GM potraviny

22. 7. 2012 Články štítky: , , , 32 komentářů

Geneticky modifikované organismy jsou výsledkem laboratorní práce. Geny z jednoho druhu vloží vědci do jiného druhu, aby vytvořili novou vlastnost. Stromy se roubují už tisíce let bez problémů. Proč by tedy měl být problém s genetickou modifikací? Tradiční roubování a křížení je však zcela jiný postup než genetická modifikace (GM). Při běžném křížení nebo roubování se například páří jeden druh koně s jedincem jiného druhu nebo s některým jiným, velmi blízkým zvířetem. Určitě není možné pářit koně s bramborou či myší, ale právě takové postupy genetické inženýrství zkouší. Výsledkem genetických manipulací tak mohou být organismy jako např. rajčata s rybími geny. Přirozeným způsobem takový druh stvořit nelze, genetickou manipulací však ano. Genetické inženýrství není v přírodě dosud odzkoušené.
A pokud ano, tak s mnoha otazníky a riziky.

Postupy genetického inženýrství (GI)

Vzhledem k tomu, že živé organismy mají přirozené bariéry bránící přestupu DNA z jiných druhů, musí GI pro dosažení přestupu DNA z jednoho druhu do druhého používat poměrně drastické a nepřesné metody. K běžně používaným metodám patří: infikování buněk cizí DNA pomocí virů nebo bakterií, nanesení DNA na miniaturní kovové částice a nastřelování těchto částic pomocí speciální zbraně do buněk, injekční vpravování DNA do oplodněných buněk anebo přes otvory v buněčných membránách, jenž byly vytvořeny pomocí elektrických šoků. Všechny tyto postupy jsou velmi hrubé, neumožňují vkládat geny s přesností a jejich výsledky jsou nejisté. Naše chápání toho, jak funguje DNA, je stále velmi omezené a jakýkoliv zásah do DNA může mít těžce předvídatelné důsledky. Fyzické geny mohou být vymazány anebo trvale zapnuty či vypnuty, podle posledních studií k nemoci nepředurčuje pouhá přítomnost určitého genu v organismu, ale rozhodující je právě jeho zapnutí či vypnutí (aktivace či deaktivace). Stejně tak může být v průběhu přenosu poškozen anebo pozměněn vkládaný gen, a tím i jeho funkce.

Děsivé příklady kombinací

Rostliny s geny získanými z virů, bakterií nebo živočichů, geny arktických ryb vložené do rajčat (aby byla rajčata mrazuvzdorná), kukuřice s geny viru hepatitidy anebo geny z medúzy vložené do prasat, aby prasatům ve tmě svítily rypáčky …

Komu prospívá GI?

Zatímco výrobci geneticky modifikovaných semen a potravin obhajují svoji prospěšnost pro lidstvo možností připravovat potraviny s vyšší nutriční výživností nebo produktivitou, realita je jiná.

U geneticky modifikovaných semen jsou v praxi nejčastěji používané dvě hlavní vlastnosti: odolnost vůči herbicidům a schopnost vytvořit vlastní insekticid. V prvním případě může farmář směle používat více herbicidů, protože samotná rostlina to snese (statistiky dokumentující stoupající prodej herbicidů v USA to potvrzují), ve druhém případě nemusí být herbicid vůbec použit. Rostlina zabije plevel v okolí sama a otázkou zůstává, co dalšího ještě zničí. V obou případech pak vyroste rostlina s vyšším obsahem herbicidů, které jsou samozřejmě toxické nejen pro plevel, ale i pro okolní přírodu a pro člověka.

Konkrétně např. farmáři pěstující tzv.GM Roundup Ready sojové boby používají 2-5krát  vyšší množství herbicidů ve srovnání s farmáři pěstujícími konvenční, nikoli geneticky modifikované druhy.

Jak geneticky modifikovaná semena ohrožují organické zemědělství?

Výrobci geneticky modifikovaných semen zcela ignorují nechtěný přenost GM semen na okolní pole, a tak neřeší ani nezbytnost zachování variability druhů, včetně starých původních odrůd, pro zdraví nejen nás konzumentů, ale celé planety. Staré původní odrůdy jsou přesně ty, které podle mnoha odborníků nejlépe prospívají lidem i prostředí, kde rostou. Tyto starší nešlechtěné odrůdy jsou většinou odolnější, nepotřebují tolik chemicky ošetřovat nebo nemusí být ošetřovány vůbec a jejich konzumace lidem prospívá. Podle některých studií mají  například starší odrůdy pšenice vyšší nutriční hodnotu danou vyšším obsahem minerálních látek a nižší glykemický index ve srovnání s pšenicí setou.

Kdo kdy viděl monukulturu v přírodě? Zatímco agrární průmysl si libuje v nudných a nezdravých hektarech posetých jedním druhem semen a vše ostatní okolo této jedné vybrané rostlinky až fanaticky likviduje, a to často prostředky, které dlouhodobě likvidují i nás konzumenty, příroda sama vždy upřednostňuje rozmanitost druhů. Typickým příkladem monokultury jsou masivní pole kukuřice v Ohiu, ale také lány u nás oblíbené pšenice seté a tisíce trávníkových monokultur na zahrádkách okolo domků. A zatímco lány kukuřice mohou být z relativně krátkodobého pohledu finančně výhodné, pro ekosystém je to katastrofa.

Větší rozmanitost systému znamená jeho vyšší odolnost a větší stabilitu — když jsou například  rajčata postižena plísní, lépe na tom bude farmář, který vyséval více druhů rajčat, včetně těch odolnějších a ještě lépe ten, kdo vedle rajčat pěstuje i mrkve, ředkvičky, saláty a mnoho dalšího. A nejlépe se povede zemědělci, který kromě zeleniny pěstuje i ovocné a ořechové stromy. Díky velké rozmanitosti pěstovaných druhů lze totiž úspěšně předcházet problémům spojeným se specifickými chorobami odrůd, s kolísáním cen či s povětrnostními kalamitami.

Monsanto (největší výrobce GM semen) však nasadí na pole svá GM patentovaná semena kukuřice a chudák zemědělec na sousedním poli nemá šanci zabránit přirozenému zanášení pylu i na jeho pole. Ale kontaminace organických a tradičních kvalitních odrůd semen ještě není konec pohromy. Monsantu totiž nestačí likvidovat organické potraviny, chce ničit i lidi. V USA už Monsanto obžalovalo několik zemědělců, jímž pyly z GM rostlin „docestovaly“ na jejich pole, z krádeže patentovaných GM semen  — soudy vyhrál!

Organické rostliny totiž mohou být kontaminovány pylem z GM rostlin a po několika letech může být existence původních organických semen zcela zlikvidována. Jedna z teorií dokonce varuje, že kontaminace GM pyly může po čase vést k likvidaci čehokoliv přirozeného a zůstanou nám jen GM semena. Studie z Mexika např. prokázala, že většina tradičních odrůd kukuřice na území Mexika je už nyní kontaminována pyly z GM kukuřice a prokázán byl i přenos těchto pylů na vzdálenost témeř 100 kilometrů.

Vliv GM potravin na zdraví

Právě probíhá snad největší test v dějinách potravin, a to přímo na nás všech, kteří  konzumujeme GM potraviny. Nikdo se nás neptal, jestli souhlasíme s tím, aby se bezpečnost GM potravin na nás testovala a stejně tak se nikdo nezabývá důsledky tohoto testu. V okamžiku, kdy nikdo důsledky nesleduje, ani není možné je najít. Situace tak trochu připomíná sledování nežádoucích účinků po očkování. Tvrdí se, že ty dlouhodobé v podstatě neexistují, a proto se jimi nikdo nezabývá a vše, co se objeví, je rovnou označeno jako náhodná souvislost.

A ty skutečné laboratorní testy? Proběhlo jich jen pár a když byla zjištěna zdravotní rizika konzumace GM potravin, výsledky nebyly nepublikovány a autoři, kteří se snažili večejnost varovat, byli umlčeni. A nejedná se o rizika typu zčervenání kůže, ale o ty nejzávažnější zdravotní potíže, jako např. snížení obranyschopnosti organismu, snížení plodnosti anebo poškození důležitých orgánů. Navíc vysledování možných rizik konzumace GM potravin kromě těch silně toxických může trvat i desítky let.

Proto na otázku, jak GM potraviny ovlivňují zdraví, neznáme odpověď. Nikdy nebyla prokázána jejich bezpečnost, zatímco rizik už bylo nalezeno spousta, jen se jaksi s nimi výrobci nechlubí. Naprostá většina studií bezpečnosti potravin i léků probíhá totiž v současnosti díky financování výrobců dané potraviny či léku. A tak záleží jen na autorech studie, jestli ji budou publikovat celou nebo jen její výhodné části nebo jestli ji vůbec zveřejní.

Alergie a GM?

Brzy po uvedení GM soji na trh v Anglii se zvýšil počet alergiků na soju o 50%. K prokázání přímé souvislosti by bylo třeba studií, o jejichž financování však nikdo nemá zájem,  a tak je souvislost snadno odmítnuta jako náhodná.

Výsledky studií na zvířatech?

Nejrůznější studie prováděné na zvířatech prokázaly růst prekarcenozních buněk, poškození imunitního systému, u potomků potom menší mozek a játra, poškození na úrovni buněk a nevysvětlitelné anomálie, problematická těhotenství a zvýšení úmrtnosti. Volně žijící zvířata podle mnoha očitých svědků z celé Ameriky jednoznačně preferují potraviny bez genetické modifikace. Jeleni, krávy, prasata, husy, veverky, krysy i daňci si vždy vybírali potraviny, které nebyly geneticky modifikované, a to třeba i v případech, že zvíře muselo např. přeskočit plot, aby se dostalo k přirozené potravině.

Nové nemoci?

V roce 1989 postihla tisíce lidí v USA nová záhadná nemoc, způsobená konzumací doplňku Tryptofan ze série vyráběné za pomocí GM bakterií. Doplňek obsahoval méně než 0,1 % vysoce toxické látky, ale i tak způsobil úmrtí 37 konzumentů (celkově pravděpodobně mnohem více, ale od roku 1991 se kauzality přestaly počítat) a více než 1500 závažných trvalých poškození zdraví. Americký government vyhlásil, že příčinou nebyla genetická modifikace, ale nedostatečná kontrola čistoty produktu. A to přesto, že vědci u výrobce označili právě genetickou modifikaci jako příčinu vzniku nového toxinu, jenž nikdy nebyl nalezen u stejného doplňku připravovaného bez genetické modifikace. Stejná kontrola čistoty produktu se totiž používala po léta a pouze geneticky modifikovaný produkt byl příčinou potíží.

Problémem je, že výrobci GM organismů od počátku manipulují mantrou rovnocennosti tradičních a geneticky modifikovaných produktů, díky níž není třeba žádného zvláštního sledování vlivu geneticky modifikovaných potravin na zdraví.  Americká Food and Drug Association nevyžaduje žádné testování GM potravin, protože jejich výrobci rozhodli, že genetická modifikace je totéž co tradiční křížení. Ze stejného důvodu se i výrobcům GM potravin úspěšně daří bránit označování těchto potravin a nechat na konzumentech, jestli chtějí GM potraviny jíst. Průmysl vyrábějící GM plodiny dokonce úspěšně donutil výrobce kvalitních potravin, aby ze svých výrobků odstranili informaci, že nejde o GM potraviny.  Přitom všechny dostupné průzkumy jednoznačně uvádějí, že většina konzumentů chce, aby GM potraviny byly označeny.

Výrobce výše popisovaného doplňku Tryptofan právě díky konceptu rovnocennosti nemusel testovat novou GM verzi přípravku, a tak byla zdravotní rizika objevena až při testování na konzumentech. Spojitost mezi nemocí a produktem byla nalezena díky velmi specifickým projevům nemoci, které nebylo možné přiřadit k běžně se vyskytujícím zdravotním potížím. Co se však stane v případě, že GM potraviny budou způsobovat některé z běžně se vyskytujících potíží jako jsou např. alergie anebo rakovinná onemocnění? Jak můžeme nacházet souvislosti, když je odmítáme sledovat?

Nutriční změny v GM potravinách?

V naprosté většině případů jsou neznámé, protože opět nesledované. Jedna z minima existujících studií prokázala v případě geneticky modifikované soji 28% zvýšení obsahu trypsinového inhibitoru. Trypsin je aminokyselina, jejíž inhibitor je prokázaným antinutrientem a alergenem.

GM potraviny v obchodech?

Dnes je GM soja v USA téměř v 60 % veškerých polotovarů, jako jsou rostlinné oleje, sojová mouka, lecitin a bílkovinné izoláty. Kukuřice je v 50 % polotovarů v podobě kukuřice, kukuřičného škrobu, kukuřičné mouky a zejména kukuřičného sirupu. GM rajčatový protlak je také běžně prodáván, stejně jako se GM enzymy používají v celé řadě potravinářských výrob.

Zachrání GM potraviny svět před hladem?

Výrobci GM potravin při obhajobě svých produktů útočí na city nás všech. Běžně se ohánějí argumentem, že jedině GM potraviny mohou zachránit lidstvo před hladem. Hladovění a podvýživa jsou určitě závažnými světovými problémy, ale podle mnoha odborníků jsou způsobeny špatným přerozdělováním světové produkce potravin a nikoli jejich nedostatečnou výrobou. Podle potravinového programu OSN se nyní pěstuje a chová dostatek potravin pro uživení celé planety. Důvodem hladovění více než 800 miliónů lidí ročně je omezený přístup těchto lidí k potravinám, a to díky nedostatku financí nebo schopností pěstovat si vlastní potraviny. Biotechnologické firmy vyrábějící GM potraviny registrují své produkty pod ochrannými známkami a tím jen zvyšují firemní kontrolu zdrojů a prodeje potravin. Spíše než vyřešení hladu na světě je důsledkem  zvýšení závislosti nás všech na průmyslu nabízejícím GM semena a chemikálie. Biotechnologickým firmám se dokonce už podařilo vybudovat závislost farmářů používajících jejich GM semena díky tzv. termínované technologii, kdy GM semena vyklíčí jen první rok. Farmář si proto nemůže jako běžně schovat semena z vlastní úrody na výsadbu v dalším roce, ale je nucen opakovaně nakupovat GM semena od průmyslu. V předcházejících letech v Indii díky této technologii zkrachovaly tisíce farmářů, kteří po nízkých výnosech z GM výsadby a tím i nízkých ziscích už nebyli schopni nakoupit si další GM semena na výsadbu v novém roce.

Řeší zlatá rýže deficit vitamínu A?

Podle zprávy vydané Greenpeace na mezinárodním kongresu o rýži tzv. zlatá rýže nepomůže v řešení nedostatku vitamínu A. Tato zpráva shrnuje, že po dvaceti  letech příprav a utracení milionů dolarů zůstává zlatá rýže jen mýtem, který s sebou navíc nese všechna zdravotní a enviromentální rizika spojená s GM potravinami. Mezitím existují efektivní a bezpečnější postupy, jenž jsou odzkoušené a snadno dostupné.

Shrnutí výsledků 30letého pěstování GM plodin

Výsledkem jsou nižší výnosy a zároveň výrazně vyšší množství používaných postřiků, vypěstování super plevelů a rezistentních škůdců.  80 % GM plodin je pěstováno s použitím zdravotně riskantního herbicidu Roundup, faktem je transgenetický přenos mezi plodinami stejně jako nemožnost tomuto nechtěnému zanášení zabránit, a dále závažná zdravotní rizika prokázaná na zvířecích studiích v laboratořích celého světa.

Jak US government prosazuje pěstování GM plodin

Wikileaks cable z americké ambasády ve Francii popisuje, jak US plánuje odvetu za odmítnutí pěstování Monsanto GM kukuřice ve Francii. Nabádá k vytvoření seznamu zemí, jež mají být potrestány, postihy za opozici vůči GM mají být dlouhodobé s cílem změny tohoto postoje. Další cable nařizuje americkým diplomatům celosvětově prosazovat GM plodiny coby strategický vládní a finanční úkol.
A jiný cable píše o posílení nátlaku na papežovy poradce, protože mnozí katoličtí biskupové v rozvojových zemích se vehementně staví proti GM potravinám.

Podle mne se není čemu divit. V USA dnes velká část plodin pochází z GM semen a pravděpodobně ještě větší je nechtěně napadena GM. Naprostá většina polotovarů v Americe obsahuje GM potraviny a cesta zpět je téměř nemožná. Proto Americe nezbývá nic jiného, než tlačit na akceptaci GM potravin a nejlépe na co nejrozšířenější výsev GM semen, tak ať americké potraviny zůstanou konkurenceschopné. Navíc Monsanto jen v roce 2008 věnoval téměř 8 milionů USD na lobbování ve prospěch svých produktů. Monsanto je dnes tzv. biotechnologická firma, největší světový výrobce GM semen a Roundup herbicidu. Společnost byla založena v roce 1901 a proslavila se zejména výrobou umělého sladidla sacharinu, plastů, aspartamu, dnes už zakázaného herbicidu DDT a ve Vietnamské válce používaného silného karcinogenu Agent Orange.

Doporučení

Americká akademie enviromentální medicíny (AAEM) v roce 2009 navrhla lékařům doporučovat všem jejich klientům stravu bez GM potravin. Podle této organizace studie na zvířatech prokazují vážná zdravotní rizika spojená s konzumací GM potravin, a to včetně neplodnosti, poruch imunity, urychlení stárnutí, poruch regulace inzulinu a závažných změn na orgánech trávícího traktu.

Sama doporučuji seznámit se se seznamy výrobců, kteří GM přísady používají a tyto jasně ignorovat. Ještě lépe napsat dopis výrobci a oznámit mu své rozhodnutí nenakupovat jeho produkty, protože nechcete konzumovat riskantní GM potraviny. Znát nejběžnější GM potraviny a tyto potraviny nakupovat v bio kvalitě, protože organické zemědělství a potravinářství jasně GM odmítá. Možnost příjmu GM přísad v konvenčních potravinách je pro nás doma dalším důvodem k přednostnímu nakupování bio potravin i čím dál častějšímu přemýšlení o tom, jak si zajistit alespoň část vlastní úrody. Pokud vím, tak v Evropě doposud není dovoleno rozsáhlé pěstování GM plodin, ale nevím o tom, že by potraviny dovážené z USA a dalších GM přátelských zemí měly povinnost být u nás speciálně označovány.

Zdroje

Institut pro zodpovědné technologie (IRT, The Institute for Responsible Technology) je světovým leadrem v poskytování nezávislých informací o GM organismech. Informace, které zde v článku uvádím, lze snadno najít na internetu na stránkách IRT, Greenpeace, Wikileaks a u dalších nezávislých organizací.

http://www.responsibletechnology.org/

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Zdravé zprávy emailem

32 komentářů: “GM potraviny”

 1. Jitka napsal:

  Dobrý den,
  možná jsem přehlédla, ale je někde dostupný seznam výrobců, které používají GM, nebo seznam nejčastěji geneticky modifikovaných potravin?

  Děkuju! :)

 2. Dobrý den, v Evropské Unii se doposud prodává relativně málo GF potravin a musí být označované. Mnohonásobně více je jich v USA a jejich seznam můžete najít na: http://www.responsibletechnology.org/.

 3. aladarxvi napsal:

  Tento článok má ďaleko od fundovanosti a je nanajvýš propagandistický. Čo sa v ňom ani raz nespomenulo je prínos GM pre prípravu napríklad ludského inzulínu po ktorom cukrovkár nezvracia dve hodiny na záchode. To že sa genetické inžinierstvo prevalilo do brutálnej korporácie je smutné a je fakt že nie všetky “výrobky” človek skutočne potrebuje. Ale keď sa človek s vadou pankreasu narodí tak nemá veľmi na výber. Ide mi len o to aby sme sa zamysleli že nie myšlienka ale činy sú zlé. To že sa používajú ako vektory baktérie alebo vírusy nie je nijak zdraviu škodlivé. Tieto vektory nie sú škodlivé. Že to je brutálne alebo nepresné? No zničiť baktérie na záchode SAVOM je tiež len genocída. A že to je nepresné je fakt ale stále sa to zlepšuje. Okrem toho autori takýchto stránok sú väčšinou nepriatelia Ameriky a korporácií a fandovia všelijakých konšpiračných teórií. Tak potom je všetko OK veď väčšina GMO zostáva v Amerike. Nech sa tým zadusia. A v odporúčaní kupovať BIO produkty je jedna veľká propaganda. Definujte BIO viac ako tromi písmenkami prosím. Je to blbo nastavené a vedenie celosvetového poľnohospodárstva je total grc ale za to genetické inžinierstvo nemôže. Prajem príjemný deň.

 4. Dobrý den, tento článek má přímo v nadpisu GM potraviny, a proto nepíše o lécích. Riziko nepřesných postupů hrozí nechtěnou aktivací či naopak deaktivací dalších genů buňky, které mohou rozhodovat o projevení se nemoci, ke které ma jedinec predispozici. Hlavním zdrojem pro text je nezávislá americká organizace Institut pro zodpovědné technologie.
  O biozemědělství a biopotravinách píši hned v několika příspěvcích, které najdete na stránce: https://www.margit.cz/tag/biopotraviny/
  Také přeji hezký den.

 5. Laci napsal:

  Dobrý deň! Hľadám odpoveď na jednu otázku, vy mi možno budete vedieť pomôcť. Aké sú možnosti vedeckého overovania kvality geneticky modifikovaných potravín? Za odpoveď vopred ďakujem!

 6. Dobrý den, otázkou je, co myslíte pod pojmem kvalita potravin? Jejich hygienickou nezávadnost, vyšší výnosy anebo zdravotní bezpečnost? Váš dotaz je hodně obecný a v této podobě těžce odpověditelný. Sama jako nejdůležitější vidím a postrádám testování zdravotního vlivu dlouhodobé konzumace GM potravin u zvířat a následně i u lidí. Žádné takovéto dlouhodobé testy neproběhly, protože výrobcům GMO se podařilo prosadit, že jsou identické jako běžné potraviny, a proto netřeba speciálně testovat.

 7. Laci napsal:

  Takže sa zdravotná bezpečnosť netestuje nejak zvlášť?

 8. Ano, zdravotní bezpěčnost dlouhodobé konzumace GM potravin není testována.

 9. Ludmila Boumová napsal:

  To není vůbec pravda, EU vynakládá obrovské peníze na testování GMO produktů na zvířatech, přeštěte si článek v Nature Biotechnology 31(9): 794-801, 2013. Za 30 let pěstování GM rostlin nebyly zjištěny žádné vedlejší účinky, vzhledem k tomu jak se testují to jsou nejprověřenější potraviny.

 10. Dobrý den, Vaše informace je přesně kopií tvrzení výrobců GMO, ale ve skutečnosti doposud jediná dlouhodobá studie sledující vliv na zdraví byla loňská Seraliniho studie ve Francii, která prokázala závažné poškození zdraví. Vliv konzumace na obyvatele nelze sledovat, protože potraviny nejsou kvůli tlaku výrobců GMO v USA označovány a tak jen stoupají počty zdravotních potíží jako např. střevních zánětlivých onemocnění a hromadí se výpovědi lékařů, kteří pacientům doporučují vylučovat všechny polotovary s cílem vyloučit GMO ze stravy.

  Informací už je spousta, ale je třeba číst i nezávislé zdroje, ne jen tvrzení a studie od výrobců. Zde jen příklady a další nezávislé zdroje pravidelně posílám i přes svůj Fb:

  http://gmoseralini.org/en/
  http://www.gmwatch.org/index.php/news/archive/2013/14882-seralini-validated-by-new-efsa-guidelines-on-long-term-gmo-experiments
  https://www.margit.cz/roundup-ohrozuje/

 11. Josef napsal:

  Drtivá většina toho , co je zde napsáno jsou lži. Všechny potraviny co jíme do jedné jsou geneticky modifikované všechny i tzv. biopotraviny- klasické šlechtění je založeno na ozařování semen radiačním zářením vzniká ohromné množství nových genů – mutantů původní rostliny. Pak z  nich člověk vybere ty, které mají nejlepší vlastnosti. Tak máme například žlutá černá nebo oranžová rajčata atd. Ve zmutovaných rostlinách jsou stovky nebo tisíce nových genů a nikdo neví jestli jsou na světě nové , jestli jsou stejné jako mají ryby nebo dokonce člověk , prostě je to zcela náhodná mutace. Jediný rozdíl mezi klasickým šlechtěním a GM inženýrstvím je v  tom , že v  tomto druhém případě víme co se změnilo. GM inženýrství je rychlejší než klasické šlechtění a proto se k  výsledku dopracuje dříve a levněji.
  Je naprosto jedno jestli jíte potraviny ,které mají ty či ony geny , důležité je , co rostlina obsahuje nikoli z  jakých genů je skládá. potraviny založené na gen. inž. jsou zdravotně nezávadné a většinou lepší než běžné potraviny , ty se na podobnou úroveň dostanou náhodnými mutacemi až tak za 30 let , let. Mimo Evropu je jsou potraviny vyráběné pomocí GM dominantní na trhu s  potravinami – 80% potravin v  USA obsahuje GM potraviny. Například hnusná rajčata z našich marketů, které se musejí trhat zelené a dozrávají někde v  kamionu by se USA nikdy neprodaly , protože tam mají chutná GM rajčata , která dozrávají na poli a nezkazí se než se dostanou na pult obchodů.
  EU zákazem GM potravin dosáhla jen toho , že vyklidila světový trh s  potravinami a zemědělství se stalo proti světu naprosto nekonkurenceschopné. Občané s  chudších zemí mají problém drahé potraviny zejména zeleninu zaplatit , jedí proto nekvalitní potraviny což má negativní vliv na jejich zdravotní stav. Zákaz GMO je naprosto idiotské environmentalistické rozhodnutí na stejné úrovni jako byla podpora FV panelů nebo bioplynových stanic na kukuřici. Pokud se budeme rozhodovat jako hlupáci budeme mít také jejich životní úroveň.

 12. Dobrý den,
  máte pravdu, že až 80 % potravin v USA obsahuje GM složku, ale bylo by vhodné také uvést, že více než 90 % američanů opakovaně požaduje jejich označování a nemá zájem je konzumovat. Výrobci už utratili odhadem přes 80 milionů USD na potlačení práva označovat tyto potraviny, ale ještě se jim nepodařilo zaplatit dlouhodobou studii sledující bezpečnost jejich konzumace.
  A i kdyby byla potvrzena bezpečnost konzumace GM potravin stále nemáme vyřešeno, jak zabránit jejich nechtěnému přenosu do okolí – ohrožení biodiverzity a problémům se superplevely a škodlivostí zvyšujícího se použití pesticidů. (doufám, že alespoň víte, že dnes nejvíce používanou vlastností u GM oplodin je odolnost vůči herbicidu – Roundu ready)
  Kvůli patentům je také cena GM semen vyšší a namísto zajištění obživy v chudých zemích dělá jejich zemědělce závislé na amerických biotechnologických megafirmách. Mnohé země už tuto past pochopily a i mimo Evropu přibývá počet těch, které nyní pěstování GM omezují či dokonce zakazují, jako např. koncem loňského roku rozhodlo Mexiko. ms

 13. Jiří napsal:

  Dobrý den, před chvílí jsem se dozvěděl, že na seznam zakázaných GMO potravin(nebo léků) byly zařazeny výrobky z outkovky pestré (coriolus versicolor). Na internetu jsem ale, kromě petice za zrušení tohoto zákazu, nenašel žádnou jinou informaci.
  Nemáte k tomu nějaké informace vy? Případně, zda se jedná jen o některé výrobky, či paušálně.

  Děkuji JR

 14. Dobrý den, omlouvám se, ale o tomto tématu nemám žádné informace. Sama sleduji problematiku GM v potravinách. M.

 15. Jitka napsal:

  Dobrý den,
  mám zahradu a pěstuji si zeleninu. Jsou u nás semena, běžně dostupná v obchodě, také GM? Mají výrobci povinnost je takto označit? Děkuji za odpověď. JP

 16. Dobrý den, v EU se určitě nemohou běžně prodávat GM semena. Můžete se s nimi však setkat např. v krmivech pro zvířata (jako směsi pro kuřata), která často obsahují GM plodiny. Margit

 17. Pavel Vlček napsal:

  Jak hodnotíte nové rozhodnutí Mc Donalds o prodeji GM kuřecího:

  http://ekonomika.idnes.cz/mcdonald-s-povolil-kurata-z-geneticky-modifikovanych-krmiv-p49-/ekoakcie.aspx?c=A140430_165859_ekoakcie_fih

  Naše rodina tam tímto přestala chodit.

 18. Rozhodnutí se mi samozřejmě nelíbí, zejména protože jde o precedens, krok, který není doposud v EU běžný. Sami se u McDonald ani podobných zařízení ze zásady nestravujeme vůbec. Na druhou stranu jsou však konvenčně chovaná zvířata v EU běžně už roky vykrmována GM krmivy a v případě, že nemáte vlastní zdroje živočišných produktů anebo nekupujete bio, takovéto maso už téměř jistě také jíte. Margit

 19. Martin napsal:

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, které potraviny očistí organismus od GM potravin a v jakém stavu se mají konzumovat? Děkuji za odpověď

 20. Dobrý den, omlouvám se, ale na takovuto otázku neznám odpověď, m.

 21. Jitka napsal:

  Paní Margit, moc mi chutnají tofu paštiky – PATIFU, kupuji si i jiné sojové výrobky. Se složením paštik jsem spokojená, jen mi vrtá hlavou – země původu ČR, země výroby -neuvedeno. Mám se bát, že soja může být GM? Děkuji za odpověď a vůbec děkuji za Vaše stránky , čas a odpovědi:)

 22. Dobrý den, podle pravidel platných v EU musí být potraviny s obsahem více jak 0,9 % složky GMO označeny. V případě, že označení není, by výrobek GMO neměl obsahovat. Margit

 23. Pitnerv napsal:

  Prosím o zhlédnutí mých webových stránek a posouzení mé činnosti.Jinak nejsem odborník na tuto tématiku,ale mám pocit že jde z větší části o byznys a obhajování stanovisek.Ze značky BIO je také byznys,který obchodně zneužíván

 24. Dobrý den, Vaše stránky i nabídka vlastních kvalitních potravin se mi samozřejmě líbí a držím pěsti ať se jen daří. Margit

 25. Kateřina napsal:

  Dobrý den, chtěla jsem s zeptat, je možné že na ovoce a zeleninu taky aplikují nějaké GMO, třeba v podobě nějakých postřiků? Na zelenině a ovoci v obchodě obvykle nepíší nic takového. Je vždy uvedena jen cena a původ. Jak tedy mohu poznat, jestli není ovoce a zelenina škodlivá? Děkuji za odpověď.

 26. Dobrý den, ne v ČR aktuálně není žádné GM ovoce ani zelenina na trhu. Margit

 27. Matyáš napsal:

  Dobrý den,
  O gmo plodinách jsem se dozvěděl celkem nedávno. Narazil jsem zatím na to, že u nás v Česku se pěstuje mimo jiné gm kukuřice, řepka a brambory. Už se prý podařilo modifikovat i pšenici, rajčata, banány, zlatá rýže a možná i další co se sem dováží. Víte o dalších gm plodinách co jsou nyní na trhu?
  Mockrát děkuji za odpověď.

  S pozdravem
  Matyáš Rybka

 28. Dobrý den Matyáši, v ČR a vlastně v celé EU se aktuálně komerčně smí pěstovat jen GM kukuřice určená pro krmení zvířat. Vše ostatní může být jen ve velmi omezeném laboratorním testování a určitě není v běžné obchodní síti. Potraviny obsahující více jak 0.9 procenta GM složky musí být v EU označovány a v podstatě zde skoro žádné nejsou. Margit

 29. Iva Černá napsal:

  Dobrý den, k otázce, které GMO jsou schválené v EU kopíruji odstavec z článku Masarykovy univerzity z r. 2010:

  “V současnosti je pro potravinářské účely v EU schváleno celkem 31 modifikací: 6 pro bavlnu, 17 pro kukuřici, 3 pro řepku olejku, 3 pro sóju a jedna pro brambory a cukrovou řepu.”

  Nevím, jestli se všechny tyto plodiny pěstují v EU, ale určitě se dováží a používají minimálně jako krmivo.
  V ČR je určitě schváleno pěstování GM kukuřice a brambor.

  Jinak díky za podnětný a komplexní článek.

 30. Dobrý den, já moc děkuji za toto aktualní doplnění. Margit

 31. Mark napsal:

  Dobrý den,
  přečetl jsem si Váš článek a jsem celkem vyděšen tím, jak neaktuální, nepřesné a jednostranné informace v něm uvádíte. Kromě chyb, které uvedli již diskutující přede mnou, bych Vás rád upozornil na tyto věci:
  1. Poukazování na to, že při GM se vkládají do genetické informace jednoho druhu geny druhu zcela odlišného, je naprosto účelová informace hrající pouze na city. Základní struktura DNA je shodná u všech organismů vyjma retrovirů, a proto není důvod se takových kombinací obávat. Znáte mimochodem obligátní (a lehce nepřesnou) informaci, že člověk má 50% DNA shodné s banánem? I nepříbuzné organismy jsou si podobnější, než se zdá, a chemie funguje v celém vesmíru stejně.
  2. DNA jsme dnes schopni měnit poměrně citlivě a přesně i pomocí technologií, které démonizujete výše jako např. využití virů množících se virogenně. Nové technologie jako např. CRISPR (Pro veřejnost zpracovanou zde: https://www.youtube.com/watch?v=jAhjPd4uNFY. Samozřejmě chápu, že Vaše chemické znalosti jistě překračují meze tohoto videa, ale i tak si myslím, že jej ocení lidé čtoucí tento příspěvek.) naše schopnosti ještě dalece navýší. Dále Vás musím upozornit na to, že nespravedlivě podceňujete naše chápání procesů souvisejících s využití DNA a proteosyntézou.
  3. “Tyto starší nešlechtěné odrůdy jsou většinou odolnější, nepotřebují tolik chemicky ošetřovat nebo nemusí být ošetřovány vůbec” – Toto tvrzení je zcela mimo mísu a neodpovídá realitě, GMO jsou často naopak odolnější vůči nemocem, atd.
  4. “nudných a nezdravých hektarech posetých jedním druhem semen” – Zemědělství založené na monokulturních polích nám umožnilo se rozšířit po celé planetě a vybudovat dnešní civilizaci a vědu, díky které žijeme mnohem déle, zdravěji a s lepšími životními podmínkami než kdy dříve. Proto si dovolím tvrdit, že to za to stojí.
  5. “A ty skutečné laboratorní testy? Proběhlo jich jen pár a když byla zjištěna zdravotní rizika konzumace GM potravin, výsledky nebyly nepublikovány a autoři, kteří se snažili večejnost varovat, byli umlčeni.” – Máte k tomuto troufalému tvrzení zdroj? Na konci článku uvádíte několik odkazů na zdroje a já si toho jsem vědom, ovšem rád bych Vás požádal o přímý odkaz na webovou stránku či knihu. Mimochodem, máte chybu ve slově veŘejnost.
  6. “Brzy po uvedení GM soji na trh v Anglii se zvýšil počet alergiků na soju o 50%.” – Opět Vás musím požádat o zdroj. Nicméně také připomínám, že počty alergiků se i díky lepším diagnostickým metodám zvyšují celosvětově a na většinu druhů alergenů.
  7. “Důvodem hladovění více než 800 miliónů lidí ročně je omezený přístup těchto lidí k potravinám, a to díky nedostatku financí nebo schopností pěstovat si vlastní potraviny.” – Právě toto mohou GMO vyřešit, protože pokud požíváte odolnější potravinu s lepším složením (např. zlatá rýže – golden rice) můžete snížit její cenu a zvýšit jednoduchost pěstování.
  8. “Biotechnologickým firmám se dokonce už podařilo vybudovat závislost farmářů používajících jejich GM semena díky tzv. termínované technologii, kdy GM semena vyklíčí jen první rok.” – Toto je mimochodem reakce na problém se zanášením pylu na sousední pole, na který jste upozorňovala výše.
  9. “Podle zprávy vydané Greenpeace na mezinárodním kongresu o rýži tzv. zlatá rýže nepomůže v řešení nedostatku vitamínu A.” – Právě Greenpeace posledních 20 let přispívalo k vytváření překážek pro zlatou rýži.
  Na konec bych i já rád uvedl několik zajímavých popularizačních videí a neodborných článků:
  https://www.youtube.com/watch?v=7TmcXYp8xu4
  https://www.youtube.com/watch?v=sH4bi60alZU
  http://www.osel.cz/9087-co-kdyby-cely-svet-vyslysel-aktivisty-a-zakazal-gmo-plodiny.html
  http://www.osel.cz/9101-vyladenim-fotosyntezy-vedci-zvysili-rostlinam-vynos-o-20.html
  https://www.online.muni.cz/tema/1843-tema-gmo-geneticky-modifikovane-organismy
  Samozřejmě nechci tvrdit, že GMO jsou zázračné a bezchybné, ale chtěl jsem se vyjádřit k některým věcem ve Vašem článku a rozhodně jsem Vás nechtěl jakkoliv urazit. Budu rád, pokud mi odpovíte, či dokonce článek upravíte.
  Přeji Vám hezký den.

 32. Dobrý den, děkuji za mnohá užitečná doplnění. Určitě jsme ve shodě, že článek neposkytuje aktuální informace, je totiž 6 roků starý. Z aktuálních informací by k rizikům GM bylo třeba vhodné doplnit stále více jistější rizikovost glyfosátu (myslím zde hlavně jeho nepříznivý vliv na mikrobiom). Omlouvám se proto za nepřesnosti, které jsou zčásti dány i dobou, kdy byl psán. Aktuálně téma intenzivněji nesleduji a je pro mě otázkou jestli text zcela mazat anebo spíše napsat aktuálnější. Margit

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *