Hesla od:

Vegetariánství

Vegetariánství je spíše komplexním životním stylem než jen stravovacím způsobem. Vypovídá o hodnotách jednotlivce, o jeho názoru na životní prostředí, o jeho zdraví a etických postojích.

Vegetariáni nepoužívají živočišné produkty nebo jejich spotřebu alespoň omezují, v nejrůznějších životních situacích často upřednostňují přirozená řešení a jsou ekologicky uvědomělí.

Nejstarší záznamy o laktovegetariánství pocházejí ze starověké Indie a Řecka v 6. století př. n. l. Na obou těchto místech bylo vegetariánství úzce spjato s myšlenkou nenásilnosti vůči zvířatům. Vegetariáni se pro svůj stravovací způsob rozhodují z důvodů zdravotních, náboženských, kulturních, ekonomických a ekologických.

Hodnocení zdravotní adekvátnosti vegetariánské stravy z odborných organizací dobře vyjadřuje pozice Americké dietetické organizace. Podle ADA jsou správně plánované vegetariánské diety vhodné v každém věku, jsou zdravé, výživově adekvátní a mohou napomoci předcházet některým onemocněním a léčit je. Vegetariánská strava má nižší obsah nasycených tuků, cholesterolu a živočišných bílkovin. Naopak vyšší je obsah polysacharidů, vlákniny, hořčíku, draslíku, kyseliny listové a antioxidancií (např. vitamín C a E) a fytochemikálií. Vegetariáni mají obvykle nižší hmotnost, nižší hladiny cholesterolu, nižší krevní tlak, a proto mohou mít i nižší výskyt srdečně cévních onemocnění, hypertenze, diabetu druhého typu, osteoporózy a některých typů demence.

Podle iniciativy Organizace spojených národů z roku 2006 se konvenční způsob chovu zvířat pro potraviny významně podílí na zněčišťování vody a vzduchu, znehodnocování půdy, klimatických změnách a ztrátách biodiversity. Zejména ve spojení s nárustem populace by snížení produkce masa umožnilo efektivnější využití půdních a vodních zdrojů v přepočtu na obyvatele a současně snížilo cenu obilovin tak, aby byly dostupnější pro obyvatele chudých zemí.

Je samozřejmé, že je možné najít i vegetariány s deficity, jsou ale většinou způsobeny nesprávnou aplikací vegetariánské stravy, nikoli nezdravostí samotného vegetariánství. Navíc je důležité případné potíže způsobené vegetariánskou stravou dávat do souvislosti s vlivem stravy na zdraví komplexně a uvědomit si, že dnes běžná nezdravá  nevegetariánská strava hraje zásadní roli ve většině dnes typických chronických onemocnění. Příjem bílkovin je u vegetariánských diet obvykle jen o něco nižší než u typické masité stravy a stále může splňovat požadavky na příjem bílkovin, a to včetně potřeb atletů a kulturistů. Vegetariánský způsob života ochraňuje proti mnoha chronickýcm onemocněním, je šetrný k životnímu prostředí a zvířata jej jistě podporují.