivovém základě. Margit

 7. Bohuška Černá napsal:

  Dobrý den,
  doplňuji ještě jednou možností, která je v podstatě variantou předešlých. Weleda vyrábí olejíček z kořene libečku Levisticum. Je speciálě na záněty středouší a my jím tento problém v děství několikrát zažehnali. Kápne se na vatu, vloží do ucha, ev. se může ucho zvně zahřívat . Během několika hodin bolest poleví a zánět se vyléčí. Tuto alternativu jsme hledali a našli poté, co antibiotika nepomohla, protože potíře se vracely.

 8. LS napsal:

  Dobrý den, přidávám naše zkušenosti.
  Na bolavá ouška u našich dětí jsme vždy používali bylinný výrobek Audiron od firmy Energy (vytírají se s ním ouška) doplněný reflexní terapií (hlazení míst kolem kotníků nohou dozadu směrem nahoru a mačkání plošek mezi 4. a 5. prstem na nohou podle Ing. Janči – vynikajícího reflexního terapeuta). Hledali jsme psychický důvod bolestí uší – co už děti nechtějí nebo nemohou poslouchat? Vše zabírá výborně. Jen rodiče musí počítat s tím, že v době bolesti musí u dítěte stále být a pomoci mu ten nápor zvládnout.

 9. Zuzka napsal:

  taky přispěji – mně poradila má známá, ať vyzkouším tento postup. http://www.alternativni-doktorka.cz/2015/09/zanet-ucha-dite-6-let.html
  Musím uznat, že u všech 3 dětí se mi osvědčil.

 10. Jana napsal:

  Já osobně doporučuji prředcházet zánětu ucha tímto ušním sprejem – https://www.lekarnasporilov.cz/Zobrazit-vsechny-produkty/Zobrazit-produkty/Aurecon-usni-sprej-Junior-30-ml.html . Doporučila mi ho po kontzultaci doktorka.

 11. Petra B napsal:

  Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu. Syn od 10 měsíců řešíme uši a nekončí to. Měl praskle levé ucho, během týdne pichane potom obě uši. Dva týdny antibiotika. A po dvou týdnech mu teď opět prasklo levé ucho a teče mu z nej zase hustý zelenozluty hnis. Vím, ze když půjdeme na ORL dostane znovu antibiotika. Jak alternativně řešit praskly bubinek? Všechny alter rady jsou před prasknutim, co s tím potom? U syna dopředu nic nejde vidět, je v pohodě, teploty nemá, nic, až najednou hnis z ucha. Děkuji mnohokrát.

 12. Dobrý den, omlouvám se, ale nemohu akutní zdravotní potíže řešit v takovéto poradně, prosím konzultujte lékaře a když jste nespokojeni, najděte nového lékaře, Margit

 13. Katka napsal:

  Dobrý den všem, naše ORL doktorka nám dala radu na počáteční příznaky zánětu středního ucha u dětí i dospělých. Osvědčilo se to! Nikdy se to nerozjelo dál než na pár hodin bolesti ouška. Do kapatka dát Alpu nebo slivovici a kapnout par kapek do bolaveho ucha. To je vse :)

 14. Prosim buďte konkrétní. Co s tím olivovým olejem? Nalít do ucha? To asi ne…

 15. Dobrý den, to určitě ne, nahřát a do teplého dát vatovou štětečku a tu opatrně do ucha – zasouvat jen tak jak je to příjemné, Margit

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *