Ayurvedou ke štíhlosti

20. 10. 2011 Články štítky: , , , 11 komentářů

Štíhlost je vedlejším produktem všech přirozených výživových stylů, a to bez jakéhokoliv počítání kalorií či odměřování porcí. Dlouhodobé zdravé stravování postavené na příjmu přirozených potravin a respektování individuální konstituce tak, jak jej doporučují všechny tradiční stravovací filosofie, vede ke zdravému tělu i hmotnosti.

Štíhlost je ve východních filosofiích vnímána jinak než u nás na západě. Podle východních učení je zásadní zdravý organismus, který přirozeně znamená i zdravou hmotnost. Zatímco na západě se mnozí honí pouze za štíhlostí, a to i za cenu drancování zdraví nepřirozenými dietami, stresem z přepočítávání kalorické hodnoty každého sousta, či dokonce za pomoci léků a operací. Je logické, že nepřirozeně dosažená štíhlost nemůže mít dlouhého trvání a že ji její nositelé často ztratí nebo musí celoživotně pracně hlídat.

Představení Ayurvédy

Ayurvéda je považována za nejstarší systém medicíny na světě, dnes také za základní lékařský systém v Indii a dalších zemích jižní Asie. V západních zemích je Ayurvéda jednou z možností tak zvaných alternativních terapií. Slovo Ayurvéda se překládá jako „věda života“ a její principy jsou založeny na systému dosh. Tři doshy popisované v Ayurvédě jsou nazývány Vata, Pitta a Kapha. Jejich existenci a vztah lze částečně přirovnat k systému yig a yang, systému dvou protichůdných a doplňujících se energií, jejichž rovnováha je podle tradiční čínské medicíny základem zdraví. Podobně jsou doshy Vata, Pitta a Kapha dynamické síly s vlastními charakteristikami, které jsou základem všeho na světě, a udržení jejich (pro každého individuální) rovnováhy základem zdraví.

Podle Ayurvédy se každý z nás rodí s unikátní konstitucí danou kombinací uvedených dosh, které se říká prakriti. Prakriti každého člověka představuje unikátní rovnováhu mezi třemi doshami potřebnou k udržení perfektního zdraví. Pouze malé procento z nás je čistě jedním Ayurvédským typem, a prakriti je proto většinou kombinací dvou a někdy i všech tří dosh.

Nerovnováha mezi doshami se nazývá vikriti a může být vyvolána nevhodnou stravou, chronickým stresem, nepřirozenou fyzickou zátěží  (fyzickým vyčerpáním), negativními emocemi nebo nezdravým spánkovým režimem. Zátěž podporuje rozvoj onemocnění, obezity i mentálních potíží.

Strava je v ayurvédě (vedle bylinek, masáží a pohybové terapie) základním terapeutickým prostředkem v léčbě energetické nerovnováhy organismu: nemoci. Působení potravin v organismu je v tomto medicínském systému dáno jejich chutí a kvalitou. Ayurvéda rozlišuje šest základních chutí potravin, a to chuť sladkou, slanou, kyselou, hořkou, stahující a ostrou. Další kvality připisované potravinám jsou těžká, olejovitá, studená, horká, lehká a suchá.

Zdravá výživa v Ayurvédě znamená stravování s cílem dosažení individuální energetické rovnováhy která je každému dána při narození: prakruti. Prakticky je třeba zjistit v době zdraví svoji konstituci podle Ayurvédy a vybudovat jídelníček vyhovující zjištěné konstituci. Na příklad „větrným“ křehčím typům vaty budou vyhovovat těžší teplá jídla a nadbytek syrového ovoce a zeleniny je bude vyvádět z rovnováhy, může být základem zdravotních potíží až nemocí, jako na příklad studených nohou, únavnosti, nespavosti, bolestí hlavy anebo artritidy.

V okamžiku nemoci je nezbytné provést test aktuálního energetického stavu, tj. zjistit vikriti (stav, kde právě jsme), srovnat ji s prakruti (stavem naší individuální rovnováhy, ke které je třeba směřovat) a výživu upravit s cílem dosažení prakruti.

Konstituční typy podle Ayurvédy

Vata jedinci jsou charakterističtí svou tendencí k rychlým změnám, bývají osobami křehčího typu s nevyvinutou svalovinou, mohou být vysocí i nízcí, jsou snadno vyvedeni z rovnováhy, jsou aktivní, kreativní, stále v pohotovosti, ale také snadno unavitelní. Snadno se učí a chápou souvislosti, ale rychleji zapomínají. Snadno se přizpůsobí změnám, ale mohou být i netrpěliví. Vata typům prospívá pravidelný denní a stravovací režim, dostatek kvalitních tepelně upravovaných jídel, jako jsou zapékané a dušené pokrmy, teplé dezerty a tekutiny. Čerstvé ovoce a zelenina mají tvořit pouze menší část stravy vata jedinců. Z chutí jsou pro vata jedince vhodné slaná, kyselá a sladká a tyto typy mohou jíst i větší množství kvalitního masa a mléčných výrobků (v době tvorby ayurvédských výživových doporučení se však mléko nepasterovalo a maso bylo z přirozeně trávou krmených zvířat, ne ze zvířat překmovaných obilím, které je pro ně nepřirozené, všemožnými zbytky a léky).

Pitta jedinci jsou inteligentní, ambiciozní a metodičtí, většinou střední, dobře stavěné a výkonné postavy, mají sklon k předčasnému šedivění a vypadávání vlasů a mají dobře fungující metabolismus. Vyvedeni z nerovnováhy mohou být kritičtí, podráždění až agresivní. Jejich nerovnováha často vede k zánětlivým kožním nemocem, očním potížím, žaludečním vředům nebo návykovým potížím (alkoholismus, přejídání). Nerovnováha u pitta jedinců je často dána přepracováním, a proto je pro tyto typy zásadní vyvažovat práci odpočinkem. Pitta typům prospívá střídmější, ale pravidelná strava. Vynechávání jídel je vyvádí z rovnováhy. Z chutí je třeba upřednostňovat potraviny hořké, sladké a stahující. Pitta jedincům prospívá příjem čerstvého ovoce a zeleniny, obilkovin a luštěnin a jsou podle ayurvédy nejlépe vhodní pro vegetariánskou stravu. Nevhodná pro pitta typy jsou těžká, dlouho tepelné upravovaná a ostrá jídla.

Kapha jedinci jsou tolerantní, klidní a odpouštějící. Většinou si užívají dobrého zdraví, ale snadno nabírají na hmotnosti. Jsou charakterističtí pomalejší řečí a chůzí. Dobře spí a mají výdrž. Učí se pomaleji, ale vynikají dlouhodobou pamětí. V nerovnováze jsou náchylní k nachlazením, alergiím, astmatu, depresím a kloubním potížím. K dosažení rovnováhy je pro kapha typy důležitý pravidelný pohyb. Jídelníček by měl být postaven na lehčích, suchých a teplých jídlech. Z potravin jsou nejvhodnějšími ty s ostrou, hořkou a stahující chutí. Konkrétně je vhodné pravidelně jíst dostatek zeleniny a zázvoru, které podporují trávení. Kapha mohou také maso, ale jenom velmi omezeně a ne pravidelně. Naprosto nevhodné pro kapha typy je mléko, máslo, zmrzlina, sladkosti a smažená jídla.

Ayurvédská doporučení pro hubnoucí

Podle Ayurvédy je možné přirozeně zdravé hmotnosti dosáhnout jen při jídelníčku, který odpovídá individuální konstituci, potřebám daného jednotlivce. Nadváha je podle Ayurvédské filosofie kapha nemocí, při které trávící oheň může být silný, ale buněčné spalování je zpomalené a každý nadbytek kalorií není spálen, ale uložen v podobě tukové tkáně. Jedinci s nadváhou podle ayurvédy většinou patří k typům s vyšším podílem elementů vody a země, a proto potřebují posílit elementy ohně a větru. Z konkrétních chutí jsou proto pro redukující nejvhodnější potraviny ostré, hořké a stahující.

Ukládání tuků u kapha typů podporuje příjem studených nápojů a konzumace tučných a smažených jídel. Zejména nevhodné jsou mléčné výrobky, sýry, zmrzliny, jogurty a jídla s nadbytkem cukrů a polysacharidů. Kapha nadváhu lze charakterizovat také jako „chlad, sladkost a tíhu.“ Tyto vlastnosti jsou podporovány studenými jídly a nápoji, tučnými pokrmy, zahuštěnými polévkami a omáčkami, šlehačkou a zmrzlinami. Naopak všechna lehčí tepelně upravovaná jídla s nížším obsahem tuků, suchá jídla a nezahušťované polévky s omáčkami, všechna koření, ostré a hořké potraviny stejně jako horké nápoje kapha nadváhu redukují. Pro pochopení, že studená voda vede k nadváze a horká k redukci a dalších Ayurvédských vztahů, je třeba ignorovat energii v podobě kalorií a respektovat, že v přírodě existují energie, které nelze měřit přístroji, a přesto fungují. Vnímat je může každý, ale až po určité době stravování podle přirozených zákonů.

Základní předpoklady správného stravování podle Ayurvédy

Pro správné trávení je podle Ayrvédy naprosto nezbytné posílit trávení, optimalizovat metabolismus a podporovat odbourávání zásob.

Hned u posílení trávení jsme však v rozporu s u nás běžnými dietami, protože dietování podle Ayurvédy trávení oslabuje. Žaludek a střeva dostávají omezené množství potravin a zpomalují svoji aktivitu, stejně jako se utlumuje i produkce žaludečních a žlučníkových trávících šťáv. Bez správně fungujícího trávení je odbourání nadbytečných tuků nemožné a zpomalené trávení také nedokáže udržet pracně dosaženou šíhlost. Trávení se v Ayurvédě posiluje kořením, vhodnými čaji a příjmem zeleniny, která podporuje trávení.

Optimalizace metabolismu je stav, při kterém začne organismus spalovat uložené zásoby. Jednotlivá jídla musí být dostatečně sytící, ale při tom nezatěžující, jíst se musí v pravidelných intervalech, aby měl trávicí trakt dostatek času na zpracování potravy a neukládal zbytky. Vedle správného stravování podpoří metabolismus i dostatek pohybu a masáže.

V čem se Ayurvéda plně shoduje s rozumnými redukčními kurzy, je nezbytnost pohybu. Duševní i fyzická práce snižují kapha a jsou při redukci doporučovány. Hubnutí bez pohybu vede ke štíhlému, ale slabému tělu. Před čím Ayurvéda nejvíce varuje, je hladovění a extrémně restriktivní diety, které vždy povedou jen k oslabení trávení, a tak z dlouhodobého pohledu situaci zhoršují. Ayurvéda také doporučuje (podobně jako všechny ostatní tradiční výživové filosofie) přednostní příjem čerstvé přirozené potravy na úkor jakýchkoliv polotovarů.

Vliv chutí potravin na redukci

Ostrá chuť zahřívá, a tím zvyšuje energetickou spotřebu organismu, podporuje odbourávání tuků. Typickými ostrými potravinami jsou čili, čerstvý zázvor, česnek, křen, petržel, cibule a většina koření. Speciální pozici v Ayurvédě má med, jehož chuť je popisována jako sladká a ostrá. Med proto trávení podporuje (stejně jajko ostatní ostře chutnající potraviny) a v malých množstvích dopomáhá i odbourávání tuků.

Hořká chuť omezuje uvolňování trávících šťáv v dutině ústní, kde vede k pocitu sucha, a tím ke snížení chuti k jídlu. Hořká také neutralizuje ostatní chuti po jídle, a tím opět omezuje přejídání. Hořké potraviny zejména snižují chuť na sladké. Této vlastnosti lze využít k omezení příjmu sladkého, můžete si na příklad hned po koláči dát hořce chutnající jasmínový čaj. Hořce chutnající potraviny podporují i odbourávání zásob a čistí krev. K typicky hořkým potravinám podle Ayurvédy patří např. artičoky, lilky, zelená listová zelenina, listy kopřivy, čekanka, okurky, pórek, chřest, grepy, limetky, rebarbora, kopr, estragon, rozmarýn, citronová tráva a šafrán. Z čajů jsou hořké bezinkový, jasmínový, třezalkový a chmel.

Stahující chuť zklidňuje sliznice trávícího traktu, omezuje hlad a zadržování vody, působí antisepticky. Příklady z této skupiny jsou květák, brokolice, fenykl, luštěniny, brambory, celer, okra, zelená paprika, zukiny a houby, jablka, hrušky, ostružiny, rebarbora a šípkový čaj.

Při redukci je třeba omezovat potraviny, které chutnají sladce, slaně a kysele. Sladká chuť podporuje ukládání zásob, kyselá zvyšuje chuť k jídlu a slaná vyvolává hlad.

Shrnutí Ayurvédských doporučení pro hubnoucí

 • Preferujte ostré, hořké a stahující chutě.
 • Omezujte potraviny s chutí sladkou, slanou a kyselou.
 • Vylučujte studené nápoje a smažená, tučná jídla.
 • Omezujte mléko a mléčné produkty.
 • Do jídelníčku pravidelně zařazujte zeleninu a luštěniny.
 • Pijte horkou vodu a vodu s citronem a medem, popřípadě vhodné ayurvédské čaje (z Ayurvédských čajů nabízených v ČR to jsou Vidangha a Kapha) anebo horkou vodu se skořicí, zázvorem či mátou.
 • Maso jezte jen velmi omezeně (asi jednou měsíčně), nejlépe kuřecí a rybí, ne hovězí a vepřové.
 • Při pocitu hladu nejdříve vypijte sklenici horké vody se lžičkou medu a pár kapkami citronu.
 • Pravidelně používejte koření podporující trávení, jako na příklad koriandr, kmín, fenykl, kardamom, zázvor, skořice a indická směs garam masala.
 • V průběhu redukce fyzicky i duševně pracujte.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Zdravé zprávy emailem

11 komentářů: “Ayurvedou ke štíhlosti”

 1. Desana napsal:

  Dobrý deň, pani Slimáková.

  Dnes som si s veľkým záujmom prečítala váš úžasný článok.
  Som typ kapha a popísali ste ma presne. Stále hľadám spôsob,
  ako zredukovať svoju hmotnosť, samozrejme ľudským spôsobom.
  Nemám rada diéty. Vo svojom článočku ste to podali veľmi jasne a
  zreteľne, čo ma veľmi teší. Začínam sa podľa vašich rád riadiť.
  Priznám sa, že mávam chuť práve na jedlá, ktoré by som nemala jesť.
  Najmä na zmrzlinu. Viem, že zmeniť spôsob stravovania stojí za to,
  len mám akosi problém uviesť teóriu do praxe.
  Ďakujem za to, že sú ľudia ako vy. Želám vám deň plný lásky a harmónie.

  Desana

 2. Dobrý den Desano, já děkuji za ocenění článku a držím pěsti ať nová strava chutná i prospívá. Margit

 3. Lucie napsal:

  Dobrý den, děkuji za Vaše skvělé stránky!
  Po několika letech chatrného zdraví a polykání jedné pilulky za druhou jsem se rozhodla dát na přírodnější cestu života a Vaše stránky jsou skvělým zdrojem informací.
  Chtěla bych se zeptat, jak můžu zjistit, jaký jsem podle ayurvédy typ. Například pokud byste mě mohla odkázat na prověřeného odborníka :) Mám totiž trochu strach z metod alternativní medicíny ve smyslu, že se nedá prověřit (lékař musí mít diplom, ale jak odlišit ax ante např. léčitele od „kecala“, to nevím…), jinak se zdá být skvělá, proto bych chtěla někoho doporučit.
  Podle internetu mám pocit, že jsem čístěčně mix všech tří typů :)) Tak nevím, jaký jídelníček si sestavit…

 4. Dobrý den, doposud se mi nepodařilo najít odborníka na Ayurvédu, kterého bych mohla doporučovat. Sama však spolupracuji s MUDr. Hoffmannem, který se profesně zabývá tradiční čínsku medicínou a na jeho stránkách si můžete zklusit bezplatné otestování konstitučního typu: http://www.patentnimedicina.cz/ Margit

 5. Iva napsal:

  Dobry den, hledam misto, kam bych si chodila na ayurvedske terapie ( i basti) pobliz Pardubic nebo pobliz Frenstatu pod Radhostemna Morave. Mohla byste prosim doporucit?
  Dekuji a prijemnou praci s ayurvedou vam preje Ing Haas
  P.S. Leta jsem studovala s experty na ayurvedu pany Dr. Choprou a Dr. Simonem. A po praktikovani Ayurvedy v kazdodennim zivote se citila opravdu bajecne. Rada bych v tom na Morave, kam jsem se nyni prestehovala, pokracovala.

 6. Dobrý den, omlouvám se, ale sama s žádným ayurvédských lékařem nespolupracuji, takže ani nemám přehled. Nechám tento dotaz zde a možná se ozve další ze čtenářů a poradí Vám. Margit

 7. Lenka napsal:

  Dobrý den,paní Slimáková,
  obnovuji tuto diskuzi a budu doufat v odpověd.
  Moc Vám děkuji za úžasný web,každý článek mě oslovuje.
  Chtěla bych Vás poprosit o Váš názor ohledně vhodnosti používaného koření v ajurvédské kuchyni pro batolata. Velmi jsem si tuto kuchyni oblíbila (zejména kuchařku od autorky Vinod Verma). Je možné již rozšířit řadu strávníků i o našeho patnáctiměsíčního syna? Samozřejmě s vyjímkou palivého koření a soli. Synovi stále nesolím a také nepoužívám cukr a stále je hodně kojen.Moc děkuji za odpověd.

 8. Dobrý den, po jednom roce děti postupně přecházejí na stravu dospělých a běžná česká bylinková koření, stejně jako i indická (ayurvédská) nejsou kontraindikací. Přesto doporučuji zkoušet individuálně a v menších množstvích. Margit

 9. Marcela napsal:

  Dobrý den, mám výraznou nadváhu, ale dle pulzního měření i testů jsem typ Pitta, tedy oheň voda. Pro vyrovnání nemám jíst ostrá jídla, mám pít spíše chladnější nápoje, jíst sladké ovoce, nejíst med a i další doporučení se liší od doporučení pro typ Kapha. Je pro mě lepší řídit se při hubnutí doporučeními pro typ Kapha nebo pro můj vlastní typ?

 10. Dobrý den, ayurvédská typologie je zajímavá, ale vznikla v úplně jiné podnebí a podmínkých, a proto ji nepovažuji za ideální k řešení našich potíží. Redukovat hmotnost jde i bez ní, viz. má doporučení v mnoha textech a videích zde. Margit

 11. Oprava pojmu napsal:

  Dobry den preji,

  casto se setkavam s „preklepem“ a tady je taky: v cinske medicine je YIN a YANG (ne ying a yang).

  Existuje v terminologii cinske medicine i Ying ale vyznamove to je neco jineho nez yin, byt se prolinaji ale hlavne, ying neni protikladem yangu; protikladem yangu je yin.

  Hezke dny
  Judita

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *