Podvod nebo léčba

To je název bestsellerové knihy, která na základě nejkvalitnějších dat vyhodnocuje efektivitu několika desítek alternativních terapií. Autoři docházejí k závěru, že jsou důkazy o funkčnosti akupunktury, fytoterapie a chiropraxe nedostatečné. Homeopatii přímo označují za naprosto nefunkční. Veškerý její přínos má být pouze na úrovni placeba.
Jak zjistíme, co funguje a proč i přes kritiku alternativních metod doporučuji ze všeho nejvíce prevenci a hned po ní přirozené možnosti?

28. 4. 2021 Články, Knihy 8 komentářů

Chronická onemocnění nejsou nevyhnutelná ani přirozená

Chronické nemoci nejsou dány ránou osudu, ale především našim chováním. Jejich terapie potlačováním projevů účinnými léky funguje, ale jen částečně a zpravidla je spojena s obrovskými riziky. Jediné, co skutečně léčí, je řešení problémů, které za nemocí stojí. Už máme dostatečně prokázáno, že rozhodující je, jak žijeme, jak se hýbeme a co jíme.
Zde detailně o nezamýšlených důsledcích a nebezpečí použití redukcionistické logiky ve světě, který se vyznačuje mimořádnou provázaností a komplexností.

13. 4. 2017 Články 18 komentářů

Je hledání nemocí prospěšné?

Větší počet návštěv u lékaře, vyšetření a užívaných léků neznamená, že budeme zdravější. Naopak přibývá studií, které prokazují škody způsobené nadměrným vyšetřováním. Například pro jeden zachráněný život na rakovinu prsu je třeba, aby mamografii 11 let každoročně podstupovalo 2100 žen. Za tuto dobu bude také 600 až 700 ženám diagnostikován falešně pozitivní nález.

1. 2. 2013 Články 13 komentářů

Jak jsou nám servírovány léky

Léky jsou novou skupinou znečišťující vodu. V nejrůznějších vodních zdrojích byly zjištěny stopy drog, jako na příklad antibiotika, hormonální antikoncepce, analgetika, antidepresiva, léky snižující cholesterol, léky používané v terapii rakoviny a zbytky čistících prostředků. Obzvláště znepokojující je přítomnost antibiotik ve vodních zdrojích. Ta může vést k rozvoji rezistence patogenních bakterií a následně i antibiotik rezistentních onemocnění. Dlouhodobý a […]

13. 10. 2011 Studie 1 komentář

Pesticidy používané v konvenčním zemědělství jsou neurologickými jedy pro hmyz i nás

Organofosfátové pesticidy, které jsou používané jako nervové jedy, tak opravdu fungují. Tyto postřiky, zcela běžně používané při konvenčním pěstování ovoce a zeleniny, napadají nervový systém škůdců. Stejné účinky však mají i u člověka, u něhož brání přenosu signálů mezi neurony. Stále více se hromadí důkazy získávané z nejrůznějších skupin dětí, které naznačují, že expozice organofosfátovými pesticidy […]

5. 10. 2011 Studie 7 komentářů

Nebezpečná zdravotní péče

Nepotřebné léky, zbytečné operace a neověřené terapie. Nový výzkum ukazuje, jak jsou mnohé běžné lékařské testy a postupy nejen drahé, ale mohou přinést i více škody než užitku. Méně zdravotní péče znamená lepší zdraví. V mnoha lékařských odvětvích vede méně testování a terapie k lepšímu zdravotnímu stavu. Od některých screeningových testů na rakovinu přes operace chronických bolestí […]

5. 10. 2011 Studie

Nebezpečné toxiny z GM rostlin nalezeny v krvi žen a jejich plodů

Geneticky modifikovaná (GM) kukuřice od firmy Monsanto je vybavena genem produkujícím tzv. Bt-toxin, což je pesticid sloužící k usmrcení hmyzu. V době schvalování kukuřice vyrábějící vlastní pesticid Monsanto a Agentura pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency, EPA) přísahali, že postižení budou jenom insekti a Bt-toxin bude kompletně zlikvidován v žaludečním prostředí člověka  bez jakéhokoliv ovlivnění nic netušících,  […]

20. 7. 2011 Studie 4 komentáře