Očkování v České Republice – demokracie bez možnosti volby

25. 8. 2011 Články štítky: , 8 komentářů

Upozornění: V jiné než této rovině se očkováním nezabývám, pro aktuální informace se obraťte na vašeho pediatra a sledujte stránky o.s. Rozalio. Právní aspekty povinného očkování můžete konzultovat s Ligou lidských práv, která se této kontroverzní otázce veřejného zdraví dlouhodobě věnuje.

O očkování jsou už léta v zahraničí vedeny dlouhé diskuse a určitě je proč. Jejich zdravotní prospěšnost, neškodnost a dokonce ani účinnost nejsou zdaleka tak jednoznačné, jak se nám většinou předkládá. Já v náledujícím článku uvádím v bodech jen některá fakta vhodná k dalšímu zamyšlení, studiu a diskusi. Navíc také vysvětluji negativní specifika očkování v Česke Republice. Každý z bodů by mohl být samostatnou kapitolou v knize, a proto v závěru doporučuji zdroje, kde je možné najít detailnější informace k uvedeným faktům. Cílem tohoto článku není podat vyčerpávající vysvětlení všech problémů a otázek spojených s očkováním, jako spíše vyvolání diskuse na toto u nás stále tabuizované téma.

 1. Do dnešního dne neexistují přesvědčivé důkazy, že hromadné očkovaní bylo příčinnou postupného poklesu výskytu daných infekčních nemocí. Viz. přiložené grafy, které vysvětlují, jak nám byla tato informace vsugerována. K podstatnému snížení počtu běžných infekčních chorob včetně úmrtnosti na ně většinou došlo už před zavedením plošného očkovaní, a to především díky lepším hygienickým podmínkám. (1. s. 231, 2. s. 60, 3. s. 32, 5 s. 60, 7. s. 18, 8. s. 63, 17. s. 60)
 1. V USA už více než 20 let sleduje NVIC (National Vaccine Information Center) zprávy o poškození vakcínami. S rostoucím počtem očkovacích látek stále častěji přicházejí i hlášení o naprosto zdravých dětech, které do několika hodin, dnů či týdnů po očkování nečekaně onemocní. Tyto děti mohou vedle lokálních reakcí mít také vysoké horečky, křeče až zánět mozku. Stále se zvyšuje počet dětí, jejichž fyzický, mentalní a emocionální vývoj je po očkování zpomalen. A lékaři většinou řeknou rodičům, že se jedná o náhodnou souvislost. Ve skutečnosti po dlouhá léta výrobci vakcín tvrdili, že nemaji žádné vedlejší účinky. Až pod tlakem důkazů je dnes uznáno, že žádná vakcína není 100% bezpečná ani 100% účinná. (1. s.232, 2. s. 32, 8. s. 80-94, 17. s. 3, 6, 27, 47)
 1. Zatímco krátkodobá rizika očkováni jsou dnes už většinou dobře známa (i když jen výjimečně dostatečně vysvětlována), nikdo přesně nezná dlouhodobá rizika vpichování cizích bílkovin (nositelé genetického materiálu) do organismu dítěte. A ještě více zarážející je, že dotyční ani nemají příliš zájem tato rizika dlouhodobě sledovat. Ideálním důkazem o účinnosti očkováni by byla studie, ve které bychom polovinu naočkovaných a polovinu nenaočkovaných děti vystavili dané infekční chorobě a zjistili, které děti a jak těžce onemocní. To je z etického hlediska samozřejmě nepřípustné, a tak nám zbývá možnost sledovat zdravotní stav naočkovaných a nenaočkovaných dětí, jak z hlediska výskytu daného onemocnění v průběhu jejich života, tak i jejich celkového zdravotního stavu. Jen v SRN dnes žije asi 1 milion nenaočkovaných či téměř nenaočkovaných lidí, to znamená idealní skupina ke sledování.  Potíž je však v tom, že o takovéto důkazy výrobci očkovacích látek nemají zájem. Ve skutečnosti v ČR ani ve světě neexistuje nezávislá odborná organizace shromažďující data o vedlejších účinncích očkování. Z většího množství menších nezavislých studií ze zahraničí vyplývá, že nenaočkované děti mimo jiné podstatně méně trpí na alergická onemocnění, je u nich nižší výskyt astmatu, kožních potíží, hyperaktivity. (2. s.57, 13, 15)
 1. Existuje stále rostoucí podezření, že očkování proti většinou neškodným dětským nemocem je spoluzodpovědné za dramatické zvýšení počtu určitých onemocnění od dob, kdy bylo očkování uvedeno do praxe. K těmto nemocem patří na příklad rakovinná onemocnění, leukémie, revmatoidní artritída, roztroušená skleróza. Výskyt astmatu, diabetu a autoimunitních onemocnění u dětí se za posledních 20 let zdvojnásobil. Četnost ADD (Attention Deficit Disorder) se ztrojnásobila a počet autistických dětí vzrostl z 1 mezi 2000 dětmi v roce 1960 na 1 mezi 200 dětmi v roce 2000. (1. s. 232, 3. s. 8-31, 9. s. 23, 57, 17. s. 21)
 1. Imunitní systém dítěte je po narození zavislý na příjmu protilátek z mateřského mléka a vyzrává postupně v průběhu prvních třech let života. A do tak křehkého organismu máme bez přemýšlení nechat napíchat až 6 infekčních onemocnění najednou? Samozřejmě, že se jedná o umrtvené anebo oslabené zárodky infekčních onemocnění, ale musí být stále natolik účinné, aby zvládly vyprovokovat imunitní systém k tvorbě protilátek, a navíc jsou obohaceny směsí neurotoxických a hepatotoxických latek s antibiotiky. Je velmi nepravděpodobné, aby takovouto zátěž zvládl kojenec přirozeným způsobem. (2. s. 150, 17 s. 53)
 1. Thiomersal (ethylrtuť) je vysoce toxická sloučenina rtuti, která byla donedávna běžně používána v očkovacích ampulích jako konzervans. V případě, že kojenec dostal všechna doporučovaná očkování ve věku 2 měsíců, dostal v tento den do svého organismu více než 60 mikrogramů ethylrtuti, to znamená několikanasobné překročení maximální dovolené hranice pro dítě. Dnes už jsou studie, které našly statisticky významnou souvislost mezi thiomersalem a poruchami nervoveho vývoje včetně opoždění řeči, poruch spánku. Thiomersal je také spojován s poruchami mozku a ledvin stejně jako s nervovými a imunitními poruchami. Právě pod tlakem „odpůrců očkování“ se v posledních letech rtuť v očkovacích ampulích v USA nahrazuje snad menšími jedy, i když výrobci vakcín souvislost mezi rtutí přítomnou v očkovacích ampulích a zdravotními problémy neuznali, a navíc se starší vakcíny dále posílají do jiných zemí. Mezi dalšími jedy přítomnými v některých vakcínách je hliník a formaldehyd. Hliník je neurotoxin, který v pokusech na zvířatech vyvolává behaviorální, neuropatogenní a neurochemické změny. Formaldehyd patří mezi rakovinotvorné látky. (2. s. 57, 8. s. 39, 58, 9. s. 26, 17. s. 19, 24, 25, 29)
 1. Otrava rtutí a autismus maji téměř identické projevy: narušený kontakt s okolím, sebepoškozování, nedostatek očního kontaktu, nedostatečná obličejová mimika – vyjadřování, přecitlivělost na hluk a dotyk, opakované automatismy v chování. (9. s. 63, 17. s. 31, 34)
 1. Česká Republika se připojila k Evropské Unii v Úmluvě na ochranu lidských práv v souvislosti s aplikací biologie a medicíny ( zkráceně a zjednodušeně: „práva jednotlivce jsou nadřazena zájmům společnosti“ a „jakýkoliv lékařský výkon může být prováděn pouze v případě souhlasu pacienta“), u nás se však i přesto nadále povinně očkuje, tj. i bez našeho souhlasu, a tento fakt se zdůvodňuje teoretickým nebezpečím, které nenaočkovaní představuji pro naočkované. O tom, že nenaočkovaní neohrožují okolí, svědčí statistiky ze sousedních Evropských zemí, kde je v naprosté většině očkování dobrovolné, už léta tam žijí tisíce nenaočkovaných anebo jen částečně naočkovaných dětí a výskyt daných infekčních chorob určitě není statisticky významně vyšší než v České republice. Navíc tento argument o přenosu je naprosto nesmyslný na příklad u očkovaní proti tetanu, který se z člověka na člověka nepřenáší. (12. kap. I. čl. 2, kap. II. čl. 5)
 1. Lidé požadující možnost vlastního posouzení rizik a rozhodnutí o očkování jsou u nás často označováni za nebezbečné fanatiky. Já osobně za fanatiky považuji ty, kteří prosazují, aby jejich přesvědčení (v tomto případě pro očkování) věřil i celý zbytek zeměkoule. Přece proto, že většina věří, že očkování je ochrání před nebezpečnými viry či bakteriemi, se děti ostatních rodičů nemusí bez jakéhokoliv zapochybování či možnosti vlastního rozhodnutí také podrobovat tomuto lékařskému zákroku. Stejně jako víra většiny automaticky neznamená, že tato většina hlásá pravdu. Příkladů o pravém opaku lze v historii najít nespočet.
 1. V zahraničí se už dlouhé roky vedou diskuse o prospěšnosti, účinnosti a škodlivosti očkování. Na jedné straně většinou stojí zástupci farmaceutických firem, lékaři, politici a větší část rodičů, kteří však mají jednostranné informace. Na druhé straně je pár nezávislych odborníků (to minimum, co si v dnešním vědeckém světě silně závislém na sponzorech může dovolit nezávislost a co i studovalo mimo rámec školou doporučené četby), rodiče často už očkováním poškozených dětí a filozofové bojujicí za právo jedince rozhodovat o vlastní životní cestě, filosofii a zdraví. (17. s. 17)
 1. Před 100 lety děti dostávali v USA 1 vakcínu, před 40ti lety 5 vakcín, dnes v případě, že podstoupí všechna doporučovaná očkování, v USA děti dostávají 52 vakcín formou 15 injekcí do jednoho roku věku. Toto má být cesta ke zdraví? (17. s. 33)
 1. Proč se nedozvíme v ordinaci dětského lékaře o uvedených rizicích? Lékaři v ČR mají totiž zákonem nařízeno očkovat, a rodiče, kteří očkování odmítají, udávat. Takto jsou lékaři u nás postaveni do těžké situace, kdy i v případě, že s odmítnutím provádění neodsouhlaseného lékařského zákroku (v tomto případě očkování) souhlasí, ani nemají šanci chovat se k takovýmto rodičům slušně a nedostat se přitom sami do potíží se zákonem.
 1. Takže u nás je na očkování – od jejich účinnosti, bezpečnosti až po smysluplnost – povolen jenom jeden názor, a to názor dodávaný firmami, které ampule vyrábějí, zkoušejí, interpretují výsledky testů a vydělávají peníze na těchto lécích.
 1. Výroba vakcín je spojená s testováním na zvířatech a mnohé jsou i připravovány s použitím zvířecích tkání, tzn. vakcíny určitě nejsou „cruelty free products,“ a pro mnohé vegetariány i produkty, kterým se vyhýbají. (5 s. 60-61, 8. s. 25, 31)
 1. K jedné konkrétní vakcíně detailněji: Hepatitída B je často označována jako nemoc narkomanů a prostitutek, protože je přenášena krví a krevními produkty, tj. při pohlavním styku, použití nesterilních jehel a nastrojů. Ne při hraní na písku, jak je nám občas podáváno. Teď, když také přeženu, by si muselo na drogách zavislé dítě při hraní vyměňovat krev se svým kamarádem. A riziko z pohozených hepatitídou B infikovaných jehel na pískovišti? Mně samotné se nepodařilo najít žadný statistický údaj o takovém přenosu. (Ve skutečnosti na příklad v USA v roce 1996 byla četnost hepatitidy B u dětí do jednoho roku 0,001%) V drtivé většině se u dětí s hepatitídou B jedná o děti nakažených matek. Proč tedy povinně očkovat několika měsíční kojence? Původně bylo očkování proti hepatitídě B určeno pro dospívající, ale takto velké děti už nechodily řádně na kontroly, a tak utíkal možný zisk. Proto se očkování posunulo na kojence, jejichž maminky řádně na kontroly chodí, a naše miminka tak dostávají injekci na základě doměnky, že někdy v dospívaní se budou nezodpovědně chovat. A to navíc v okamžiku, kdy ani není jisté, jak dlouho očkováním navozená imunita vydrží, jestli se v průběhu dospívání nebude muset očkovat znovu. Ve Francii bylo toto očkování v roce 1998 ve školách zastaveno pro podezření z vyvolávání roztroušené sklerózy. (2. s. 102, 9. s. 15, 107, 125, 10., 16., 17. s. 9)

Proč já odmítám očkovaní? Podotýkam, že jsem absolvovala Střední zdravotní školu a na vysoké škole zkoušky z hygieny, immunologie i mikrobiologie a oficiální proočkovací argumentaci tedy dobře znám. Součastně jsem však už prečetla i několik desítek knih, studií a článků z nezávislých zdrojů. Považuji se za vzdělaného samostatně myslícího rodiče, který chce mít právo rozhodovat o tom, co je nám každému nejdražší, a to je zdraví našich dětí. Chci mit pravo odmítnout provádění jakéhokoliv medicínského zákroku, se kterým nesouhlasím. Myslím si, že zodpovědnost za své zdraví a zdraví našich dětí patří do rukou každého rodiče, a ne uředníka ministerstva, hygienika či lékaře, kteří jsou navíc na provádění medicínského zákroku finančně zainteresováni. Rozhodnutí očkovat by mělo být věcí osobního rozhodnutí bez jakéhokoliv vládního, medicínského nebo ekonomického nátlaku.

Je třeba si uvědomit, že ani lékaři i přes všechny své vědomosti, náročné studium a práci nejsou neomylní. Ještě v nedávné minulosti doporučovali opatření, která jsou dnes považována za chybná. Takto například našim dětem bez dlouhého rozmýšlení hromadně vyřezávali krční mandle (tonsilektomie) a nám dospělým doporučovali dopřávat si margarínů. Krční mandle jsou důležitou součástí imunitního systému organismu a k jejich odnětí by se mělo přistoupit jen za zcela výjimečných situací. Klasické margaríny obsahují trans mastné kyseliny, které jsou dnes považovány za jedny z nejrizikovějších složek potravin vzhledem k vývoji kardiovaskulárních oněmocnění.

Na druhé straně si nesmírně vážím práce zodpovědných lékařů, které zákon v ČR o povinném očkování uvádí do velice obtížné situace, a také naprosto toleruji a respektuji právo jiných rodičů, kteří chtějí nechat své rodiny očkovat. Systém postavený na strachu před naším okolím, bakteriemi, viry, lékaři, kteří nás udají, přáteli, jež strašíte, že je ohrožujeme, neuznávám. My jsme se rozhodli pro cestu hledaní rovnováhy, spolužití s naším okolím.

Další a aktuální informace o očkování jsou ve článku Očkování hypotézy versus fakta.

Doporučené a výše citované zdroje:

1.       How to raise a healthy child in spite of your doctor, Robert S. Mendelsohn, M.D, ISBN 0-345-34276-3

2.       Impfratgeber aus ganzheitlicher Sicht, Dr. med. Georg Kneißl, ISBN 3-88721-165-0

3.       Imunization, The reality behind the myth, Walene James, ISBN 0-89789-360-3

4.       Problémy s očkováním, Dr. Randall Neustaedter, Alternativa, 1995

5.       Raising vegan children in a non-vegan world, Erin Pavlina, ISBN 0-9725102-0-6

6.       Očkovaní, obchod se strachem, Dr. med. Gerhard Buchwald, Alternativa, 2003

7.       Virus-Wahn, Torsten Engelbrecht, Claus Köhnlein, ISBN 3-89189-147-4

8.       What every parent should know about childhood immunization, Jamie Murphy, ISBN 0-9630373-0-7

9.       What your doctor may not tell you about children“s vaccinations, Stephanie Cave, M.D., ISBN ) 0-446-67707-8

10.   www.909shot.com–  National Vaccine Information Center – organizace shromažďující od roku 1982 údaje o rizicích  očkovaní

11.   www.efvv.org– European Forum on Vaccine Vigilance,

12.   www.iham.cz– právě připravované stránky o očkování

13.   www.impfkritik.de – Německé stránky o očkovaní z nezávisleho pohledu

14.   www.klein-klein-aktion.de– popis akce kterou vyvolala přednáška mikrobiologa Dr. Stefan Lange o neexistenci virů coby příčin nemoci a nesmyslnosti očkovaní obecně

15.   www.nezavislyporadce.cz  ve střípcích překlady z německých zdrojů plus spoustu odkazů na další stránky

16.   www.vran.org– Vacccination Risk Awarrenes Network, nezavislá organizace

17.   www.worldpsychology.netCry of the heart, The medical Terror of Vaccinations asi 100 stránková kniha o rizicích očkovani a politice za nimi

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Zdravé zprávy emailem

8 komentářů: “Očkování v České Republice – demokracie bez možnosti volby”

 1. Kristýna napsal:

  Dobrý den, zdravím! Jsem nadšená, že další člověk prokazatelně vzdělaný v daném směru neváhá otevřeně napsat svůj názor a postavit se za tak bohužel dnes ještě stále velice ožehavé téma ¨neočkování¨. Dnes stále ještě platí, pokud se ozve někdo jehož jediným titulem je titul ¨matka¨ není to vhodný partner pro diskuzi a názory a obavy jsou zlehčovány. Souhlasím s tím, že role lékařů v systému, kdy očkování je povinné, není závidění hodná. Nicméně určitý prostor tu zůstává. U dětí s kontraindikační anamnézou v rodině (což máme téměř všichni) mohou sami navrhnout oddálení, popřípadě další odborná vyšetření nebo sledování před zahájením očkování. Ale jak už jste sama nastínila, pro jisté šedé eminence, by toto počínání bylo kontraproduktivní. Vyšetřování by stálo peníze i čas a výsledkem by mohla být nedejbože ZDRAVĚJŠÍ POPULACE!

 2. Pavel Novotný napsal:

  Dobrý den,

  očkování bylo velkými famraceutickými loby přesměrováno na učelné použití nevinných lidských bytostí pro škaredý obchod.

  Jsou 2 typy lidi: Co mají srdce – jejich morálka by nedopustila takové činy a ti co nemají srdce – to jsou ti co dělají do obchodu. A těm na lidech nezáleží.Nevěří v lásku jejich ego tak stouplo že dělají škody, tak proč jim ještě věřit! At si sami očkují !

  Ted očkování a pak? Pak lidem nalžou at si dají pod kůži čipy , že je to ochrání!
  Bude to LEŽ STOLETÍ – LIDI TO JEN ZOTROČÍ! PAKLIŽE ODMÍTNEME, VYHNESE NÁM TO!
  CHCI A NECHCI MAJÍ VELKÝ VLIV NA NAŠE ŽIVOTY!
  CHTĚL/A BYCH NEZNAMENÁ NIC.. CHCI – JSU ROZHODNUT A ZMĚNA PŘIJDE!

 3. JankaP napsal:

  Děkuji za další pěkný článek!

 4. Ing. Irena Brányiková, PhD. napsal:

  Díky za pěkný článek i další témata kterým se věnujete, většinou mi „hovoříte z duše“. Doufám, že stále více lékařů, odborníků i „běžných“ lidí si začne uvědomovat, jak se to ve skutečnosti má s tou péčí o naše zdraví, výživu a zisky farmaceutických a potravinářských gigantů. Změna musí přijít ze zdola, změnou myšlení a chování každého jednotlivce, nemůžeme čekat, že ti „hodní a chytří “ nahoře to za nás vyřeší a rozhodnou k našemu prospěchu…

 5. Lenka napsal:

  Dobry den,

  Super clanok. Ako matka prvorodicka som podlahla tlaku okolia a dala hexu, aj ked s odkladom. Po 3tej hexe mala dcera problem chodit a to bol stav, kedy som si povedala, ze nikdy viac. MMR som odmietla a druha dcerka (6 mesiacov) je neockovana. Prosim o radu ako postupovat, argumentovat? Pri kazdej navsteve ma lekarka tlaci do ockovania. Velka vdaka, Lenka

 6. Dobrý den Lenko, vaše lékařka měla po prvních očkovní a potížích po něm, je zdokumentovat a sama navrhnout další postup – odklady, zrušení dalších očkování… Jestliže toto neudělala, možná nejlépe hledat dalšího pediatra a poradit se můžete i s Ligou lidských práv, Margit

 7. Taky skoro doktor napsal:

  Dobrý den,
  myslíte, že je dobrý nápad doporučovat konzultaci o očkování na Ligu lidských práv, kde tyto problémy řeší Zuzana Candigliota? Pokud vím, má právě veliký problém se spoluprací s Ligou, protože vyjádřila podporu „utracování nepovedených, nemocných dětí“ na návrh rodičů. Nezdá se vám, že to s těmi právy rodičů nějak přehání? To se samozřejmě týká i práva ohrozit dítě odmítnutím očkování z rozhodnutí rodičů.

 8. Dobrý den, Liga lidských práv není jeden člověk a jeho názory ať jsou jakékoliv, takže moje doporučení zůstává, Margit

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *