Neplodnost? Vážná nemoc, nebo jen nerovnováha v organismu?

20. 7. 2011 Články štítky: , 16 komentářů

Neplodnost může být pro mnohé páry velmi vážným problémem, ale to neznamená, že se vždy jedná o závažné onemocnění vyžadující celou řadu specialistů, zatěžujících vyšetření a léků s mnoha vedlejšími účinky. Neplodnost může mít mnoho příčin a více než jedna třetina případů je z lékařského pohledu řazena do kategorie těch nevysvětlitelných.

Vážná nemoc, nebo jen nerovnováha v organismu?

Podle posledních statistik dnes potíže s otěhotněním ve vyspělých zemích řeší už každý sedmý pár a až 25 % žen má problémy s ovulací. Odborníci stále častěji poukazují na to, že potíže s otěhotněním jsou velmi často doprovázeny zvýšeným stresem, vlastní terapie neplodnosti znamená pro mnoho párů další stresující faktor a samotný stres může být i přímou příčinou neplodnosti. Proto by logicky prvním krokem při řešení neplodnosti vždy mělo být šetrné a pro ženu co nejméně zatěžující sledování a diagnostika ovulačního cyklu.

Mezi faktory jednoznačně snižující plodnost ženy patří kouření, zvýšený příjem alkoholu, vyšší věk, stres, strava s nedostatkem živin, nadměrná fyzická zátěž včetně sportovního vysílení, nepřirozeně nízká hmotnost i obezita, mnohé zdravotní potíže (např. pohlavní nemoci) anebo polycystický ovariální syndrom.

Proč se zvyšují počty neplodných párů? U některých žen se může jednat o následek dlouhodobého užívání hormonální antikoncepce, u jiných hormonální rovnováhu narušují chemikálie z vnějšího prostředí (jako např. v kadeřnictvích anebo z potravin konvenčního zemědělství a z mnoha kosmetických produktů), další ženy pouze posouvaly těhotenství ke třicítce a nyní řeší přirozený pokles plodnosti související s věkem.

Polycystický ovariální syndrom

Dnes je velmi běžnou příčinou neplodnosti i tzv. polycystický ovariální syndrom (PCOS). Jedná se o soubor příznaků od neočekávaného nárůstu hmotnosti, akné, zvýšeného ochlupení v obličeji až po nepravidelnost cyklu. Diagnóza PCOS je vedle přítomnosti uvedených příznaků potvrzena nálezem mnohočetných cyst na ultrazvuku. Cysty vznikají  z vajíčka, které zůstane ve vaječníku, místo aby se z něj uvolnilo, a vlivem hormonální stimulace dále nepřirozeně roste, až se z něj stává cysta. Takto vzniklé mnohočetné cysty mohou později dokonce narušovat strukturu vaječníků, a proto je třeba stav co nejdříve léčit. Symptom významně narušuje plodnost kvůli chybějící ovulaci. PCOS je téměž pravidelně doprovázen (či spíše je jeho vznik podporován) nadbytkem jednoduchých cukrů v krvi, a proto by dietoterapie měla být první terapeutickou volbou.

Strava

Pro všechny páry, které plánují početí, je zdravá strava zásadním předpokladem zdraví rodičů i budoucího dítěte. Samozřejmě i pro neplodné páry je tou nejlepší dietou strava založená na příjmu přirozených, ideálně organických potravin s maximálním vyloučením polotovarů. Zejména živočišné potraviny je třeba vybírat jen z kvalitních lokálními a organických, důležité je vědět, zda zvířata nebyla přikrmována či léčena chemikáliemi a hormony, z nichž mnohé obsahují syntetické estrogenům podobné látky, které  nepřirozeně zasahují do organismu vlastních hormonálních systémů.

Vedle přednostního příjmu přirozených potravin a čerstvě připravovaných jídel z nich doporučuji i několik zásad, jež jsou obzvláště důležité při plánování početí:

 • Maximální omezení jednoduchých cukrů a upřednostňování obilovin s nízkým glykemickým indexem, protože opakovaně vysoké hladiny krevního cukru mohou narušovat působení estrogenů, folikulistimulačního hormonu i luteinizačního hormonu, a tak zabraňovat ovulaci. Vysoký krevní cukr velmi často doprovází polycystický  ovariální syndrom, a popsaná dieta je proto prvním krokem v jeho řešení.
 • Zajištění dostatku zdravých mononenasycených mastných kyselin, které se nacházejí především v olivovém a avokádovém oleji.
 • Pravidelné přijímání zelené listové zeleniny s cílem zajištění dostatku kyseliny listové.
 • Vyloučení transmastných kyselin, které jsou obsaženy především v průmyslově upravovaných jídlech – od pečiva přes všechny balené i mnohé zdánlivě zdravé potraviny (jako jsou některé cornflakes) až po fast food jídla. Na obalech potravin je najdete ukryté pod pojmy typu „ztužené anebo hydrogenované rostliné oleje“. Jsou velmi často i na potravinách hrdě hlásajících 0 % cholesterolu anebo živočišných tuků, o to více mají škodlivě zpracovaných rostlinných tuků, jimiž se výrobci na obalech nechlubí.
 • Upřednostnění rostlinných zdrojů bílkovin před živočišnými, což prakticky znamená více fazolí, čočky a ořechů na úkor masa.
 • Mléko do jídelníčku zařadit můžeme, ale ideálně jen průmyslově neupravované, tj. nepasterované a neodtučňované.
 • Omezení sojových produktů (zejména těch z nefermentované soji), protože fytoestrogeny obsažené v soje mohou ovlivňovat hormonální rovnováhu.
 • Udržování zdravé hmostnosti, tj. BMI ideálně v rozmezí od 20 do 24.

Při potížích s otěhotněním bez zjevné příčiny je také vhodné vyzkoušet alespoň na 4 až 6 týdnů bezlepkovou dietu. Už více studií zjistilo statisticky významný vyšší výskyt neplodnosti u partnerů s alergií na lepek. Přesto je tato skutečnost stále málo známá, hlavně velká část postižených mnohá leta vůbec netuší, že jejich organismus je na lepek alergický. Neléčená alergie na lepek může vedle obvyklých trávících potíží negativně ovlivňovat otěhotnění, zvyšovat riziko potratu anebo předčasného porodu, u mužů potom například snižovat počet spermií i jejich funkčnost. Pozitivní zprávou je, že dodržování přísné bezlepkové diety a substituční korekce případných deficitních živin významně zvyšuje šanci na otěhotnění.

Samozřejmě se mohou neplodné páry nechat u lékaře testovat na potravinové alergie, ale podle mne je tím nejlepším průkazem několikatýdenní vyzkoušení eliminační diety (v průběhu této diety je vhodné detailně zapisovat  jídelníček a zdravotní stav, abyste mohli  buď sami, nebo s pomocí výživového poradce vysledovat případné další dietní chyby).

ři bezlepkové dietě je třeba vynechat všechny obiloviny s lepkem, tj. pšenici, žito, ječmen a oves. K bezlepkovým, a tedy  vhodným obilovinám patří pohanka, jáhly, amaranth, rýže, quinoa a kukuřice.

Stres

Stále vzrůstající je i počet studií prokazujících souvislost mezi stresem a neplodností. Podle některých studií je neplodnost až u 30% párů zapříčiněna právě stresem. Je prokázané, že stres u žen narušuje hormonální komunikaci mezi mozkem a pohlavními žlázami, čímž zasahuje do ovulačního cyklu. Dlouhodobý stres vede k neurochemickým změnám, které mohou ovlivňovat uvolňování hormonů regulujících dozrávání a uvolnění vajíčka. Navíc u žen pod vlivem stresu dochází ke stažení vejcovodů a dělohy, a to působí na pohyblivost a usazení oplozeného vajíčka. U mužů fyzický i psychický stres může snižovat počet spermií, jejich pohyblivost a kvalitu. Stres navíc velmi často negativně ovlivňuje přirozený spánkový rytmus, následný nedostatek spánku může narušovat denní hormonální rytmus včetně uvolňování hned několika hormonů účastnících se procesu oplodnění.

Stres může být příčinou neplodnosti a dlouhodobá neschopnost otěhotnět vede ke stresu. Pár se ocitá v bludném kruhu, veškeré úsilí situaci dále zhoršuje. Nepřirozená vyšetření, užívání léků a pracné sledování cyklu často ohrožují přirozený sexuální život stejně jako vztah mezi partnery.

Snížení stresu a pravidelné relaxace mohou normalizovat ovulační cyklus, zlepšit kvalitu vajíček u žen a spermií u mužů, zvýšit šanci pro oplodnění a uhnizdění vajíčka. Snížení stresu samozřejmě povede i ke zlepšení vztahu mezi partnery.

Přirozené sledování ženského cyklu

Zásadním krokem k úspěšnému otěhotnění je pochopení průběhu ženského cyklu.

Žena samozřejmě může stanovovat ovulaci tak, že denně bude měřit bazální teploty, kreslit a vyhodnocovat grafy anebo zjišťovat stav pomocí lékařských vyšetření a odběrů. Nejpřesněji a nejsnáze beze stresu lze však ovulační cyklus sledovat s pomocí přístroje Baby-Comp.

Baby-Comp je minipočítač, který na základě ranního měření bazální teploty sondou v ústech a prostřednictvím programu postaveného na statisících teplotních křivek s vysokou přesností (99,3 %) určuje plodné a neplodné dny v každém cyklu. Přístroj ukazuje optimální den pro početí v průběhu každého cyklu, přesně určuje ovulaci, každý den ukazuje vedle aktuální plodnosti také předpověď plodnosti pro následujících šest dnů, potvrzuje těhotenství 15 dnů po početí. V přístroji je uložen celkový počet měřených cyklů, průměrná délka jednoho cyklu, průměrné navýšení teploty v cyklu, průměrný počet dnů se zvýšenou teplotou, počet anovulačních cyklů, rozsah ovulace v plus minus dnech. Tato data je možné si prohlížet přímo v přístroji anebo požádat výrobce o jejich vytištění.

V mnoha případech totiž není problematické otěhotnění zaviněno skutečnou neplodností, ale pouze sníženou schopností oplodnění, která může mít nejrůznější příčiny. V případě snížené plodnosti je zásadní, aby dvojice plánovala pohlavní styk do doby maximální plodnosti ženy. Předpokladem tohoto požadavku je znalost vlastního přirozeného cyklu. Baby-Comp dokáže časně a přesně určit dobu ovulace, a tím umožnit každému páru jak plánování pohlavního styku v té nejideálnější době, tak i plánování abstinence v neplodných dnech, což pomůže zvýšit kvalitu a počet spermií.

Grafy bazálních teplot z počítače lze navíc použít jako spolehlivý faktor pro retrospektivní identifikaci předovulačního období a jejich vyhodnocení se běžně používá při zjišťování příčin neplodnosti. Baby-Comp uchovává záznamy až o 48 cyklech. Dále je programován zachytit chyby při měření a neukládat je. V případě vynechaných měření hodnoty dopočítává. Studie, která sledovala vyhodnocování ovulačního cyklu minipočítačem Baby-Comp a srovnávala ho s klinickým vyšetřováním u žen neplodných po dobu 3 až 5 let potvrdila, že přístroj v diagnostice cyklu dokáže úspěšně nahradit často nepříjemná a zatěžující klinická vyšetření. Prakticky byla mezi měřeními Baby-Compu a výsledky klinických vyšetření zjištěna 100% shoda v diagnostice luteální deficience, anovulačních cyklů a těhotenství. Klinické testování správně zachytilo 86 % ovulací a Baby-Comp 80 %. (detailní informace na: www.naturcomp.cz, poradenství k tomuto tématu na: poradenstvi@naturcomp.cz). Po porodu lze Baby-Comp používat jako bezpečnou, vysoce spolehlivou a přirozenou ochranu před neplánovaným těhotenstvím.

Průběh přirozeného ovulačního cyklu

Teploty se v první fázi cyklu (folikulární fáze) pohybují okolo 36,3° až 36,5° C. Těsně před ovulací dojde k jejich mírnému poklesu, po kterém následuje až o 0,5° C prudší vzestup teploty v den ovulace. Ve druhé polovině cyklu (luteální fáze) by se teploty měly pohybovat asi o 0,5°C výše oproti první fázi. Teplota by dále měla být rovnoměrná až do zahájení menstruace. Každá z fází by měla trvat asi 12 až 14 dnů. Ukazateli nerovnováhy jsou přílišná délka či naopak krátkost kterékoli fáze, dále postupné zvyšování teploty před ovulací místo jednorázového prudšího vzestupu nebo přílišné kolísání teplot. Zásadním faktorem při hledání příčin neplodnosti je detailní stanovení průběhu cyklu včetně diagnostiky případných odchylek. V případě stanovené nerovnováhy cyklu je nejlepší upravit tuto disbalanci pomocí přirozených možností – od dietoterapie, terapie stresu až po tradiční čínskou medicínu včetně akupunktury.

Neplodnost pohledem tradiční čínské medicíny

Příprava na těhotenství a porod nezačíná až od určitého měsíce požehnaného stavu v těhotenské poradně, ale prakticky už od první menstruace. Žena a její menstruace jsou hlavními strůjci úspěšného početí potomka. Správně lze říct, že zdraví ženy lze posuzovat i podle zdravého menstruačního cyklu. Co pojem „správná“ či „zdárná“ menstruace znamená? Je to menstruace, která se dostavuje pravidelně po 28 dnech (plus minus 3 dny jsou tolerovány), trvá 5 dní, není bolestivá, je bez nadměrného či naopak nedostatečného krvácení, bez špinění před či po menses, není provázena předmenstruačním napětím. Bolesti hlavy, bolesti a zvětšování prsou, bolesti v podbřišku a podžebří, nervozita, agresivita, plačtivost, otoky nebo přibývání na hmotnosti jsou součástí tzv. předmenstruačního syndromu, na který tradiční čínská medicína doporučuje užívat bylinnou směs Zklidnění zčeřené hladiny, jež se stala pomalu evergreenem každé ženy zajímající se o tradiční čínskou medicínu.

Již od první menstruace by si matky budoucích matek měly dát dohromady všechny souvislosti a uvědomit si, že záleží také na nich, zda budou mít v budoucnu zdravé vnouče. Jejich dcery se totiž často pod vlivem zkreslených informací z médií přednostně dožadují jen těch nejradikálnějších a nejjednodušších řešení při prvních potížích s menses. Tablety proti bolesti, hormonální antikoncepce (ať již na „úpravu menses“, akné či zabránění početí), hormonální injekce k „vyvolání menstruace“ – to vše má vliv na pozdější potíže s otěhotněním, těhotenstvím, porodem, či na zdraví dítěte. Hormonální antikoncepce se chová jako semtex. I v malých (i v těch mikro!!!) dávkách způsobuje ohromné změny v organismu, podle čínské medicíny však hlavně tzv. oslabí a zablokuje krev. Z pohledu tradiční čínské medicíny je menstruace vždy jakýmsi přetékajícím pohárkem, který se každých 28 dní naplní a dostaví se menstruace. Pokud se menstruace opozdí, nedostaví či dojde k vynechání, jedná se téměř vždy o nedostatečnou kvalitu krve. Tradiční čínská medicína doporučuje proto užívat bylinné směsi, jež vyživují a doplňují krev a současně ji tzv. rozhýbávají, což si můžeme představit jako rozproudění stagnující vody v potoce, v němž je vody málo. Nejvhodnější jsou v tomto případě bylinné směsi Jemnost nebeské vílya Zklidnění zčeřené hladiny,jež upravují a harmonizují menstruaci i u mladých dívek. O svoji menstruaci by se však měly starat nejen mladičké dívky v pubertálním věku, ale i dívky a ženy vůbec. Je to vlastně první ukazatel jejich vyrovnanosti a podstatně vypovídá o mnoha aspektech ženského organismu.

V tradiční čínské medicíně je nejčastěji diagnostikovanou příčinou neplodnosti u žen  nedostatečnost v dráze ledvin. Může se jednat např. o nedostatečnost jangu ledvin – YANG XU. Jang ledvin je jakýsi fyziologický oheň života, který zahřívá tělo na provozní teplotu,a když chybí, je půda zmrzlá a těžko ji lze osít. Semínko buď nevzklíčí vůbec, či vzklíčí, ale záhy po vzklíčení zase zajde. K příznakům, které zde můžeme pozorovat, patří kromě neplodnosti či samovolného potratu v prvních dnech těhotenství rovněž i slabá a opožděná menstruace, zimomřivost, bolesti v bedrech, závratě, pískání v uších, slabost v kolenou, jasně bledý vzhled, únava či hojné množství světlé moči. Všechny příznaky se samozřejmě nemusí projevit, a to platí i pro další situace. Doporučená bylinná směs je Slastuprostřed noci, který zahřívá a posiluje jang ledvin.

Vlhko ve spodním ohništi – SHI je druhou nejčastější příčinou neplodnosti u žen, další častou příčinou neplodnosti u žen může být nedostatečnost krve – XUE XU. Při neplodnosti manželského páru hrají nezastupitelnou roli i muži. Nejdůležitějším orgánem jsou v tomto případě podle tradiční čínské medicíny ledviny. Neplodnost mužů je proto vždy doprovázena nedostatečností v této dráze (detailní informace k uvedeným potížím, jejich diagnostice a přirozené terapii na: www.patentnimedicina.cz)

S pomocí tradiční čínské medicíny či dalších komplementárních terapií dochází většinou po třech a šesti měsících k vyrovnání cyklu, ale zlepšení často přichází hned po zahájení terapie, a to v podobě zmírnění předmenstruačních potíží. U žen schopných dodržovat i doporučené stravování se většinou zvyšuje kvalita spánku, přibývá energie a zlepšuje se nálada. Toto všechno jsou signály zlepšujícího se zdraví a nastolování rovnováhy, která je základem pro zdravé těhotenství.

Umělé oplodnění?

Pohledem komplementární medicíny neřeší umělé oplodnění příčinu, proč nemůže žena otěhotnět, ale snaží se ji obcházet. Zjednodušeně lze napsat, že při umělém oplodnění se často sází semínko do neúrodné půdy, medicína se snaží takovéto těhotenství někdy i s pomocí dodávaných hormonů či dalších léků udržovat při životě. Přitom logičtější a přirozenější by byl postup, při kterém nejdříve „zkvalitníme půdu“ (nastolení rovnováhy v ženském organismu), díky níž se organismus připraví na úspěšné zvládnutí oplodnění a těhotenství. Šetrná harmonizace ženského organismu pomocí dietoterapie a komplementárních terapií však zdaleka není tak výdělečný ani zjednodušený postup. Důležité je vědět, že komplementární medicína nabízí mnohým párům úspěšné řešení neplodnosti a je na každém páru vybrat si cestu.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Zdravé zprávy emailem

16 komentářů: “Neplodnost? Vážná nemoc, nebo jen nerovnováha v organismu?”

 1. Silvie napsal:

  Dobrý den paní Margit, velice zajímavý článek. Nejvíce mě zaujalo, že doporučujete omezit sóju kvůli fytoestrogenům. Můj poradce mi naopak doporučil výživový doplněk ze sóji. S poradcem jsem řešila problém aknózní pleti po vysazení antikoncepce a přípravu na těhotenství. Mohou tedy fytoestrogeny dělat problémy s otěhotněním? Předem děkuji za odpověď.

 2. Dobrý den, tématu soji se věnuji v samostatném textu a videu: https://www.margit.cz/?s=soja
  Margit

 3. Lucie napsal:

  Dobrý den paní doktorko,
  minulý týden mi gynekoložka zjistila, prý poměrně velkou, cystu na vaječníku. Antikoncepci jsem vysadila zhruba před rokem (brala jsem ji od svých 19ti let, teď je mi 23, ale těhotenství plánuji cca až za 3 roky), a je pravda, že menst. cykly jsem neměla od té doby úplně pravidelné, nicméně vždy se pohybovaly kolem 35ti dní. Až v posledních čtyřech měsících jsem menstruaci dostala až po 60ti dnech, a další cyklus byl dlouhý zhruba 40 dní, což se dá s onou cystou hezky spojit.
  Paní doktorka mi hned předepsala novou antikoncepci s tím že uvidíme, jak a jestli se bude cysta zmenšovat a pak by se případně přistoupilo k operaci. Já bych se Vás v tomto ohledu chtěla zeptat, jaký je Váš názor, co se týče zatížení organismu – nechce se mi znovu začít brát prášky, když je stejně za nějaký čas opět vysadím a tělo tak opět rozhodím. Říkám si tedy, jestli by laparoskopie nepředstavovala efektivnější a pro tělo příznivější řešení…
  Dále mě také ve Vašem článku zaujala myšlenka čínské medicíny o nedostatečné kvalitě krve při opožděné/vynechané menstruaci. Trpím perniciozní anemií, při které se mi v trávicím traktu nevstřebává B12, musím si tak vitamín substituovat, 1x měsíčně. Při čtení článku mi došlo, že v nedávném období, kdy jsem měla menstruaci rozhozenou, jsem B12 zrovna dvakrát vynechala (částečně ze zapomnětlivosti, částečně z laxnosti), tak by mě zajímalo, zda by to spolu nemohlo souviset…

  Omlouvám se za takto dlouhý příspěvěk, ale opravdu by mě Váš názor zajímal a předem Vám děkuji za odpověď!

 4. Dobrý den, určitě před nasazením dalších hormonů doporučuji konzultovat s více lékaři a ideálně i vyzkoušet tradiční čínskou medicínu. Souvislost s vynecháním suplementace B12 takto nemohu posuzovat. Detailní informace k cystám z pohledu TCM najdete zde: http://www.patentnimedicina.cz/cz/ze-supliku-tcm/cysty-myomy-endometrioza#vajecnikove-cysty Margit

 5. Eliska napsal:

  Dobry den, dekuji za zajímavý článek. Trpím anovulaci, konkrétně nedorustanim folikul. Snažila jsem se léčit prirodni cestou, bylinkami a doplnění vitaminu – přibližně rok a pul. Nyní jsem půl roku pod dohledem lékaře, beru leky na vyvolání ovulace, moc se ale nedaří. Jsem jinak zdravá, všechny výsledky odběru krve jsou v pořádku. Žijí zdrave, omezuji cukry, lepek, laktozu. Jim hodne ovoce, zeleniny, lustenin, piji zelene a bylinkove čaje, sportuji, v praci vůbec nemam důvody se stresovat. Miminko chci a tesim se az se zadaří, ale bohužel porad nemůžeme najit vhodnou cestu. Diky za tip na moznosti čínské medicíny, boj nevzdavam a rada s nadějí vyzkouším neco nového :) E.

 6. Zdenka napsal:

  Dobrý den,
  co se týče neplodnosti, je často doporučováno lněné semínko a to i ve formě oleje. Lněné semínko obsahuje fytoestrogeny a ty prý pozitivně působí na hormonální rovnováhu žen. Ale podle Vašeho článku o sóji fytoestrogeny naopak působí negativně na hormonální systém. (https://www.margit.cz/?s=soja )
  Je tedy možné, že některé fytoestrogeny jsou zdravé a některé nezdravé? Je nějaký rozdíl mezi fytoestrogeny v sóji a v lněném semínku? Jsem z těchto protichůdných informací zmatená. Předem děkuji za Vaši reakci.

 7. Dobrý den, působěni fytoestrogenů není jednoznačně pouze pozitivní anebo negativní. M.

 8. Jamila napsal:

  Dobrý den paní doktorko,
  velmi mne zaujal článek, je to zase jiný pohled na tento problém.
  Je mi 33let a mám desetiletá dvojčata. Otěhotněla jsem tenkrát na první dobrou, těhotenství bezproblémové, porod akutním císařem.
  Letos se čtvrtým rokem pokouším znovu otěhotnět. V tuto chvíli máme za sebou několik vyšetření – manžel spermiogram, já pravidelné gynekologické vyšetření vč. ultrazvuku a stěrů, krevní rozbor – hormonální profil. Závěr je jste zdraví, nechte tomu volný průběh. Jsou to čtyři roky tedy již bez mála padesát cyklů. Cykly jsou pravidelné jen tedy po svých pěti dnech krvácení obvykle tak deset dní lehce špiním. Antikoncepci jsem nikdy nebrala, Clostil i Duphaston jsem zatím odmítla, ráda bych to zkusila nehormonálně. Od začátku roku průběžně avšak ne pravidelně piji bylinkové čaje – kontryhel, heřmánek, drmek. Nasadila jsem i vitamíny B,C, E a hořčík. Začínám mít pocit, že nám není souzeno… samozřejmě vzhledem k tomu, že děti mám se již nikterak nehroutím, ale červíček hlodá a roky přibývají … Ještě mě napadlo, jestli na tento stav nějakým způsobem nemůže prodělaná operace – nechala jsem si zmenšit prsa, ovšem zákrok proběhl naprosto bezproblému, tak nevím …

 9. Anna napsal:

  Dobrý den,
  sice je téma staré, ale zkusím se zeptat, snad poradíte.
  Nemáte informace o škodlivosti IVF a jeho a rizicích? Neplánujete udělat na toto téma video/článek?
  Z důvodu partnerovy neplodnosti (azoospermie) bez zjevné příčiny či nemoci nyní stojím před rozhodnutím – ohrozit (asi?)své zdraví ale mít aspoň malou šanci mít děti s mužem kterého miluji, pokusit se muže přemluvit na dárce a jít „jen“ na IUI nebo děti nemít. Nikde se mi však nedaří se dočíst možných rizik IVF a to hlavně v kontextu s hormonální stimulací. Co mi jen dochází, tak čím víc vajíček odeberou, tím dříve se žena přiblíží přechodu.
  Byla jsem vždy přesvědčená, že IVF nikdy…HA už dávno neberu, snažím se žít „přírodně“…ale jak tikají biologické hodiny tak člověk míní a život mění :( Tak nějak jsem doufala, že když muž již před 20 lety zplodil děti, tak se nám tento problém vyhne.
  Všude jsou info, jak za několik let bude 50% dětí z IVF..jak to nic není a spousta žen je uměla oplodněna….ale o možných rizicích se tak nějak mlčí…nebo nejsou?? Děkuji za odpověď pro jednu zoufalou

 10. Dobrý den, musím přiznat, že toto téma detailně nesleduji, a proto je obecnější odpověď: užívání hormonů vždy nese i určitá rizika, na druhé straně není prokázáno, že by nějaká většina žen po IVF byla nějak zásadně ohrožena – zdravotně poškozena. Vliv určitě bude individuální a zásadní je rozhodnutí, co pro vás dva je větší riziko – přínos. Margit

 11. Jana napsal:

  Dobry den,zjistili extrémně nízký počet vajíček schopné k oplodnění 0,03 je mi 38,je.prosím jiná cesta,něž umělé oplodnění?dekuji za odpověď

 12. Dobrý den, omlouvám se, ale toto je otázka mimo moji odbornost, Margit

 13. Endometrioza napsal:

  Dobrý den,
  Jaký máte prosím názor na endometriózu a její léčbu/prevenci výživou/čímkoliv jiným?
  Po odstranění velkých srůstů v malé pánvi mi bylo doporučeno vrátit se k antikoncepci, která bude regulovat hladinu estrogenu a tím endometrioze bránit v růstu.
  Antikoncepce je ale to poslední k čemu bych se chtěla vracet.
  Děkuji za reakci, Pavlína

 14. Dobrý den Pavlíno, určitě bych první zkoušel úpravu stravy, popřípadě přirozené terapie, jako třeba TČM? Margit

 15. PCO napsal:

  Dobrý den, Margit,

  chtěla bych Vás poprosit o radu. Doporučila byste mi stravovací program Whole30 při problémech s otěhotněním? Snažíme se s partnerem 3 roky, mám pravidelný cyklus, první dva dny bolestivou menstruaci s tím, že cvičím hormonální jógu (více jak 1,5 roku) a ta mi bolesti podstatně zmírnila, nicméně 1. den bolest stále přetrvává. Zkusila jsem už všechno možné přes doplňky stravy, homeopatika, vysazení kávy, po léčbu prostřednictvím tradiční čínské medicíny, nic nepomohlo. Před několika měsíci také 1. IVF, které se nezdařilo. Nyní bych vše ráda vzala plně do svých rukou a zkusila jít cestou zdravé stravy, úplného vynechání jednoduchých cukrů, vynechání bílé mouky, o průmyslově zpracovaných potravinách nemluvě. Vypadá to totiž, že problém bude u mě, mám podezřejní na PCO s tím, že jeden vaječník se tak jeví, druhý méně. Po stimulaci na IVF se k této diagnóze přiklonili také v CAR, protože jsem celkem dost reagovala na malé množství hormonů. Svým vzhledem však syndromu PCO neodpovídám. Mám normální váhu, husté vlasy, čistou a jemnou pleť bez pupínků, … Případně máte i nějaká doporučení, kterým potravinám/nápojům se při této diagnóze úplně vyhnout? Toto téma mě velice zajímá a to nejen z toho důvodu, že nemůžu otěhotnět. „Fascinuje mě“, že když se zeptám lékaře, zda svoji plodnost mohu ovlivnit také stravou, jeho odpověď je: „Jezte, co máte ráda, jídlem to neovlivníte…“ Mám „trochu“ jiný názor a proto si hledám pomoc sama. Moc Vám děkuji

 16. Dobrý den, těch pár týdnů určitě stojí za to vyzkoušet, takovýto test může jen prospět, Margit

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *