Sezení nás zabíjí

Studie z USA, Kanady, Austrálie i Asie našly spojitost mezi delší dobou sezení a rizikem předčasného úmrtí, a to i po vyloučení vlivu tradičních faktorů, mezi které patří kouření, vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, větší obvod pasu a nesprávná výživa.
Nadměrné sezení škodí i těm, kteří pravidelně cvičí. Je spojováno s nadváhou, osteoporózou i srdečně cévními nemocemi.

1. 8. 2013 Studie 27 komentářů

Dlouhověkost a nemocnost

Žijeme čím dál déle, ale současně jsme také čím dál více nemocní. Trpíme potížemi, které nám podstatně snižují kvalitu života a kterým se dá předcházet. Řešením naprosté většiny našich onemocnění nejsou léky ani vyšetření, ale naše každodenní chování.
Zánětlivé prostředí v organismu je základem anebo doprovodným znakem mnoha chronických onemocnění a také urychluje stárnutí buněk. Proto výživa omezující vznik zánětu bude podporovat i kvalitu a délku života.

30. 4. 2013 Články 26 komentářů

Cholesterol – kde je pravda?

V šedesátých letech minulého století našli lékaři u lidí se srdečně cévními onemocněními zúžené cévy kvůli tzv. plakům, které obsahují cholesterol s některými nasycenými tuky. Z nálezu vyvodili teorii spojující konzumaci potravin o vyšším obsahu cholesterolu s vyšším rizikem vzniku srdečně cévních (kardiovaskulárních) onemocnění. Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou celosvětově nejčastější příčinou úmrtí.Nejběžnější formou KVO je ischemická choroba srdeční (ICHS). […]

20. 2. 2012 Články 140 komentářů

Margaríny versus máslo

V průběhu posledního měsíce jsem dostala hned z pěti nezávislých zdrojů děsivou internetovou informaci o margarínech, které se od umělé hmoty liší jen jednou molekulou. Byla jsem požádána o vysvětlení. Chemickou laboratoř však nevlastním a spočítat molekuly v margarínech a různých umělých hmotách není v mých silách. I přesto o nevhodnosti margarínů přednáším už mnohá léta. Nikdy jsem […]

15. 10. 2011 Články 21 komentářů