O antikoncepci

4. 10. 2011 Články štítky: , , 122 komentářů

Kdo rozhoduje o antikoncepci?  Zjednodušeně lze říci, že muži rozhodují a užívají si, zatímco ženy užívají pilulky a nesou důsledky tohoto užívání.

Sexualita a láska

Je možné lidskou sexualitu zjednodušit na možnost neomezené přístupnosti ženy, jakou dnešní hormonální antikoncepce nabízí? Podle informací z tisku, všudypřítomných reklam farmaceutických firem na pilulky a podle množství uživatelek hormonální antikoncepce (HA) se zdá, že ano.

Je ale tento princip základem lásky? Většina z nás bude souhlasit s tvrzením, že láska mezi partnery znamená i vzájemný respekt a úctu. Proč však v tomto případě více mužů hlouběji neuvažuje o vlivu hormonální antikoncepce na organismus jejich partnerky? Proč se většina upokojí reklamními informacemi farmaceutických firem, že přirozený ženský cyklus není nutností a pilulky lze bez problémů užívat dlouhodobě? Skutečnost je však jiná.

Jak vypadá realita?

V podstatě neexistují dlouhodobé studie sledující a srovnávající celkový zdravotní stav (včetně psychické pohody) žen užívajících HA a žen s přirozeným cyklem. V současnosti se na mnohých z nás nebo na našich dcerách v praxi zkouší podávání HA často už od 15 let věku.

I přes to, že teprve nedávno byla předčasně ukončena studie sledující tisíce žen užívajících HRT (hormon replacement therapy) v menopauze, kvůli statisticky významnému množství závažných negativních účinků podávaných pohlavních hormonů málokdo zvažuje, zda dlouhodobé podávání pohlavních hormonů formou antikoncepce nemůže také významně negativně ovlivnit zdraví ženy.

„Užívání jakékoli kombinované hormonální antikoncepce představuje určitá rizika, která mohou vést k invaliditě nebo mít i smrtelné následky.“  Citace ze stránek farmaceutické společnosti vyrábějící HA.

Pilulky se i přesto dnes v mnohých gynekologických ordinacích předepisují pro zlepšení pleti, běžně se doporučují dospívajícím dívkám i bez vědomí jejich maminek, nabízejí se jako řešení nepravidelného cyklu …

Pilulky však ve skutečnosti potlačují přirozený ženský cyklus a pravidelné krvácení je pouze uměle nastavené prostřednictvím vysazení účinné látky, jenž s ženskou přirozeností nemá nic společného. Je jen rozhodnutím výrobců, jestli nastaví „interval menstruace“ na 28 dnů, 3 měsíce anebo jestli ji zcela zruší. Pilulky potlačují přirozené krvácení a významně zasahují i do tvorby mnohých, organismu vlastních hormonů a do hormonální rovnováhy organismu.

Přirozený lunární ženský cyklus je řízen propojeným působením čtyř hormonů: FSH, LH, estrogenu a progesteronu, uvolňovaných ze čtyř orgánů: hypothalamu, hypofýzy, vaječníků a dělohy. Podle východních učení odpovídá hypothalamus šesté čakře, tj. třetímu oku. V době zahájení menstruace dosahuje uvolňování hormonů hypothalamu vrcholu a puberta takto může být chápana i jako doba „otevření třetího oka poznání“. Otázkou je, do jaké míry hormonální změny, k nimž v přirozeném ženském cyklu dochází, ovlivňují schopnost ženského vnímání a emocionální život ženy. Joan Borysenko, Ph.D, zakladatelka Mind and Body Clinic v USA a autorka knihy Womens Book of Life, navrhuje vnímat změny spojené s ženským cyklem nikoli jako příšernou nemoc označovanou názvem premenstruační syndrom, ale jako přirozenou potřebu  organismu po zklidnění a naladění se na svůj vnitřní život i na přírodu a dále potřebu  otevřít  se většímu poznání.

Proč je ženský cyklus důležitý? Chápeme důležitost cyklů v přírodě, např. cyklické střídání slunce a měsíce, dne a noci, měsíce v 28denních cyklech, cyklus roku v jednotlivých měsících a ročních sezonách, cyklus moře ve střídajících se přílivech a odlivech. Cyklus vyjadřuje změnu i rovnováhu. Tlukot srdce, střídání nádechu a výdechu, spánkový rytmus, stejně jako i příjem jídla jsou projevy rytmických cyklů našeho organismu. V souvislosti s těmito cykly se mění i hladiny hormonů. Hladina kortizolu je nejvyšší ráno, v noci vzrůstá hladina růstového hormonu, melatonin je uvolňován v závislosti na množství světla. Hladiny ženských pohlavních hormonů se střídají v měsíčních cyklech charakteristických pro každou ženu. Pravidelnost tohoto cyklu je odrazem přirozeného souladu organismu s rytmem přírody. Cykly dovolují našemu tělu pohyb, změnu i přizpůsobení se.

Menstruace, stejně jako premenstruační syndrom či menopauza nejsou nemoci.  Jde však o závažné mezníky v ženském životě, kterých podle mého názoru zneužil medicínský a farmaceutický průmysl, a tak je mnoho žen dnes místo příležitosti k poznání a vnímání vlastního těla vnímá jako nepříjemné projevy, jenž je třeba léčit.

Složení a variabilita hormonů je u jednotlivců obou pohlaví vysoce individuální a vyjadřuje konkrétní osobnost. Hormonální hladiny se liší stejně jako ostatní biologické parametry každého z nás. Je z tohoto pohledu v pořádku, když miliony žen dlouhodobě užívají stejné pilulky se silně účinnými drogami?

Regina Stolzenberg, autorka, socioložka, spisovatelka a mluvčí zastřešující svaz německých gynekologických center uvádí, že dlouhodobé účinky trvalého užívání pilulky na metabolismus zdaleka nejsou prozkoumané. Ženy, které je pravidelně užívají, by měly vědět, že se tak dobrovolně účastní rozsáhlé, novodobé klinické studie s nejistým koncem.

Každý z klasických léků má nežádoucí účinky, popisované v příbalových letácích,
u velké většiny léků se navíc na další nežádoucí účinky přijde až po jejich oficiálním schválení a „zkoušení“ na běžných pacientech v praxi. Opakovaně tak dochází ke stahování léků z důvodů nově zjištěných závažných nežádoucích účinků a opakovaně jsou léky, průměrně po 5 letech, nahrazovány novějšími variantami s „méně nežádoucími účinky“, alespoň do doby, než se opět objeví nový lék.

Podle některých propagátorů HA můžeme z praktického hlediska nežádoucí účinky HA rozdělit na závažné a nezávažné. Mezi závažné patří např. komplikace týkající se oběhového systému. Všechny ostatní nezávažné nežádoucí účinky jako váhový přírůstek, změny nálad, bolesti hlavy, žaludeční potíže a jiné jsou podle takovýchto autorů jen nepříjemnostmi.

Pouhý výběr z nežádoucích účinků příbalového letáku HA: hluboká žilní trombóza, plicní embolie, srdeční infarkt, neprůchodnost nebo prasknutí mozkových cév, nepravidelné krvácení nebo špinění, napětí v prsou, nevolnost, urychlení tvorby žlučových kamenů, projevy chronického zánětu žlučníku a zánětu tračníku, možná souvislost mezi dlouhodobým užíváním hormonální antikoncepce a nádory jater, hnědavé nebo tmavě hnědé skvrny v obličeji, nadměrné ochlupení, projevy drobného vlásečnicového krvácení v podkoží, bolesti hlavy, migréna nebo deprese, změny tělesné hmotnosti nebo příznaky zadržování tekutin v těle, narušení ledvinových funkcí, změny chuti k jídlu a libida…

Podle Christine Hitchcock z Centra pro výzkum ovulace a menstruačního cyklu (CeMCOR, Centre for Menstrual Cycle and Ovulation Research) mohou kampaň propagující antikoncepci s naprostým vynecháním krvácení a označováním cyklu jako něco nepříjemného, zbytečného až nezdravého, i zprávy o nezbytnosti kontrolovat přirozené ženské funkce vést zejména u mladých žen k negativnímu  body image.

Freud, Hornez, Deutsch a další psychoanalytikové rozdílným způsobem interpretovali ženské menstruačí potíže (včetně negativního vnímání menstruace) jako potíže se samotnou ženskou identitou.

Patrik Holford, zakladatel Institutu pro optimální výživu a vůdčí výživový expert z  Velké Británie, říká, že HA je spojena s příliš mnoha zdravotními riziky a jednoznačně doporučuje přirozené plánování početí vycházející z vyhodnocování teplotních změn.

Podle autorů Elsona Haase, zakladatele centra preventivní medicíny v Kalifornii a Buck Levina, profesora výživy Bastyr Univerzity, je HA tou nejúčinnější, ale i nejriskantnější  formou antikoncepce. K nárůstu hmotnosti, výkyvům nálad, oběhovým a gastrointestinálním potížím se přidávají i rizika narušení rovnováhy jednotlivých živin. Ženám užívajícím HA doporučuji suplementaci vitaminy B6, B12, E, C, kyselinou listovou a zinkem. Z důvodů zvýšené zátěže jater, která léky před jejich vyloučením z těla odbourávají, doporučují všem uživatelkám HA dlouhodobou, játra šetřící stravu. Konkrétně to znamená maximální omezení až vyloučení konzumace alkoholu a jiných drog, pesticidů a prezervancií v potravinách, vyloučení smažených jídel, snížení příjmu jednoduchých cukrů a průmyslově upravovaných potravin celkově.

Jiné možnosti

Není naprosto logické, že jakékoliv umělé dodávání vysoce účinných hormonů bude zásadně ovlivňovat psychický stav ženy? Proč velká část mužů hlouběji nepřemýšlí o uvedených tématech? Proč ženy důrazněji nenadnesou otázku plánování dětí a důsledněji netrvají na společném řešení takto důležité kapitoly jejich života?

Jedná se o neznalost rizik, nejistotu nebo jen slepou důvěru v doporučení lékaře?

Řešení mi připomíná pštrosí hlavu v písku: žena důvěřuje gynekologovi, i když pravděpodobně ví či tuší, že lékař získává  informace o antikoncepci  přímo od farmaceutických firem, tedy od výrobců a prodejců a navíc (v případě mužského lékaře) ji nikdy sám užívat nebude. Muž důvěřuje ženě, ta za něj vše vyřídila a muž účinky HA na svém těle nepocítí.

Omlouvám se mužům, které jsem neprávem napadla. Vím, že i zodpovědných partnerů je celá řada. Dokonce znám  muže, který v okamžiku, kdy jeho žena trpěla nežádoucími účinky užívání HA, dal dohromady skupinu lékařů, techniků a designerů, s nimiž  vytvořil přístroje vypočítávající z bazální, v ústech měřené teploty a statisíců naprogramovaných teplotních křivek vysoce účinnou antikoncepci i pomoc pro neplodné páry. Tyto minipočítače se  prodávají už 20 let po celém světě a jejich spolehlivost je srovnatelná s HA

(Viz  http://www.naturcomp.cz/interview/ )

K sepsání této úvahy mě přivedla děsivá statistika  —  vysoký počet uživatelek HA v ČR a stále se snižující věk, kdy dívky HA začínají užívat. Proč nejsou upřednostňovány metody vycházející z přirozeného ženského cyklu, z výpočtů plodných a neplodných dnů? V ČR podle Sexuologického ústavu  používají pouhá 3 % párů výpočet plodných a neplodných dnů k ochraně před neplánovaným početím, zatímco uživatelek HA je 48 % a v samotné Praze až přes 70 %. Podle mne tato čísla jasně odrážejí preference gynekologů. Naprostá většina lékařů upřednostňuje medikamentózní řešení, a to nejen pro nemocné, ale i pro naprosto zdravé jedince, jak tomu u antikoncepce je. Je pravdou, že mediální masáž farmaceutických firem je vysoce účinná a informovanost o jakýchkoliv přirozených možnostech v tomto informačním moři zcela zaniká. Takto většina lékařů ani neví o přirozených a přitom spolehlivých nehormonálních možnostech.

Přirozené plánování rodiny přitom umožňuje ženě lépe vnímat svůj organismus i rozvinout větší respekt k vlastnímu tělu. Mnohé páry řadí přirozené plánování rodiny mezi prostředky napomáhající budování vztahu, protože podmínkou je dobrá komunikace mezi partnery. Pomáhá v zapojení muže do plánování početí namísto pouhého přenechání kompletní zodpovědnosti na partnerce.

Kontrola početí vycházející z metody plodných a neplodných dnů znamená střídání období vhodných pro intimní styk s obdobími abstinence. Podle tradiční čínské medicíny takováto pravidelná sexuální abstinence vede k šetření mužské vitální síly a je doporučovaná. Přirozené plánování rodiny prospívá ženě, muži i oběma jako páru. Je šetrné k našemu organismu i přírodě.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Zdravé zprávy emailem

122 komentářů: “O antikoncepci”

 1. Lucie napsal:

  Dobrý den, s Vašim článkem naprosto souhlasím! Sama jsem HA užívala od 18 let, jelikož jsem měla extrémně nepravidelné cykly a vždy jsem se obávala těhotenství a se stresem běhala po lékárnách a dělala si těhotenské testy, ač jsme vždy používali ochranu… Začala jsem částečně z vlastního stresu a částečně z doporučení gynekoložky používat HA (Yasminelle). Z počátku bylo vše skvělé a úžasné, cyklus jako hodinky, nežádoucí účinky žádné. HA jsem užívala 4 roky a po této době se začala projevovat spousta nežádoucích účinků. Navíc jsem byla v té době rok ve vztahu s mužem, kterého považuji za svého životního partnera a ačkoli mne fyzicky přitahoval, chuť na sex nárazově naprosto mizela i na několik týdnů. Navíc přítel není zrovna zastáncem HA a byl si vědom, že přináší velká rizika. S jeho podporou jsem se dokázala odpoutat od pohodlí pravidelného a plánovaného cyklu a rozhodla jsem se HA vysadit. Koupila jsem si navíc LadyComp na předpovídání menses, jelikož pravidelné cykly mě nejspíš ze zkušenosti maminky asi až do porodu nečekají. Nyní žijeme spokojeným (nejen pohlavním životem). Opravdu každé ženě a dívce doporučuji, HA se obloukem vyhnout.

  Proč píši? Protože vím, že jsem sama prohledávala internet a názory a zkušenosti žen užívajících či vysazujících HA když jsem se sama rozhodovala zda ji přestat brát. Nyní po 4 letech opravdu lituji, že jsem to svinstvo kdy vzala do pusy. Vážně doufám, že tenhle komentář aspoň jedné dívce dodá odvahu „nebrat“.

  V kombinaci s HA zejména u mladých dívek mi přijde děsivé, že se naprosto mezi mladými přestaly používat kondomy, jako kdyby těhotenství bylo největší a jediné riziko, které často hýřivý sexuální život přínáší. A HIV a hepatitida typu C jen bují mezi mladými a šíří se velice rychle. Osvětu považuji za naprosto nedostačující.

  Kondom chrání, HA ubližuje. Dámy, zamyslete se nad tím :)

 2. Dobrý den Lucie,
  moc děkuji za sdílení Vašich zkušeností. Jsem si jistá, že takovýto osobní příběh přivede mnohé nejméně k zamyšlení nad tzv. výhodami HA a některé snad i k zástavě jejího užívání. Margit

 3. hvězdička napsal:

  Dobrý den, jsem moc ráda za tento článek i za přízpěvek od Lucie.

  Už pěkně dlouho v sobě řeším konflikt, zda brát HA a nebát se nechtěného otěhotnění, ale brát pěkný sajrajt nebo nechat tělo přirozeně fungovat, ale pokaždé se stresovat, zda nejsem „v tom“, což ale ke zdraví také nepřispívá a milování si pak člověk díky obavám moc neužije. S přítelem si skvěle rozumíme a za pár let bychom dítě rádi, ale zatím na něj ještě nejsme připraveni (začínáme zařizovat společné bydlení, řešíme práci a studium…). Jediné, v čem se naše názory rozcházejí, je právě antikoncepce. Já už HA dále brát nechci a partnerovi zase nevyhovuje kondom, který navíc není tak spolehlivý (už jsem párkrát slyšela, že někomu prasknul) a přerušovaná soulož mi přijde jako sázka do loterie – buď to vyjde nebo ne.

  Chci se proto v této souvislosti zeptat na přístroj lady-comp. Z toho, co jsem o něm slyšela, mi přijde jako nejlepší varianta. Nechci ale jásat předčasně. Chci se proto zeptat, když deklarují spolehlivost proti početí srovnatelnou s HA, znamená to tedy, že pokud mi počítač vyhodnotí, že mám zrovna neplodný den, můžeme se s přítelem milovat bez rizika početí i když proběhne jeho ejakulace do mne? Nebo se jedná jen o více kontrolovatelnou formu přerušované soulože?

 4. Dobrý den,
  v době neplodných dnů je milování zcela bez ochrany. Vůči hormonální antikoncepci je však nevýhoda, že jsou i plodné dny, ve kterých je třeba abstinovat anebo používat doplňkové metody, ze kterých nejvíce doporučujeme mechanické bariéry jako je kondom.

  Sama jsem právě připravovala pro Pravý domácí časopis vysvětlení svých zkušeností s Lady-Comp, které nyní přidávám i sem:

  Jsem farmaceut a zbytečné polykání léků odmítám
  Už v průběhu svých studií na Střední zdravotní škole a Farmaceutické fakultě jsem pochopila, že naprosto každý lék sebou přináší i nežádoucí účinky. Rizika užívaní hormonální antikoncepce jsou obzvláště závažné.
  Rozhodnutí proto bylo jasné. Léky pouze v ohrožení života a vše ostatní se bude přednostně řešit přirozenými cestami. Manžel moje představy bez potíží přijal, jen po prvních dvou narozených dětech navrhl, že bychom měli intenzivněji hledat přirozené možnosti dalšího plánování. V té době jsme žili v Německu a v lékárně nám nabídli hned tři systémy ochrany, minipočítač a přístroje sledující ovulaci analýzou ranní moči. Manžel je technik, sám prostudoval podklady a jednoznačně rozhodl pro Lady-Comp. Já se v té době teprve učila německy a se dvěma malými dětmi ani neměla prostor pro studování přístroje. Manžel proto Lady-Comp naprogramoval a já jen ráno měřila teplotu.
  Lady-Comp nyní s nadšením používám téměř 15 let a pomohl více než antikoncepce. Před 10 lety si naše starší děti objednali sourozence, ale my už žili v Číně a potřebovali případné těhotenství lépe plánovat, s možností odletu v době porodu, protože v Shangaji, kde jsme žili ještě nebyla porodnice pro cizince.
  S pomocí Lady-Comp nám i naplánování dítěte bezvadně dopadlo a náš třetí se narodil 7. srpna v průběhu školních prázdnin a naší dovolené v Austrálii. Mezitím jsem v době kratšího pobytu v Česku zjistila, že potíže s antikoncepcí a hledání lepších řešení se probírá ve všech možných ženských kruzích, a proto začala hledat někoho, kdo by mohl minipočítače dovážet i do naší země. Nápad se zalíbil kamarádce, která navrhla ať počítače dovážíme sami. Návštěva u majitele firmy Dr. Rechberga nás zcela přesvědčila a Regina dnes už osmým rokem organizuje dovoz minipočítačů. Sama pro NaturComp zajišťuji poradenství a o počítačích píši a přednáším.
  Margit

 5. hvězdička napsal:

  Moc Vám děkuji. To jste mě potěšila,to je přesně to, co jsem potřebovala vědět. Jsem moc ráda, že něco takového existuje. Jen je škoda, že se o tom na veřejnosti mezi lidmi moc neví. Já sama se léčím homeopaticky a všeobecně jsem nakloněná přírodním věcem a to braní HA mi dost vadí.

  Našetříme penízky, doberu ten zbytek, co mám doma a v březnu spolu s jarní očistou organizmu, začnu život bez HA a pořídíme s přítelem lady-comp.

  Ještě by mne zajímala jedna věc. Můžu lady-comp spolehlivě začít používat hned po vysazení HA, nebo je před tím třeba ještě nějakou dobu nechat organizmus vzpanatovat, aby bylo měření přesné a ne ovlivněné ještě předchozím užíváním hormonů? Předem děkuji za odpověď.

 6. Dobrý den, měřit s Lady-Comp můžete začít hned druhý den po vysazení hormínální antikoncepce, jen první menstruaci ještě nebudete ukládat do přístroje, protože se jedná o tzv. pseudomenstruaci danou reakcí po vysazení hormonů. Toto vše je detailně vysvětleno v návodech k použítí, které s přístrojem dostanete.
  O přístrojích se ještě mnoho neví, protože reklamy farmaceutů není možné vyrovnávat a bez reklamy o produktech dnes nejde téměř nikde publikovat. Zrovna nyní (leden 2014) však vychází hezký článek o minipočítačích v Pravý domácí časopis: http://www.pravydomaci.cz/
  Margit

 7. Petra napsal:

  Dobrý den,
  právě jsem se dozvěděla o lady-comp. Velice mě to zaujalo. Spoustu informací už jsem si zjistila na různých diskuzích, ale potřebovala bych vědět ještě jednu věc….Už od puberty mám velmi nepravidelnou menstruaci – z toho důvodu mi byla naordinovaná HA. Myslela jsem, že se mi menzes po porodu upraví. Při kojení jsem s tím nepočítala, ale ani téměř po 2 letech nemám cyklus pravidelný. Menstruaci mám třeba jen každý druhý měsíc a jen trochu a třeba 1den, či dva….Píšu to z toho důvodu, že by mě zajímalo, jestli by byl tento přístroj vhodný i pro mě…..Předem děkuji za odpověď

 8. Dobrý den,
  počítače jsou naprogramovány tak, aby při každé nejistotě jako např. po vynechaných měřeních anebo příliš nepravidelném cyklu, předpovídaly více plodných dnů, a tak stále zůstala zachována vysoká spolehlivost jejich předpovědí. Při takto nepravidelném cyklu byste proto měla příliš mnoho předpovědí plodných dnů a počítač by ideálně nepomáhal. Moc doporučuji nejdříve zkusit vyřešit cyklus přirozenými možnostmi jako např. pomocí tradiční čínské medicíny. Více informací najdete např. na stránkách MUDr. Hoffmanna: http://www.patentnimedicina.cz/cz/ze-supliku-tcm/menstruace
  Margit

 9. Jitka napsal:

  Dobrý den,

  chci se zeptat, zda může být i vysazení HA pro organismus nějakým způsobem ohrožující. Pročítala jsem informace dostupné na internetu a je tam veliký výčet opačných tvrzení. Můžete mi prosím doporučit nějaké důvěryhodné zdroje? Proč se na to ptám? Moje sestra jednou vyjádřila obavy z toho, že kdyby vysadila prášky, že třeba dostane rakovinu, nebo se jí stane něco jiného nepříjemného.
  Za sebe můžu říct, že HA jsem užívala pár let. Dostala jsem HPV a podstoupila konizaci děložního čípku, a někdy i v tomto období přestala HA užívat. Vůbec mi nechybí, stejně jako jsem dostala od gynekologa nabídku na očkování proti rakovině děložního čípku, což jsem chvíli zvažovala a pak odmítla na základě upozornění mého okolí.

  Děkuji :)

 10. Dobrý den,
  nedokáži si představit, proč by mělo být vysazení HA zdraví ohrožující, to je její užívání. Zde např. odkaz, kde MUDr. Hoffmann zabývající se tradiční čínskou medicínou vysvětluje rizika užívání HA: http://www.patentnimedicina.cz/cz/ze-supliku-tcm/cysty-myomy-endometrioza#hormonalni-antikoncepce
  Doporučuji více konzultovat s jakýmkoliv lékařem s celostním pohledem na zdraví. M.

 11. Maky napsal:

  Dobrý den, děkuji za zajímavý článek Také uvažuji o vysazení HA, kterou beru už asi 6 let. Dříve jsem měla cyklus hodně nepravidelný, a tak se obávám, že tomu tak bude i po vysazení HA. Četla jsem, že se po vysazení menstruace někdy nedostaví vůbec po několik měsíců… To jsem na HA oceňavala, že jsem věděla přesně, kdy menstruace přijde a mohla si ji i posunout, což mi kvůli častému cestování a outdoor aktivitám dost vyhovovalo. Představa, že to dostanu nepřipravená někde, kde nejsou právě nejlepší hygienické podmínky mě trochu děsí. Lucie ale ve svém příspěvku psala, že ji LadyComp vyhovuje i při nepravidelné menstruaci, a že ji slouží i k jejímu předvídání. Má LadyComp i tuto funkci? A je tedy lepši nejprve vysadit HA, počkat, jak na to zareaguje a srovná se můj cyklus a pak teprve LadyComp objednat? A nevíte jaká je zhruba doba dodání od objednávky? V jedné diskusi o LadyCompu jsem se dočetla, že počítá s délkou jednoho cyklu maximálně 35 dní, což by tedy u menstruace 1x za 2-3 měsíce naprosto nestačilo…
  Děkuji za odpověď

 12. Dobrý den,

  k Vašim otázkám:
  pravidelná menstruace je nyní dána uživáním léků, ne toho, že by se upravil Váš přirozený cyklus
  minipočítače většinou poznají začátek cyklu a jeden až dva dny před menstruací se na ni začnou ptát
  s cílem zvládání menstruace při cestování a aktivním sportu moc doporučuji k minipočítačům přidal menstruační kalíšek, jehož použití menstruaci velmi usnadňuje, v podstatě umožňuje zcela bezproblémové cestování i pohyb
  doporučuji LC používat hned po vysazení HA, s ním se vám lépe podaří sledovat cyklus
  doba dodání je při objednání na dobírku do druhého dne a při posílání platby na účet hned jak peníze dorazí
  pro velmí nepravidelnou menstruaci – jednou za 2 až 3 měsíce počítač skutečně není ideální antikoncepcí, protože Vám bude ukazovat příliš velký počet předpovědí plodných dnů, s cílem aby zůstala zachována vysoká spolehlivost jeho předpovědí
  M.

 13. Hana napsal:

  Dobry den,
  taktez vazne zvazuji zakoupi LC. Mam vsak tri otazky:
  1.Mam pred porodem, rada bych se ze ptala, kdy je po porodu vhodne zacit pouzivat LC? zda po sestinedeli ci hbed po porodu? bude mit na mereni vliv i po porodu neppravidelna menstruace, kdyz jsem ji pred otehotnenim mela prirozene pravidelnou?
  2. Dale by me zajimalo, zda pristroj LC rozezna teplotu v onemocneni, mam na mysli napriklad horecku, ktera doprovazi napr. chripku. Ma to na vysledek mereni nejaky vliv? popr.jaky?
  3. Jaky je primy rozdil mezi pristroji Pearl a LC(kdyz se nezamerim na cenu)?

  Mnohokrat dekuji za Vas cas
  a at se dari

 14. Dobrý den,
  přístroje předpovídají plodnost na základě srovnávání staticíců naprogramovaných cyklů s vašim cyklem, a proto až do znovuzahájení menstruace nefungují jako antikoncepce. Chytí se první proběhlé ovulace a menstruace a po nich začnou ukazovat i neplodné dny. Po šestiněedělí lze proto začít s měřením, ale jde jen o navykání si na použití přístroje, které se za chvíli stává automatické.
  Příliš nepravidelná menstruace znamená nejistotu pro přístroj a výsledkem může být více předpovědí plodných dnů, tak aby zůstala zachována vysoká spolehlivost předpovědí.
  Nepřirozený výkyv teplot, jako např. při chřipce, opět znamená znejistění a více předpovědí plodných dnů.
  pearly i LC předpovídají ze stejnou spolehlivostí. Hlavní rozdíl je v baterii, u pearly je třeba nechat ji každé 2 až 3 roky vyměnit. LC dostáváte s nabíječkou, dobíjíte doma a jeho baterie takto vydrží až 10 let. Margit

 15. Lenka napsal:

  Dobry den, dekuji za clanek. procitala jsem stranky naturcomp a zajimalo by me, jak moc se lisi Ladycomp a Babycomp – momentalne planujeme mimco, ale jestli jsem to spravne pochopila, tak to stejne dobre zvladne i Ladycomp (urceni pohlavi ditete a drivejsi zjisteni tehotenstvi mi dulezite neprijde, dela tedy Babycomp neco zasadniho navic? Nevite prosim? Ten cenovy rozdil neni uplne maly a dlouhodobe by mela byt funkce pristrojku spise antikoncepcni…
  A jeste bych na vas mela otazku, jestli nemate nejake doporuceni, jak podporit obnoveni menstruace po vysazeni antikoncepce (jestli myslite, ze nechat si pichat injekce na vyvolani menstruace je smysluplna cesta?).
  Tesimse na Vasi odpoved, Lenka

 16. Dobrý den Lenko, Baby-Comp ukládá o něco více statistických dat a umožňuje plánování početí dítěte. Plánovat dítě však skutečně jde i jen s Lady-Comp. BC sami doporučujeme jen pro páry, které už řeší neplodnost.
  Pro znovuzahájení cyklu doporučuji konzultovat možnosti i s lékařem zabývajícím se i přirozenými terapiemi. Užívání léků – vyvolávající injekce je podle mne až možnost po vyzkoušení přirozených variant. Margit

 17. Dominika napsal:

  Dobrý den,
  moc děkuji za článek, dodal mi více odvahy, abych přestala brát hormonální antikoncepci. Přestože se snažím vyhýbat lékům obecně (pouze v opravdu nutných případech), jsem tak trochu nešťastná z toho, že hormonální antikoncepci beru už 4. rokem, bohužel musím přiznat, že jsem se k ní uchýlila především z pohodlnosti. Je mi 25 let, dokončuji vysokou školu, hledám práci a s přítelem teprve hledáme první společné bydlení. Hormonální antikoncepci už brát nechci, ale zároveň ještě nemáme vytvořené vhodné zázemí pro založení rodiny.
  Nicméně chtěla bych se zeptat, jestli by v mém případě stačil přístroj pearly (který je pro mne přeci jen cenově dostupnější)?
  Děkuji za Vaši odpověď.

 18. Dobrý den, oba minipočítače mají stejnou spolehlivost a z tohoto pohledu pro zajištění antikoncepce určitě pearly postačuje. Jeho hlavní nevýhodou je potřeba nechat u výrobce (aby byla zachována data) každé 2 až 3 roky měnit baterii, což zvedá náklady. V Lady-Comp je baterie zabudovaná a přístroj dostáváte s nabíječkou. Tato baterie vydrží až 10 let. Margit

 19. Dana napsal:

  Dobrý den, i já bych chtěla přispět se zkušeností s užíváním HA a podpořit diskuzi o tom, nakolik HA skutečně potřebujeme. HA jsem užívala 6 let s jednou roční pauzou a vše bylo bez problémů. Zejména jsem ocenila, že se mi výrazně zlepšila pleť, kvůli níž jsem vlastně antikoncepci začala brát na doporučení mé maminky/praktické lékařky.

  O negativech HA jsem začala skutečně pochybovat až po jejím vysazení, kdy jsem víc jak rok prakticky nemenstruovala, což bylo skutečně frustrující, protože jsme s partnerem plánovali založení rodiny. V té době jsem absolvovala neúspěšný kolotoč vyvolávacích injekcí na gynekologii a léčbu dalšími prostředky (Clostilbegyt, Utrogestan). Následně jsem zkoušela alternativní postupy (hormonální jóga, semináře o menstruačním cyklu, akupunktura, bylinky). Po prostudování různých knih týkajících se psychosomatické gynekologie apod. a po návštěvě různých kurzů jsem zjistila, kolik žen po vysazení HA mělo stejný problém jako já (chybějící menstruace/ovulace)!

  Dlouho jsem se cítila vyloženě podvedená mým gynekologem, který se mě o těchto nežádoucích účincích vůbec neobtěžovat informovat v době, kdy jsem si pro HA přišla pouze jako pro prostředek na zlepšení pleti. Můj gynekolog vysvětloval ztrátu mého cyklu po vysazení HA tím, že než jsem začala brát HA, tak jsem stejně pravidelnou menstruaci neměla, čímž vlastně svaloval vinu na mou nedostatečnost a nepřičítal vinu HA. Nutno říci, že nepravidelnou menstruaci jsem sice měla, ale pouze rok v době, kdy jsem začala menstruovat, tedy ve 14 letech, dlouhých osm let před tím, než jsem vůbec HA začala brát. Tudíž souvislost mezi problémy po vysazení HA a nepravidelností před jejím braním považuji za nulovou.

  Po celkem depresivním roce a čtvrt bez menstruace, kdy jsem na čas ztratila důvěru ve vlastní ženskost, jsem jakýmsi zázrakem otěhotněla. Nyní jsem v 9. měsíci, takže snad happy end. Nicméně jsem napjatá, co bude následovat s mojí menstruací po porodu. Bude, nebude? Po výše popsaných zkušenostech doporučuji všem kamarádkám, že jestli to kdy myslí s početím a svou hormonální rovnováhou vážně, tak ať HA určitě neužívají. Stále ještě nechápu, že jsem po dobu užívání HA nepotkala jedinou ženu, která by mě byť mimochodem informovala o tom, co mě po vysazení HA může potkat. Až když přišly problémy, tak se ukázalo, kolik žen tyto problémy má také. Proč ženy své zkušenosti prakticky nesdílí, a to ani na internetu, kde jsem k mým obtížím našla jen minimum diskuzí? Velmi bych se zasazovala o to, aby každá žena měla přístup k informacím o možných negativech souvisejících se ztrátou ovulace dříve, než HA vůbec začne užívat. Co myslíte, je šance, že se o tyto informace někdy rozšíří příbalové informace léků?

 20. Lenka napsal:

  Dobrý den, potřebovala bych vědět, zda LC pozná, že v čas menstruace může být žena plodná? Nevím jak to mám chápat, ale moje kamarádka má 4 děti a z toho dvě z pohlavního styku v hlavní čas menstruace.
  Moc bych si přála, být v klidu a věřit, každému neplodnému dni předpovězenému LC. Moje kamarádka LC nemá. Ale už ani moc nechce spoléhat na žádné neplodné dny. Já bych si LC moc přála, ale potřebovala bych o tom ještě více vědět, jak je to s tím vyhodnocováním neplodných dnů. Děkuji, přeji příjemné letní dny. Lenka.

 21. Dobrý den Lenko, otěhotnění v době menstruace je určitě neobvyklé, ale oplodnění je možné pouze po ovulaci – uvolnění vajíčka, a tuto by měl minipočítač být schopen správně rozeznat. Předpovědi přístrojů jsou podle klinického testování vysoce spolehlivé, stoprocentní spolehlivost však nezajišťují, podobně jako je to i u hormonální antikoncepce. V případě potřeby detailnějšího vysvětlení mi můžete i zavolat. Margit

 22. Monika napsal:

  Dobrý den, o přístrojích Natur Comp jsem se dozvěděla až minulý týden a čistě náhodou a naprosto mě to nadchlo. Zrovna prodělám trombozu v noze a gynekoložka řekla,že musím vysadit HA, popřípadě začít používat tělísko Jaydess. Trombozu asi nemám pouze z HA,ale zřejmě tomu pomohla, dost sportuji i cestuji a to zrovna i nedávno. Ale tělísko mi je naprosto proti srsti, nehledě na to,že stejně obsahuje hormony a přestat používat HA a vzdát se „jistoty“,že neotěhotním se mi taky nechtělo. Bohužel mě gynekoložka dost zklamala,že mi nenabídla ani žádné jiné varianty a že jsem na netu něco málo četla. HA užívám již 12let :-( a do půl roku bych si chtělo pořídit Lady Comp/Pearly ..chtěla bych se zeptat, vysadím HA, začnu hned používat LC a hned od toho dne se můžu spolehnout na předpověď plodných/neplodných dnů nebo až od doby co dostanu první opravdovou menstruaci? (což podle různých zkušeností může trvat i několik měsíců).Děkuji za odpověd

 23. Dobrý den, minipočítač můžete začít používat druhý den po vysazení HA, jen do něj nebudete ukládat první menstruaci, která ještě proběhne jako reakce na vysazení hormonů. Do proběhnutí Vašeho prvního kompletního cyklu (tj,. do druhé menstruace po vysazení HA) minipočítač bude ukazovat pouze plodné dny. Zachytí se proběhlého cyklu a od něj začne pčibývat i počet předpovědí neplodných. Počet neplodných předpovědí se potom zvyšuje s dalšími cykly a stav stabilizuje asi za 4 až 5 měsíců. Úplně všechny předpovědi od počátku používání jsou proto stejně vysoce spolehlivé. Margit

 24. Monika napsal:

  Děkuji za odpověd! A měla bych ještě dotaz, hodně s přítelem cestujeme, jak dlouho vydrží nabitá baterie u LC? A v případě výběru Pearly, i ten předpovídá menstruaci?

 25. Dobrý den, baterie vydrží asi 2 měsíce, ale není problém sebou brát dobíječku a přístroj za pár hodin dobít. Ano, i pearly předpovídá menstruaci. M.

 26. Tereza napsal:

  Dobry den, pani Slimakova. Moc dekuji za Vas clanek o HA. Chtela jsem Vas poprosit, zdali byste mi poradila, jakym zpusobem bych mohla vypocitat plodne/neplodne dny bez mini pocitace? Jiz tri roky HA nepouzivam, s pritelem zatim dite nechceme, ale prerusovany sex se nam zacina zajidat a rozhodne nemam zajem situaci resit HA. Dekuji moc za Vasi odpoved. :)

 27. Dobrý den, výpočtům na papíře se sama detailněji nevěnuji, a proto Vám doporučuji obrátit se přímo na experty v tomto druhu přirozené ochrany: http://www.cenap.cz/wks-stm-ppr.php
  Margit

 28. Jana napsal:

  Dobrý den, paní Slimáková. Vaše články mám moc ráda a jsou pro mě zdrojem informací a velmi inspirativní. Moje zkušenost s HA je sice krátká, ale stačila mi. Od puberty jsem se potýkala s mastnou pletí a mírnou až střední formou akné. Všechny kožní lékařky, které jsem za ta léta navštívila, kromě jedné, mě směřovaly na gynekologii nechat si předepsat HA. Já jsem stále odmítala a jedna dermatoložka se se mnou kvůli tomu přestala bavit, prý když odmítám jí navrhovanou léčbu… Na prahu čtyřicítky (na pleť mi žádné předepisované věci z lékáren nepomáhaly, některé ji jen podráždily) jsem se nakonec ze zvědavosti rozhodla jen kvůli pleti nějakou HA zkusit. Gynekoložka mi předepsala „slavnou“ Diane-35 (i když ode mě měla informace o rodinné zátěži na křečové žíly a o několika operacích žil u mé matky) a řekla mi, abych tu příbalovou brožurku, co najdu v krabičce, radši vůbec nečetla, aby mě to zbytečně nevyděsilo (!!!). Tím mě naopak přiměla si brožurku přečíst o to důkladněji. Diane-35 učinila zázrak v tom, že za pět dní po začátku užívání mi změnila mou mastnou pleť na suchou a svědící. Nápadně se mi zrychlil metabolismus a musela jsem víc jíst, často jsem měla hned hlad a objevila se i tendence začít hubnout. To by ještě nebylo tak hrozné, říkala jsem si, ale: začaly mi výrazně padat vlasy a po asi pěti týdnech se ozvaly bolesti v nohou, které postupem času sílily, a přidaly se bolesti v levé ruce, které mě v noci budily ze spaní. Bolest v levé ruce už mě poněkud zalarmovala a informovala jsem svou lékařku. Ta zůstávala klidná, měla tendenci vše bagatelizovat a jen ať doberu to, co mi předepsala. V první pauze mezi braním HA jsem měla navíc hrozné bolesti v břiše, křeče (to jsem nikdy předtím nezažila, vždy jsem měla menstruaci bezproblémovou) a hrozné bolesti hlavy, patrně v důsledku prudkého hormonálního spádu a následně přišla téměř černá krev, což mě dost vyděsilo. Já jsem se vážně o své zdraví strachovala, zatímco gynekoložka byla klidná. Po třech umělých cyklech s Diane-35 jsem skončila a od té doby mám k HA velmi silnou averzi.
  Po čtyřicítce se doktorce zase nelíbila sliznice v mé děloze, prý byla vyšší, a tak prý musím pro změnu brát gestageny. Vyzkoušela jsem to asi půl roku, ale žádný kladný efekt to nepřineslo, naopak čím déle jsem to brala, tím jsem se cítila unavenější, bez nálady, ty „léky“ mi zkrátka ubíraly energii k životu, až jsem nakonec dospěla do stavu, když jsem téměř kolabovala. Veškeré hormony jsem vyhodila (tedy nespotřebované odnesla do lékárny) a už žádné nechci nikdy vidět. Pro doktorku jsem byla „problémová“, ona i neměla ráda, když jsem si hledala informace jinde, takže jsem od ní nakonec odešla a našla si jinou. Ono ale po pravdě řečeno hledejte dneska gynekologa či gynekoložku, kteří by neměli zájem na tom, aby jejich pacientky nebrali hormony. Vždyť ti doktoři z toho hmotně profitují, co si budeme povídat, jsou i tací, kteří to veřejně v článcích či rozhovorech přiznávají. Nakonec jsem se setkala i s jednou osvícenou dermatoložkou, která mi řekla, že hormony na akné jsou „svinstvo“ (to mi řekl dokonce i jeden praktický lékař), že akorát tak rozhodí celý metabolismus; a že bohužel jsem takový typ, je v tom i genetika, že agresivní preparáty situaci s pletí často jen zhorší. Svou šetrnou péči o pleť jsem už zčásti našla a vlasy se mi přestaly tolik mastit, když jsem přešla na používání přírodních (těch certifikovaných) šamponů. Hodně jsem se dozvěděla zejména na zahraničních webech, z nichž na jednom jedna americká bloggerka podala zajímavý rozbor rostlinných olejů podle toho, jaký je v nich poměr dvou základních kyselin a co z toho vyplývá pro lidi s mastnější pletí. I mastná pleť může být ošetřována vhodnými oleji.
  Zdravím Vás
  Jana

 29. Martina K. napsal:

  Dekuji za motivacni clanek a komentare.Nemam letitou zkusenost s HA,ale take resim zda uzivat ci ne.Zacala jsem HA brat pred rokem kvuli obave z tehotenstvi.Nemela jsem zadne problemy s menstr.,jen s pleti.Zprvu jsem byla nadsena,protoze se plet nejen zlepsila,ale take jsem zhubla 6kg.Po pul roce nastal zlom.Zacala jsem pribyrat -dokonce 8 kg nahore a plet se uplne nevycistila. Rada bych se zeptala,zda zmenu ve vaze prisuzovat HA?Gynekolog me ubezpecoval,ze HA za nic nemuze.Resim dilema,zda vysazenim HA se vse vrati do normalu. DEKUJI za odpoved
  Martina

 30. Dobrý den Martino,
  musím přiznat, že nedokáži na jistotu tvrdit, přesně, co vše způsobilo užívání HA v konkrétních případech anebo, jak by se situace změnila po jejím vysazení. Jisté je pouze, že HA zasahuje do hormonální rovnováhy v organismu a běžněji je její užívání spojeno s navýšením hmotnosti a mnoha dalšími nežádoucími účinky popsanými obecně ve článku anebo přesněji u jednotlivých druhů v příbalovém letáku. Margit

 31. Veronika napsal:

  Dobrý den, přemýšlím o koupi jednoho z produktů, jen jedno mi není stále jasné a chtěla bych se zeptat. Je obecně známo, že k oplodnění vajíčka může dojít i po třech dnech, neboť takovou životnost spermie mají. Co když mi počítač vyhodnotí jeden den jako neplodný a následující den bude plodný? V tuto dobu je přece stále možné, aby spermie vajíčko oplodnil. Děkuji za odpověď.

 32. Dobrý den, s prodlouženou životností spermií v těle ženy samozřejmě program přístrojů počítá. Právě proto signalizuje minimálně 6 plodných dnů v každém cyklu. M.

 33. Lenka napsal:

  Dobrý den,
  Ráda bych si shrnula, jak je to s životností, koukala jsem jednak na oficiální stránky, ale i na recenze v různých diskuzích na netu, a ráda bych věděla, jak to tedy je: někde jsem četla, že Lady Compu vydrží baterie jen 5 let, jinde že 10. Jestli tomu dobře rozumím, když dojde baterie, dá se vyměnit (za nějakých 850 korun), tudíž životnost přístroje jako takového je ještě delší? A jaká?
  U Pearlu je to jednodušší (co se týče informací), tam se musí nechat baterka vyměnit každé 2-3 roky. To stojí kolik? Taky 850? A jaká je pak životnost přístroje jako takového?
  Ještě by mě zajímalo, jestli přístroj nějak hlásí, že jeho baterie má na kahánku, nebo se mi může stát, že najednou budu mít přístroj „mrtvý“ a budu tudíž naprosto bez informací o plodných dnech. Dokážu si představit že v souladu se zákony schválnosti by to nastalo ve chvíli, kdy bych neměla čas jezdit do servisu.
  Jsem rozhodnuta vysadit HA (po 17 letech, už je na čase), ale chci vědět, že ten přístroj mě nevyšplíchne, že bude stále k dispozici, tak řeším otázky jeho funkčnosti.
  Je pro mne opravdu důležité neotěhotnět, i když je mi už 30, a ač je HA hnus, tak prostě dítě nechci a potřebuji jen metodu, která ji nahradí se stejnou spolehlivostí. Všechny recenze, co jsem načetla, mne přesvědčily, že tyto computeříky to dokáží. Ale jen když fungují. Proto mne tak zajímá, jak se to řeší kolem výměny baterky :)
  (Kondomy mi praskají jak na běžícím pásu i s tunou silikonových gelů, takže tuto „jednoduchou“ metodu nemohu používat)
  Děkuji předem za odpověď.

 34. Dobrý den,
  děkuji za zájem o minipočítače. Zde jsou mé odpovědi:
  Výrobce udává životnost u všech přístrojů 10 let a není důvod, aby nevydrželi i podstatně déle.
  Životnost přístroje nemá nic společného s životností baterie. Ta je u pearly 2-3 roky a její výměna stojí 850 kč, protože toto je cena výrobce ke kterému počítač posíláme na výměnu.
  Životnost baterie u LB a BC je asi 10 let a výměna u výrobce stojí 1100 Kč.
  Baterie u pearly lze občas vyměnit i u nás a pak je služba na počkání, ale v případě, že to nejde musíme přístroje posílat do Německa a pak proces trvá 7 až 10 dnů, kdy jsme bez minipočítače. I po výměně baterie Vám však zůstanou všechny uložená data.
  Margit

 35. Lenka napsal:

  Dobrý den,

  děkuji za odpověď.
  Nicméně mohla byste mi prozradit, jestli tedy přístroj nějak varuje před umírající baterií, nebo se jednoho dne vzbudím a bude po ní?

  Ještě by mě zajímala jedna technická informace: jestli to dobře chápu, přístroj je neustále zapnutý (ptám se kvůli létání, není možné ho tím pádem vzít na palubu, musí do kufru).

  Děkuji.

 36. Dobrý den, docházející baterie se u projeví problikáváním hodnot na displeji. Přístroj je možné brát i běžně na palubu, sama jsem s ním několik let pravidelně létala. M.

 37. Petra napsal:

  Dobrý den paní Slimáková,

  sleduji Vaše stránky už nějakou dobu a Vaše názory na stravování a životní styl se mi moc líbí. Minipočítač mě nadchnul, antikoncepci brát rozhodně nechci. Ovšem moje gynekoložka mi řekla, že spermie mohou uvnitř přežít až 5 dní (že to není úplně běžné, ale může se to stávat), a proto že si myslí, že minipočítače nejsou moc spolehlivou metodou zabránění otěhotnění. Tady v komentářích někdo psal 3 dny a odpověděla jste mu na to že minipočítače s delší dobou životnosti spermií počítají, ovšem 5 dní už je asi moc- nebo co si o tom myslíte?
  Také bych se chtěla zeptat na tělísko Jaydess- gynekoložka mi ho doporučovala s tím, že je zde minimum hormonu a který působí pouze lokálně a je podle ní spolehlivé (samozřejmě nic není 100 %, ale prý je vysoce spolehlivé).
  Předem děkuji za rady.

 38. Dobrý den, mohu Vás ujistit, že počítače mají naprogramován maximální počet dnů pro přežití spermie v těle ženy. Spolehlivost minipočítačů je jednoznačně stanovena studií a Perl Index přesně v rozsahu Pearl indexu hormonální antikoncepce. Vše najdete u nás na webu, který doporučuji předat i paní doktorce, protože předpokládám, že o počítačích nic nestudovala.
  Tělísko take obsahuje hormony a má obdobnou spolehlivost jako minipočítače. Margit

 39. Nika napsal:

  Dobrý den,
  před týdnem jsem si nechala vyndat hormonální nitroděložní tělísko Mirena, které jsem měla 2 roky a předtím jsem brala 5 let hormonální antikoncepci ve formě pilulek.
  Momentálně se snažím přijít na nějakou jinou přírodní formu antikoncepce, ale když jsem svému gynekologovi zmínila LadyComp, řekl mi, že je to nesmysl/blbost, a že si mám tedy počítat plodné dny, i když to není vůbec spolehlivé. Jeho postoj mě znejistěl, i když si myslím, že je to zapříčiněno jeho neznalostí této formy antikoncepce.
  Vzhledem k tomu, že nevím kdy se mi vrátí po tak dlouhé době braní hormonů menstruace, není tedy dle Vašich předchozích odpovědí vhodné si LC kupovat již teď, chápu to správně?
  Jsem ovšem docela zoufalá, co tedy používat? S kondomy mám zkušenost, že ve valné většině případů praskl, a počítání plodných dnů pravděpodobně taky zatím není na místě.
  Děkuji za odpověď a chci Vám poděkovat, že šíříte informace o přírodních formách antikoncepce! :)
  Hezký den!

 40. Dobrý den,
  je mi to líto, ale Váš gynekolog téměř jistě skutečně o Lady-Comp vůbec nic neví. Jediné, co mě napadá je požádat jej o vysvětlení proč přístroj odmítá, když má srovnatelnou spolehlivost – měřeno hodnotou Pearl Indexu, jako hormonální antikoncepce.
  LC může předpovídat neplodné dny jen na základě srovnání cyklu uživatelky se statisíci naprogramovanými cyky. Proto jako antikoncepce slouží až v okamžiku, kdy probíhá cyklus.
  Margit

 41. Monika napsal:

  Dobry den,
  hodne zvazuji porizeni LC, jenze mam obavy jak to jde skloubit s kojenim. Dcera 4,5 mesice je plne kojena, menstruaci tedy nemam. V predchozim komentari pisete, ze je treba pockat na menstruaci a az pote LC uzivat. Jak to tedy presne je? Musim opravdu cekat az se dostavi menstruace a az potom zacit pouzit LC? Jak to je se vstavanim k detem? Mam dve male deti, ktere se v noci budi, nebudou vysledky zkreslene?
  Dale ohledne zivotnosti, pisete ze vyrobce uvadi 10 let a neni duvod, aby to nebylo dele. Mate zkusenost i s delsi zivotnosti nez tech 10 let?
  Moc dekuji za odpoved,
  Pekny den.

 42. Dobrý den,
  LC můžete začít používat okamžitě, ale až do znovunavrácení menstruace vám bude ukazovat pouze plodné dny. Pro předpovědi neplodných se potřebuje chytit cyklu uživatelky. Pro měření je skutečně třeba alespoň pár hodin spánku, ale přístroj nabízí 6 hodinový měřící interval. Když se vzbudíte k dětem a bude to v intervalu měření, stačí v průběhu jedné minuty změřit teplotu a poté vstát. Ano, sama jsem přístroj používala více jak 10 let a vyměnila jej pouze pro vyzkoušení nového modelu se kterým výrobce přišel. M.

 43. Len napsal:

  Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu ohledně mého problému s menstruací. Menstruaci jsem nikdy nedostala přirozenou cestou. V 16 letech mi gynekolog předepsal HA a od toho momentu jsem měla pravidelnou menstruaci. Po pěti letech jsem se rozhodla s braním HA skončit, ale přestala jsem i menstruovat / 1 rok. Chtěla bych se zeptat, jak je to v mém případě s otěhotněním/antikoncepcí a menstruací?

 44. Dobrý den, k otěhotnění je menstruace nezbytná, ale užívání hormonální antikoncepce není řešením problému. Potřebujete gynekologa, který dokáže diagnostikovat příčinu chybějícího cyklu a tu pak cíleně řešit. Detailněji téma a možnosti řešení popisuje Dr. Hoffmann zde: http://www.patentnimedicina.cz/cz/ze-supliku-tcm/menstruace
  M.

 45. Miriam napsal:

  Dobry den, rada bych si pred porizenim LC ujasnila jednu vec, a sice, zda se do onech 6ti neplodnych dni zapocitava i menstruace nebo se k abstinenci/ochrane behem plodnych dni musi pricist jeste priblizne 5-6 dni mensturace? Tedy celkem asi 12 dni abstinence, jak se zdesene vyjadril muj pritel?
  Mnohokrat dekuji.

 46. Dobrý den, ne plodné dny nejsou v průběhu menstruace. Margit

 47. Petunie napsal:

  Dobrý den,
  pročítám Vaše stránky a narazila na LC. Hledím, že něco takového existuje a zároveň se hrozně zlobím, že mi dosud nebyl nikdo schopen o téhle možnosti říct. Když jsem byla za gynekoložkou, že už se mi ty hormony nechtějí brát, tak mi udělala testy na Trombogen, které byly v pořádku a řekla mi něco v tom smyslu, že antikoncepce je vlastně fajn a v dnešní době už je její úroveň někde jinde. Hotovo, tečka. Takže jsem ordinaci opouštěla s dalším receptem v ruce. Poslední dobou se tomu ale bráním čím dál víc a cítím, že už nic takového brát zkrátka nechci.
  Ovšem způsob LC se mi velice zamlouvá a vážně o něm uvažuju. Psala jste, že jste si pořídila nový model, když se Vám naskytla možnost ho vyzkoušet. Jaké jsou mezi nimi rozdíly? V prodeji jsou i modely starší, které jsou finančně výhodnější. Pochopila jsem, že novější model je menší a má v sobě baterie typu AAA. Znamená to, že přístroj už má vlastně neomezenou životnost? A jak často je potřeba baterie měnit?
  Děkuji mockrát za odpověď a hlavně za to, že mi někdo otevřel oči.
  P*

 48. Dobrý den P,
  ano, také jsme zklamané z přístupu gynekologů, kteří pravidla nemají zájem nic přirozeného doporučovat. Nový model je skutečně menší, má dobíjecí baterie, ale hlavně poskytuje mnohem lepší přehled o cyku a to už přímo v přístroji i po připojení k počítači. Pro výtisk cyklu se nemucí posílat k výrobci, vše si stáhnete sama doma. baterie tedy není třeba měnit, ale dobíjíte si je. Životnost je opět udávána na 10 let, ale není důvod proč by přístroj nevydržel i mnohem déle. Margit

 49. helena napsal:

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, zda byl LC vhodný i pro mne (případně který z přístrojů) – je m 42 let. Menstruační cyklus mám vcelku pravidelný, pohybuje se většinou v rozmezí 23 – 26 dní (ve vyjímečných případech 21 – 30). Po dětech se určitá nepravidelnost objevila, HA neberu. Zajímá mne, zda přístroj může používat žena až do menopauzy. Předem děkuji za odpověď. Helena

 50. Dobrý den Heleno,
  LC samozřejmě můžete také používat, ale je třeba počítat s tím, že větší nepravidelnost (která může být za několik let s menopauzou spojena) může znamenat znejistění přístroje, které se projeví vyšším počtem předpovědí plodných dnů. Sama však ve svých 45 LS stále používám a jsem moc spokojená. Margit

 51. Petunie napsal:

  Dobrý den,
  tak přístroj mám už pár dní doma. Jelikož jsem vysadila po 10ti letech prášky (dřív mi to přišlo normální je brát, teď se stydím za to, jak jsem byla hloupá a ničila si dobrovolně zdraví) a první menstruace po vysazení se nepočítá, tak zatím žádné kloudné hodnoty z přístroje nemám – pouze žluté puntíky nejistoty, což je logické. Každopádně jsem z nového „pomocníka“ doma moc nadšená a těším se na život neovlivňovaný hormony. Doufám, že mi mé tělo to braní svinstva brzo odpustí a vzpamatuje se z toho bez větších následků.
  Děkuji moc za Vaše stránky a všechny tipy a rady. Už jsem zde mnohokrát „objevila Ameriku“ :-)
  Petra

 52. Dobrý den Petro, moc díky za milou zpětnou vazbu a první neplodné dny přístroj ukáže po proběhnutí prvního naměřného cyklu, s dalšími cykly se bude jejich počet zvyšovat. Margit

 53. Eva napsal:

  Dobrý den, děkuji za tyto zásadní a důležité informace. Ještě bych se ráda zeptala na váš názor na nehormonální nitroděložní tělísko. Děkuji!

 54. Dobrý den, nehormonální tělísko určitě patří k těm zdravotně méne riskantním možnostem, i když jeho spolehlivost (měřeno Pearl Indexem) je dokonce o něco nižší než u minipočítačů. Margit

 55. Sylvie napsal:

  Dobrý den,
  mám pár otázek ohledně přístroje Lady Comp. Chci vysadit antikoncepci, ale pár věcí mě zajímá a přesnou odpověď jsem na webových stránkách nenašla.

  1. Četla jsem, že po vysazení HA je menstruace nepravidelná a klidně se několik měsíců neobjeví.. Když si ale přístroj zvykne na cyklus každé ženy a já ho budu mít po vysazení HA rozhozený, ale za pár měsíců se mi zase srovná, nebude z toho přístroj zmatený?

  2. S přítelem máme sex většinou pozdě večer a když mi ráno přístroj ukáže zelenou (neplodný den) a druhý den bude už červená, můžeme mít s přítelem sex i po půlnoci, třeba kolem 1-2 ráno, když už to bude blíž časově k tomu červenému dni?

  3. Po ranním měření se má zadat, zda mám či nemám menstruaci, ale to já zjistím, až když vstanu a jdu do koupelny, vím, že se to tam může zpětně zadat, ale mám to tam zadat i když to dostanu třeba pozdě večer, tak stále se to má zadat k tomu měření co bylo ráno? Já jen jestli to neovlivní nějak tu plodnost pro daný den, přece jen po vysazení HA nepočítám s tím, že to budu dostávat nějak pravidelně a normálně. A takové to „špinění“ které je časté než se hormony srovnají, to se nezadává?

  4. A poslední dotaz..studuji, pracuji a podle toho všeho mám různé časy vstávání..budík se sice může přenastavit, ale není to jako u antikoncepce, že pro lepší účinnost by se měl brát prášek denně ve stejnou hodinu, tak není to tak i u měření? Budu se snažit to nějak sladit, ale do školy vstávám mezi 4-5 ráno a o víkend se zase potřebuji dospat.

  Moc děkuji předem za odpovědi, s přítelem chceme přístroj koupit, ale miminko si teď nemůžeme z mnoha důvodů dovolit, tak chceme mít jistotu, že přístroj bude fungovat, přece jen to není levná záležitost.:)

 56. Dobrý den, zde jsou odpovědi na poslané otázky:

  1. Ne, se zvyšující se pravidelností cyklu, bude minipočítač jistější a postupně předpovídat více neplodných dnů.
  2. Předpověď minipočítače vždy platí na nejbližších 24 hodin, tj. až do dalšího měření teploty ráno.
  3. Ano, v případě, že menstruaci dostanete v průběhu dne, je třeba ji dodatečně uložit. První menstruaci po vysazení HA nebudete vůbec ukládat, jak je popsáno v návodech k použití. Špiněnní se neukládá.
  4. Ne, měřící interval je 6 hodin. A i o víkendu je stejně možné, nechat se vzbudit ve stejnou dobu, změřit a dále zůstat v posteli. Margit

 57. Katka Burešová napsal:

  Dobrý den Margit,
  děkuji za úžasný článek plný zajímavých informací.
  Měla bych dotaz ohledně křečí v nohou. Četla jsem, že mohou být spojeny s užíváním antikoncepce. Brala jsem jí asi před čtyřmi lety po dobu zhruba tak tří let, pak jsem otěhotněla a v pokročilém těhotenství jsem se v noci budila nesnesitelnými bolestmi v nohou. U druhého těhot. to bylo stejné. I přesto, že jsem do sebe cpala hořčík, nezabíralo to. Teď už jsem rok po porodu druhého prcka a křeče se začaly opět vracet. Zajímavé je, že jen první nebo druhý den menstruace. Myslíte, že by to mohlo být antikoncepcí, kterou jsem kdysi brala? Nebo spíš nedostatkem „něčeho“? Moc Vám děkuji a přeji krásný zbytek prázdnin. Katka

 58. Dobrý den Katko, souvislost křečí v těhotenství s předcházejícím uíváním hormonální antikocepce mi přijde málo pravděpodobná. Sama bych doporučila testování hořčíku a vápníku v krvi a jejich případnou vyváženou suplementaci. Margit

 59. Andrea napsal:

  Dobry den,
  Take jsem začala uvažovat o LC jen jsem se chtela zeptat, zda je počítač spolehlivy i pri hyperfunkci štítné žlázy ? Dekuji.

 60. Dobrý den, počítač je stále stejně vysoce spolehlivý, ale v případě netypického anebo příliš nepravidelného cyklu bude předpovídat více plodných dnů. To hrozí zejména v případě, kdyby funkce vaší štítné žlázy nebyla stabilizovaná. Margit

 61. Nikol napsal:

  Dobrý den, chci se zeptat, jelikož uvažuji o koupi Lady Compu, na to používání během menstruace.. Četla jsem, že se má zadávat ráno při měření zda mam či nemám menstruaci, tak mam dotaz.. Když to dostanu, první 3 dny to mam opravdu hodně, takže to je jasné, že bych to zadala do přístroje, ale pak další cca 3-4 dny to mam opravdu málo, doslova pár kapek, spis je to takové už „špinění“, tak i to se zadává do přístroje? Aby nebyly nějaké zkreslené výsledky potom..:)

  Děkuji za odpověď.

 62. Dobrý den,
  zásadní pro uložení menstruace jsou právě první tři dny. Proto ukládejte prosím jako M pouze dny, kdy skutečně probíhá krvácení. Margit

 63. Anna napsal:

  Dobrý den,
  uvažuji o investici do minipočítače pearly, ale moc informací jsem o něm mimo stránku naturcomp nenašla..spíše o dražší verzi Ladycomp. A tak právě váhám a nevím, jestli ta levnější verze s menší pamětí bude dost spolehlivá. Máte s tím Vy nebo někdo z Vašeho okolí zkušenosti? Budu moc ráda za jakékoliv info. :)

 64. Dobrý den, minipočítače používají stejný program a spolehlivost jejich předpovědí je tedy naprosto shodná. Nevýhodou pearly je potřeba po 2 až 3 letech dokupovat baterii a také menší trvanlivost přístroje. Margit

 65. Anna napsal:

  Děkuji za odpověď a ještě mám dotaz jaký je rozdíl mezi tím Ladycomp a Ladycomp basic kromě ceny?

 66. Dobrý den, LC nabízí mnohem více dat, které může uživatelka sledovat. Detailní porovnání je na webu v tabulce: http://www.naturcomp.cz/srovnani/
  Margit

 67. Dana napsal:

  Dobrý den, Margit,
  chápu tedy správně, že když má člověk menstruaci, tak nemůže otěhotnět?

 68. Dobrý den, ano, chápete správně. Otěhotnět je možno pouze asi 6 dnů okolo ovulace a menstruace je už vylučování neoplodněného vajíčka. Margit

 69. Eva napsal:

  Dobrý den,
  po několika letech jsem se rozhodla vysadit HA a dozvěděla jsem se o možnosti ladycomp a zvažuji jeho koupi, ačkoliv je to pro mě značně velká finanční suma. Potřebuji vše ještě probrat s přítelem. A chtěla bych se zeptat na pár otázek:
  1.) Zda starší modely (2014), které jsou přeci jen o něco levnější, jsou stejně spolehlivé jako ty novější (2015)? A jak dlouho vydrží po jednom nabití? V létě plánujeme delší dovolenou pod stanem, kde by nebyla asi každý den příležitost nabíjet ze sítě. Z toho pohledu se mi novější modely s vyměnitelnými AAA bateriemi zdají výhodnější.
  2.) A jak se díváte na možnost využití spermicidního krému/globulí spolu/nebo i bez přerušované soulože ať už ve dnech než se ladycomp nastaví na můj cyklus, či jako doplňková ochrana ve dnech, při kterých ladycopm ukazuje 50% riziko otěhotnění? Jak moc jsou tyto přípravky spolehlivé? Počítám, že když ladycomp ukazuje červenou je nejlepší se pohlavnímu styku raději úplně vyhnout?
  Mnohokrát děkuji za váš článek a reakce na všechny dotazy, mé i ostatních, které mi taky pomáhají při rozhodování.
  Eva

 70. Dobrý den Evo,
  ano, starší modely jsou naprosto stejně spolehlivé – program je shodný. Rozdíl je pouze v designu a nově v možnosti lepšího ovládání a vlastního sledování grafu cyklu. Po jednom nabití vydrží asi 6 týdnů. V plodných dnech (červená) je samozřejmě možné používat jiné antikoncepční metody jako je spermicidní krém anebo přerušovaný styk, ale musíte počítat s nižší spolehlivostí těchto metod.
  Margit

 71. Eva napsal:

  Mnohokrát děkuji za Váš čas. Mám tedy už jen poslední otázku. V neplodných dnech (zelená) mohu tedy provozovat pohlavní styk bez jakékoliv další ochrany či přerušení styku „bez rizika“??
  Eva

 72. Dobrý den, ano, můžete. m.

 73. Eva napsal:

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, měřím si plodné a neplodné dny symptotermální metodou (měření tělesné teploty plus pozorování hlenu) a vychází mi neplodných dní jen asi sedm na začátku cyklu a sedm na konci cyklu. Přijde mi to nějak málo, říkám si, jestli při této metodě nejsou v zájmu jistoty posunuty hranice plodného období hodně daleko před i po ovulaci. Chci se zeptat, kolik neplodných dnů cca vychází u používání naturCompu? Jestli nemáte zkušenost, jak počet plodný/neplodných dnů průměrně vychází v porovnání u symptotermální metody a naturCompu. Děkuji

 74. Dobrý den, ve skutečnosti je žena plodná maximálně 6 dnů v cyklu, ale je pravdou, že i minipočítače zpravidla ukazují více lodných dnů. Počty jsou však vysoce individuální a v podstatě nemožné předem odhadovat. Margit

 75. Magdaléna napsal:

  Dobrý den. Na základě vašich článků jsem si před měsícem pořídila Lady Comp. Chtěla bych se zeptat, zda je vhodné přístroj používat po požití postinoru, nebo jestli tím přístroj zbytečně zmatu.
  Děkuji

 76. Dobrý den, Postinot je hormonální řípravek, a proto určtě nevhodný k současnému použití s minipočítačem. V měření prosím pokračujte až po menstruaci a první krvácení po tabletce ani neukládejte do LC. Margit

 77. Jarmila napsal:

  Dobrý den,
  mám možnost pořídit si lady comp baby téměř nepoužívaný z roku 2009. Zajímalo by mě, jestli takový model bude stejně spolehlivý jako současný model LC baby?

 78. Dobrý den, ano, spolehlivost modelů je stále stejně vysoká – používají stejný program. Novější modely jsou menší, lépe ovladatelné a není potřeba je pro výměnu baterie anebo výtisk posílat k výrobci. Margit

 79. Vávrová Petra napsal:

  Dobrý den,nechala jsem si vyndat hormonální tělísko -mirenu a pořídila si lady comp.Chci se zeptat,zda zapisovat první menstruaci či nikoli.Děkuji

 80. Dobrý den, postupujte prosím podle návodů k přístroji – měřit teplotu můžete začít okamžitě, ale ukládat budete až druhou menstruaci po vysazení HA. Margit

 81. Zuzana napsal:

  Dobrý den,
  mohu se zeptat, jak bytelný je teplotní senzor u Pearly? Cenově je pro mě tento typ jediný dostupný, ale váhám kvůli obavám z poškození senzoru.. (pokud si na něj omylem lehnu, počítač mi spadne na zem..) Nevíte, zda jsou časté tyto nehody (jestli senzor něco vydrží)? Děkuji, s pozdravem Zuzana

 82. Dobrý den Zuzano, na možnost poškození teploměru u pearly neustále upozorňujeme, ale ve skutečnosti jsme ještě takovýto případ nezaznamenali. Margit

 83. Zuzana napsal:

  Dobrý den,
  mockrát děkuji za odpověď. :)
  krásné dny, Zuzana

 84. Iveta napsal:

  Dobrý den,

  Ráda bych se zeptala, jak přístroj vyhodnotí například nachlazení jak bez zvýšené teploty i s teplotou. Velice děkuji za odpověď.

 85. Dobrý den, každý neobvyklý výkyv teoploty je zaznamenám jako nejistota a při nejistotě hrozí vyšší počet předpovědí plodných dnů. Přístroje jsou totiž naprogramovány tak, aby vysoká spolehlivost jejich předpovědí zůstala zachována. Margit

 86. Marta napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda pro běžné použití, tj.místo antikoncepce, mají význam rozšířené funkce, které má Lady Comp oproti Lady Comp Basic. Řekla bych, že pokud přístroj jasně a správně průběžně signalizuje vše potřebné, asi k tomu nebudu potřebovat studovat vytištěné sestavy a grafy za minulá období atp. :-) Zdá se mi proto, že ty rozšířené funkce mají praktický význam spíše při plánování těhotenství (i když proto je samostatný přístroj). Jaký je, prosím, Váš názor? A případně- je později možnost provést upgrade Lady Comp Basic na Lady Comp, a pokud ano, jaká je jeho cena? Děkuji.

 87. Dobrý den, ano, máte pravdu, antikoncepci zjistí přístroje stejně spolehlivě. Další data jsou vhodná pro ženy řešící nepravidelnosti cyklu anebo těhotenství. Upgrade je dražší než zakoupení LC. Margit

 88. Zuzka napsal:

  Dobrý den o pořízení ladycompu už uvažuji delší dobu ale proto, že jsem nevidomá a přítel barvoslepý potřebovala bych vědět, zda se chystá v nejbližší době ozvučení ladycompu případně pearly tak aby jej mohli bez problémů používat i nevidomé uživatelky moc děkuji.

 89. Dobrý den, omlouvám se, ale o takovémto updateu výrobce nevím, tip mu předám, Margit

 90. Eva napsal:

  Dobrý den, plánuji vysazení hormonální antikoncepci, ale chtěla bych se ,,připravit´´ před vysazením a po vysazení na případné reakce těla. Měla by jste prosím nějaké tipy, jaké třeba vitamíny doplňovat, bylinky užívat, případně čím dalším tělo podpořit? (Pokud jsem přehlédla někde v diskuzi podobný dotaz, předem se omlouvám.) Děkuji.

 91. Dobrý den, myslím, že zásadní pro tělo je právě samotné vysazení HA a poté jen vnímejte vlastní reakce a podle potřeby řešte konkrétní potíže, které však vůbec nemusí nastat. Margit

 92. Julie napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak dlouho vydrží nabité baterie v novém LC? Jakou mají životnost? Jsou to obyčejné nabíjecí baterie nebo se musí dokupovat od vás? Děkuji J

 93. Dobrý den, v nových minipočítačích jsou běžné dobíjecí baterie. Margit

 94. Julie napsal:

  A jak dlouho prosím vydrží nabyté? Den, týden, měsíc…??
  Děkuji J.

 95. Zpravidla několik týdnů až dva měsíce.

 96. Julie napsal:

  Dobrý den,
  opět Vám píši. LC už mám doma, včera jsem četla příručku. Vše je krásně popsané, přehledné. Jen moc nemohu rozluštit ten poslední článek ohledně vzdálenosti LC od mobilního telefonu a dalších přístrojů. Moc tomu nerozumím. Můžete mi to prosím nějak laicky vysvětlit? Jak daleko by měly být přístroje od LC. Moc děkuji JR

 97. Dobrý den,
  tento problém se týká zejména LC clasis, který spotřebuje asi 2 metry vzdálenost od další elektroniky. Při nedodržování hrozí ovlivnění programu až zástava funkčnosti a potřeba opravy u výrobce. U všech ostatních minipočítačů je vhodné dodržovat běžně asi metr mezi mobilním telefonem LC. m.

 98. Julie napsal:

  Tím clasic myslíte LC v plné verzi nebo basic??

 99. Julie napsal:

  Jo tyto!!! Děkuji moc. Snad už je to vše co jsem potřebovala vědět. =)

 100. Šárka napsal:

  Dobrý den,
  prosím Vás měla bych dotaz,jestli je lady comp spolehlivý i při kojení? A jestli je stanovena nějaká minimální doba spánku před měřením?
  Moc děkuji

 101. Dobrý den, spolehlivost minipočítačů je stále stejně vysoká. Jsou totiž naprogramovány tak, aby při každé nejistotě raději ukazovaly více plodných dnů. Co k předpovědím neplodnosti potřebujete je znovuobjevený cyklus a alespoň 4-5 hodin nepřerušovaného spánku (to znamená bez v stávání uz postele). Margit

 102. Petra Plachá napsal:

  Dobrý večer Margit, uvažuji o koupi Lady-Compu baby popř. pouze Lady-Compu. Nejsem si ale jistá, jestli jsou pro mě vhodné, protože menstruaci dostávám pokaždé jinak (mívám ji v rozmezí 21 až 29 dnů a žádné pravidlo jsem ve střídání délky cyklu zatím nenašla). Dále by mě zajímalo, jak je tato metoda spolehlivá, pokud mám spánek přerušovaný (tj. 6 hodin v kuse většinou nenaspím, protože mě často vzbudí naše zvířectvo, musím na toaletu apod.). Velmi Vám děkuji za odpoveď. Petra

 103. Dobrá den Petro, LC je naprogramován tak, aby při nejistotě dané třeba velkou nepravidelností anebo přerušovaným spánkem předpovídal vyšší počet plodných dnů a takto zůstala jeho spolehlivost stále stejně vysoká. Vzbuzení se v noci, ale nevadí, vadilo by vstávání a aktivity mimo postele. Margit

 104. Danuše napsal:

  Dobrý den,
  Přemýšlím o koupi lady comp ale bohužel nevím zda se rozhodnout pro LC a nebo LC basic. Tabulku srovnání jsem moc nepochopila neboť jsem se tam dočetla,že nemají kontrolu těhotenství a v informacích o přístrojích jsem se zas dočetla že ukazatel těhotenství oba mají. Jak to prosím je konkrétně s LC basic. Přístroj chci pouze používat jako antikoncepci. Moc vám děkuji za vaší odpověď. S pozdravem Danuše.

 105. Dobrý den Danuše, oba přístroje mají úplně stejný program a tedy i spolehlivost. Rozdíl je hlavně v novějším vzhledu a technickém provedení. U dražších modelů si uživatelka může sama cyklus stáhnout i do svého počítače, ten levnější výtisk cyklu nenabízí – anebo je třeba jej objednávat u výrobce. Ukazatel těhotenství nabízejí oba modely.Margit

 106. Danuše napsal:

  Dobrý den, moc vám děkuji za vaší odpověď.
  Chtěla bych se ještě zeptat zda je důležité aby mini počítač měl funkci předpověď menstruace. Zjistila jsem že LC basic tuto funkci nenabízí tak jestli se nemám spíše rozhodnout pro novější model LC. Za vaší odpověď předem moc děkuji. S pozdravem Danuše.

 107. Dobrý den Danuše, zpravidla je dobře vědět 1-2 dny před menstruací, ale nezbytné to není. Margit

 108. Agát napsal:

  Dobrý den, brala jsem HA od 16 let zhruba 7 let, jedu dobu dokonce i DepoProveru (což už bych samozřejmě více neudělala). Od své gynekoložky, která byla velmi pro-HA, jsem přešla k jinému gynekologovi. Ze začátku dobré, HA nenutil, až se objevil velmi krátký cyklus, tak HA předepsal. Prý to urovná cyklus, tudíž jsem souhlasila s předpisem na omezenou dobu. Posléze jsem se ho ptala, zda už budu moci skončit, tak doktor povídá, že není důvod s HA končit, když nejsem v kontraindikované skupině a „tak krásně nám to zabírá“. Tudíž jsem tedy skončila sama a již si ji nenechala předepsat. Cyklus se srovnal a vše bez problémů naběhlo. Po několika letech jsem byla hospitalizována s velkou bolestí břicha a byla mi zjištěna a okamžitě operována velká cysta na vaječníku. Lékařka v nemocnici se mě ptala, zda jsem brala HA a že by to mohl být nežádoucí účinek. Když jsem asi dva týdny po operaci šla k svému gynekologovi na prohlídku, tak mi řekl, že jedinou možnou prevencí je právě HA a že bez ní se další cystě nevyhnu, že bych ji tedy měla brát (s čímž já ovšem nesouhlasím). Dokonce to formuloval tak, že se chovám nezodpovědně.
  Přítel byl překvapen, že nechci brát HA (chodíme spolu cca dva roky, tudíž předchozí období HA u mně nezažil), tudíž jsem mu vysvětlila možné nežádoucí účinky a výhody přirozeného plánování (které tedy přes všechny důkazy považuje za nespolehlivé). Ohledně HA kapituloval a uznal argumenty.
  Pomalu mi dochází argumenty vůči lékaři, který to se mnou jistě myslí dobře, ale já tyhle věci opravdu brát nechci, považuji to za nezodpovědné vůči sobě. Existuje něco, čím bych ho mohla přesvědčit, či mám raději opět hledat nového lékaře?
  Moc díky, Agáta

 109. Dobrý den Agáto,
  určitě doporučuji hledat dalšího lékaře. S tím současným to vypadá jen na nekonečné diskuze a obhajování. Potřebujete někoho, kdo Vás chápe. Zkuste se poptat na doporučení mezi kamarádkama a kolegyněma v okolí. Margit

 110. Jitka napsal:

  Dobrý den, děkuji za nádherný článek.
  I když je už staršího data, dovolím si přidat svou zkušenost. Já jsem používala HA jen rok, pak jsme si pořídili děťátko. Na gyn. mi pak byla v šestinědělí předepsána jiná HA jako „jediný spolehlivý a zodpovědný prostředek“ proti početí po porodu. Brala jsem ji zase rok (celou dobu kojení, HA mi gynekoložka prezentovala jako zcela bez vlivu na dítě). Už bych to nikdy neudělala. Po tomto posledním roce užívání jsem si připadala nějak divně. Stále menší sexuální apetit, moje nálada (považuju se za radostného optimistu) byla jak „vyžehlená“, plochá, bez výrazných pozitiv. HA jsem vysadila. Rozdíl byl obrovský. Už po prvním měsíci jsem si připadala, jako by se mi znovu aktivovala nějaká uspaná část mozku. Manželovi jsem víceméně jen oznámila, že HA už nikdy brát nechci. Pochopil, neprotestoval. (Pracuje ve vodárenství a tak ví, že zbytky HA jsou ve všech povrchových vodách a pomalu se už dostávají i do těch podzemních. Považuje HA za hrozbu pro tuto i všechny následující generace. Je to další „vedlejší účinek“ HA, jen se o něm nemluví. Nebo to žádnou z uživatelek nezajímá?)
  Pořídila jsem si Lady-comp, ten jsme používali asi 3/4 roku před 2. plánovaným otěhotněním a můžu ho jen doporučit. Je opravdu spolehlivý a naplánování 2. dítka nám vyšlo krásně, na první pokus. :) Po porodu už si HA předepsat nenechám. Všem uživatelkám HA přeji hodně ODVAHY, na to, aby šly proti proudu většinové společnosti, zato ve směru přírody a zdraví.

 111. Martina napsal:

  Dobrý den Margit,
  chtěla bych Vás požádat o radu. S HA dost zásadně nesouhlasím, a proto jsem si tento týden objednala Lady comp a zítra si jej jdu vyzvednout na poštu. Dříve jsem využívala symptotermální metodu, ale nyní se dvěma raubíři si na to již netroufnu. Navíc 24. 7. 2018 jsem podstoupila miniinterupci (po dvou císařských řezích a následných poporodních komplikacích, kdy jsem skončila na JIPce), protože třetí těhotenství jsme s manželem vyhodnotili jako příliš riskantní.
  Doporučila by jste, abych Lady comp začala hned používat – měřit teplotu a následně zadat menstruaci (dle lékařů bych ji měla očekávat 4-6 týdnů od zákroku)? Nikde jsem nenašla, že by se tu tato „varianta“ řešila a chci v tom mít jasno. Nebo začít měřit teplotu až po zadání první menstruace?
  Jinak za Vaše články a videa mooooc děkuji a přála bych si, aby se Vaše osvěta o zdravém životním stylu dostala k široké veřejnosti.
  Předem Vám velice děkuji za zodpovězení dotazu.
  Martina

 112. Dobrý den Martino,
  měřit teplotu jde začít kterýkoliv den v cyklu – počítač se pak zachytí první menstruace a obvykle po změření prvního kompletního cyklu začne ukazovat i předpovědi neplodných dnů. Do té doby zpravidla stav vyhodnocuje jako nejistotu a ukazuje jen předpovědi plodných dnů.
  Ve vaší situaci, kdy je možné, že první menstruace přijde i déle než je obvyklé bych raději doporučila počkat na ni a až s ní začít měřit – jinak se může stát, že si počítač u vás uloží neobvykle dlouhý cyklus a bude zbytečně déle ukazovat nejistotu.
  Margit

 113. Lucia napsal:

  Dobrý deň,
  po 5 rokoch brania HA zvažujem jej vysadenie a nákup LC/Pearly. Jediná vec, ktorá ma odradzuje od nákupu je nutnost merania v intervale 6 hodín. Obávam sa, že sa mi to nepodarí dodržať pracujem na smeny – nočné. Počas pracovných dní( pracujeme systémom krátky dlhý týždeň) chodím spať ráno o ôsmej hodine vstávam po 15:00 občas až po 16:00. Cez volno je to rôzne – vo výnimočných prípadoch vstávam aj o šiestej ráno, inak okolo ôsmej, deviatej hodiny. Bohužiaľ, u mňa neexistuje takmer žiadna pravidelnosť spánku, jediné čo pravidelné je, že dva dni pracujem v noci, ďalšie dva dni v noci spím – fungujem cez deň. Jediné riešenie čo ma napadlo je po nočnej nastaviť budík napr. na 12:00, 13:00 zmerať teplotu a spať ďalej :) Mohlo by to takto fungovať? Nebudú výsledky merania veľmi skreslené? Samozrejme, neplánujem na nočných smenách stráviť celý život, ale pár mesiacov/ rokov to ešte potrvá a nechcela by som tak dlho čakať a brať stále HK.
  Vopred Vám ďakujem za odpoveď.
  S pozdravom, Lucia

 114. Dobrý den Lucia, při práci na směny je třeba při každé změně směny posouvat čas měření. Možné to je, ale i vyšší riziko vyšší nepravidelnosti a netypické teplotní křivky. Minipočítače jsou naprogramované tak, že při těchto nejistotách mohou ukazovat více plodných dnů, tak aby spolehlivost jejich předpovědí byla stále stejně vysoká, Margit

 115. Marie napsal:

  Dobrý den, Margit. Nejdřív bych Vám chtěla moc poděkovat za to, co děláte, jste mou velkou inspirací:) Moje otázka se sice netýká přímo minipočítače LC, ale zajímal by mě Váš názor na „čištění těla“ od antikoncepce před plánovaným těhotenstvím. Antikoncepci beru roky, ale už jsem rozhodnutá, že si do budoucna pořídím LC. Po svatbě chci vysadit antikoncepci a chtěli bychom se začít snažit o miminko. Jen trochu váhám, jestli se začít snažit hned po vysazení – což mi doporučuje můj gynekolog – je prý největší šance na otěhotnění – tělo se prý jakoby „zblázní“, že může něco, co roky nemohlo. Ale zároveň když slyším, co to je za zlo (slušně řečeno), tak aby pak třeba nebyla vyšší pravděpodobnost, že může být miminko postižené, nebo že budu mít v těle nedostatek vitamínů, minerálů apod. potřebných pro správný vývoj plodu..(Samozřejmě beru v potaz, že i když se začneme snažit hned, tak otěhotnět můžu až za rok a déle) Moc děkuji za odpověď.

 116. Dobrý den, zpravidla je tělo nastavené tak, že oplodnění a tehotenství zvládne jen když je v pořádku, tedy není třeba nějak speciálně regulovat čas početí. Starejte se o sebe co nejlépe, kvalitně se stravujte a uvidíte, kdy to tělo zvládne, Margit

 117. Lenka napsal:

  Dobrý den Margit,
  Vaši práci sleduji s naprostým respektem a děkuji za informaci ohledně Ladycompu – slyším prvně a jsem nadšená! Už nějakou dobu se zajímám o možné následky užívání HA, jelikož ji beru od 15ti let a je mi 25.. obávám se, že po 10ti letech užívání už by mohla být za rohem případná neplodnost, navíc jsem neměla šanci poznat vliv na psychiku jelikož ji beru od puberty. Problém je, že mi HA v 15ti doporučil dermatolog a pak samozřejmě gynekoložka na závažnější problémy s pletí – akné, kterým trpím dodnes a už nevím co bych pro to udělala víc (jím zdravě, pitný režim, sport). Nicméně stále mi to drží HA v nějaké rozumné formě, se kterou to zakryji make-upem (dělám poměrně reprezentativní profesi). Měla jsem asi na 3 měsíce HA vysazenou, cca v 19 letech a byla to hrůza jak s tou pletí, tak s menstruací – byla sice pravidelná ale při té první jsem omdlívala celý týden v práci. Máte nějakou radu jak se na vysazení připravit hormonálně, zejména co se týče té pleti – to je pro mě největší strašák? Nejsem si jistá zda to spadá do Vašeho oboru ale i za menší radu budu vděčná. Děkuji, Lenka

 118. Dobrý den Lenko, jestliže máte potíže s pletí, HA je pouze maskuje, zcela jistě neřeší. Řešením je diagnostikovat proč ty potíže jsou a cíleně léčit – jestliže moderní medicína nezvládla nic jiného než potíže maskovat, doporučuji vyzkoušet diagnostiku podle tradiční čínské medicíny. Více k tématu si můžete přečíst třeba zde: https://www.patentnimedicina.cz/cz/ze-supliku-tcm/cysty-myomy-endometrioza#hormonalni-antikoncepce
  Margit

 119. Bee napsal:

  Zdravím,
  moc prosím o komentář k novému minipočítači daysy. Je pro mě cenově nejdostupnější a upřímně řečeno se mi i ovládání přes aplikaci zamlouvá více než na displeji.

  Nicméně do tří let bychom s přítelem chtěli dítě a já nevím, jestli tedy není lepší investovat do LC Baby? Nebo to je na začátek zbytečné a až kdybychom zjistili, že je nějaký problém, tak na něj můžu „přesedlat“…? Ještě dodám, že HA beru přes 4 roky (s ročním pauzou po prvním roce užívání) a menstruaci jsem neměla pravidelnou snad nikdy. A vzhledem k tomu, že studuji a ony chceme dítě co nejdříve, ale holt na medicíně si člověk moc nemůže vybírat, potřebuju se s porodem co nejlépe trefit do letního zkouškové období, a tak hledám možné cesty… Pokud Vás něco napadá k tomu, jak nejlépe naplánovat, aby to všechno „sedlo“ v tu pravou dobu, budu moc ráda.

  Děkuji moc za odpověď.

 120. Dobrý den, minipočítač daysy mě také zpočátku nadchl, ale musím přiznat, že jsem byla zklamaná velkou poruchovostí prvních modelů a poté už z NaturComp odešla. Proto ani nevím, jak hodně se stav zlepšil. BC má smysl pouze pro páry, které řeší neplodnost, jinak vše, včetně plánování lze zvládnout i s LC, Margit

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *