Zdravý talíř

Zdravý talíř je nová a zdravější varianta zastaralé výživové pyramidy. Složení talíře odpovídá moderním vědeckým poznatkům, ukazuje nejlepší cestu k udržení zdravého těla i hmotnosti, tvoří základ zdravotní prevence a podpory účinné léčby.
Kdy vznikla první pyramida, jaké nedostatky má dnešní vyjádření výživových doporučení v podobě pyramidy prezentované v Česku a jaké výhody nabízí Zdravý talíř?

5. 11. 2012 Články 129 komentářů

TED – Proč potřebujeme zdravé jídlo

Perfektni 5 minutové video, ve kterém jedenáctiletý kluk vysvětluje proč potřebujeme zdravé jídlo, problematiku genetické modifikace a biopotravin. Ukončeno bezvadnými výživovými doporučeními pro všechny. Video moc doporučuji pro dospělé i děti, je vhodné také pro použití při výuce zdravé výživy, ekologie anebo anglického jazyka ve školách.

21. 10. 2012 Články 4 komentáře

Výživa prospívající práci

Výživa významně ovlivňuje, jak vypadáme, jak se cítíme i jak jsme úspěšní. Pro nezávislé profesionály, kteří mohou stěží čerpat nemocenskou, je dobré zdraví a stabilní výkonnost naprosto zásadní podmínkou dlouhodobě úspěšného podnikání. Kvalitní strava nám vedle vysoké pracovní výkonnosti zajistí i nejlepší prevenci nemocí a dokáže pomoci při řešení stávajících zdravotních potíží.

10. 10. 2012 Články

Proč bio?

Září je měsícem biopotravin. Zatímco tisíce nadšenců budou objíždět biofarmy, mnoho dalších lidí bude o biopotravinách filozofovat. Někteří budou dokonce kritizovat ty, kdo biopotraviny konzumují.
Je pravdou, že chemikálie, které běžný průmysl používá, jsou jednotlivě testovány a používají se ve zjištěných bezpečných dávkách. Problém je v definici bezpečnosti. Studie, které by sledovaly vliv dlouhodobého příjmu chemického koktejlu, který se do nás dostává společně s konzumací konvenčních potravin, neexistují.

4. 9. 2012 Články 5 komentářů

Inspirace pro zdravý školní řád

V minulém školním roce jsem na ZŠ Matiegky v Mělníku přednášela pro celý pedagogický sbor v akreditovaném kurzu Přirozená péče o zdraví. Po celodenním povídání o výživě mě moc mile překvapil e-mail od pana ředitele, který mj. napsal: „Na základě vašeho semináře u nás ve škole jsem doplnil školní řád o pravidla zdravé výživy.

1. 9. 2012 Prakticky

Ovlivňují sladkosti výsledky písemek?

Studie z celého světa potvrzují, že zdravá výživa dětí je základem pro jejich zdraví, ovlivňuje jejich chování i akademické výsledky. Na příklad přísný zákaz sladkostí ve škole může být nejsnadnější cestou ke zlepšení koncentrace studentů, zlepšení jejich chování i výsledků písemek. Například na základní škole v Georgii, USA hned po prvním roce bez sladkostí poklesly návštěvy u školní zdravotní sestry o 30%, disciplinární problémy se snížily o 23% a výsledky z písemek se zlepšily o 10 až 15%.

30. 8. 2012 Studie 7 komentářů

How to teach children healthy nutrition

Abstrakt z dizertační studie (anglicky), ve které jsme se ptala studentů, pedagogů a rodičů, jak by se měla vyučovat zdravá výživa na základních školách. Studie se zůčastnilo deset škol z ČR a Americká mezinárodní škola v Dalianu (Čína). V abstraktu jsou výsledky rozsáhlé rešerže o výuce zdravé výživy, odpovědi účastníků, závěry a doporučení vyplývající z výsledků kvalitativních i kvantitativních dat. […]

30. 11. 2011 Studie

Genetickou predispozici lze ovlivnit konzumací ovoce a zeleniny

Nedávno publikovaná nutrigenomická* studie naznačila, že strava s vysokým příjmem čerstvého ovoce a zeleniny může měnit geneticky dané riziko vzniku srdečního infarktu. Studie sledovala data více než 27000 jednotlivců různého etického původu a je jednou z největších studií sledujících interakce mezi genetickou výbavou a výživou v oblasti srdečně cévních onemocnění. U všech jedinců s geneticky vysokou predispozicí, kteří přijímali […]

9. 11. 2011 Studie

Ayurvedou ke štíhlosti

Štíhlost je vedlejším produktem všech přirozených výživových stylů, a to bez jakéhokoliv počítání kalorií či odměřování porcí. Dlouhodobé zdravé stravování postavené na příjmu přirozených potravin a respektování individuální konstituce tak, jak jej doporučují všechny tradiční stravovací filosofie, vede ke zdravému tělu i hmotnosti. Štíhlost je ve východních filosofiích vnímána jinak než u nás na západě. […]

20. 10. 2011 Články 10 komentářů

Výživa pro mozek

Zdravá strava je nezbytná, aby celý organismus správně prospíval, a to včetně správného vyhodnocování podnětů nervovým systémem, paměti a schopnosti učit se. Každé dítě má vlastní jedinečný styl poznávání světa a zpraování informací, a proto není snadné odhalit souvislost mezi nadbytečným nebo nedostatečným příjmem určité živiny a rozumovými schopnostmi dítěte. Následující informace doporučuji brát jako […]

20. 10. 2011 Články 7 komentářů