Cholesterol – kde je pravda?

20. 2. 2012 Články štítky: , , , , 159 komentářů

V šedesátých letech minulého století našli lékaři u lidí se srdečně cévními onemocněními zúžené cévy kvůli tzv. plakům, které obsahují cholesterol s některými nasycenými tuky. Z nálezu vyvodili teorii spojující konzumaci potravin o vyšším obsahu cholesterolu s vyšším rizikem vzniku srdečně cévních (kardiovaskulárních) onemocnění. Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou celosvětově nejčastější příčinou úmrtí.Nejběžnější formou KVO je ischemická choroba srdeční (ICHS). Podstata ICHS spočívá v aterosklerotickém zúžení věnčitých tepen, které vede k nedostatečnému prokrvení srdce a omezení jeho funkce. Dalším možným projevem KVO je mozková mrtvice, která postihuje především starší pacienty. Dochází při ní k náhlému uzávěru mozkové tepny a následné nedokrvenosti mozku za uzávěrou. Ischemická choroba dolních končetinje další běžnou podobou KVO. Jedná se o onemocnění tepen dolních končetin. Dlouhodobá nedokrevnost vede ke vzniku kožních defektů, které se špatně hojí, a v případě úplného tepenného uzávěru je dolní končetina ohrožena odúmrtí tkáně s následnou infekcí.

Na základě této cholesterolové teorie nás lékaři a časopisy už několik desítek let varují před nadbytkem cholesterolu ve stravě a žilách. Výrobci potravin se bez potíží přizpůsobili volání po nízkocholesterolové dietě a hbitě zaplnili pulty obchodů stovkami dietních nízkocholesterolových a nízkutučných potravin. Populární média a dietologové teorii přebrali a vesele šířili dále (mnozí vlastně stále šíří). Sama jsem na základě studií vykonaných a prezentovaných lékaři upozorňovala na zvýšení rizika KVO při vyšším příjmu cholesterolu a nasycených mastných kyselin, tj. potravin živočišného původu. Dnes je však čím dál jasnější, že souvislost mezi cholesterolem ve stravě a KVO není ani zdaleka jednoznačná.

Podle odborníků je samotný cholesterol nevinný a skutečným problémem jsou mnohé potraviny, které jsou doporučovány pro zdraví cév. Chlesterol není primární příčinou srdečních onemocnění. Cholesterol je v organismu nezbytný pro tvorbu buněčných membrán, hormonů, vitamínu D a žluči, jež napomáhá trávení tuků. Cholesterol je zásadní součástí mozkových buněk a je nezbytný pro správné fungování mysli. Mnohé studie zjistily souvislost mezi velmi nízkou hladinou cholesterolu a zvýšením rizika výskytu rakoviny, hormonálních poruch a deprese. Cholesterol se stane problémem v okamžiku, když se v důsledku primárního poškození cév zánětem začne společně s některými druhy tuků usazovat v poškozených cévách a snižovat jejich průchodnost. Snížení až ucpání průchodnosti cév je následně příčinou jednoho z KVO. Samotné snižování cholesterolu v potravě anebo krvi proto neřeší příčinu potíží. Uvedená fakta vysvětlují, proč po mnohaleté masivní konzumaci nízkocholesterolových a nízkotučných diet se statiny (léky snižující hladinu cholesterolu, které dnes v určitých vyspělých zemích užívá až čtvrtina dospělé populace) stále přibývá KVO. Cholesterol se přitom neusazuje na stěnách zdravých cév, ale plní v organismu mnohé nezbytné funkce, pro které je určen. U člověka se zdravými cévami nepřispívá cholesterol ke vzniku KVO. Faktem ale je, že poškozený zoxidovaný cholesterol je škodlivý, a právě ten se přednostně stává součástí cévních plaků.

Na tato nová fakta doposud nezareagovala velká část lékařů, výrobci potravin ani běžná média. Články o cholesterolové lži se však čím dál častěji objevují v alternativních médiích, zejména se šíří cestou internetu.

Za nejděsivější považuji, že své „pravdy“ (teorie o cholesterolu a KVO) se stále pevně drží farmaceutický průmysl a nadále tvrdě prosazuje předepisování statinů, tj. léků snižujících hladinu cholesterolu. Poslední kreativní myšlenkou farmaceutů je doporučovat pravidelné pojídání statinů dokonce zdravým jedincům coby prevenci. V médiích se objevuje i návrh na bezplatné přidávání balíčku statinů k hamburgerům ve fast food restauracích a farmaceutický gigant Pfizer právě připravuje k uvedení na trh žvýkací dětskou formu Lipitoru, léku ze skupiny statinů. U statinů je jasné pouze to, že snižuji hladinu cholesterolu, ale neexistují jednoznačné studie, které by prokazovaly, že by snižovaly riziko vzniku KVO, a především úmrtnosti na KVO. Současně patří mezi nežádoucí účinky statinů např. bolest až ochrnutí svalů a poruchy paměti.

Nejběžnější příčiny zánětů

Nezdravá a nepřirozená strava, tj. nadbytek průmyslově upravovaných potravin, v tomto případě zejména jednoduchých cukrů, a paradoxně i velkého množství průmyslově upravovaných rostlinných olejů.

U cukrů je dnes snad největším problémem excesivní konzumace fruktózy v podobě tzv. high fructose corn syrup (HFCS), jenž je základem snad všech průmyslově upravovaných potravin. Fruktóza se nepřenáší do buněk s pomocí inzulinu, což se může zejména z krátkodobého pohledu zdát jako prospěšné, a to zejména  pro diabetiky, ale z dlouhodobého hlediska je vysoce nevýhodné pro všechny. Fruktóza se totiž při nadbytečném příjmu urychleně přeměňuje na nevýhodné tuky a organismus zatěžující metabolity. Cukry navíc díky depleci minerálních látek v organismu podporují vznik tzv. kyselinotvorného prostředí, které je příznivé pro rozjvinutí zánětlivé reakce.

Z tuků se na vzniku KVO podílejí především margaríny s trans mastnými kyselinami (ano, právě produkty, které nám byly potravinářským průmyslem a lékaři léta nabízeny jako řešení KVO potíží), ale také nadměrná konzumace rafinovaných rostlinných olejů, která vede k excesivnímu příjmu jinak prospěšných omega 6 mastných kyselin (MK), a takto i velmi nezdravému poměru v příjmu omega 6: a omega 3 MK. Některé omega 6 mastné kyseliny navíc v organismu metabolizují za vzniku kyseliny arachidonové, která se podílí na vzniku zánětlivých reakcí. Oleje s omega 6 MK jsou oblíbené u výrobců potravin, protože jsou stabilnější, zatímco oleje s citlivějšími omega 3 MK potravinářský průmysl téměř vůbec nepoužívá a nabízí jen minimálně.

Tuto výbušnou kombinaci jednoduchých cukrů a rafinovaných olejů doplňte koktejlem chemických aditiv se zbytky chemie z konvenčního zemědělství a recept na katastrofu nejen pro naše cévy je hotov.

Shrnutí řešení, které nám nabídly potravinářské a farmaceutické firmy

 • Margaríny s trans mastnými kyselinami.
 • Široká nabídka nízkotučných potravin, ve kterých byl tuk většinou nahrazován škroby (cukry).
 • Statiny (léčiva snižující hladinu cholesterolu v krvi) s celou řadou závažných nežádoucích účinků.
 • Doporučení dopřávat si rafinovaných rostlinných olejů s převahou omega 6 mastných kyselin.

Cholesterolová teorie vedla k masívní konzumaci nízkotučných potravin, včetně zvýšení příjmu jednoduchých cukrů a rafinovaných olejů, které významně podporují vznik zánětů v organismu. Výsledkem jsou neustále stoupající počty KVO, ale navíc i obezity a diabetu. Všechny jsou přímo propojené s uvedenými nevhodnými doporučeními.

Prevence zánětů

Přirozená strava s dostatkem vitamínů, minerálních látek, enzymů, fytochemikálií a vlákniny.

Jak je možné, že vegetariáni a další příznivci rostlinné stravy mají nižší riziko vzniku KVO* než konzumenti dnes běžné masité stravy, když by konzumace cholesterolu (živočišných potravin) neměla ovlivňovat KVO? Podle mne je vysvětlením, že zdravotní prospěšnost rostlinného stravování je dána typickou přednostní konzumací přirozených potravin s mnoha cennými ochrannými živinami před jakýmikoliv polotovary. Mnozí zástupci vegetariánů a spol. vedle zdravého stravování navíc vedou zdravý životní styl spojený s dostatkem pohybu, nekuřáctvím, vyhýbáním se drogám, zdravým spánkovým režimem apod. Potřebný cholesterol není nezbytné přijímat ve stravě, organismus si jej sám produkuje, a proto nikomu nehrozí deficit cholesterolu.

Je řešením mléko, vejce a maso?

Příjem mléka byl a skutečně je rizikem pro vznik KVO, ale dnes už podle mne lze usuzovat na to, že viníkem není mléko samotné, ale jeho nepřirozené technologické úpravy, jako např. pasterizace a homogenizace. Nepasterované mléko nejen že není příčinou alergie, ale nezvyšuje ani riziko vzniku KVO. Pasterované mléko je totiž nejběžnějším potravinovým alergenem, a v případě, že alergie není řešena kauzálně (naprostá eliminace pasterovaného mléka včetně všech výrobků, ve kterých se nachází) způsobuje chronické zánětlivé reakce v organismu, a tím podporuje ukládání cholesterolu a tuků v cévách. Podávání antihistaminik alergikům není řešení příčiny problému, ale pouhé potlačování zevních projevů alergie. Pasterizace navíc ničí v mléce přirozeně přítomná probiotika, a následkem toho (na rozdíl od nepasterovaného mléka) nepřináší žádný prospěch trávícímu traktu.

Vejce se zdají být bezproblémová, přestože (vzhledem k jejich produkci) sama doporučuji jen ta z organického chovu anebo místních tržnic, kde farmáře znáte. Zásadní je však stále jejich šetrná úprava, to znamená spíše krátké povaření než smažení na rostlinných olejích, při kterém cholesterol obsažený ve vejcích snadno oxiduje, a navíc rostlinné oleje příjem vajec obohatí o omega 6 MK.

Maso je na vrcholu potravinového řetězce, což prakticky znamená, že se v něm hromadí veškerá rezidua z konvenčního zemědělství. Maso dnešních zvířat je díky nepřirozenému nezdravému krmení podstatně nižší kvality, než tomu bývalo dříve.

Podle mne jsou proto výživové směry upřednostňující rostlinnou stravu (plant based diets) stále velmi zdraví prospěšné, a to nejen pro lidi. O ekonomické a ekologické výhodnosti rostlinného stravování jsem však už vícekrát psala, a proto nyní detailněji popisuji pouze zdravotní stránku problematiky. Výborným příkladem prospěšnosti příjmu potravin z rostlinných zdrojů oproti živočišným jsou například vlašské ořechy, které dodávají omega 3 mastné kyseliny, ale na rozdíl od mořských ryb bez rizika současné konzumace těžkých kovů (zejména rtuti).

Nízkocholesterolová dieta

Dodržování nízkocholesterolové diety má stále význam ve vzácných případech genetického defektu metabolismu cholesterolu (familiární hypercholesterolemie), při kterém jeho hladiny v krvi dosahují extrémních hodnot, a také možná u tzv. cholesterol senzitivních jedinců, ale odhady počtů takových jedinců nejsou jednoznačné, objevují se dokonce pochybnosti o tom, zda vůbec existují. Donedávna se doporučovala nízkocholesterolová dieta všem, dnes běžněji asi třiceti procentům tzv. citlivé populace. Vzácná genetická porucha ani určité procento na cholesterol senzitivních jednotlivců však nedokáže ospravedlnit plošné doporučování zdraví neprospěšných diet, a už vůbec ne léků se závažnými vedlejšími účinky.

Pravidelná konzumace nezdravých průmyslově upravovaných potravin s nadbytkem jednoduchých cukrů, trans mastných kyselin a omega 6 MK zvedá riziko výskytu KVO mnohonásobně více než samotný přijem cholesterolu. Tato nová teorie dobře vysvětluje i jinak paradoxní fakta:

 • Proč eskymáci netrpí epidemií KVO navzdory jejich stravě s extrémně vysokým příjmem cholesterolu a nasycených mastných kyselin (živočišných tuků). Cholesterol samotný není příčinou KVO.
 • Proč záliba Francouzů v tučných sýrech a krémových dezertech není doprovázena vyšším výskytem KVO oproti zemím, ve kterých jsou ženy pravidelně na dietách. Francouzi jedí především kvalitní přirozené potraviny s dostatkem ovoce a zeleniny, mnohem menší množtví polotovarů, vaří čerstvá jídla z kvalitních surovin namísto pouhého přihřívání polotovarů, nevečeří ve fast food restauracích.
 • Studie, ve kterých nízkotučná a nízkocholesterolová strava vedla až k reverzi cévních plaků. V těchto studiích se vedle nízkotučné diety podávala zejména zdravá, přirozená, převážně rostlinná strava s mnoha ochrannými faktory, režim byl navíc doplněn pohybem a psychoterapií.

Moje doporučení:

 • Maximálně upřednostňujte přirozené potraviny s převahou rostlinných zdrojů.
 • Omezujte (a nejlépe úplně vylučujte) konzumaci průmyslově upravovaných potravin, a to zejména potravin s obsahem jednoduchých cukrů a rafinovaných olejů.
 • V případě konzumace živočišných potravin upřednostňujte ty z organického zemědělství; u mléka ideálně to nepasterované.
 • Denně do jídelníčku zařazujte nejrůznější druhy zelenin s důrazem na tmavé listové saláty.
 • Vyhýbejte se margarínům s trans MK a potravinám obsahujícím margaríny a HFCS.
 • Příjem rostlinných olejů bohatých na omega 6 MK vyrovnávejte příjmem zdrojů omega 3 MK. Upřednostňujte kvalitní máslo před margaríny, především mazání chleba čímkoli nahraďte zálivkami a dipy z prospěšného olivového oleje, který je nejlepším zdrojem omega 9 MK.
 • Z jídelníčku zcela vyřaďte soft drinks s nadbytkem kukuřičného sirupu (HFCS), sladké pečivo, které kombinuje zdroje trans mastných kyselin a jednoduchých cukrů, smažená jídla v restauracích, která se přednostně připravují z rostlinných olejů bohatých na omega 6 MK.

* Effects of a long-term vegetarian diet on biomarkers of antioxidant status and cardiovascular, Nutrition. 2004 Oct;20(10):863-6.

Důležité doplnění: V případě geneticky dané hypercholesterolémie jsou léky zpravidla potřebné a prospěšné, ale jedná se pouze okolo jednoho procenta ze všech případů.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Zdravé zprávy emailem

159 komentářů: “Cholesterol – kde je pravda?”

 1. Linda napsal:

  Dnes mi lékařka sdělila, že můj cholesterol je v nadměrné výši ( 7,6 ) a je to velmi nebezpečné. Začala jsem brát lék Sortis (atorvastatinum). Dietu mi však nedoporučila, že by to teď stejně nepomohlo.
  Léčím se pár let na štítnou žlázu ( Euthyrox 100 ). Jím málo a přesto přibírám. Jezdím denně na kole, ale nehubnu. Pohybu mám doma i v zahradě a okolo domu dost, nepomáhá to.
  Nesladím, ale ke kávě a čaji si dám „sladkost“. Málo smažím, občas používám olivový olej. Mám ráda mléko a mléčné výrobky – zvláště bílý jogurt a tvaroh. Maso máme asi 1 – 3x týdně, i méně.
  V naší rodině je opakované onemocnění štítné žlázy. Maminka umřela na infarkt – nikdy nebyla léčena na štítnou žlázu, vysoký cholesterol a srdce. Určitě tyhle problémy měla, ač její lékař nás i ji o ničem neinformoval.
  Trochu jsem se dnes vyděsila. Co dělám ještě špatně ?
  Děkuji. Linda

 2. Je těžké, takto na dálku a s velmi omezenými informacemi, vyhodnocovat Vaši situaci. Obecně jako nejdůležitější bych v případě vysokého cholesterolu doporučovala maximální omezování jednoduchých cukrů, rostliných olejů s nadbytkem omega 6 MK a tepelně poškozených tuků. Detailnější informace o terapii vysokého cholesterolu popisuji i v kategorii první pomoci pod heslem: Vysoká hladina choolesterolu.

 3. Terezie napsal:

  Tak to je hodně drsné zjištění… Ještě že už mám hodně dlouhou dobu nedůvěru v margaríny a podobné ‚uměle‘ vyráběné potraviny. Upřednostňujeme máslo a rostlinné oleje (pokud možno geneticky nemodifikované). Úplně s Vámi souhlasím, co se doporučení týká; když se nad tím člověk zamyslí, vlastně bychom k tomu měli dojít pomocí zdravého selského rozumu, ale hádám, že vliv reklamy a médií obecně je holt příliš silný.

 4. Luděk napsal:

  Obávám se, že stále trvající a úspěšně šířené dezinformace ohledně cholesterolu nebudou způsobeny neznalostí, ale silným tlakem korporací a farmaceutických firem majících obrovské zisky na výrobě margarínů a prodávajících kvanta léků na neexistující problémy. Kdo by se kdy nadál, že ve druhé dekádě 21. století bude debilizace společnosti tak rozsáhlá a propracovaná.

 5. Petr Ježek napsal:

  Máte, Margit, velmi solidní znalosti o skutečné fyziologii a souvisejících procesech v lidském organismu. Cholesterol je pro lidský organismus v obou formách (LDL, HDL) zcela nepostradatelný a za komplexního a balancovaného příjmu živin v potravě zcela neškodný a naopak vysoce prospěšný. Stručně, jeho diagnostikování na bázi krevního vzorku se týká výhradně cholesterolu unášeného krví, nikoli cholesterolu usazovaného na cévní stěně. Ostatně, nejvíce cholesterolu si náš organismus vyrobí sám v játrech, protože jej trvale potřebuje, takže příjem z vnějšku v potravě je mnohem méně podstatný (byť dodatečný cholesterol může napomoci arteriální sedimentaci, je-li ho příliš). Vyvážená strava s vysokým podílem průmyslově nezpracovaných nebo alespoň nevhodným způsobem nezpracovaných potravin s pravidelným vyšším příjmem vitamínu C (neumíme si jej v těle sami vyrobit jako např. psi a kočky) a komplexu přírodních enzymů a minerálů (v tabletách a tobolkách jen v nouzi!) je nejlepším preventivním „lékem“.

 6. Klára napsal:

  @Linda: Mám podobnou zkušenost, kdy několik lékařů vysokou hladinu cholesterolu komentovalo tak, že je nezbytné nasadit léky a potravou se nic nevyřeší. Rozhodla jsem se pro pokus a řekla si, že dočasně budu léky ignorovat a začnu je brát teprve, až se skutečně potvrdí, že stravou s cholesterolem nepohnu. Po třech měsících na kontrolním měření lékařka užasla, protože cholesterol byl v normě a já jsem jí řekla, že jsem doposud léky nebrala (jsou to nepříjemné situace, ale pokud se lékaři nesetkají s živoucími příklady opačného, budou mít všechny důvody držet se jen ordinování léků). Později se podařilo takto snížit cholesterol i manželovi. Omezili jsme živočišné výrobky, výrazně utlumili sladké a při vaření jsem se inspirovala v knížkách Hany Zemanové v tom, která zelenina, obiloviny apod. podporují snižování cholesterolu.

 7. radush napsal:

  Milá Margit, článek se mi líbí, jen je bych Vám vytkla pár věcí, ke kterým byste měla jako obdorník přihlédnout. V dnešní době, kdy se margaríny nevyráběji hydrogenací a obsah trans nenasycených mastných kyselin se pohybuje pod hranicí 2 %, je již doporučení vyhýbat se margarínům dávno překonáno. Naopak bych si dala pozor na bio másla, kde se množství trans mastných kyselin pohybuje kolem 7 %. Které máslo je tedy podle Vás to kvalitní? Dále bych se Vás ráda zeptala odkud čerpáte informaci, že jsou doporučovány tuky s převahou n-6 nenasycených mastných kyselin. Podle mnoha zdrojů jsem si jako spotřebitel vyčetla, že bych měla konzumovat více olivového a řepkového oleje, čili oleje s převahou mononenasycené kyseliny olejové a v případě řepokového oleje i s významným zastoupením n-3 nenasycených mastných kyselin.

 8. Dobrý den, v příspěvku je jasně uvedeno, že margaríny nám byly roky doporučovány i když obsahovaly trans MK, tj. použila jsem minulý čas. Dnes margaríny skutečně trans MK neobsahují, ale přesto není žádný důvod je doporučovat, viz. můj novější text v encyklopedii: http://www.margit.cz/encyklopedie/margariny/
  Rostlinné oleje (ty nejběžnější s převahou omega 6MK) se také desítky let doporučovaly jako nejvhodnější tuky a až v posledních letech se doporučování přesunuje na mononenasycené MK. Přesto základem margarínů jsou zpravidla rostliné oleje s převahou omega 6 MK a margaríny včetně těch stále hydrogenovaných jsou základem běžných polotovarů. Nevidím žádný důvod měnit doporučení shrnující tento text.

  http://www.margit.cz/encyklopedie/margariny/

 9. Slávka napsal:

  Dobrý den.
  Prosila bych o radu, zda má smysl užívat lecithin. Mám cholesterol 7 a lékař řekl, že je to sice na léky, ale že mi je nedoporučuje pro velký výskyt vedlejších účinků. Moje maminka i bratr mají taky zvýšený chol., takže si myslím, že to mám dědičné. Maminka opravdu měla velké problémy při užívání léků na snížení chol. Bolesti kloubů a svalů. Po vysazení tyhle problémy odezněly.
  Děkuji. Slávka

 10. Dobrý den,
  nejdůležitější bude dodržování zdravé výživy, jak popisuji na webu. Užívání lecitinu vyzkoušet lze, na pár týdnů, a dále se rozhodnout podle výsledků a také konzultaci s Vašim lékařem. Margit

 11. Jaroslav Košťál napsal:

  Dobrý den, nejprve chci poděkovat za zajímavý článek a dále bych rád znal Váš názor na snížení hladiny cholesterolu snížením hladiny homocysteinu pomocí vitamínu B6, B9, B12, tak jak o tom informuje MUDr. Karel Erben.
  Děkuji Jaroslav Košťál :-)

 12. Dobrý den pane Košťál,
  snížení homocysteinu je určitě moc důležité a s pomocí vitamínu B ta nejlepší cesta. Z přípravků pro snížení homocysteinu mohu doporučit český rakytníkový sirup Ra-vit, který najdete běžně v internetových obchodech. Margit

 13. Slávka napsal:

  Dobrý den. Děkuji za předchozí odpověď a jestli můžu, ráda bych se ještě zeptala na pár věcí. Jak rychle se cholesterol usazuje v cévách? Prý to trvá léta, má proto vůbec smysl na “ stará kolena“ užívat léky na snížení? Pokud ze začnou léky brát, dojde i k odstranění usazeného cholesterolu v cévách? Jak je to s vedlejšími účinky léku na snížení a existují léky s menším rizikem vedl. účinků na svaly? Mám totiž tetanii a postpolio syndrom a tak se obávám problémů v tomto směru. Nemám nadváhu, spíš naopak, nejím tučné a stravuji se myslím docela zdravě. Je nějaký přístroj na měření chol. na doma? Děkuji. Slávka.

 14. Dobrý den Slávko, je pravda, že cholesterol semůže v cévách usazovat léta. Pro posuzování smyslu užívat jakékoliv léky je třeba vycházet z aktuálního stavu a ten je nezbytné konzultovat s Vašim lékařem. Proto se prosím s dalšími otázkami obraťte přímo na něj. Margit

 15. Kristina napsal:

  Také mám vysoký cholestrol, 7,5 u svého lékaře jsem odmítla nabídku léků na snížení, rozzlobil se na mě a uklidnil se, až když jsem podepsala vyjádřeníí na odmítnutí. Vyznávám zdravý životní styl, nekouřím, nepiji, stravuji se převážně vegetariánsky, denně chodím pěšky do práce, pracuji na zahrádce.Je pravda, že mám ráda sladké.
  Zabývám se čínskou diagnostikou a mám vypozorováno, že lidé, včetně mně, kteří se narodili v roce Dřeva-(orgány játra, žlučník), jsou ohroženi víc než ostatní. Z  antroposofické medicíny jsou poznatky, že každý národ, jako skupinová duše, vlastní společné éterné tělo, které se vyznačuje určitým sklonem k nemocem; proto jsou Eskymáci k tomuto onemocnění imunní, ale můžou mít jiné problémy. (zdroj R. Steiner, Mudr. Michaela Glöckler). Současná medicína je celkově ve slepé uličce a dostane se z ní, až pochopí, že člověk je ryze individualizovaná duševně-duchovní bytost.

 16. Astra napsal:

  Dobrý den, snažím se jíst zdravě, tedy maso konzumuji jen sporadicky, převažuje u mne zelenina (čínské/pekingské zelí, rajčata, mrkev, cibule, česnek), kterou požívám převážně v syrovém stavu. Také mám v oblibě vajíčka na všechny způsoby (smažím na jednodruhovém řepkovém oleji). Nesladím kávu ani čaj, ani jiné nápoje, vše bez cukru, občas si místo toho dám nějaký zákusek. Dost konzumuji jogurty. Takže -suma sumárum – lehká jídla a v menším množství, přesto mám cholesterol trvale v rozmezí 7 – 9. Mám postpolio syndrom, takže jsem pohybově poněkud omezena, ale to snad nemá takový vliv… a pořád mne pálí žáha, snad už i z vody. Vyzkoušela jsem Maalox, Ranisan atd., z jedlé sody se mi akorát vyždímá žaludek a pak mám jen hlad. Léky na cholesterol neberu, nechci si ještě zničit játra. Máte na tyto výše uvedené potíže nějakou radu? Předem dík a srdečně zdravím
  >Astra<

 17. Dobrý den, trvale vyšší cholesterol je při převážně zeleninové stravě s omezeným cukrem neobvyklý, ale důležitější než hladina samotného cholesterolu jsou další ukazatele popsané v textu. Pálení žáhy určitě doporučuji řešit s terapeutem, ideálně lékařem zabývajícím se i tradiční čínskou medicínou anebo ayurvédou. Je třeba zjistit příčinu potíží a tuto cíleně řešit. Margit

 18. Linda napsal:

  Dobrý den , přečetla jsem si Váš zajímavý příspěvek a prosím o radu. Je mi 69let, nemám nadváhu. Přes 10 let jsem brala statiny a letos pro bolest stehenního svalu, mě je lékařka doporučila vysadit. Cholesterol se opět zvýšil na 6,4mmol/l ( LDL-3,4 HDL-1,8). Mám tedy držet dietu. Protože mám také hraniční osteoporózu(T-skore -2,5), nevím jak kombinovat potraviny. Doporučovaná vláknina při cholesterolové dietě, např. fazole, rajčata, listová zelenina, snižují LDL, ale zároveň zabraňují vstřebávání vápníku. Lze najít nějaký kompromis? Předem děkuji a srdečně zdravím. Linda

 19. Dobrý den Lindo, doporučuji zkusit přijímat nejen vyšší obsah vápníku, ale také více vitamínu D a K2, které podporují ukládání vápníku do kostí. Detailněji popisuji v:
  http://www.margit.cz/vitamin-k2/

  Pro zajištění udržení vápníku v kostech je potom nezbytný pravidelné posilovací cvičení. Vláknina, v množstvích obsažených v běžné zdravé stravě, ovlivňuje vápník jen omezeně. Hlavním problémem jsou oxaláty a šťavelany, které se nacházejí zejména ve špenátu a rebarboře. Margit

 20. Viera napsal:

  Milá Margit, po niekoľkých dňoch hľadania na internete, som sa prepracovala k vášmu článku o cholesterole, ktorý mi pomohol získať nadhľad a upokojil ma po tom, čo mi lekárka oznámila zvýšený cholesterol (6,83). Dala mi tri mesiace na to, aby som urobila všetko pre to, aby sa mi hodnoty posunuli k priaznivejším číslam, inak budem podľa jej slov nútená užívať lieky na jeho zníženie, čomu sa chcem za každú cenu vyhnúť.
  Mám 47 rokov, meriam 164 cm a vážim 54 kg. V stravovaní sa držím „sedliackeho rozumu“ – ovocie, zelenina, olivový olej, vyprážané jedlá zriedkavo, vylúčila som salámy a párky, pri varení používam v rozumenej miere bravčovú masť, klasické maslo, celozrnný chlieb a pečivo z domácej pekárne. A práve pri chlebe a pečive nie som si celkom istá. Posledný týždeň (po zistení výšky môjho cholesterolu) som preštudovala množstvo informácií o tom „najsprávnejšom“ stravovaní. Prepracovala som sa až k paleo diéte, ktorá ma šokovala tým, že živočíšne tuky nám škodia práve v kombinácii so sacharidmy, ktoré sú vraj najviac obsiahnuté vo výrobkoch z múky. Podľa tejto diéty treba chlieb, pečivo a cestoviny úplne vylúčiť. Pravdupovediac, toto ma najviac vydesilo, pretože celozrnný chlieb a pečivo konzumujem denne spolu so zeleninou a olivovým olejom. Mohli by ste mi prosím povedať váš názor na vhodnosť, či nevhodnosť týchto potravín? Vo vašich článkoch píšete, že je potrebné vylúčiť jednoduché sacharidy, ktoré sú (podľa mojich zistení) v bielej múke, to znamená, že výrobky z celozrnnej múky nepredstavujú také riziko?
  Vopred ďakujem za vašu odpoveď.
  Viera

 21. Dobrý den Viera, s názorem, že nadbytek polysacharidů může také být riskantní souhlasím a pro vyzkoušení doporučuji nyní na těchto pár zkušebních týdnů veškeré pečivo maximálně omezit. Vím, že paleo dieta občas pomáhá, ale sama ji považuji za příliš extrémní a riskantní z důvodů nízké kvality dnes běžně nabízených živočišných potravin. Držím pěsti ať se Vám podaří situaci zvládnout. Margit

 22. irena Hrabcová napsal:

  Dobrý den,

  můj cholesterol je již několik let vyšší, nyní se vyšplhal na 7,63. Léčím se na štítnou žlázu a na arytmii. Užívám cca 9 let euthyrox 75 a 4 roky concor 2,5 denně. . Jím velmi malé porce, nekouřím, nepila jsem alkohol 15 let. Sice nesportuji, ale jsem celé dny v pohybu. Přibírám každý rok cca 1-2 kg. Měřím 163/65kg .Před léčbou euthyroxem jsem vážila 57 kg. Nesladím 35 let. Jím přírodní jogurty, šunku, celozrnné pečivo, chleba s máslem si dopřeji jednou za měsíc, každý den 250g rajčat, odšťavuji jablka, mrkev, pomeranče atd. Smažený řízek si jednou za 10 dní dopřeji. Čokoládu 2-3x týdně ale hořkoui, 5dkg. Při kontrole štítné žlázy, kdy jsem odmítla léky na snížení cholesterolu, mi paní internistka doporučila pít 2dl červeného vína denně.I když mi moc nechutná, začala jsem s touto léčbou.V únoru a nyní v červenci jsem měla ošklivé horečnaté virozy a brala vždy 10 až 11 dní ATB Zinat 500 po 12 hodinách. Tento týden jsem byla na kontroním odběru krve a praktická lékařka mi řekla, že mám málo železa, zvýšené sice malinko, ale zvýšené jaterní testy a cholesterol, 7,63! Dala mi tři měsíce, abych dietou snížila cholesterol.Víno i 1 dl mi zakázala. Prý i to malé množství zvyšuje jaterní testy. Můžete mi poradit co s tím? Je mi 64 let. Za odpověď předem děkuji. Iren

 23. Dobrý den Iren, omlouvám se, ale takto komplexní potíže není možné řešit v rámci online poradny. Určitě doporučuji více konzultovat s Vaší lékařkou a nejlépe ji i požádat o doporučení k dietní sestře, která by s Vámi dala stravovací režim do pořádku Margit

 24. Dáša napsal:

  Dobrý den,
  p.doktorko,mám cholesterol 8.4 po odmítnutí statin.Mám zvýšený cukr,bojím se že ze statin získám diabetes, po vysazení statin se cítím lépe,jsem víc aktivní a dušnost vymizela..Mám dotaz zda studie ukazují jak vysokých hodnot může neléčený cholesterol dosáhnout a jak vysokého věku se tito nositelé vysokého cholesterolu dožívají věku.
  Dále mám dotaz když už pacient nemůže statiny užívat z jakéhokoli důvodu tak už vlastně zůstává svému osudu a děj se vůle boží??? Mám prosím ještě jeden dotaz na lék zvaný CHOLESTYRAMIN pro těhotné-zda je bez vedlejších účinků a jestli existuje statin vůbec bez vedlejších účinku.Děkuji za vyčerpávající odpověď.Dáša

 25. Dáša napsal:

  Dobrý den,
  p.doktorko,mám ještě dotaz, doporučuje se užívat KOENZYM Q 10 který údajně výrazně snižuje riziko vedlejších účinků statin.Můžu bílý cukr nahradit cukrem třtinovým v omezeném množství?Děkuji Dáša

 26. Dobrý den Dášo,
  obecně platí, že každý lék může mít vedlejší účinky a u Cholestyraminu se nepředpokládají, ale ani je není možné zcela vyloučit, jeho užívání v těhotenství musí vždy schválit lékař, který posoudí poměr prospěchu a rizik.
  Omlouvám se, ale nemám jednoznačné odpovědi na další otázky, exitují tisíce studií o cholesterolu, ale mnohé z nich docházejí i k hodně rozdílným závěrům a doporučením, jako např. jsou i doporučení i jen mírně zvýšený cholesterol statiny snižovat se kterým jiné studie a odborníci, včetně mě, nesouhlasí. Margit

 27. Dobrý den, u cukrů je více zásadní než druh množství, a proto každé snížení má velký význam a mohu jen doporučit. Ano, při užívání statinů je vhodné brát i Coenzym Q10. Margit

 28. Dáša napsal:

  Dobrý den,
  paní doktorko,omlouvám se a opět se vrátím k otázce jak vysokých hodnot může cholesterol
  dosáhnout.Já mám 8.4,má nadřízená má 11 a přesto jí lékař nedoporučil statiny. Mne ale zajímá jak vysoký cholesterol byl ve statistikách zaznamenán.Paní doktorko,jsem z Ostravy a ráda bych našla lipidemickou poradnu sdílející Vaše názory.Ještě jednou děkuji Dáša

 29. Dobrý den Dášo,
  nedokáži vysvětlit, proč lékař nedoporučil statiny pro vaši nadřízenou. Při uvedené vysoké hodnotě cholesterolu bych to sama předpokládala. Hodnotu nejvyššího zaznamenaného cholesterolu skutečně neznám a jednotlivé lipidemické poradny nemám šanci sledovat a posuzovat. Proto se moc omlouvám, že více nepomohu. Doporučuji zkusit s vašim lékařem probrat možnosti dietoterapie anebo jej požádat na vhodného spolupracujícío dietolog. Margit

 30. Veronika napsal:

  Dobrý den paní Slimáková, před pár dny manželovi (33 let) zjistila lékařka z krve zvýšený cholesterol. Bohužel znám pouze celkovou hodnotu a to 5,5 a ta se mi nezdá ještě tak dramaticky vysoká, od lékařky však přišel s tím, že má velmi vysoké riziko infarktu, s receptem na Rosucard 20 mg (statin) a ukázkovým jídelníčkem od Danone.
  Patříme mezi ty, kteří spíše poslouchají své tělo, stravujeme se tak nějak od všeho něco, avšak polotovarům se spíš vyhýbáme a výrobky typu Danone a podobné jsem nikdy nekoupila a kupovat odmítám. Plánujeme co nejdříve navštíavit odborníka na tradiční čínskou medicínu, což považuji za jediné řešení. Zajímá mě však Váš názor na výše popsané řešení, k jakému lékařka přistoupila. Děkuji moc za Váš čas a názor.
  Zdravím a vše dobré, Veronika.

 31. Dobrý den Veroniko, s Vašimi pochybnostmi o hodnocení stavu, předpisu statinů a jídelníčku od Danone naprosto souhlasím. Vedle konzultace s odborníkem na TČM bych doporučila zkusit najít i jiného lékaře. Margit

 32. Pavel napsal:

  Dobrý den paní Margit. Se zájmem jsm si přečetl Váš článek, který v podstatě kopíruje současné názory na stravování a životní styl. Tyto názory, jak mně jistě dáte za pravdu, se mění každých 5 až 10 let. Přečetl jsem si všechny zde uvedené příspěvky a došel k závěru, že žádné diety ani léky v otázkách cholesterolu nic v zásadě nevyřeší. Můj kolega se snaží dodržovat zásady uvedené Dr. Erbenem, dokonce se stravuje tak, aby přijímal tuky (nas/nenas) v doporučovaném poměru 1:3. Neustále každému vysvětluje teorii buněčných membrán…. a výsledek je jaký? Žádný. Je na tom pořád stejně. A tak jsem došel k závěru, že nejlepší je stravovat se tak, jak se stravovaly naše babičky. Ty jedly to, co bylo. Kde by v zimě vzaly ovoce a zeleninu? Kde by vzaly maso, když nebyly mrazáky? A co bylo podstatné – bylo málo jídla a tak se nemohly přejídat. A denně chodily na pole jednotit cukrovku. Moje babička se takto dožila 94 let. Většina teorií na zdravý životní styl abstrahuje od genetických dispozic a je jako výchdisko zaměřena na vegetariánskou stravu a dále na jógu, ájurvédu, čínskou medicínu a další alternativní medicíny. A když k tomu přidám homeopatii a teorii o stravování v závislosti na krevní skupině, tak už si myslím, že se lidstvo zbláznilo.
  Paní Margit, můžete prosím zaujmout stanovisko k mému názoru?
  Zdraví Vás Pavel.

 33. Dobrý den Pavle, určitě navrhujete spoustu rozumného. Sama si myslím, že stravovací způsob zdravotní stav ovlivňuje, ale ta nejlepí doporučení jsou naprosto jednoduchá a skutečně ke zdravému jezení není třeba studovat žádné výživové teorie. Margit

 34. Marie napsal:

  Dobrý večer paní Slimáková.S vysokým cholesterolem se léčím 30let,až do roku 2012 kdy mě v lékárně zamněnili Simvacard za levnější variantu jsem začala mít problémy.Přestože jsem léky užívala najednou jsem měla loni cholestero na 7,2mmol a navíc se umně projevila intolerance na statiny,loni mě dělali genetiku s negativním nálezem.Letos v červnu na kontrole v poradně jsem měla 7,8 a teď v září při preventivce 8,3.Za poslední dva roky jsem výrazně snížila váhu z 80kg na 52kg při výšce 161cm.Jím zdravě minimálně dva roky jsem nesnědla ani plátek jakékoliv uzeniny,maso jím pouze drůbeží tak jednou za dve tři měsíce.Tak bych potřebovala radu v čem je zakopaný pes,hubla jsem hlavně proto abych nemusela užívat léky.Teď beru 14dnů nový lék,začal mně bolet žaludek a rozhodilo mě to zažívání.Nebylo by nakonec lepší nic nebrat a cítit se dobře,pokud to tak bude pokračovat budu mít cholesterol za rok na 10mmol jako když mě ho zjitili poprvé.Poraďte prosím Marie.

 35. Dobrý den Marie,
  Vašemu textu plně nerozumím, píšete o 30 letech terapie od roku 2012, ale možná jde jen o překlep. Snížení hmotnosti je bezva, otázkou je jestli namísto masa nekonzumujete více tepelně zpracovaných rostlinnách olejů, margarínů a cukrů, které možná hladinu cholesterolu a tuků celkově ovlivňují ještě hůře. Doporučuji vyzkoušet i omezení těchto a s Vašim lékařem probrat možnost vyzkoušení vysazení statinů při intenzivnšjším sledování hladiny cholesterolu a popřípadě i dalších rizikovývh faktorů zánětu. Margit

 36. Jaroslava Hillová napsal:

  Dobrý den paní Margit,

  líbí se mi Váš článek a ráda bych se podle Vašich rad řídila. Byla mi totiž diagnostikována právě ta nepříjemná věc, o které píšete, že se nevyskytuje často, jestli vůbec ano, a to je geneticky daná hypercholersterolémie. Pojídala jsem několik roků statiny, až jsem se dozvěděla o jejich nežádoucích účincích, údajně způsobují také rakovinu slinivky břišní. Odmítla jsem je. Po čase mi stoupl cholesterol přes 8 mmol/l a vždy byl vysoký hlavně LDL a rovněž triglyceridy byly dost vysoké. Přitom jsem štíhlá, BMI pod 20.

  Proč toto vše vypisuji. Letos zjara jsem se dozvěděla, že na Urale lidé proti vysokému cholesterolu pojídají syrovou cibuli v množství 2 menší nebo jednu velkou cibuli denně. Nejlépe syrové, ale kdo nemůže, lze ji trochu tepelně upravit. Údajně to prověřovali na nějaké americké univerzitě a potvrdili, že se opravdu po měsíční kůře cholesterol snížil, už si nepamatuji o kolik %. Větší účinek měla syrová cibule.

  Zkusila jsem to. Syrovou nemohu, ale trochu si ji posmažím na oleji, jen slabě, anebo spařím, aby nepálila. Jím to téměř denně, už od jara a dospěla jsem k hodnotě 6 mmol/l. Přestala jsem přitom dodržovat příslušnou dietu a jím občas i pokrmy se sádlem, škvarky, sem tam vejce, ale k tomu hodně zeleniny, především syrové.

  Jak se na to díváte Vy, můžete mi prosím odpovědět?

  A ještě jedna poznámka. Píšete o tom, že je vhodné pít nepasterované mléko. Ovšem v takovém je plno mikrobů. Jak s tím? A jsou skutečně ve zkysaném mléku potlačeny choroboplodné mikroby?

  Děkuji a přeji hodně zdaru

 37. Dobrý den, děkuji za sdílení Vaší zkušenosti. Takto výraznější pokles cholesterolu pomocí cibule bych sama neočekávala, a to zejména ne v případě geneticky dané hypercholesterolémie. Takže blahopřeji, doporučuji pokračovat, stejně jako i nadále jíst dostatek různorodé zeleniny, ale také současně sledovat stav u lékaře.

  Nepasterované mléko nemusí být plné mikrobů, dležitý je kvalitní zdroj. Více o mléce najdete v: http://www.margit.cz/encyklopedie/kravske-mleko/
  Držím pěsti ať stav i nadále zvládáte. Margit

 38. Radka napsal:

  Dobrý den paní Margito,
  dnes jsem se dozvěděla, že mám tzv. cholesterol na hraně. Dr. mi doporučila pohlídat si jídelniček. Úpřimně jsme se docela zasmály. Od malá jsem zvykla jíst hodně zeleninové stravy, olivový olej, ořechy atp.( otec Řek..vše říkající) Má váha je 61kg, měřím 172, 49 let a aktívně sportují. Ještě před časem jsem měla cholesterol prý jak malé dítě :) Ptám se, co dělám špatně, jak změnit jídelníček. Zvažovala jsem i to, zda problém nemůže být opravdu díky stresu a taky díky léku.Jsem bechtěrevička na Humiře. Hledám možnou příčinu a nejsem ochotna se ztotožnit s tím, že jím nezdravě :)
  Děkuji za názor

 39. Dobrý den, strava a Váš režim jsou skutečně určitě v pohodě. V případě, že se jedná o jediný takovýto laboratorní výsledek, bych situaci nijak neřešila a jen testy za pár týdnů opakovala. Až po potvrzení vysoké hladiny cholesterolu, hraniční výsledek bych také neřešila, je třeba hledat příčiny. Ano, stres může situaci zhoršovat a o vlivu užívaného léku na cholesterol se poraďte s lékařem, který Vám jej předepisuje. Margit

 40. Dagmar napsal:

  Dobrý den je mi 36 let a už druhým rokem užívám Lipanthyl 267 M. Nejdříve chol. 7,2 a nyní asi 6,2. Myslíte, že je ještě nutné užívat léky? Můj lékař tvrdí, že máme dědičné dispozice (matka se léčí léky na choles., otec i babička jeho matka měly mozkovou mrtvici), úprava stravy nebyla efektivní. Myslíte, že mohou být z léku vedlejší účinky? Lékař tvrdí, že budu muset jíst léky dlouhodobě a snad i do konce života. To z toho mám opravdu hrůzu.
  Děkuji za váš názor

 41. Dobrý den, omlouvám se, ale v rámci online poradny nemohu posuzovat lékařem předepsané léky. Jako nejvhodnější mi přijde zkusit najít dalšího specialistu – lékaře a od něj získat nezávislý druhý názor. Děkuji za pochopení. M.

 42. Petr napsal:

  Dobrý den ,lékař mi zjistil vysoký cholesterol.Denně sportuji ,žiji vcelku zdravě/ovoce zelenina/.je pravda,že jsem na sladké….koláče…Mám dotaz,jak mám zdravě připravit např. rybu,kuře…..pouze na páře?Snažím se vyškrtnout z jídelníčku červená masa , mléčné výrobky a sladká jídla/koblihy/-četl jsem na netu „Cholesterovou lež“.Otestuji dopor.med se skořicí.Jednám správně?Petr

 43. Dobrý den Petře, zásadní je podle mne skutečně vyloužit hlavně sladké a mléčné a omezit obiloviny. Med se skořicí určitě stojí za vyzkoušení a vaření na páře také. Pro to je nejvhodnější investovat do nějakého kvalitního parního hrnce anebo vařit podle speciálních receptů jako je třeba tento: http://www.poslirecept.cz/zdrave-a-chutne/zdrave-a-chutne/ryba-v-pare-s-dusenou-zeleninou
  Více o parním hrncích: http://mojdom.zoznam.sk/cl/10070/1387421/Testujeme-elektricke-parne-hrnce
  Margit

 44. Irena napsal:

  Dobrý den,prosím Vás o názor na sčítání HDL a LDL cholesterolu.Proč se vlastně dělá průměr sečtením těchto hodnot z čehož pak vznikne např.hodnota 7,46 a člověk má strach ,že je strašně vyoké číslo neboť je HDL 2,01 LDL 5,35 .Norma HDL je 4 LDL 5.
  Není lepší poslat pacienty na cévní ,aby věděli jak na tom jsou s cévama apodle toho se zařídit.Děkuji za odpověď.Irena

 45. Dobrý den Ireno, musím přiznat, že nerozumím o čem píšete. Sečtení hodnot LDL a HDL cholesterolu skutečně nedává smysl a ani se nedělá. Margit

 46. Viera napsal:

  Dobrý deň Margit, pred pol rokom som Vás prosila o radu kvôli zvýšenému cholesterolu. Na Vaše odporúčanie som sa snažila obmedziť pšenicu a výrobky z nej, avšak nie vždy sa mi podarilo sa jej vyhnúť, tak som aspoň prestala kupovať chlieb a pečivo a začala som ich piecť doma zo špaldovej, ražnej a ovsenej múky. Okrem toho som vyradila biely cukor, polotovary salámy a akékoľvek sladkosti typu kexíkov a rôznych tyčiniek. Zvýšila som príjem ovocia a zeleniny, olivového oleja a prílohy k mäsovým jedlám som viac-menej naradila zeleninou.
  Môj cholesterol však ani po troch mesiacoch nijak významne neklesol (pôvodne som mala 6.83 a po troch mesiacoch bol 6.79). Po spomínaných troch mesiacoch som k zmene stravovania pridala pohyb, cca 4-5 krát týždenne po 30 minútach intenzívneho cvičenia, užívala som niacín, lecitín a sirup Ravit. Avšak ani po ďalších troch mesiacoch neprišlo k zlepšeniu, dokonca mi celkový cholesterol stúpol na 6,88. Jediným úspechom bolo to, že mi LDL klesol z 4.80 na 4,70 a HDL stúpol z 1,57 na 1,62.
  Po mojom naliehaní mi lekár poskytol všetky moje doterajšie hodnoty cholesterolu za roky 2008 – 2014, kde som s prekvapením zistila, že po celý čas som mala zvýšený cholesterol od hodnoty 5,89 do 6,88. Jediný dobrý výsledok som mala v roku 2012 a to 5,17. Snažila som sa zistiť, prečo v tomto roku boli moje výsledky v norme a spomenula som si, že od polovice roku 2011 až do polovice roku 2012 som užívala tekvicový olej s jódom Olejovita. Myslíte si, že je možné aby mi tento olej znížil hodnoty cholesterolu? Teraz som sa totiž dočítala, že práve tekvicový olej má príliš vysoký pomer omega6 k omega3, čo vraj nie je pre naše zdravie prospešné. Vhodnejšou verziou vraj je rybací olej s pridaným jódom. Mohli by ste mi prosím povedať Váš názor?
  Pre úplnosť ešte uvádzam, že mám 48 rokov, moja hmotnosť po prvých troch mesiacoch nového stravovania klesla z 56 kg na 51 kg, meriam 164 cm. Statíny stále odmietam užívať.
  Vopred veľmi pekne ďakujem za Váš názor.
  Viera

 47. Dobrý den Viera, je skvělé, co vše jste za poslední měsíve změnila a jen doporučuji v mnohém pokračovat. I snížení LDL cholesterolu a zvýšení HDL je podle mne úspěch. Tyto hodnoty jsou totiž důležitější než samotná výška cholesterolu. Vliv dýňového oleje mě překvapuje a jediné, co napadá je doporučit jej znovu používat a s tím i sledovat cholesterol. Margit

 48. Alena napsal:

  Dobrý den,
  rovněž já se potýkám s cholesterolem, jídelníček jsem hodně upravila, pohybu mám nadprůměrně, hodnoty stále kolem 9. Po 3 týdnech užívání statinů, které jsme s lékařem roky oddalovaly mám dnes 5,2. Přesto jsem se domluvila, že je ještě zkusíme vysadit a já zabojuji ještě nějak alternativně. Hledám, hledám, co zkusím. Mám na to 2měsíce.Mě by zajímalo, zda nemůže být příčinou také dlouholeté užívaním antikoncepce. Hodnoty se mi začaly zvyšovat postupně s užíváním antikoncepce před asi 20.lety. Teď již 2 roky nic takového nepotřebuji,ale lepší to není. Tak asi to nesouvisí. Potom jsem si všimla, že hodně dotazujících se v této poradně má problém se štítnou žlázou. Já také. Může být i v tomhle nějaká souvislost? Jinak děkuji za inspiraci ve vaších radách i za zkušenosti přispěvatelů. Alena

 49. Dobrý den Aleno, právě jste mě upozornila na zajímavou souvislost. O možnosti poškození funkcí štítné žlázy v důsledku užívání hormonální antikoncepce píše z pohledu tradiční čínské medicíny MUDr. Hoffmann: http://www.patentnimedicina.cz/cz/ze-supliku-tcm/nemoci-stitne-zlazy
  Terapie TČM mě i napadá jako možnost pro vzykoušení řešení Vašeho zvýšeného cholesterolu a v případě, že se takto rozhodnete uvítám zpětnou vazbu. Děkuji, Margit

 50. DAGMAR napsal:

  jsem rovněž vysokochorestelová.Potýkám se s podobným problémem,jako mnoho přede mnou.Již dlouho se o tuto problematiku zajímám,čtu různé názory.Zaujal mě článek amerického kardiochirurga a vědce.Píše že už provedl více než 5000 operací a všiml si,jak všichni mají rozedrané cévy uvnitř.S ostatními vědci kolegy nakonec zjistili,že srdeční a cévní choroby nezpůsobuje vysoký cholesterol,nýbž záněty.Právě ony jsou příčinou těch rozbolavěných cév.cholesterol se pak snadno uchytí,místo aby volně proplouval cévami,jak je jeho správná povinnost.Já mám veliké problémy s pamětí.Po oznámení lékaři se mi vysmál.Dotklo se mě to.Napsal mému obvodnímu do zprávy výsměšnou větu.Protože se léčím i se štítnou žlázou,nemohu od něj odejít.Je mi z toho zle.

 51. DAGMAR napsal:

  Teď jsem si vzpomněla na japonskýtest,který dělali u 16500 lidí.Zjistění bylo,paradoxní, Tvrdí ,že vysoký cholesterol naopak srdce a cévy chrání a nízký ne.

 52. Andrea napsal:

  Dobrý den,

  od 18 let trpím hypercholesterolémií, z matčiny strany a od 18 let jsem brala léky.
  Teď je mi 38 let. Před užíváním léků byl chol. 9,5 pak se snížil na 5,3. Před otěhotněním 33 let jsem léky vysadila a po porodu 35 let byl opět cholesterol přes 9, tak jsem léky nasadila – cholesterol se opět snížil na 5,5, ale jelikož jsem po užívání léků začala trpět nespavostí, ztrátou libida a spoustou dalších věcí, léky jsem si opět vysadila. Teď mi ho paní doktorka opět měřila a mám ho zpět na 9,5. Myslíte, že je v mém případě je nutné brát léky doživotně? Vůbec se mi do toho nechce, ale jelikož mám malé dítě, tak ho chci vychovávat dlouho :-) z matčiny strany většinou všichni zemřeli předčasně na mozkovou mrtvici nebo infarkt a celá tato větev má cholesterol nadměrně vysoký.
  Myslíte, že by stačila pouze úprava stravy, opravdu se mi zpět do nasazení statinů (Rosucard) nechce. Děkuji Andrea

 53. Dobrý den Andreo,
  musím přiznat, že jen takto na dálkou mi z popisu ve Vašem případě přijde vhodné léky dále užívat. Rozhodnutí o jejich případném omezení až vysazení doporučuji pouze v případě shody s lékařem. Margit

 54. Alena Perničková napsal:

  Dobrý den, paní doktorko,
  je mi 60 let, měřím 167 cm a vážím 70 kg. Dlouhodobě (30 let) mám vysoký cholesterol
  (kolem 8). Můj praktický lékař mi nepředepisoval žádné léky.Při vyšetření na interní ambulanci
  pro zvýšené nadýmání mi byly udělány nové krevní testy – cholesterol celkový 9,6, HDL 2,21, LDL 6,87 a předepsán ihned lék Rosucard na 3 měsíce. Myslíte si, že mám uvedené léky brát, když mě před rokem dělali koronarografické vyšetření (negativní Allenův test) s výsledkem – koronární tepny bez stenoz? Nějak se mi do toho nechce, vzhledem k tomu, co jsem si mohla o cholesterolu a jeho léčbě přečíst. Snažím se jíst zdravě, přiměřeně svému věku sportuji.
  Mocděkuji za odpověď

 55. Dobrý den,
  z celkového popisu situace bych sama také byla proti nasazení léků, ale nejsem lékař a určitě Vám doporučuji rozhodnutí probrat s Vašim praktickým lékařem. Margit

 56. chlor napsal:

  Odstraňte chlor z vody kterou pijete a v které vaříte a cholesterol půjde dolů všem. Stačí hledat na netu a neposlouchat lékaře nebo vlastně „lekaře“ :-)

 57. Helena napsal:

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat jestli je nutné užívat statiny,když můj manžel má tyto hodnoty cholesterol 6,97,HDL 1,28,LDL 3,30,TAG 4,38 ,aterogenní index 2,82.Je mu 54 let a po 3měsíční dietě se mu LDL ze 4,67 snížil na 3,3 0,ale trochu se zvýšily triglyceridy ze 3,60 na nynější hodnotu 4,38. Snaží se mít dostatek pohybu-denně jezdí na kole asi 10 km.Při své výšce 172 cm vážil 80kg a nyní snžil váhu na 75kg.Přestal jíst párky a salámy,které měl ve velké oblibě a také přestal jíst na noc,večeří už v 18 hodin. léky na vysoký tlak,ale to si myslíme,že je následek vyššího pracovního vytížení. Jiné zdravotní problémy nemá.Děkuji za odpověd.

 58. Dobrý den, sama bych doporučovala stav nejdříve zkusit řešit zlepšením stravy a pohybem, jak uvádíte. Léky jsou až poslední řešení a pravděpodobně ne nezbytné. M.

 59. Martina napsal:

  Dobrý den, manžel 37 let 176/80. zjištěn vysoký cholesterol 7,1. Jeho maminka též vysoký cholesterol. Paní doktorka nechce zatím řešit léky, prý máme zkusit dietu. Je nám jasné, že nemůže tuky, musí vypustit úplně škvarky, slaninu, salámy, párky apod, ale co nás zarazilo, že je v zakázaných potravinách i sladké pečivo. Má rád buchty, řezy, koláče. Jaký vliv má sladké na cholesterol? Bílé pečivo vyměnil za celozrnné, případně chléb, ale nesní ho nenamazané. Co je menší zlo: pomazánkové máslo, čerstvé máslo nebo Perla, Rama a podobné margaríny? Mně samotné před lety nebyl margarin při onemocnění jater vůbec doporučen, měla jsem ho nahradit slabou vrstvičkou čerstvého másla. A pokud vařím, tak je lépe na trošce oleje nebo domácího, škvařeného sádla? Zatím v tom tápu a hledám infa. Děkuji za odpověď. MK

 60. Dobrý den, postup Vaší paní doktorky je výborný. Cukr a sacharidy jsou skutečně velkým problémem a při zvýšeném cholesterolu určitě potřeba jejich zásadního omezení, tak jak vysvětluji ve článku. Na mazání z uvedeného dporučuji pouze máslo anebo pak pomazánky ze za studena lisovaných olejů. Margit

 61. Antonín napsal:

  Dobrý den, mám nestabilní anginu pectoris a 3 stenty (RIA, RMS 1a RMS 2), užívám mimo jiné Sortis v dávkách 80 denně. Lze eliminovat užívání vitamínu K2+D3?
  Děkuji za info. AU.

 62. Dobrý dem, omlouvám se, ale váš dotaz nechápu a i tak předpokládám, že je třeba především konzultovat přímo s vašim lékařem. Margit

 63. Kateřina napsal:

  Dobrý den, chci se zeptat, zda šetrně pasterizované mléko je v pořádků? Sehnat nepasterizované mléko je docela složité, ale šetrně pasterizované už problém není. Je mi jasné, že bude lepší, než pasterizované (vysoce) a homogenizované. Ale jde mi o to, zda je srovnatelně „příznivé“ pro zdraví, jak to nepasterizované.

 64. Dobrý den, předpokládám, že šetrně pasterovamé mléko je pro zdravé výhodnější než pasterované, ale musím přiznat, že exaktní rozdíl mezi nimi neznám. Co se týká zdravé je to podle mne něco mezi nepasterovaných a pasterovaným. Margit

 65. Lenka napsal:

  Dobrý den,v loňském jsem si nechala zkontrolovat cholesterol,celkový byl 6,LDL 3,7,HDL 1,98,triglyceridy 0,77,cukr 4,7.Po půl roce byly hodnoty 5,8,LDL 3,5,HDL 2,05,triglyceridy 0,57.Určitou dobu mám problém s Eustachovou trubicí,který je způsoben inervací nebo redukcí tukového tělesa.Doporučuje se přibrat,ale nevím,jaké tuky nebo další potraviny b y byly vhodné.Tučná masa ani salámy nejím,máslo si mažu ve velmi tenké vrstvě,přestala jsem jíst kupované sušenky a sladké pečivo.Občas si dám doma upečený koláč.Chtěla bych Vás poprosit o radu, jaká strava by byla vhodná.Trpím nervově svalovým onemocněním,jsem na vozíku.Děkuji.Lenka

 66. Dobrý den Lenko, omlouvám se, ale takto individuálně nemohu v rámci online poradny řešit specifické zdravotní potíže. Doporučuji pokračovat ve zdravé stravě podle vysvětlení, která předávám na svém webu a můžete i konzultovat s Vašim lékařem. Díky za pochopení, Margit

 67. Jarka napsal:

  Dobrý den,moc prosím o radu.Rok jsem 4x hormonálně stimulovala na ivf,při posledním těhotenství skončilo zamlklým.Měla jsem na další transfér začít stimulovat v červenci,ale praktický lékař mi sdělil,že mám cholesterol 8,3 a zakazujeme mi i do budoucna ivf,je mi 43 let,miminko chceme…je to se mnou tak špatné?Ostatní hodnoty mám prý ukázkové.Nemohl ten cholesterol vylítnout právě díky hormonům?Dal mi na 3 měsíce Rosucard 10mg,po jaké době se hladina sníží?Koupila jsem vitamín b,omegu 3,piji čaj na snížení,snažím se jíst zdravě.Děkuji

 68. Dobrý den, omlouvám se, ale takto specifickou situaci nemohu vyhodnocovat. Určitě bych byla pro nezávisle konzultovat i s jiných lékařem a odběry zopakovat. Pro snížení nezdravého cholesterolu je vedle stravy zásadní i pohyb. Margit

 69. Gabina napsal:

  Dobrý den, prosím o Váš názor. Příteli (48let) zjistili zvýšený cholesterol a poruchu fce štítné žlázy asi před třemi měsíci, když si nechal bez jakýchkoli problémů náhodně odebrat krev. Lékařka nedoporučila dietu ani jiná mírná opatření a rovnou nasadila statiny – Rosucard 20 a po sonu štítné žlázy Euthyrox 125 – bohužel přesné hodnoty cholesterolu neznám. Teď po kontrolním odběru po 3 měsících přidává k Rosucardu 20 ještě Lipanthyl 267 M. V rodinné anamnéze má přítel diabetes u matky s amputací nohy a úmrtím v 60 letech. Nejsem si jistá, ale užívat oba tyto léky současně mi nepřijde rozumné vzhledem k jejich vedlejším účinkům a ani se nedoporučují společně užívat….. Přítel je pečlivý a dbá všech lékařských doporučení… Děkuji za Váš názor

 70. Dobrý den, určitě moc doporučuji stav konzultovat i s jiným lékařem. Okamžité předepsání léků u člověka bez potíží a vyzkoušení režimových opatření jako je dietoterapie nepovažuji z aideální, ale detailněji nemohu jako nelékař stav posuzovat. Margit

 71. Martn napsal:

  Dobrý den, byl jsem nemocný na antibiotikách (augmentin, erdomed, atrovent) a následně mě po 14 dnech od antibiotik a týdnu od atroventu vzali na preventivní kontrolu ve 40 letech = EKG, odběr krve, atd.. Všechno až na krev dopadlo na jedničku – v krvi zjištěn vysoký cholesterol (8-9). Samozřejmě mi chtěli ihned nasadit léky, které jsem zatím odmítl s tím, že bych rád na další odběr krve s delším odstupem od nemoci. Moje otázka tedy zní – může vysoký cholesterol souviset s předchozím oslabením jater antibiotiky a následným brzkým krevním testem? (dle Dr. to prý nemá žádný vliv, ale mé zkušenosti jsou jiné)

 72. Dobrý den, nevím o studii, která by takovouto souvislost prokazovala. V každém případě však schvaluji počkat s nasazením léků až po opakovaném tetsování, které by zvýšený cholesterol následkem užívání atb vyloučilo. Margit

 73. Věra napsal:

  Dobrý den, lékaři mi zjistili mírně zvýšený cholesterol, ale cévy mám celkově ve špatném stavu, silně zanesené. Je mi 62 let, měřím 170 cm a vážím 62 kg. Nekouřím, alkohol nepiju, pitný režim dodržuji (ředěné ovocné čerstvé přírodní, ovocné a bylinkové čaje), hřeším pouze černou kávou. Strava: pestrá, čerstvě vařená, hodně ryb, krůta, hovězí, čerstvá nebo tepelně ¨(velké množství) zeleniny, veškeré ovoce a to konzumuji denně, cukr nepoužívám ani bílou mouku a výrobky z ní. Vařím na vodě nebo griluju, přílohy: brambory, neloupaná rýže, špalda a z ní těstoviny, pečivo špalda, bílkový chlebíček, bílé jogurty, Cottage, tofu, šmakoun atd.. Prostě můj muž říká, že jím nechutně zdravě a přesto mám žíly v dezolátním stavu s rizikem zdravotních problémů. Bylo mi doporučeno užínat potravinové doplňky: inkardio a OMEGA 3.
  Děkuji za Váš názor a přeji hezký den.

 74. Dobrý den, oba doplňky mohu jen odsouhlasit, určitě stojí za vyzkoušení a sledování, jak stav upravují. Margit

 75. Milena napsal:

  Dobrý den,
  dlouhodobě mám problém s cholesterolem, nyní po odběru krve celková hodnota 7.34; HDL 3.19; LDL 4.3. Je mi 59 let, 170cm, 65kg. Domnívám se, že jím zdravě, tak jak je doporučováno při zvýšeném cholesterolu.
  Užívala jsem doplněk stravy Cholesten a Lecithin. Hodnoty cholesterolu se nijak výrazně nezměnily, jen poklesly o několik setin.
  Nevím, kde je chyba, léky se mi užívat nechce, ty pomohou jen přechodně (vyzkoušeno) a pak se cholesterol vrátí na původní hodnotu. Má smysl hodnoty cholesterolu řešit, když se stravuji zdravě.
  Děkuji za vaši odpověď.

 76. Dobrý den, ty hodnoty jsou hraniční pro terapii a jako nejvhodnější vidím zkusit se s Vašim lékařem domluvit na častějších kontrolách, tak ať nedojde k nějakému dalšímu navýšení a jinak stav zvládat jen pohybem a stravou. Margit

 77. Jarmila Hamalová napsal:

  Opět článek vystihucící skutečnost lhaní nejen farmaceutických firem. Jsem ráda, že tyto informace jsou veřejně dostupné a člověk si může vytvořit názor podle sebe a daným skutečnostem čelit. Smutné ale je, že do podvědomí lidí se tyto informace dostávají velice těžko :-(.

 78. Lenka napsal:

  Dobrý den, dnes mi byl zjištěn zvýšený cholesterol 5,94, mám 60 kg při výšce 162 cm, 52 let, téměř každý druhý den uběhnu 5-7 km, maso , kromě kuřecího téměř nejím, smažené pouze na vánoce, jediným „hříchem“ je ráno bílý chléb s máslem a občas něco sladkého po ránu a večer 2 sklenky bílého vína, kávu 1x denně, tak nevím, co zlepšit, poradíte?

 79. Dobrý den, zkuste prosím omezit zdroje sacharidů – tedy ten bílý chléb a jestli jsou i něajké sladkosti. Hodnota samotného cholesterolu nenní nijak vypovídající důležitější jsou další tukové frakce – LDL cholesterol – dva druhy, TG a prozánětlivé faktory. Margit

 80. Josef napsal:

  Zdravím paní Margit,mám zvýšené trigliceridy okolo 3,5 hodnoty,již dvanáct let mám ulcerozní kolitidu a refluxi jícnu,jsem středně silný alergik na trávy a mám hraniční hodnoty štítné žlázy.Chvi vás poprosit o radu jak snížit tuky v krvi ,byli mi předepsány statiny,ale zatím je nemám v úmyslu používat a snažím se situaci řešit pohybem a dietními opatřeními,proto se chci zeptat na váš názor na mléčné výrobky jako jsou např kysané mléka,bio jogurty,nízkotučné sýry atd…předem děkuji za radu/odpověd (je mi 42 let)
  popř co by jste mi doporučila

 81. Dobrý den, moc se omlouvám, ale takovýto soubor potíží je třeba řešit individuálně a ve spolupráci s Vašim lékařem. Zkuste si prosím najít v okolí kvalitního nutričního terapeuta, který by Vám pomáhal. Margit

 82. Soňa Pokorná napsal:

  Dobry den,
  mam prosbu. Moje máma (73 let) uzivala 10 let lek na snizeni cholesterolu pouze a jen z preventivnich duvodu. Bohuzel jsem na to dosla az po tak dlouhe dobe, po nekolika mych konzultacich s jejim obvodnim lekarem (ke kteremu ma máma osobni vazbu a nechce ho menit) ji na jaře dovolil lek vysadit s tim, ze udela po 3 mesicich kontrolni mereni jak cholesterolu, tak ji poslal na vysetreni krcnich a mozkovych tepen.
  Vysetreni tepen dopadlo dobre, mereni cholesterolu po ctvrt roce nebrani leku dle meho nazoru take: chol.-5,12 HDL 2,3 LDL-2,57.
  Presto ji pri kazde navsteve (bere jeste dva dalsi leky na neco jineho, chodi si pro recepty) lehce terorizuje tim, ze „pokud se chce dozit vysokeho veku, ma lek na cholesterol brat“, neustale ji chce davat recepty atd..
  Máma nema moc silu odporovat, zatim to stale nebere, ale pozadala me, zda ji v Praze (nebo v Brne, kde take byva) nenajdu nejakeho specialistu, ktery by ji vysetril a zhodnotil objektivne jeji stav.
  Hledam tedy nekoho, kdo nebude stejne smyslejici jako jeji obvodni lekar a opravdu bude leky doporucovat jen v pripade nouze, coz si myslim, ze neni soucasny stav moji mamy.
  Neznate prosim nekoho takoveho?
  Googluji uz delsi dobu a nedari se mi vhodneho lekare objevit.
  Moc dekuji!
  Soňa

 83. Dobrý den Soňo, omlouvám se, ale doporučení na lékaře nemám, možná bude stačit, když zkusí o názor požádat jen dalšího místího. Margit

 84. MIroslava Strnadová napsal:

  Dobrý den vážená paní Slimáková,
  prosím o radu a Váš názor.
  Je mi 63 let a již několik let mám naměřené vysoké hodnoty cholesterolu (cca 7-8mmol/l).
  Do této doby bez léků, s dodržováním zdravé výživy.
  Nyní jsem si nechala opět zkontrolovat hodnoty z krve :
  Opsáno z výsledků biochemie
  Cholesterol 7,75 mmol/l vyhodnoceno není OK
  Triacylglyceroly 1,09 je vyhodnoceno OK
  HDL cholesterol 2,05 je vyhodnoceno OK
  LDL cholesterol 5,42 vyhodnoceno není OK
  Aterogenní index -0,27
  celkové hodnocení : nízké KV riziko
  Jsem spíš štíhlá, akční, sportuji-turistika, kolo aj.
  Paní doktorka mi napsala léky Atoris 20, 30 tablet, vzhledem k věku.
  Po přečtení letáku nemám odvahu tyto léky užívat, nevím, jak se mám nejlépe rozhodnout.
  Léky mají mnoho negativních účinků.
  Prosím, můžete mi poradit?
  Moc děkuji za odpověd, s pozdravem Mirka

 85. Dobrý den Mirko, pro mě je zásadní dobrá hodnota HDL a TG, problémem je hodnota LDL, ale tam by to chtělo detailnější odlišení a stanovení hodnot LDL a VLDL. Užívání léků je třeba podle mne probrat ještě s dsalším lékařem specialistou. Myslím, že nezbytné není, ale sama si nemohu dovolit zasahovat do farmakoterapie. Margit

 86. Jirka napsal:

  Dobrý den, paní Margit, mám vysoký celkový cholesterol, ale ve zvláštním poměru LDL mám v normě 1,8 a HDL mám velmi vysoký něco přes 5. Cukr mám v pořádku 5,4. Jím hodně zeleniny a ovoce, sladké minimálně, ale často pečivo, jak bílé tak tmavé. Myslíte si že i vysoký HDL cholesterol je špatný? Doktorka mi chce předepsat léky

 87. Dobrý den, tyto výsledky jsou velmi divné, prosím určitě si je ověřte, vypadá to spíše, že jste se přehlédla v číslech. Zcela obecně celková hodnota cholesterolu není nijak zásadní, HDL prospívá vyšší hodnota a LDL nižší, i když je třeba posuzovat různé frakce LDL – s vyšší a nižší hustotou. Toto vše určitě ví i Váš lékař, zkuste s ní prosím detailněji probrat. Margit

 88. Jiřina napsal:

  Dobrý den,
  prosím o krátkou odpověď, jestli mohu jíst malém množství( př. polévková lžíce) medu
  denně, když se léčím na cukrovku II.typu (lék Galvus) a mám mírně zvýšený cholesterol.
  Jinak velmi zřídka sladím třeba těstoviny sypkou stevii s diachromem. Děkuji za Vaši odpověď.

 89. Dobrý den, téměž jistě je to možná, ale zcela určitě ne ideální. U cukrovky je vždy zásadní maximální omezení veškerých sacharidů. Detailně se terapii cukrovky věnuji třeba zde: http://blog.aktualne.cz/blogy/margit-slimakova.php?itemid=27971
  Margit

 90. Ivan Bušovský napsal:

  Dobrý deň,
  článok od odborníčky v odbore je vždy prínosom.
  Je možné niečo spraviť už s usadeným plakom na cievach? Čo by ste mi doporučovali?
  Mal som infarkt z dôvodu zúženia srdcových ciev až na 75% a trombu. Nakoľko mám cholesterol v norme (HDL 1.19 LDL 3.21), odmietol som brať Sortis kvôli možným vedľajším účinkom. Cez to všetko by som sa rád zbavil už existujúceho plaku na cievach,
  Mám 51 rokov, 178/68, nefajčím, nepijem, strava prevažne vegeteriánska 20 rokov, pijem čistú vodu. Neviem teda, odkiaľ sa plak na cievach vzal. Mal som síce stresové obdobie, pretože mi zomrela manželka, ale za 2 roky upchaté cievy o 75%?, to sa mi nezdá. Možno dedičné predpoklady.
  Ďakujem za odpoveď a prajem veľa úspechov vo vysvetľovaní pravdy.

 91. Dobrý den, takto online mohu jen odhadovat a napadá mě, že mnozí vegetariáni jedí hodně sacharidů – i kdyby v podobě obilovin a zpracovaných rostlinných olejů s nadbytkem omega 6 mastných kyselin. Obojí je třeba omezovat. Margit

 92. Pavla napsal:

  Dobrý den, mám dědičný „špatný“ cholesterol 7,6. Před půl rokem jsem měla hodnotu 7,8, upravila jídelníček a po dobré zkušenosti kamarádky jedla na lačno lžičku lněného oleje. Hodnota klesla pouze o dvě desetiny a lékař předepsal na stálé užívání Sorvastu 20g. Mám raději vyzkoušet ještě něco alternativního?Kvůli svalům léky nechci brát, je mi 51let, jsem aktivní sportovec – lektor aerobiku s ideální váhou.
  Předem děkuji za odpověď.

 93. Dobrý den, omlouvám se, ale takto na základě omezených dat si nemohu dovolit řešit individuální zdravotní stav. Doporučuji konzultovat s dalším lékařem – požádat si o druhý exertní názor. Děkuji za pochopení, Margit

 94. Fanda napsal:

  Dobrý den,

  z rozboru krve mi bylo zjištěno:
  Celkový cholesterol: 5,93
  LDL: 3,72
  HDL v normě
  Triacylglyceroly: 2

  P. doktorka váhala, ale napsala mi lék Atorvastatin 10 mg. Když čtu příbalový leták, moc se mi do toho nechce (lék užívat)! Co mi doporučíte? Nešlo by snížit cholesterol nějak „přírodně“ …?

  Děkuji, zdraví Fanda

 95. Dobrý den Fando, doporučení, která předávám jsou popsána zde na webu, Margit

 96. Fanda napsal:

  Dobrý den,

  jaký je Váš názor na margarín „Flora ProActiv“, u kterého se píše, že výrazně sníží hladinu cholesterolu. Obsahuje rostlinné steroly. Je prý klinicky testováno.
  Přítelkyně mi však říkala, že četla nějakou studii, kde se účinky zpochybňují a dokonce prý může nepříznivě působit na srdce.

  Děkuji, s pozdravem Fanda

 97. Dobrý den Fando, margaríny nedoporučuji a to ani tento uvedený. Samotná přítomnost cholesterolu ve stravě anebo jeho hladina v krvi nejsou nijak spolehlivým měřítkem rizika nemocí srdce a cév, jak třeba vysvětlujeme zde v rozhovoru: https://www.youtube.com/watch?v=1tySaBzqDgk
  Margit

 98. Jirka P. napsal:

  Zdravím Vás, děkuji za vaše doporučení. Dnes jsem narazil na zajímavý přírodní doplněk Arterin z fermentované červené rýže. Podle studie má mít prokazatelný efekt do dvou měsíců. Máte s ním nějakou zkušenost? Jsem vegetarián a u mám zvýšené hodnoty celkového CH, TCG, LDL a nízký HDL. Zkusím vaše doporučení plus ten Arterin a uvidíme za dva měsíce, dám vědět :-)

 99. Martin Bartoň napsal:

  Dobrý den Margit, zajímavý článek, jsem opravdu rád, že jsem narazil na člověka s podobným názorem na věc. Možná by některé vaše čtenáře mohly obohatit i mé postřehy na toto téma. Loni jsem o boji s cholesterolem napsal článek, kde trochu podrobněji rozebírám některé faktory stravování. Zájemci ho mohou nalézt zde: http://www.beznudle.cz/lex-cz-blog-0004.html

 100. ing. Alena Martínková napsal:

  Vážená paní doktorko, jako důkaz nepochopení systému příčina-následek v pohledu na LDL cholesterol a onemocnění oběhového systému, Vám zasílám údaj z formuláře liberecké laboratoře KNL Liberec, kde u položky C-reactive protein je uvedena jako referenční mez hodnota <5,0 !!!!, přitom dle Vašeho brilantního článku, kde o C-reactive proteinu píšete, to musí být pod 1,0.
  Takže člověk má skutečný problém a oni to nevidí!!
  C-reactive protein (CRP) je základním ukazatelem zánětu cévních stěn. Hodnoty CRP pod 1 mg v litru krve znamenají nízké riziko. Mezi jedním až třemi mg jde o středně vysoké riziko, hodnoty CRP nad 3 mg znamenají vysoké riziko vzniku srdečně cévních onemocnění.

 101. Jela napsal:

  Dobrý deň všetkým,
  práve som dočítala vaše komentáre a pripájam moju skúsenosť: cholesterol som mala 9,09, samozrejme lekár mi predpísal statíny – neužívam ich, vzhľadom na hrozné následky, ktoré sa prejavia po niekoľkých rokoch užívania, (bolesti svalov, demencia, bolesti hlavy a samozrejme lieky na srdce, lebo každý, kto užíva statíny je chorý na srdce, spôsobuje to práve statín, ktorý preruší tretí reťazec v tvorbe cholesterolu, tým sa zníži cholesterol, ale trpí srdce, lebo srdce je sval a svaly potrebujú cholesterol, srdce nedostáva Koenzým Q10, pretože statín jeho tvorbu prerušil.) Ale našla som iný spôsob – prírodný, 1kg citrónov a 30 strúčikov cesnaku očistím, pridám 1 liter vody a varím 3 minúty, všetko nechám spolu vychladnúť, potom prelisujem cez sito, dám do fľaše a udržiavam v chladničke, každý deň polievkovú lyžicu tohto „nápoja“ pred jedlom a výsledok? po necelých 6 týždňoch užívania mi klesol cholesterol na hodnotu 7,82!!! samozrejme lekár ma vysmial a predpísal mi silnejšie lieky – recept som hodila do koša a pokračujem naďalej … k tomu som pridala para orechy (brazílske) stačí 10 kusov a zásoba v tele na celý mesiac pri znižovaní cholesterolu.

 102. E napsal:

  Zdravím Vás,
  také mi naměřili cholesterol v dubnu 8.3 a mudra mi začla počítat kdy budu mít infarkt. Mám 40 a trochu mě to vyděsilo. Vyfasovala jsem mertenil 20 a doporučili mi dietu. Poslechla jsem a dodržela co mi sestra doporučila, po 3 měsících mi vzali krev a mám neuvěřitelných 4.6. Bohuzel mi mertenil dali na další 3 mesice… Tak ted nevím …jíst nejíst.

 103. Dobrý den, omlouvám se, ale tato v rámci webu nemohu posuzovat individuální zdravotní stav a vhodnost farmakoteerapie doporučené lékařem. Margit

 104. Jarmila Faltová napsal:

  Zdravím paní doktorko,
  též mně internistka předepisuje statiny, protože dieta moc nepomohla. Se zvýšeným cholesterolem 6,5 mmol necítím žádné obtíže, jak se obecně uvádí, pokud ovšem neberu Atorvastatin. Také nejsem obézní, nekouřím, víno trochu. Zvýšení cholesterolu u mě nastalo po přechodu. Moje úvaha je, že si tělo pomáhá tímto řešit hormonální disbalanci. Nějak se neztotožňuji s tím, že se stanovila nějaká hodnota, na kterou se napasuje zdraví každého člověka. Proto také hledám informace, jak zlepšit hodnoty cholesterolu, tedy pro klid duše, když už jiné potíže nemám.
  Zajímalo by mě ale, zdali by nebylo vhodné do jídelníčku častěji zařadit kysané zelí. Dost se divím, že o této potravině našich předků se snad nikdo nezmiňuje.?

 105. Josef M. napsal:

  Mám 2 typ, po zhubnutí 20kilo a změně stravování pouze 1 metformin 500 ráno. Dlouhý cukr jsem měl při poslední kontrole 35 doktorka mne vychválila do nebes. Nicméně jak už to bývá mám zvednutý cholesterol a nechce jít dolů. Takže obvoďák mi napsal atorvastatin,dlouho jsem váhal po zjištění co je to za svinstvo,pak jsem si koupil Q10 prý to pomáhá chránit buňky před statiny a říkám,tak já to tedy zkusím. Do minulého týdne ranní cukr 3,5-5mmol. Dneska ve 4 ráno 6,2 a v sedm dokonce 6,6 samozřejmě stále na lačno. Po snídani dvě hoďky a po vzetí metforminu 6,1. Tak ať mi někdo říká že za to nemůže ten sajrajt když jsem měl doteď po snídani po dvou hodinách maximálně tak 5,6.

 106. Dobrý den, otázkou je jaké dieta vám nepomohla. Ta běžne doporučovaná nízkocholesterolová zpravidla není nic prospěšného. Zkuste prosím doporučení podle webu: http://www.cukrpodkontrolou.cz – bude přístupný od počátku listopadu 2017. Margit

 107. Dobrý den, určitě jsme pro vyzkoušet kvalitní stravu s maximálním omezením sacharidů. tzv. LCHF – je popsána na webu http://www.cukrpodkontrolou, který zprovozníme asi za dva týdny. Ideálně když se pak lékům vyhnete. Margit

 108. Honza Markovič napsal:

  Dobrý den paní doktorko,
  narazil jsem na článek, přímo odporující zažitému pojímání HDL a LDL cholesterolu, s tím, že vysloveně špatný není vlastně žádný, což se dočítám i zde u Vás. Ztrácí tedy zažité dělení na HDL/LDL význam?
  Navíc, autor jako důvod uvádí to, že se usazováním tyto cévy vlastně chrání. Což mne překvapilo, a nechce se mi tomu věřit. Ale nevylučuji, že jsem to jen nesprávně pochopil. Díky za upřesnění! 
  http://www.uspesna-lecba.cz/jak-na-cholesterol/

 109. Dobrý den, při posuzování hodnot frakcí cholesterolu dochází ke změnám, frakce se dále zpřesňují a jejich význam přehodnocuje. Ochranná funkce cholesterolu je také jednou z teorií, které se řeší. Velmi zjednodušeně se zdá, že cholesterol se usazuje na poškozené cévy. Margit

 110. Taťjana Sašková napsal:

  Dobrý den, 10 let jsem brala torvazin 10,20, v 9/2017 jsem prodělala infarkt myokardu, předepsán Sortis 40, po 5 měsících cholesterol 5,64 vyšší o 0,6. Nechápu proč se cholesterol navýšil při užívání silnějšího léku. Prosím o vysvětlení.Děkuji

 111. Dobrý den, omlouvám se, ale toto je dotaz na vašeho lékaře. Sama nemohu takto v rámci webu řešit individuálně předepsané léky a zdravotní stav. Margit

 112. Pavel Hodač napsal:

  Dobrý den, prosím o radu GLUK,5,4 CHOL,6,5 HDL,0,95. LDL,4,0 TG 5,44, tak bych nutně potřeboval zvýšit HDL ch. a snížit Tryglic. které jsem dříve míval přes 8 a rekord 11,3!! Tak které potraviny vynechat a které naopak zařadit, hlavně na snížení TG děkuji.

 113. Dobrý den, omlouvám se, ale není vhodné ani v mých možnostech, takto zajišťovat individuální poradenství, Margit

 114. Gábina napsal:

  Dobrý den, i já se bohužel musím přidat k těm vystrašeným lidem na základě zjištěného vysokého cholesterolu 8,4 tak hltám články všude dostupné, především na internetu.Přišla mi SMS od zdrav,sestry ať si vyzvednu léky na cholesterol ROSUMOP 10 mg. Lékarník mi sdělil, že nejsou nahraditelné jinými léky, prý lékař vysloveně uvedl v elektronickém receptu.Prášky po přečtení létáku neberu. Nasadila jsem kapky Venisfér od DIOCHI .Můžete poslat odkazy, kde nejlépe hledat info ohledně podpůrné diety.Díky

 115. Dobrý den, je skvělé, že se vzděláváte a snažíte stav řešit i přirozeně, ale určitě doporučuji postupovat ve spolupráci s vašim lékařem, Margit

 116. Michal Havel napsal:

  Dobrý den, velice bych chtěl požádat o radu a Váši odpověď. Aktuálně jsem po krevních testech a má hodnota cholesterolu je 7,3. V lednu to bylo 5,9, dubnu 7,07 a teď tedy opět přes 7. Všechny ostatní hodnoty mám více než ideální. Je mi 34 let, jsem sportovec a nemám absolutně tušení čím to může být. Nekouřím, nepiji. Podle toho co čtu všude možně a i zde u Vašeho hezkého článku si nejsem vědom toho, že bych dělal něco špatně. Tuky jím minimálně. Používám jen olivový olej, každý den jím ovoce a zeleninu, cukry se snažím omezovat co nejvíce. Mám v oblibě maso bílé i červené, rýži, česnek každý den syrový, jogurty, vajíčka. Piji hodně bylinek, užívám doplňky stravy (kotvičník, vit. C, hořčík, zinek, vitamíny řady B, proteinový nápoj, aminokyseliny) Tato hodnota mě skutečně vyděsila a samozřejmě mi byly ihned nabídnuty prášky, které jsem odmítl a teď mám strach a upřímně nevím co dál. Snažil jsem se někde zjistit nějaké konfrontující vyšetření, jestli se v mém případě skutečně jedná l hrozbu, ale nebyl jsem úspěšný na žádném zdravotním pracovišti, kam jsem volal. Nějaký screenig žil nebo nevím, jak to nazvat, jestli něco takového existuje. Jsem v této oblasti úplný laik. Chystám se na další testy, které si dělám v soukromé laboratoři. Nemohla byste mi prosím poradit kam se obrátit, co udělat, abych nebyl v nejistotě, jaké vyšetření podstoupit, za jakým odborníkem zajít. Opravdu velice děkuji za Váš čas, který věnujete mému dopisu. S přáním hezkého dne Michal.

 117. Dobrý den Michale, celková hodnota cholesterolu je málo vypovídající faktor, chce to určitě detailnější krevní rozbor a ideálně sledovat i faktory zánětu, inzulinovou rezistenci a kalcifikaci cév, téma detailně vysvětluje třeba tato prezentace: https://www.youtube.com/watch?v=1H889DhAYwc Zcela obecně může být vyšší cholesterol i dán geneticky a v tom případě by léky smysl měly, Margit

 118. Radka Rosypalová napsal:

  Dobrý den,

  Léčím se se štítnou žlázou beru EUTHYROX a mám zvýšený cholesterol 6.8.Jinak nemám žádné zdravotní potíže.
  Lékařka hrozí léky na cholesterol,které pro jejich vedlejší účinky odmítám.
  Jaký je Váš názor na nízkosacharidové stravování (LOWCARB)? Nevím zda při vyšší konzumaci živočišných tuků by to byla dobrá cesta, i když spousta lidí na této stravě tvrdí, že ano.
  Děkuji za názor, Radka

 119. Dobrý den Radko,
  nízkosacharidová vysocetuková strava určtě stojí za vyzkoušení. Vhodná by nebyla pouze v případě, že by se u vás jednalo o genetickou hypercholesterolémii či poruchu lipidů, což téměř jistě není tento případ. Margit

 120. jana napsal:

  Dobrý den ,Potřebuji poradit jestli brát léky nebo ne.Dozvěděla jsem se ,že v  západních státech(Německu)se upouští od snižování vysokého cholest. léky pro vedlejší negativní účinky na jiné orgány.O roku 2005 jsem brala asi 10 let Vasilip 10 a cholesterol mi klesl z 5.4 asi na 3,5( Myslím si ,že byla chyba mi předepsat léky na snížení. Tělo si na léky zvyklo a př.i vysazení mi vyskočil chol. na 7 .) Potom mi byl změněn lék na Rossuvastatin. Prý je to lepší lék.na udržení správné hladiny chol. Cholesterol mi klesl na 5.Nějakou dobu to bylo bez problému, ale potom mé začalo svědit celé tělo. Vysadila jsem lék a bylo po problému. Začala jsem užívat Omega 3 mastné kyseliny a potom Sterolla .Ještě mi byla doporučená Červená čínská rýže. Cholesterol mi vyskočil při užívání těchto léků na 8,9. Není to tedy vyhazování peněz? Ještě podotýkám je mi 65 let vážím 81 při výšce 170 a špatný cholester. .mám prý dědičný. Poraďte jak snížit cholesterol a nebrát zbytečně léky.Potom prý v mém věku je vyšší cholesterol lepší než nízký. Děkuji za odpověd.

 121. Dobrý den, omlouvám se, ale v rámci takovéhoto dotazu nemohu řešit změnu medikace. Jediné, co mohu potvrdit je fakt, že zejména ve vyšším věku je prospěšnější vyšší hladina cholesterolu než ten nízký. Proberte prosím váš stav a terapii s vašim lékařem anebo zkuste konzultovat s dalším specialistou. Margit

 122. Jan napsal:

  Dobrý den.Byl mi naměřen cholesterol 14,66 .LDL nelze naměřit.Tag 31,14 který interferuje se stanovenim LDL.TK 160/110.necitim se dobře, ale hodnotám moc nevěřím.předepsaný léky na tlak i na cholesterol.Co si o tom myslíte.děkuji.

 123. Dobrý den, omlouvám se, ale uvedené hodnoty jsou neobvyklé a nedovoluji si takto vytržené informace jakkoliv posuzovat. Je třeba jednat s vašim lékařem, Margit

 124. Veronika napsal:

  Dobrý den, Margit. Zkouším hledat na internetu odpověď na to, proč mám zvýšený cholesterol (resp.na hraně, hodnota celkova 4,9 a hodnota LDL 2,7), a zároveň vysokou hodnotu močoviny = 6,2. Hodnotu triglyceridů mám přitom velmi nízkou a to 0,8 což je úplně spodní hranice. Snažím se jíst velmi zdravě, obecně se velmi řídím Vašimi doporučeními. Mám při 166 cm necelých 50kg, v těle 17% tuku, běhám půlmaratony, maratony, a přesto tato hodnota. Jediné, co mě napadá, je to, že se nevyhýbám tukům obecně, nevadí mi smetana, máslo, vajíčka, ořechy, semena. Děkuji za případnou invenci, kde může být problém.

 125. Bohumír napsal:

  Dobrý den, Margit. Dneska jsem si donesl od paní doktorky Rosucard – statiny. Moje hladina celkového cholesterolu je 6. A taky trygliceridy jsou 6.64 (maximum je 1.7 mmol/l). Jsem cukrovkář (dlouhodobý cukr 42 – hraniční) Beru 750mg Glucophage. Stravuji se myslím dobře. Losos, krůtí, hovězí, králík, libová šunka, Kuřecí bych nepozřel. Vepřové velmi zřídka. Večer zelenina. Piju čaje, hlavně assam a zelený assam. Piju ho hodně. Mám i knihu od Vás. Jediné co je problém je pohyb. Vůbec se nehýbu. Rozhodl jsem se běhat. Dneska ráno jsem byl poprvé. Je mi 45. Mám ty statiny vůbec brát ? Bratr je vysadil, teta je vysadila, šílené vedlejší účinky. Není možné, že se pravidelným pohybem ty trygliceridy sníží ? Děkuji. Mirek

 126. Dobrý den Mirku, omlouvám se, ale v rámci takovéhoto dotazu nemohu zodpovědně posuzovat závažný zdravotní stav. Proto jen obecně: základní problém podle uvedeného jsou extrémně vysoké hodnoty TG – je třeba analyzovat proč a cíleně řešit, pohyb určitě jen může pomoci, Margit

 127. Linda napsal:

  Dobrý den, paní Slimáková, manželovi (46 let) naměřil lékař vyšší cholesterol, s největší pravděpodobností jej podědil po mamince. V případě familiární hypercholesterolémie se ale, dle názoru lékaře, nejspíš bez léků neobejde, přestože by cvičil, upravil stravu. Jaký na to máte názor Vy? Co se týče výskytu infarktů a jiných souvisejících chorob u předků – nic takového jsme nezjistili. Děkuji předem za Váš názor. Linda

 128. Dobrý den Lindo, jestliže půjde o geneticky danou poruchu, tak je zpravidla skutečně terapie léky potřeba, Margit

 129. Jana Zahradníková napsal:

  Dobrý den, nikde jsem na Vašich stránkách nenašla, jakou stravou je možné upravit vysoký tlak. Co kromě obecných doporučení skutečných potravin, správných tuků a pohybu byste doporučila? Děkuji Jana

 130. Dobrý den Jano, hledejte pod hellem: https://www.margit.cz/?s=vysoky+krevni+tlak
  Margit

 131. Petra napsal:

  Dobrý den, paní doktorko,

  předně Vám chci poděkovat za Vaši práci. Vaše články mnohým pomáhají pochopit hlubší souvislosti jejich zdravotnich potíží.
  V 21 letech(2008) mi byla diagnostikována fam. hypercholesterolémie(prý nefungují jaterní receptory zodpovědné za odvádění tuků do žluči) tehdy 45kg/163cm. Na počátku mé léčby chol. 12! Příšerná hodnota. I přes to, že více jak 15 let zásadně odmítám užívat jakékoliv synteticky vyráběné léky, okamžitě jsem začala brát lékařkou doporučený Sortis spolu s antikoncepcí. Po třech měsících hodnoty chol. 4,7, což bylo super, ale obavy z vedlejších účinků Sortisu mne hrozně stresovaly, trpěla jsem nespavostí a návaly horka.Proto jsem razantně změnila životní styl(makrobiotické stravování, více pohybu, pevný spánkový režim, žádný alkohol a omezení kouření) a Sortis vysadila. Lékařka bohužel neakceptuje můj postoj k lékům obecně ani fakt, že se snažím otěhotnět. Po úpravě jídelníčku a ostatního i bez léků několik let hodnoty chol. v rozmezí 6-7. Hlídala jsem si i správný poměr kyselo a zásadotvorných potravin, např. citronová šťáva na lačno každé ráno už je rutina. Dočetla jsem se, že při léčbě statiny dochází vlastně k tomu, že to co by měly(a při harmonickém stravování klidně mohly) zvládat hormony v těle, za ně provádí ona syntetika, což způsobí ještě větší „lenost“ nebo úplnou disfunkci přirozených procesů, takže po vysazení dlouhodobě užívaných léků už tělo neumí v tomto ohledu samostatně fungovat a proto hodnoty chol. opět rapidně stoupají. Je prý třeba trpělivosti než se endokr. system opět zmobilizuje. Jaký prosím máte, paní doktorko, na toto tvrzení názor?
  Jinak dnes je mi 31let, 48kg/165cm. Cítím se dobře, ale asi mi přemíra pracovního stresu cholesterol zvyšuje, lékařka mi přesné výsledky nezdělila, jen, že jsou prý hrozné. Předem Vám děkuji za odpověď a přeji mnoho úspěchů. S pozdravem Petra A.

 132. Dobrý den Petro, snahu vyhývbat se zbytečným lékům chápu, ale obávám se, že v popsaném případě jsou skutečně statiny nezbytné. Úprava stravy je skvělá, ale skoro jistě zde nestačí a hormony neumí řešit nadbytek cholesterolu při geneticky dané poruše. Doporučuji spolupracovat s vaší lékařkou a jestliže jste si nejistá, zkuste najít ještě dalšího lékaře specialistu se kterým přímo stav zkonzultujte, Margit

 133. Irena Pospíšilová napsal:

  Dobrý den paní doktorko, je mi 69 let, mám trochu nadváhu. Beru tři roky euthyrox 88 . Cholesterol se mi pohyboval od 7 – 8. Nechci užívat statiny a byla mi doporučena Hlíva ústřičná od Terezie company. Řekla jsem si že to zkusím a po jednom měsíci užívání tobolek 2x 2 denně mi chol. klesl na 6,4. Pokračuji dále v dávkách 1×1 jak je doporučeno na přebalu a po třech měsících si nechám chol. opět změřit. Stravuji se zdravě, pohybu mám dostatečně. Prosila bych Vás o Váš názor na vliv hlívy ústřičné vzhledem k cholesterolu. Děkuji a mějte se krásně. Irena P.

 134. Dobrý den Ireno, hlívu určitě zkoušet můžete i když zásadní je podle mě strava postavená na skutečných potravinách, Margit

 135. Petra Ilišová napsal:

  Dobrý den, paní doktorko,
  prosím Vás o radu. Jsem žena, bude mi 32 let váha do 57 kg, zatím aktivní sportovkyně – věnuji se horskému běhu a lezení. Jím víceméně všechno a zatím neužívám žádné léky.
  V testech krve mi vyšel Cholesterol 6,05 ( HDL – 1,97; LDL – 3,99). Už asi 6 let mi to takto vychází. S doktorem nebyla řeč o jiném scénáři než užívání léku Sorvasta (statiny). Já neplánuji tuto chemikálii užívat. Pravděpodobně to mám geneticky, otec ho má v podobných číslech jako já (vysoký štíhlý, bývalý reprezentant běhu na dráze). Jaký je Váš názor, co byste doporučila své dceři Vy? Myslíte, že užívání tohoto léku mi neuškodí? Já mám opačný dojem. Také si myslím, že máte zdravý náhled na tyto věci, a proto Vás prosím o komentář. Děkuji. Ať se Vám daří! Petra

 136. Dobrý den Petro, nedovoluji si předávat osobní doporučení na základě online dotazu. Proto jen obecně, jestliže váš tatínek má obdobné hodnoty a je stále zdravotně v pořádku, je reálné, že obdobně tomu bude i u vás a zásadnější než samotný cholesterol jsou i inzulinová rezistence, faktory zánětu, hodnota TG a HDL (tyto je potřeba sledovat a mít v normě), ideálem potom vyšetření CT vápníkového skore cév, Margit

 137. Ria napsal:

  Poprosila by som o radu. V lekárni mi odporučili na vysoký cholesterol Arterin- je to červená fermetovaná ryža s obsahom monakolínu K a lovastatínu. Vraj prírodný liek. Lenže ak obsahuje lovastatín je to niečo obdobné ako lekármi predpisované lieky-statíny.
  Hoci som ho brala nepravidelne začali ma hrozne bolieť nohy a cítila som veľkú únavu. Priateľka mi môj názor vyvracia, že je to na prírodnej báze. No ja tomu už neverím keďže zložením sa tu nachádza lova-statín. A moje problémy so svalmi a únavou to potvrdzujú.
  Mýlim sa, alebo mám pravdu. že lovastatín je predsa len stanín.

 138. Dobrý den, červená rýže dále obsahuje mononenasycené mastné kyseliny, isoflavonoidy a fytosteroly, což jsou další látky schopné snižovat hladinu cholesterolu, lovastatin je skutečně přírodní produkt, popsané potíže proberte prosím přímo s vašim lékařem, Margit

 139. Aneta napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, je možné aby se při odběrech krve a moči zjistila přítomnost léku Roxilip 10mg v těle? (Klasicky biochemie, krevní obraz, moč.chemicky + sediment) … A další dotaz… Jak dlouho látky tohoto léku zůstanou v těle po vysazení? Je možné, aby se i při velmi důsledné nízkocholesterolové dietě po vysazení zvýšila chladina cholesterolu v průběhu dalších 14 dní nad hranici? Nyní mám celkový cholesterol 4,7. Odpovědi na tyto otázky jsou pro mě velmi důležité. Moc děkuji předem za odpověď.

 140. Dobrý den, dnes víme, že odbourávání léků a jejich metabolitů je vysoce individuální, závisí třeba i na mikrobiomu uživatele, a proto si nedovoluji udávat žádná konkrétní čísla. LC strava také vykazuje individuální vliv, jsou popsány i situace, kdy při ní samotné dochází ke zvýšení celkového CH, otázkou je, jaký zdravotní efekt toto zvýšení má, Margit

 141. Cholesterol napsal:

  Dobrý den,prosím pěkné o radu: Cholesterol 7,3 HDL-1,79,LDL-4,98, TG- 0,74, NON HDL Cholest. 5,5 Index Cholesterol /HDL – Vím ,ze si částečně za to mohu sama. Povolila jsem si jist pečivo, které jsem dříve tak nekonzumovala. Tzn sacharidy omezit a chci hodnoty snížit hlavně cholesterolu na ,6,5. Tak jsme se domluvili s p. doktorem.Jaky mate na to názor? A kdy za jakou dobu provést odběr krve na Cholesterol? Prášky neberu, až po dalším odběru, kdyby se hodnoty nesnizily. Sportuji cely život a mám pohybu hodně. Je me 62 let. Měřím 1,60 a váha 68 Dekuji moc za odpoved

 142. Dobrý den, prosím řeště dále s lékařem, který s vámi takto spolupracuje. Nechci do terapie zasahovat na základě online dotazu, děkuji za pochopení, Margit

 143. hořká čokoláda ? napsal:

  Dobrý den, ráda bych znala váš názor na rozumnou konzumaci čokolády 70% , třeba večer 1 řadu kostiček. připadá mi to lepší , než nějaké sušenky .jsem štíhlá, váhu neřeším . 60 let. Děkuji Koglerová

 144. Dobrý den, kvalitní čokoláda je zcela v pohodě, také ji běžně jím, Margit

 145. Užívání statinů napsal:

  Dobrý den, mám několik let zvýšenou hladinu cholesterolu, nyní 6,9 celkový chol.LDL 4,3, HDL 1,91, Triacylglyceroly 0,72, index aterogen 3,6. glykémie 5,9 je mi 60 let, nekuřačka, abstinentka, obezita 1.stup., zdravá strava plus přírodní doplňky. Lékařkou jsou mi nabízeny statiny. Jaký je váš názor na uvedené hodnoty? Jedná se o hodně závažný stav, který by musel být řešen léky? Mám problémy se srdcem a obavy, že mi je léčba zhorší. Děkuji za odpověď

 146. Dobrý den, ty hodnoty jsou skutečně vyšší než by měly být a vadí i mi vyšší glykémie. Doporučila bych zkoušet snížení hmotnosti a glykémie, předpokládám, že obojí může napomoci ve snížení rizik nemocí srdce a cév, Margit

 147. Cholesterol napsal:

  Dobrý den, prosím o radu- jak snížit homocystein.Jsou to vytamíny které bohužel v dnešní době při kvalitě a ceně nedám potřebné množství dohromady.Plody,např. nedonutím se sníst celé rajče ačkoli bych se jich mohla ujíst na kila ale z marketu nemohu tyto nedozrále,bez chuti a vůní plody snít.Žaludek mi to prostě nebere. Maximálně kolečko na obložený chleba.Netýká se to jen rajčat,hl.salát bez hlavičky tkz.srdíčka,velký jako hlava ale kožovyté listy.A protože na homocystein mají tyto potraviny vliv -prosím o radu co je menší zlo – pojídat vytamíny v tabletách nebo statiny.. CHOL.mám 9.statiny odmítám ale umřít taky nechci.Co dál ?
  Děkuji Dáša

 148. Dobrý den Dášo, omlouvám se, ale takto vysoký cholesterol je třeba řešit a je pravděpodobné , že i za pomoci statinů, v každém případě přímo s lékařem. Samotné snížení homocysteinu – jestli jej máte vysoký určitě prospěje, ale není zárukou, že se dostatečně sníží i cholesterol, Margit

 149. Jen malý dílek do skládačky napsal:

  Jen koukám jak ty lidi berou místo lecitinu různé přípravky na snížení cholesterolu. Cca před 25 lety mi jedna taková paní v bílém plášti dala recept na cholesterol a já jí krabičku přišel hodit do koše, protože to je svinstvo podle příbalového letáku:-). Mudr Jan Hnízdil dobře píše : Buď se chcete uzdravit nebo jenom „léčit“, a tohle je přesně to co farmakohyeny potřebují, loutky co budou stále sypat do sebe tabletky, ale v konečném důsledku udělají z tisíců lidí velmi bohaté jedince!!
  Líbí se mi jak doporučujete izomer vitamínu K2 – MK7 (mělo by být cca 100mg na den) na ty klouby, dobré je přidat Kadidlovník pilovitý 900mg denně, ( přírodní antiflogistikum. Omega 6 je jed na zápaly. Jedině podle mne je nejlepší tekutá omega 3, kde nehrozí přídavek Ergosterolů, co o 50% snižují efekt přípravku a tudíž přispívají k dalšímu bohatnutí jedinců v tomto kolotoči nepravd ! Jo škoda, že nikde nespomínají také omegu 7, jejda to by hodně křiku, kdybychom chtěli zdravou výživu .-).

 150. Eva napsal:

  Škodí potravinový doplněk cholesten? Snižuje mi hladinu cholesterolu.
  Mohu užívat dlouhodobě?
  Lékař o tom ví, ale nrvyjadruje je se
  Děkuji za zprávu
  Eva

 151. Dobrý den Evo, ne, neškodí a můžete užívat i dlouhodobě, Margit

 152. Lenka napsal:

  Dobrý den Margit, chci se zeptat, zda kojení může mít vliv na zvýšený cholesterol? Jsem 8 m po porodu. Nikdy jsem jej neměla zvýšený. Celkový Cholesterol mám 5,84, LDL 3,48 , HDL 2,04 a TG O,64. S váhou jsem nikdy neměla problém, 178 cm a 65 kg. S kojením mám dost chuť na plnotučné kysané mléčné výrobky a sýry, bílé maso z domácího chovu….Myslíte, že by bylo dobré omezovat plnotučné mléčné výrobky nebo mám počkat jak se cholesterol změní po ukončení kojení a zaměřit se spíš na zvýšený příjem ovoce a zeleniny, kysaných výrobků a omega 3? Moc děkuji za radu

 153. Dobrý den, více než ten celkový cholesterol je ve výsledcích překvapivě vysoký LDL cholesterol, stav je třeba intenzivně sledovat a hodnotit i s, v souvislosti s dalšími faktory, jako je vaše rodinná anamnéza, hodnoty glykémie, jaterních enzymů… a to můžete je s vašim lékařem, Margit

 154. p. napsal:

  Dobry den ,zajima me zda je mozne po uzivani statinu( po IM ve 48letech) po 7letech velky ubytek svalu ruce stehna ? Dale me zajima jestli byste se nebala uplne vysadit/uzivam TWICOR 10mg denne/ zaroven uzivam kurkumu med oliv olej citron,jim kazde rano ovoce . s vysledky je p. doktorka spokojena ..pry jsem mela vysoke tryglyceridy ) u me hraje roli genetika
  Popr poradila zda jsou nektere statiny v soucasne dobe trochu mene skodlive ..dekuji vam p.

 155. Dobrý den, ano poškození svalů je rizikem při užívání stativů ale dá se vyřešit současném příjmem suplementu Coenzym Q10, který běžně koupíte v lékárně. Léky sama nevysazujte a ani já vám nemohu zasahovat do léčby, prosím proberte přímo s vaší paní doktorkou, Margit

 156. vladimir katana napsal:

  dobry den ,pri kontrole krve me byl nameren zvyseny cholesterol LDL 3,68 a dan lek torvacard neo 1mg,po precteni letaku je to dobre svinstvo a nechci ho brat staci vysadi cukr miluji cokolady,dekuji

 157. Dobrý den, omlouvám, se, ale předepsaný lék j třeba buď užívat nebo probrat s lékařem, který vám jej předepsal, že třeba nejdříve chcete zkusit pár týdnů přísnější dietu, jestli a jak u vás bude fungovat. Margit

 158. Mirek napsal:

  Dobrý den,
  jsem bohužel diabetik DM1. Což už je samo o sobě důvod zánětlivosti v celém těle, poškozování výstelek cév, ničení vlásečnic…i když cukry, bílá mouka a jakékoliv podivuhodně zpracované potraviny ze supermarketů jsou pro mne již od propuknutí nemoci zcela tabu. Je mi 44 let, DM 1 mám 20 let, nejdříve mě nemoc sejmula až na 48 kg ( 175 cm ), velmi těžce se mi kila nabírají zpět, jelikož jde o svaly, ne tuk. Teď mám 65 kg. Pravidelně sportuji na dobré úrovni, posilování, bojová umění ( aerobické cvičení/silové cvičení 50:50, 2 hodiny denně 5x v týdnu ). Výživa odpovídají zátahu, 3x týdně drůbeží maso, jinak bílkoviny z vajíček, luštěnin… Hlavně zelenina, ovoce, ořechy, semínka. Nepiju, nekouřím, to by mi cukrovka nepoděkovala. Zkrátka jsem ukázkový příklad zdravého životního stylu, ale už od začátku nemoci mám zvýšené hodnoty cholesterolu. Postupně se zvyšují, rok od roku, dnes jsem již na 6,5. Byly mi předepsány léky, zatím ne statiny, ale Ezetrol. Nevím, jestli s tím začít, už takto jsem doživotně závislý na inzulínu. Rozhodnu se sám, ale moc by mě zajímal váš názor.

 159. Dobrý den, jen zcela obecně, protože rozhodnutí musí skutečně proběhnout mezi vámi a vašim lékařem. Zásadní není jen celkový cholesterol, je třeba vyhodnocovat i LDL – CH, TG, možná faktory zánětu jako CRP a ideálně i CT scan calciového score koronárních cév. Vyšší hladina cholesterolu může být i při zdravém životním stylu, v tom případě by šlo o geneticky danou hylercholesterolemii / hyperlipidemii a pak jsou zpravidlalék potřeba, Margit

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *