Léčba stravou

15. 10. 2011 Články štítky: , ,

Téma rakoviny a její léčby jsem se rozhodla prezentovat překladem z knihy, která na příkladu několika přirozených postupů v terapii rakoviny popisuje rozpor mezi klasickou a netradiční medicínou. Osobně za nejlepší terapeutický postup považuji právě propojení klasické medicíny s tradičními a přirozenými terapiemi, má-li být hlavním a jediným zájmem pacientovo uzdravení. Výuka na zdravotních a lékařských školách by pak však musela zahrnovat i poznatky přirozených terapií, klasická školní medicína by nebyla nijak nadřazována, ale oba přístupy by si byly rovny. Nezbytným předpokladem pro to ale je, aby lékaři – profesionálové nejprve rozuměli celostnímu pojetí člověka, a k tomu ještě vede dlouhá cesta. Nabízím vám  ukázku z knihy Kennyho Ausubela nazvanou When Healing Becomes a Crime, konkrétně úryvky z  kapitoly Postoj k výživě.

Průkopník Harry Hoxsey

V roce 1955 tento vzdělaný a osvícený muž napsal: „Každá studie zabývající se příčinami vzniku rakoviny musí brát v úvahu vliv výživy. Špatné stravovací návyky se zcela bez pochyb podílejí na původu a růstu mnoha takzvaně neléčitelných nemocí. Pečivo, kolové nápoje, alkohol, vepřové maso, chléb z bílé mouky, fluoridovaná voda a další nepřirozené potraviny a nápoje zabraňují vývoji zdravého organismu. Podobný efekt má i zelenina pěstovaná v chemicky ošetřované půdě bez přirozeného minerálního složení.“

Hoxsey sám sebe označoval za naturopata a dietologa. Vehementně bojoval proti používání chemických aditiv v potravinách, která se začala prosazovat okolo roku 1950. Obviňoval FDA (Food and Drug Administration) z toho, že neplní svou funkci ochrany bezpečnosti potravin a namísto toho „vyhazuje peníze jak opilý námořníci na karnevalu“ při svých útocích proti praktikám přirozených terapií.

V době Hoxseyho působení oficiální lékařství jakoukoliv souvislost mezi výživou a rakovinou odmítalo. Jeho protivník Dr. Morris Fischbein prohlásil: „Neexistuje jakýkoliv vědecký důkaz byť jen naznačující, že změna v příjmu stravy nebo výživových doplňků má vliv na terapii rakoviny.“ Dnešní vědecké poznatky však už naštěstí říkají něco jiného. Obecně potvrzují protinádorové působení Hoxseyho diety. Snížení energetického příjmu, ke kterému při jeho dietě dochází, může potlačit a zpomalit růst nádoru. Velká část tumorů je mimo jiné podporována i stravou s vysokým obsahem tuků, jež jsou v Hoxseyho dietě také omezeny.

Uvedená dietní doporučení dnes už tolik nepřekvapí, ale v době, kdy působil v Texasu, byla šokem, protože standardní výživa představovala častou konzumaci smažených jídel, maso v každém chodu a výlučné používání bílého cukru a bílé mouky.

Se zděšením musím však konstatovat, že uvedený způsob stravování je u značné  části populace běžný i dnes, kdy je již souvislost mezi nezdravou stravou a nemocemi obecně známá.

Věda to uznává až dnes

Na počátku 21. století je již dostatečně potvrzeno, že strava může být nejen příčinou onemocnění rakovinou, ale také může zabránit jejímu vzniku. Poslední studie potvrzují, že na vznik rakoviny mají vliv především některé druhy potravin a syntetických doplňků při jejich výrobě. Výzkumy dále ukazují, že bohatý příjem ovoce a zeleniny dokáže snížit výskyt určitých druhů rakoviny až na polovinu a u jiných druhů nádorů snižuje úmrtnost.

Studie Dr. H. Fostera z roku 1988 (University of Victoria, USA) vyhodnocením dvou stovek případů tzv. spontánního ústupu rakoviny konstatovala, že v 90 % došlo k takovému vyléčení po celkové změně stravování. Nejčastěji šlo o přechod na vegetariánskou stravu s vyloučením bílé mouky, cukru a dalších nepřirozeně upravovaných potravin. Mnozí pacienti navíc užívali vitamínové a minerálové doplňky a bylinkové čaje.

I ortodoxní zastánci moderního lékařství tyto postupy uznávají čím dále více, ale ještě zdaleka není vyhráno. O mnohých z popsaných souvislostí se vědělo už ve 30. i 40. letech 20. století, jejich zveřejnění však bránil především Dr. Fischbein zastupující AMA.

Terčem útoků zastánců ortodoxní medicíny se stal také Dr. Max Gerston, který v roce 1946 vystoupil v americkém kongresu s provokativním prohlášením o schopnosti stravy zmírnit až vyléčit nádorová onemocnění. Ve své praxi používal program založený na příjmu přirozených potravin a čerstvých šťáv pěstovaných bez použití chemikálií s doplněním o určité vitamíny a minerály. Strava obsahovala omezené množství soli, tuku a živočišných bílkovin, a naopak zvýšený obsah polysacharidů z organicky vypěstovaného ovoce a zeleniny. V dietě Dr. Gerstona bylo vylučeno maso, mléko, alkohol a konzervované jídlo, zakázáno bylo kouření. Dr Gerston udával až 30% úspěšnost mezi pacienty s terminální formou rakoviny. Stejně jako Hoxsey byl po celou dobu své profesní činnosti neuznáván a představiteli klasické medicíny neustále napadán. Harry Hoxsey, který léčil v letech 1924 až 1974 na různých klinikách v USA a Mexiku,  přitom udával terapii rakoviny pomocí bylinných léků a tisíce pacientů přisahali, že je vyléčil. Jeho klinika v Texasu byla největším privátním centrem terapie rakoviny a celkem měla svá pracovišti v sedmnácti státech USA. Hodnota jeho terapeutického postupu byla dokonce uznána i u dvou federálních soudů a jeho hlavní odpůrce AMA (American Medical Association) uznala Hoxseyho terapii jako efektivní v léčbě některých druhů nádorů. I přesto však představitelé klasické medicíny jeho studie odmítali a jeho metody označovali za největší šarlatánství století v terapii rakoviny, doslova „the worst cancer quack of the century“. Moderní laboratorní testy mezitím protirakovinové působení Hoxseyho bylinných směsí potvrdily a nová federální zpráva — teprve dnes — vyzývá ke znovuvyhodnocení Hoxseyho postupů.

Kniha When Healing Becomes a Crime odhaluje neúspěch programu Válka proti rakovině a současně poukazuje na to, jak se o dřívějších tzv. „neortodoxních“ a neustále shazovaných terapiích dnes mluví jako o terapiích budoucnosti. Kniha také popisuje několik dalších slibných nekonvenčních terapeutických postupů při léčbě nádorových onemocnění, které byly kvůli ekonomické síle stojící za politikou medicíny odmítnuty bez možnosti férového studia.

Kenny Ausubel, autor citované knihy, je investigativní novinář a filmový producent. Jeho dokumentární film o H. Hoxseym vyhrál prestižní novinářskou cenu Nejlepší cenzurovaný příběh.

Kdo je kdo

FDA (Food and Drug Administration) je organizace zodpovědná za regulaci bezpečnosti a schvalování všech potravin, dietních doplňků, vakcín, léků a kosmetiky.

AMA(American Medical Association) je profesní sdružení lékařů, které v první polovině 20. století organizovalo rozsáhlou kampaň proti všem netradičním a tzv. šarlatánským terapeutickým postupům, čili proti všem terapiím, které samy neprovozovali, od homeopatie, osteopatie, chiropraxe až po fytoterapii. Na druhé straně ve stejném čase lékaři zastupovaní AMA cestou pozitivních reklam ve svém profesním časopise The Journal propagovali kouření. Největším inzerentem Journalu v této době byl právě výrobce cigaret Philip Morris.

Dr Morris Fischbein byl velmi aktivní bojovník proti netradičním terapiím, který 25 let vedl AMA a byl nazýván „hlasem americké medicíny“.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Zdravé zprávy emailem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *