Očkování: hypotézy versus fakta

14. 5. 2012 Články štítky: 71 komentářů

Upozornění: Díky mým kritikům uznávám odbornou nepřesnost v tomto článku — zatímco grafy ukazují na pokles úmrtnosti před zavedením plošného očkování, vztahovala jsem je rovněž na nemocnost jako takovou. Ta sice před érou očkování klesla také, ale zdaleka ne tak dramaticky jako úmrtnost. Chybu uznávám, ale to nic nemění na mém postoji proti povinnému a vynucovanému očkování v ČR. V jiné než této rovině se očkováním nezabývám, pro aktuální informace se obraťte na vašeho pediatra a sledujte stránky o.s. Rozalio. Právní aspekty povinného očkování můžete konzultovat s Ligou lidských práv, která se této kontroverzní otázce veřejného zdraví dlouhodobě věnuje.

Podle lékařských a farmaceutických organizací je pokles infekčních onemocnění  jednoznačně  způsoben očkováním, současně jsme ujišťováni o jeho bezpečnosti a účinnosti. A to navzdory skutečnosti, že jsou uvedená tvrzení v jednoznačném rozporu přímo s vládními statistikami, publikovanými lékařskými studiemi a zprávami z FDA (Food and Drug Administration) a CDC (Centers for Disease Control).

Ve skutečnosti:

 • Počty infekčních onemocnění klesaly po celá desetiletí, a to ještě před zavedením plošných očkovacích programů.
 • Lékaři v USA ročně nahlašují tisíce nežádoucích reakcí po očkování včetně několika set úmrtí a trvalých poškození.
 • I v plně očkovaných populacích dochází k epidemiím infekčních onemocnění.
 • Mnozí vědečtí pracovníci považují očkování za příčinu dramatického nárůstu počtů chronických imunologických a neurologických poruch v posledních desetiletích.

Přirozený  pokles infekčních onemocnění

Podle obhájců očkování vděčíme očkovacím vakcínám za likvidaci nebo přinejmenším drastický pokles počtu infekčních onemocnění. Opakovaně je nám sugerováno, že naši dávní předci hromadně umírali na děsivé infekční nemoci, že máme být za vakcinaci vděční a že jsou případné droboučké zdravotní potíže spojené s očkováním mnohonásobně vyváženy jeho obrovským přínosem. Ve skutečnosti však oficiální statistická data nejrůznějších zemí jasně prokazují, že k výraznému poklesu počtu infekčních onemocnění a úmrtnosti na ně došlo zejména v první polovině dvacátého století, a tedy ještě před zavedením celoplošných očkovacích programů.

Níže uvádím příklady grafů z různých zemí, které potvrzují mé stanovisko. Na případný protiargument, že jsou účelově zmanipulovány, raději rovnou odpovídám citací studie z prestižního lékařského časopisu JAMA (Journal of American Medical Association), kde je skutečnost velmi výstižně formulována.

Studie „Trendy úmrtnosti na infekční nemoci v průběhu 20. století v USA“ uvádí, že:

 • V první polovině dvacátého století (tedy do roku 1950) došlo k výraznému poklesu úmrtnosti na břišní tyfus i úplavici.
 • Podobný trend ukazuje i úmrtnost v důsledku záškrtu, černého kašle a spalniček, i tam vidíme velké poklesy v první polovině dvacátého století až k nízké úrovni do roku 1950.
 • Popsané poklesy úmrtnosti na tato infekční onemocnění byla pravděpodobně způsobena lepšími životními podmínkami, hygienou a zdravotní péčí.

Pro ty, kteří se diví,  že očkování není na tomto místě ani zmíněno, vysvětluji, že je opomenuto zcela správně, protože k jeho plošnému zavádění docházelo až ve druhé polovině dvacátého století. Osobně mě těší i použití slova pravděpodobně, protože nikdo skutečně neví jistě, jaké faktory k uvedeným poklesům vedly. A to navzdory tvrzením farmaceutických a lékařských zastánců, že je pozitivní efekt očkování zcela jistý a nezpochybnitelný.

Dále uvádím kopie několika grafů sestavovaných na základě statistických dat různých zemí. Tyto a podobné grafy jsou běžně přístupné na internetu, často uváděné na stránkách organizací, které prosazují svobodnou volbu v očkování, a v knihách s podobnou tematikou. Naprosto zásadní je, že graficky znázorněné informace jsou podpořeny textem výše citované lékařské studie.

Graf sledující úmrtnost na spalničky, spálu, břišní tyfus, černý kašel a záškrt v USA. Pokles nemocnosti v souvislosti s vakcinací má v tomto případě smysl sledovat u černého kašle (whooping cough), kde je uvedeno celoplošné očkování (widespread use). Pojmy started use a introduced znamenají jen omezené očkování, jehož vliv v podstatě není možné posuzovat. Za nejzajímavější považuji sledovat poklesy úmrtnosti u břišního tyfu a spály (typhoid a scarlet fewer), na které se nikdy plošně neočkovalo.

V detailnějším podání pokles úmrtnosti na spalničky v USA.

Pokles úmrtnosti na spalničky, spálu, černý kašel a záškrt v Anglii a Walesu. Ani zde se neočkovalo proti spále a očkování proti spalničkám, černému kašli a záškrtu přichází v době, kdy už téměř nebylo co řešit.

Detailnější grafy zobrazující vztah mezi poklesem úmrtnosti a očkováním u spalniček a černého kašle v Anglii a Walesu. Data gap znamená neexistenci informace z daného období, a proto přerušení křivky.

Níže uvedené grafy vznikly na základě oficiálních údajů o počtech úmrtí zaznamenaných v Centrální ročence společenství Austrálie a jsou převzaty z knihy Grega Beattie “Očkování rodičovské dilema.” Grafy představují pokles úmrtnosti na infekční onemocnění v Austrálii a jasně ukazují, že očkování nemá nic společného s poklesem úmrtnosti.

Hlavními příčinami úmrtí dětí mezi lety 1911 až 1935 v Austrálii byly infekční nemoci záškrt, černý kašel, spála a spalničky. Do roku 1945, ve kterém ještě nebyly zavedeny hromadné očkovací programy, se kombinovaná úmrtnost z uvedených příčin snížila až o 95%. Autor dále uvádí, že grafické důkazy poklesu úmrtnosti na infekční nemoci v USA, Anglii, na Novém Zélandu a v mnoha dalších zemích ukazují naprosto stejný trend.

Opět považuji za moc zajímavé  sledovat, že k drastickému poklesu úmrtnosti došlo u infekčních nemocí, na které se neočkuje, stejně jako u těch, proti kterým jsme už po desetiletí až fanaticky očkováni.

Účinnost očkování

Další graf ukazuje křivku úmrtnosti na chřipku a zánětlivé onemocnění plic v průběhu dvacátého století v USA. První očkování proti chřipce se tam podávala v době druhé světové války a k výraznějšímu navýšení počtů očkovaných proti chřipce došlo okolo roku 1990. Jak je správně uvedeno na webu:

„The lack of worth of the flu vaccine is shown in a nutshell.“

Rizika očkování

Vládní systém pro hlášení  nežádoucích účinků vakcín v USA (VAERS, Vaccine Adverse Events Reporting System) ročně přijme asi jedenáct tisíc hlášení o závažných nežádoucích účincích očkování, mezi které patří i jedna až dvě stovky úmrtí a několikanásobně vyšší počty trvalých postižení. Navzdory skutečnosti, že jsou už tato čísla alarmující, se jedná o pouhou špičku ledovce, protože:

 • Podle odhadů  FDA je hlášeno pouze 1% ze závažných nežádoucích účinků  očkování.
 • CDC připouští, že jen okolo 10%  uvedených problémů je hlášeno.
 • V kongresu USA bylo proneseno svědectví, že studentům lékařských fakult je doporučováno nežádoucí účinky nehlásit.
 • Podle vlastní studie NVIC (nezisková organizace National Vaccine Information Center) by lékaři v New Yorku nahlásili úmrtí po očkování pouze v jedné z každých čtyřiceti ordinací.
 • Jinými slovy je 97,5% úmrtí anebo zdravotních postižení souvisejících s očkováním nehlášeno.

Kdo vyžaduje informace a právo rozhodovat o očkování?

Farmaceutický a lékařský  průmysl rád hází každého, kdo začne zpochybňovat nastavený očkovací kalendář či jen žádá o jeho individualizaci vzhledem ke zdravotnímu stavu vlastních dětí, do pytle odpůrců očkování. Ti jsou často označováni za nevzdělané, neschopné chápat moderní vědecké poznatky nebo jen líné rodiče. Přitom naprostá většina rodičů požadujících možnost rozhodovat o očkování svých dětí má vcelku nadprůměrné znalosti, protože se o očkování často aktivně zajímá, mnohdy studuje i z nezávislých a zahraničních zdrojů. Druhou velkou skupinou jsou potom rodiče dětí, které už byly poškozeny očkováním, kteří se proto k očkování stavějí obezřetně. Typickým příkladem je tatínek, který se vydal s dvouměsíčním kojencem do ordinace k očkování:

„V době, kdy měl můj syn absolvovat první doporučená očkování, jsem o žádných závažných rizicích spojených s tímto očkováním neměl ponětí, ale v letáčku umístěném v čekárně ordinace jsem se dozvěděl, že DTP očkování je spojeno s rizikem závažných nežádoucích účinků, které se vyskytnou u jednoho ze 1750 dětí, zatímco šance, že mé dítě umře na černý kašel, je jedna ku mnoha milionům.“ Tato informace stála na počátku zahájení intenzivního studia očkování a následnému odmítnutí nechat své dítě očkovat.

Naočkovaní  versus nenaočkovaní: kdo je zdravější?

V prosinci roku 2010 byla v Německu zahájena studie srovnávající zdravotní stav očkovaných a neočkovaných dětí. Studie stále pokračuje, zde jsou první průběžné výsledky:

 • Studie se doposud zúčastnilo téměř 8000 nenaočkovaných dětí.
 • Zdravotní stav nenaočkovaných dětí je ve studii srovnáván se zdravotním stavem naočkovaných dětí. Údaje jsou získány z celoněmecké KIGSS studie sledující zdraví obecné populace dětí.
 • Shromážděná data prokazují dvoj- až pětinásobně vyšší nemocnost očkovaných dětí ve srovnání s nenaočkovanými dětmi.
 • Výsledky této studie mohou být podle autorů zkresleny tím, že rodiče nenaočkovaných dětí také častěji živí své děti zdravou stravou a na místo konvenčních léků většinou upřednostňují přirozená léčiva.

V posledních padesáti letech neproběhla v USA žádná rozsáhlá studie srovnávající zdraví naočkovaných a nenaočkovaných jedinců, která by byla prováděna některou z vládních organizací, jako je např. CDC. Zároveň stále narůstá počet požadovaných očkování, s nimi i počty nemocných dětí. V současnosti trpí až polovina amerických dětí některým z chronických onemocnění, u 21% je diagnostikováno vývojové postižení. Níže uvádím graf sledující dramaticky přibývající počty autistických dětí v USA. Moderní lékařství tento trend nedokáže vysvětlit, ale s očkováním to podle lékařů určitě nemá nic společného! Tím jsou si výrobci vakcín i jejich poskytovatelé překvapivě jistí.

Co je hlavním argumentem farmaceutů, proč není možné realizovat studie srovnávající naočkované a nenaočkované děti? Protože vakcíny jsou tak úžasným život zachraňujícím lékem, že není možné je dítěti nepodávat. Ignorují při tom skutečnost, že existují tisíce nenaočkovaných dětí ve skupinách, které se shromažďují na příklad okolo alternativního školství anebo některých náboženských vyznání.

Další mimořádně zajímavou lékařskou studií je práce, která sledovala vztah mezi počtem povinných očkování a kojeneckou úmrtností v několika desítkách zemí.

Studie „Kojenecká úmrtnost stoupá s počtem rutinně podávaných očkování“ uvádí, že:

 • Kojenecká  úmrtnost (Infant Mortality Rate, IMR) je jedním z nejdůležitějších ukazatelů sociálně ekonomického blahobytu země i jejích hygienických standardů.
 • V Americe je předepisováno 26 očkování do věku jednoho roku (celosvětově nejvíce), a přesto má 33 jiných zemí nižší kojeneckou úmrtnost než USA.
 • Očkovací kalendáře těchto 34 zemí byly srovnány, s použitím lineární regrese byl sledován vztah mezi počtem očkování a kojeneckou úmrtností.
 • Lineární regresní analýza prokázala statisticky významnou souvislost mezi počtem povinných očkování a kojeneckou úmrtností.
 • Země požadující více očkování mají vyšší kojeneckou úmrtnost.

Graf znázorňuje pět skupin zemí podle počtu očkování, která jsou předepsána jejich dětem, a počtu úmrtí kojenců v těchto zemích.

Argumenty pro očkování

Jednotlivci a organizace požadující  svobodnou volbu v očkování poukazují na rizika očkování, vzrůst nemocnosti dětí, neprokázanou účinnost a bezpečnost vakcín, nezájem o sledování dlouhodobých následků po očkování, nemožnost kompenzace po poškození očkováním, především pak na zodpovědnost rodičů za zdraví vlastních dětí. S touto zodpovědností samozřejmě souvisí i právo rozhodovat o lékařských zákrocích prováděných na dětech.

Jaké jsou argumenty obhájců  očkování? Neustále opakovaná mantra, že očkování nás zachránila. Dále je většinou argumentováno nezbytností zajištění kolektivní ochrany, často také nevzdělaností rodičů, kteří chtějí rozhodovat o odborných otázkách, kterým nerozumějí.

Kolektivní imunita

Dovolím si na tomto místě citovat z právě dokončené slovenské práce „Kolektívna imunita – mýty a fakty.“ Část už zveřejněné studie detailně popisuje možnosti, či spíše nemožnosti zajištění kolektivní imunity u očkování proti tuberkulóze, záškrtu, tetanu a černému kašli. Podle studie neexistují u popisovaných vakcín důkazy o tom, že by chránily před šířením nemocí, a většina z nich principiálně takové vlastnosti ani nemůže mít.

Práce také pokládá  logickou otázku: Jak je možné, že v sousedních zemích (na příklad v Německu a Rakousku), kde je podstatně vyšší pohyb cizinců, není pro udržení veřejného zdraví povinné očkování nutné? Pouhým překročením hranic k nám už by neočkovaní jedinci ohrožovali veřejné zdraví? Studie se uzavírá argumentem, že kdyby očkování fungovalo, nemají se naočkovaní jedinci čeho bát, a v případě, že spolehlivě nefunguje, není ani přípustné k němu kohokoli nutit.

Ochrana imunitně deficitních jedinců, kteří nemohou být očkováni

Jedinci s vážně oslabenou imunitou jsou denně ohroženi těmi nejběžnějšími infekcemi, ne nemocemi, proti kterým se očkuje. Navíc tento argument předpokládá fungování principu kolektivní imunity, který není nezávislými studiemi prokázán, sama jsem právě citací jedné ze studií princip kolektivní imunity zpochybňovala.

Zdraví dětí

Oficiální medicína nemá zájem o sledování zdravotního stavu naočkovaných a nenaočkovaných dětí. Nezávislé studie potvrzují vyšší nemocnost u naočkovaných dětí. Výše uváděná studie sledující vztah mezi počtem očkování a kojeneckou úmrtností v jednotlivých zemích našla jednoznačnou souvislost mezi vyšším počtem povinných očkování a vyšší kojeneckou úmrtností.

Odpůrci očkování jsou nevzdělaní

Považuji za zásadní, aby bylo vysvětleno, že tak zvaní odpůrci očkování pouze požadují právo rozhodovat o zdraví svých dětí, v žádném případě nenařizují komukoliv jinému, jak se má chovat on. Logicky proto ani nechtějí, aby kdokoliv jiný (a už vůbec ne strany vydělávající na očkování)  rozhodoval o tom, jaké zdravotní zákroky musí podstoupit jejich dítě. Nevzdělanost odpůrců očkování je snadno vyvratitelná poukazem na skutečnost, že mezi aktivisty, kteří požadují svobodnou volbu v očkování, je celá řada odborníků včetně těch s lékařským vzděláním. Já sama jsem původním vzděláním farmaceut a jako příklad lékařské organizace odmítající povinné očkování zde cituji The International Medical Council on Vaccination. Jedná se o sdružení lékařů, registrovaných zdravotních sester a dalších kvalifikovaných zdravotníků, kteří vystupují proti tvrzením farmaceutických firem, vlády a lékařských organizací. Toto sdružení krom jiného považuje očkování za nepřijatelný risk pro každého, neuznává teorii kolektivní imunity a požaduje, aby bylo v ústavě zakotveno právo na odmítnutí očkování.

Na trhu je dnes navíc celá řada knih, které napsali lékaři, kteří také požadují zrušení praxe vynucování očkování, stejně jako i objektivní studie o účinnosti a rizicích očkování.

Základní  citace

Trends in Infectious Disease Mortality in the United States During the 20th Century

 • Deaths due to typhoid fever and, to a lesser degree, dysentery, dropped markedly during the first half of the century; by 1950.
 • Deaths due to diphtheria, pertussis, and measles showed similar trends: there were large decreases during the first half of the century to low levels by 1950.
 • Improvements in living conditions, sanitation, and medical care probably accounted for this trend.

JAMA. 1999;281(1):61-66. doi: 10.1001/jama.281.1.61

Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity?

 • The infant mortality rate (IMR) is one of the most important indicators of the socio-economic well-being and public health conditions of a country.
 • The US childhood immunization schedule specifies 26 vaccine doses for infants aged less than 1 year—the most in the world—yet 33 nations have lower IMRs.
 • Using linear regression, the immunization schedules of these 34 nations were examined and a correlation was found between IMRs and the number of vaccine doses routinely given to infants.
 • Linear regression analysis of unweighted mean IMRs showed a high statistically significant correlation between increasing number of vaccine doses and increasing infant mortality rates

These findings demonstrate a counter-intuitive relationship: nations that require more vaccine doses tend to have higher infant mortal-ity rates.

Hum Exp Toxicol. 2011 September; 30(9): 1420–1428. doi:  10.1177/0960327111407644

The International Medical Council on Vaccination

The International Medical Council on Vaccination is an association of medical doctors, registered nurses and other qualified medical professionals whose purpose is to counter the messages asserted by pharmaceutical companies, the government and medical agencies that vaccines are safe, effective and harmless.

Principles and Findings

 • We are profoundly critical of the practice of vaccination.  Vaccination is an unacceptable riskto every member of society, regardless of age.
 • As medical professionals, Council members have observed first-hand the health of vaccinated vs. the unvaccinated. We find the latter group to be robust, healthy and drug-free compared to the former group.
 • We have reviewed published studies in support of vaccines and have found them wanting in both substance and science.
 • We have brought out into the open hundreds of peer-reviewed, published medical articles that document the damage and the diseases caused by vaccines.
 • We find the premise of herd immunity to be a faulty theory.
 • We encourage intelligent debate about vaccination.
 • We expect individuals to take responsibility for their health and the health of their children by investigating the problems due to vaccination prior to subjecting their children, or themselves, to this medical procedure.
 • We believe that refusing vaccination is a personal right that should be legislatively guaranteed.

http://www.vaccinationcouncil.org/about/

Doporučená lékařská literatura

Virus Wahn, Dr. Med. Claus Koehnlein, Torsten Engelbrecht

Whan your Doctor may not tell you about Children’s Vaccinations, Stephanie Cave, M.D.

Natural Alternatives to vaccination, Zoltan Rona, M.D.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Zdravé zprávy emailem

71 komentářů: “Očkování: hypotézy versus fakta”

 1. Jiřka napsal:

  Velmi zajímavý článek! Díky za něj.

 2. BuG.ToM napsal:

  Som rád, že sa nájdu aj ludia od fachu, ktorý vidia, že očkovanie je podvod…
  Len tak dalej… :)
  Vaccination: The Hidden Truth – austrálsky dokument o očkovaní už so slovenskými titulkami, o tom, čo vám lekari nepovedia alebo nechcú povedať. Dôkazy, že očkovanie je klamstvo povýšené na vieru v neomylnosť…mali by to vidieť hlavne rodičia detí… V dokumente vystupuje slovenská vedkyňa Viera Scheibner rodáčka z Bratislavy, žijúca v Austrálii
  http://blip.tv/play/AYLVrx0A.html

 3. Ema napsal:

  Zdravím a moc děkuji za odborné a navíc velmi cenné informace. Jsem z těch rodičů, co svým dětem nedávají do těla kdejakou vakcínu a tohle mě jen utvrdilo, že nejdu po špatné cestě. Díky moc.

 4. Veronika napsal:

  Dobrý den,

  děkuji za skvělé, v Čechách opravdu výjimečné shrnutí!

  Doplnila bych dvě věci:

  1. Očkování nejenom že nevymýtilo ze světa zákeřné viry, před kterými by nás mělo chránit, ale v některých případech mělo i zcela opačný efekt. Když Edward Jenner poprvé v historii naočkoval syna svého zahradníka dobytčími černými neštovicemi, dal tím farmaceutickému průmyslu do rukou obrovskou zbraň. Důkaz, který tehdy provedl na onom osmiletém dítěti doslova jako na pokusném králíkovi (ale musíme tu být asi ohleduplní vůči dobovému kulturnímu schématu, které mělo o humanitě jiné představy), se zakládal na tom, že naočkovaný chlapec ani později, kdy se dostal do kontaktu s černými neštovicemi, touto nemocí neonemocněl. To jediné skutečně stačilo Jennerovi na to, aby tento fakt považoval za důsledek svého očkování, které provedl opakovaně v Phippsově dětském věku. Ať nad tím dnes kroutíme hlavami, jak chceme, bylo to tak. Nebyl to jediný “důkaz”. Na základě těchto úchvatných představení se svých bohužel nikoli 15ti minut, ale dnes již přes 200 let slávy ujal farmaceutický průmysl, neboť bylo zřejmé, že se zde nabízí skvělá obchodní komodita. Již v roce 1853 bylo dokonce například v Anglii zavedeno povinné očkování proti neštovicím, zavedeno bylo jako povinné i v jiných zemích, napříkald v Japonsku. Jinde byly prováděny skutečně masivní kampaně za očkování (USA – tam bylo někde také povinné, Indie atd.), Následoval zajímavý, a historicky doložený jev: značný vzestup MORTALITY na černé neštovice. Předtím existovalo VÍCE lidí, kteří se černými neštovicemi nakazili, ale poměrně málo lidí, kteří na černé neštovice zemřeli. POTÉ došlo v některých zemích k tak masivnímu nárůstu úmrtí na černé neštovice u očkovaných, že se již tehdy vzepjaly silné bouře proti očkování a očkování bylo masivně odmítáno. K největšímu počtu úmrtí došlo ve Velké Británii, Indii, Japonsku a dalších zemích. Když lidé začali (nejsilnější protesty byly v Indii a ve Velké Británii, aspoň pokud je mi známo) očkování odmítat, začal se i statisticky snižovat počet úmrtí způsobených neštovicemi. Na základě toho bylo skutečně od povinného očkování ve Velké Británii v roce 1907 upuštěno! Bez zajímavosti není ani to, že za pobouřené občany se tehdy postavila řada prominentních vědců, mezi nimi třebai Alfred R. Wallace, kterému Darwin ukradl o pár desetiletí dříve evoluční teorii (resp. její prvenství a jméno, které dnes nese, protože Wallace ji měl ve skutečnosti hotovou dříve). Pouštím se na poněkud tenký led, ale musím pro kompletní obraz také alespoň připomenout, že stále není spolehlivě objasněna možná příčinná souvislost mezi masivními očkováními proti neštovicím v Africe a následně se objevivší epidemií AIDS. Někteří nezaslepení významní vědci (například i nositel Nobelovy ceny Luc Montagnier, samotný objevitel viru HIV), kteří se těmito souvislostmi zabývají. Ovšem jiní významní obchodníci, jako např. Bill Gates, chtějí v rámci eradikace – tentokrát ovšem přebujelého počtu LIDÍ v AFrice – zahájit v rozvojových zemích další očkování.

  a ještě
  2. Dosud nebyla vyřešena otázka samotného vzniku infekčních onemocnění v lidském (i jiném, ale u lidí je to opravdu velmi výjimečná otázka) organismu. Měli bychom mít na paměti, že od času známého sporu Béchamp vs. Pasteur nebyl získán jediný důkaz pro to, že nakonec vítězná (a to skutečně bez okolků zejména proto, že velmi dobře zpeněžitelná) Pasteurova teorie o tom, že viry JSOU původci onemocnění, je pravdivá. V současné době narůstá počet výzkumníků, kteří se vrací spíše k teorii Béchampově – tj. že prim hraje prostředí (“le terrain”), nikoliv virus – jinými slovy, že organismus, který je dostatečně rovnovážný (poněkud přesnější termín vzhledem k původní teorii než vyloženě slovo “silný” ve významu se silnou imunitou), neumožní patologické rozšíření viru uvnitř organismu. Mainstreamová věda Pasteurovu teorii přijala až překotně a my jsme všichni odchovávání již od útlého dětství v těchto myšlenkách jako v dogmatickém žaláři. V takovém prostředí je mnohem obtížnější začít přemýšlet “jinak” a podívat se na zoubek i těmto axiomům. Pasteur sám o sobě byl velmi ambiciózní člověk, který se při různých jiných příležitostech neštítil nečistých postupů. Tvrdí se, že na smrtelné posteli sám nahlas uznal, že Béchamp měl pravdu a požádal jej o odpuštění. V praxi myslím není mnoho co řešit – každý den se setkáváme s tím, že organismus některých lidí je vůči konkrétním patogenům netečný, nebo se projevuje jinak, než u jiného nemocného, dosud nebylo vůbec objasněno, proč při velkých epidemiích černého moru (těch od roku 1347, dále 1665 a další) někteří zemřeli a jiní ne – kofaktorů je zde zcela jistě několik, avšak Pasteurova teorie na takováto vysvětlení nestačí v žádném případě.

 5. Josef napsal:

  Pěkně zavádějící článek jistě že chocházelo k  omezení umrtnosti ještě před zahájením očkovacích programů jenže proč ? Protože se zlepšila zdravotní péče antibiotika sestaly běžné , problém je ale v rom , že mraky dětí sice neumřeli , ale měli tirvalé následky , přinejmenším museli prožít velmi nepříjemné týdny nemoci. Očkování znamenalo odstranění nemocí z  populace pravé neštovice byly zničeny a dětská přenostná obrna je na prahu zničení. Mnoho odborníku je proti očkování jen proto , že jim očkování bere práci. Například lékař specialiující se na léčení klíšťové encefalitidy bude proti očkování. Chřipka přináší každoročně výrobcům léků velké zisky , protože léčba chřipky vyjde násobně dráže než očkování . Očkovaná populace proti chřipce je pro výrobce všech těch přípravků katastrofa. Když vezmeme statisticky pak nežádoucí reakce na oškování jsou mizivé lidé takto náchylní jsou většinou alergici nebo lidé s  jinak poškozeným imunitním systémem. Běžný zdravý člověk má z očkování prospěch.

 6. Obávám se, že jste neuvedl proč je článek zavádějící. K jednotlivým bodům Vašeho komentáře:
  O tom, že k poklesu úmrtnosti na infekční onemocnění docházelo zejména díky zlepšující se hygienické situaci sama píši a sledování úmrtnosti na určité onemocnění je regulérním parametrem, který se běžně sleduje.
  Je otázkou jestli je nepříjemnější pár týdnů infekčního onemocnění anebo celoživotní neurologické poškození, které může být nežádoucím účinkem očkování.
  Sama jsem ještě nenarazila na odborníky, kteří by byli proti očkování protože více vydělávají na nemocných příšlušnou nemocí. Zde děkuji za doplnění.
  To, že nežádoucí účinky po očkování vůbec nejsou mizivé detailně popisuji i s odkazy. A opakuji, že při jejich vyhodnocování je třeba vzít v potaz naprosto nevyhovující způsob jejich sledování, neexistující dlouhodobé a nezávislé studie sledující nežádoucí účinky a zejména neexistující studie srovnávající nemocnost na infekční onemocnění i celkový zdravotní stav naočkovaných a nenaočkovaných dětí.
  V takovéto situaci mi přijde naprosto legitimní, aby rodiče měli právo rozhodovat o očkování svých dětí.

 7. Díky za skvělý článek, zařazujeme jej do očkovacího rozcestníku na adrese http://www.ockovani.dobiasek.net
  Jakmile člověk začne na téma očkování pátrat a nebojí se i zpochybnit dogmata, která nebyla nikdy prokázána, je až s podivem, na kolik narazí odborníků, kteří smýšlejí stejně, jen se o tom veřejně nemluví…
  Pojďme proto společně spojit síly a vzdělávat další – čím více rodičů bude znát a chápat, tím dříve se stane tenhle největší omyl v historii moderní medicíny jen smutnou minulostí!

 8. Já děkuji za zažazení článku na Vašich stránkách a ráda na ně budu rodičům také předávat kontakt. Podařilo se Vám nashromáždit velké množství informací a tyto předáváte dobře srozumitelným způsobem.

 9. lisbonka napsal:

  Reaguji na pana Josefa:
  Máte v ruce konkrétní (a skutečnosti odpovídající) statistiku o nežádoucích reakcích?
  Nepřijde vám divné, že počet alergiků, atopiků či osob s jinak narušeným imunitním systémem v populaci celkem rychle narostl? Proč vzrůstá počet diabetiků, a to nejen těch, co si to způsobí životosprávou, ale i dětských pacientů s diabetem typu I? A ze priciny mohou byt nejen v zivotnim prostredi a chemii kolem nás, na které se to rádo shazuje, obzvláště když aktuálně v ramci honby za snižování emisí a různých eko-programů a zlepšování technologií by se vlastně mělo spíše zlepšovat?
  Článek mi právě zavádějící nepřijde, celkem slušně poukazuje na nesrovnalosti, a klade otázky, kterými bychom se, dle mého, když něco tak masivně ládujeme do našich dětí, měli zabývat. Existuji rozsahle klinicke studie, které by byly dělány na menším vzorku dětí a ty děti by pak byly následně sledovány z dlouhodobého hlediska? Jsou vakcíny a v nich pomocné látky testovány na buněčné a molekulární úrovni? Pokud ano, proč bych jako rodič neměla mít právo takové výsledky znát a případně zvážit rizika a pozitiva takového úkonu na mém dítě, či alespoň požadovat individuální očkovací plán s ohledem na rodinné dispozice či aktuální stav dítěte?

 10. Marek napsal:

  Dobrý den, chci se zeptat, kde jste vzala ty grafy, z jakých jsou zdrojů a jestli je možné si je někde ověřit. Dále bych se chtěl zeptat, jestli když nenechám očkovat syna MMR vakcínou, jestli mi ho vezmou do školky a do jeslí?

 11. Dobrý den,
  v příspěvku cituji a popisuji grafy z více zdrojů a všechny jsou uvedeny pod článkem. Při vyhledávání na internetu lze navíc najít celou řadu dalších textů, i když většinou pouze v cizích jazycích. Z českých zdrojů doporučuji: http://www.rozalio.cz a http://www.ockovani.dobiasek.net a navíc i výborný slovenský web: http://www.slobodavockovani.sk
  Právními otázkami týkajícími se očkovací povinosti se u nás nejvíce zabývá Rozalio a Liga lidských práv, na které se můžete obrátit s dotazem ohledně možnosti odmítnutí očkování. Zcela obecně jsou i u nás nejméně stovky nenaočkovaných anebo částečně naočkovaných dětí, ale většinou je situace řešena individuálně.

 12. Marianna Kovalčíková napsal:

  Dobrý deň,pani doktorka ,

  Chcela by som sa opýtať ako je to s očkovaním u detí s diagnózou DMO.Mám 16 ročného syna s touto diagnózou.Absolvoval všetky povinné očkovania od narodenia-avšak s určitým časovým oneskorením oproti “zdravým ” deťom.Naposledy bol očkovaný proti pneumokokom,v januári tohoto roku.Bolo mi vysvetlené,že v jeho prípade by mala pre neho pneumokoková infekcia fatálne následky.Aj keď som tomu očkovaniu určité časové obdobie odolávala,nakoniec zvíťazili obavy,čo keď…..
  Ďalej sú mi ponúkané očkovania proti chrípke.Známa zdravotníčka mi povedala,že proti tomu by sa nedala zaočkovať v žiadnom prípade.

  Syn je v podstate stále rizikový pacient a tak aj do budúcna váham,proti čomu ho zaočkovať,proti čomu nie.Nechcem nič zanedbať,avšak mu ani poškodiť.
  Moja otázka znie:”Mám odignorovať všetky očkovania,či si mám vybrať a ak vybrať tak ktoré áno a ktoré nie.

  Ďakujem a želám Vám príjemný deň a veľa síl vo Vašej práci.

 13. Dobrý den,
  omlouvám se, ale konkrétní vyhodnocení vhodnosti očkování u jednotlivých dětí a zejména při zdravotním omezení může posoudit jen ošetřující lékař. Moc vám doporučuji zapojit se do konference rodičů ozganizace Rozalio (www.rozalio.cz) a zkusit s jejich pomocí najít lékaře, se kterým by bylo možné diskutocat i neočkování. Držím pěsti.

 14. Pavla Bauerová napsal:

  Dobrý den, chtěla bych jen vzkázat všem přítomným zastáncům neočkování…asi byste byli raději, kdyby se opět objevily smrtelné nemoci jako cholera, tyfus apod..,které se podařilo vypudit jenom díky očkování a kolektivní imunitě. Maminky, přemýšlejte hlavou!

 15. Dobrý den,
  přiznávám, že nedokáži pochopit takovýto komentář pod článkem, který popisuje lékařskou studii a statistiky, jenž prokazují, že očkování není hlavním důvodem poklesu infekčních onemocnění.

 16. Petra Pokorná napsal:

  pro Pavlu Bauerovou:
  Děkuji vám za vaši reakci, kterou jste si právě přihrála na smeč – pokud vím, tak v ČR se proti choleře, tyfu a např. černému moru nikdy neočkovalo – přesto jsou u nás tyto nemoci dnes prakticky vymýceny (mluvíme o území ČR).
  Můžete mi to vysvětlit?

 17. irena tumpachová napsal:

  Vieš jozef ty si odporuješ na čo by bolo asi očkovanie človeku ktorý je úplne zdravý to nechápem . Deti s poškodenou imunitou a alergiami by predsa potrebovali ochranu pred chorobami viac , ale bohužiaľ vakcíny majú tú moc že tieto problémy naopak zhoršuje a prehlbuje a nepomáha. Hovorí z teba nedostatok skúseností čo bohužiaľ nemôžem o sebe povedať ja. A to v celej mojej rodine
  Vieš obyčajne je to tak že z cudzieho krv netečie aspoň tak sa u nás správa väčšina lekárov.
  Ver mi že by si raz dva zmenil názor keby ti ochorela na rakovinu vnučka ako mne a pátral by si po príčine. Ani som dlho nemusela hneď som spoznala ďalšie stovky rodičov ťažko poškodených detí.
  A študujem túto problematiku už takmer päť rokov
  Ak chceš môžeš si prečítať o mojej vnučke tu http://simonka.webnode.sk/
  Potom môžeš rozmýšľať či takéto očkovanie malo nejaký zmysel. Prestaň si pred pravdou zatvárať oči lebo ona aj tak existuje a bude existovať či to ty uznáš alebo nie

 18. Blanka napsal:

  Dobrý den, také se už několik let o tuto problematiku zajímám. Až donedávna mi ale unikala souvislost mezi očkováním a záchvatovými stavy mé dcery, které začaly když jí byl asi rok (1999). naštěstí pediatrička odsunula povinná očkování o tri roky. Nechci vědět, co by bylo, kdybych narazila na jinou. Štěstí jsme měly i na neurologii v Krči, kde automaticky nanasadili antiepileptika a nechali mou dceru žít v klidu. Nicméně to pro nás znamenalo značné omezení (zákaz pohybu ve výškách, zákaz plavání ve škole, zákaz plavání na výletech).
  Dnes už bych ji nenechala očkovat vůbec.
  Kamarádka má předčasně narozené dítě (7. měsíc), kteremu primářka neurologického oddělění nařídila v 3. měsíci věku obvyklou trojkombinaci očkování. Dítěti bez imunity, kterému sama ordinovala léky na popdporu imunity! Holčičce je dnes 12, leží, nemluví, nereaguje, je spastická. Co to znamená pro celou rodinu si dovedete představit. Další kamarádka má autistické dítě. Obě tyto děti jsem viděla zdravé, normálně se vyvíjející. Po očkování rychlý útlum. Je to už víc než 10 let, souvislosti jsme si uvedomily až mnohem později.
  Děkuji Margit za velmi dobře vyargumentované články.

 19. Blanko, já děkuji za sdílení osobních příběhů a držím pěsti ať se Vám podaří všechny následky očkování u dcery vyřešit. Margit

 20. Gido napsal:

  Nuž podľa logiky — a autor je predsa nevyvrátiteľná autorita — tak najzdravšie deti sú v Afrike.

  1. Je zarážajúce že sa v poslednej dobe v Európe objavujú aj dávno “zabudnuté” choroby. Ktoré vymizli po II. svetovej vojne, nie vďaka očkovaniu, ale len vďaka “zlepšenej hygiene” a lepšej strave.
  Nuž podľa toho sa za posledných 10-15 rokov hygiéna dramaticky zhoršila o výžive ani nehovoriac.
  A je len naozaj zázračnou zhodou okolností, že sa to objavilo práve v čase keď bojovníci proti očkovaniam slávia prvé slávne víťazstvá na svojej ceste opäť tu mať pandémie kiahní, týfu, žltačiek …

  2. Tie grafy mi veľmi, ale veľmi pripomínajú slávny “hokejkový” graf, pomocou ktorého si už 30 rokov bohato a v hojnosti žijú ekoteroristi a veriaci globálneho oteplenia….
  … je síce pravda, že pôvodné údaje pre ten slávny graf zjedol pes (to nie je vtip, takto sa jeho autor obhajoval) a už 10 rokov nemajú mať Himaláje sneh a vôbec, zatiaľ sa ani jedna jediná predpoveď nesplnila, ale to neznamená, že si bojovníci s globálnym oteplovaním nemajú žiť ako prasiatka v žite.
  Nuž pekný článok treba vyzdobiť nejakými grafmi, vyzerá to vedecky a odborne. Iba sám autor priznáva, že fuj,fuj farmafirmy im NEdovolujú urobiť štúdie – nuž akú potom výpovednú hodnotu majú tie grafy?
  Nuž žiadnu.

  3. Pre Blankinu kamarátku:
  – Chýba informácia, či ten novorodenec do 3. mesiaca reagoval, nebol spastický, hovoril. (o tom, že ho Blanka videla pochybujem, lebo ako predčasne narodené dieťa išlo min. na 1 mesiac do inkubátora) A predpokladám, že Blanka nieje doktor, aby vedala posúdiť ležiace miminko.
  – Vlastne tú rodinu chápem – majú ťažko postihnuté dieťa. Niekto proste MUSÍ byť za to zodpovedný a lekár je ľahký obetný baránok.
  – A vlastne vďaka farmakológii a fuj, fuj farmafirmám to dieťa vôbec narodili, udržali pri živote.
  Je zrejmé, že až bude dcéra Blanky rodiť tak bude vlastným telom brániť aby jej podali epudurálku, či nebodaj ju uspali pred cisárom. A to už nehovorím, že určite ona sama nikdy nezoberie a nikomu vo svojej rodine nedovolí brať lieky.
  – Alebo sa jej odpor netýka umelých antibiotík, hormonálnej antikocepcii, hormónov po menopauze a všetkých ostatných? Ju do nepríčetnosti dostanú len očkovania?

  4. Rovnaký typ ľudí radi hovoria – fajčiari nech si platia nemocnicu sami. Alkoholici nech si platia liečenie sami!
  Rovnaký typ ľudí ale s istotou počíta, že ich dieťa až dostane TBC, alebo žltačku, nuž všetci tí všivaví, prašiví doktorkovia spolu s fuj, fuj, farmafirmami budú ako o preteky jednať aby ich dieťatko zachránili.
  Nepripadá vam to rovnako hlúpe?

  5. Denne sú na celom svete očkované viac než 100 000 detí. Ako je teda možné, pokiaľ sú tie očkovania také zlé a škodlivé, že ani nie 0,00 001 % má vedľajšie účinky a z nich len 0,001 sú fatálne? To nie je ani jedno na niekoľko miliónov.
  — Áno, každý taký prípad je strašný a pre rodičov je to tragédia. Ale generalizovať tak malú skupinu je skôr smiešne.
  –A keď už sme pri tom — na očkovanie v celej histórii očkovania zomrelo menej detí, než ich zomrie za jediný deň dnes, ktoré by nemuseli, keby boli zaočkované.
  Tento pomer je tak závratný a desivý, že každý by mal myslieť na toto. (ale ako sa hovorí: Od dobroty sa aj psy bäsnia.)

 21. Gido napsal:

  Ahoj, Margit.

  Nepredpokladám, že môj komentár schváliš. Bolo by to príliš veľa chcieť od teba pripustiť iný ako jediný a jedine správny názor, že?

  Inak je charakteristické pre diktátorov a fanatické cirkvi, že nemôžu pripustiť iný názor ako je ten ich. Pretože sa boja, že ich ovečky a poddaní by mohli začať rozmýšľať vlastnou hlavou a nebodaj dospieť k niečomu inému ako chcú.

  Maj sa pekne.

 22. Martin Klíma napsal:

  Paní Margit, ve Vašem textu máte zásadní logickou chybu – mícháte dohromady 2 rozdílné pojmy, a to “výskyt onemocnění” a “úmrtnost v důsledku onemocnění”. Úmrtnost se jistěže snižovala dlouhodobě už před zavedením očkování, zejména v důsledku zkvalitňování lékařské péče a u bakteriálních chorob díky objevu antibiotik, nicméně se tato onemocnění nadále vyskytovala. Navíc se úmrtnost nepodařilo snížit na nulu (jak Vaše grafy díky nevhodnému měřítku naznačují), a tato “reziduální” úmrtnost se týká právě hlavně malých miminek – příkladem budiž černý kašel, což je u dospělých sice nepříjemná, nicméně dobře léčitelná choroba, zatímco u malých miminek jde stále o chorobu smrtelnou.

  Čiliže doporučuji dohledat v literatuře namísto grafů úmrtnosti grafy výskytu onemocnění, data pro Českou Republiku od Státního zdravotnického ústavu jsou třeba v následujícím odkazu, data pro další země v rámci Vaší investigace jistě dohledáte sama
  http://www.szu.cz/uploads/Dopady_ockovani.pdf

  P.S. Ještě mám dotaz, zda můžete potvrdit či vyvrátit, že ona americká škola, kde jste údajně získala doktorský titul (The American College of Holistic Nutrition, později Clayton College of Natural Health), k udílení vysokoškolských titulů nikdy nebyla akreditována.

 23. Martin Klíma napsal:

  Paní Margit, když už jste mi tu tedy zcenzurovala příspěvek (slušný a věcný), mohla jste mi alepoň zaslat na e-mail vysvětlení. Takto to působí dojmem, že nesouhlasné názory jednoduše mažete. Jsem s pozdravem.

 24. Dobrý den, poznámce o cenzuře nerozumím. Po dobu existence webu jsem z dnes už stovek reakcí neschválila pouze 3 autory, 2 s útočnými komentáři a jeden zcela mimo text. Vaše příspěvky mezi nimi nejsou. S pozdravem, Margit

 25. Dobrý den,

  při posuzování nebezpečnosti infekčních onemocnění se používají oba parametry, tj. sleduje se výskyt i úmrtnost. To, že by došlo před zavedením plošného očkování ke snížení úmrtnosti na nulu jsem nikdy netvrdila.

  Zrovna k černému kašli jsme se nedávno vyjadřovala a přeposílala zajímavé odkazy, které zde nyní opakuji:

  Česká média se předhánějí v hororových titulcích strašících černým kašlem a mnozí odborníci jako nejlepší řešení doporučuji očkovat ještě více anebo vše hází na nezodpovědné, neočkující rodiče. Přitom podle šéfa České vakcinologické společnosti Romana Prymuly jsou účinky očkování časově omezené a cirkulující kmen původce černého kašle je dnes zřejmě trochu odlišný oproti kmenům, které tady byly v minulosti.
  Není možné, že jsme si očkováním podpořili vývoj dalších kmenů? A v případě, kdyby teorie kolektivní imunity platila jsme přece největším rizikem pro děti my dospělí, kteří se pravidelně nenecháváme přeočkovávat.. http://bit.ly/kaselC

  Podle Dr. Witta, vedoucího studie sledující výskyt černého kašle, ochrana očkování proti černému kašli klesá už po třech letech a více než 80 % z nakažených jsou plně naočkovaní jedinci. http://bit.ly/kaselA

  PS: CCNH nebyla akreditována americkým státním vzdělávacím systémem. Byla akreditována pouze odbornými organizacemi a společnostmi jako např. National Association of Nutritional Proffesionals a studiem v jednotlivých státech USA individuálně uznáváno. Sama jsem doporučení ke studiu CCNH, po absolvování akreditovaného kurzu v USA, získala od prezidenta AFPA (profesní asociace osobních trenérů a fitness instruktorů) a před jeho zahájením konzultovala s našim Ministerstvem školství, které mi vydávalo přepis studia na FaF UK. Detailní vysvětlní, co vše a proč jsme studovala najdete na: https://www.margit.cz/dobrodruzstvi-vzdelavani/

 26. Martin Klíma napsal:

  Dobrý den, děkuji za odpověď.

  Ad cenzura – můj příspěvek z 22.11. na několik dní zmizel (cca na 5 dní) a pak se zase objevil, z toho jsem vyvodil, že byl zcenzurován. Každopádně děkuji za jeho navrácení.

  Ad úmrtnost versus výskyt onemocnění. Nepochopila jste, co jsem se snažil vysvětlit, zkusím to ještě jednou. Očkování bylo jen jedním z mnoha faktorů ovlivňujících úmrtnost, ale zásadním faktorem pro omezení výskytu těch chorob. A jde mi o to, že vy se grafy týkajícími se mortality snažíte prokázat zbytečnost očkování – což je logická chyba – jelikož očkování koreluje jen slabě s úmrtností, ale silně s výskytem chorob, musela byste toto dokazovat na grafech týkajících se výskytů těch chorob. Což záměrně neděláte – jinými slovy, vyberete jen tu část dat, která se vám hodí do vaší teorie, z těchto dat učiníte mylné závěry, a data, která by tyto mylné závěry popírala, prostě zahodíte. Tímto způsobem se pravda ve vědě nehledá (bez ohledu na to, že mnoho “vědců” postupuje obdobně).

  Ad černý kašel – hororové titulky v českých médiích také není můj šálek čaje, ale úroveň české žurnalistiky je na jinou debatu. Ano, rizikem pro děti jsme my dospělí – jelikož nejčastějšími přenašeči černého kašle na ještě neočkované novorozence jsou jejich blízcí, zejména otec, některé porodnice nabízejí jejich přeočkování (a např. podolská porodnice po aféře s nakažením několika novorozenců nechala přeočkovat celý personál). Omezená působnost vakcíny je fakt, osobně nechápu, proč není u dospělých pojišťovnami hrazené pravidelné přeočkování kombinovanou vakcínou černý kašel/tetanus jako alternativa k samotnému tetanu. Na druhou stranu jde o onemocnění, které je smrtelné jen pro velmi malá miminka (která se udusí, když ještě neumí dobře kašlat), takže nějaký účel to splní.

  Jinak selekce rezistentních kmenů je teoreticky nepochybně možná, nevím jestli na toto téma existují kvalitní epidemiologická data – pokud by k tomu ale došlo, předpokládám že bude také možná náhrada antigenů ve vakcíně antigeny z těch nových kmenů.

  Ad CCNH – děkuji za vysvětlení a oceňuji ochotu diskutovat.

 27. Dobrý den,
  vymizení nedokáži vysvětlit. Veškerá diskuze je moderovaná, tj. příspěvky se zveřejní až po mém schválení a Váš příspěvek jsem schválila hned jak viděla, jen to mohlo být 5 dnů po poslání, protože do administrace nechodím každý den a ve skutečnosti jsem zrovna oba Vaše příspěvky viděla i schvalovala současně.

  Jinak také děkuji za přispění do diskuze. Grafy o úmrtnosti pro mne ve článku jen doplňují výsledky studie: „Trendy úmrtnosti na infekční nemoci v průběhu 20. století v USA“, publikované v Journal of American Medical Association: Popsané poklesy úmrtnosti na tato infekční onemocnění byla pravděpodobně způsobena lepšími životními podmínkami, hygienou a zdravotní péčí.

  Ad rezistence – není možné, že se případným očkováním s novými a novými antigeny dostaneme do situace s antibiotiky, kdy nebudeme stíhat s přírodou a zamyšlení se nad dlouhodobým přínosem nebo udržitelností očkování jsou skutečně nezbytné? M.

 28. Peter Tuhársky napsal:

  Pán Klíma, očkovanie rodičov proti čiernemu kašľu “v záujme detí” je zrejme len pavedecká povera. Takáto účinnosť vakcíny bola vždy v rovine túžobného priania, nebola vedecky dokázaná, a už aj FDA priznala pod ťarchou svojho vlastného výskumu, že vakcína NECHRÁNI proti nakazeniu ani nákazlivosti. A to tak, že VÔBEC.

  Pokiaľ ide o chorobnosť vs úmrtnosť, som rád, že priznávate, že očkovanie nebolo dôvodom poklesu úmrtnosti. Ono pri pohľade na dlhodobý vývoj sa dá povedať, že prínos očkovania bol dokonca blízko nule.

  Pokiaľ ide o chorobnosť, dáta sa zháňajú omnoho ťažšie, a to už len z toho jednoduchého dôvodu, že mnoho krajín dlhodobo nemalo ohlasovaciu povinnosť na výskyt (vtedy bežného) ochorenia. Pri niektorých ochoreniach je však zjavné, že plošné očkovanie nemalo zásadný vplyv, napr. pri hepatitíde B. Pri ostatných zatiaľ ja osobne nemám dostatočné dáta na vyhodnotenie a preto sa k tomu nevyjadrím. Ak takéto dáta máte, a to aj z obdobia dostatočne dlho PRED očkovaním, sem s nimi.

  Každopádne aj keby vakcíny znamenali zníženie výskytu klinického ochorenia, to ešte nie je dôvod na oslavu. Mohlo totiž dôjsť k presunu ochorenia do roviny atypickej alebo subklinickej, alebo sa ochorenie po vyprchaní účinku vakcíny môže vrátiť s násobnou silou.

  Je tiež pozoruhodné, že obhajcovia očkovania zvyčajne hovoria o hrozných smrtiacich epidémiách, ktoré boli vyničené očkovaním, ale pritom sa urputne držia ukazovateľa chorobnosti a nie úmrtnosti. To mi pripadá ako hra na city neznalého čitateľa. Pretože potlačenie epidémií vo všeobecnosti ľahkých ochorení (ako mumps alebo rubeola) neznie dosť presvedčivo, tak pre zosilnenie pátosu sa do argumentu tie úmrtia vždy nejako primiešajú, aby sa od nich vzápätí odskočilo keď sa čitateľ začne zaujímať ako to s tou úmrtnosťou v skutočnosti bolo.

  Nepripadá Vám to tak trochu pokrytecké?

 29. Martin Klíma napsal:

  Tuhársky
  1) Tvrzení o absolutní neúčinnosti vakcín proti černému kašli je lež – nefunguje jen proti některým novým kmenům (a proto asi v budoucnu dojde k “upgradu” vakcíny).
  2) Očkování samozřejmě vedlo i k poklesu úmrtnosti (v důsledku omezení výskytu onemocnění), nevím, jak jste přišel na to, že tvrdím opak. Na rozdíl od výskytu onemocnění ale úmrtnost razantně poklesla již před zavedením očkování v důsledku jiných faktorů (antibiotika atd.), v čemž souhlasím s autorkou (ovšem nesouhlasím s její dedukcí, že to dokazuje nefunkčnost očkování).
  3) Na data od SZÚ o výskytu onemocnění v ČR jsem již odkazoval, korelace je jednoznačná.
  4) Většina povinného očkování je namířena proti smrtelným chorobám. Ty 2 choroby, které jste si jako nevhodný příklad vybral (příušnice a zarděnky), můžete brát jako “bonus” v rámci očkování proti spalničkám, což je smrtelná choroba – pokud bonus nechcete, existuje i monovakcína proti spalničkám (z povinného očkování můžete ještě vynechat HBV náhradou hexavakcíny Pediacelem).
  5) Onemocnět tetanem nebo dětskou obrnou bych zcela nepokrytecky nerad ani s vědomím, že mne moderní medicína může i zachránit před smrtí.

 30. Roman napsal:

  O tom by se dala napsat celá kniha, proč je tenhle článek špatně. Některé důvody už tu zazněly – zaměnování úmrtností a výskytu nějaké nemoci, atd..

  Já bych dodal ještě jeden důvod. Systém hlašení vedlejších účinků VAERS nezkoumá, jestli zdravotní komplikace nastaly vlivem očkování nebo ne. Když si měsíc po očkování zlomím nohu nebo dostanu třeba angínu, můžu to tam nechat nahlásit. Ale je třeba tyto případy pečlivě vyhodnotit, jestli za to opravdu může vakcína nebo ne.

  K tomu má CDC desítky studií a jejich závěry si můžete přečíst sami. Vedlejší účinky vakcín jsou velice vzácné:

  http://www.cdc.gov/vaccinesafety/library/vaers_pubs.html

 31. Dobrý den,
  netvrdím, že v mén článku nejsou části k diskuzi. Vy sám jste však napsal jediný argument a ani ten nic neprokazuje. V textu přeci nikde netvrdím, že naprosto všechny nežádoucí účinky nahlášené na VAERS (anebo u nás na SUKL) jsou určitě dány očkováním. Co popisuji, je zejména běžná praxe nízkého nahlašování NÚ lékaři a odhady FDA a CDC, jak jsou NÚ po očkování mnohem vyšší právě kvůli nedostatečnému nahlašování.

 32. Irena Rebetová napsal:

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, jak se postupuje při odmítnutí očkování synka na MMR? Měli jsme být očkováni v 15m, ale byl častěji nastydlý = rýma. Proto se to oddalovalo a teď je mu 17m a v 18m má jít spolu s 18m prohlídkou na očkování na MMR. Četla jsem toho už hodně, ale tady je vše tak detailně… Chtěla bych to odmítnout. Je to vůbec možné, aniž bych měla problémy s doktory atd? Pokud ano, napište mi postup, prosím? Děkuji I.R.

 33. Dobrý den,
  sami jsme neměli problém očkování odmítnout, protože jsme žili dlouhodobě v zahraničí. Zde je dnes situace nejvíce závislá na Vašem lékaři a popřípadě hygieně. Pro konkrétní doporučení se prosím obraťte na Ligu lidských práv: http://llp.cz/ anebo zkuste najít hotovou odpověď na stránkách Rozalia: http://www.rozalio.cz/ Margit

 34. Radka V. napsal:

  Dobrý den Margit,
  děkuji Vám za přínosné shrnutí faktů o vakcinách. Sama už skoro 3 roky nenechávám své děti očkovat – starší dceru, bohužel, až po naočkování proti tbc v porodnici a po všech dávkách Hexavakcíny, ta mladší je “jehlou nepolíbená” vůbec. Jsou jí už 2 a čtvrt roku a je pravda, že starší (4 a čtvrt roku) dcera je občas nemocná, trpí dost na záněty středního ucha a rýmy, ta mladší byla nemocná snad 2x. Snažíme se léčit přírodními prostředky, starší dostala na první zánět stř. ucha antibiotika, od té doby svítíme bioptronovou lampou a kapeme Audiron. Mladší dcerka antibiotika ještě nepoznala…
  Nežádoucí účinky očkování jsem poznala sama na sobě, nedávno jsem se probírala svou zdravotní kartou a bylo mi do pláče – ve věku do asi 4 let, kdy býval a je největší nápor na dětskou imunitu vakcinami, jsem byla po každé vakcíně min. 14 dnů nemocná, a i přesto jsem dostávala další a další…od svých 7 let jsem alergik, jako dítě jsem velmi často trpívala na záněty stř. ucha a na vysoké škole se mi vrátily. Ve 28 letech jsem se nechala svým gynekologem přemluvit na očkování Silgardem (tehdy jsem ještě nebyla “osvícená”). Do dvou týdnů od třetí-poslední dávky se mi v noze objevila trombóza, která asi 10 dnů nato vyústila v plicní embolii a koma. Pan doktor odmítl souvislost s očkováním a tak to ani nenahlásil SÚKLu….
  Proto děkuji za každý hlas z lékařského či farmako prostředí, který se rozhodne vyhlásit pravdu, ačkoliv to jistě vyžaduje statečnost. Naštěstí vás je čím dál víc a je to dobře, snad vás bude jednou dost na to, aby se systém změnil.
  A z těch negativců tady si nic nedělejte, velmi oceňuji, že jste ochotná s nimi diskutovat, ačkoliv možná tušíte, že je to zbytečné… oni ještě nejsou připraveni přijmout pravdu, ale věřím, že i oni se k tomu dopracují ;-)
  Přeji Vám vše dobré a spoustu sil a energie. Radka

 35. chalMi štrónFi napsal:

  Dobrý den Margito,

  díky Vám i všem, kdo Vás podporují, jsou rodiče, kteří se rozhodli jít “proti proudu” klidnější.
  Vaše informace jsou na internetu vzácnou výjimkou a za jejich vystavení Vám patří velký dík, ale zejména pro mne jde o to, že člověk nemá pocit, že je na to sám. Rychlé prsty u klávesnice má při obraně očkování mnoho lidí, a někdy to může působit až děsivě, ale díky Bohu i světélko malé svíčky je ve velké temné hale vidět i z nejzazšího kouta.
  Přeji hodně štěstí všem dětem, které se očkování nemohly bránit, a stejně tak i těm, kteří se rozhodli své děti před očkováním chránit!

  Margit, je mi jasné že to mnohdy nemáte lehké, a já Vám děkuji že to s Námi nevzdáváte. Přeju Vám osobně co nejvíc pohody a klidu na tuto nelehkou, ale jak doufám radostnou práci.

 36. Radek napsal:

  Vážená paní,

  Váš článek je velmi zavádějící a laickou populaci podle mne mate… Mluvíte obecně o očkováních a pak tam vyjmenujete pár věcí jako třeba tyfus, spála které je relativně snadno léčitelné… to chápu že je na zvážení každého… Ale Vaším článkem dodáváte milné podvědomí o tom, že očkování jsou špatná v globále…

  Chci se Vás zeptat… kdyby Vás osobně pokousal vzeklý pes (nebo Vaše dítě). Nechala by jste sebe/Vaše dítě postexpozičně očkovat nebo ne? ANO nebo NE?! Je znám jeden případ přežití (s vážnými trvalými následky) bez očkování… (třeba by jste byla druhá). S očkováním přežije drtivá většina (bez následků)…

  Je zvláštní že vteklina byla v naší zemi eradikována (očkují se lišky a lesní zvěř…) a v některých zemích kde se neočkuje a situace nemonitoruje Rabies-free nejsou… to je ale záhada! Očkováním to jistě nebude…

  Pravé neštovice tu běhaly a kolovaly 1300let… pár let po plošném očkování byly zcela eradikovány… jistě velká náhoda, že zcela zmizely i z ne úplně rozvinutých zemí kde se životní úroveň nijak extra nezvýšila… Opět velká náhoda…
  Chápu, že nákazy a epidemie chodili ve vlnách-chvíli se umíralo hodně, chvíli byl relativně klid, ale 1300let tu byly a pár let po očkování tu VŮBEC nejsou a to je fakt… pro Vás jistě náhoda… a vyhrabete statistiku že pár lidí mělo na očkování alergickou reakci…

  Kolik onemocnění tetanu bylo v čr u očkované populace za posledních 10let?! Opět strašná náhoda, že jsem u nás v republice žádný prokázaný tetanus ještě nepotkal…(SZÚ 2002 – 2009 0 případů) a přitom vlastní bakterie jsou v trávicím traktu a v půdě celkem běžné-všude kolem nás…určitě to nebude očkováním…to by jste jistě nepřipustila… a tam kde se neočkuje je poměrně častý a smrtný… stačí mapka WHO… to bude jistě tím, že je všeobecně na ústupu…

  Takže podle mne – pokud znáte pořad na streamu Darwinovi ceny… a bojujete proti očkování u zásadních chorob jste kandidáti do pořadu :-)

 37. Dobrý den,
  upřesňuji, že nebojuji proti žádnému očkování, ale proti povinnosti očkovat. tj. za stav, kdy očkování je dobrovolné, lékaři jsou nuceni přesvědčovat argumenty a ne vyhrožováním povinnosti, stav, který je běžný ve vyspělých zemích okolo nás.

  A k očkování o tetanu si dovolím odkázat na úžasný článek MUDr. Vavrečky:
  Očkování proti tetanu a jeho otazníky
  Tetanovka je dnes v ČR zařazena na seznam povinných očkování, která jsou státem vynucována. Existuje přitom 1000 a jeden způsob, jak s penězi vydanými na očkování proti tetanu naložit líp.
  Více na: http://www.vitalia.cz/clanky/8-ockovani-proti-tetanu-a-jeho-otazniky/

 38. Monika Polívková napsal:

  Ad Radek: díky za Váš komentář, moc mě potěšil:-) Tak jsem se rozhodla se přidat do diskuse.
  Na pokousání vzteklým zvířetem jsem se ptala před časem Mariána Filly, když jsem se pokoušela zapojit do diskuse odpůrců očkování. Nejdříve se vyjádřil tak, že by si nenechal takto narušit integritu svého těla a nenechal se pokousat, na další dotaz připustil, že očkování by bylo pro již pokousanou osobu variantou – pokud by daná osoba nenašla lepší léčbu nějakou alternativní cestou (např. megadávky vitaminu C injekčně doporučuje na různé nemoce – myslím, že vitamin C takto podaný může fungovat na různé záležitosti, ale nevím, zda by to někdo chtěl takhle zkoušet). Zajímal mě názor odpůrců očkování na očkování obecně.
  Paní Margit, souhlasím s Vámi, že očkování by nemělo být povinné a budu ráda, když k tomu u nás již brzy dojde. Budu ráda, když se ale vyjádříte konkrétně i k otázce, zda Vy byste v tomto případě se nechala naočkovat. A jaký máte názor na vakcinaci zvířat, ne lidí.
  Vzteklina je dobrý příklad. Argumentovat pro očkování obecně, ač nesouhlasím se všemi z očkování, je těžké, daleko lehčí je dávat argumenty, proč ne. V diskusi jsem se setkala s tím, že spousta lidí, kteří jsou proti očkování, nepotřebují problematiku nijak detailně probírat, stačí jim názor pro ně důležité osoby, a pokud se v diskusi objeví delší příspěvek, tak si ho nečtou a radši se zeptají daného člověka, jestli by to nemohl říct stručněji. A hodně diskutujících je agresivních na jiný názor. Mě to mrzí, že to tak je, a že prosazení dobrovolnosti očkování se děje takovou cestou.
  Myslím, že po zrušení povinného očkování za současné nálady ve společnosti dojde u nás k situaci podobné jako v jiných zemích, kde ke zrušení této povinnosti došlo dříve, objeví se v epidemiích nemoci, které jsme už neznali a pak o tom lidé začnou znovu přemýšlet.
  Tetanus i jiné vážné nemoci – to je právě to, co pro nás znamená lidský život. Byla jsem včera na přednášce paní Margit v Jihlavě, a jeden starší pán tam řekl, že jeho bratranec zemřel na tetanus ve svých 18 letech. Jakou cenu tedy má lidský život, a nebo doživotní postižení? Pan Vavrečka to hezky počítá, ale data o nežádoucích účincích jsou sbírána bez toho, že by se sledovala skutečná souvislost s očkováním. Ano, souhlasím, že někdy se souvislost těžko prokazuje, a nejsou na to žádná kriteria.
  Jsem praktický lékař (pro dospělé), snažím se číst odborné studie a hledat různé informace nejen o očkování. Ale prakticky se taky řídím hlavně selským rozumem, a asi intuicí. Setkala jsem se s lidmi, kteří měli závažné následky po očkování, s trvalými následky ne. Asi namítnete, že to bylo málo. Snažím se řídit podle toho, co vidím ve své praxi. Viděla jsem hodně dospělých se nechat naočkovat na sezonní chřipku, ale nikoho z nich jsem neviděla poté více nemocného. Viděla jsem muže ve středních letech s cukrovkou na dietě a chronickou bronchitidou, který málem zemřel na chřipkový zápal plic, jeho stav se rapidně začal zlepšovat po podání antivirotik. I další starší lidi s vážnými komplikacemi při chřipce. Vím, že v ČR jsou v létě infekční oddělení přeplněná lidmi s vážnými komplikacemi klíšťové encefalitidy, a to nejen dospělými, kteří jsou jinak nemocní, a je u nich tendence k vážnějšímu průběhu, ale hodně i dětmi. Za našimi hranicemi je očkování nepovinné, ale velká proočkovanost, a hospitalisovaných je nepoměrně méně.

 39. Dobrý den paní doktorko, především děkuji za Váš zájem problematiku detailněji studovat a poslechnout si – přečíst i nezávislé názory. Na tom z mého pohledu nejdůležitějším, že očkování by mělo být dobrovolné, se shodujeme.
  K Vašim otázkám:
  po pokousání vzteklým zvířetem jsem pro očkování, protože zde riziko onemocnění mnohonásobně překračuje riziko nežádoucích účinků
  k vakcinaci zvířat se nedokáži zodpovědně vyjádřit, protože se veterinární medicíně vůbec nevěnuji, a proto jen obecně jsem pro nastavené očkování – nedovolím si jej zpochybňovat
  myslím, že naprostá většina tzv. odpůrců není proti očkování, ale proti povinnému očkování a to je podle mne obrovský rozdíl
  nesouhlasím s informací, že země, kde je očkování nepovinné, řeší epidemie infekčních nemocí
  data o nežádoucích účincích především nejsou dostatečně sbírána – opakovaně se objevují případy nenahlášení i těch nejzávažnějších nežádoucích účinků po očkování
  Margit

 40. Monika Polívková napsal:

  Dobrý den, paní doktorko,

  díky moc za odpověď.
  Epidemie nebo ve větší míře znovuobjevení se nemocí, které už se nevyskytovaly, v zemích, kde bylo zrušeno povinné očkování, tím jsem myslela výskyt nějakou dobu po zrušení povinnosti očkovat. Myslím, že se poté začla proočkovanost opět zvyšovat. Ale pro nějaké konkrétní údaje bych se musela obrátit na někoho na příslušných místech, abych měla přesnou informaci. Zkusím zjistit.

 41. Monika Polívková napsal:

  PS. ještě mě napadlo, vzpomněla jsem si, že v rehabilitačním ústavu jsem se také setkala se starší ženou jezdící na opakované pobyty pro ochrnutí svalů končetin po prodělané dětské mozkové obrně v dětství, jen intensivní rehabilitace ji pro zatím ochránila od používání invalidního vozíku.(při poliu pokud není těžký průběh dochází často k postupnému zhoršování svalové síly s věkem, a ve starším věku to invalidisuje).

 42. Taky skoro doktor napsal:

  Dobrý den
  Reaguji na vaši odpověď z 8.3. kde tvrdíte, že jste pouze proti povinnosti očkovat. Jak si mám potom vysvětlit váš názor na očkování proti KE kde v článku “strašení přírodou” jednoznačně odmítáte očkování proti klíšť. encefalitidě. Nevšiml jsem si, že by patřilo mezi povinné.
  Pan doktor Vavrečka se také ve svých článcích snaží tvářit objektivně. Pak se ale dokáže v diskuzi prořeknout, “že žádné z povinných očkování nevidí jako přínosné” . Zdá se mi, že jste na tom podobně.
  Když v této diskuzi tvrdíte, že očkovat post po pokousání proti vzteklině ano, ale zároveň v jiné diskuzi odmítáte očkování proti KE, pak nevidím konzistenci v názorech. Zoonóza jako zoonóza. Na vzteklinu u nás nikdo nezemřel ani nepamatuji, psi se POVINNĚ očkují a vy považujete riziko za velké. Na KE vloni zemřeli 2 lidé, onemocnělo přes 600 lidí a čísla jsou na vzestupu a vy očkování nedoporučujete. Jak si to máme vysvětlit?
  VB

 43. Dobrý den, nechápu, kde jste našel tvrzení, že jednoznačně odmítám očkování proti klíšťové encefalitídě. Já tam našla jen toto:
  Má smysl nechat se očkovat? Nevím, jaký smysl má očkování pro vás. Lékaři se většinou shodují, že očkování je prospěšné a budou vám jej doporučovat. Dostupné studie o očkování proti klíšťové encefalitidě uvádějí poměrně vysokou účinnost a relativně nižší výskyt nežádoucích vedlejších účinků. Přesto jsou i lékaři, kteří spojují očkování proti klíšťové encefalitidě s těžkým doživotním poškozením zdraví. M.

 44. Taky skoro doktor napsal:

  Měl jsem na mysli toto:
  U nás doma jsme situaci vyřešili. Sami se více obáváme možných rizik, která plynou z očkování, než rizika, že se setkáme s infikovaným klíštětem, které při dodržování bezpečnostních zásad a pravidelném důkladném prohlížení po každém pobytu venku přehlédneme po dobu více než několika hodin. A že bude náš imunitní systém i přes mnoholetou zdravou životosprávu současně natolik oslaben, že nemoci podlehne.
  VB

 45. To, co uvádíte není jednoznačné doporučení pro veřejnost, ale uvedení mého vyhodnocení u tohoto očkování pro naše děti, a to je podle mne pořádný rozdíl. M

 46. Taky skoro doktor napsal:

  Nezlobte se, ale v kontextu celého článku a jelikož jste autorka to tedy doporučení je. A jako hrom. Můžete tomu dát jakoukoliv nálepku, ale tím se to nezmění.
  Nebo píšete rádoby objektivní článek, který je v rozporu s tím co si myslíte a jak se chováte?
  VB

 47. Dobrý den, děkuji za upozornění, že článek může být vnímán i takto a zvážím, jak příště lépe vysvětlit. Na svých vystoupeních vždy předávám jasnou informaci, že moje texty nejdou všeobecně platná doporučení, že v případě očkování existují rizika při rozhodnutí očkovat i rozhodnutí neočkovat a že na základě dostupných informací sama nevidím očkování tak černo bíle, jak je nám běžně předkládáno, a i proto předkládám i argumenty druhé strany. Na každém jednotlivci – rodině potom je zvážit osobní rozhodnutí na podkladě čím více názorů. m.

 48. Jessica Šlégrová napsal:

  Děkuju moc za skvělý článek. Chci své/adoptované děti v budoucnu neočkovat a tento článek mě už na 100 % přesvědčil, i když mám vnitřní víru k přírodě.

  Právnící z Ligy lidských práv zveřejnili toto: Jelikož již proběhlo několik soudů ohledně sankcí pro rodiče, kteří neočkovali, výsledkem bylo, že Ústavní soud vydal v roce 2012 rozhodnutí, že za „neočkování“ nelze vymáhat jakékoliv sankce a to ani v podobě nepřijetí dítěte do MŠ, jelikož to porušuje základní lidské právo na svobodu myšlení, přesvědčení a víry.

  Chtěla bych se Vás zeptat, jak mám reagovat/odpovědět dotyčnému lékaři, že nechci očkování? Znám maminky, které kvůli tomu bylo vyhnány z ordinace a ke všemu je doktor doslovně seřval.

  Děkuju

 49. Dobrý den,
  doporučuji možnosti komunikace s lékařem přímo řešit s Ligou lidských práv, která situaci stále sleduje a také s občanským sdružením Rozalio, které shromažďuje zkušenosti jiných rodičů. Margit

 50. Yojimbo napsal:

  Mír,
  Rád bych zde napsal svou osobní zkušenost s Černým kašlem.Jsem otcem dvou dětí- 7let chlapec a 3 roky dívka.V současnosti jsme po prodělání černého kašle.První příznaky měl chlapec. V noci kašel který nešel zastavit a mockrát jsem ho kontroloval zda se nedusí a dýchá,protože ty záchvaty jsou příšerné a nemožnost nádechu po kašlání je velmi silná a lehce se propadá panice.Potom jsem nastoupil já (40 let,boxuji a posiluji,jím spíše zdravě a neberu žádné léky ani vitamíny,nepřijímám žádný refinovaný cukr a mám zdravý pohled na J.Krista)Večer po několik hodin, několika minutové záchvaty kašle,fatální nemožnost se nadechnout,téměř až zvracení,zkrátka masakr,kdo nezažil těžko pochopí.Dcera začala chvilku po mně, v noci hodně kašlala nemožnost nadechnutí měla mockrát,ale nikdy tak silně jako u mne.
  Bylo nám vysvětleno,že u mne očkování již nefunguje,proto jsem měl nejhorší průběh.Děti to měli těžké,ale díky očkování to u nich neprobíhalo tak silně jako u mne.Pokud je to skutečně tak,nevěřím,že by malé miminko bez očkování černý kašel přežilo.
  Všiml jsem si ,že se zde dává hodně na grafy,tak snad příště nějaký vytvořím.Dále bych zde rád vyzdvihl jednu skutečnost a to tu,že valná většina příspěvků o níž se zde opíráte,nejsou vaše OSOBNÍ ZKUŠENOSTI

 51. happy.lenulka napsal:

  nyní čekáme s manželem miminko a otázku očkování řeším dnes a denně…. nejhorší mi na tom přijde to, že každý rodič (většinou) dělá pro své dítě to co mu příjde nejlepší… a neexistují tady žádné sankce např. za to, že rodiče krmí roční dítě hranolkami, colou a dalšími extrémně nezdravými pochutinami… ale jakmile např. člověk přizná doktorovi, že je vegetarián a že jeho dítě rovněž maso nejí, tak je to hned na sociálku…
  a stejně je to i s tím očkováním…. je to šílený strašák… rodiče, kteří se rozhodnou neočkovat mají můj obdiv, protože prosazovat si svou volbu je v dnešní ovčí společnosti skoro nemožné…

  nejvíce mě uráží, když pak takové rodiče staví do role nezodpovědných lidí, kteří ohrožují život svých dětí…
  místo aby se lepšila informovanost a možnost svobodného rozhodnutí, tak se ocitáme stále a stále více ve středověku…

  a ano, i přes to všechno nebudu svoje dítě nutit jíst maso, protože sama jsem přesvědčená, že zdravá vegetariánská strava je méně škodlivá (osobně si myslím, že není vůbec škodlivá) než konvenční strava, kdy už v příkrmech pro 4. měsíční dítě je přidaný cukr, maso, exotické ovoce a spoustu dalšího…
  a i přes to, nebudu své děti očkovat, i když to budu mít těžké…

  krásný den Margit a přeji hodně úspěchů!!! Jen tak dál. Vaše články jsou mi inspirací :-)

 52. Lenka napsal:

  Zajímalo by mě, jestli existuje podobný graf jako ten porovnávají nemocnost očkovaných a neočkovaných dětí s očkovanými i pro výskyt autismu – tedy jaké procento je autistických dětí mezi těmi očkovanými oproti těm neočkovaným? Jinak já jsem spíše zastáncem očkování, ale jsem ráda za lidi jako jste Vy, kteří do toho šijou, protože očkovat proti příušnicím a zarděnkám ve 2-3 letech je podle mě totální úlet (protože pak ty nemoci dostanou v 16 a později, a pak je to skutečně průšvih) a není vůle to změnit, stejně tak hepatitida B v hexavakcíně nemá co dělat. Navíc si myslím, že by se to schéma mělo rozvolnit. Co se týče těch statistik, jistě si příznivci najdou své statistiky, které hrají dokaret jim… Mě by ještě zajímalo očkování proti klíšťové encefalitidě? Má to nějaký smysl – kromě toho, že je stejně větší pravděpodobnost, že chytnu boreliózu?

 53. Dobrý den, nevím o tom, že by byly kvalitní studie porovnávající výskyt autismu u očkovaných a neočkovaných dětí. Zachytila jsem pouze práci novináře z USA, který zaznamenal, že u Amishů, kteří zpravidla neočkují se v podstatě nevyskytuje autismus. O očkování proti klíšťové encefalitidě píši v samostatném blogu: https://www.margit.cz/straseni-prirodou/ M.

 54. Pavel napsal:

  Vážení je vidět že se všichni máte neúměrně mnoho času na to meditovat nad tím, zda povinné očkování ano či ne. A nebylo by zdravější a prospěšnější aby, jste místo sedění u PC vzali své ratolesti do lesa na procházku?
  Já jsem pouze proletěl některé místní příspěvky a některými jsem opravdu zděšen a proto mě to nenechá klidným a rozhodl jsem se přispět svou hromádkou do mlýna.
  Dám vám konkrétní příklad můj otec je r. 57 a v tomto roce nebylo ještě plošné očkování proti poliomyelitis – dětské obrně – výsledem bylo: Rodiče se o mého otce nestarali žil po nemocnicích kde prodělal několik operací a léčebných kůr a pak vyrůstal v Jedličkově ústavu „domů“ k rodičům jezdil prakticky za trest – nebyl vítaným hostem byl fyzicky i psychicky týrán – takže jeho dětství a mládí bylo jednou větou řečeno děs a hrůza. Výsledkem v zkratce je, že chodit může pouze se speciální ortézou (jednu nohu má atrofickou a kratší o 15 cm) a francouzskými holemi. Má výrazně omezenou hybnost a výrazně sníženou svalovou sílu různě vyjádřenou na různých svalech jeho těla. Myslíte si, že kdyby si mohl vybrat zda se nechat v dětství očkovat a tím zásadně změnit průběh svého života, že by se nerozhodl pro očkování (a to jsem přesvědčen, že t.č. žije relativně spokojený, ale vůči zdravému, omezený způsob života…) Ale není to pouze tragédií jedince, ale i výrazná finanční společenská zátěž invalidní důchod, léčebné výlohy, kompenzační pomůcky jenom samotná speciální ortéza stojí přes 100 000kč a to vše je placeno ze zdravotně sociálního systému do kterého vy, já všichni přispíváme, nebylo by pro všechny lepší, kdyby byl zdráv?
  Víte oni totiž s očkováním začali ti, kteří se starali právě o ty o pacienty, kteří trpěli danými chorobami a viděli, jaké následky to na těchto pacientech zanechalo a snažili se, (nezištně) vymyslet preventivní opatření k tomu, aby tomu mohli nějak zabránit. A vězte, že prevence je tou nejúčinnější, ale zároveň i to nejlevnější variantou jak předejít, zmírnit, či zamezit vzniku nemoci. A co jednoduššího než imunizace může být? Očkování je způsob jak předložíme naší imunitě nějaký antigen (například kousek pouzdra bakterie či viru) a náš imunitní systém se s ním seznámí a vytvoří si proti němu, konkrétní klony buněk, které po následném opakovaném setkání s daným antigenem jsou schopné, velmi rychle daný patogen zničit či potlačit. Stejné je to když nás poprvé napadne přímo původce nemoci sám a ve většině případů se též naše imunita naučí znát jeho antigenní struktury a vyvine proti němu imunitní buňky, ale s tím rozdílem že očkovací látka je stavěná tak aby byla co nejbezpečnější. Kdežto patogen se snaží přežít na úkor hostitele a u některých nemocí ho může vážně poškodit nebo dokonce usmrtit. Bohužel nic není dokonalé a občas dojde k jakési zkřížené reakci a náš imunitní systém vyvine imunitní buňky, které nenapadají pouze patogeny ale i naše vlastní tkáně a to může být (je to prokázáno) příčinou vzniku autoimunitního onemocnění, ale to se samozřejmě stává i po prodělání infekce klasické a nejen po očkování.
  Aby to zase nevypadalo jako že jsem nějaký propagátor plošného očkování na cokoliv, neočkuji se proti chřipce, nejsem očkovaný proti klíšťovce (přesto že žiju v endemické oblasti), pneumokokovi, HPV…. a to z podobných důvodů jaké udáváte ve svých důvodech – nepotřebuji se dopovat antigeny nemocí, o kterých jsem přesvědčen že si s nimi moje imunita nějak poradí ( a může by to být osudné), ale jsem přesvědčen že o povinném očkování rozhoduje skupina fundovaných a nestranných odborníků, kteří do povinného očkovacího kalendáře zařazuji takové očkovací látky jejichž benefit převyšuje rizika dané infekce a které následně svým preventivním účinkem snižují i ekonomickou zátěž celé společnosti.

  A teď k Vašim-našim právům já jsem plně pro to aby se každý mohl svobodně rozhodnout či aby zákonný zástupce mohl svobodně rozhodnout za svého potomka a povinné očkování neabsolvovat. Nicméně právo přináší i povinnosti a tudíž pokud by jedinec či jeho potomek, který nebyl očkován (a měl být!!!) dle povinného očkovacího kalendáře ze svého či rozhodnutí svého zákonného zástupce onemocněl nějakou z těchto nemocí a v důsledku této nemoci nastali prokazatelně komplikace, trvalé následky či úmrtí. Měl a by jedinec či zákonný zástupce následně povinnost plně hradit léčbu, rehabilitaci, komp. pomůcky, ústav atd. ze svých a jen svých prostředků a nikoli z peněz veřejného zdravotního pojištění!!! Pak by to bylo fér !!! V opačném případě prostě musí platit pravidla pro všechny bez rozdílu ať se Vám to líbí nebo ne.
  Očkování je primárně tím, které má pomáhat, není tu aby škodilo! – přesto že může – a tak je k tomu i třeba přistupovat – zdravým selským rozumem – umřít musíme jednou všichni – důležité však je jak náš život prožijeme a očkování je rozhodně věc, která globálně zlepšuje kvalitu života. ¨

  PS: to je úplně mimo ale … někde jsem zahlédl větu diabetiků prvního typu neustále přibývá… Tak to je proto, že mají lepší lékařskou péči ale hlavně inzulín… oni totiž dřív poměrně rychle zemřeli a většina diabetiků je právě druhého typu a tam je příčinou hlavně to že se máme moc dobře – tloustneme a málo se hýbeme tak doporučuju vezměte děti a jděte do toho lesa, protože tím uděláte pro jejich zdraví víc než když je nedáte očkovat protože pak budou mít pozitivní vztah k pohybu nebudou jako většina kysnout a pak v padesáti bojovat s komplikacemi civilizačních chorob – to je metla lidstva, ne očkování
  Všechny zdraví a přeje pevné zdraví Pavel

 55. Kristina napsal:

  Dobrý den paní doktorko, nejsem zastánce ani neočkování ani očkování, snažím si na to udělat názor.

  Uvědomuji si, že lidi asi nevnímáte jako zvířata, ale z jistého hlediska vnímám, že očkování zvířat proti vzteklině a jiným nemocem i skotu apod. z pohledu mého krátkého života opravdu fungují.

  Je opravdu v našich organismech takový rozdíl? Nebo, co je důvodem, že zvířata očkování snášejí a nemám pocit, že by umírala nebo měnila svou povahu?

  Dále z vyprávění své babičky při rozpravě o vakcinaci, jsem se dozvěděla, že za dob sovětského svazu bylo očkování velmi populární a opravdu se tehdy věřilo, že funguje, očkovalo se plošně po celém sovětském svazu. Po rozpadu sovětského svazu v některých zemích nebyl ve zdravotnictví přikládán takový důraz na vakcinaci a na očkování se začalo kašlat, v těchto zemích pak prudce vzrostl počet nemocí, proti kterým se v nich za dob sovětského svazu očkovalo. Zhodnotila jsem tedy, že to mohlo být v důsledku globálního poklesu životní úrovně, ale tento trend v těchto zemích byl prý minimální.

  Jak byste danou situaci v rámci svých znalostí vysvětlila? Čím to mohlo být způsobeno?

  Děkuji mnohokrát za odpověď, opravdu si v tom chci udělat jasno.

 56. Dobrý den, děkuji za podnětná témata do diskuze a přiznávím, že sama neznám všechny odpovědi. U zvířat se domnívám, že tak snadno nemusíme vnímat případné nežádoucí účinky anebo je jejich organismus zpravidla odolnější než náš, nesčítá se u nich tolik možností jako u nás (třeba zubní výplně).
  Situaci v zemích po rozpadu Ruska také detailněji neznám, ale opět bych to vyděla na možný součet více faktorů než jen na snížení očkování. Margit

 57. Kristina napsal:

  Vážená paní doktorko, díky za odpověď, bohužel vůbec nepomohla. Ovlivňujete mnoho lidí, proto věřím, že se v tomto vodítku, na které jsem zaměřila dotaz, dovzděláte. Apeluji na vaše svědomí. Tvrdit něco z praxe, je velice ošemetné, protože paměť a pocity velmi často ohýbají skutečnou realitu. Je mnoho odborníků, kteří se očkováním zabývají vědecky, avšak ti se odkazují pouze na pár existujících studií o jejichž kvalitě nemám pochyb, ale je jich málo. A domnívám se, že studie záznamů ze zemí sovětského svazu opravdu může přinést skutečné světlo, nebo alespoň jiné vhledy do této problematiky. Jste stateční lékaři, pustili jste se do boje bojujte proto tím, že prozkoumáte potencionální hodnotné zdroje a přineste informace po kterých všichni lidé tak volají.

 58. Jan Pavlát napsal:

  Bílá mafie (farmaceutický průmysl spolu s lékaři) má téměř neomezenou moc, takže je prakticky nemožné, vzepřít se očkování. Demokracie ve skutečnosti neexistuje, to je jen iluze.

 59. Dobrý den, omlouvám se, ale situaci vidím jinak. I případné sledování statistik ze Sovětského svazu bude pouhá retrospektivní zpráva bez souvislostí, bez detailního vyhodnocení všech faktorů a lokálních podmínek. Takováto zpráva může být zajímavá, ale naprosto nedostatečná pro posouzení poměru přínosu a rizik jednotlivých očkovacích látek. Na to potřebujeme studie sledující skupinu očkovaných a nenaočkovaných proti jednotlivým nemocem, která bude vyhodnocovat celkový zdravotní stav po dobu několika let. Bez takovýchto studií je v podstatě nemožné aktuální očkování v našich podmínkách vyhodnocovat. M.

 60. Petra Bubáková napsal:

  Dobrý den,
  přesto že se do komentářů článků nikdy nezapojuji, dnes musím učinit jinak. Narazila jsem na váš vědecký způsob, prokazující že “Země požadující více očkování mají vyšší kojeneckou úmrtnost” a ráda bych se k tomu vyjádřila. O regresních a ekonometrických modelech vím dle mého názoru dost. Mám na ně postavenou i hotovou a obhájenou disertační práci včetně vědeckých publikací a musím říct, že z takového modelu se mi dělá nevolno. Zaprvé postavit model na (jak sami uvádíte) pěti skupinách, resp. pěti pozorování je absolutně nedostatečné a absolutně zavádějící. Stejně bych mohla vytáhnout cenu žabích nožiček a HDP USA a prokázat, že rostoucí cena nožiček vede k nárůstu HDP USA či České republiky. To, že máte takto vysokou shodu modelu, také nic pozitivního neznamená, pokud se nezabýváte tzv. zdánlivou regresí a skutečným testováním modelu (což u tak malého modelu pořádně ani nejde). Nehledě, že tak vysoká shoda je spíše negativně alarmující. Nejen, že počet pozorování je zcela nedostatečný, ale model také postrádá další irelevantní proměnné, které by v každém rozumném modelu neměly chybět, tj. dochází k chybné specifikaci modelu. Už vůbec zde není uvedena statistická verifikace parametrů, která jako jedna z mála může poukázat, zda lze vůbec výsledky zevšeobecnit na populaci. Mohla bych začít rozebírat problematiku autokorelace, heteroskedasticity, ale ponechám to stranou. Zkrátka takovýto model bych použila jako odstrašující příklad pro studenty jak regrese či ekonometrie a ráda bych jen upozornila čtenáře, že každý model resp. použitá vědecká metoda není všechno zlato, co se třpytí. Prosím neberte to zle, nechci někoho urážet ani se do někoho navážet. Neřeším další oblasti článku. Beru v potaz, že každý děláme něco jiného a ne každý čtenář si doma hraje s regresí. Pouze jsem chtěla upozornit, že daný model (tak jak je prezentován) je asi tak platný jako to, že nárůst mého prádla v pračce příští týden navýší úmrtnost novorozenců v USA. PB

 61. Dobrý den,
  děkuji za Vaše detailní rozebrání studie. K mému vědeckému způsobu doplňuji, že nejde o článek z Vlasty a spol., ale o studii z kvalitního odborného časopisu. Sama se regresivními a ekonometrickými metodami nezabývám a ani neočekávám, že takováto profesionální znalost je běžnou náplní každého publikujícího profesionála. V případě, že odborná studie je skutečně tak naprosto nekvalitní, jak uvádíte, je šokující, co vědci napíší a jiní vědci (odborná redakce časopisu a oponenti) jim schválí. V takovémto případě je pro mne do diskuze, kvalita jakýchkoliv odborných studií, protože není v mých časových a někdy ani odborných možnostech přezkoumávat design každé studie, která mě zaujme, navíc za situace, kdy u většiny studií jsou publikována jen nekompletní data. M.

 62. Peter Tuhársky napsal:

  Kristina, pre zaujímavosť, situácii v bývalom Sovietskom zväze som sa podrobne venoval v časopise Dieťa 8/2015. http://rizikaockovania.sk/dok/dieta/veda_2015_08.pdf

  K samotnému článku pani Margit by som chcel doplniť, že na túto tému už 5 rokov postupne “skladám” mozaiku a tohto roku sa mi podarilo zaradiť do môjho článku údaje o chorobnosti a úmrtnosti z ďalších krajín. Súčasný stav je SR, ČR, Austrália, Anglicko, USA. Porovnanie je teraz veľmi jednoduché. Všetky zdroje sú oficiálne a plne citované, keby si chcel dáta niekto porovnať. V článku som si dovolil aj jednoduchým spôsobom vyhodnotiť možný prínos vakcín.
  http://rizikaockovania.sk/dok/Statistiky_infekcne_ochorenia_a_ockovanie.pdf

  Samozrejme, ak má niekto k dispozícii ďalšie spoľahlivé dáta, rád ich zaradím.

 63. Dagmar Palmerova napsal:

  Mame rok 2017 a ockovaci latky jiz davno prekrocily svou puvodni funkci. Nyni mohou ovlivnit emocionalni zamereni vasich deti, menit jejich DNA, vyskytuji se v nich nanocastice, krystaly neidentifikovane DNA atd, ktere nemaji v detskem organismu vubec co delat, k bezne rtuti pribyl i uran. Zadejte od lekaru slozeni vaccin, uz jen oficialne priznane komponenty vas znejisti. Jen tak pro ilustraci- nedavna analyza jedne vacciny, uverejnena ve vedeckem casopise:
  International Journal of vaccines and vaccination, clanek New quality – control investigation on vaccines: Micro and nanocontaminants 2017

 64. TW napsal:

  Velmi zajímavé podání informací o možné škodlivosti očkování. Rád bych se zeptal, na základě čeho je možné korelovat dětskou úmrtnost a počet očkování bez započtení dalších faktorů, které budou hrát velmi výraznou roli než je samotné očkování (viz odstavec „Kojenecká úmrtnost stoupá s počtem rutinně podávaných očkování“). Například kvalita před- a po-porodní péče, chudoba (v USA dosahuje až 15-20%, mluvíte-li o USA jako o příkladu), sociální podmínky rodiček (opět v USA obecně významně horší), délka mateřské dovolené a s tím spojené nižší riziko infekce kojence (opět v USA téměř neexistuje). Děkuji za odpověď.

 65. Dobrý den, toto je citace ze studie a dotazy k ní je nejlépe řešit přímo s autory:

  Hum Exp Toxicol. 2011 September; 30(9): 1420–1428. doi: 10.1177/0960327111407644

  m.

 66. Petr Pinkas napsal:

  Dobrý den, Margit, zajímal by mě názor na rozvolnení očkování, konkrétně na tezi, že například hexavakcína šesti očkovacích látek je méně učinná než podání šesti vakcín jednotlivě v rozestupu několika týdnů. Také by to mělo snížit případné alergické reakce nebo jiné reakce.

 67. Dobrý den, jsem pro individuální očkovací plány, kdy pediatr vždy posuzuje stav konkrétního dítěte a podle toho s rodiči domlouvá očkování. Také bych upřednostnila minimalizaci zátěže jako třeba vynecháním zbytečných očkování – v tomto případě proti hepatitídě B u malých dětí. To vše je třeba v pohodě možné v Německu. Margit

 68. Petr Pinkas napsal:

  Děkuji, zrovna řešíme, že vynecháme očkování na rotaviry a taky pneumokoky a necháme jen ty povinné a ty bychom rozvolnili. Zajímala mě ta účinnost, četl jsem, že některé studie udávají, že kombinace více očkovacích látek najednou nejsou tak účinné jako když se podávají postupně

 69. Dobrý den, omlouvám se, ale tématem očkování se dále detailněji nezabývám, prosím obraťte se s dotazem rozalio.cz, Margit

 70. Ilona napsal:

  Dobrý den, v březnu mi při operaci slinivky odstranili i slezinu. Moje praktická doktorka důrazně doporučuje očkování proti pneumokokům, chřipce, meningokokům a proti hemofilovým nákazám kvůli oslabené imunitě. Jejímu nátlaku jsem podlehla a minulý týden jsem byla naočkovaná proti pneumokokům. Reakce na očkování byl silný průjem a druhý den zvýšená teplota. Další očkování lékařka chce po 14 dnech. Prosím o radu, zda to není příliš brzy a zda byste doporučila některé z očkování úplně vynechat. Děkuji, Ilona

 71. Dobrý den Ilono, musím se omluvit, ale nemohu se zodpovědně vyjadřovat k takto závažným doporučením na základě dotazu přes web a očkování ani profesně neřeším. Doporučuji více řešit téma s lékařkou, reakce po očkování je obecně důvodem k posunutí či vynechání dalšího očkování, Margit

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *