Jak Roundup ohrožuje zdraví?

24. 7. 2013 Články, Studie štítky: , 77 komentářů

Zbytky Roundupu se běžně nachází v našem životním prostředí i v našich tělech. Tento celosvětově nejpoužívanější herbicid přitom může vést k systémové toxicitě a být jedním z důležitých rizikových faktorů vývoje mnoha chronických onemocnění.

Přesto si jej stále mnozí postřikujeme na trávníky a chodníky okolo domů, města jej běžně používají na veřejných plochách a další podstatné navýšení jeho spotřeby se očekává v případě pěstování geneticky modifikovaných potravin. Už nyní se v České republice spotřebuje více než 900 tun glyfosátu ročně.

Spotřeba se zvyšuje kvůli pěstování GM semen

Běžnou vlastností geneticky modifikovaných semen je jejich odolnost vůči herbicidu anebo schopnost tvořit si svůj vlastní insekticid. Odolnost vůči herbicidu znamená, že jej na rostliny můžete stříkat mnohem větší množství, než by rostliny bez GM přežily. Velká část herbicidu v plodech samozřejmě zůstává. Celosvětově nejpoužívanějším herbicidem je patentovaná chemikálie firmy Monsanto Roundup a rostliny odolné vůči ní se označují jako Roundup Ready. Dnes je až 80 % GM plodin Roundup Ready.

Glyfosát v potravě a našich tělech

Základní účinnou látku Roundupu je glyfosát, který se v rostlinách ukládá a kterého není možné se zbavit omytím plodů. Zbytky Roundupu se proto běžně nachází v našem životním prostředí i v našich tělech. Například analýza sledující obsah glyfosátu zjistila, že GM kukuřice obsahuje 13 ppm glyfosátu ve srovnání s nulovým obsahem glyfosátu v kukuřici bez GM. Přitom 13 ppm znamená překročení bezpečného limitu stanoveného EPA (Americká organizace pro ochranu životního prostředí) osmnáctkrát.

Nedávno proběhlý test, který organizovala skupina Friends of the Earth Europe, nalezl glyfosát v moči lidí z 18 států Evropy včetně České republiky a očekává se, že jeho spotřeba poroste, pokud dojde k nárůstu pěstování geneticky modifikovaných plodin v Evropě.

Monsanto usvědčeno ze lhaní

Firma Monsanto neustále tvrdila, že Roundup je pro člověka naprosto neškodný. Dokonce až do roku 2009, kdy francouzský soud uznal Monsanto vinným ze lhaní a klamavé reklamy, používala na jeho obalech přídavek bioodbouratelný a „environmentally friendly“.  Podle Dr. Seneff, autorky nové recenzované zprávy, vede glyfosát k výživovým deficitům i systémové toxicitě a je jedním z nejdůležitějších rizikových faktorů vývoje mnoha chronických onemocnění.

Glyfosát škodí našim mikrobům

Monsanto léta obhajovalo neškodnost Roundupu pro lidi a zvířata argumentem, že šikimátová cesta (reakce, při které vznikají antioxidanty), jejíž narušení zabíjí plevel, neexistuje u vyšších živočichů a lidí. Nedávným zásadním objevem je, že šikimátová cesta je děj, který probíhá ve všech mikroorganismech, které tvoří většinu našeho těla. Narušení šikimátové cesty proto znamená narušení funkcí a života mikrobů, kteří žijí v našem organismu.

Podle novějších studií je přitom zdraví mikrobů určujícím faktorem zdraví nás, jejich nositelů. Narušením zdraví mikroorganismů proto glyfosát zásadně poškozuje i celý lidský organismus.

Glyfosát prodlužuje působení toxinů ze zevního prostředí

Studie také prokázaly, že glyfosát inhibuje cytochrom P450 (CYP) – enzymy, které jsou zásadní pro zneškodnění toxických látek ze zevního prostředí. Omezení schopnosti těchto enzymů omezuje likvidaci škodlivých látek v organismu, a tak zvyšuje i jejich škodlivost. Negativní následky jsou zákeřné a projevují se pomalu v podobě zánětlivého poškození buněk celého organismu.

Následkem jsou podle autorů dnes nejběžnější onemocnění spojované se západním způsobem stravy, jako jsou onemocnění žaludku a střev, obezita, nemoci srdce, deprese, neplodnost, autismus, nádorová onemocnění anebo Alzheimerova nemoc.

Glyfosát a autismus

Výskyt autismu se tak prudce zvyšuje, že už není pochyb o jeho souvislosti se životním prostředím, protože geny nemohou mutovat tak rychle. Poslední zpráva CDC (Centers for Disease Control and Prevention) hlásí autismus u každého 50. dítěte v USA. Tento údaj znamená 72% nárůst postižených dětí od roku 2007, kdy byl výskyt 1:88.

Ve videu Dr. Seneff (od 10. minuty) detailně popisuje propojení mezi glyfosátem a autismem. Základním problémem je, že glyfosát narušuje střevní mikrobiální rovnováhu, zvyšuje střevní propustnost a riziko výskytu gastrointestinálních potíží, jako jsou záněty střev, potravinové alergie a celiakie, které autismus často provázejí.

Zajímavostí je, že některé mikroorganismy dokáží glyfosát rozkládat, což by mělo být prospěšné. Rizikem tohoto rozkladu je však jeho vedlejší metabolit amoniak, jehož hladina je u autistických dětí skutečně vyšší než v běžné populaci a který může být příčinou zánětu mozku.

Dr. Seneff  ve videu postupně popisuje souvislost mezi glyfosátem a jednotlivými zdravotními problémy, jako jsou diabetes, neplodnost, ADHD anebo Alzheimerova nemoc. (anglicky, 1:05)

http://www.youtube.com/watch?v=lzrQcyuqTwE

Glyfosát a poškození plodu

Zcela nová studie, která prokazuje zvýšení výskytu malformací plodu u pokusných zvířat. Snad nejděsivější na studii je zjištění, že Monsanto o tomto riziku ví už od roku 1980.

Jaká je situace v Česku?

V České republice bylo v roce 2011 podle oficiální statistiky spotřebováno více než 962 tun glyfosátu. Přitom, jak shrnuje Hnutí DUHA, lékaři zjistili, že glyfosát v nižších dávkách je toxický pro lidské buněčné kultury včetně embryonálních a placentálních buněk. Rovněž je genotoxický, zvyšuje pravděpodobnost genetických mutací a rizika rakoviny. Glyfosát může také narušovat účinek lidských hormonů a průběh těhotenství.

Studie potvrzují, že glyfosát škodí životu v krajině, snižuje její biologickou rozmanitost. Ubývá např. květin kolem polí, s nimi mizí také hmyz a ptáci. Vyplavuje se z půdy do vodních toků i podzemních vod a kontaminuje pitnou vodu. Rovněž negativně ovlivňuje složení orné půdy, což vede k většímu používání dusíkatých hnojiv.

Jak omezit riziko?

Doma může každý z nás okamžitě přestat používat Roundup na své zahrádce, chodnících a trávníku, jak doporučuji ve svém blogu na Aktuálně. Každý také můžeme svými každodenními rozhodnutími podporovat kvalitní, ideálně organické potraviny, a naopak se vyhýbat geneticky modifikovaným potravinám.

Doporučuji vyjadřovat svůj nesouhlas s pěstováním GM plodin, které jsou hlavním důvodem podstatného navyšování použití Roundupu, na našem území, jak to už nyní dělá celá řada jiných evropských zemí. Úžasným příkladem nám může občanská petice Chodníky bez jedů pro naše děti, díky které druhé největší město Holandska Rotterdam zakázalo používání Roundupu a Itálie, která právě jedná o zákazu pěstování GM kukuřice.

 

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Zdravé zprávy emailem

77 komentářů: “Jak Roundup ohrožuje zdraví?”

 1. Tereza Marková napsal:

  Dobrý den Margit, moc pěkný článek. Mám na Vás takovou prosbu. V některé z Vašich dřívějších zpráv jsem zaznamenala také zprávu o tom, že v Evropě je zakázáno pěstování GMO plodin, jen tři země to teď nově povolily: Portugalsko, Španělsko a ČR, a následně Vaši výzvu, ať lidé, pakliže s tím nesouhlasí, tak ať si to nenechají pro sebe a ozvou se. Ovšem jsem v tomto směru nezkušená a ještě nikdy jsem na žádné ministerstvo neposílala dopis, že s něčím nesouhlasím. Tak jsem Vás chtěla poprosit, jestli byste nemohla naznačit, jak by takový nesouhlasný ohlas s pěstováním GMO plodin mohl vpadat a kam jej poslat. Myslím, že lidí jako já, kteří s tím nesouhlasí, ozvali by se, je víc, ale je třeba je popostrčit a trochu jim poradit a ukázat jak… Když nás bude hodně, tak se třeba pohnou ledy… Děkuju moc. Tereza

 2. Dobrý den Terezo, pokud vím právě se nějaké aktivity plánují a očekávám, že jejich autoři zde pod článek inforace doplní. Sama doporučuji napsat vládě, Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu životního prostředí s prosbou o zákaz používání Roundupu a nejlépe pěstování GM plodin na našem území. Nejúčinnější však může být zkusit lokální aktivitu, předávat informace ve svém okolí a žádat o změnu s podporou více lidí přímo na městkém úřadě ve vašem bydlišti. Držím pěsti, Margit

 3. Třešinka napsal:

  Děkuji za článek.Chtěla jsem před pár dny POPRVÉ použít tento prostředek.Lahvičku jsem prostě nemohla najít.Za to jsem objevila upozornění na škodlivost a čekala jsem na Váš článek.Jsem ráda,že jsem tuto chemii nepoužila.Mám synovce,který má ADHD,ač jsme celá rodina zdravá.Upřímně, mám obavy si jít koupit nějakou zeleninu a ovoce,ale vlastně i pít vodu z kohoutku.

 4. eko_hunter napsal:

  @Tereza Marková
  žádný plošný zákaz GM plodin v EU neexistuje. Naopak některé země se vzepřely volnému trhu a na svém území zakázaly pěstování GM plodin, které byly schváleny pro pěstování na území EU, přestože nebyl prokázán jejich škodlivý vliv.

 5. eko_hunter napsal:

  @Margit Slimáková

  1) rostliny si nemají proč tvořit vlastní herbicid. Těžko je bude žrát nějaká rostlina. To spíš nějaký brouk. A na ty se používají většinou insekticidy, že?
  2) pokud můžeme stříkat větší množství pesticidu, pak ho stačí aplikovat pouze jednou, protože žádný plevel zaručeně nepřežije, narozdíl od opakované aplikace při použití na normální rostliny. Tedy GMO rostliny vedou ke sníženému používání pesticidů.
  3) co se týče strašného glyfosátu v kukuřici (mimochodem, pamatuju, jak se obhajovali zastánci BIOpotravin, když byly nalezeny zbytky pesticidů v BIOpotravinách, že je tím tak zamořená půda, že se to do těch kytek prostě dostane. Najednou to někoho překvapí?), doporučuji si zjistit, o jakou studii ve skutečnosti šlo:
  http://kfolta.blogspot.cz/2013/04/fake-anti-gmo-data-stokes-alarm.html
  a taková třešinka na dortu:
  http://kfolta.blogspot.cz/2013/06/when-science-sucks-you-can-have-it-both.html
  4) co se týče té studie v Entropy, už ten název napovídá, co za brak ten časopis je. A článek sám o sobě byl taky rozebrán na několika místech, chce to studovat i něco víc než poplašné stránky.
  5) co se týče toho pěkného grafu, k tomu jen jediné – KORELACE NEZNAMENÁ PŘÍČINNOU SOUVISLOST!!!!!
  Doporučuji k přečtení, hlavně graf 4 se Vám bude určitě líbit:
  http://www.buzzfeed.com/kjh2110/the-10-most-bizarre-correlations
  aneb hrát s daty si lze různými způsoby, že?

  Jsem zvědavý, jestli se můj komentář dočká schválení od paní doktorky autorky.

 6. Dobrý den,

  děkuji za upozornění na překlep, druhou nejběžnější vlastností GM semen je skutečně schopnost vytvářet si svůj vlastní insekticid – už je v textu opraveno.

  Informace, že při pěstování GM rostlin se bude používat méně pesticidů je pouhé tvrzení výrobců GMO, které je dlouhodobě nezávislými odborníky a zprávami vyvracováno. Citací, jako tyto najdete spousty:

  GMO technology drove up herbicide use by £527m, or about 11%, between 1996 and 2011, studies show
  http://www.guardian.co.uk/environment/2012/oct/03/gmo-herbicides

  A 2009 survey of USDA data by the advocacy group the Organic Center countered that HT crops were causing a significant increase in pesticide use, particularly in the last few years:
  „GE [genetically engineered] crops have increased overall pesticide use by 318.4 million pounds over the first 13 years of commercial use, compared to the amount of pesticide likely to have been applied in the absence of HT and Bt seeds.“
  http://www.livinghistoryfarm.org/farminginthe70s/pests_08.html

  Some 15 years later, most of the corn, soybeans and cotton cultivated in the U.S. stems from these Roundup Ready seeds. But a growing number of these crop acres are also reluctant hosts of Roundup-resistant „superweeds.“ Repeated application of the herbicide has literally weeded out the weak weeds and given the rare resistant weeds the opportunity to take over. The situation, according to a report published last Friday in the peer-reviewed journal Environmental Sciences Europe, has driven growers to use larger quantities of Roundup, more often and in conjunction with a broader arsenal of other weed-killing chemicals.
  http://www.huffingtonpost.com/2012/10/04/pesticides-gmo-monsanto-roundup-resistance_n_1936598.html

  Určitě s Vámi souhlasím, že korelace neznamená (přesněji nemusí znamenat) přímou souvislost a s čísly si lze hrát anebo dokonce studie zatajovat, což je normální praxe např. u farmaceutického průmyslu, který běžně publikuje jen výsledky studií, které si vybere. Otázkou je, proč namísto útočení na nezávislé experty, před rozsáhlým pěstováním GMO a používáním Roundupu, neproběhla žádná dlouhodobá studie sledující zdravotní a ekologické následky tohoto pěstování a používání. M.

 7. eko_hunter napsal:

  Když už jsme u těch superplevelů
  http://gmopundit.blogspot.cz/search?q=superweed

  Vznik superplevelů není záležitost GMO, nýbrž managementu. Pokud budete používat pouze jeden herbicid na jedné lokaci, tak Vám ZÁKONITĚ vznikne tolerantní plevel. To jsou zákony evoluce. Nebo jste snad i kreacionistka?
  Guardian, Living History of Farm, Huffington Post, nějaký Blesk by nebyl?

  A jak dlouho by taková dlouhodobá studie měla probíhat? 5 let? Po pěti letech ustavičného testování prohlásíte, že to není dost a budete požadovat 10 let. Potom 15, protože co kdyby tam bylo něco, na co jsme dosud nepřišli? A mezitím nám utíká čas, během kterého bychom mohli pomáhat lidem žít zdravěji nebo alespoň přežít. Místo toho budete vymýšlet pitswchoviny, jen proto, že my si to v EU a Americe můžeme dovolit. Proces schvalování GMO trvá minimálně 10 let (k tomu si přičtěte dobu na vlastní výzkum a produkci dané linie), na to má kromě Monsanta, BASFu a jiných nadnárodních korporací málokdo, tak tu nebrečte, že nás ovládá Monsanto, když to sami způsobujete.

 8. Dobrý den,
  jestliže je otázka vzniku superplevelů tak jednoduchá, jak je možné, že Monsanto a další výrobci agrochemikálií tuto snadnou radu nepředávají, ale naopak superplevele rostou nejvíce právě u nich?
  Pro průkaz bezpečnosti nových látek se obvykle testuje na zvířatech po dobu jejich života (jinak v podstatě není možné karcinogenitu anebo teratogenitu prokázat) a v případě negativních výsledků, jaké byly např. prokázány u GM kukuřice v Seraliniho dvouleté studii na potkanech, je poté třeba i několikaleté studie na lidech.
  Nejzábavnější je však Vaše poznámka o pomáhání žít zdravěji. Tak to určitě nedosáhneme zvyšováním závislosti chudých zemí na termínovaných semenech a agrochemikáliích Monsanta. M.

 9. Martin napsal:

  Dobrý den.
  Myslím, že paní magistra plácá páté přes deváté.
  1. Jakým způsobem se dostane glyfosát do těla člověka když se stříká chodník v parku, nebo se ošetřuje trávník? Snad jedině tak, že ten kdo stříká /aplikuje/ glyfosát sám vypije nebo vdechne. Stejně tak se může poškozovat třeba benzínem,práškem na praní, ředidlem, savem atd.Proti těmto přípravkům paní magistra nic nemá? Podotýkám, že výrobce přesně podle zákona předepisuje způsob ochrany osob, které příjdou s glyfosáty do styku.
  2. Co se týká potravin, příjdou s glyfosáty do styku pouze tzv. desikací- desikuje se za účelem rovnoměrného dozrání plodiny a jejího snadného vymlácení /eliminují se ztráty/. Jinak se glyfosát používá k jednorázovému odplevelení pole většinou po žních – tedy před orbou. Z toho pohledu by mne opět zajímala cesta této účinné látky do organismu.
  3. Geneticky modifikované rostliny nemají s použitím glyfosátů v našich podmínkách nic – ale vůbec nic společného!!! snad jen v případě, že konzumujeme potraviny dovezené s USA, nebo vyrobené z dovezených surovin. Já osobně bych si to dovedl představit pouze v případě, že bych konzumoval potraviny s obsahem soji. A to se snažím nedělat. Jinak mne žádný jiný případ nenapadá.V našich podmínkách se využívá pouze geneticky upravená kukuřice – ochrana proti zavíječi kukuřičnému /to je hmyzí škůdce – ne rostlina/
  4.Schválně začnu zjišťovat hned zítra kolik mikrogramů glyfosátů /AMPA/ obsahuje moje moč. Snad najdu pracoviště, které je u nás takového zjištění schopno. Pak dám vědět – používám totiž Roundup často a rád:-)

 10. Martin napsal:

  Ještě by mne také zajímalo proč si paní magistra bere do úst pouze Roundup a Monsanto. Na trhu je přece jenom daleko víc glyfosátů. A proč si bere na paškál v rámci osvěty zdravé výživy pouze glyfosáty, proč nebojuje proti dalším – jistě „chutným a zdravým“ účinným látkám pesticidů.

 11. Dobrý den, vysvětlení je jednoduché a v případě důkladného čtení textu pochopitelné: Roundup je dnes celosvětově nejpoužívanějším herbicidem a text je založen na překladu studie (viz odkazy) sledující zdravotní působení glyfosátů v souvislosti s obrovským nárustem jeho použití v Roundupu.

 12. Dobrý den, do těla se glyfosát dostává přesně jak sám uvádíte, vdechováním anebo přes znečistěnovou vodu a životní prostředí celkově a o tom, že jej v tělech máme jasně svědčí výsledky uváděného testování. To, že výrobce až tak bezpečnost nezajímá výborně ukazuje dokument z pěstování GM soji v Jižní Americe: http://www.youtube.com/watch?v=oZPz3WngnZk a jejich lživé tvrzení o bioodbouratelnosti na obalech.
  Glyfosáty se dnes běžně opakovaně používají při pěstování GM plodin a máte pravdu, že v EU je doposud GM pěstování jen omezené, ale až 85 procent krmiv pro konvenční chovy v EU může být GM (jedná se právě o GM kukuřici a soju pěstované v Jižní Americe).

 13. Luboš napsal:

  uff, zbytečné řešit komplexní náhled na problematiku s technokratem, zemědělců co ví, co dělají a obejdou se bez berliček je opravdu málo, ostatní potřebují poradce agrochemických firem, aby si něco vypěstovali

 14. Alena napsal:

  Dobrý den, někteří zastánci Roundupu jsou buď hloupí nebo zaplacení, jinak si to nelze vysvětlit. A pan Luboš to napsal správně. S technokraty se nedá bavit a naši zemědělci jsou už od přírody odtržení a o kvalitu půdy jim vůbec nejde, spíš o krátkodobý výdělek. DDT se také hojně chválilo a skoro si to lidé sypali do jídla, jak to bylo doporučované a jaký je to sajrajt? To snad už ví každý i když v rozvojových zemích se stále používá. Takže tady máme náhradu a to Roundup. My naštěstí na zahradě plevele nemáme, pokud někde roste něco, co tam nechci, tak ta rostlinka skončí na kompostu a my můžeme obdivovat krásnou rozkvetlou zahradu třeba na jaře plnou pampelišek a jiných květinek, z nichž mnohé i jíme a to vše úplně zdarma a bez rozčilování. Všichni ti, co kupují Roundup a jiné sajrajty se bohužel dost často rozčilují a škodí svému zdraví, ale to se nelze divit, vždyť žijí na chemických zahradách, které zdraví vůbec neprospívají. Je mi pana Martina a jemu podobných líto, že si otravují život a bohužel asi nejen sobě, ale i svým dětem a to na dlouhá desetiletí.

 15. Dana napsal:

  Dobrý den, paní Margit, neměla jste na svém blogu článek o genticky upravených potravinách? Něco v tom smyslu, že se snad zpracovává zákon zakazujícího šíření osiva mezi drobnými pěstiteli…..co bychom měli proti návrhu dělat, snad petice….
  Nemohu tento článek najít.
  Děkuji.
  D.

 16. Dobrý den Dano, článek o GM najdete zde: http://www.margit.cz/gm-potraviny/ a o přípravě nové legislativy týkající se semen ještě nepíši, protože jsem právě příští týdem pozvána ke kulatému stolu, kde se bude tato problematika projednávat. Situaci však aktivně sleduji. Margit

 17. martin napsal:

  Zdravím Vás,jsem rád že se o tuto problematiku zabýváte.Plně si uvědomuji a cítím na vlastní kůži ekokatastrofu, kterou způsobuje konvenční zemědělství.Potřeboval bych poradit za domem
  mám totiž pole a nonstop tam stříkají různá svinstva naposled tam byla řepka a nedalo mi a šel jsem se zeptat traktoristy co to je tentokrát za chemický koktejl.byl jsem v šoku, když mi oznámil,že je to roundup a to z důvodu aby se jim řepka lépe sklízela.Jak se můžu proti těmto ignorantům bránit mám malé dítě a moc dobře vim co je roundup za jed a nechci aby mě tu neustále skrápěly tunami pesticidů.Na koho se mám obrátit?Exisistuje nějaká oficiální cesta jak zakázat zemědělcům postřiky v sousedství mého pozemku?Mám z toho velký strach protože nedaleko je i naše studna.Prosím poraďte

 18. Dobrý den, omlouvám se, ale sama nevím, jestli je obrana v takovémto případě možná. Doporučila bych se obrátit s dotazem na Ligu lidských práv a také na ekologické organizace, jako např. Biospotřebitele anebo Greenpeace. Držím pěsti, aby se řešení našlo a budu i ráda, když se o zjištěné možnosti podělíte s ostatními. Sama také zkusím zjišťovat a ozvu se, když budu vědět více. Margit

 19. isisec napsal:

  Vseho s mirou damy a panove. I krast se musi s mirou jinak vas brzy chytnou. Suse absolutne suse ho na jare s mirou pouziju. Zodpustenim, nez bych se dupal bezvysledne s nekonecnym mnozstvim plevele – radeji postrikam.

  A svete div se. Rajcata suse strikam proti plisni chemii atd. atd. Vseho s mirou.
  Zdar Buh a s pozdravem “ Buh nas ochran pred fanatiky!“
  lsi

 20. Martin napsal:

  pokud aplikuji Glyfosfát na pozemku před setím kulturní plodiny (obilovina, kukuřice, okopanina), tak v půdě zajisté zustanou nejaká residua (neberme v uvahu fakt, že vyrobce udavá, že je 99% přípravku odbouráno do 4 týdnu po aplikaci)
  Pokud provedu desikaci pomocí glyfosfátu, aplikuji jej přímo na kulturní rostliny, které se dále zpracovávají (nebo jejich plody) tento glyfosfát se vstřebáva kontaktně – tudíž přes ,,zelenou plochu,, rostlin.tady je provede příma cesta glyfosfátu do rostliny.
  Pokud nebudu provádet aplikaci v době, kdy na pozemku je ,,naše,, kulturní plodina, (tedy aplikace probehne před setím(sázením) je možné, že residua glyfosfátu se do kulturní rostliny dostanou prostřednictvým kořenů? a rostliny jej zabudují jej do svých tkánových struktur vč. plodů? je toto vubec teoreticky možné? jsou rostliny schopny glyfosfát vstrebat jinak, než jak je uvedeno v návodech k aplikaci? tedy na zelenou plochu?
  dekuji za případnou reakci.
  P.S. píši to proto, že se snažím zredukovat Pýr plazivý, a nechci bezhlavě používat chemii, o které vím jen to, co se uvádí na obalu výrobku. ale boj s timto plevelem je opravdu těžký a chemická cesta je proste nejekonomičtější varianta. Ale už jsem do tohoto boje vložil nemálo finančních prostředků a nerad bych si ted tedy kontaminoval půdu nejakým glyfosfátem.

 21. Dobrý den, přiznávám, že sama nedokáži jednoznačně potvrdit či vyvrátit cesty, kterými se glyfosát dostává do rostlin a našich organismů. Jediným jasným faktem dnes je, že není zcela neškodný ani se neodbourává, jak Monsanto tvrdilo, ale dokáže v obojím uvedeném hromadit. Sama bych proto tento příspěvek nepoužívala a zkusila konzultovat vhodné ekologické náhrady s některým z bio zemědělců. M.

 22. Ervo napsal:

  Zdravím Vás.Ako sa mám brániť proti tomu,keď dvaja psychopati zo susedstva ničia moje ovocné stromy(zatiaľ neznámo z akých dôvodov ?) Roundupom,(nezákonne získaného z miestného poľnohosp.družstva).Ovocie konzumuje celá moja viacčlenná rodina i malé deti,moji vnuci.Podal som na políciu pred dvoma rokmi trestné oznámenie na základe toho,že mi to oznámila dôveryhodná osoba,ktorá to videla a bola pri tom.V oznámení som dotyčného uviedol ako anonymného,lebo ma o to žiadal pravdepodobne,aby za to,že mi to oznámil nemala jeho rodina problémy v obci v ktorej starosta nadŕža tým dvom psychopatom(bola a je v tom nelegálna pálenica),ktorí ohrozujú ničením mojho ovocného sadu aj moju rodinu ???Zatiaľ to dopadlo tak,že to miestná polícia posunula dokonca“až na priestupkové konanie na obvodný úrad“.Rok bolo ticho a keď som sa po roku domáhal výsledku šetrenia bolo mi oznámené,že celá zaležitosť bolá zastavená vraj som nedodal vzorky poškodenej vegetácie ?Je to smiešne smutné,že celé vyšetrovanie bolo zmarené ľahostajnosťou policajných orgánov,ktoré mali dať príkaz na zabezpečenie týchto nezávisle(nezaujate)odobraných vzoriek.Toto je len krátka ukážka toho,ako sa verejné orgány stavajú k tejto problematike.Mne a každému súdnemu človeku je jasné ako sa malo pstupovať.Je to cinizmus najhrubšieho zrna.Zatiaľ len rúbem suché stromy a čakám,že tých dvoch…………E.V.

 23. Jana napsal:

  Dobrý dení paní Margit,

  velice si Vážím Vaší práce, kterou pro nás děláte. Také jsem již podpořila Vaši iniciativu „Skutečně zdravá škola“ a jsem ráda, že dostávám pozitivní zprávy ohledně vývoje v této věci. Momentálně mě ale začíná více trápit jiná dle mého názoru ještě závažnější věc a sice, že v našem městě se začal celoplošně užívat Roundup na postřiky chodníků i toho nejminiaturnějšího plevele. Všude po městě i u rodinných domů se zahrádkou je žlutá tráva na chodnících kromě toho mého, protože jsem si plevel raději vlastnoručně vytrhala.
  Mohla bych Vás požádat tímto o pomoc při řešení této situace? Jsem z toho poměrně nešťastná.

  Děkuji a zdravím
  Jana

 24. Dobrý den Jano, určitě jsem pro omezení a nejlépe zákaz používání Roundupu ve městech anebo zcela, jak k tomu už v některých místech světa dochází. Přiznávám, že mě však nenapadá, jak bych mohla pomoci. Doporučuji zkusit se např. spojit se skupinou organizující pochod proti Monsantu, která by v rámci pochodu mohla zviditelnit i toto řešení. Margit

 25. Iveta Janíková napsal:

  Dobrý den, pozastavuji se nad tím že silničáři na sev. Moravě ( i v Beskydech- konkrétně cesta „Solárka“ spojující Kunčice p. Ondřejníkem a dále vedoucí k silnici na Rožnov, tak tam místo sekání trávy používají v tomto období totální herbicid. Nechápu, když to jde v jiných krajích bez něj, tak proč ne tady – a na rozhraní CHKO Beskydy???

 26. Dobrý den, děkuji za výborný podnět k řešení. Určitě moc doporučuji s dotazem kontaktovat přímo ochránce přírody a silničáře, popřípadě i místní obecní úřady. Držím pěsti ať se podaří situaci vyřešit. Margit

 27. Josef Bukáček napsal:

  Mám takové nejasné tušení,že používání Roundupu firmou Monsanto je pouze špička ledovce,co dělají…..Mají na svědomí v USA a ve světě ještě daleko větší prasárny.

 28. Souhlasím s Vámi a situaci jsem nedávno popisovala pro blog na aktuálně: http://blog.aktualne.cz/blogy/margit-slimakova.php?itemid=22346
  M.

 29. kARL napsal:

  NADNÁRODNÍ KORPORACE MONSANTO MÁ POD SVOU KONTROLOU CESTU OD SEMÍNKA AŽ PO SUPERMARKET,POKUD BY MONSANTO CHTĚLO COKOLIV TAK S TÍM ANI PREZIDENT USA ANI SVĚCENÁ VODA NIC NEZMŮŽE. DALŠÍ GIGANT JE TYSON VIDEO NAPOVÍ CO SE DĚJE KOLEM NÁS https://www.youtube.com/watch?v=94PBFb6fx88

 30. ROUNDUP v zemědělské praxi.

  Byl jsem na návštěvě u středně velikého sedláka hospodařícího nedaleko Prahy na ploše přes 400 ha. Obří postřikovací traktor a chemikálie jsou zásadním nástrojem pro zvyšování výnosu jednotlivých plodin. Například Řepku olejnou před dozráním jak řekl „umrtvují“, rozuměj postříkají celé pole právě ROUNDUPem, proto aby ji sklízeli již vysušenou a měli tak pohodlnější sklizeň a skladování. Na dvoře měl několik tisícilitrových barelů s ROUNDUPu. Kolik plochy zabírá řepka v ČR jsem našel zde:

  Česko je přitom velkopěstírnou řepky. „Roste na 430 tisících hektarech, zabírá 16 procent veškeré orné půdy.
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/repka-zabije-rocne-stovky-srncu-myslivci-jsou-bezmocni-pjk-/zahranicni.aspx?c=A100330_170813_vedatech_taj

  To znamená, že pouze na ono „umrtvení“ se na pole vylijí jen v naší malé zemičce plavecké bazény ROUNDUPu. Takže ty chodníky jsou Martine opravdu k smíchu.

  Takže až půjdete okolo krásného žlutého pole, nemračte se, sedlák má na postřikovací traktor 5 milionový úvěr a na krku tři děti. Nemůže proto šetřit bratra ani své děti, natož ty vaše.

  P.S. EU má ohromné přebytky vypěstovaných plodin a jen díky dotacím z našich kapes se je daří kamsi vyvézt.

  Zdravím, obdivuji a podporuji paní Margit. Otvírá nám oči.

 31. Hmm. Mudruji a neumím se podepsat. Ivan Švýcarský

 32. Ivame, moc díky, za doplňující informace, i když děsivé. Myslím, že evropský zákaz používání Roundupu, by mnohé vyřešil, jen jak jej dosáhnout? Margit

 33. Marek Voříšek napsal:

  Ať jsou či nejsou tyto informace pravdivé, domnívám se, že úplné odsouzení Roundapu není na místě… Určitě bych byl pro zákaz jeho používání v potravinářském průmyslu (upřímně, ani mne nenapadlo dokud jsem si tohle nečetl) že by jej někdo na potraviny využíval.. Ale na využití proti plevelům v místech kde se proti nim nedá nějak snadno zasáhnout nějakým „konvenčním“ způsobem, tam bych proti tomu nic neměl… Marek V.

 34. Jiří O. napsal:

  Dobrý den paní Slimáková,
  se zájmem jsem si přečetl tento článek i diskusi a dle studií to vypadá, že Roundup se opravdu tak rychle v přírodě nerozkládá jak uvádí výrobce.
  Existuje nějaká eko… náhrada? Např. jsem našel přípravek Finalsan:

  http://www.neudorff.cz/vyrobky/plevele/finalsan-pripravek-proti-plevelum.html

  Hlavní složkou je kyselina pelargonová, dle výrobce neškodná, rozložitelná. Hledám přípravek na pozemek u novostavby plný plevele a rostliny ostropestřec vysoké 1m. Na pozemku máme vrtanou studnu na pitnou vodu. Jaký je Váš názor na tento výrobek od této firmy.

  Děkuji
  S pozdravem
  Jiří O.

 35. Dobrý den Jiří, naprosto chápu potřebu zlikvidovat popsaný plevel, ale sama nedokáži posuzovat bezpečnost jednotlivých postřiků. Doporučuji obrátit se s dotazem na biozemědělce anebo organizaci Biospotřebitel, kteří určitě budou znát ekologické možnosti řešení. http://biospotrebitel.cz
  Margit

 36. irena l. napsal:

  Dobry den pani Slimakova, prave jsem podepsala petici na internetu proti zakazu pouzivani Glyphosatu (Roundapu), ktera probiha v Nemecku, kde bydlim. Tutu petici najdete pro zajimavost zde :http://www.bund.net/aktiv_werden/aktionen/glyphosat_verbieten/
  Je zde uz vse zadano, jen musite napsat jmeno a adresu a odkliknout.Takze si na to kazdy tu chvilku najde. A to je dulezite, aby nemusel kazdy jedinec zjistovat vsechny podrobnosti zvlast. Ta nase petice jde primo na ministerstvo zemedelstvi. Pokud vim, tak petici muze vytvorit kazdy obcan, pokud jeste v Cesku zadna o zakazu pouzivani Roundapu neexistuje, tak proc nezacnete zde? S pomoci Facebooku atd.. to dnes prece neni problem aby se to siroka verejnost dozvedela. Pokud na ministerstvo prijde par dopisu, nic se nezmeni, Musi jich byt desetitisice a potom s tim musi neco delat, at chteji nebo ne.
  S pozdravem
  Irena

 37. Dobrý den Ireno, moc děkuji za skvělý tip, určitě jsem pro zorganizování petice i u nás, jen už není v mých silách být organizátorem i této akce. Už i tak velkou část své práce věnuji osvětě a podboře občanské iniciativy pro zdravější vaření ve školách. Zkusím se však zeptat na Fb, jestli se najde někdo jiná a ráda jej podpořím. Margit

 38. Irena l. napsal:

  Dobry den pani Slimakova,
  jeste jeden tip pro vsechny.
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Online_petice
  Zde najdete České a zahraniční petiční platformy. Je mi jasne , ze nemate mnoho casu, ale na druhou stranu by se mozna dalo rychleji neco zmenit. Preji pevne nervy a hodne uspechu ve Vasi praci. Pokud se nejaka petice vytvori, tak nas prosim zde informujte.
  Zdravi Irena Lindl

 39. Děkuji, už jsem výzvu předávala na Fb, Margit

 40. helena napsal:

  Dobry den muj soused v baraku pouziva roudap odchazeji nam stromy a ostruziny jak se mam dozvedet ze mi to strika da se to zjistit rozborem a kdeto mame zjistit s manzelem mame zdravotni problemy tak nevim jestli na to nema v liv tato chemikalie.

 41. Dobrý den, podle mne jde testováním zjistit zbytky Roundupu v rostlinách i lidském organismu, ale také nevím, kdo u nás toto testování nabízí. Doporučuji zkusit se zeptat na nejbližší hygienické stanici. M.

 42. Jarda napsal:

  „Podle mne jde testováním zjistit zbytky Roundupu v rostlinách i lidském organismu…“
  Vy to nevíte jistě? Takže těm Seraliniho nesmyslům také nevěříte? :)

 43. Omlouvám se za nepřesné vyjádření, ano zbytky zjistit lze, jak např. prokázala práce, kterou v článku cituji.

 44. Michal napsal:

  Paní Slimáková,co máte místo toho herbicidu? Máte něco lepšího? Já to použiji.Sem s tím! Vymyslela jste jak eliminovat plevel na pěstebních plochách, v sadech při zachování výnosu a vysoké kvality?A proč nepíšete o jiných herbicidech? Musím se smát tomu jak všichni laici znají Roundup,přestože třeba glyfosátová složka je i v jiných totálních herbicidech. Co třeba takové herbicidy na přesličku? Přeslička totiž v pohodě přežije aplikaci Roundupu.
  Jinak ty co zde píší o tom,že zemědělcům nejde o kvalitu půdy musím asi upozornit,že jim přeskočilo.

 45. Jakub napsal:

  Pane Michale,
  obávám se, že nepřeskočilo, dělal jsem nějaký čas v zemědělství a potkal jsem skutečně jen několik lidí, kteří by měli o půdě alespoň nějaké povědomí, natož zájem. Běžná praxe je něco jiného, než výzkum na VŠ.

  Jakub

 46. Stáňa napsal:

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jak je to s tou peticí. Přijde mi směšné, že se tu snažíte za něco bojovat a když Vám někdo řekne, že máte založit petici, dáte od toho najednou ruce pryč, i když to tolik času nezabere.

  Stáňa

 47. Dobrý den Stáňo,
  mrzí mne, že to takto vidíte, ale obávám se, že nevíte o čem píšete. Založení petice může být rychlé, ale zásadní je ji propagovat, aktivně sbírat podpisy, udržovat petici v oběhu a pak z ní dokázat vyvodit závěry a ty prosadit. To vše je práce na mnohem více než jednoho čověka. Neziskový sektor samozřejmě sama také dlouhodobě podporuji, třeba v podobě občanské iniciativy Skutečně zdravá škola, ale už nyní pracuji mnohem více než na běžný úvazek a jednoduše není možné jenom práci přidávat.
  Margit

 48. Rudolf napsal:

  Dobrý den přátelé, náhoda sehrála svou roli v uvedení roundupu do praxe, náhodou jsem četl článek paní magistry, náhodou jsem o roundupu- glyfosátu dosti četl. Skutečností je, že článek je tendenční, vůbec se nezabývá způsobem odbourání glyfosátu po aplikaci a podmínkami pro užití. Myslím, že sympatizanti paní magistry mají na vybranou jednoduchou metodu, motyčku a ta patří do rukou i těm, kdo nečtou návody. Dobrá rada- nejlepší jak získat vyšší hladinu glyfosátu ve svém organismu je se napít. Předpokládám však, že rozumný a soudný člověk to neudělá, pak je nutno se zamyslet kolik skutečných jedů jíme, dýcháme a mažeme si na kůži a platíme za to horentní sumy a všechno jsou to látky násobně jedovatější než glyfosát, který aplikujete opatrně, nepijete, nejíte ho ani při práci, také se jdete umýt po aplikaci a případně i převléci. věřte nevěřte, ideologický boj o možnost využívání a prodej glyfosátu má mnoho forem, stejně jako propaganda okolo Ukrajiny, dobroty komunismu, špatnosti fašizmu a jiných izmů. Stačí myslet a pokud je článek jednostranný, tendenční, být opatrný, může na tom být něco pravdy, glyfosát není jedlý, ale jinak je přínosem. Zdravím vás a dodávám, že původním vzděláním a povoláním jsem chemik, ekolog z dob socialismu, tenkrát i dnes bez stranické příslušnosti Váš Rudolf

 49. Zdeněk napsal:

  Krásnej graf -ten co ukazuje „Glyphosat and autism“
  Vůbec to k sobě nemá nic společného. Autismus jde nahoru pořád stejně plynule a použití glyfosátu kolísá. Trošku divný, ne?

  A celkově se mi tento článek zdá jednostranně zaměřen.
  Jako kdyby pisatelka článku Roundup použila na zahradě na plevel on nepomohl tak si teď vylévá zlost tímto textem. :-)

 50. Dobrý den, samotný graf samozřejmě neprokazuje žádnou souvislost, ale naznačuje ji a uvádím jej protože na možnou souvislost poukazují i nezávislí odborníci sledující jak glyfosát ovlivňuje lidské zdraví. Odkazy na mnohé aktuální konkrétní informace o škodlivosti glyfosátu najdete průběžně na mém profesním Fb. M.

 51. Vepe napsal:

  Zdá se mi, že článek nemá moc velký smysl. Už jen to, že nerespektuje skutečnost, že Roundup je TOTÁLNÍ herbicid, který není selektivní, tedy na co kápne, to zahyne – ovšem jen v případě, že to má buňky obsahující chlorofyl, což mají jen rostliny. Takže smysl jeho používání „ve velkém“ mi nějak uniká.Nehledě na to, že jeho cena je tak vysoká, že ne každý si to může dovolit. Pokud je zmiňována aplikace v parcích, pak jsem přesvědčen o tom, že v naprosté většině se jedná o jiný SELEKTIVNÍ herbicid, který má např. hubit dvouděložné plevele v trávnících.
  To, že se dostane do plodů konzumovaných lidmi, či zvířaty je nepravděpodobné a „zabitá“ rostlina, zežloutlá a odumřelá se bude konzumovat jen stěží. Spojení glyfosátu v Roundupu a GMO výzkumu je podle mne přitažené za vlasy, protože i GMO rostliny obsahují chlorofyl a tím pádem by je aplikace zabila.

 52. Dobrý den, Roundup ready je nejpoužívanější vlastností dnes pěstovaných geneticky modifikovaných rostlin. M.

 53. sarambaj napsal:

  Takze ako pestovatel sa tiez vyjadrim k veci. Nemam moc skusenosti s nejakym sposobmi extenzivneho hospodarstava ale viem ako ho pouzivaju taki mensi polnohospodari v radoch 1 – 50 ha. Nevidim ziadny logicky dovod, preco by sa mal glyfosat striekat na urodu. Glyfosat sa strieka na plevel aby plevel nevytlacal ziadanu kulturu a nespotrebovaval ziviny z pody. Spali rastlinu na povrchu a ta sa udusi. Problem je, ze sa rezidium dostane do pody a potom sa dostane aj do plodiny. Ja osobne ho z etickych dovodov nepouzivam, ale samozrejme ma to vyjde ovela drahsie to cistit manualne od plevu. Pri dnesnom dravom trhu vela ludi nema moc moznosti, aby im po tej velkej investicii este zostal nejaky zisk. Co sa tyka insekticidov, vsetci by radi zrali krasne bio potraviny. Ale toto v dnesnej dobe nie je mozne, kedysi ludia zrali ovela mensiu skalu plodin a vacsina ludu makala na poli. Dnes by sa chceli venovat aj inym veciam a teda na polnohospodarstvo ostane len mala cast populacie. Aby produkovali dostatok pre zvysok populacie robia to koncentrovane, pretoze inak by to nebolo ani mozne a samozrejme takato produkcia je atraktivna pre mnoho zivocichov „skodcov“. Ak si posadim na zahradu tri kricky paradajok, tak to pravdepodobne zvladnem bez agrotoxik, ak vsak posadim jeden hektar, tak to musim striekat 2 x do tyzdna aby som sa jedneho rana neprebral a nezostali mi len oci pre plac. Ti ktorym sa nepaci ze si kupuju v supermarkete nablyskanu zeleninu plnu jedov, tak doporucujem zobrat motyky do ruk, zaopatrit si podu a sup do prace, uvidime na kolko si potom stanovia cenu svojho kila bio papriky s ktorym zabili xy hodin prace. Avsak ak chcu platit za zeleninu a ovocie trhovu cenu, musia ratat s tym, ze bude vyprodukovana najschodnejsiou cestou, co poskytuje prave uzivanie agrotoxik. Ono samozrejme nie je prijemne vediet, ze do seba mimo vas nezdravy zivotny styl este perete aj rozne ine jedovate chemky. Ale aj v tomto sa situacia zmenila, tu kde zijem kedysi ludia co sa chceli zabit, si drbli do kavy nejaky pesticid a bolo hotovo. Dnes to este par blbcov skusa, ale neuspesne. Kazdy ked chce ist 2000 km tak si radsej kupi letenku ako by siel na koni, tak aj polnohospodar radsej pouzije traktor miesto vola a striekne to roundupom nez odplievat zhrbeny tisice hektarov vasej zranice.

 54. sarambaj napsal:

  Aha az teraz som si vsimol vdaka Margit, ze existuje ta modifikacia roundup ready, takze beriem spat. Hej asi to striekaju aj na rastliny, ale zasa produkty z gm su oznacene, tak ich jednoducho nekupujte a hotovka. Skor by som bojoval o zakaz gmo ako o zakaz roundupu. A este pre pana Jiriho, co ma pozemek plny plevu. Ak tam ma pan studnu a chysta sa z nej pit, urcite by som mu nedoporucoval to riesit herbicidmi a skusil akukolvek inu moznost. Nemam to podlozene ziadnym vyskumom, ale pitna voda by sa mala chranit ako oko v hlave pred akoukolvek chemiou. Vela stastia

 55. Gabriela napsal:

  Dobrý den, měla bych dotaz. Můj otec má zahradnictví, má tam takové pole s jehličnatými stromy a to pole už několik let stříká Roundupem, kvůli plevelu. Letos jsem ho požádala, jestli by nám nechal kus pole na pěstování zeleniny. Pole jsme si okopali, vypleli, pohnojili. Teď mi vrtá hlavou, jestli tam něco pěstovat, když několik let bylo pole stříkáno Roundupem a vlastně i okolo toho budoucího zeleninového pole je vše postříkáno. Zeleninu chceme dávat nejen nám, ale i našemu chlapečkovi do příkrmů. Mohla byste mi prosím poradit, jestli tam zeleninu pěstovat nebo ne?
  Děkuji mockrát za odpověď.
  Gabriela

 56. Dobrý den Gabrielo, RoundUp se v půdě poměrně rychle rozkládá a je šance, že po roce bez ošetřování bude půda v pořádku. Problematice agrochemikálií se však nevěnuji intenzivně a doporučuji zeptat se i u odborníků, třeba biozemědělců anebo svazu biospotřebitele. Margit

 57. Gabriela napsal:

  Dobrý den, mockrát Vám děkuji za rychlou odpověď. Zkusím se optat ještě někde jinde.
  Pěkný den. Gabriela

 58. Karel napsal:

  Dobrý den,

  četl jsem Váš článek o Roundupu.
  Dospělí Češi jsou horší jak malé děti. Roundup používají všude a v nepřiměřeném množství. I na místech, která zakazuje přímo výrobce.
  Češi pravděpodobně ještě nejsou tak vyspělí, aby ho vůbec používat mohli. Možná tak za 20 let.
  Jeho škodlivost se zamlčuje. Informovanost o rozsahu použití a škodlivosti na obalech je nedostatečná.
  Vše by vyřešil zákaz jeho dovozu a výroby na území ČR. Stejně by se mělo postupovat i u ostatních přípravků se stejnou účinnou látkou.
  Bez Roundupu jsme dlouhé roky byli, obejdeme se bez něj i v letech budoucích.
  Roundup:
  http://www.eckralupy.cz/clanky.php?page=postriky
  http://suta.blog.respekt.cz/glyfosat-nejbeznejsi-pesticid-na-ceskych-polich-nove-zarazen-mezi-karcinogeny/
  Bez Roundupu:
  ničení plevele ve městě horkou vodou.
  http://zatecky.denik.cz/zpravy_region/louny-mesto-plevel-pristroj-technicka-sprava-20151104.html
  http://svobodneforum.cz/udalosti/melnik-ma-novy-stroj-na-niceni-plevele-horkou-vodou/
  http://www.agrocar.cz/udrzba-ploch-a-komunikaci/stroje-pro-odstraneni-plevele/

  S pozdravem,
  Karel

 59. pavel napsal:

  Zdravím. Jakožto dlouholetý aktivní zemědělec pár poznámek k používání glyphosate obecně. Z příspěvků je jasně vidět, jak promyšlená masmediální masáž funguje. Nikomu to nevyčítám, ale bohužel je to tak, a nejen v případě glyphosate. K tématu se ponejvíce vyjadřují laici, kteří o dané věci neví vůbec nic a když, tak právě jen informace z medií. Problematika škodlivosti glyphosate je natolik složitá, že komentovat ji nepřísluší ani mě, ani paní doktorce Slimákové. Existují natolik rozdílné studie, řádně vedené pokusy a doposud nikdo na tuto otázku nedal uspokojivou odpověď. Samozřejmě, s rostoucím poznáním a přesností rozborů se může v horizontu let nezvratně prokázat škodlivost glyphosate, ale to proboha i u nesčetně jiných přípravků, které nyní běžně používáme, a nemyslím tím pouze agrochemikálie. Bohužel naše konzumní společnost v poptávce po levných a dostupných potravinách musí tyto přípravky používat, protože jinak by zemědělské výrobky byly neúměrně drahé a to v konečném důsledku by vedlo k sociálním otřesům, což si žádná společnost nemůže dovolit. Na toto téma bych mohl psát hodiny a hodiny, ale nemá to cenu. Chce to začít používat zdravý selský rozum, protože denně jsme vystaveni tolika rizikovým faktorům a glyphosate je jen malinké kolečko v nekonečném soustrojí. Nakonec všechny agrochemikálie prochází schvalovacím řízením, jsou včetně glyphosate oficiálně povoleny a tudíž jejich používáním nikdo zákon neporušuje. A jestli si někdo myslí, že kupř. používání hnoje je mnohem zdravější než používání hnojiv umělých, tak se velmi, ale velmi mýlí, ale na vysvětlování zde není prostor, to by zabralo hodně stránek. Tudíž- veselá mysl-půl zdraví, příjemný večer přeje všem Pavel.

 60. pavel napsal:

  Protože by mě určitě kamenovali za ten hnůj, raději to hned objasním. Hnůj se skládá z podestýlky(sláma obilovin) a výkalů zvířat-dnes již v omezené míře pouze hověziny, přednost má kejda. Vezmu-li v potaz, kolikrát je pšenice ošetřená, pak : herbicid na podzim a na jaře, fungicid minimálně dvakrát, insekticid. Zvířata krmená kukuřicí , herbicidně a insekticidně ošetřenou, nemluvě o veterinárních přípravcích. A to všechno se potom sejde v hnoji. Tímto příkladem chci jenom demonstrovat jednoduchost uvažování spousty našich lidí, kteří vůbec nevědí, o čem mluví. Myslet si, že zelenina pěstovaná pouze z hnoje je mnohem zdravější, je nesmysl, už z výše uvedeného. Samozřejmě, bio-zemědělci by neměli používat následné ošetřování herbicidy a insekticidy, ale jako člověku, který celý život pěstuje zeleninu na zahradě pro svou potřebu a také se snaží chemii omezit na minimum, je mi jasné a dlouholetou praxí ověřené, co lze ve VÉTŚÍM měřítku bez agrochemie vypěstovat, při současném tlaku škůdců. Velký PRD, VÁŹENÍ, a bohužel tato vulgarita je zde plně na místě. A nechť si nikdo nemyslí, že škůdci a choroby se z bůhvíjakého důvodu vyhnou eko.zemědělcům. Tím nechci nikoho napadat, pouze zde ještě napíšu jeden důvod, proč by se nikdo neměl chemie přehnaně obávat. Existují již dosti vousaté studie, které se ovšem nyní moc“nenosí“ a jejich obsahem je tvorba obranných látek v rostlinách neošetřovaných chemicky. Je dokázáno, a zde naprosto nezvratně, že v těchto rostlinách se tvoří látky, jejichž metabolity si v ničem nezadají s agrochemikáliemi. Samostatnou kapitolou jsou houbová onemocnění obilovin , kde bez chemického ošetření houby rodu Fusarium produkují látky s prokazatelným silným kancerogenním účinkem. A tak bych mohl pokračovat. Proto znovu opakuji- nic není černobílé a není nikdy radno s vaničkou vylévat i dítě.
  Pavel

 61. karel napsal:

  Tady je hezky vidět, jak funguje obchod ze strachem.
  Je zde řada tvrzení, které nemají žádnou podporu v odborných studiích a žádné takové studie nejsou ani citovány. Proč?
  Dále většina laiků vůbec netuší, že moderní analytické metody jsou natolik citlivé, že lidově řečeno najdou „všechno ve všem“ a že termín „podezření s karcinogenity“ neznamená bez přesné citace vůbec nic… protože „podezřelé z karcinogenity“ jsou například i noční směny.
  Látky nějakým způsobem toxické jsou totiž úplně všude, a je to jen a jen otázka množství… toxická je i úplně čistá voda.
  Takže základním problémem jsou obvykle zcela odborně nevzdělaní novináři, hledající senzace a vyděšená laická veřejnost, která není schopna informace vyhodnotit.
  A samozřejmě řada lidí a organizací z toho má dobrý kšeft a radostně „přikládají pod kotel“.

 62. Dobrý den, tímto chcete říct, že vyjádření expertní skupiny Světové zdravotnické organizace je jen bezpředmětné strašení? M.

 63. Jana Procházková napsal:

  Dobrý den, děkuji za Váš článek. Jsem z Olomouce, žiji v centru města (Dobrovského ul. a Hanáckého pluku, je to rohový dům). Opakovaně zde bez jakékoliv výstrahy provádějí plošné postřiky Roundapem a to po chodnících, kde není ani lupínek, po parkovištích, kde také není ani známka zelené rostliny, dokonce jim ani nevadí , že toto provádějí i na soukromých územích a to i přes upozornění, že si toto svinstvo na svém pozemku lidé nepřejí. Mně se již v minulosti otrávili dva pejsci, neboť jsem netušila, že přímo před domem máme vše polité Roundapem. Jejich léčba mne přišla na několik tisíc, měli postižený trávicí trakt. Dnes, 22.8.2016, jsem opět nachytala pracovníka tech,služeb, jak vesele prolévá – a to doslova – chodníky kolem domů, i když se tam žádný plevel nenacházel. Nikde ani žádná zmínka, že je to vše polito Roundapem. Moje štěstí, že jsem na to přišla – musíme pejsky , máme dva maličké- přenášet jinam, kde to snad není. Tak tomu říkám demokracie po česku .Obrátila jsem se na policii, oni s tím nemají nic společného! Zavolala jsem na Technické služby . dali mi k telefonu mistra – on ho – prý – pracovník neposlechl, tam neměl být. Když jsem se zeptala, zda mají tolik peněz, že tento přípravek tak bezstraostně doslova vylévají na dlažbu, silnici a parkoviště – prý ne, ale půjde se prý na to podívat. DO této chvíle, je to už přes hodinu zde nebyl. Ptám se, kam se poděla zodpovědnost lidí, kteří nakládají s takovými přípravky. A k poslední větě přispěvatele pana Karla – ano toxická je i voda, díky právě takovým postojům a kvalitám lidí, pana Karla je mi upřímně líto!!!!!!!

 64. Mike napsal:

  Mně tady překvapuje ta debata, hlavně přemíra té lidské pitomosti u jedinců, kteří věří tomu co jim výrobce Roundupu napíše na kanystřík…

  1.Tak jen popořádku milí postřikovači – Jedno deci roundupu otráví 2 km plošné podpovrchových dob na dobu 50 let.. ale nyní už to opravují na 500 let, přičemž rezidua jsou ještě jedovatější než samotná látka. Toliko US studie snadno dohledáte na netu.

  2. EU již připravuje totální zákaz glyfosfátů, proč asi…?
  (disruptor, mutagen, karcinogen atd.)

  3. Svého času bylo vrcholným produktem vědeckého poznání, že DDT je léčivé, Země placatá a Slunce obíhá kolem ní – o tom se můžete ostatně každé ráno přesvědčit sami…

  Nu a a na onkologii vám potom vysvětlí ten zbytek…

  Hodně štěstí s chemií…budete ho potřebovat.

 65. Hana napsal:

  Dobrý den, naše sousedka nám pravidelně stříká tento prostředek k nám na zahradu. Běhá nám tam malá holčička která poslední dva měsíce trpí na ošklivé vyrážky.Doktorka naordinovala léky na alergie ale vyráška nemizí. Je možný že to má z postřiku naší hloupé sousedky? Moc děkuji za odpověď

 66. Dobrý den, omlouvám se, ale nedokáži jednoznačně odpovědět. M.

 67. Vladimír napsal:

  Dobrý den.
  Na netu jsem našel tvrzení, že tzv. alergie na lepek jsou vlastně otravy organismu z obilí (pšenice) způsobené aplikací Rondupu. Nevěřil jsem, že se používá před sklizní, ale brzy jsem našel návod pro ulehčení boje o zrno
  (při nižší vlhkosti než 30 % a 10 dní před sklizní se porost desikuje, tím se sjednotí dozrávání obilek a zároveň se likvidují plevele v porostu – pýr… Dalším efektem je úspora energie – zrno se nemusí sušit a jakýsi zisk pro zemědělce je zaručen 2 – 3 l na 100 litrů vody se snadno překročí – aspoň bude jistota, že to ten pýr zlikviduje. Podobně se používá u řepky). Původně jsem pracoval v zemědělství a na tehdejší postupy nejsem pyšný, ale dnes jenom zírám:
  jak dnešní družstva mají k dispozici 5000ha, jak po polích jezdí obří postřikovače bez kterých by nedokázala nic vypěstovat, jak po silnicích jezdí tam a zpět traktory a převáží hnůj do bioplynky 10 km vzdálené , jak po jarních deštích odtéká ornice a na polích vznikají štěrková koryta připomínající vádí, jak je to majitelům pozemků jedno, že jejich majetek někam odtekl, jak je vedle polního (2 roky starého) hnojiště vsakovací díra odkud po čase přetéká močůvka do kraje, jak se nezvládnutá mandelinka na bramborách řeší desikací natě a brouci se rozlétnou do kraje na políčka zahrádkářů a malopěstitelů, jak je veškerá zemědělská výroby pokřivená dotačním systémem a na polích se pěstuje energie místo potravin a nezvládnutým bojem proti oteplování ničíme sobě zdraví a další generaci přírodu ….
  Bydlím ve vesnici na Vysočině někdy proklamovanou jako čistou krajinu. To co vidím je její devastace. Některé příspěvky v diskuzi (pravděpodobně zainteresovaných zemědělců) mne docela děsí a naznačují, že zatím nedochází k pochopení vznikajícího problému.
  Vladimír

 68. Martin Slavík napsal:

  Výborný článek, s komentáři velmi vhodný pro semináře kritického myšlení. Pokud někdo obhajuje glyfosát v RoundUpu, ať si vzpomene na DDT. Mnoho rostlin si vytváří vlastní herbicidy, např. akát, ořešák, pajasan i pšenice (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-7348.2001.tb00124.x/pdf) takže ani u GMO nelze vyloučit tvorbu vlastních herbicidů, jak bylo původně uvedeno. :-)

 69. Jana S napsal:

  Dobrý den, děkuji paní Margit za informace a doporučuji všem, aby se podívali na video o znečištěné spodní vodě umělými hnojivy a postřiky.
  https://www.stream.cz/adost/10019123-otravena-voda-alarmujici-vysledky-testu-vody-v-cesku

  Myslím, že to mluví za vše. Není třeba bojovat proti lidem, kteří na jedy upozorňují, ale ověřovat si informace a najít cestu k čistějšímu životnímu prostředí. Ti, jimž jde o výnosy z polí a prodeje chemických postřiků, to určitě za nás neudělají. Jsou to bohužel z velké části mocné firmy, které si zaplatí cokoli a kohokoli, aby jejich zisk byl větší a práce snadnější. Je jen na nás nedat se. Znám několik rodin, jejichž předkové byli zdraví lidé, a ve stejném období se v těchto rodinách narodily děti trvale poškozené nebo s nádorem.
  Hledat a přejít na způsob, jak ošetřovat plodiny šetrněji, jde. Jen někomu ubyde zisk a přibude práce.

  Přeji hezký den a paní Margit hodně síly.
  Jana S

 70. Tovog napsal:

  Podle statistik postupu různých civilizačních onemocnění žijeme vlastně v nejchorobnější době historie Země. To podtrhuje fakt, že na moderní nemoci se většinou rychle neumírá, jak nemocí dávnověku a člověk je má po celý život. No a i zde v této diskusi se vyskytují obhájci jedů a přírodu likvidačních technologií, řka že ty nemoci jsou určitě z něčeho jiného. Ale kdybyste, Margit, psala fakta proti něčemu jinému, taky by protestovali. Oni totiž věří v osud.

 71. Martina napsal:

  Dekuji za tento clanek, respektive za komentare pod nim. Konecne argumenty! Konecne debata! Relevantni zdroje! Ne jen nastvane vykriky do tmy nebo stupidni posmesky. Balzam na dusi ctenare internetovych diskuzi a komentaru.

 72. Rendy napsal:

  Přelomový rozsudek v USA. Tak dnes jsem se dočetl že nějaký Američan Vysoudil šest a půl miliardy za to že Randap Způsobuje rakovinu nebo teda že jí dostal a že to je přelomový No tak asi nekdo někde udělal chybu ne nebo ne.

 73. Ano, přesně tak, zde je kopie mé dnešní zprávy o tomto rozszdku z FB: Soud rozhodl, že pesticid byl příčinou terminální rakoviny. Monsanto má zaplatit 289 milionů USD jako odškodnění.
  Proč? Podle soudu Monsanto roky bojovalo proti vědě a umlčovalo vědce upozorňující na rizika glyfosátu. Obhajoba muže postiženého rakovinou doložila tajné, interní materiály Monsanta. Podle nich firma už desítky roků věděla, že jejich produkt může způsobovat rakovinu.
  Během zdlouhavého soudního procesu advokáti předali i interní e-maily od manažerů společnosti Monsanto, které dokládaly, jak společnost opakovaně ignorovala varování odborníků, hledala příznivé vědecké analýzy a organizovala „ghostwrite“ výzkum, který podporoval další používání glyfosátu.
  Ještě doplňuji, že glyfosát, zpravidla prodávaný pod značkou RoundUp, je aktuálně celosvětově nejpoužívanějším herbicidem, když vloni EU jednala o možnosti zákazu jeho použití, Česká republika podporovala maximálně možné prodloužení použití, látka je původně patentována jako antibiotikum – nezabíjí lidské buňky, ale buňky mikrobů, které jsou součástí lidského mikrobiomu, který zásadně ovlivňuje náš imunitní systím, naše myšlení a třeba i hmotnost.
  http://bit.ly/GlyfosátPricinaRakoviny

 74. Jan Karpiss napsal:

  1. Má někdo spočítané, o kolik se zvýší ceny potravin bez Roundupu? Chudáci důchodci.
  2. Vzhledem k dávkám DDT, kterými jsem byl exponován ve svém mládí bych už dávno neměl být mezi živými. Vděčí za to duze, určitě ne.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *